AMANAT PRESIDEN ANGKASA KURSUS INDUKSI KOPERASI · PDF fileAMANAT PRESIDEN ANGKASA KURSUS...

Click here to load reader

 • date post

  25-Apr-2019
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of AMANAT PRESIDEN ANGKASA KURSUS INDUKSI KOPERASI · PDF fileAMANAT PRESIDEN ANGKASA KURSUS...

1

AMANAT

PRESIDEN ANGKASA

KURSUS INDUKSI KOPERASI AHLI

BARU ANGKASA TERENGGANU

2 Ogos 2018 (Khamis)

Hotel Permai Inn, Kuala Terengganu

2

Bismillahhirrahmanirrahim,

Assalamulaikum WBT dan Salam

Sejahtera.

Terima Kasih Pengacara Majlis

3

Yang Berbahagia

Tuan Hj. Mohamed Yusoff,

Pengerusi Jawatankuasa

Perhubungan ANGKASA Negeri

Terengganu

4

Yang Berusaha

Barisan Ahli Jawatankuasa

Perhubungan ANGKASA Negeri

Terengganu

Pegawai-pegawai ANGKASA Pusat

dan ANGKASA Negeri Terengganu

5

Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang

dihormati sekalian.

1. Terima kasih kepada para

pemimpin koperasi yang dapat

melapangkan masa untuk hadir

pada hari ini, untuk bersama-sama

mengikuti Kursus Induksi menjadi ahli

6

ANGKASA anjuran JPAN

Terengganu.

2. Melalui majlis ini, tuan-tuan

dan puan-puan yang mewakili

koperasi boleh mengetahui lebih

lanjut peranan yang dimainkan

ANGKASA dalam membantu

7

koperasi dan komuniti untuk

menjadi penyumbang ekonomi

kepada negara.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan Yang

Dihormati Sekalian

8

3. Pada 13 Julai 2012 Deklarasi

Putrajaya telah diadakan antara

Suruhanjaya Koperasi Malaysia

(SKM), Maktab Koperasi Malaysia

(MKM) dan ANGKASA.

4. Tujuan utama deklarasi ini

diadakan untuk mengoptimumkan

9

sumber kewangan dan sumber

manusia bagi memastikan tiada

pertindihan atau duplikasi kerja

semasa melaksanakan

tanggungjawab membangunkan

koperasi di Malaysia.

10

5. Hasil deklarasi ini, ANGKASA

telah diberikan tanggungjawab

besar untuk merangsang dan

membangunkan perniagaan

koperasi.

6. Selain itu, ANGKASA diiktiraf

sebagai badan apeks yang

11

mewakili gerakan koperasi serta

berperanan untuk menyebarkan

kefahaman jati diri dan

pengukuhan nilai serta prinsip

koperasi. Tanggungjawab untuk

merangsang dan membangunkan

perniagaan koperasi merupakan

12

satu cabaran yang besar kepada

ANGKASA.

7. Oleh sebab itu, pada

kesempatan ini, suka untuk saya

memaklumkan kepada tuan-tuan

dan puan-puan tentang Dasar

Koperasi Negara, Cooperative

13

Tranformation Programme (CTP) dan

Pelan Strategik ANGKASA yang

akan memacu gerakan koperasi

negara untuk merangsang koperasi

terlibat dalam bidang perniagaan

berimpak tinggi.

14

8. Untuk makluman semua,

sektor koperasi akan menjadi

penyumbang ekonomi yang

berkesan kepada Keluaran Dalam

Negara Kasar (KDNK) Malaysia

menjelang tahun 2020.

15

9. Mengikut perangkaan terkini

(sehingga Disember 2017) oleh SKM,

bilangan koperasi telah meningkat

kepada lebih 13,800 buah koperasi

di seluruh negara yang melibatkan

jumlah keanggotaan individu

seramai 6.553 juta orang.

16

10. Manakala modal syer pula

berjumlah RM14.348 billion dan aset

sebanyak RM139.676 billion yang

menjana perolehan sehingga

RM40.241 billion .

11. Angka ini secara tidak

langsung menggambarkan

17

besarnya sumbangan sektor

koperasi kepada ekonomi negara

walaupun jika mengikut peratusan

hanya mewakili 4 atau 5 peratus

sahaja sumbangan terhadap KDNK

negara yang berjumlah kira-kira

lebih RM1.1 trillion pada tahun 2015.

18

Tuan-Tuan dan Puan-Puan Yang

Dihormati Sekalian

12. Sektor koperasi mampu

menjadi sektor ketiga sekiranya satu

program tranformasi dilaksanakan

dengan mampan dan berkesan.

19

13. Pada pandangan saya,

koperasi yang ditubuhkan mestilah

telah menetapkan apakah fungsi

sebenar yang ingin diceburi.

14. Koperasi juga perlu

mengikuti perkembangan ekonomi

negara secara lebih dekat dengan

20

melihat penunjuk-penunjuk indeks

ekonomi yang dikeluarkan oleh

Bank Negara, Kementerian

Kewangan dan agensi-agensi yang

berkaitan lainnya.

15. Jika diteliti, dari segi dasar,

melihat secara perspektif makro,

21

sektor koperasi mesti menjadi

penyumbang yang berkesan

kepada pembangunan ekonomi

negara.

16. Manakala jika dilihat dari

perspektif mikro, koperasi boleh

menjadi penjana pertumbuhan

22

ekonomi, menjadi entiti perniagaan

yang kompetitif, mampu untuk

menjadi organisasi bantu diri yang

efektif dan peka serta proaktif

terhadap persekitaran.

17. Melalui kesepakatan dan

penyatuan yang utuh, koperasi dan

23

ANGKASA boleh merealisasikan

hasrat untuk bersama-sama

menjadi pemain dan kuasa utama

dalam menentukan corak ekonomi

negara menjelang tahun 2020.

18. Langkah pertama yang boleh

dilakukan ialah dengan

24

memberikan sokongan dan

kepercayaan kepada ANGKASA.

19. Sekali lagi, saya

mengucapkan terima kasih kepada

tuan-tuan dan puan-puan yang

menghadiri Kursus Induksi Koperasi

25

Anggota Baru ANGKASA yang

dianjurkan pada kali ini.

20. Terima kasih juga kepada

Jawatankuasa Perhubungan

ANGKASA Negeri yang memberikan

kerjasama dalam menganjurkan

majlis ini.

26

Sekian, terima kasih.

Wabillahitaufik wal hidayah,

Assalamualaikum w.b.t.