Adana Bilirkişilik Bölge Kurulu BÖLGE BİLİRKİŞİ LİSTESİ · adana bilirkişilik bölge...

of 502 /502
Adana Bilirkişilik Bölge Kurulu BÖLGE BİLİRKİŞİ LİSTESİ SIRA NO SİCİL NO TC KİMLİK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI İL - İLÇE MESLEĞİ 1 13 11323351380 HÜSEYİN EFE TARIMī KAMULAŞTIRMA TARLA BİTKİLERİī BAHÇE BİTKİLERİī KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI) ADANA/ÇUKUROVA ZİRAAT MÜHENDİSİ 2 16 24616889026 LEMYE MERİÇ MUHASEBE GENEL MUHASEBEī TİCARİ İŞLETME VE ŞİRKETLER MUHASEBESİī EKONOMİ VE EKONOMETRİī MALİYET MUHASEBESİī YÖNETİM MUHASEBESİ HATAY/DEFNE SMMM 3 29 51820763552 ZİYA DİYAADDİN YILDIRIM MUHASEBEī VERGİLER VE MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER GENEL MUHASEBEī TİCARİ İŞLETME VE ŞİRKETLER MUHASEBESİī YÖNETİM MUHASEBESİī YURT İÇİNDEN ALINAN VERGİ, RESİM, HARÇ ve MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER MERSİN/AKDENİZ MALİ MÜŞAVİR 4 3400 18619115282 SERTAŞ ÜNAL TARIM TARLA BİTKİLERİī BİTKİ KORUMA ī BAHÇE BİTKİLERİ ADANA/CEYHAN ZİRAAT MÜHENDİSİ 5 3600 29414470810 MUHARREM BOZKURT KRİMİNALİSTİK İNCELEMELER ADLİ TRAFİK MERSİN/ANAMUR TRAFİK POLİSİ 6 4200 71749138774 NERMİN PETEK MUHASEBE GENEL MUHASEBEī TİCARİ İŞLETME VE ŞİRKETLER MUHASEBESİī MALİYET MUHASEBESİī YÖNETİM MUHASEBESİ ADANA/SEYHAN SMMM 7 5200 14743266036 İSMAİL HAKKI YAKIN MUHASEBEī VERGİLER VE MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER GENEL MUHASEBEī DENETİMī TİCARİ İŞLETME VE ŞİRKETLER MUHASEBESİī EKONOMİ VE EKONOMETRİī MALİYET MUHASEBESİī YÖNETİM MUHASEBESİī YURT İÇİNDEN ALINAN VERGİ, RESİM, HARÇ ve MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER ADANA/SEYHAN SMMM 8 5400 54142210964 MAHMUT ARIK TARIMī KAMULAŞTIRMA TARLA BİTKİLERİī TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİī DOĞAL AFET HASARLARIČ TARIM ENDÜSTRİSİī KURU ve SULU TARIMī BİYOSİSTEM ī TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEMEī TARIM EKONOMİSİī BAHÇE BİTKİLERİī KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI) ADANA/KOZAN ZİRAAT MÜHENDİSİ 9 6000 58939565640 HÜSEYİN ALBAKLI MUHASEBE GENEL MUHASEBEī TİCARİ İŞLETME VE ŞİRKETLER MUHASEBESİī YÖNETİM MUHASEBESİ ADANA/YÜREĞİR SMMM

Embed Size (px)

Transcript of Adana Bilirkişilik Bölge Kurulu BÖLGE BİLİRKİŞİ LİSTESİ · adana bilirkişilik bölge...

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

1 1 3 11323351380 HSEYN EFE TARIMKAMULATIRMA

TARLA BTKLERBAHE BTKLERKAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)

ADANA/UKUROVA ZRAAT MHENDS

2 1 6 24616889026 LEMYE MER MUHASEBE

GENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESEKONOM VE EKONOMETRMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBES

HATAY/DEFNE SMMM

3 2 9 51820763552 ZYA DYAADDNYILDIRIM

MUHASEBEVERGLER VE MALYKMLLKLER

GENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESYNETM MUHASEBESYURT NDEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLER

MERSN/AKDENZ MAL MAVR

4 3400 18619115282 SERTA NAL TARIMTARLA BTKLERBTK KORUMABAHE BTKLER

ADANA/CEYHAN ZRAAT MHENDS

5 3600 29414470810 MUHARREM BOZKURT KRMNALSTK NCELEMELER ADL TRAFK MERSN/ANAMUR TRAFK POLS

6 4200 71749138774 NERMN PETEK MUHASEBE

GENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBES

ADANA/SEYHAN SMMM

7 5200 14743266036 SMAL HAKKI YAKINMUHASEBEVERGLER VE MALYKMLLKLER

GENEL MUHASEBEDENETMTCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESEKONOM VE EKONOMETRMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBESYURT NDEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLER

ADANA/SEYHAN SMMM

8 5400 54142210964 MAHMUT ARIK TARIMKAMULATIRMA

TARLA BTKLERTARIMSAL RN VE OK YILLIK RN VERENAALARIN DEERLEMESDOAL AFET HASARLARITARIM ENDSTRSKURU ve SULU TARIMBYOSSTEM TOPRAK BLM VE BTK BESLEMETARIM EKONOMSBAHE BTKLERKAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)

ADANA/KOZAN ZRAAT MHENDS

9 6000 58939565640 HSEYN ALBAKLI MUHASEBEGENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESYNETM MUHASEBES

ADANA/YRER SMMM

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

1 0 6700 16751645926 ZEKA KARSLI TARIMKAMULATIRMA

TARLA BTKLERTARIMSAL RN VE OK YILLIK RN VERENAALARIN DEERLEMESBYOSSTEM ORGANK TARIMTARIM EKONOMSBAHE BTKLERKAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)

ADANA/YRER ZRAAT MHENDS

1 1 8100 31240469470 MURAT KARAKI KRMNALSTK NCELEMELER ADL TRAFK MERSN/MEZTL BAPOLS MEMURU

1 2 8200 28855886730 OUZHAN OUZ NAATKAMULATIRMA

YAPI DENETM HZMETLER YARDIMCI MALAT, BAKIM ONARIM VETCARETYAPIM YNETM YAPI MALYET ANALZLER YAPI (STAT)YAPI MALZEMELER HDROLK VE SU KAYNAKLARIGEOTEKNK ETT-PROJE VE DANIMANLIK HZMETLERKAMULATIRMA (GAYRMENKUL DEERLEME-TAINMAZ GELTRME)

MERSN/ANAMUR NAAT MHENDS

1 3 8700 39682388502 ERDN GRROLU ETMKURUMSAL YNETM

ETMDE LME VE DEERLENDRMEYNETM ANALZPAZARLAMA YNETMPAZARLAMA YNETM

HATAY/DEFNE BLGE SATI MDR

1 4 8800 37853209052 ZDEN YILMAZLAR TARIMKAMULATIRMA

BAHE BTKLERBTKSEL RETM VE ISLAH BTK KORUMAKAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)

HATAY/ANTAKYA ZRAAT MHENDS

1 5 153 10705328972 RAMAZAN KILIN KAMULATIRMAHARTA VE KADASTRO

KAMULATIRMA (GAYRMENKUL DEERLEME-TAINMAZ GELTRME)HARTA VE HARTA BLGLER RETMKARTOGRAFYA KADASTRO

ADANA/MERKEZ HARTA KADASTROTEKNKER

1 6 198 10768405382 OSMAN KROLU GAYRMENKUL GELTRME VEYNETM

ARAZ VE ARSA DEERLEME YAPI MALYET ve TESPTYAPI DEERLEME

ADANA/UKUROVA NAAT MHENDS

1 7 203 17920198052 NDER KAHYALAR

MUHASEBEVERGLER VE MALYKMLLKLERGMRK VE DI TCARET

GENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBESYURT NDEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLERDI TCARETTEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLER

ADANA/UKUROVA MAL MAVR

1 8 217 67759275424 M.NAC BCOLU HARTA VE KADASTRO KADASTROTAPU VE MLKYET ADANA/UKUROVAMDR YARDIMCISI -HARTA VE KADASTRO

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

1 9 222 26947955524 ABDULKADR EREN KRMNALSTK NCELEMELER

OLAY YER NCELEMELERSES VE GRNT KAYITLARININ METNHALNE DNTRLMES ADL SES NCELEMELERADL GRNT NCELEMELER

ADANA/SEYHAN POLS MEMURU

2 0 274 14359345576 MAHMUT MEE MUHASEBE

GENEL MUHASEBEDENETMTCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESEKONOM VE EKONOMETRMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBES

ADANA/UKUROVA SERBEST MUHASEBECMAL MAVR

2 1 285 36409640462 KEMAL ELK MUHASEBE

GENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBES

MERSN/TARSUSSERBESTMUHASEBEC-MALMAVR

2 2 326 52897435700 VAHT AVLAMAZ

KAMULATIRMAKENTSEL DNM (GayrimenkulGelitirme ve Ynetimi Uzmanlar ileLisansl Deerleme Uzmanlar)KENTSEL DNM (Mhendislik-Mimarlk)GAYRMENKUL GELTRME VEYNETM

KAMULATIRMA (GAYRMENKUL DEERLEME-TAINMAZ GELTRME)KENTSEL DNM PROJELER ALANLARININSEM KENTSEL DNMDE KATILIM DEERNN VEORANININ BELRLENMES LE HAKSAHPLNN TESPTKENTSEL DNM ALANINDAK PARSEL,YAPI, EKLENT VE MTEMLATLARIN MEVCUTDURUMLARININ LM VE TESPT ARAZ VE ARSA DEERLEME BNA VE TESS YNETM VE UYGULAMALARIYABANCI GEREK KLER VE YABANCISERMAYEL RKETLERN TAINMAZ EDNMVE TAINMAZLARININ YNETMYAPI KOOPERATFLERNN TAINMAZLARININYNETMGAYRMENKULLERN YNETM, KULLANIMI,KORUNMASI VE EVRE TAZMNATLARI GAYRMENKULLERN YNETM, KULLANIMI,KORUNMASI VE EVRE TAZMNATLARI GAYRMENKUL DEER HARTALARININRETLMES VE KULLANIMIKAMU TAINMAZLARININ DEERLEMESGAYRMENKUL YATIRIM YNTEMLERGAYRMENKUL YATIRIMLARI VE FNANSMANIGAYRMENKUL PROJE GELTRME VE PROJEDEERLEMESNAAT LERLEME SEVYES ANALZ YAPI MALYET ve TESPTTARH YAPILAR VE KORUMA ALANLARININDEERLEMES YAPI DEERLEME

ADANA/MERKEZ GAYRMENKULDEERLEME UZMANI

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

2 3 333 22033021654 CANAN MELLER MUHASEBE

GENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBES

ADANA/SEYHAN SERBET MAL MAVR

2 4 420 35200356138 MT BLBL KRMNALSTK NCELEMELER

ADL GRNT NCELEMELERSES VE GRNT KAYITLARININ METNHALNE DNTRLMES ADL SES NCELEMELER

ADANA/SEYHAN POLS MEMURU

2 5 482 17002188704 HAVA BOZAN SGORTAKURUMSAL YNETM

MOTORLU ARA SGORTALARI/HASAR TESPTNAKLYAT SGORTALARI/HASAR TESPTYANGIN VE DOAL AFETLER LE MHENDSLKSGORTALARI/HASAR TESPTYNETM ANALZPAZARLAMA YNETMPAZARLAMA YNETM

ADANA/MERKEZ SGORTACI

2 6 487 13978271198 ADEM ZTRK HARTA VE KADASTRO HARTA VE HARTA BLGLER RETMKADASTRO ADANA/UKUROVAHARTA KADASTRO (TEKNKER )

2 7 489 42559292468 EYLEM BAKLACI MUHASEBE

GENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESEKONOM VE EKONOMETRMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBES

ADANA/SEYHAN SERBEST MUHASEBEC -MAL MAVR

2 8 502 14302284914 AHMET KUTAY AKZ KAMULATIRMA KAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI) ADANA/SEYHAN NAAT MHENDS

2 9 503 30107526554 TEVFK BALTACI MUHASEBE

GENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBES

ADANA/SEYHAN EMEKL BANKACI

3 0 508 51076519026 RABA DOAN MMARLIKKAMULATIRMA

2863 SAYILI ESK ESERLER KLTR VE TABATVARLIKLARININ KORUNMASIMMAR TASARIMMMAR UYGULAMA VE YNETMKAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)

ADANA/UKUROVA MMAR

3 1 535 23522058434 HLM MFTOLUHARTA VE KADASTROKENTSEL DNM (Mhendislik-Mimarlk)

HARTA VE HARTA BLGLER RETMLME, DEERLENDRME, JEODEZ VENAVGASYONMHENDSLK LMELERKARTOGRAFYA MHENDSLK YAPILARININ ETD VEPROJELENDRLMESFOTOGRAMETR VE UZAKTAN ALGILAMACORAF BLG SSTEMLERARAZ TOPLULATIRMASIMAR UYGULAMALARI TAPU VE MLKYETKADASTROKENTSEL DNMDE HAK SAHPLNNTESPTKENTSEL DNM UYGULAMASI SONRASIKENT BLG SSTEMNE UYGUN CBS VERSNNHAZIRLANMASI

ADANA/SEYHAN KONTROL MHENDS

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

3 2 561 31375650224 BEKR SITKIGZBENL

MUHASEBEMENKUL VARLIKLAR VEDEERLEME LEMLER VERGLER VE MALYKMLLKLERKURUMSAL YNETM

GENEL MUHASEBEDENETMTCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESEKONOM VE EKONOMETRMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBESTRKYE MUHASEBE STANDARTLARINA (TMS)GRE VARLIK DEERLEMES-MENKULVARLIKLAR DEERLEME LEMLERYURT NDEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLERYNETM ANALZ

HATAY/DRTYOL SMMM VE BAIMSIZDENET

3 3 564 15295254700 CEMAL AKBULUTMUHASEBEVERGLER VE MALYKMLLKLER

GENEL MUHASEBEDENETMTCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBESBORSA VE SERMAYE PYASASI ARALARININVERGLENDRLMES KAMU MALYES

ADANA/UKUROVASERBEST MUHASEBEC -MAL MAVR -BAIMSIZ DENET

3 4 586 23351443432 MERVAN AYDN TIP OCUK SALII VE HASTALIKLARI MERSN/TARSUS UZMAN TABB

3 5 587 16168220310 SALH KARAKA NAATKAMULATIRMA

YAPI DENETM HZMETLER YARDIMCI MALAT, BAKIM ONARIM VETCARETYAPIM YNETM YAPI MALYET ANALZLER ETT-PROJE VE DANIMANLIK HZMETLERKAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)

ADANA/SEYHAN NAAT MHENDS

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

3 6 616 20692024634 SMAL GL MAKNE

ASANSR TESSATITESSLERSOUTMATESSATISANAY TP MUTFAK VE AMAIRHANETESSATITRAFK KAZALARINA SEBEBYET VERENTEKNK SORUNLARMEKANK TESSATI (ISI YALITIMI, SIHHTESSAT,PS SU TESSATI,ISITMA TESSATI) MALYET ANALZ MAKNALAR MAKNA DEERLEME ( KIYMET TAKDR )KLMATESSATIKAYNAK TEKNOLOJS KALDIRMA VE LETME MAKNALARI MAKNALARI ISITICI, SOUTUCU, KLMA, KLMLENDRMECHAZLARI HDROLK PNMATK SSTEMLER HAVALANDIRMA TESSATIGAZ YAKAN CHAZLAR DOALGAZTESSATIBUHAR TESSATIBASINLI KAPLAR BASINLI HAVA TESSATIBAKIM TEKNOLOJLER

