Amitabha Sukhavati Suttram

of 10 /10
 

Embed Size (px)

description

ah

Transcript of Amitabha Sukhavati Suttram

Page 1: Amitabha Sukhavati Suttram

7/21/2019 Amitabha Sukhavati Suttram

http://slidepdf.com/reader/full/amitabha-sukhavati-suttram 1/10

 

Page 2: Amitabha Sukhavati Suttram

7/21/2019 Amitabha Sukhavati Suttram

http://slidepdf.com/reader/full/amitabha-sukhavati-suttram 2/10

 

Page 3: Amitabha Sukhavati Suttram

7/21/2019 Amitabha Sukhavati Suttram

http://slidepdf.com/reader/full/amitabha-sukhavati-suttram 3/10

 

Page 4: Amitabha Sukhavati Suttram

7/21/2019 Amitabha Sukhavati Suttram

http://slidepdf.com/reader/full/amitabha-sukhavati-suttram 4/10

Namo Bhagavate Dharmakaya Lokesvararaja Tathagata Arhantah SamyakSamBuddhaNamo Bhagavate Dharmakaya Amitabha Tathagata Arhantah SamyakSamBuddha

Namo Bhagavate Dharmakaya Maha Vairocana Tathagata Arhantah SamyakSamBuddhaNamo Bhagavate Dharmakaya Amoghasiddhi Tathagata Arhantah SamyakSamBuddha

Namo Bhagavate Dharmakaya Aksobhya Tathagata Arhantah SamyakSamBuddhaNamo Bhagavate Dharmakaya Ratna Sambhava Tathagata Arhantah SamyakSamBuddha

Namo Bhagavate Dasa Bhumaya Mega Dharma Mahastamaprapta Bodhisattvaya Mahasattvaya

Namo Bhagavate Dasa Bhumaya Mega Dharma Avalokitesvara Bodhisattvaya MahasattvayaNamo Bhagavate Dasa Bhumaya Mega Dharma Vajrapani Bodhisattvaya Mahasattvaya

Namo Bhagavate Dasa Bhumaya Mega Dharma Samantabhadra Bodhisattvaya Mahasattvaya

Om Amideva ShiTerpujilah para Buddha dan Bodhisattva dalam persamuan agung kolam terata[3x]

Sabda Sang Buddha tentang AMITABHA SUTTA.

Demikianlah telah kudengar : Pada suatu ketika Sang Buddha berdiam di Sravasti pertapaan Jeta TamanAnthapindaka bersama serombongan Bhiksu yang berjumlah 1.250 semuanya Arahat yang namanya telah dikenalsemua orang seperti : Arahato Sariputra, Arahato Mahamaudgalyayana, Arahato Mahakasyapa, Arahato

Mahakatyayana, Arahato Mahakausthila, Arahato Revata, ArahatoSuddhipanthaka, Arahato Nanda, ArahatoAnanda, Arahato Rahula, Arahato Gavampati, Arahato Pindolabharadvaja, Arahato Kalodayin, ArahatoMahakaphina, Arahato Vakula, Arahato Aniruddha dan beserta Siswa-siswa terkemuka lainnya ; dan para

Bodhisattva Mahasattva, Sang Pangeran Dharma Manjusri Bodhisattva Mahasattva, Ajita Bodhisattva Mahasattva,Gandhastin Bodhisattva Mahasattva, Nityodyukta Bodhisattva Mahasattva,dengan para Bodhisattva Mahasattvalainnya ; dan hadir pula Sakra Devanam Indra atau raja para dewata yang tak terhingga jumlahnya.

Pada saat itu,Sang Buddha bersabda kepada sesepuh Sariputra. Sebelah Barat dari sini melewati ratusan ribu kotinegeri Buddha, terdapat sebuah alam yang bernama Sukhavati. Ada seorang Tathagata yang bernama Amitabha.Kini beliau sedang mengajarkan Dharma. Sariputra,apakah sebabnya alam itu disebut Sukhavati?

Dan lagi,oh,Sariputra! Di surga Sukhavati terdapat tujuh tingkat Veranda dengan tujuh tirai rajutan, tujuh baris jajaran pohon semua terbentuk dari empat macam mustika, karenanya negeri itu disebut kebahagiaan sempurna.

