Amis Cjenik

Click here to load reader

 • date post

  11-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  248
 • download

  10

Embed Size (px)

Transcript of Amis Cjenik

 • 1

  Sadraj

  A. Cjenik usluga i opcija za privatne korisnike

  1. Usluge za privatne korisnike .......................................................................................................................... 2

  2. Usluge na optikoj infrastrukturi za privatne korisnike ................................................................................. 3

  3. Bitstream usluga za privatne korisnike .......................................................................................................... 4

  4. Cijene prikljunih naknada ............................................................................................................................ 5

  5. Dodatne opcije .............................................................................................................................................. 6

  6. Jednokratne naknade .................................................................................................................................... 7

  7. Terminalna oprema ....................................................................................................................................... 7

  8. Mreni premosnik .......................................................................................................................................... 8

  9. Telefonski promet .......................................................................................................................................... 8

  10. Promotivne ponude ................................................................................................................................... 13

  11. Paketi nedostupni za aktivaciju novim korisnicima ................................................................................... 14

  12. Paketi nedostupni za aktivaciju ................................................................................................................. 21

  B. Cjenik usluga i opcija za poslovne korisnike

  1. Cjenik za male i srednje poslovne korisnike ................................................................................................ 26

  2. Cjenik za velike poslovne korisnike .............................................................................................................. 27

  3. Zajednike odredbe za usluge i opcije za poslovne korisnike ...................................................................... 39

  4. Usluge nedostupne za aktivaciju novim korisnicima ................................................................................... 41

  C. Cjenik usluga ICT-a

  1. Kolokacija ..................................................................................................................................................... 62

  2. Fax usluga .................................................................................................................................................... 62

  3. Web hosting................................................................................................................................................. 64

  4. Sigurnosni sustav ......................................................................................................................................... 65

  D. Napomene 65

 • 2

  A. Cjenik usluga i opcija za privatne korisnike

  1. Usluge za privatne korisnike

  1a) Amis1

  Paket (internet) Mjesena naknada

  - do 10 Mbps/768 kbps (min. 5 Mbps/384 kbps)1

  - neogranien internet promet 149,00 kn

  1b) Amis 2u1 (internet+telefon)

  Paket (internet + telefon) Mjesena naknada

  - do 10 Mbps/768 kbps (min. 5 Mbps/384 kbps)1

  - neogranien internet promet - 1500 minuta razgovora prema svim fiksnim i mobilnim mreama RH te svim fiksnim i mobilnim mreama ZONE EU

  2

  179,00 kn

  1c) Amis 2u1 (internet+TV)

  Paket (internet + TV) Mjesena naknada

  - vie od 70 tv kanala - snimalica, mobiaTV, 12 mjeseci vremenski pomak - do 10 Mbps/768 kbps (min. 5 Mbps/384 kbps)

  1

  - neogranien internet promet

  259,00 kn

  1d) Amis 3u1

  Paket (TV, internet, telefon) Mjesena naknada

  - vie od 70 tv kanala - snimalica, mobiaTV, 12 mjeseci vremenski pomak - do 10 Mbps/768 kbps (min. 5 Mbps/384 kbps

  ) 1

  - neogranien internet promet - 1500 minuta razgovora prema svim fiksnim i mobilnim mreama RH te svim fiksnim i mobilnim mreama ZONE EU

  2

  289,00 kn

  1Ukoliko telefonska linija ne omoguava maksimalnu brzinu, Vipnet e isporuiti najveu moguu brzinu koju

  doputaju uvjeti na postojeoj liniji. Stvarna brzina moe ovisiti o nizu uvjeta kao to su udaljenost Pretplatnika od centrale, broj prespoja u kabelskom snopu, kvaliteta kune instalacije, te karakteristike prostora (naroito kod beinog pristupa), broj raunala spojenih na internet, mogunosti opreme i raunalnih programa itd. 21500 minuta razgovora prema svim nacionalnim mreama i mreama ZONE EU odnosi se na potronju

  Pretplatnika koja podrazumijeva razgovore u trajanju do 1500 minuta mjeseno prema svim nacionalnim mreama i mreama ZONE EU, svakoga dana od 0 do 24 sata ukljuujui praznike i dravne blagdane s time da ne ukljuuje pozive prema brojevima s posebnom tarifom odnosno brojevima za posebne usluge (06x, 07x, 11xxx...) i brojevima za usluge obavijesti o informacijama pretplatnika. 1500 minuta razgovora ne podrazumijeva 1500 minuta razgovora prema nacionalnim mreama i 1500 minuta razgovora prema mreama ZONE EU ve se 1500 minuta razgovora zbrajaju svi pozivi prema svim fiksnim i mobilnim mreama u RH i zonama EU u jednom mjesecu. Nakon potroenih 1500 minuta Vipnet e Pretplatniku poeti naplaivati telefonske razgovore sukladno vaeem cjeniku. Besplatnih 1500 minuta razgovora ukljuenih u paket odnosi se samo na glavnu liniju. Svaki

 • 3

  korisnik usluge koja ukljuuje telefon moe ugovoriti 1500 minuta razgovora i na dodatnoj liniji, uz naknadu definiranu ovim cjenikom. *u sve pakete ukljueno je 10 e-mail adresa, 200 MB mailbox prostora, 150 MB web prostora (web prostor = oblik:pretplatnik.net.amis.hr ili bilo koji oblik na vlastitoj domeni).

