Analiza slovenskega trga ponudnikov storitev v oblaku za podjetja

download Analiza slovenskega trga ponudnikov storitev v oblaku za podjetja

of 19

 • date post

  23-Jul-2015
 • Category

  Internet

 • view

  178
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Analiza slovenskega trga ponudnikov storitev v oblaku za podjetja

 • Analiza slovenskega trga ponudnikov storitev v oblaku za podjetja !Maa Crnkovi!november 2014 !

 • Povzetek!

  Maa Crnkovi!

  1

  Storitve v oblaku so aplikacije in strojna ter programska oprema dostavljena kot storitev preko interneta.

  Prihaja do hiperinflacije izraza oblak, saj se uporablja nekonsistentno preve ali premalo.

  Razlini modeli ponudbe raunalnitva v oblaku se razlikujejo glede na stopnjo abstrakcije in naina upravljanja z viri: SaaS, PaaS in IaaS.

  Tri oblike dostopa, ki jih uporabljajo podjetja: javni (79%), zasebni (33%) in hibridni oblak (12%).

  2

  Prevladuje ponudba SaaS, med 47 slovenskimi ponudniki je PaaS in IaaS malo.

  Ponudba za mala in srednje velika podjetja (SME) je na podrou SaaS raznolika, kar omogoata prilagodljivost cen in funkcij aplikacije. 29 % podjetij je mnenja, da so cene oblaka visoke, kar predstavlja oviro pri odloitvi za najem (povprena cena za SaaS je 14/mesec/uporabnika). Slovenski ponudniki svojo oblano identiteto e iejo. Komunikacija s strankami na spletni strani je bolj jasna pri IT specialistih in razvijalcih, kot pri SaaS preprodajalcih.

  3

  Le 17 % SME v Sloveniji najema oblane storitve, kar kae na velik dele trga, ki ga ponudniki e lahko osvojijo. Prostora za pridobitev novih strank e veliko, e bodo ponudniki znali prekati ovire: osveenost in dvig oblanega znanja pri SME, bolje zaupanje in sprejemljive cene.

  Storitvene dejavnosti so segment z najve oblanega potenciala.

  Pojavlja se restrukturiranje trga v nie, ki jih IT podjetja ne morejo servisirat oz. do njih ne morejo ekonomino dostopat.

  4

  Na trgu je prostor za ponudnika, ki bo zdrueval infrastrukturo in aplikacije, pri tem pa bo ponudil tudi dodano vrednost z integracijo aplikacij razlinih razvijalcev.

  Potreba po oblanih storitvah bo vse veja, podjetja v Sloveniji bodo z zamikom stopila na pot svetovnih trendov.

 • Kaj so storitve v oblaku?!Definicija oblaka je jasna, kako se termin uporablja pa malo manj. !

 • Storitve v oblaku !so aplikacije in strojna ter programska oprema dostavljena kot storitev preko interneta.!

  Podatki niso na uporabnikovi lokaciji. !

  Raunalnika sredstva so dostopna s spletnim brskalnikom, aplikacijo ali preko programskega vmesnika (API).!

  Maa Crnkovi!

  Samopostrena storitev na zahtevo!

  Elastinost raunalnikih zmogljivosti!

  Dostop omogoen iz razlinh naprav!

  Dinamino dodeljevanje raunalnikih virov!

  Merjena storitev, kjer plaa kolikor porabi!

  Lastnosti oblaka!

  Strojni in programski sistemi, ki omogoajo delovanje aplikacij!

  Raunalnitvo v oblaku je model, ki iz katerekoli lokacije omogoa primeren omreni dostop na zahtevo do deljene mnoice nastavljivih raunalnikih virov (npr. omreja, strenikov, pomnilnikih sistemov, aplikacij in storitev), ki jih je mogoe hitro doloiti in sprostiti z minimalnim upravljalnim naporom ali minimalno interakcijo ponudnika storitev.!

  Viri: NIST, Simjanovski 2013!

 • Hiperinflacija izraza oblak,!saj se uporablja nekonsistentno preve ali premalo.!

  Oblak je pravzaprav ime za procesiranje podatkov !

  na spletu !!