Lagi pula Sariputra,di alam Sukhavati terdapat tujuh kolam permata berisi air yang memiliki delapan sifatkebaikan, dasar kolam penuh dengan hamparan pasir emas, keempat sisinya terdapat tangga yang terbuat dari :emas, perak, batu lazuardi dan batu kristal, diatas terdapat pagoda-pagoda yang terhias emas, perak, beryl,kristal, Musaragarbha batu-batu akik ,indung mutiara.

Dikolam-kolam terdapat bunga teratai sebesar roda pedati, berwarna hijau dengan kemilau hijaunya, berwarnakuning dengan kemilau kuningnya, berwarna merah dengan kemilau merahnya dan berwarna putih dengankemilau putihnya, lembut, menakjubkan, indah dan murni.

O Sariputra, demikianlah negeri Buddha itu dihiasi dengan pahala dan kebajikan yang indah, megah dan agung,lagi pula Sariputra,di negeri Buddha ini senantiasa terdengar musik surga dan tanahnya kuning emas. Dalamenam periode sehari semalam, turun hujan bunga-bunga Mandarawa. Tiap mahluk di negeri ini sepanjang pagiyang cerah dengan jubahnya mengumpulkan bunga dan mempersembahkannya kepada beratus ribu koti Buddhadari penjuru lain.

Pada waktu makan, mereka kembali ke negerinya masing-masing dan selesai makan, mereka istirahat.

O Sariputra,di negeri kebahagiaan sempurna dengan pahala dan kebajikan terhias indah,megah dan agung. Lagipula Sariputra, di negeri ini selalu ada burung-burung beraneka warna nan indah dan langka.

Burung seriap putih, merak, kakatua, bangau putih kecil, kalavinka dan burung berkepala dua. Kumpulan burungini bernyanyi dalam enam periode sehari semalam dengan suara merdu dan harmonis.

Page 5: Amitabha Sukhavati Suttram

7/21/2019 Amitabha Sukhavati Suttram

http://slidepdf.com/reader/full/amitabha-sukhavati-suttram 5/10

Suara mereka yang jernih dan riang membabarkan lima akar kebajikan, tujuh bagian Bodhi, delapan jalan sucidan Dharma-Dharma lain.

Bila mahluk di negeri itu mendengar suara-suara ini,mereka bersama-sama ingat akan Buddha, ingat akan

Dharma dan ingat akan Sangha.

O Sariputra, jangan mengira bahwa burung-burung ini lahir akibat pelanggaran karma mereka, karena alasan

apakah?

Di negeri ini tidak ada tiga jenis kelahiran sesat.

O Sariputra, di negeri Buddha ini bahkan nama-nama tiga jenis kelahiran sesat tidak ada. Bagaimanasebenarnya?

Kumpulan burung ini semuanya diciptakan melalui penjelmaan oleh Amitabha Buddha agar suara Dharma tersiarluas. O Sariputra,di negeri Buddha itu, ketika semilir angin berhembus,barisan pohon-pohon permata dan tirai-tirai permata menimbulkan suara-suara lembut dan indah laksana seratus ribu jenis musik dialunkan pada saat

yang sama. Mereka yang mendengar suara ini dengan sendirinya ingat akan Buddha, ingat akan Dharma,ingatakan Sangha.

O Sariputra, negeri Buddha itu dihiasi dengan pahala dan kebajikan terhias indah, megah dan agung. O

Sariputra,apa yang kau pikirkan? Mengapa Buddha ini disebut Amitabha? O Sariputra, kemilau cahaya Buddha initak terhingga menerangi sepuluh penjuru dunia,tanpa halangan. Oleh karenanya disebut Amitabha.

Lagipula O Sariputra, kehidupan Buddha ini dan rakyatnya mencapai kalpa Asankhyeya tiada terbatas tiadaterhingga. Oleh karenanya disebut Amitabha.