ADANA/UKUROVA MAKNA MHENDS

3 7 640 33046595094 AYE GLNAZ KENDR MUHASEBE

GENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBES

HATAY/DRTYOL MAL MAVR

3 8 650 22171056396 AHMET KILAVUZ

MUHASEBEMENKUL VARLIKLAR VEDEERLEME LEMLER VERGLER VE MALYKMLLKLER

GENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBESTRKYE MUHASEBE STANDARTLARINA (TMS)GRE VARLIK DEERLEMES-MENKULVARLIKLAR DEERLEME LEMLERGAYRMENKUL SERMAYE RADI, DEER ARTIKAZANCI VE TAINMAZLARA LKN DERVERGLERN MATRAHININ TESPTYURT NDEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLER

ADANA/SEYHANMALMAVR-BAIMSIZDENET

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

3 9 685 20819373362 AL GKOLUJEOLOJ SALII VE GVENLKAMULATIRMA

DOA KAYNAKLI AFETLER VE AFET YNETMKAYA VE ZEMN MEKAN LABORATUVARHZMETLERKIYI VE DENZ JEOLOJS-KIYI KENARZGSNN BELRLENMESKLTREL JEOLOJ VE JEOLOJK MRASTEMELJEOLOJYER ALTI SULARI (HDROJEOLOJ) , SUKAYNAKLARI VE YNETM SALII VE GVENLKAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)

ADANA/MERKEZ AKADEMK PERSONEL /RETM GREVLS (DR)

4 0 690 10933371894 AL ANDIRINLIOLUTARIMKAMULATIRMAHAYVANCILIK

TARLA BTKLERTARIMSAL YAPILARIN NAATIKMYASAL GBRELER VE GBRELEMESERACILIKBTKSEL RETM VE ISLAH DOAL AFET HASARLARIKURU ve SULU TARIMBYOSSTEM TOPRAK BLM VE BTK BESLEMEBTK KORUMATARIM EKONOMSBAHE BTKLERKAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)BYKBA, KKBA, KANATLI HAYVANYETTRCL

ADANA/SEYHAN ZRAAT YKSEKMHENDS

4 1 723 20971028964 FETH NCE MAKNEYANGIN

ARITMA TESSATIMAKNE VE TEHZAT, ARA, EKPMAN, ALET, MAKNALARI GB MENKUL LETMETESSATININ DEERLEMESYZME HAVUZU VE FLTRASYON TESSATISOUTMATESSATITRAFK KAZALARINA SEBEBYET VERENTEKNK SORUNLARMOTORLUTAIT MAKNA DEERLEME ( KIYMET TAKDR )LPG TESSATIKLMATESSATIKALDIRMA VE LETME MAKNALARI MAKNALARI ISITICI, SOUTUCU, KLMA, KLMLENDRMECHAZLARI HAVALANDIRMA TESSATIDOALGAZTESSATIBUHAR TESSATIBASINLI KAPLAR BASINLI HAVA TESSATIASANSR TESSATIYANGIN ALGILAMA VE UYARMA SSTEMLERYANGIN SNDRME TESSATI

ADANA/UKUROVA MAKNA MHENDS

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

4 2 742 33001523322 MAHMUT BOZKURTKAMULATIRMAGAYRMENKUL GELTRME VEYNETM

KAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)KAMULATIRMA (GAYRMENKUL DEERLEME-TAINMAZ GELTRME)ARAZ VE ARSA DEERLEME KAMU TAINMAZLARININ DEERLEMESYAPI DEERLEME

ADANA/SEYHAN

GAYRMENKULDEERLEMEUZMANI/NAATMHENDS

4 3 758 33814099298 KAYHAN KARTPAK HARTA VE KADASTRO KADASTROTAPU VE MLKYET MERSN/MUT KADASTRO TEKNSYEN

4 4 790 21488138948 MEHMET GNEYL TARIM

TARLA BTKLERSERACILIKBTK KORUMABAHE BTKLER

ADANA/UKUROVA ZRAAT YKSEKMHENDS ( EMEKL )

4 5 816 18136036008 MUSTAFA BYKER KRMNALSTK NCELEMELER SES VE GRNT KAYITLARININ METNHALNE DNTRLMES MERSN/ERDEMLBLGSAYAR LETMEN /TEKNK OFS - ADL SCL

4 6 832 40579343566 ZEYNEL BYKKAL

GAYRMENKUL GELTRME VEYNETM KENTSEL DNM (GayrimenkulGelitirme ve Ynetimi Uzmanlar ileLisansl Deerleme Uzmanlar)

ARAZ VE ARSA DEERLEME KAMU TAINMAZLARININ DEERLEMESGAYRMENKUL PROJE GELTRME VE PROJEDEERLEMESNAAT LERLEME SEVYES ANALZ YAPI MALYET ve TESPTTARH YAPILAR VE KORUMA ALANLARININDEERLEMES YAPI DEERLEME KENTSEL DNM ALANINDAK PARSEL,YAPI, EKLENT VE MTEMLATLARIN MEVCUTDURUMLARININ LM, TESPT VEVARLIKLARIN DEERLEMESKENTSEL DNM KAPSAMINDADEERLEME HZMETLER, DAITIM DEERNNBELRLENMES

HATAY/SKENDERUN HARTA MH. VE GAY.DE. UZMANI

4 7 843 57040215970 MUSTAFA AATAYZDEMR LA VE ECZACILIKLA DENETMSAHTE/KAAK LALARKOZMETK

ADANA/YRER ECZACI

4 8 893 44617361192 BRAHM DOAN HARTA VE KADASTRO KADASTROTAPU VE MLKYET MERSN/MEZTL KADASTRO TEKNSYEN

4 9 927 69427100076 YILMAZ ERBL ENDSTRYEL RNLER, TEKSTLRNLERTEKSTL VE GYMYARDIMCI MALAT, ENDSTRYEL TEKSTL ADANA/SARIAM

YARDIMCI DOENT (TEKSTL MHENDS )

5 0 956 29407643948 AHMET FERT SAVAI

MUHASEBEVERGLER VE MALYKMLLKLERKURUMSAL YNETM

GENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBESYURT NDEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLERYNETM ANALZPAZARLAMA YNETMPAZARLAMA YNETM

ADANA/UKUROVA SMMM- AVUKAT

5 1 974 61270167022 MUHTTN UAR KRMNALSTK NCELEMELER ADL TRAFK MERSN/TARSUS POLS MEMURU

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

5 2 978 17356037406 GKHAN SARIKAYA

KAMULATIRMAKENTSEL DNM (GayrimenkulGelitirme ve Ynetimi Uzmanlar ileLisansl Deerleme Uzmanlar)GAYRMENKUL GELTRME VEYNETM

KAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)KAMULATIRMA (GAYRMENKUL DEERLEME-TAINMAZ GELTRME)KENTSEL DNMDE KATILIM DEERNN VEORANININ BELRLENMES LE HAKSAHPLNN TESPTKENTSEL DNM KAPSAMINDADEERLEME HZMETLER, DAITIM DEERNNBELRLENMESARAZ VE ARSA DEERLEME NAAT LERLEME SEVYES ANALZ YAPI MALYET ve TESPTYAPI DEERLEME

ADANA/UKUROVA

GAYRMENKULDEERLEME UZMANI, ASINIFI GVENLUZMANI

5 3 982 31673065966 MEHMET KO HARTA VE KADASTRO TAPU VE MLKYET ADANA/UKUROVA HARTA VE KADASTROFEN MEMURU5 4 998 15160285020 MEHMET BYKKILI TARIM BAHE BTKLER ADANA/POZANTI ZRAAT MHENDS

5 5 1001 59425449260 DERV NEN

KAMULATIRMAKENTSEL DNM (Mhendislik-Mimarlk)HARTA VE KADASTRO

KAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)KENTSEL DNM POJE ALANLARININ VEKENTSEL DNM SINIRININ TESPTKENTSEL DNM UYGULAMASI SONRASIKENT BLG SSTEMNE UYGUN CBS VERSNNHAZIRLANMASIKENTSEL DNM ALANINDAK HER TR VENTELKTEK PROJELERN UYGULANMASIKENTSEL DNM ALANINDA YAPIAPLKASYON PROJES, UYGULAMASI VE FENNMESULYET STLENLMESKENTSEL DNMDE HAK SAHPLNNTESPTKENTSEL DNM ALANININ PARSELASYONPLANI YAPIMI VE UYGULAMASIKENTSEL DNM ALANINDAK PARSEL,YAPI, EKLENT VE MTEMLATLARIN MEVCUTDURUMLARININ LM VE TESPT HARTA VE HARTA BLGLER RETMLME, DEERLENDRME, JEODEZ VENAVGASYONMHENDSLK LMELERKARTOGRAFYA MHENDSLK YAPILARININ ETD VEPROJELENDRLMESFOTOGRAMETR VE UZAKTAN ALGILAMACORAF BLG SSTEMLERARAZ TOPLULATIRMASIMAR UYGULAMALARI TAPU VE MLKYETKADASTRO

ADANA/SEYHAN HARTA BAMHENDS

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

5 6 1012 17737196258 ABDURRAHMAN ZER TARIM

KURU ve SULU TARIMTARIMSAL RN VE OK YILLIK RN VERENAALARIN DEERLEMESDOAL AFET HASARLARI

ADANA/SEYHAN ZRAAT MHENDS

5 7 1057 25684994568 MER EVK HARTA VE KADASTRO

KADASTROARAZ TOPLULATIRMASIMAR UYGULAMALARI TAPU VE MLKYET

MERSN/MUT TEKNKER

5 8 1069 53782051012 HSEYN BYK HARTA VE KADASTRO KADASTROTAPU VE MLKYET MERSN/ANAMURMEMUR/KADASTROTEKNSYEN

5 9 1097 13013413118 FATH ORHAN

MUHASEBEMENKUL VARLIKLAR VEDEERLEME LEMLER VERGLER VE MALYKMLLKLERGMRK VE DI TCARET

GENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESEKONOM VE EKONOMETRMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBESTRKYE MUHASEBE STANDARTLARINA (TMS)GRE VARLIK DEERLEMES-MENKULVARLIKLAR DEERLEME LEMLERYURT NDEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLERKAMUMALYESDI TCARETTEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLER

MERSN/AKDENZ SERBEST MUHASEBECMAL MAVR

6 0 1117 20527006934 MUSA TOPARLI NAATKAMULATIRMA

YAPI DENETM HZMETLER YALITIMYARDIMCI MALAT, BAKIM ONARIM VETCARETYAPIM YNETM YAPI MALYET ANALZLER YAPI (STAT)YAPI MALZEMELER ULATIRMA LABORATUAR HZMETLERKIYI - LMANHDROLK VE SU KAYNAKLARIGEOTEKNK ETT-PROJE VE DANIMANLIK HZMETLERKAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)

ADANA/UKUROVA NAAT YKSEKMHENDS

6 1 1151 31033812674 KADR ESAD TINAS TARIM

TARLA BTKLERBTK KORUMATARIM EKONOMSBAHE BTKLER

HATAY/ANTAKYA ZRAAT MHENDS

6 2 1194 18943104426 MUSTAFA GER ORMANLAR ORMANCILIK ADANA/UKUROVA ORMAN YKSEKMHENDS

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

6 3 1208 38479427318 AL RIZA AHN

MUHASEBEVERGLER VE MALYKMLLKLERGMRK VE DI TCARET

GENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBESYURT NDEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLERKAMUMALYESDI TCARETTEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLER

ADANA/UKUROVA VERG MFETT (EMEKL )

6 4 1222 48280405146 ZZET GENEC TARIMHAYVANCILIK

TARLA BTKLERBYOSSTEM BTK KORUMATARIM EKONOMSBAHE BTKLERBYKBA, KKBA, KANATLI HAYVANYETTRCL

ADANA/SEYHAN ZRAAT MHENDS

6 5 1267 11513697014 MUAMMER OPUR KRMNALSTK NCELEMELER ADL TRAFK MERSN/ERDEML POLS MEMURU

6 6 1294 12802266614 PEK BLGEN MMARLIKKAMULATIRMA

2863 SAYILI ESK ESERLER KLTR VE TABATVARLIKLARININ KORUNMASIMMAR TASARIMMMAR UYGULAMA VE YNETMKAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)

ADANA/SEYHAN MMAR

6 7 1307 15391283406 HAKAN CHANGR MAKNEYANGIN

BAKIM TEKNOLOJLER YARDIMCI MALAT, BAKIM ONARIM VETCARETMAKNE VE TEHZAT, ARA, EKPMAN, ALET, MAKNALARI GB MENKUL LETMETESSATININ DEERLEMESPROJE YNETM (LEM V.B. TESPT) PERSONEL CRET TESPT VE DEERLEMETRAFK KAZALARINA SEBEBYET VERENTEKNK SORUNLARMEDKAL GAZ TESSATIMALYET ANALZ MAKNALAR ANALZ VE ETD HDROLK PNMATK SSTEMLER YANGIN ALGILAMA VE UYARMA SSTEMLERYANGIN SNDRME TESSATI

ADANA/UKUROVA MAKNA MHENDS

6 8 1350 68299252036 CEYHUN MART TARIM

TARLA BTKLERBTK KORUMATARIM EKONOMSBAHE BTKLER

ADANA/SEYHAN ZRAAT MHENDS

6 9 1388 23810621418 MEHMET MURAT T TARIMKAMULATIRMA

BAHE BTKLERTOPRAK BLM VE BTK BESLEMEKAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)

MERSN/MUT ZRAAT MHENDS

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

7 0 1412 12901334306 EDA ZDEMR

MUHASEBEMENKUL VARLIKLAR VEDEERLEME LEMLER SOSYAL, BEER VE DAR BLMLERVERGLER VE MALYKMLLKLERGMRK VE DI TCARETFKR VE SINA HAKLARKURUMSAL YNETM

GENEL MUHASEBEDENETMTCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESEKONOM VE EKONOMETRMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBESMENKUL VARLIKLARIN DEERLEMELEMLERKAMU ALACAI, CRA VE FLAS LEMLERNELKN DEERLEME GAYRMENKUL SERMAYE RADI, DEER ARTIKAZANCI VE TAINMAZLARA LKN DERVERGLERN MATRAHININ TESPTMENKUL KIYMETLER VE BORSA UZMANLIITRKYE MUHASEBE STANDARTLARINA (TMS)GRE VARLIK DEERLEMES-MENKULVARLIKLAR DEERLEME LEMLERLETMEYURT NDEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLERKAMUMALYESBORSA VE SERMAYE PYASASI ARALARININVERGLENDRLMES DI TCARETTEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLERPATENTLER VE FAYDALI MODELLERMARKALARYNETM ANALZPAZARLAMA YNETMPAZARLAMA YNETM

ADANA/SEYHAN

MALMAVR/BAIMSIZDENET/DI TCARET VEKAMBYO UZMANI

7 1 1423 46216307526 UAYP KMR HARTA VE KADASTRO

HARTA VE HARTA BLGLER RETMLME, DEERLENDRME, JEODEZ VENAVGASYONMHENDSLK LMELERKARTOGRAFYA MHENDSLK YAPILARININ ETD VEPROJELENDRLMESARAZ TOPLULATIRMASIMAR UYGULAMALARI TAPU VE MLKYETKADASTRO

MERSN/MUT TEKNKER

7 2 1449 22751443424 MEMET YKSEL HARTA VE KADASTRO HARTA VE HARTA BLGLER RETMKADASTRO ADANA/UKUROVA KADASTRO TEKNSYEN

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

7 3 1450 40885754360 MEHMET FARUKOLGUN

MUHASEBEMENKUL VARLIKLAR VEDEERLEME LEMLER

GENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBESMENKUL VARLIKLARIN DEERLEMELEMLERTRKYE MUHASEBE STANDARTLARINA (TMS)GRE VARLIK DEERLEMES-MENKULVARLIKLAR DEERLEME LEMLER