  2. Usluge na optikoj infrastrukturi za privatne korisnike

  2a) Amis1-FTTH

  Paket (internet) Mjesena naknada

  - zajamena brzina 50/50 Mbps - neogranien internet promet

  149,00 kn

  2b) Amis 2u1-FTTH (internet+telefon)

  Paket (internet) Mjesena naknada

  - zajamena brzina 50/50 Mbps - neogranien internet promet - 1500 minuta razgovora prema svim fiksnim i mobilnim mreama RH te svim fiksnim i mobilnim mreama ZONE EU

  1

  199,00 kn

  2c) Amis 2u1-FTTH (internet+TV)

  Paket (Internet + TV) Mjesena naknada

  - vie od 70 tv kanala - snimalica, mobiaTV, 12 mjeseci vremenski pomak - zajamena brzina 50/50 Mbps - neogranien internet promet

  249,00 kn

  2d) Amis 2u1-FTTH (TV+telefon)

  Paket (TV + telefon) Mjesena naknada

  - vie od 70 tv kanala - snimalica, mobiaTV, 12 mjeseci vremenski pomak - 1500 minuta razgovora prema svim fiksnim i mobilnim mreama RH te svim fiksnim i mobilnim mreama ZONE EU

  1

  159,00 kn

  2e) Amis 3u1-FTTH

  Paket (TV + Internet+ telefon) Mjesena naknada

  - vie od 70 tv kanala - snimalica, mobiaTV, 12 mjeseci vremenski pomak - zajamena brzina 50/50 Mbps - neogranien internet promet - 1500 minuta razgovora prema svim fiksnim i mobilnim mreama RH te svim fiksnim i mobilnim mreama ZONE EU

  1

  299,00 kn

  11500 minuta razgovora prema svim nacionalnim mreama i mreama ZONE EU odnosi se na potronju

  Pretplatnika koja podrazumijeva razgovore u trajanju do 1500 minuta mjeseno prema svim nacionalnim

 • 4

  mreama i mreama ZONE EU, svakoga dana od 0 do 24 sata ukljuujui praznike i dravne blagdane s time da ne ukljuuje pozive prema brojevima s posebnom tarifom odnosno brojevima za posebne usluge (06x, 07x, 11xxx...) i brojevima za usluge obavijesti o informacijama pretplatnika. 1500 minuta razgovora ne podrazumijeva 1500 minuta razgovora prema nacionalnim mreama i 1500 minuta razgovora prema mreama ZONE EU ve se 1500 minuta razgovora zbrajaju svi pozivi prema svim fiksnim i mobilnim mreama u RH i zonama EU u jednom mjesecu. Nakon potroenih 1500 minuta Pretplatniku poeti naplaivati telefonske razgovore sukladno vaeem cjeniku. Besplatnih 1500 minuta razgovora ukljuenih u paket odnosi se samo na glavnu liniju. Svaki korisnik usluge koja ukljuuje telefon moe ugovoriti 1500 minuta razgovora i na dodatnoj liniji, uz naknadu definiranu ovim cjenikom. * u sve pakete ukljueno je 10 e-mail adresa, 200 MB mailbox prostora, 150 MB web prostora (web prostor = oblik:pretplatnik.net.amis.hr ili bilo koji oblik na vlastitoj domeni).

  3. Bitstream usluga za privatne korisnike

  3a) Amis 2u1 (Interne + telefon)

  2u1 bit paket Uz ugovornu obvezu

  24 mjeseca6

  Uz ugovornu obvezu 12 mjeseci ili bez ugovorne

  obveze7

  MINI - 4 do Mbps/512 kbps (min. 2/256 kbps)

  1

  - neogranien internet promet - besplatni razgovori unutar fiksne nacionalne mree

  2

  - Tarifna opcija GLOBAL4

  + MOBIL5:

  180 minuta poziva u meunarodne fiksne mree po cijeni za pozive u nacionalne fiksne mree i 120 minuta poziva u nacionalne mobilne mree po cijeni za pozive u nacionalne fiksne mree MAXI - do 10/640 kbps (min. 5/320 kbps)

  1

  - neogranien internet promet - 300 minuta besplatnih razgovora unutar fiksne nacionalne mree

  3

  199,00 kn

  199,00 kn

  217,75 kn

  217,75 kn

  1Ukol