O Sariputra, sejak Amitabha mencapai tingkat kebuddhaan, sepuluh kalpa telah berlalu. Lagipula Sariputra, dinegeri kebahagiaan sempurna mahluk hidup yang lahir semuanya Avaivartika. Diantara mereka banyak yangdalam kehidupan ini mencapai tingkat kebuddhaan. Jumlah mereka sangat banyak, tidak dapat dihitung danhanya dapat disebut dalam kalpa Asankhyeya yang tiada terbatas, tiada terhingga.

O Sariputra, mahluk hidup yang mendengar ini seyogyanya berikrar agar dilahirkan di negeri itu, mengapademikian? Agar mereka yang berhasil adalah orang suci dan baik semua berkumpul bersama-sama di satutempat. O Sariputra,seorang tidak boleh kurang dalam perbuatan-perbuatan baik, berkah, kebajikan dan

hubungan penyebab untuk mencapai kelahiran di negeri itu. Sariputra, kalau ada seorang lelaki berbudi danwanita berbudi mendengar nama Amita Buddha dan memanjatkan nama itu baik selama satu hari, dua hari, tigahari, empat hari, lima hari, enam hari, tujuh hari, dengan sepenuh hati dan tanpa ganguan,bila orang itumendekati akhir hayatnya,Amita Buddha beserta para orang suci akan muncul dihadapannya. Ketika akhirhayatnya tiba,hatinya tidak goyah. Ia akan terlahir di negeri kebahagiaan sempurna Amitabha Buddha.Sariputra,karena aku melihat manfaatnya, maka Ku-ucapkan kata-kata ini. Jika mahluk hidup mendengar ucapanini,mereka seharusnya berikrar untuk lahir di negeri itu.

O Sariputra, sebagaimana aku sekarang memuji manfaat yang tak terkira dari jasa dan kebajikan Amita Buddha,demikian juga di Timur ada Aksobhya Buddha, Merudhvaja Buddha, Mahameru Buddha, Meruprabhasa Buddha,Sughosa Buddha dan Buddha-Buddha lainnya yang tak terhingga seperti butiran pasir di sungai Gangga dinegeriNya masing-masing mengemukakan penampilan lidah Maha luas dan panjang menutupi TrisuhasraMahasahasra loka datu. Dengan kata-kata tulus dan nyata,semua mahluk hidup patut percaya,memuji danmengingat dengan teguh akan jasa dan kebajikan tak terkira dari sutta yang dikaruniai dan dilindungi oleh semua

Buddha ini.

O Sariputra, di dunia sebelah Selatan ada Candrasuryapradipa Buddha, Yasahprabha Buddha, MaharciskamdhaBuddha, Merupradipa Buddha, Arantavirya Buddha dan Buddha-Buddha lainnya yang tak terhingga seperti butiranpasir di sungai Gangga di negerinya masing-masing mengemukakan penampilan lidah Maha luas dan panjangmenutupi Trisuhasra Mahasahasra loka datu. Dengan kata-kata tulus dan nyata,semua mahluk hidup patutpercaya,memuji dan mengingat dengan teguh akan jasa dan kebajikan tak terkira dari sutta yang dikaruniai dandilindungi oleh semua Buddha ini.

Page 6: Amitabha Sukhavati Suttram

7/21/2019 Amitabha Sukhavati Suttram

http://slidepdf.com/reader/full/amitabha-sukhavati-suttram 6/10

O Sariputra,di dunia sebelah Barat ada Amitayus Buddha, Amitaskamdha Buddha, Amitadhavaja Buddha,Mahaprabha Buddha, Maharasmiprabha Buddha, Maharatnaketu Buddha, Suddharasmi Buddha dan Buddha-Buddha lainnya yang tak terhingga seperti butiran pasir di sungai Gangga di negerinya masing-masingmengemukakan penampilan lidah Maha luas dan panjang menutupi Trisuhasra Mahasahasra loka datu. Dengan

kata-kata tulus dan nyata,semua mahluk hidup patut percaya,memuji dan mengingat dengan teguh akan jasa dankebajikan tak terkira dari sutta yang dikaruniai dan dilindungi oleh semua Buddha ini.