ADANA/MERKEZ SERBEST MUHASEBECMAL MAVR

7 4 1478 43855391862 MEHMET TEMEL

KAMULATIRMAGAYRMENKUL GELTRME VEYNETM HARTA VE KADASTRO

KAMULATIRMA (GAYRMENKUL DEERLEME-TAINMAZ GELTRME)ARAZ VE ARSA DEERLEME YAPI DEERLEME TAPU VE MLKYETMAR UYGULAMALARI

ADANA/UKUROVA GAYRMENKULDEERLEME UZMANI

7 5 1487 17263209088 MER KAFADAR HARTA VE KADASTRO

HARTA VE HARTA BLGLER RETMARAZ TOPLULATIRMASIMAR UYGULAMALARI TAPU VE MLKYETKADASTRO

ADANA/TUFANBEYL HARTA TEKNKER ( FENBLRKS )

7 6 1495 17638103188 HALS TARBA JEOLOJKAMULATIRMA

DOA KAYNAKLI AFETLER VE AFET YNETMKIYI VE DENZ JEOLOJS-KIYI KENARZGSNN BELRLENMESUZAKTAN ALGILAMA VE CORAF BLGSSTEMLERBYK MHENDSLK PROJELER, ARAZKULLANIM PLANLAMASI VE BNALAR NJEOLOJ- JEOTEKNK HZMETLERYER ALTI SULARI (HDROJEOLOJ) , SUKAYNAKLARI VE YNETMKAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)

ADANA/UKUROVA JEOLOJ YSEKMHENDS

7 7 1514 13188088388 HASAN GNE KRMNALSTK NCELEMELER ADL TRAFK ADANA/SEYHAN TRAFK POLS

7 8 1536 36037810558 SADIK DOAN TARIM

TOPRAK BLM VE BTK BESLEMETARIMSAL YAPILARIN NAATITARIMSAL KOOPERATFLKKMYASAL GBRELER VE GBRELEMETARIMSAL RN VE OK YILLIK RN VERENAALARIN DEERLEMESBTKSEL RETM VE ISLAH KIRSAL KALKINMAKURU ve SULU TARIMBYOSSTEM

ADANA/UKUROVA ZRAAT MHENDS

7 9 1537 16030229564 KAZIM MEK NAAT ULATIRMA ADANA/UKUROVA NAAT MHENDS

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

8 0 1573 15238284306 MUSA ONUR BLGSAYAR KRMNALSTK NCELEMELER

NTERNET VE MULTMEDYABLGSAYAR DEPOLAMA NTELERNDE VERKURTARMA VE VER ANALZMOBL CHAZLARDA VER KURTARMA VEVER ANALZVERTABANI/VER MERKEZSNYAL RESM VE KONUMA LEMEHABERLEME VE KABLOSUZ ALARDONANIMDONANIMDERLEYCLER VE LETM SSTEMLERA VE DAITIK SSTEMLERBLG SSTEMLER (UYGULAMA)YAZILIM ADL BLM SULARISES VE GRNT KAYITLARININ METNHALNE DNTRLMES ADL GRNT NCELEMELER

ADANA/SEYHAN BLGSAYAR TEKNKER

8 1 1586 11783455666 OKTAY EHL HARTA VE KADASTRO

HARTA VE HARTA BLGLER RETMLME, DEERLENDRME, JEODEZ VENAVGASYONMHENDSLK LMELERKARTOGRAFYA FOTOGRAMETR VE UZAKTAN ALGILAMACORAF BLG SSTEMLERARAZ TOPLULATIRMASIMAR UYGULAMALARI TAPU VE MLKYETKADASTRO

MERSN/MUTJEODEZ VEFOTOGRAMETRMHENDS

8 2 1620 16705207996 HAM ARLIER TARIMKAMULATIRMA

TARLA BTKLERBAHE BTKLERKAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)

ADANA/UKUROVA ZRAAT YKSEKMHENDS

8 3 1645 24868864208 MEHMET TEMZKAN

MUHASEBEVERGLER VE MALYKMLLKLERGMRK VE DI TCARET

GENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESEKONOM VE EKONOMETRMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBESYURT NDEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLERKAMUMALYESDI TCARETTEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLER

MERSN/MEZTLMUHASEBEMDR/S.M.MALMAVR

8 4 1716 18973206398 YAAR BAYAR HARTA VE KADASTRO KADASTROTAPU VE MLKYET ADANA/YRER KADASTRO TEKNSYEN

8 5 1717 34184392330 RFAN DARTAR ENDSTRYEL RNLER, TEKSTLRNLER

ENDSTR RNLER TASARIMIYARDIMCI MALAT, ENDSTRYEL TEKSTLTEKSTL VE GYM

ADANA/SARIAM SEVKYAT SORUMLUSU

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

8 6 1748 10045429476 EMRAH TL

MUHASEBEMENKUL VARLIKLAR VEDEERLEME LEMLER SOSYAL, BEER VE DAR BLMLERVERGLER VE MALYKMLLKLERGMRK VE DI TCARET

GENEL MUHASEBEDENETMTCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESEKONOM VE EKONOMETRMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBESMENKUL VARLIKLARIN DEERLEMELEMLERKAMU ALACAI, CRA VE FLAS LEMLERNELKN DEERLEME GAYRMENKUL SERMAYE RADI, DEER ARTIKAZANCI VE TAINMAZLARA LKN DERVERGLERN MATRAHININ TESPTMENKUL KIYMETLER VE BORSA UZMANLIITRKYE MUHASEBE STANDARTLARINA (TMS)GRE VARLIK DEERLEMES-MENKULVARLIKLAR DEERLEME LEMLERLETMEYURT NDEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLERKAMUMALYESBORSA VE SERMAYE PYASASI ARALARININVERGLENDRLMES DI TCARETTEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLER

ADANA/SEYHANSM MALMAVR//BAIMSIZDENET

8 7 1756 27757776446 BLAL KAYASU RNLER SALII VE GVENLGIDA ENDSTRS

SU RNLER YETTRCLSU RNLER TESS PLAN VE PROJEHAZIRLAMASU RNLER HASTALIKLARISU RNLERNN DAITIMI, THAL VE HRACI,TESCL VE DENETM.SU RNLER AVCILII VE LEMETEKNOLOJS SALII VE GVENLSU RNLER RETM

HATAY/SKENDERUN GVENL UZMANI/SURNLER

8 8 1764 23866044216 SMET AYTEKN HARTA VE KADASTRO

HARTA VE HARTA BLGLER RETMLME, DEERLENDRME, JEODEZ VENAVGASYONMHENDSLK LMELERKARTOGRAFYA MHENDSLK YAPILARININ ETD VEPROJELENDRLMESFOTOGRAMETR VE UZAKTAN ALGILAMAARAZ TOPLULATIRMASIMAR UYGULAMALARI TAPU VE MLKYETKADASTRO

ADANA/SEYHAN HARTA MHENDS

8 9 1768 12607372008 HASAN BASR YAVA ORMANLAR ORMANCILIKORMAN ENDSTRS ADANA/UKUROVAORMAN YKSEKMHENDS

9 0 1772 14825202082 NEDM HAMTGL KRMNALSTK NCELEMELER OLAY YER NCELEMELER ADANA/CEYHAN POLS MEMURU

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

9 1 1780 25762994824 AYDIN ZGZE MUHASEBE

GENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBES

MERSN/TARSUS SERBEST MUHASEBECMAL MAVR

9 2 1785 20119964710 MEHMET EYYUPOLU

MAKNEKURUMSAL YNETMKAMULATIRMAYANGIN

ARITMA TESSATIYARDIMCI MALAT, BAKIM ONARIM VETCARETMAKNE VE TEHZAT, ARA, EKPMAN, ALET, MAKNALARI GB MENKUL LETMETESSATININ DEERLEMESTESSLERSTOK VE DEPO YNETMSOUTMATESSATIPROJE YNETM (LEM V.B. TESPT) PERSONEL CRET TESPT VE DEERLEMELM BLM, L ALET VE CHAZLARI,KALBRASYON (UYGUNLUK, LEM VB.TESPT) TRAFK KAZALARINA SEBEBYET VERENTEKNK SORUNLAROTOMATK KONTROL TESSATIMOTORLUTAIT MEKANK TESSATI MERKEZ SSTEM, ISI PAYLER SSTEMLERMEKANK TESSATI (ISI YALITIMI, SIHHTESSAT,PS SU TESSATI,ISITMA TESSATI) MEDKAL GAZ TESSATIMALYET ANALZ MAKNALAR MAKNA DEERLEME ( KIYMET TAKDR )LPG TESSATIKLMATESSATIKIZGIN SU VE KIZGIN YA TESSATIKAYNAK TEKNOLOJS KALTE YNETMKALDIRMA VE LETME MAKNALARI JEOTERMAL LE ISITMA TESSATIJEOTERMAL LE ELEKTRK RETM MAKNALARI ANALZ VE ETD ISITICI, SOUTUCU, KLMA, KLMLENDRMECHAZLARI HJYENK (TEMZ ODA VE AMELYATHANE)KLMATESSATIHDROLK PNMATK SSTEMLER HAVALANDIRMA TESSATIGAZ YAKAN CHAZLAR DKM TEKNOLOJS DOALGAZTESSATIBTELEME VE FNANSMANBUHAR TESSATIBASINLI KAPLAR

MERSN/MEZTL MAKNE MHENDS

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLEBASINLI KAPLAR BASINLI HAVA TESSATIBAKIM TEKNOLOJLER ASANSR TESSATILETME YNETMKAMULATIRMA (GAYRMENKUL DEERLEME-TAINMAZ GELTRME)YANGIN ALGILAMA VE UYARMA SSTEMLER

9 3 1789 16838286844 BRAHM KILIN HARTA VE KADASTRO KADASTROTAPU VE MLKYET MERSN/MUT FEN KONTROL MEMURU

9 4 1796 20504013184 SERTA TOK MUHASEBE GENEL MUHASEBE ADANA/SEYHAN MAL MAVR

9 5 1844 16406181984 AL ERTEN

KAMULATIRMAKENTSEL DNM (GayrimenkulGelitirme ve Ynetimi Uzmanlar ileLisansl Deerleme Uzmanlar)GAYRMENKUL GELTRME VEYNETM

KAMULATIRMA (GAYRMENKUL DEERLEME-TAINMAZ GELTRME)KENTSEL DNM ALANINDAK PARSEL,YAPI, EKLENT VE MTEMLATLARIN MEVCUTDURUMLARININ LM, TESPT VEVARLIKLARIN DEERLEMESKENTSEL DNMDE KATILIM DEERNN VEORANININ BELRLENMES LE HAKSAHPLNN TESPTARAZ VE ARSA DEERLEME YAPI DEERLEME

ADANA/UKUROVA GAYRIMENKULDEERLEME UZMANI

9 6 1866 20377111642 YKSEL CAN MENG

MUHASEBEMENKUL VARLIKLAR VEDEERLEME LEMLER VERGLER VE MALYKMLLKLERKURUMSAL YNETM

GENEL MUHASEBEDENETMTCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESEKONOM VE EKONOMETRMALYET MUHASEBESGAYRMENKUL SERMAYE RADI, DEER ARTIKAZANCI VE TAINMAZLARA LKN DERVERGLERN MATRAHININ TESPTYURT NDEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLERBORSA VE SERMAYE PYASASI ARALARININVERGLENDRLMES YNETM ANALZ

ADANA/SEYHAN BAIMSIZ DENET-MALMAVR

9 7 1879 57052628072 NDER BOZKURT HARTA VE KADASTRO KADASTROTAPU VE MLKYET ADANA/SEYHAN KADASTRO TEKNSYEN

9 8 1899 16615175002 MEHMET ALVUR TARIM

TARLA BTKLERBYOSSTEM TOPRAK BLM VE BTK BESLEMEBTK KORUMATARIM EKONOMSBAHE BTKLER

ADANA/UKUROVA ZRAAT MHENDS

9 9 1920 54298301844 EBNEMMULLAKTK HARTA VE KADASTRO

HARTA VE HARTA BLGLER RETMARAZ TOPLULATIRMASIMAR UYGULAMALARI TAPU VE MLKYETKADASTRO

HATAY/DEFNE HARTA MHENDS

100 1930 16202992180 MEHMET HAKANKAHRAMAN KRMNALSTK NCELEMELER ADL TRAFK ADANA/UKUROVA BAPOLS ( EMEKL )

101 1933 18067146586 HSEYN EN KRMNALSTK NCELEMELER ADL TRAFK ADANA/SEYHAN BAPOLS MEMURU

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

102 1938 17621360444 YAAR KARABIYIK TARIMTARLA BTKLERBTK KORUMABAHE BTKLER

ADANA/SEYHAN ZRAAT MHENDS

103 1951 20962029932 AL BULUT HARTA VE KADASTRO

HARTA VE HARTA BLGLER RETMLME, DEERLENDRME, JEODEZ VENAVGASYONMHENDSLK LMELERKARTOGRAFYA MHENDSLK YAPILARININ ETD VEPROJELENDRLMESFOTOGRAMETR VE UZAKTAN ALGILAMACORAF BLG SSTEMLERARAZ TOPLULATIRMASIMAR UYGULAMALARI TAPU VE MLKYETKADASTRO

ADANA/SEYHAN HARTA VE KADASTRO

104 1952 50242437232 KAZIM ERDODU MMARLIKKAMULATIRMA

2863 SAYILI ESK ESERLER KLTR VE TABATVARLIKLARININ KORUNMASIBNA KRLLMMAR PROJEMMAR SANATSAL ALIMALARMMAR DANIMANLIK HZMETLERMMAR TASARIMMMAR UYGULAMA VE YNETMKAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)

ADANA/SEYHAN MMAR

105 1968 38407570598 MUSTAFA GR HARTA VE KADASTRO

HARTA VE HARTA BLGLER RETMMHENDSLK LMELERKARTOGRAFYA MAR UYGULAMALARI TAPU VE MLKYETKADASTRO

MERSN/ANAMUR HARTA MHENDS

106 1991 60133260900 MUHTTN AVCUOLU KRMNALSTK NCELEMELER ADL TRAFK ADANA/SEYHAN TRAFK POLS107 2031 60982413182 EDA NL SADI SOSYAL HZMETLER SOSYAL HZMETLER ADANA/KARATA SOSYAL ALIMACI

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

108 2096 22667321144 MEHMET AL AKGL

KAMULATIRMAKENTSEL DNM (Mhendislik-Mimarlk)HARTA VE KADASTRO

KAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)KENTSEL DNM POJE ALANLARININ VEKENTSEL DNM SINIRININ TESPTKENTSEL DNM UYGULAMASI SONRASIKENT BLG SSTEMNE UYGUN CBS VERSNNHAZIRLANMASIKENTSEL DNM ALANINDAK HER TR VENTELKTEK PROJELERN UYGULANMASIKENTSEL DNM ALANINDA YAPIAPLKASYON PROJES, UYGULAMASI VE FENNMESULYET STLENLMESKENTSEL DNMDE HAK SAHPLNNTESPTKENTSEL DNM ALANININ PARSELASYONPLANI YAPIMI VE UYGULAMASIKENTSEL DNM ALANINDAK PARSEL,YAPI, EKLENT VE MTEMLATLARIN MEVCUTDURUMLARININ LM VE TESPT KADASTROLME, DEERLENDRME, JEODEZ VENAVGASYONMHENDSLK LMELERKARTOGRAFYA MHENDSLK YAPILARININ ETD VEPROJELENDRLMESFOTOGRAMETR VE UZAKTAN ALGILAMACORAF BLG SSTEMLERARAZ TOPLULATIRMASIMAR UYGULAMALARI TAPU VE MLKYET

