Analitska sociologija

Click here to load reader

download Analitska sociologija

of 11

 • date post

  06-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  41
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Analitska sociologija. Na predstavitvi programa so sodelovali: dr. Hajdeja Iglič, predstojnica hajdeja.iglic @ fdv.uni-lj.si dr. Zdenka Šadl, tutorka-učiteljica zdenka.sadl @ fdv.uni-lj.si dr. Samo Uhan, predavatelj uhan.samo @ fdv.uni-lj.si - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Analitska sociologija

 • Analitska sociologijaNa predstavitvi programa so sodelovali:dr. Hajdeja Igli, predstojnica hajdeja.iglic@fdv.uni-lj.sidr. Zdenka adl, tutorka-uiteljica zdenka.sadl@fdv.uni-lj.sidr. Samo Uhan, predavatelj uhan.samo@fdv.uni-lj.sidr. Alenka vab, predavateljica alenka.svab@fdv.uni-lj.siMaa Zemlji, tutorka-tudentka, zemljic.masa@gmail.comTadej Ocvirk, predstavnik tudentov ocvirk.tadej@gmail.com

 • Zakaj tudirati analitsko sociologijo?Ker to rad ponem in sem v tem doberKer je to koristno za druboKer so analitski sociologi pri delodajalcih cenjeniKer si pridobim iroko druboslovno znanjeKer je tudij zanimiv in imam veliko monosti za oblikovanje individualne tudijske kariereKer imam e med tudijem monost sodelovati pri raziskovalnih projektihKer lahko del tudija preivim v tujiniKer mi FDV nudi dobre delovne pogojeKer so odnosi med tudenti in profesorji zelo dobri

 • Analitsko-raziskovalno delo zna nartovati, organizirati in koordinirati raziskovalno delo; zna pripravljati in predstavljati dokumente oz. poroila Svetovalno delo pozna trende drubenega razvoj; zna poiskati odgovore na sodobne drubene izzive; del interdisciplinarnih timov Vodstveno delo usposobljen za skupinsko delo in vodenje; obvlada profesionalno komunikacijo v tujih jezikih; zna upravljati z drubenimi spremembami in konfliktiKaj lahko ponete kot sociolog/inja?Dr. Stojan Soran,Generalni direktor Direktorata za visoko olstvo

 • Kje se lahko zaposlite?Dravni organi, ministrstva, vladne slube,uradiJavni zavodi Obine, analitski in drugi oddelki obinNevladne organizacijeZasebni sektor, oddelki za trenje, razvojni oddelki, medijske hie, kadrovske slubeSrednje ole, uitelji sociologije

 • Znailnosti bolonjskega programaUniverzitetni programi se izvajajo po sistemu 4+112 predmetov na letnik (niso celoletni) = 60 KTVsak predmet teje 5 KTVsaj 1/3 predmetov je izbirnihTuji jezik: angleina, srednjeolski nivo znanja

  Dodiplomski tudij se lahko nadgradi z enoletnim magistrskim programom sociologije

 • I. letnik Uvod v sociologijo Socialna in politina psihologija Sociologija kulture Identitete Sociologija spolov in emocij Statistika Metodologija dr. raziskovanjaTuji jezik Izbirni predmeti

  II. letnik Sodobne drube Drubeni vidiki zdravja in bolezni Prostorska sociologija Okoljska sociologija Sociologija religije tudije turizma in potovanj Informacijske kulture/subkulture Socioloko raziskovanje Tuji jezik Izbirni predmeti

  IV. letnik Evropske drube in globalizacija Ekologija vsakdanjega ivljenja Kritina teorija kulture Socialni kapital Sociologija druin Diplomski praktikum Izbirni predmetiIII. letnik Sociologija drubenih sprememb Socioloke teorije tudije ivljenjskih potekov Ekonomska sociologija Kvalitativno raziskovanje

  Izbirni predmeti

 • Izbirni programski predmeti

  Socialna mimikrijaSociologija arhitekturePolitina sociologijaSociologija izobraevanjaSodobne socioloke dilemeLokalnost,podeelje,razvojSociologija spolnostiSocioloka anketaRevitalizacija mestnih jederSociologija stanovanjaEvropska stalia/vrednoteVolilno ravnanjeSocialna gerontologijaSociologija znanosti

  tudent izbere (4)

  Sidrni predmeti

  Temelji filozofijeTemelji komunikologijeTemelji politologijeSocialna in politina antropologija

  tudent/ka izbere (3)

  Izbirni fakultetni predmettudent/ka izbere (9)

  Izbirni odprti predmettudent/ka izbere (2)Velika izbirnost predmetov

 • tudijske usmeritvetudent/ka lahko oblikuje svojo individualno usmeritev s pomojo programskih in fakultetnih izbirnih predmetov:Sociologija vsakdanjega ivljenjaSociologija spolov, spolnosti in emocijProstorska sociologijaOkoljska sociologija Sociologija drubenih problemovPolitina sociologijaJavno mnenjeSociologija religijeSocialna psihologija Teoretska sociologija

 • Raziskovalna praksaRaziskovalna praksa je organizirana v okviru raziskovalnih centrov:Center za prouevanje javnega mnenja in mnoine komunikacijeCenter za prostorsko sociologijoCenter za prouevanje drubene blaginjeCenter za socialno psihologijoCenter za strategijo in upravljanje

 • Razpisanih 50 vpisnih mestIzredni tudij ni razpisanVstopni pogoji: opravljena matura oz. zakljuni izpit pred 1.6.1995 Prepis iz izrednega na redni tudij je mogo (sploni vstopni pogoji, opravljen vsaj en letnik tudija, tevilo prepisov omejeno s tevilo vpisnih mest) Prepis tudijskega programa je mogo (prizna se najve 70% KT)

  Razpis: www.vpis.uni-lj.si/vpis/razpis_kazalo.htm

  Vpis

 • Vpraanja?Hvala za pozornost. Se vidimo jeseni!

  *