Analiza sprawdzianu klas szóstych 2011

13
Opracowali: Ewa Niziołek Alicja Kuźma Anna Poźniak Sławomir Uszko

description

Analiza sprawdzianu klas szóstych 2011

Transcript of Analiza sprawdzianu klas szóstych 2011

Page 1: Analiza sprawdzianu klas szóstych 2011

Opracowali:

Ewa Niziołek Alicja Kuźma

Anna Poźniak Sławomir Uszko

Page 2: Analiza sprawdzianu klas szóstych 2011

Sprawdzian pisało 162 uczniów szóstych klas. Prace uczniów oceniane były w pięciu standardach:

- czytanie - pisanie - rozumowanie - korzystanie z informacji - wykorzystanie wiedzy w praktyce

Page 3: Analiza sprawdzianu klas szóstych 2011

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

A B C D E F

KLASY

90 88 87

90 84 86

% R

OZW

IĄZA

O

CZYTANIE

Page 4: Analiza sprawdzianu klas szóstych 2011

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

A B C D E F

KLASY

58 62

53 60 60 58

% R

OZW

IĄZA

O

PISANIE

Page 5: Analiza sprawdzianu klas szóstych 2011

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

A B C D E F

KLASY

74

81 72

79

63

77

% R

OZW

IĄZA

O

ROZUMOWANIE

Page 6: Analiza sprawdzianu klas szóstych 2011

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

A B C D E F

KLASY

54

67 58

65 62 60

% R

OZW

IĄZA

O

KORZYSTANIE Z INFORMACJI

Page 7: Analiza sprawdzianu klas szóstych 2011

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

A B C D E F

KLASY

53

74

53

75

52

64

% R

OZW

IĄZA

O

WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE

Page 8: Analiza sprawdzianu klas szóstych 2011

68

75 66

75 65

70

Page 9: Analiza sprawdzianu klas szóstych 2011

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

CZYTANIE PISANIE ROZUMOWANIE KORZYSTANIE ZINFORMACJI

WYKORZYSTANIEWIEDZY WPRAKTYCE

87

59

75

61 62

% R

OZW

IĄZA

O

WYNIKI SZKOŁY

Page 10: Analiza sprawdzianu klas szóstych 2011

70

68

64

64

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

SZKOŁA

GMINA

POWIAT

WOJEWÓDZTWO

% ROZWIĄZAO

WYNIKI SZKOŁY NA TLE GMINY, POWIATU I WOJEWÓDZTWA

Page 11: Analiza sprawdzianu klas szóstych 2011

• wyszukiwanie informacji w podanych tekstach • wnioskowanie na podstawie przesłanek zawartych

w tekstach • umieszczanie dat w przedziale czasowym • dwiczenia w korzystaniu z informacji zawartych

w tabelach • wykonywanie obliczeo dotyczących pieniędzy • dwiczenia w rozpoznawaniu własności figur • opisywanie sytuacji przedstawionej w zadaniach

za pomocą wyrażenia arytmetycznego • przestrzeganie norm ortograficznych, gramatycznych

i interpunkcyjnych • zwiększenie liczby prac pisemnych

Page 12: Analiza sprawdzianu klas szóstych 2011
Page 13: Analiza sprawdzianu klas szóstych 2011