O Sariputra,di dunia sebelah Utara ada Maharciskamdha Buddha, Dumdubhisvaranirghosa Buddha, DuspradharsaBuddha, Adityasambhava Buddha, Jalemiprabha Buddha dan Buddha-Buddha lainnya yang tak terhingga sepertibutiran pasir di sungai Gangga di negerinya masing-masing mengemukakan penampilan lidah Maha luas danpanjang menutupi Trisuhasra Mahasahasra loka datu. Dengan kata-kata tulus dan nyata, semua mahluk hidup

patut percaya, memuji dan mengingat dengan teguh akan jasa dan kebajikan yang tak terkira dari sutta yangdikaruniai dan dilindungi oleh semua Buddha ini.

Sariputra,di dunia sebelah Bawah ada Simha Buddha, Yasas Buddha, Yasahprabha Buddha, Dharma Buddha,Dharmadhvaja Buddha, Dharmadhara Buddha dan Buddha-Buddha lainnya yang tak terhingga seperti butiranpasir di sungai Gangga di negerinya masing-masing mengemukakan penampilan lidah Maha luas dan panjang

menutupi Trisuhasra Mahasahasra loka datu. Dengan kata-kata tulus dan nyata, semua mahluk hidup patutpercaya, memuji dan mengingat dengan teguh akan jasa dan kebajikan yang tak terkira dari sutta yang dikaruniaidan dilindungi oleh semua Buddha ini.

O Sariputra, di dunia sebelah Atas ada Brahmaghosa Buddha, Naksatraraja Buddha, Gamdhottama Buddha,Gamdhaprabhasa Buddha, Maharciskamdha Buddha, Ratnakusumasampuspitagatra Buddha, SalendrarajaBuddha, Ratnotpalasri Buddha, Sarvarthadarsa Buddha, Sumerukalpa Buddha dan Buddha-Buddha lainnya Yang

tak terhingga seperti butiran pasir di sungai Gangga di negerinya masing-masing mengemukakan penampilanlidah Maha luas dan panjang menutupi Trisuhasra Mahasahasra loka datu. Dengan kata-kata tulus dan nyata,semua mahluk hidup patut percaya, memuji dan mengingat dengan teguh akan jasa dan kebajikan yang takterkira dari sutta yang dikaruniai dan dilindungi oleh semua Buddha ini.

O Sariputra, apa yang kau pikirkan? Mengapa sutta ini disebut sutta yang dikaruniai dan dilindungi oleh semuaBuddha?

O Sariputra, kalau seorang lelaki berbudi dan wanita berbudi mendengar sutta ini dan mengucapkan nama-namasemua Buddha ini, lelaki berbudi atau wanita berbudi ini akan menjadi orang yang ingat akan Buddha dandilindungi oleh semua Buddha dan tidak akan gagal mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Sebab itu Sariputra,

kalian semua patut percaya dan menerima kata-kataKu dan ucapan semua Buddha.Sariputra, kalau ada orangyang telah berikrar yang sedang berikrar atau yang akan berikrar, ”aku berhasrat lahir di negeri Amitabha.”Orang-orang ini semua tidak akan gagal mencapai Anuttara Samyak Sambodhi apakah dia lahir pada masalampau, sekarang atau pada masa mendatang.

Sebab itu Sariputra, semua laki-laki berbudi dan wanita berbudi jika mereka orang-orang yang memilikikeyakinan, seyogyanya berikrar untuk lahir di negeri ini.

O Sariputra, sebagaimana sekarang Aku memuji jasa dan kebajikan semua Buddha,semua Buddha juga memuji jasa dan kebajikanKu yang tak terkirakan, dengan mengucapkan kata-kata : “Sakyamuni Buddha dapatmelaksanakan secara luar biasa perbuatan-perbuatan yang sulit di dunia Saha, dikurun kejahatan dari limakekeruhan, diantara kekeruhan kalpa, kekeruhan pandangan,kekeruhan penderitaan, kekeruhan mahluk hidupdan kekeruhan kehidupan. ”Ia dapat mencapai Anuttara Samyak Sambodhi demi mahluk hidup, membabarkanDharma ini yang diseluruh dunia sulit dipercaya.”

Sariputra,kamu seharusnya mengerti bahwa Aku,dikurun kejahatan dari lima kekeruhan, mempraktekkanperbuatan yang sulit ini. Mencapai Anuttara Samyak Sambodhi.Demi semua mahluk Ku-ucapkan Dharma yangsulit dipercaya ini, benar-benar sulit dipercaya.