ADANA/SEYHAN HARTA YKSEKMHENDS

109 2127 54421041944 MUSTAFA KEMALPEKC ORMANLAR ORMANCILIK ADANA/SEYHANORMAN YKSEKMHENDS

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

110 2144 12740286460 SONER AVCI

JEOLOJHARTA VE KADASTROKAMULATIRMAMADENCLK

DOA KAYNAKLI AFETLER VE AFET YNETMKAYA VE ZEMN MEKAN LABORATUVARHZMETLERKIYI VE DENZ JEOLOJS-KIYI KENARZGSNN BELRLENMESPETROL VE DOAL GAZ ARANMASIUZAKTAN ALGILAMA VE CORAF BLGSSTEMLERSONDAJ, SONDAJ YNTEMLER VETEKNOLOJLERKLTREL JEOLOJ VE JEOLOJK MRASTEMELJEOLOJBYK MHENDSLK PROJELER, ARAZKULLANIM PLANLAMASI VE BNALAR NJEOLOJ- JEOTEKNK HZMETLERKMR, ASFALTT, BTML STLERNARANMASI VE LETLMESMADENLERN ARANMASI VE LETLMESYER ALTI SULARI (HDROJEOLOJ) , SUKAYNAKLARI VE YNETMJEOTERMAL KAYNAK ARANMASI, LETLMESVE YNETM EVRE JEOLOJS VE TIBB JEOLOJCORAF BLG SSTEMLERFOTOGRAMETR VE UZAKTAN ALGILAMAKAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)MADEN ARAMA VE RETMDANIMANLIK, KONTROL VE DENETMHZMETLER

HATAY/MERKEZ MHENDS/ JEOLOJMHENDS

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

111 2194 20231025252 AHMET ERF YILMAZ

NAATKENTSEL DNM (GayrimenkulGelitirme ve Ynetimi Uzmanlar ileLisansl Deerleme Uzmanlar)GAYRMENKUL GELTRME VEYNETM KAMULATIRMA

ETT-PROJE VE DANIMANLIK HZMETLERYAPIM YNETM KENTSEL DNM PROJELER ALANLARININSEM KENTSEL DNM KAPSAMINDADEERLEME HZMETLER, DAITIM DEERNNBELRLENMESKENTSEL DNMDE KATILIM DEERNN VEORANININ BELRLENMES LE HAKSAHPLNN TESPTKENTSEL DNM ALANINDAK PARSEL,YAPI, EKLENT VE MTEMLATLARIN MEVCUTDURUMLARININ LM, TESPT VEVARLIKLARIN DEERLEMESARAZ VE ARSA DEERLEME KAMU TAINMAZLARININ DEERLEMESGAYRMENKUL PROJE GELTRME VE PROJEDEERLEMESYAPI MALYET ve TESPTYAPI DEERLEME KAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)KAMULATIRMA (GAYRMENKUL DEERLEME-TAINMAZ GELTRME)

HATAY/ANTAKYANAATMHENDS-GAYRMENKUL DEERLEME UZMANI

112 2204 49648877070 SLEYMAN ZSOY KRMNALSTK NCELEMELER ADL TRAFK ADANA/UKUROVA TRAFK POLS MEMURU

113 2234 47554261914 MUSTAFAYUMRUOLU TARIM

TARLA BTKLERTARIMSAL RN VE OK YILLIK RN VERENAALARIN DEERLEMESKIRSAL KALKINMABTK KORUMABAHE BTKLER

MERSN/TARSUS ZRAAT MHENDS

114 2272 41578457742 ZKAN TANACIOLU MADENCLKKIRMA-TME-ZENGNLETRMEDANIMANLIK, KONTROL VE DENETMHZMETLER

MERSN/AYDINCIK MADEN MHENDS

115 2281 12283325152 MUSA AZGIN TARIMKAMULATIRMA

TARLA BTKLERKAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)

ADANA/KOZAN ZRAAT MHENDS

116 2323 18334078138 ATIF ETN ORMANLAR ORMANCILIK ADANA/UKUROVA ORMAN YKSEKMHENDS

117 2326 20567846446 SLEYMAN EFE HARTA VE KADASTRO

HARTA VE HARTA BLGLER RETMARAZ TOPLULATIRMASIMAR UYGULAMALARI TAPU VE MLKYETKADASTRO

HATAY/ANTAKYA KADASTRO TEKNKER

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

118 2327 45628188440 BLENT EK HARTA VE KADASTRO

HARTA VE HARTA BLGLER RETMLME, DEERLENDRME, JEODEZ VENAVGASYONMHENDSLK LMELERKARTOGRAFYA CORAF BLG SSTEMLERARAZ TOPLULATIRMASIMAR UYGULAMALARI TAPU VE MLKYETKADASTRO

HATAY/DEFNE HARTA VE KADASTROTEKNKER

119 2347 11296387850 ZEKYE ETN NAATKAMULATIRMA

YAPI DENETM HZMETLER YALITIMYAPIM YNETM YAPI MALYET ANALZLER YAPI (STAT)ETT-PROJE VE DANIMANLIK HZMETLERKAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)

ADANA/SEYHAN NAAT MHENDS

120 2359 18223078102 BAYRAM YILDIRIM MAKNE TRAFK KAZALARINA SEBEBYET VERENTEKNK SORUNLAR ADANA/UKUROVA TRFK POLS

121 2379 14756269864 KRAN YCE DZEN

MUHASEBEVERGLER VE MALYKMLLKLERGMRK VE DI TCARET

GENEL MUHASEBEEKONOM VE EKONOMETRMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBESYURT NDEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLERBORSA VE SERMAYE PYASASI ARALARININVERGLENDRLMES DI TCARETTEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLER

ADANA/SEYHAN SERBEST MUHASEBEC -MAL MUAVR

122 2381 10448174706 RAMZ ETN ORMANLAR ORMANCILIK ADANA/UKUROVA ORMAN YKSEKMHENDS

123 2384 24724873962 KADR GKHANYLEK

MUHASEBEVERGLER VE MALYKMLLKLER

GENEL MUHASEBEDENETMTCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESEKONOM VE EKONOMETRMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBESYURT NDEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLER

HATAY/DRTYOL SMMM

124 2388 39601811470 RFAN KAYA HARTA VE KADASTROEHR VE BLGE PLANLAMA

KADASTROTAPU VE MLKYETEVRE DZEN PLANLARI

ADANA/SEYHAN KADASTRO TEKNKER

125 2395 21106058924 HASAN GKAY RGEN HARTA VE KADASTROHARTA VE HARTA BLGLER RETMTAPU VE MLKYETKADASTRO

ADANA/SEYHAN KADASTRO TEKNSYEN

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

126 2414 17867811458 AL EKBER YILMAZMUHASEBEVERGLER VE MALYKMLLKLER

GENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESEKONOM VE EKONOMETRMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBESYURT NDEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLER

ADANA/SEYHAN SERBEST MUHASEBECMAL MAVR

127 2449 14251285086 HAYDAR BABUR ORMANLARORMANCILIKORMAN ENDSTRS AA LER ENDSTRS

ADANA/SEYHAN ORMAN YKSEKMHENDS

128 2471 17881093670 SLEYMAN GNE KRMNALSTK NCELEMELER ADL TRAFK MERSN/ERDEML TRAFK POLS

129 2523 36103350360 AYSUN GEN TARIM TOPRAK BLM VE BTK BESLEME ADANA/SEYHAN ZRAAT YKSEKMHENDS

130 2525 18002129520 GLPINAR TRKOLU EVRE

EVRE YNETMAKUSTK, GRLT, TTREMKLMLENDRMESANTASYON, (ATIKLAR, ARITMA, ME SUYU,KANALZASYON)ATIKLAREVRE KRLL VE EVRE KORUMAEVRESEL ETK DEERLENDRME

MERSN/AKDENZ EVRE MHENDS GVENL UZMANI

131 2564 49645462460 YUSUF AKYZ SOSYAL, BEER VE DAR BLMLER ALIMA EKONOMS VE ENDSTR LKLERLETME ADANA/CEYHAN ALIMA MAVR

132 2576 18724131962 BURHAN CAN

MUHASEBEMENKUL VARLIKLAR VEDEERLEME LEMLER VERGLER VE MALYKMLLKLER

GENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBESMENKUL VARLIKLARIN DEERLEMELEMLERTRKYE MUHASEBE STANDARTLARINA (TMS)GRE VARLIK DEERLEMES-MENKULVARLIKLAR DEERLEME LEMLERYURT NDEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLER

ADANA/SEYHAN SER. MUHASEBEC MALMAVR

133 2621 15601234440 BAYRAM ATE MUHASEBE

GENEL MUHASEBEDENETMTCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBES

ADANA/SEYHAN SERBEST MUHASEBECMAL MAVR

134 2630 19192120724 SABAHATTN ZTA MADENCLK

MADENCLK PROJELER HAZIRLAMA VERAPORLAMADANIMANLIK, KONTROL VE DENETMHZMETLERMADEN ARAMA VE RETMMADEN SAHALARININ REHABLTASYONU VEEVREDELME-PATLATMAKIRMA-TME-ZENGNLETRME

ADANA/UKUROVA MADEN MHENDS

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

135 2696 17485177202 HALT ERHANZSEVMLNAATKAMULATIRMA

YAPI DENETM HZMETLER YARDIMCI MALAT, BAKIM ONARIM VETCARETYAPIM YNETM YAPI MALYET ANALZLER YAPI (STAT)ETT-PROJE VE DANIMANLIK HZMETLERKAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)

ADANA/SEYHAN NAAT MHENDS

136 2697 18824091418 BARI GZEL TIP DER HEKMLK HZMETLER ( PRATSYEN ) ADANA/UKUROVA YER HEKM-MESULMDR

137 2698 22886085896 SMET KARAKU HARTA VE KADASTRO KADASTROTAPU VE MLKYET MERSN/MUT KONTROL MEMURU

138 2729 11233390158 ZYA AHN MUHASEBE

GENEL MUHASEBEDENETMTCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESEKONOM VE EKONOMETRMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBES

ADANA/SEYHAN MAL MAVR

139 2732 39088428260 KENAN ERKAN KRMNALSTK NCELEMELER ADL TRAFK ADANA/UKUROVA TRAFK POLS MEMURU

140 2736 17828935902 MEHMET AKGNKOLUKIRIK HARTA VE KADASTRO

HARTA VE HARTA BLGLER RETMLME, DEERLENDRME, JEODEZ VENAVGASYONMHENDSLK LMELERKARTOGRAFYA MHENDSLK YAPILARININ ETD VEPROJELENDRLMESFOTOGRAMETR VE UZAKTAN ALGILAMACORAF BLG SSTEMLERARAZ TOPLULATIRMASIMAR UYGULAMALARI TAPU VE MLKYETKADASTRO

MERSN/ERDEML HARTA MHENDS(KONTROL MHENDS)

141 2742 60724507742 TLAY GLER SAMAMUHASEBEVERGLER VE MALYKMLLKLER

GENEL MUHASEBEDENETMTCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESYNETM MUHASEBESYURT NDEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLERKAMU MALYES

ADANA/SEYHAN VERG DARES MDR

142 2765 11572351230 ADEM GL KRMNALSTK NCELEMELERADL BELGE NCELEMELER (EL YAZISI - MZAVE SAHTECLK) OLAY YER NCELEMELER

ADANA/CEYHAN POLS MEMURU

143 2767 20326012860 MUSTAFAKONUKSEVER KRMNALSTK NCELEMELERSES VE GRNT KAYITLARININ METNHALNE DNTRLMES MERSN/ERDEML

ZABIT KATB- TEKNKOFS

144 2777 42934278650 ABDULANMEGEMSOLU

MUHASEBEVERGLER VE MALYKMLLKLER

GENEL MUHASEBEDENETMTCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBESYURT NDEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLER

HATAY/MERKEZ SMMM

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

145 2784 46504151152 MEHMET DEMR

MUHASEBEVERGLER VE MALYKMLLKLERGMRK VE DI TCARETKURUMSAL YNETM

GENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESEKONOM VE EKONOMETRMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBESYURT NDEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLERKAMUMALYESBORSA VE SERMAYE PYASASI ARALARININVERGLENDRLMES DI TCARETTEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLERYNETM ANALZPAZARLAMA YNETMPAZARLAMA YNETM

ADANA/SEYHAN SMMM

146 2821 13546277690 KANBER CUMAALSAMALI TARIM SERACILIK ADANA/UKUROVAZRAAT YKSEKMHENDS

147 2834 46078318456 SEDAT DOAN NAAT

YAPI DENETM HZMETLER YALITIMYAPIM YNETM YAPI MALYET ANALZLER YAPI (STAT)YAPI MALZEMELER GEOTEKNK ETT-PROJE VE DANIMANLIK HZMETLER

MERSN/TARSUS NAAT MHENDS

148 2838 10093421606 HEDYE KRANTIGREK

TARIMKAMULATIRMAHAYVANCILIK

TARLA BTKLERKMYASAL GBRELER VE GBRELEMETARIMSAL RN VE OK YILLIK RN VERENAALARIN DEERLEMESSERACILIKBTKSEL RETM VE ISLAH DOAL AFET HASARLARIKURU ve SULU TARIMBYOSSTEM TOPRAK BLM VE BTK BESLEMEBTK KORUMATARIM EKONOMSBAHE BTKLERKAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)BYKBA, KKBA, KANATLI HAYVANYETTRCL

ADANA/UKUROVA ZRAAT YKSEKMHENDS

149 2848 13915271762 MURAT GEDK KRMNALSTK NCELEMELER ADL TRAFK ADANA/CEYHAN POLS MEMURU150 2877 14281331340 AHMET BAYSAL MUHASEBE GENEL MUHASEBE ADANA/UKUROVA SERBEST MUHASEBEC

151 2878 15286601964 DEMET MERAL TIP ADL TIP ADANA/SEYHAN ADL TIP UZMANDOKTOR

152 2887 22012510698 CELALETTN BLGN HARTA VE KADASTRO

HARTA VE HARTA BLGLER RETMARAZ TOPLULATIRMASIMAR UYGULAMALARI TAPU VE MLKYETKADASTRO

HATAY/MERKEZ KADASTRO MDR

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

153 2934 44041060920 HASAN BASREKMEKYAPAR ORMANLAR ORMANCILIK ADANA/SEYHANORMAN YKSEKMHENDS

154 2939 50461024428 HACER SNMEZATE TARIMKAMULATIRMA

TARLA BTKLERKMYASAL GBRELER VE GBRELEMEBTKSEL RETM VE ISLAH DOAL AFET HASARLARIBYOSSTEM TOPRAK BLM VE BTK BESLEMEBTK KORUMATARIM EKONOMSBAHE BTKLERKAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)

ADANA/UKUROVA ZRAAT MHENDS

155 2941 16429186850 EMRAH BULDUKLUTARIMKAMULATIRMAHAYVANCILIK

TARLA BTKLERTOHUMCULUKTARIMSAL YAPILARIN NAATITARIM LETMELERNN PLANLANMASI VEPROJELENDRLMESKMYASAL GBRELER VE GBRELEMETARIMSAL RN VE OK YILLIK RN VERENAALARIN DEERLEMESSERACILIKBTKSEL RETM VE ISLAH DOAL AFET HASARLARITARIM ENDSTRSKURU ve SULU TARIMBYOSSTEM TARIMSAL BYOTEKNOLOJTOPRAK BLM VE BTK BESLEMEORGANK TARIMTARIM EKONOMSBAHE BTKLERKAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)BYKBA, KKBA, KANATLI HAYVANYETTRCLARICILIKYEMLER ve HAYVAN BESLEMEHAYVANSAL RETM KONVANSYONEL VE EKOLOJK HAYVANCILIK

ADANA/KOZAN ZRAAT MHENDS

156 2949 62440448620 ETEM AKDOAN HARTA VE KADASTRO KADASTROTAPU VE MLKYET ADANA/SEYHAN KADASTRO TEKNSYEN

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

1 5 7 2950 10567258790 CAN AYTEN BLGSAYAR

NTERNET VE MULTMEDYABLGSAYAR DEPOLAMA NTELERNDE VERKURTARMA VE VER ANALZMOBL CHAZLARDA VER KURTARMA VEVER ANALZVERTABANI/VER MERKEZSNYAL RESM VE KONUMA LEMEHABERLEME VE KABLOSUZ ALARGRAFK VE GRNT LEMEDONANIMDONANIMDERLEYCLER VE LETM SSTEMLERA VE DAITIK SSTEMLERTELEKOMNKASYON VE BYK ALARBLG SSTEMLER (UYGULAMA)