  (veina ljudi to uporablja !vsak dan)!

  Cloud se pojavi v 70ih, kar je!3 desetletja pred svojim imenom.!

  2006! 2007! 2008! 2011! 2013!

  Google iskanje izraza cloud computing!

  Oktobra 2008 Amazon objavii!Elastic Compute Cloud !

  Viri: Google trends, vi.net !Maa Crnkovi!

 • Razlini modeli ponudbe !raunalnitva v oblaku se razlikujejo glede na stopnjo abstrakcije in naina upravljanja z viri.!

  Aplikacije!

  Podatki!

  as delovanja sistema!

  Vmesno programje!

  OS!

  Virtualizacija!

  Streniki!

  Pomnilnik!

  Omreje!

  Aplikacije!

  Podatki!

  as delovanja sistema!

  Vmesno programje!

  OS!

  Virtualizacija!

  Streniki!

  Pomnilnik!

  Omreje!

  Aplikacije!

  Podatki!

  as delovanja sistema!

  Vmesno programje!

  OS!

  Virtualizacija!

  Streniki!

  Pomnilnik!

  Omreje!

  Aplikacije!

  Podatki!

  as delovanja sistema!

  Vmesno programje!

  OS!

  Virtualizacija!

  Streniki!

  Pomnilnik!

  Omreje!

  Upravljanje ponudnika!

  Upravljanje uporabnika!

  Legenda!

  Klasien IT !v podjetju!

  IaaS!infrastruktura kot storitev!

  PaaS!platforma kot storitev!

  SaaS!programska oprema kot storitev!

  Uporabnik potrebuje zgolj osebni raunalnik ali prenosno napravo in dostop do omreja.!

  Viri: Simjanovski 2013!Maa Crnkovi!

 • Tri oblike dostopa, !ki jih uporabljajo podjetja.!

  Javni oblak! Zasebni oblak! Hibridni oblak!

  Dostopen iri javnosti! Uporabniki ne poznajo

  tone lokacije infrastrukture! Upravljajo ga ponudniki

  storitev!

  Postavljen je izkljuno za doloeno organizacijo!

  Infrastrukturo upravlja organizacija ali najet IT!

  Postavljen je za poarnim zidom !

  Sestavljen je iz javnega in zasebnega oblaka!

  Oblaka sta loeni entiteti, vendar povezana s standardizirano tehnologijo!

  79%! 33%! 12%!Slovenska podjetja veinoma dostopajo do storitev raunanitva v oblaku !preko javnega oblaka. !

  Viri: cloudboulevard.co in stat.si !Maa Crnkovi!

 • Kdo ponuja poslovne storitve v oblaku?!Slovenski ponudniki raunalnitva v oblaku se delijo na razvijalce in preprodajalce ter ponudnike SaaS in IaaS/PaaS. !

 • Nil !Unistar !

  ATR.SIS!

  Arctur!

  Gajba!

  ComTrade!

  Sotius!

  Apoteka!Koofr !Soap!

  Microsoft Slovenija!

  Flip IT!

  Oblak 365!Pota Slovenija!

  Telekom!Si.mobil !

  IT+PaaS/IaaS! IT+SaaS! SaaS! Primarno druga dejavnost!

  Prevladuje ponudba SaaS, !med 47 slovenskimi ponudniki je storitev PaaS in IaaS malo. !

  Preprodajalec!

  Razvijalec!

  SaaS! PaaS/IaaS!

  Iz analize so izkljuena podjetja, ki ponujajo zgolj gostovanje spletnih strani ali podatkov.

  Razvijalci lastnih spletnih aplikacij najpogosteje za

  CRM in raunovodstvo!

  IT ponudniki so svoje storitve preimenovali v oblak ali pa so ponudbi dodali oblano aplikacijo (lastno ali drugega razvijalca najpogosteje Office 365)!

  IT podjetja, ki zagotavljajo infrastrukturo na tehnologiji

  drugih podjetij pogosto HP!Preprodajalci oblanih storitev predvsem SaaS!

