Acoperiri metalice

download Acoperiri metalice

If you can't read please download the document

 • date post

  09-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  85
 • download

  7

Embed Size (px)

description

Acoperiri metalice ale cladirilor, instructiuni

Transcript of Acoperiri metalice

NSSM 25 Norme specifice de securitate a muncii privind activitatile de acoperiri metalicePreambulSistemul national de norme privind asigurarea securitatii si sanatatii in munca este compus din: - Normele generale de protectie a muncii, care cuprind prevederi de securitate si medicina muncii general valabile pentru orice activitate; - Normele specifice de securitate a muncii, care cuprind prevederi de securitate a muncii valabile pentru anumite activitati sau grupe de activitati caracterizate prin riscuri comune. Prevederile acestor norme se aplica cumulativ, indiferent de forma de proprietate sau modul de organizare a activitatilor reglementate. Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala, cuprinzand prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea diferitelor activitati in conditii de securitate. Respectarea acestor prevederi nu absolva persoanele juridice sau fizice de raspunderea ce le revine pentru asigurarea oricaror altor masuri corespunzatoare conditiilor concrete in care se desfasoara activitatile respective, prin instructiuni proprii. Intrucat sistemul national al normelor specifice este structurat pe activitati, persoanele juridice sau fizice vor selectiona si aplica cumulativ normele specifice de securitate a muncii, corespunzatoare atat activitatii de baza, cat si conexe sau complementare. Structura fiecarei norme specifice de securitate a muncii are la baza abordarea sistemica a aspectelor de securitate a muncii -practicata in cadrul Normelor generale- pentru orice proces de munca. Conform acestei abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem, compus din urmatoarele elemente care interactioneaza reciproc: - Executantul: omul implicat nemijlocit In executarea unei sarcini de munca; - Sarcina de munca: totalitatea actiunilor care trebuie efectuate de executant prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca; - Mijloace de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizeaza in procesul de munca; - Mediul de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihosociale in care unul sau mai multi executanti realizeaza sarcina de munca. Reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul normelor specifice, vizand global desfasurarea uneia sau a mai multor activitati in conditii de securitate, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de securitate a muncii la nivelul fiecarui element al sistemului executant-sarcina de munca-mijloace de productie-mediu de munca, propriu proceselor de munca din cadrul activitatilor care fac obiect de reglementare. Prevederile sistemului national de norme privind asigurarea securitatii si sanatatii in munca constituie alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la sanatatea si securitatea muncii, baza pentru: - autorizarea functionarii unitatilor;

- instruirea salariatiilor in domeniul securitatii muncii; - cercetarea accidentelor de munca, stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor; - conceptia si proiectarea tehnologiilor si echipamentelor tehnice. In contextul general prezentat, "Normele specifice de securitate a muncii pentru acoperiri metalice" au fost elaborate tinand cont de reglementarile existente pentru aceste activitati precum si de studierea proceselor de munca in functie de pericolele specifice astfel incat, pentru fiecare pericol sa existe cel putin o masura adecvata de prevenire la nivelul fiecarui element component al procesului de munca. Structurarea acestor norme a urmarit includerea tuturor activitatilor necesare pentru pregatirea si realizarea proceselor tehnologice de acoperiri metalice, luand in considerare pericolele similare existente prin interferenta unor tehnologii si necesitatea corelarii prevederilor in raport cu aceste pericole. Criteriul de structurare nu tine cont de metalul depus ci de tehnologia aplicata si, in cadrul tehnologiei, de substantele utilizate si metodele de lucru aferente. Prin prezenta norma specifica de securitate a muncii sunt reglementate urmatoarele procedee de acoperiri metalice: - procedee chimice si electrochimice; - procedee de acoperiri metalice prin imersie In bai de metale topite; - procedee de pulverizare termica. Acoperirile metalice prin tratamente termochimice sunt reglementate prin normele specifice de securitate a muncii pentru tratamente termice si termochimice. Fiind un instrument de lucru, normele sunt structurate pe capitole si subcapitole in functie de activitatile, respectiv subactivitatile reglementate, pe care utilizatorii le pot gasi rapid servindu-se de cuprins. Avand in vedere caracterul poluant al tehnologiilor de acoperiri metalice precum si importanta deosebita a integrarii cerintelor de securitate a muncii inca din faza de proiectare, normele cuprind un capitol special destinat activitatii de proiectare in care sunt formulate cerinte referitoare la constructia si amplasarea incaperilor si utilajelor, dotarile auxiliare obligatorii, ventilarea locurilor de munca si alte cerinte pentru reducerea la minimum a riscurilor profesionale. Pentru facilitarea intelegerii unor notiuni uzuale in domeniul securitatii muncii precum si al tehnologiilor de acoperiri metalice s-a procedat la explicarea acestora In cadrul unei anexe la prezentele norme.