Setelah Sang Buddha mengucapkan sutta ini, Sariputra dan semua Bhiksu, semua dewa dan manusia dan paraasura dan yang lain-lain dari dunia, mendengar apa yang telah Sang Buddha sabdakan,menyambut dengan sukacita, menyembah dengan sujud dan mohon diri.

Page 7: Amitabha Sukhavati Suttram

7/21/2019 Amitabha Sukhavati Suttram

http://slidepdf.com/reader/full/amitabha-sukhavati-suttram 7/10

Sabda Sang Buddha tentang Amitabha Sutta. Dharani untuk menghapus semua karma buruk penghalang-penghalang untuk lahir di tanah suci Surga Sukhavati.

NAMO SUKHAVATI VYUHA DHARANI

NAMO RATNA TRAYAYA, NAMAH ARYA AMITABHAYA TATHAGATAYA ARHATE SAMYAKSAMBUDDHAYA!TADYATHA : OM AMRTA AMRTOD BHAVE, AMRTA SAMBHAVE, AMRTA GARBHE, AMRTA SIDDHE, AMRTA

TEJE , AMRTA VIKRANTE , AMRTA VIKRANTA GAMINI , AMRTA GAGANA KIRTI KARE , AMRTADUNDUBHI SVARE, SARVATHA SADHANE. SARVA KARMA KLESA KSAYAM KARE SVAHA !

(Hrdaya Mantra /Mantra Hati Amitabha Tathagata)om amrta teje hara hum

Page 8: Amitabha Sukhavati Suttram

7/21/2019 Amitabha Sukhavati Suttram

http://slidepdf.com/reader/full/amitabha-sukhavati-suttram 8/10

TERPUJILAH DHARANI PENGHIASAN TANAH KEBAHAGIAAN TERBAIK

TERPUJILAH SANG TIGA PERMATA, TERPUJILAH SANG CAHAYA TANPA BATAS, YANG TELAH DATANG, SANGARAHAT, YANG TELAH MENCAPAI PENERANGAN SEMPURNA, YAKNI :O! NEKTAR, TERCIPTALAH NEKTAR,

MENINGKATLAH NEKTAR, TERSIMPANLAH NEKTAR DIDALAM KANDUNGAN, TERSEMPURNALAH DENGAN NEKTAR,SANG NEKTAR YANG CEMERLANG, SANG NEKTAR YANG AJAIB, YANG MELAKUKAN KEAJAIBAN DENGAN NEKTAR,

YANG MEMBUAT NEKTAR BERJAYA DI LANGIT, SANG RAJA NEKTAR YANG SANGAT BAGUS, DIDALAM

MENDAPATKAN KEUNTUNGAN UNTUK SEMUA, YANG MELAKUKAN PEMUSNAHAN SEMUA KARMA DANPENDERITAAN, SERUKANLAH!

PA I CHIEH YEH CHANG KEN PEN TE SHEN CING TU TO LO NI

NA MO A MI TO PO YEH, TO THA CHIEH TO YEH, TO TI YEH THA, A MI LI TU PO PI, A MI LI TO, SI TANPO PI,

A MI LI TO, PI CIA LAN TI, A MI LI TO, PI CIA LAN TO, CHIEH MI NI, CHIEH CHIEH NA, CHIH TO CIALI, SA PO HO.

namo amitabhaya tathagataya tad-yatha om amitod bhave amrta siddham bhave amrta vikrante amrtavikranta-gamini gagana kirti-kare svaha

Namo AmitoFoNamo Ta Pei Kwan Shi Yin Pusa Mohosa

Namo Tapei Ta She Che Siek Khai Yi Pusa Mohosa

Page 9: Amitabha Sukhavati Suttram

7/21/2019 Amitabha Sukhavati Suttram

http://slidepdf.com/reader/full/amitabha-sukhavati-suttram 9/10

 

Page 10: Amitabha Sukhavati Suttram

7/21/2019 Amitabha Sukhavati Suttram

http://slidepdf.com/reader/full/amitabha-sukhavati-suttram 10/10