  Veja IT ponudnika, ki poleg IaaS in PaaS, razvijata tudi

  lastne SaaS reitve!Blagovne znamke velikih podjetij, specializirane za oblane storitve

  Maa Crnkovi!

 • 3!

  Ponudba za mala in srednje velika podjetja (SME)!je na podrou SaaS raznolika, kar omogoata prilagodljivost cen in funkcij aplikacije. !

  Preprodajalec!

  Razvijalec!

  SaaS! PaaS/IaaS!

  Inovis!

  Aventa!

  Flip IT!

  Telekom!Si.mobil!

  Soap!Paketi predvideni za SME!

  Podjetja, ki se pozicionirajo kot ponudniki za SME !Ciljna skupina SME je razvidna iz tipa ponudbe ali referenc!

  paketi iste storitve, ki se razlikujejo v tevilu funkcij in/ali uporabnikih licenc ter viini mesene najemnine.!

  Ponudba!Cene so pri posrednkih 1 % vije.!Telekom in Si.mobil ohranjata enako visoke cene kot proizvajalci.!

  -/+!

  Viri: stat.si!

  Legenda:!

  Maa Crnkovi!

 • 0.00 0.00 1.50 1.63 2.00 2.50 3.29 3.69 4.17

  5.73 5.79 5.90 9.90

  15.00 17.17 17.50

  19.90 19.90

  28.25 30.00

  - 5.00

  10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00

  povpreje cen!

  1.7 2.9 3.6 4.9 7.4 10.0 14.5

  21.7 23.0 38.1

  50.0

  90.0

  -

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  160

  180

  prvi

  drugi

  tretji

  etrti

  peti

  esti

  povpreje cen

  29 % podjetij je mnenja, da so cene oblaka visoke,!kar predstavlja oviro pri odloitvi za najem. !

  Viri: stat.si!

  Cene paketov SaaS ponudbe pri Si.mobilu!(samo najmaji oz. najceneji paket)!

  Cene SaaS paketov slovenskih razvijalcev!

  Paketi v ponudbi:!

  Pogosta praksa pri B2B ponudnikih: !

  ni navedenih cen, temve poziv!Poljite

  povpraevanje!

  Aplikacije, ki jih ponuja Si.mobil!

  Povprena naronina za SaaS:

  14! na mesec!

  na uporabnika

  Maa Crnkovi!

 • Slovenski ponudniki svojo oblano identiteto e iejo.!Komunikacija s strankami na spletni strani je bolj jasna pri IT specialistih in razvijalcih, kot pri SaaS preprodajalcih.!

  Kljuna beseda!Ustreznih zadetkov

  na 1. strani!Povpreno

  meseno iskanje!Konku-renca!

  mobilna pisarna! 3! 30! 0,12!storitve v oblaku! 2! 30! 0,13!

  shranjevanje podatkov v oblaku! 2 + 1 oglas! 10! 0,34!

  v oblaku! 3! 10! 0!pisarna v oblaku! 4! 10! 0,15!saas ponudba! 2! Premalo iskanj/ ni podatka!saas reitve! 0! Premalo iskanj/ ni podatka!

  ponudba za mala in srednja podjetja oblak! 2! Premalo iskanj/ ni podatka!

  poslovne reitve v oblaku! 4! Premalo iskanj/ ni podatka!

  Kako elijo biti podjetja najdena in kaj stranke iejo?!Google zadetki za kljune besede so zelo raznoliki prevladujejo lanki, novice in druge informativne objave.!Ponudniki se morajo vpraati, katere teave malih in srednjih podjetij reujejo ter kako do njih pristopiti, oz. kako biti najdeni, ko te reitve nekdo potrebuje.!

  Samo 2 ustrezna zadetka!

  Razvijalci in IT specialisti!Preprodalaci!

  Prva stran dobro zastopa ponudbo !

  Jasen namen in ciljna publika!

  Ne-strokovnjak se z lahkoto orientira!

  Poleg tehninih informacij, je tudi razlaga prednosti!

  Spletna stran!

  Viri: Google, Google Keyword Planner !

  Maa Crnkovi!

 • Kakni so trendi in kakna je prihodnost oblaka?!Na trgu je e veliko potenciala za razvoj strank