Aktivitetsønsker hos ældre mænd fra etniske minoriteter

21
Aktivitetsønsker hos ældre mænd fra etniske minoriteter Mænd fra Tyrkiet, Bosnien og Sri Lanka i en provinsby i Danmark

description

Aktivitetsønsker hos ældre mænd fra etniske minoriteter. Mænd fra Tyrkiet, Bosnien og Sri Lanka i en provinsby i Danmark. Baggrund. Mangelfuld viden om hverdagens aktiviteter og ønsker Om ældre fra etniske minoriteter Om ældre mænd Om ældre mænd fra etniske minoriteter. Sted. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Aktivitetsønsker hos ældre mænd fra etniske minoriteter

Page 1: Aktivitetsønsker hos ældre mænd fra etniske minoriteter

Aktivitetsønsker hos ældre mænd fra etniske minoriteter

Mænd fra Tyrkiet, Bosnien og

Sri Lankai en provinsby i Danmark

Page 2: Aktivitetsønsker hos ældre mænd fra etniske minoriteter

Ane Andersen og Janna Sylvestersen [email protected]

Baggrund Mangelfuld viden om

hverdagens aktiviteter og ønsker Om ældre fra etniske

minoriteter Om ældre mænd Om ældre mænd fra etniske

minoriteter

Page 3: Aktivitetsønsker hos ældre mænd fra etniske minoriteter

Ane Andersen og Janna Sylvestersen [email protected]

Sted Randers by

Stor provinsby, 65.000 Industriby 4,7 % indvandrere Mænd over 50 år fra 38

lande

Page 4: Aktivitetsønsker hos ældre mænd fra etniske minoriteter

Ane Andersen og Janna Sylvestersen [email protected]

Informanter Fra de tre største ikke-vestlige

grupper i Randers Mænd 50 - 75 år 13 mænd Kontakt gennem

tolk/sundhedsperson fra samme etniske gruppe

Page 5: Aktivitetsønsker hos ældre mænd fra etniske minoriteter

Ane Andersen og Janna Sylvestersen [email protected]

Informanternes tilknytning til DK Tyrkere; fremmedarbejdere, 30 år i DK Bosniere; flygtninge, 13 år i DK Tamiler; flygtninge, 20 år i DK. I arbejde

Gift, med kvinde fra samme minoritet Mange med børn og børnebørn i Randers

Page 6: Aktivitetsønsker hos ældre mænd fra etniske minoriteter

Ane Andersen og Janna Sylvestersen [email protected]

Metode Kvalitative interviews

Faktuelle spørgsmål Holdningsspørgsmål, prospektive

Informantens hjem/Lokalcenter Professionelle tolke

Page 7: Aktivitetsønsker hos ældre mænd fra etniske minoriteter

Ane Andersen og Janna Sylvestersen [email protected]

Teorier og undersøgelser Aktiviteters betydning:

KAWA-model, Iwama og CMOP, Townsend et al, Canada

Is Home Where the Heart is, or where I Hang my Hat? Kristina Grünenberg (2006), DK

Alderdommens aktive kvinder og mænd, Henning Olsen (2005) SFI

Uderummet: Skov&Landskab: Spørgeskema; danskernes

brug af grønne områder, DK

Page 8: Aktivitetsønsker hos ældre mænd fra etniske minoriteter

Ane Andersen og Janna Sylvestersen [email protected]

Kawa –perspektiv Østligt perspektivVestligt perspektiv Cyklisk Liniært Balance Kontrol og dominans Kollektivitet Personlig autonomi ”Being” ”Doing”

Iwama

Page 9: Aktivitetsønsker hos ældre mænd fra etniske minoriteter

Ane Andersen og Janna Sylvestersen [email protected]

Interaktionistisk analyse Intervieweren som medproducent af

viden

Kategorisering af medlemskab

Selvfremstilling; face-work, indtryksstyring og legitimerende forklaringer

Järvinen og Mik-Meyer

Page 10: Aktivitetsønsker hos ældre mænd fra etniske minoriteter

Ane Andersen og Janna Sylvestersen [email protected]