1. Prevederi generale ContinutArt. 1. - Normele specifice de securitate a muncii pentru acoperiri metalice cuprind masuri de prevenire a accidentarii si imbolnavirii profesionale, luand in considerare pericolele specifice acestor activitati si cerintele desfasurarii proceselor de munca in conditii de securitate. Art. 2. - Prevederile prezentelor norme se aplica tuturor activitatilor specifice de acoperiri metalice, indiferent de tipul de proprietate asupra capitalului social sau modul de organizare a acestor activitati

Conexiunea cu alte acte normativeArt. 3. - Normele specifice de securitate a muncii pentru acoperiri metalice se aplica cumulativ cu Normele generale de protectie a muncii. Art. 4. - Pentru activitatile nespecifice care intervin in desfasurarea activitatilor de acoperiri metalice, dar nu constituie obiect de reglementare al prezentelor norme, se vor aplica prevederile normelor specifice de securitate a muncii pentru respectivele activitati.* Art. 5. - (1)Dotarea lucratorilor cu echipament individual de protectie si alegerea sortimentelor adecvate in raport cu riscurile existente se va realiza in conformitate cu prevederile Normativuluicadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie, aprobat prin ordinul Ministrului Muncii si Protectiei Sociale, Nr.225/21.07.1995 publicat in monitorul oficial nr.189. (2) Acordarea sortimentelor de echipament individual de protectie se va face astfel incat acestea sa asigure protectia concomitenta a lucratorilor impotriva tuturor riscurilor existente in procesele de acoperiri metalice. Art. 6. - Organizarea si desfasurarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor se va realiza potrivit prevederilor normelor PSI In vigoare. NOTA: (*) In anexa nr.2 se prezinta orientativ lista normelor specifice de securitate a muncii care,dupa caz,pot fi aplicate pentru activitatile nespecifice sau complementare acoperirilor metalice, in vederea asigurarii conditiilor de securitate a muncii.

2. Prevederi comune tuturor activitatilor de acoperiri metalice2.1. Incadrarea si repartizarea lucratorilorArt. 7. - La efectuarea operatiilor de acoperiri metalice vor fi repartizati numai lucratori calificati, in varsta de peste 18 ani, care au corespuns controlului medical solicitat prin prevederile Ministerului Sanatatii pentru lucrul in medii cu substante toxice. Art. 8. - (1)Toate persoanele care lucreaza in sectiile de acoperiri metalice vor fi examinate medical periodic, conform instructiunilor Ministerului Sanatatii. (2) Orice tulburare organica sau modificari partiale ale aspectului epidermei vor fi supuse controlului medical. Art. 9. - Persoanele care, dupa angajare, prezinta alergii sau intoleranta fata de unele substante folosite in procesul de acoperiri metalice, vor fi repartizate la alte operatii sau activitati. Art. 10. - Persoanele care prezinta leziuni ale pielii (zgarieturi, taieturi, arsuri etc.) nu vor fi admise sa lucreze cu substante toxice. Art. 11. - Personalul angajat are obligatia de a anunta conducatorul locului de munca asupra problemelor de sanatate aparute.

2.2. Organizarea locului de muncaArt. 12. - In incaperile in care se desfasoara activitati de acoperiri metalice sunt interzise:pastrarea alimentelor si hainelor personale, servirea mesei precum si fumatul. Art. 13. - Pentru servirea mesei si fumat se vor amenaja incaperi separate prevazute cu surse de apa si substante neutralizante adecvate. Art. 14. - Inainte de servirea mesei sau fumat, lucratorii se vor spala bine pe maini si pe fata si, in functie de caz, vor utiliza solutii neutralizante.

Art. 15. - In timpul servirii mesei lucratorii vor avea grija sa nu atinga alimentele cu echipamentul individual de protectie. Art. 16. - Se interzice executarea lucrarilor cu substante nocive fara purtarea echipamentului individual de protectie adecvat, specific fiecarei categorii de lucrari. Art. 17. - (1)Echipamentul individual de protectie va fi pastrat in vestiare special amenajate. (2) Se interzice spalarea echipamentului individual de protectie la domiciliul lucratorilor. (3) Curatarea si denocivizarea echipamentului individual de protectie pentru activitatile desfasurate in prezenta substantelor nocive, se va realiza de catre persoanele juridice sau fizice la sediul acestora sau la unitati specializate. Art. 18. - In cazul lucrarilor cu substante care actioneaza asupra pielii sau mucoaselor, lucratorii vor beneficia de substante neutralizante ale actiunii nocive, care se vor stabili si acorda cu