ADANA/SEYHAN BLGSAYAR MHENDS

158 2980 55477005980 MERYEM DURAK HARTA VE KADASTRO

HARTA VE HARTA BLGLER RETMLME, DEERLENDRME, JEODEZ VENAVGASYONMHENDSLK LMELERKARTOGRAFYA MHENDSLK YAPILARININ ETD VEPROJELENDRLMESFOTOGRAMETR VE UZAKTAN ALGILAMACORAF BLG SSTEMLERARAZ TOPLULATIRMASIMAR UYGULAMALARI TAPU VE MLKYETKADASTRO

MERSN/TARSUS HARTA VE KADASTRO

1 5 9 2995 21100060404 HAKAN GNAYDIN

MUHASEBEVERGLER VE MALYKMLLKLERGMRK VE DI TCARET

GENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESEKONOM VE EKONOMETRMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBESYURT NDEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLERKAMUMALYESBORSA VE SERMAYE PYASASI ARALARININVERGLENDRLMES DI TCARETTEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLER

ADANA/SEYHAN SERBEST MUHASEBECVE MAL MAVR

160 2997 14166056436 MUSTAFA COKUN ORMANLAR ORMANCILIK ADANA/UKUROVA ORMAN MHENDS

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

161 3014 20371115202 AHMET SNAY MAKNEYANGIN

ASANSR TESSATIYARDIMCI MALAT, BAKIM ONARIM VETCARETMAKNE VE TEHZAT, ARA, EKPMAN, ALET, MAKNALARI GB MENKUL LETMETESSATININ DEERLEMESSTOK VE DEPO YNETMSOUTMATESSATIOTOMATK KONTROL TESSATIMOTORLUTAIT MEKANK TESSATI (ISI YALITIMI, SIHHTESSAT,PS SU TESSATI,ISITMA TESSATI) MAKNALAR MAKNA DEERLEME ( KIYMET TAKDR )KLMATESSATIKAYNAK TEKNOLOJS KALTE YNETMKALDIRMA VE LETME MAKNALARI MAKNALARI ISITICI, SOUTUCU, KLMA, KLMLENDRMECHAZLARI HDROLK PNMATK SSTEMLER HAVALANDIRMA TESSATIBASINLI KAPLAR BAKIM TEKNOLOJLER YANGIN ALGILAMA VE UYARMA SSTEMLERYANGIN SNDRME TESSATI

ADANA/SEYHAN MAKNE MHENDS

162 3017 35134676982 AHMET TRKOLU HARTA VE KADASTRO

HARTA VE HARTA BLGLER RETMMAR UYGULAMALARI TAPU VE MLKYETKADASTRO

MERSN/MUT KADASTRO TEKNSYEN

163 3033 17345270166 DURMU AL MDAT HARTA VE KADASTROKADASTROMAR UYGULAMALARI TAPU VE MLKYET

MERSN/MUT KONTROL MEMURU

164 3038 70552157002 ZEK BOZKURT EVRE

EVRE YNETMAKUSTK, GRLT, TTREMSANTASYON, (ATIKLAR, ARITMA, ME SUYU,KANALZASYON)ATIKLAREVRE KRLL VE EVRE KORUMAEVRESEL ETK DEERLENDRME

ADANA/SEYHAN EVRE MHENDS

165 3041 10832263252 BLAL AKKIR HARTA VE KADASTRO

HARTA VE HARTA BLGLER RETMCORAF BLG SSTEMLERARAZ TOPLULATIRMASIMAR UYGULAMALARI TAPU VE MLKYETKADASTRO

MERSN/TARSUS KADASTRO TEKNSYEN

166 3049 14929263422 DEMET METEOLU MUHASEBE

GENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESEKONOM VE EKONOMETRMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBES

ADANA/SEYHAN MAL MAVR

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

167 3051 15662743172 MEHMET KUZUM NAAT

YAPI DENETM HZMETLER YALITIMYARDIMCI MALAT, BAKIM ONARIM VETCARETYAPIM YNETM YAPI MALYET ANALZLER YAPI (STAT)YAPI MALZEMELER ETT-PROJE VE DANIMANLIK HZMETLER

ADANA/UKUROVA NAAT MHENDS

168 3077 18751125774 MEHMET METN LMEZ NAATKAMULATIRMA

YAPI DENETM HZMETLER YAPIM YNETM YAPI MALYET ANALZLER GEOTEKNK KAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)

ADANA/UKUROVA NAAT MHENDS

169 3129 19921128250 LEVENT DENZ

MUHASEBEVERGLER VE MALYKMLLKLERGMRK VE DI TCARET

GENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBESYURT NDEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLERKAMUMALYESDI TCARETTEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLER

ADANA/SEYHAN SERBEST MUHASEBEC -MAL MAVR

170 3163 20734099958 AYLN GNDODUMUHASEBEVERGLER VE MALYKMLLKLER

GENEL MUHASEBEDENETMTCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBESKAMU MALYES

ADANA/SEYHAN SERBEST MUHASEBEC -MAL MAVR

171 3197 13123357296 MUZAFFER ONGUN KAMULATIRMA KAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI) ADANA/UKUROVA NAAT MHENDS

172 3207 41230336484 AFAK SERN TARIMKAMULATIRMA

TARLA BTKLERTOPRAK BLM VE BTK BESLEMEORGANK TARIMBTK KORUMATARIM EKONOMSBAHE BTKLERKAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)

HATAY/DEFNE ZRAAT MHENDS /TARIM DANIMANI

173 3222 27847666220 MUSTAFA PEHLEVAN KRMNALSTK NCELEMELER ADL TRAFK ADANA/UKUROVA KOMSER YARDIMCISI

174 3227 71422099880 NAC BETTEMR HARTA VE KADASTROHARTA VE HARTA BLGLER RETMTAPU VE MLKYETKADASTRO

ADANA/SEYHAN KADASTRO TEKNSYEN

175 3233 13978326706 FUAT IRMAK MUHASEBEGENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESMALYET MUHASEBES

ADANA/SEYHAN SMMM

176 3236 62734439020 FARUK TOPALHAN HARTA VE KADASTRO

HARTA VE HARTA BLGLER RETMMAR UYGULAMALARI TAPU VE MLKYETKADASTRO

MERSN/MUT KADASTRO TEKNSYEN

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

177 3266 11641375716 GNEY YILMAZ

MUHASEBEMENKUL VARLIKLAR VEDEERLEME LEMLER VERGLER VE MALYKMLLKLERKURUMSAL YNETM

GENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBESTRKYE MUHASEBE STANDARTLARINA (TMS)GRE VARLIK DEERLEMES-MENKULVARLIKLAR DEERLEME LEMLERKAMU ALACAI, CRA VE FLAS LEMLERNELKN DEERLEME GAYRMENKUL SERMAYE RADI, DEER ARTIKAZANCI VE TAINMAZLARA LKN DERVERGLERN MATRAHININ TESPTYURT NDEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLERPAZARLAMA YNETM

ADANA/SEYHAN Serbest Muhasebeci MaliMavir

178 3268 61564358266 KENAN SEVN MUHASEBE

GENEL MUHASEBEDENETMTCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBES

ADANA/SEYHAN SMMM

179 3306 37294982026 MEHMET AKARNAATGAYRMENKUL GELTRME VEYNETM

YAPI MALZEMELER YALITIMYAPI MALYET ANALZLER YAPI (STAT)ARAZ VE ARSA DEERLEME NAAT LERLEME SEVYES ANALZ YAPI MALYET ve TESPTYAPI DEERLEME

ADANA/SEYHAN NAAT MHENDS

180 3342 17437206820 ABDULLAH LEBA MUHASEBE

GENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESEKONOM VE EKONOMETRMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBES

ADANA/SEYHAN SMMM

181 3347 13612308532 HSEYN MR MAKNEKURUMSAL YNETMYANGIN

ARITMA TESSATIYARDIMCI MALAT, BAKIM ONARIM VETCARETMAKNE VE TEHZAT, ARA, EKPMAN, ALET, MAKNALARI GB MENKUL LETMETESSATININ DEERLEMESYZME HAVUZU VE FLTRASYON TESSATITESSLERSTOK VE DEPO YNETMSOUTMATESSATISANAY TP MUTFAK VE AMAIRHANETESSATIPROJE YNETM (LEM V.B. TESPT) PERSONEL CRET TESPT VE DEERLEMELM BLM, L ALET VE CHAZLARI,

ADANA/UKUROVA MAKNA MHENDS

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

181 3347 13612308532 HSEYN MRMAKNEKURUMSAL YNETMYANGIN

LM BLM, L ALET VE CHAZLARI,KALBRASYON (UYGUNLUK, LEM VB.TESPT) TRAFK KAZALARINA SEBEBYET VERENTEKNK SORUNLAROTOMATK KONTROL TESSATIMOTORLUTAIT MEKANK TESSATI MERKEZ SSTEM, ISI PAYLER SSTEMLERMEKANK TESSATI (ISI YALITIMI, SIHHTESSAT,PS SU TESSATI,ISITMA TESSATI) MEDKAL GAZ TESSATIMALYET ANALZ MAKNALAR MAKNA DEERLEME ( KIYMET TAKDR )LPG TESSATIKLMATESSATIKIZGIN SU VE KIZGIN YA TESSATIKAYNAK TEKNOLOJS KALTE YNETMKALDIRMA VE LETME MAKNALARI JEOTERMAL LE ISITMA TESSATIJEOTERMAL LE ELEKTRK RETM MAKNALARI ANALZ VE ETD ISITICI, SOUTUCU, KLMA, KLMLENDRMECHAZLARI HJYENK (TEMZ ODA VE AMELYATHANE)KLMATESSATIHDROLK PNMATK SSTEMLER HAVALANDIRMA TESSATIGAZ YAKAN CHAZLAR DKM TEKNOLOJS DOALGAZTESSATIBTELEME VE FNANSMANBUHAR TESSATIBASINLI KAPLAR BASINLI HAVA TESSATIBAKIM TEKNOLOJLER ASANSR TESSATILETME YNETMYANGIN ALGILAMA VE UYARMA SSTEMLER

ADANA/UKUROVA MAKNA MHENDS

182 3354 10327345982 MEHMET AKIR

MUHASEBEVERGLER VE MALYKMLLKLERGMRK VE DI TCARET

GENEL MUHASEBEDENETMTCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBESYURT NDEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLERDI TCARETTEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLER

ADANA/CEYHAN SERBEST MUHASEBEC -MAL MAVR

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

183 3356 17234278914 HSAN HAKANOLU ORMANLARORMANCILIKORMAN ENDSTRS AA LER ENDSTRS

ADANA/UKUROVA ORMAN YKSEKMHENDS

184 3357 33275061254 SARE YURDAKUL MADENCLK

MADENCLK PROJELER HAZIRLAMA VERAPORLAMADANIMANLIK, KONTROL VE DENETMHZMETLERMADEN ARAMA VE RETMMADEN SAHALARININ REHABLTASYONU VEEVREDELME-PATLATMAKIRMA-TME-ZENGNLETRME

ADANA/UKUROVA MADEN MHENDS

185 3361 13912296362 MEM BULUTCU MUHASEBE

GENEL MUHASEBEDENETMTCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESEKONOM VE EKONOMETRMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBES

ADANA/UKUROVA

SERBEST MUHASEBECMALMAVR-BAIMSIZDENET

186 3363 16109888494 EVKET HANPOLAT HARTA VE KADASTRO

HARTA VE HARTA BLGLER RETMCORAF BLG SSTEMLERARAZ TOPLULATIRMASIMAR UYGULAMALARI TAPU VE MLKYETKADASTRO

MERSN/TARSUS KADASTRO TEKNSYEN

187 3406 11671406848 SA DORU HARTA VE KADASTRO

HARTA VE HARTA BLGLER RETMMAR UYGULAMALARI TAPU VE MLKYETKADASTRO

ADANA/SARIAM HARTA KADASTROTEKNKER

188 3408 53077399058 SERDAL YILMAZ MAKNE

DOALGAZTESSATISANAY TP MUTFAK VE AMAIRHANETESSATIMOTORLUTAIT MEKANK TESSATI MERKEZ SSTEM, ISI PAYLER SSTEMLERMEKANK TESSATI (ISI YALITIMI, SIHHTESSAT,PS SU TESSATI,ISITMA TESSATI) MAKNA DEERLEME ( KIYMET TAKDR )GAZ YAKAN CHAZLAR

ADANA/UKUROVA MAKNE MHENDS

189 3457 29209507486 ZLEM ENYT MMARLIK

2863 SAYILI ESK ESERLER KLTR VE TABATVARLIKLARININ KORUNMASIBNA KULLANIMI VE KORUMA MMAR PROJEMMAR SANATSAL ALIMALARMMAR TASARIMMMAR UYGULAMA VE YNETM

ADANA/UKUROVA RETM YES /YARDIMCI DOENT

190 3465 14125289608 YASEMN TOPLARESENCAN

MUHASEBEVERGLER VE MALYKMLLKLERGMRK VE DI TCARET

GENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESMALYET MUHASEBESYURT NDEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLERDI TCARETTEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLER

ADANA/SEYHAN SERBEST MUHASEBECMAL MAVR

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

191 3476 12766330154 AL ZBLGL TARIMTARLA BTKLERSERACILIKBAHE BTKLER

ADANA/UKUROVA ZRAAT YKSEKMHENDS ( EMEKL )

192 3502 18370115590 HAYAT DNSEVER MUHASEBE

GENEL MUHASEBEDENETMTCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBES

ADANA/KARATA SERBEST MUHASEBECMAL MAVR

193 3518 15502202692 VEHB CEM OLDA ENERJELEKTRK-ELEKTRONK

ENERJ DAITIM SSTEMLERENERJ YNETCLENERJ LETM HATLARIKABLOLARSAYALAR, SENSRLERJENERETRLERKESNTSZ G KAYNAKLARI (UPS)KAAK ELEKTRK KULLANIMIKABLOLU VE KABLOSUZ LETM

ADANA/UKUROVA ELEKTRK-ELEKTRONKMHENDS

194 3522 23086014914 MDAT SAKAR HARTA VE KADASTRO KADASTROTAPU VE MLKYET ADANA/UKUROVA KONTROL MEMURU

195 3523 30934187836 MEHMET AKRKOYUNCU

MUHASEBEVERGLER VE MALYKMLLKLERGMRK VE DI TCARET

GENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESEKONOM VE EKONOMETRMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBESYURT NDEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLERDI TCARETTEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLER

ADANA/SEYHAN SMMM

196 3530 18124131944 HALL GRKANKONUKSEVERPEYZAJKAMULATIRMA

DETAYLI MALYETN HESABIYEL ALAN VE PARKLARPEYZAJ VE EVRE DZENLEMEYAPISAL VE BTKSEL PEYZAJELAMANLARININ, TAINMAZIN MLKYETVE/VEYA KRA DEERNE ETKSPEYZAJ PROJESNE UYGUNLUK DENETMKAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)

ADANA/YRER ZRAAT MHENDS -PEYZAJ MMARI

197 3535 14312336856 FATH TOSUN HARTA VE KADASTRO

HARTA VE HARTA BLGLER RETMMHENDSLK LMELERCORAF BLG SSTEMLERARAZ TOPLULATIRMASIMAR UYGULAMALARI TAPU VE MLKYETKADASTRO

ADANA/SEYHAN HARTA MHENDS

198 3548 26560863534 MUAMMER MENTEE KRMNALSTK NCELEMELER ADL TRAFK MERSN/ERDEML TRAFK POLS MEMURU

199 3553 13429344358 HSEYN AKA TARIM

TARLA BTKLERTARIMSAL RN VE OK YILLIK RN VERENAALARIN DEERLEMESBTKSEL RETM VE ISLAH BTK KORUMABAHE BTKLER

ADANA/YRER ZRAAT YKSEKMHENDS

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

200 3560 19285827844 ERDENZ ERBEY KAMULATIRMA KAMULATIRMA (GAYRMENKUL DEERLEME-TAINMAZ GELTRME) ADANA/SEYHANGAYRMENKULDEERLEME UZMANI

