Akademik Branko Pavićević: Smisao istorije

9

description

Besjeda održana 14. jula 1999. na osnivačkoj skupštini Dukljanske akademije nauka i umjetnosti. Časopis Doclea, broj 1, 2000. g.

Transcript of Akademik Branko Pavićević: Smisao istorije

Page 1: Akademik Branko Pavićević: Smisao istorije
Page 2: Akademik Branko Pavićević: Smisao istorije
Page 3: Akademik Branko Pavićević: Smisao istorije
Page 4: Akademik Branko Pavićević: Smisao istorije
Page 5: Akademik Branko Pavićević: Smisao istorije
Page 6: Akademik Branko Pavićević: Smisao istorije
Page 7: Akademik Branko Pavićević: Smisao istorije
Page 8: Akademik Branko Pavićević: Smisao istorije
Page 9: Akademik Branko Pavićević: Smisao istorije