Interaktionsanalyse Ikke forbehold fordi vi er kvinder…. Kategorisering: Gæster overfor

etniske danskere - taknemmelige, positive, betonede ligheder

Informanterne på vagt Hvem vi repræsenterer Hensigt med undersøgelsen

påvirker interviewets meningsindhold

Page 11: Aktivitetsønsker hos ældre mænd fra etniske minoriteter

Ane Andersen og Janna Sylvestersen [email protected]

Hjemliggørelse Nomader; følelsen at være hjemme

hvor som helst ”Hjem” som social konstruktion;

poststrukturalistisk, globaliseret, mobil Exil; følelsen at længes efter sit

hjemland ”Homemaking” som individuel social

praksis kan konstrueresGrünenberg

Page 12: Aktivitetsønsker hos ældre mænd fra etniske minoriteter

Ane Andersen og Janna Sylvestersen [email protected]

Hjemliggørelsesprocesser Genskabe hverdagens rutiner Transformation af rum til sted Skabe meningsfulde relationer

og positioner Anerkendelse som (værdifuld)

del af samfundet

Grünenberg

Page 13: Aktivitetsønsker hos ældre mænd fra etniske minoriteter

Ane Andersen og Janna Sylvestersen [email protected]

50-60 årige danske mænds ønsker

Afspejler nutidens aktiviteter Lavere aktivitetsniveau end kvinder Arbejdslignende, maskuline aktiviteter

Værkstedsaktiviteter Aktiviteter der kan give magt og

indflydelse Ikke store visioner

Olsen

Page 14: Aktivitetsønsker hos ældre mænd fra etniske minoriteter

Ane Andersen og Janna Sylvestersen [email protected]

Anbefalinger til danske mænd

Øget inddragelse ved planlægning og gennemførelse af aktiviteter

Arbejdslignende, maskuline aktiviteter: Praktiske, håndværksmæssige,

præstationsorienteret Indebærer mulig magt og indflydelse

Mandige sports- og motionsformer Mandlige aktivitetsfællesskaber

Olsen

Page 15: Aktivitetsønsker hos ældre mænd fra etniske minoriteter

Ane Andersen og Janna Sylvestersen [email protected]

Hvad gør informanterne nu?

Går daglige, lange ture i byen En del (bosniere) fisker m stang Flere har kolonihave Bruge parker o.l. til grill-ture m

familie/venner Mange kommer i national klub Flere klarer familiens indkøb

Page 16: Aktivitetsønsker hos ældre mænd fra etniske minoriteter

Ane Andersen og Janna Sylvestersen [email protected]

Resultater I

Lønarbejde giver identitet og høj alder giver legalitet De ældste og de yngre som er i arbejde

virkede mest ”hjemme” Yngre bosniere og tyrkere, uden arbejde,

mangler position og anerkendelse

Page 17: Aktivitetsønsker hos ældre mænd fra etniske minoriteter

Ane Andersen og Janna Sylvestersen [email protected]

Resultater II Sprog meget bestemmende for at føle

sig hjemme for at skabe relationer og positioner opnå anerkendelse som del af

samfundet Sygdom meget begrænsende for

deltagelse

Page 18: Aktivitetsønsker hos ældre mænd fra etniske minoriteter

Ane Andersen og Janna Sylvestersen [email protected]

Anbefalinger Interaktionistisk analyse Kawa- ”doing” og ”being” Giv roller og funktioner Inviter Tolk Ligheder Mandlige fællesskaber

Page 19: Aktivitetsønsker hos ældre mænd fra etniske minoriteter

Ane Andersen og Janna Sylvestersen [email protected]

Konkrete interventionsforslag

Udflugter, værksteder, fisketure Havevandringer, gå-tur-venner,

mentorer Andre måder at bruge uderum på Interkulturelle haver, grillpladser,

mere på egne præmisser

Organiseres af foreninger eller kommune

Page 20: Aktivitetsønsker hos ældre mænd fra etniske minoriteter

Ane Andersen og Janna Sylvestersen [email protected]

Tak til Ergoterapeutforeningen og Randers

kommune for økonomisk støtte

Page 21: Aktivitetsønsker hos ældre mænd fra etniske minoriteter

Ane Andersen og Janna Sylvestersen [email protected]

Workshop Hvordan giver vi mændene

anerkendelse, en rolle eller en position i det danske samfund?

Åbne tilbud contra Invitation?