201 3576 22450010262 HASAN HSEYNSUNAOLU MAKNE

DOALGAZTESSATIMAKNE VE TEHZAT, ARA, EKPMAN, ALET, MAKNALARI GB MENKUL LETMETESSATININ DEERLEMESTESSLERSOUTMATESSATIPROJE YNETM (LEM V.B. TESPT) MEKANK TESSATI (ISI YALITIMI, SIHHTESSAT,PS SU TESSATI,ISITMA TESSATI) MAKNALAR MAKNA DEERLEME ( KIYMET TAKDR )LPG TESSATIKLMATESSATIISITICI, SOUTUCU, KLMA, KLMLENDRMECHAZLARI HAVALANDIRMA TESSATI

ADANA/UKUROVA MAKNE MHENDS

202 3577 55393002018 SECAT YILDIRIM HARTA VE KADASTRO KADASTROTAPU VE MLKYET MERSN/MUT KADASTRO TEKNSYEN

203 3581 21976062878 DEMET KILAVUZMUHASEBEMENKUL VARLIKLAR VEDEERLEME LEMLER

GENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBESMENKUL VARLIKLARIN DEERLEMELEMLER

ADANA/SEYHAN SERBEST MUHASEBECMAL MAVR

204 3601 13210533008 YAAR BGN TARIM

TARLA BTKLERTOHUMCULUKTARIM LETMELERNN PLANLANMASI VEPROJELENDRLMESKMYASAL GBRELER VE GBRELEMETARIMSAL RN VE OK YILLIK RN VERENAALARIN DEERLEMESSERACILIKBTKSEL RETM VE ISLAH KURU ve SULU TARIMBYOSSTEM TARIMSAL BYOTEKNOLOJTOPRAK BLM VE BTK BESLEMEORGANK TARIMBTK KORUMATARIM EKONOMSBAHE BTKLER

ADANA/SARIAM ZRAAT YKSEKMHENDS

205 3602 16438186704 HATCE YCE MUHASEBE

GENEL MUHASEBEDENETMTCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESMALYET MUHASEBES

ADANA/KOZANSERBEST MUHASEBECMAL MAVR VEBAIMSIZ DENET

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

206 3631 37816468182 KERM IILDAKLIMAKNE SALII VE GVENLYANGIN

ARITMA TESSATIYARDIMCI MALAT, BAKIM ONARIM VETCARETMAKNE VE TEHZAT, ARA, EKPMAN, ALET, MAKNALARI GB MENKUL LETMETESSATININ DEERLEMESSOUTMATESSATISANAY TP MUTFAK VE AMAIRHANETESSATITRAFK KAZALARINA SEBEBYET VERENTEKNK SORUNLAROTOMOTVOTOMATK KONTROL TESSATIMOTORLUTAIT MEKANK TESSATI MERKEZ SSTEM, ISI PAYLER SSTEMLERMEKANK TESSATI (ISI YALITIMI, SIHHTESSAT,PS SU TESSATI,ISITMA TESSATI) MAKNALAR LPG TESSATIKLMATESSATIKIZGIN SU VE KIZGIN YA TESSATIKALDIRMA VE LETME MAKNALARI MAKNALARI ISITICI, SOUTUCU, KLMA, KLMLENDRMECHAZLARI HJYENK (TEMZ ODA VE AMELYATHANE)KLMATESSATIHDROLK PNMATK SSTEMLER HAVALANDIRMA TESSATIGAZ YAKAN CHAZLAR DOALGAZTESSATIBUHAR TESSATIBASINLI KAPLAR BASINLI HAVA TESSATIBAKIM TEKNOLOJLER ASANSR TESSATI SALII VE GVENLYANGIN ALGILAMA VE UYARMA SSTEMLERYANGIN SNDRME TESSATI

MERSN/YENEHR MAKNA MHENDS

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

207 3638 21733037590 SUAT SARIENERJELEKTRK-ELEKTRONKYANGIN

ENERJ DAITIM SSTEMLERENERJ LETM HATLARIAKLER, PLLERELEKTRKLE LGL RN MALATI, BAKIM,ONARIM VE MONTAJIELEKTRONK HABERLEME CHAZLARI DHLHER TRL ELEKTRONK CHAZ GB MENKULLETME TESSATININ DEERLEMESYAPI DENETL VE KONTROL MHENDSLTOPRAKLAMA VE YILDIRIMDAN KORUNMATELEVZYONSESLENDRME/KONFERANS SSTEMLERSAYALAR, SENSRLERJENERETRLERKESNTSZ G KAYNAKLARI (UPS)KAAK ELEKTRK KULLANIMIKABLOLU VE KABLOSUZ LETMKABLOLARFBER OPTKELEKTRONK GVENLK SSTEMLERELEKTRKL EV ALETLERELEKTRK MOTORLARIELEKTRK KAZALARIBNA TESSATIOTOMASYONLARAYDINLATMAASANSRLER, VNLER, YRYENMERDVENLERANTENLERELEKTRK KAYNAKLI YANGINLARELEKTRK KAYNAKLI YANGINLAR

ADANA/UKUROVA ELEKTRK - ELEKTRONKMHENDSL

208 3645 21712068478 YUSUF YERGNMUHASEBEVERGLER VE MALYKMLLKLER

GENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESEKONOM VE EKONOMETRMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBESYURT NDEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLER

ADANA/SEYHAN MAL MAVR

209 3650 59125110194 AMMAS YILMAN HARTA VE KADASTRO KADASTROTAPU VE MLKYET ADANA/SEYHANHARTA KADASTRO (KONTROL MEMURU )

210 3658 14125258086 AL CAN CALMUHASEBEVERGLER VE MALYKMLLKLER

GENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESMALYET MUHASEBESKAMU MALYES

ADANA/UKUROVA MAL MAVR

211 3659 69526212328 MUSTAFA ERTURULUMARUSMAN

TARIM SALII VE GVENLHAYVANCILIK

TARLA BTKLER SALII VE GVENLBYKBA, KKBA, KANATLI HAYVANYETTRCL

ADANA/MERKEZ ZRAAT MHENDS

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

212 3679 10441410566 ADNAN YILDIZNAATKAMULATIRMAMMARLIK

YAPI DENETM HZMETLER YALITIMYAPIM YNETM YAPI MALYET ANALZLER YAPI (STAT)YAPI MALZEMELER ULATIRMA GEOTEKNK KAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)BNA KULLANIMI VE KORUMA BNA KRLL

ADANA/SEYHAN NAAT MHENDS

213 3687 23818012836 SUNAY GRC

MUHASEBEVERGLER VE MALYKMLLKLERGMRK VE DI TCARETKURUMSAL YNETM

GENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESEKONOM VE EKONOMETRMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBESYURT NDEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLERKAMUMALYESBORSA VE SERMAYE PYASASI ARALARININVERGLENDRLMES DI TCARETTEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLERYNETM ANALZPAZARLAMA YNETMPAZARLAMA YNETM

MERSN/ERDEML S.M.MAL MAVR

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

214 3698 33122429916 MUSTAFA LKERAVAROLU

HARTA VE KADASTROKENTSEL DNM (Mhendislik-Mimarlk)

HARTA VE HARTA BLGLER RETMLME, DEERLENDRME, JEODEZ VENAVGASYONMHENDSLK LMELERKARTOGRAFYA MHENDSLK YAPILARININ ETD VEPROJELENDRLMESFOTOGRAMETR VE UZAKTAN ALGILAMACORAF BLG SSTEMLERARAZ TOPLULATIRMASIMAR UYGULAMALARI TAPU VE MLKYETKADASTROKENTSEL DNM POJE ALANLARININ VEKENTSEL DNM SINIRININ TESPTKENTSEL DNM UYGULAMASI SONRASIKENT BLG SSTEMNE UYGUN CBS VERSNNHAZIRLANMASIKENTSEL DNM ALANINDAK HER TR VENTELKTEK PROJELERN UYGULANMASIKENTSEL DNM ALANINDA YAPIAPLKASYON PROJES, UYGULAMASI VE FENNMESULYET STLENLMESKENTSEL DNMDE HAK SAHPLNNTESPTKENTSEL DNM ALANININ PARSELASYONPLANI YAPIMI VE UYGULAMASIKENTSEL DNM ALANINDAK PARSEL,YAPI, EKLENT VE MTEMLATLARIN MEVCUTDURUMLARININ LM VE TESPT

ADANA/UKUROVAJEODEZ VEFOTOGROMETRMHENDS

215 3701 17650144558 HAKKI YCEL NAATKAMULATIRMA

YAPI DENETM HZMETLER YAPIM YNETM ETT-PROJE VE DANIMANLIK HZMETLERKAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)

ADANA/UKUROVA NAAT MHENDS

216 3703 49666199628 HAKAN AKSOY KRMNALSTK NCELEMELER ADL TRAFK ADANA/SEYHAN UBE MDR - 4. SINIFEMNYET MDR

217 3706 20266079732 BLAL ZKANGNLENMAKNE SALII VE GVENL

HAVALANDIRMA TESSATIMAKNA DEERLEME ( KIYMET TAKDR )KLMATESSATIISITICI, SOUTUCU, KLMA, KLMLENDRMECHAZLARI SALII VE GVENL

ADANA/MERKEZ MAKNA MHENDS

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

218 3717 14989293780 TURGUT KZENERJELEKTRK-ELEKTRONKYANGIN

ENERJ DAITIM SSTEMLERENERJ LETM HATLARIAKLER, PLLERELEKTRONK HABERLEME CHAZLARI DHLHER TRL ELEKTRONK CHAZ GB MENKULLETME TESSATININ DEERLEMESUYDU VE UYDU ZERNDEN LETMKAAK ELEKTRK KULLANIMIKABLOLU VE KABLOSUZ LETMELEKTRKL EV ALETLERELEKTRK MOTORLARIELEKTRK KAZALARIBNA TESSATIOTOMASYONLARAYDINLATMAASANSRLER, VNLER, YRYENMERDVENLERANTENLERELEKTRK KAYNAKLI YANGINLAR

ADANA/SARIAM ELEKTRK ELEKTRONKMHENDS

219 3720 42685278596 EDP Z JEOLOJ TEMEL JEOLOJ HATAY/SKENDERUN JEOLOJ MHENDS

220 3734 13360273106 HARUN AMTARIMKAMULATIRMAHAYVANCILIK

TARLA BTKLERKMYASAL GBRELER VE GBRELEMETARIMSAL RN VE OK YILLIK RN VERENAALARIN DEERLEMESBTKSEL RETM VE ISLAH KURU ve SULU TARIMTOPRAK BLM VE BTK BESLEMEBTK KORUMATARIM EKONOMSBAHE BTKLERKAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)BYKBA, KKBA, KANATLI HAYVANYETTRCLARICILIKHAYVANSAL RETM KONVANSYONEL VE EKOLOJK HAYVANCILIK

ADANA/SEYHAN ZRAAT MHENDS

221 3745 18646142350 DLEK TRN MUHASEBE

GENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESEKONOM VE EKONOMETRMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBES

ADANA/UKUROVA SERBEST MUHASEBECMAL MAVR

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

222 3765 14521250998 LHAN ARIKAN TARIM

TARLA BTKLERTARIMSAL KOOPERATFLKKMYASAL GBRELER VE GBRELEMETARIMSAL RN VE OK YILLIK RN VERENAALARIN DEERLEMESDOAL AFET HASARLARITARIM ENDSTRSKURU ve SULU TARIMTOPRAK BLM VE BTK BESLEMEBTK KORUMATARIM EKONOMSBAHE BTKLER

ADANA/KOZAN TTN TEKNOLOJSMHENDS

223 3767 17863162868 ALPER NR NAATKAMULATIRMA

ETT-PROJE VE DANIMANLIK HZMETLERYALITIMYARDIMCI MALAT, BAKIM ONARIM VETCARETDENZALTI YAPILARIYAPIM YNETM YAPI MALYET ANALZLER YAPI (STAT)YAPI MALZEMELER ULATIRMA LABORATUAR HZMETLERKIYI - LMANHDROLK VE SU KAYNAKLARIGEOTEKNK KAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)KAMULATIRMA (GAYRMENKUL DEERLEME-TAINMAZ GELTRME)

ADANA/SEYHAN NAAT MHENDS

224 3783 62155186688 BLENT KILI HARTA VE KADASTROHARTA VE HARTA BLGLER RETMTAPU VE MLKYETKADASTRO

ADANA/SEYHAN HARTA VE KADASTRO

225 3801 70417184686 LEVENT DAVARCI TARIM TARIM EKONOMS ADANA/UKUROVA ZRAAT MHENDS

226 3803 11440353618 ALPER ST TARIMKAMULATIRMA

TARLA BTKLERTARIMSAL RN VE OK YILLIK RN VERENAALARIN DEERLEMESTOPRAK BLM VE BTK BESLEMEBAHE BTKLERKAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)

ADANA/SEYHAN ZRAAT MHENDS

227 3804 24809391398 ZYA AYYILDIZ TARIM

TARLA BTKLERTARIMSAL BYOTEKNOLOJBTK KORUMATARIM EKONOMSBAHE BTKLER

ADANA/UKUROVA ZRAAT YKSEKMHENDS

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

228 3814 35053685072 AKR YURDAKUL EVREMADENCLK

EVRE YNETMATIKLARMADENCLK PROJELER HAZIRLAMA VERAPORLAMADANIMANLIK, KONTROL VE DENETMHZMETLERMADEN ARAMA VE RETMDELME-PATLATMA

MERSN/TARSUS MADEN MHENDS

229 3822 14599268116 GLSEL ARINNAATKAMULATIRMAMMARLIK

YAPI DENETM HZMETLER ETT-PROJE VE DANIMANLIK HZMETLERKAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)2863 SAYILI ESK ESERLER KLTR VE TABATVARLIKLARININ KORUNMASIBNA KRLLBNA KULLANIMI VE KORUMA YAPILARIN KORUNMASIMMAR PROJEMMAR SANATSAL ALIMALARMMAR DANIMANLIK HZMETLERMMAR TASARIMMMAR UYGULAMA VE YNETM

ADANA/SEYHAN MMAR

230 3869 18754129434 BETL AVAROLU NAATKAMULATIRMA

YAPI DENETM HZMETLER YALITIMYARDIMCI MALAT, BAKIM ONARIM VETCARETYAPI MALYET ANALZLER YAPI (STAT)YAPI MALZEMELER ETT-PROJE VE DANIMANLIK HZMETLERKAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)

ADANA/UKUROVA NAAT MHENDS

231 3870 67777094502 MEHMET ASLANBABA MUHASEBE

GENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBES

ADANA/UKUROVA SMMM

232 3875 13417308096 ORHAN YALTIRIKMAKNEKURUMSAL YNETMYANGIN

BAKIM TEKNOLOJLER MEKANK TESSATI MERKEZ SSTEM, ISI PAYLER SSTEMLERMALYET ANALZ MAKNA DEERLEME ( KIYMET TAKDR )KLMATESSATIBUHAR TESSATILETME YNETMYANGIN ALGILAMA VE UYARMA SSTEMLERYANGIN SNDRME TESSATI

ADANA/SEYHAN MAKNA MHENDS

233 3878 54556711194 BARAN YAAR TARIM TARIM EKONOMS ADANA/SARIAM ZRAAT YKSEKMHENDS

234 3891 15582010316 FEYYAZ BER ORMANLARORMANCILIKORMAN ENDSTRS AA LER ENDSTRS

ADANA/UKUROVA ORMAN YKSEKMHENDS

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

235 3892 10306410410 NAZAN GRHANEKDEMR

MUHASEBEMENKUL VARLIKLAR VEDEERLEME LEMLER VERGLER VE MALYKMLLKLERGMRK VE DI TCARETKURUMSAL YNETM

GENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESEKONOM VE EKONOMETRMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBESMENKUL VARLIKLARIN DEERLEMELEMLERKAMU ALACAI, CRA VE FLAS LEMLERNELKN DEERLEME GAYRMENKUL SERMAYE RADI, DEER ARTIKAZANCI VE TAINMAZLARA LKN DERVERGLERN MATRAHININ TESPTTRKYE MUHASEBE STANDARTLARINA (TMS)GRE VARLIK DEERLEMES-MENKULVARLIKLAR DEERLEME LEMLERYURT NDEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLERKAMUMALYESBORSA VE SERMAYE PYASASI ARALARININVERGLENDRLMES DI TCARETTEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLERYNETM ANALZPAZARLAMA YNETMPAZARLAMA YNETM

ADANA/UKUROVA SMMM

236 3894 18430077998 SERKAN YILMAZKANDIR

BANKACILIK VE FNANSMENKUL VARLIKLAR VEDEERLEME LEMLER

BANKACILIK VE FNANSMENKUL VARLIKLARIN DEERLEMELEMLERKAMU ALACAI, CRA VE FLAS LEMLERNELKN DEERLEME GAYRMENKUL SERMAYE RADI, DEER ARTIKAZANCI VE TAINMAZLARA LKN DERVERGLERN MATRAHININ TESPTMENKUL KIYMETLER VE BORSA UZMANLIITRKYE MUHASEBE STANDARTLARINA (TMS)GRE VARLIK DEERLEMES-MENKULVARLIKLAR DEERLEME LEMLER

ADANA/SEYHAN PROF. DR.

237 3895 41048165818 SMAL HAKKI ESER TARIM TTN VE TTN MAMULLER ENDSTRS ADANA/SEYHAN TTN TEKNOLOJMHENDS

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

238 3903 17222281308 AL ESER TARIMHAYVANCILIK

TARLA BTKLERKMYASAL GBRELER VE GBRELEMETARIMSAL RN VE OK YILLIK RN VERENAALARIN DEERLEMESSERACILIKBTKSEL RETM VE ISLAH TOPRAK BLM VE BTK BESLEMEBTK KORUMATARIM EKONOMSBAHE BTKLERBYKBA, KKBA, KANATLI HAYVANYETTRCL

ADANA/UKUROVA ZRAAT YKSEKMHENDS

239 3906 10571376640 MT ALIKBLGSAYAR KRMNALSTK NCELEMELERELEKTRK-ELEKTRONK

NTERNET VE MULTMEDYAMOBL CHAZLARDA VER KURTARMA VEVER ANALZVERTABANI/VER MERKEZDONANIMADL BLM SULARISES VE GRNT KAYITLARININ METNHALNE DNTRLMES ADL SES NCELEMELERADL GRNT NCELEMELERELEKTRONK GVENLK SSTEMLER

MERSN/TOROSLAR TEKNK OFS

240 3907 54781225824 EGE KUMCU MAKNE

ASANSR TESSATIMAKNE VE TEHZAT, ARA, EKPMAN, ALET, MAKNALARI GB MENKUL LETMETESSATININ DEERLEMESTESSLERTRAFK KAZALARINA SEBEBYET VERENTEKNK SORUNLAROTOMOTVMOTORLUTAIT MAKNALARI ISITICI, SOUTUCU, KLMA, KLMLENDRMECHAZLARI HDROLK PNMATK SSTEMLER DOALGAZTESSATIBUHAR TESSATIBASINLI KAPLAR

ADANA/SEYHAN MAKNA MHENDS

241 3908 14866196630 BEKR UN KRMNALSTK NCELEMELER ADL TRAFK ADANA/SEYHAN POLS MEMURU

242 3911 19048056238 GNAY GBEKL MUHASEBE

GENEL MUHASEBEDENETMTCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBES

ADANA/SEYHAN SMMM

243 3922 13173095032 DRDANE GDEMUHASEBEVERGLER VE MALYKMLLKLER

GENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESMALYET MUHASEBESYURT NDEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLERKAMU MALYES

ADANA/MERKEZ GELR UZMANI

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

244 3925 18388145244 SONGL BERDERMUHASEBEVERGLER VE MALYKMLLKLER

GENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBESYURT NDEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLERKAMU MALYES

ADANA/SEYHAN SMMM

245 3936 22835772938 YALIN SEKN HARTA VE KADASTRO KADASTROTAPU VE MLKYET MERSN/MUT KADASTRO TEKNSYEN

246 3944 10674174426 ERTAN AMALAN MAKNE

HDROLK PNMATK SSTEMLER PROJE YNETM (LEM V.B. TESPT) TRAFK KAZALARINA SEBEBYET VERENTEKNK SORUNLARMOTORLUTAIT MALYET ANALZ MAKNALAR MAKNA DEERLEME ( KIYMET TAKDR ) MAKNALARI

ADANA/UKUROVA MAKNA MHENDSL

247 3945 15373207154 ZEYNEP AVCI TARIMKAMULATIRMA

TARLA BTKLERBYOSSTEM TARIMSAL BYOTEKNOLOJBTK KORUMATARIM EKONOMSBAHE BTKLERKAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)

ADANA/UKUROVA ZRAAT MHENDS

248 3951 40900753828 MUSTAFA OLGUN

MUHASEBEMENKUL VARLIKLAR VEDEERLEME LEMLER VERGLER VE MALYKMLLKLER

GENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESEKONOM VE EKONOMETRMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBESTRKYE MUHASEBE STANDARTLARINA (TMS)GRE VARLIK DEERLEMES-MENKULVARLIKLAR DEERLEME LEMLERYURT NDEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLER

ADANA/UKUROVA SERBEST MUHASEBECMAL MAVR

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

249 3957 27313937960 AHMET BOYAR JEOLOJKAMULATIRMA

DOA KAYNAKLI AFETLER VE AFET YNETMKIYI VE DENZ JEOLOJS-KIYI KENARZGSNN BELRLENMESUZAKTAN ALGILAMA VE CORAF BLGSSTEMLERSONDAJ, SONDAJ YNTEMLER VETEKNOLOJLERKLTREL JEOLOJ VE JEOLOJK MRASBYK MHENDSLK PROJELER, ARAZKULLANIM PLANLAMASI VE BNALAR NJEOLOJ- JEOTEKNK HZMETLERMADENLERN ARANMASI VE LETLMESYER ALTI SULARI (HDROJEOLOJ) , SUKAYNAKLARI VE YNETMJEOTERMAL KAYNAK ARANMASI, LETLMESVE YNETM EVRE JEOLOJS VE TIBB JEOLOJKAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)

MERSN/MUT JEOLOJ MH.

250 3965 11576821180 METN BALKAN MENKUL VARLIKLAR VEDEERLEME LEMLERKAMU ALACAI, CRA VE FLAS LEMLERNELKN DEERLEME ADANA/UKUROVA EMEKL HUKUK EF

251 3976 40234291454 ASIM SABL ORMANLAR ORMANCILIK ADANA/UKUROVA ORMAN MHENDS

252 3993 11596347714 MEHMET ZCAN BLGSAYAR KRMNALSTK NCELEMELER

NTERNET VE MULTMEDYABLGSAYAR DEPOLAMA NTELERNDE VERKURTARMA VE VER ANALZMOBL CHAZLARDA VER KURTARMA VEVER ANALZDONANIMTELEKOMNKASYON VE BYK ALARADL BLM SULARISES VE GRNT KAYITLARININ METNHALNE DNTRLMES ADL GRNT NCELEMELER

ADANA/SEYHAN BLG LEM TEKNSYEN

253 4006 17884092908 AHMET KESC KRMNALSTK NCELEMELER ADL TRAFK ADANA/UKUROVA POLS MEMURU

254 4008 13219250418 AYE DEMR MUHASEBE

GENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBES

ADANA/CEYHAN SMMM

255 4009 12292338594 MEVLT MTNAATGAYRMENKUL GELTRME VEYNETM

YAPI MALZEMELER YAPI MALYET ANALZLER YAPI MALYET ve TESPT

ADANA/SEYHAN NAAT MH.

256 4010 23450748148 SUNAY TEKNTARIMHARTA VE KADASTROKAMULATIRMA

TARLA BTKLERBYOSSTEM TARIMSAL BYOTEKNOLOJBTK KORUMABAHE BTKLERARAZ TOPLULATIRMASIKAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)

ADANA/UKUROVA ZRAAT MHENDS

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

2 5 7 4015 17254189344 YUSUF YALIN HARTA VE KADASTRO

HARTA VE HARTA BLGLER RETMMHENDSLK LMELERKARTOGRAFYA MHENDSLK YAPILARININ ETD VEPROJELENDRLMESFOTOGRAMETR VE UZAKTAN ALGILAMACORAF BLG SSTEMLERARAZ TOPLULATIRMASIMAR UYGULAMALARI TAPU VE MLKYETKADASTRO

ADANA/SEYHAN

JEODEZ VEFOTOGRAMETRMHENDS/KONTROLMHENDS

258 4019 21847062662 MEHMET CAVLAK MUHASEBE

GENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESEKONOM VE EKONOMETRMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBES

ADANA/SEYHAN SMMM

2 5 9 4027 14674246756 BEKR COKUNTARIMKAMULATIRMAHAYVANCILIK

TARLA BTKLERTARIMSAL YAPILARIN NAATIKMYASAL GBRELER VE GBRELEMESERACILIKBTKSEL RETM VE ISLAH DOAL AFET HASARLARIKURU ve SULU TARIMBYOSSTEM TOPRAK BLM VE BTK BESLEMEBTK KORUMATARIM EKONOMSBAHE BTKLERKAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)BYKBA, KKBA, KANATLI HAYVANYETTRCL

ADANA/UKUROVA ZRAAT MHENDS

260 4028 39073398776 ZZETTN ZEV HARTA VE KADASTRO

HARTA VE HARTA BLGLER RETMLME, DEERLENDRME, JEODEZ VENAVGASYONKARTOGRAFYA FOTOGRAMETR VE UZAKTAN ALGILAMAARAZ TOPLULATIRMASIMAR UYGULAMALARI TAPU VE MLKYETKADASTRO

ADANA/SEYHAN TAPU KADASTROTEKNKER

261 4043 35713220216 HAYDAR BEKTA MUHASEBE

GENEL MUHASEBEDENETMTCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBES

ADANA/UKUROVA SMMM

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

262 4048 10053057326 AHMET AYDEMR GIDA ENDSTRS

BAL POLEN ARI ST TEMEL PETEK RETMGIDA SANAY VE GIDA KONTROLYARETMUN VE UNLU MAMLLER LE HUBUBATMAMULLER RETMZEL BESLENME AMALI VE TAKVYE EDCGIDA RETMHAZIR YEMEK TABLDOT YEMEK MEZE RETMGIDA RNLERNN TAINMASI DEPOLANMASISATII

ADANA/UKUROVA GIDA YKSEKMHENDS

263 4049 14701302660 ESN GVERCNALTIOKKA

TARIMKAMULATIRMAHAYVANCILIK

TARLA BTKLERTOHUMCULUKTARIMSAL YAPILARIN NAATITARIMSAL KOOPERATFLKTARIM LETMELERNN PLANLANMASI VEPROJELENDRLMESKMYASAL GBRELER VE GBRELEMETARIMSAL RN VE OK YILLIK RN VERENAALARIN DEERLEMESSERACILIKBTKSEL RETM VE ISLAH DOAL AFET HASARLARIBYOMETR VE GENETKKIRSAL KALKINMATARIM ENDSTRSKURU ve SULU TARIMBYOSSTEM TARIMSAL BYOTEKNOLOJTOPRAK BLM VE BTK BESLEMEORGANK TARIMBTK KORUMATARIM EKONOMSBAHE BTKLERKAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)BYKBA, KKBA, KANATLI HAYVANYETTRCLARICILIKHAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARIYEMLER ve HAYVAN BESLEMEHAYVANSAL RETM KONVANSYONEL VE EKOLOJK HAYVANCILIK

ADANA/YRER ZRAAT MHENDS

264 4059 18364144292 KEMAL AYDIN KINRAN TARIMKAMULATIRMA

TARIM EKONOMSKURU ve SULU TARIMKAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)

ADANA/UKUROVA ZRAAT YKSEKMHENDS

265 4060 11863338070 NECAT DOANAY TARIM TARLA BTKLERBAHE BTKLER ADANA/KOZANZRAAT YKSEKMHENDS

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

266 4072 14599261322 OSMAN BLBL MAKNE

MAKNALARI MEKANK TESSATI (ISI YALITIMI, SIHHTESSAT,PS SU TESSATI,ISITMA TESSATI) MAKNA DEERLEME ( KIYMET TAKDR )

ADANA/SEYHAN MAKNA MHENDS

267 4086 37177615928 HASAN SERN MAKNE

MAKNALARI MAKNE VE TEHZAT, ARA, EKPMAN, ALET, MAKNALARI GB MENKUL LETMETESSATININ DEERLEMESTRAFK KAZALARINA SEBEBYET VERENTEKNK SORUNLARMOTORLUTAIT MAKNALAR MAKNA DEERLEME ( KIYMET TAKDR )

ADANA/YRER MAKNA MHENDS

268 4088 22339458994 YURDAER TANDOAN MAKNEKURUMSAL YNETM

BAKIM TEKNOLOJLER MAKNE VE TEHZAT, ARA, EKPMAN, ALET, MAKNALARI GB MENKUL LETMETESSATININ DEERLEMESSTOK VE DEPO YNETMMAKNALAR MAKNA DEERLEME ( KIYMET TAKDR )KLMATESSATIKIZGIN SU VE KIZGIN YA TESSATIKALTE YNETM ANALZ VE ETD HDROLK PNMATK SSTEMLER HAVALANDIRMA TESSATIBASINLI KAPLAR BASINLI HAVA TESSATILETME YNETM

ADANA/UKUROVA MAKNA MHENDS

269 4089 45668009514 KEMAL MURAT EKZ

TARIMGAYRMENKUL GELTRME VEYNETM GIDA ENDSTRS KAMULATIRMAPEYZAJ

TARLA BTKLERKMYASAL GBRELER VE GBRELEMETARIMSAL RN VE OK YILLIK RN VERENAALARIN DEERLEMESDOAL AFET HASARLARIKURU ve SULU TARIMORGANK TARIMBTK KORUMATARIM EKONOMSBAHE BTKLERARAZ VE ARSA DEERLEME KAMU TAINMAZLARININ DEERLEMESGIDA RNLERNN TAINMASI DEPOLANMASISATIIKAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)PEYZAJ VE EVRE DZENLEME

ADANA/YUMURTALIK ZRAAT MHENDS

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

270 4092 20239074030 ADEM GENMUHASEBEVERGLER VE MALYKMLLKLER

GENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBESYURT NDEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLERKAMU MALYES

ADANA/SEYHAN SMMM

271 4094 16540184032 MUSTAFA OUZERSOY KRMNALSTK NCELEMELER ADL TRAFK MERSN/ANAMUR POLS MEMURU

272 4095 25255619128 BOLKAN AYDEMRTARIMKAMULATIRMANAAT

TARIMSAL YAPILARIN NAATIKAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)KAMULATIRMA (GAYRMENKUL DEERLEME-TAINMAZ GELTRME)YAPI DENETM HZMETLER KIYI - LMANHDROLK VE SU KAYNAKLARIGEOTEKNK ETT-PROJE VE DANIMANLIK HZMETLER

ADANA/UKUROVANAATMHENDS/GAYRMENKUL DEERLEME UZMANI

273 4129 14393885168 EMRE ZTRK EVRE

EVRE YNETMAKUSTK, GRLT, TTREMKLMLENDRMESANTASYON, (ATIKLAR, ARITMA, ME SUYU,KANALZASYON)ATIKLAREVRE KRLL VE EVRE KORUMAEVRESEL ETK DEERLENDRME

ADANA/SEYHAN EVRE YKSEKMHENDS

274 4134 13286790848 TOLGA BAL HARTA VE KADASTRO

HARTA VE HARTA BLGLER RETMARAZ TOPLULATIRMASIMAR UYGULAMALARI TAPU VE MLKYETKADASTRO

HATAY/MERKEZ HARTA MHENDS

275 4137 59320447712 ARZU KALENDEROLU

MUHASEBEGAYRMENKUL GELTRME VEYNETM KAMULATIRMA

GENEL MUHASEBEGAYRMENKULLERN YNETM, KULLANIMI,KORUNMASI VE EVRE TAZMNATLARI KAMULATIRMA (GAYRMENKUL DEERLEME-TAINMAZ GELTRME)

ADANA/UKUROVA GAYRMENKULDEERLEME UZMANI

276 4138 16030162458 FEYZ ARTARHARTA VE KADASTROGAYRMENKUL GELTRME VEYNETM

HARTA VE HARTA BLGLER RETMKADASTROGAYRMENKULLERN YNETM, KULLANIMI,KORUNMASI VE EVRE TAZMNATLARI

ADANA/SEYHAN KADASTRO TEKNSYEN

277 4143 10582384900 SNAN ERTRK NAAT

YAPI DENETM HZMETLER YAPI MALYET ANALZLER YAPI MALZEMELER ETT-PROJE VE DANIMANLIK HZMETLER

ADANA/KOZAN NAAT TEKNSYEN

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

278 4145 23939731838 VEYSAL KARADUT JEOLOJ

JEOTERMAL KAYNAK ARANMASI, LETLMESVE YNETM KAYA VE ZEMN MEKAN LABORATUVARHZMETLERKIYI VE DENZ JEOLOJS-KIYI KENARZGSNN BELRLENMESUZAKTAN ALGILAMA VE CORAF BLGSSTEMLERSONDAJ, SONDAJ YNTEMLER VETEKNOLOJLERTEMELJEOLOJYER ALTI SULARI (HDROJEOLOJ) , SUKAYNAKLARI VE YNETM

ADANA/UKUROVA JEOLOJ MHENDS

279 4146 15463241310 YASEMN ZBULDU MUHASEBE

GENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBES

ADANA/SEYHAN SERBEST MUHASEBECMAL MAVR

280 4159 14479252600 BURKAY YILDIRIM KAMULATIRMAHARTA VE KADASTRO

KAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)HARTA VE HARTA BLGLER RETMMHENDSLK LMELERMHENDSLK YAPILARININ ETD VEPROJELENDRLMESARAZ TOPLULATIRMASIMAR UYGULAMALARI TAPU VE MLKYETKADASTRO

ADANA/UKUROVA HARTA MHENDS

281 4176 11863399606 MUSTAFA HKMDAR

KAMULATIRMAKENTSEL DNM (Mhendislik-Mimarlk)HARTA VE KADASTRO

KAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)KENTSEL DNMDE HAK SAHPLNNTESPTKENTSEL DNM UYGULAMASI SONRASIKENT BLG SSTEMNE UYGUN CBS VERSNNHAZIRLANMASIHARTA VE HARTA BLGLER RETMLME, DEERLENDRME, JEODEZ VENAVGASYONMHENDSLK LMELERKARTOGRAFYA MHENDSLK YAPILARININ ETD VEPROJELENDRLMESFOTOGRAMETR VE UZAKTAN ALGILAMACORAF BLG SSTEMLERARAZ TOPLULATIRMASIMAR UYGULAMALARI TAPU VE MLKYETKADASTRO

ADANA/SEYHAN KONTROL MHENDS

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

282 4182 40888367802 SERDAL KOAKGMRK VE DI TCARETVERGLER VE MALYKMLLKLER

DI TCARETTEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLERYURT NDEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLERBORSA VE SERMAYE PYASASI ARALARININVERGLENDRLMES

ADANA/SEYHAN SERBEST MUHASEBECMAL MAVR

283 4187 19565764968 HAC MURAT ARSLAN NAAT YAPI DENETM HZMETLER YAPI (STAT) ADANA/SEYHANPROF.DR./NAATMHENDS

284 4201 11866294298 ZYA YAAN NAATKAMULATIRMA

YAPI DENETM HZMETLER YALITIMYAPIM YNETM YAPI MALYET ANALZLER YAPI (STAT)YAPI MALZEMELER GEOTEKNK KAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)

ADANA/UKUROVA NAAT MHENDS

285 4202 20740068108 FFET RE NSAL TARIMKAMULATIRMA

TARLA BTKLERTARIMSAL RN VE OK YILLIK RN VERENAALARIN DEERLEMESSERACILIKBTKSEL RETM VE ISLAH DOAL AFET HASARLARIKIRSAL KALKINMATARIM ENDSTRSKURU ve SULU TARIMTOPRAK BLM VE BTK BESLEMEORGANK TARIMBTK KORUMATARIM EKONOMSKAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)

ADANA/SEYHAN ZRAAT YKSEKMHENDS

286 4203 21115086666 CUMAL YILMAZ

MUHASEBESOSYAL, BEER VE DAR BLMLERVERGLER VE MALYKMLLKLERGMRK VE DI TCARETKURUMSAL YNETM

GENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESEKONOM VE EKONOMETRMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBESLETMEYURT NDEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLERKAMUMALYESBORSA VE SERMAYE PYASASI ARALARININVERGLENDRLMES DI TCARETTEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLERYNETM ANALZPAZARLAMA YNETMPAZARLAMA YNETM

ADANA/UKUROVA SMMM

287 4220 24482032656 MEHMET ORHAN HARTA VE KADASTRO KADASTROTAPU VE MLKYET MERSN/MUT KADASTRO YES

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

288 4229 14305286908 MURAT KORKMAZGMRK VE DI TCARETVERGLER VE MALYKMLLKLER

DI TCARETTEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLERYURT NDEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLER

ADANA/UKUROVA SMMM

289 4231 11758403166 OSMAN SAY HARTA VE KADASTROHARTA VE HARTA BLGLER RETMTAPU VE MLKYETKADASTRO

ADANA/SEYHAN HARTA TEKNKER

290 4239 37279869090 BLENT ARI MUHASEBE

GENEL MUHASEBEDENETMTCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBES

ADANA/UKUROVA SMMM

291 4241 30842170982 ABDULLAH EYNALLI HARTA VE KADASTRO KADASTROTAPU VE MLKYET ADANA/SEYHAN KADASTRO TEKNSYEN

292 4246 18595090030 AHMET TA

MUHASEBESOSYAL, BEER VE DAR BLMLERVERGLER VE MALYKMLLKLERGMRK VE DI TCARET

GENEL MUHASEBEDENETMTCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESEKONOM VE EKONOMETRMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBESLETMEYURT NDEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLERKAMUMALYESBORSA VE SERMAYE PYASASI ARALARININVERGLENDRLMES DI TCARETTEN ALINAN VERG, RESM, HARve MAL YKMLLKLER

ADANA/SARIAM SMMM - BAIMSIZDENET

293 4249 23587909788 MURAT ARAS

NAATGAYRMENKUL GELTRME VEYNETM KAMULATIRMA

YAPI DENETM HZMETLER YALITIMYARDIMCI MALAT, BAKIM ONARIM VETCARETYAPIM YNETM YAPI MALYET ANALZLER YAPI (STAT)YAPI MALZEMELER ULATIRMA KIYI - LMANHDROLK VE SU KAYNAKLARIGEOTEKNK ETT-PROJE VE DANIMANLIK HZMETLERARAZ VE ARSA DEERLEME BNA VE TESS YNETM VE UYGULAMALARIYAPI KOOPERATFLERNN TAINMAZLARININYNETMGAYRMENKUL PROJE GELTRME VE PROJEDEERLEMESNAAT LERLEME SEVYES ANALZ YAPI MALYET ve TESPTYAPI DEERLEME KAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)

ADANA/UKUROVA NAAT MHENDS

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

294 4252 10039398788 SELM KARA HARTA VE KADASTRO

HARTA VE HARTA BLGLER RETMFOTOGRAMETR VE UZAKTAN ALGILAMACORAF BLG SSTEMLERARAZ TOPLULATIRMASIMAR UYGULAMALARI TAPU VE MLKYETKADASTRO

ADANA/KOZAN KADASTRO TEKNSYEN

295 4253 17635131726 MEHMET SEGNBYKNANE HARTA VE KADASTROHARTA VE HARTA BLGLER RETMTAPU VE MLKYETKADASTRO

ADANA/SEYHAN HARTA TEKNSYEN

296 4262 17737511068 MUSTAFA ATAKANAKAR MAKNE

MAKNALARI MAKNE VE TEHZAT, ARA, EKPMAN, ALET, MAKNALARI GB MENKUL LETMETESSATININ DEERLEMESTRAFK KAZALARINA SEBEBYET VERENTEKNK SORUNLARMOTORLUTAIT MAKNALAR MAKNA DEERLEME ( KIYMET TAKDR )

ADANA/UKUROVA MAKNA MHENDS

297 4264 10273415036 ZAKR DLEN

MAKNEENDSTRYEL RNLER, TEKSTLRNLER KURUMSAL YNETM

BTELEME VE FNANSMANSTOK VE DEPO YNETMKALTE YNETM ANALZ VE ETD TEKSTL VE GYMLETME YNETM

ADANA/UKUROVA EMEKL - ENDSTRMHENDS

298 4265 37730132084 MURAT ELK KAMULATIRMAHARTA VE KADASTRO

KAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)HARTA VE HARTA BLGLER RETMLME, DEERLENDRME, JEODEZ VENAVGASYONMHENDSLK LMELERKARTOGRAFYA MHENDSLK YAPILARININ ETD VEPROJELENDRLMESFOTOGRAMETR VE UZAKTAN ALGILAMACORAF BLG SSTEMLERARAZ TOPLULATIRMASIMAR UYGULAMALARI TAPU VE MLKYETKADASTRO

ADANA/SEYHAN HARTA VE KADASTROMHENDS

299 4267 28892567142 UUR ERDUR HARTA VE KADASTRO HARTA VE HARTA BLGLER RETMKADASTRO ADANA/YRER KADASTRO TEKNSYEN

300 4283 18940122478 BLENT KARABULUT MUHASEBEGENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESMALYET MUHASEBES

ADANA/SEYHAN SMMM

301 4296 11605377718 YUSUF ELK MUHASEBE

GENEL MUHASEBEDENETMTCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBES

ADANA/SEYHAN SMMM

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

302 4305 19681077188 ZBEYR YAYEMEZ HARTA VE KADASTROHARTA VE HARTA BLGLER RETMTAPU VE MLKYETKADASTRO

ADANA/UKUROVA KADASTRO TEKNSYEN

303 4329 32497617706 MURAT ONARAN MUHASEBE

GENEL MUHASEBEDENETMTCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESEKONOM VE EKONOMETRMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBES

ADANA/UKUROVAMALMAVR/BAIMSIZDENET

304 4338 62875169510 AL AKAM NAATKAMULATIRMA

YAPI MALYET ANALZLER KAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)

ADANA/SEYHAN NAAT MHENDS

305 4340 21979028918 FEYYAZ CANKAYA MADENCLK

MADENCLK PROJELER HAZIRLAMA VERAPORLAMADANIMANLIK, KONTROL VE DENETMHZMETLERMADEN ARAMA VE RETMMADEN SAHALARININ REHABLTASYONU VEEVREDELME-PATLATMAKIRMA-TME-ZENGNLETRME

ADANA/SEYHAN MADEN MHENDS

306 4346 22465005284 SBEL KALKANCI MUHASEBE

GENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESEKONOM VE EKONOMETRMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBES

ADANA/SEYHAN MUHASEBEC

307 4357 19480107246 NEBL TANIR TIP GENEL CERRAH ADANA/UKUROVA GENEL CERRAH UZMANI

308 4361 64216136458 MUSTAFA VARMI MUHASEBEBANKACILIK VE FNANS

GENEL MUHASEBEDENETMTCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBESBANKACILIK VE FNANS

ADANA/SEYHAN SMMM/BAIMSIZDENET

309 4364 50527577424 VEDAT ZBEK KRMNALSTK NCELEMELER

ATEL VE ATESZ SLAHLARIN 6136 SAYILIYASA KAPSAMINDA DEERLENDRLMES SES VE GRNT KAYITLARININ METNHALNE DNTRLMES ADL SES NCELEMELERADL GRNT NCELEMELERADL BLM SULARIOLAY YER NCELEMELER

ADANA/MERKEZ POLS MEMURU

310 4395 20971084786 MURAT AHAN TARIMKAMULATIRMA

TARLA BTKLERTARIMSAL RN VE OK YILLIK RN VERENAALARIN DEERLEMESBTKSEL RETM VE ISLAH BAHE BTKLERKAMULATIRMA (MHENDS, MMAR, EHRPLANCILARI)

ADANA/TUFANBEYL ZRAAT MHENDS

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

311 4418 13444290210 CENNET ELK KMYA

AKARYAKIT VE PETROKMYASU, EVRE VE TEHLKEL KMYASALLARKMYASAL YAPI MALZEMELERKMYASAL LEMLER

ADANA/UKUROVA KMYA MHENDS

312 4423 21643034092 YUSUF KANLI MUHASEBE

GENEL MUHASEBEDENETMTCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESEKONOM VE EKONOMETRMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBES

ADANA/SEYHAN SMMM-BAIMSIZDENET

313 4425 16891227174 KLME COKUN MUHASEBE

GENEL MUHASEBETCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESEKONOM VE EKONOMETRMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBES

ADANA/SEYHAN SMMM

314 4445 11188313578 AHMET GVERN ORMANLAR ORMANCILIKORMAN ENDSTRS ADANA/KOZANORMAN YKSEKMHENDS

315 4446 15232221468 CAFER KOCA TARIM

TARLA BTKLERKMYASAL GBRELER VE GBRELEMETARIMSAL RN VE OK YILLIK RN VERENAALARIN DEERLEMESSERACILIKBTKSEL RETM VE ISLAH DOAL AFET HASARLARIKURU ve SULU TARIMTOPRAK BLM VE BTK BESLEMEORGANK TARIMBTK KORUMABAHE BTKLER

ADANA/SEYHAN ZRAAT MHENDS

316 4455 18244175934 SACT UAN TARIM

TARLA BTKLERTARIMSAL RN VE OK YILLIK RN VERENAALARIN DEERLEMESBAHE BTKLER

ADANA/TUFANBEYL ZRAAT MHENDS

317 4457 30988789956 AYE YALIN MUHASEBE

GENEL MUHASEBEDENETMTCAR LETME VE RKETLER MUHASEBESMALYET MUHASEBESYNETM MUHASEBES

ADANA/UKUROVA SMMM

318 4487 29242554508 MERVE ERSZ PEYZAJ

DETAYLI MALYETN HESABIYEL ALAN VE PARKLARPEYZAJ VE EVRE DZENLEMEYAPISAL VE BTKSEL PEYZAJELAMANLARININ, TAINMAZIN MLKYETVE/VEYA KRA DEERNE ETKSPEYZAJ PROJESNE UYGUNLUK DENETM

ADANA/YRER PEYZAJ MMARI

319 4489 16210192664 AHMET ATICI HARTA VE KADASTRO

HARTA VE HARTA BLGLER RETMARAZ TOPLULATIRMASIMAR UYGULAMALARI TAPU VE MLKYETKADASTRO

ADANA/KOZAN KADASTRO KONTROLMEMURU

Adana Bilirkiilik Blge KuruluBLGE BLRK LSTES

SIRA NO SCL NO TC KMLK NO ADI SOYADI TEMEL UZMANLIK ALANI ALT UZMANLIK ALANI L - LE MESLE

320 4491 10306415224 ESAT ZHN NARTRK

MUHASEBEMENKUL VARLIKLAR VEDEERLEME LEMLER VERGLER VE MALYKMLLKLER

GENEL MUHASEBEGAYRMENKUL SERMAYE RADI, DEER ARTIKAZANCI VE TAINMAZLARA LKN DERVERGLERN MATRAHININ TESPTKAMU