ACI cjenik 2018. - Adriatic Croatia International Club d.d ... · PDF file6 7 ACI cjenik 2018....

Click here to load reader

 • date post

  06-Aug-2018
 • Category

  Documents

 • view

  279
 • download

  9

Embed Size (px)

Transcript of ACI cjenik 2018. - Adriatic Croatia International Club d.d ... · PDF file6 7 ACI cjenik 2018....

 • 54

  ACI cjenik 2018.

  ACI CJENIK 2018.

  Cjenik svih ACI marina na snazi je od 1. sijenja 2018. godine, a sadri cijene svih nautikih usluga ACI-ja. Cijene su izraene u HRK i ukljuuju porez na dodanu vrijednost u visini od 25%.

  Pojedine usluge koje nisu obuhvaene ovim cjenikom, a nude se prema mogunostima marina, naplauju se prema internom cjeniku svake pojedine ACI marine, a ine sastavni dio ovog cjenika i dostupni su na recepcijama ACI marina.

  ACI zadrava pravo izmjene cjenika bez prethodne najave.

  ACI MARINEU sastavu ACI-ja nalaze se 22 marine i 2 sidrita. Od toga je 18 marina s cjelogodinjim poslovanjem dok su 4 marine i sidrita sezonskoga tipa. ACI marine s cjelogodinjim poslovanjem: ACI Umag, ACI Rovinj (otvorenje 2018. godine), ACI Pula, ACI Pomer, ACI Opatija, ACI Cres, ACI Supetarska Draga, ACI imuni, ACI Jezera, ACI Vodice, ACI Skradin, ACI Trogir, ACI Split, ACI Milna, ACI Vrboska, ACI Korula, ACI Veljko Barbieri Slano i ACI Dubrovnik.

  Sezonske ACI marine i sidrita (otvoreno od 31. oujka do 31. listopada):

  ACI Rab, ACI ut, ACI ut - sidrite, ACI Vozarica (Skradin) sidrite (otvorenje 2018. godine), ACI Pikera i ACI Palmiana.

  VEZOVIU ovisnosti o poslovanju i raspoloivosti kapaciteta ACI marine nude slijedee kategorije veza u moru: dnevni, mjeseni, polugodinji (ACI marina Veljko Barbieri Slano), polugodinji (zimski), polugodinji (ljetni), devetomjeseni (ACI marina Skradin) i godinji vez te sljedee kategorije smjetaja plovila na kopno: dnevni, mjeseni, polugodinji (ACI marine Umag, Pomer, Opatija, Cres, S. Draga, Jezera, Vodice, Korula i Dubrovnik), polugodinji (zimski), polugodinji (ljetni) i godinji smjetaja plovila na kopnu.

  POTRONJA STRUJE

  Vezovi bez mogunosti mjerenja potronje

  Potronja struje za uobiajene potrebe plovila ukljuena je u cijenu veza svih kategorija. U ACI marini Skradin prikljuak elektrine energije od 32 A i vie plaa se dodatno u iznosu od 10% cijene godinjeg i devetomjesenog veza u moru.

  ACI marine ut i Pikera imaju ogranienu opskrbu plovila elektrinom energijom. Opskrba je omoguena u terminima od 08.00 - 12.00 sati i od 18.00 - 24.00 sata.

  Vezovi s mogunou mjerenja potronje struje

  ACI marina Pomer, koja na suhom vezu ima instalirane brojae, koritenje prikljuka struje naplauje putem prepaid sustava. ACI marina Veljko Barbieri u Slanom, koja na vezovima ima instalirane brojae, koritenje prikljuka jakosti struje vee od 16 A naplauje za sve kategorije veza. ACI marina Dubrovnik, koja na pojedinim vezovima ima instalirane brojae, nudi mogunost koritenja prikljuka struje na pretplatu -prepaid sistem.

  POTRONJA VODEPotronja vode za uobiajene potrebe plovila ukljuena je u cijenu veza svih kategorija. Iznimka je ACI marina Veljko Barbieri u Slanom, koja ima instalirane brojae i u kojoj se voda naplauje prema potronji.

  ACI marine ut i Pikera imaju ogranienu opskrbu plovila vodom. Opskrba je omoguena u terminu od 08.00 - 10.00 sati. Koritenje vode za pranje plovila naplauje se sukladno cjeniku ostalih usluga prema duini plovila. Zaustavljanje u marini radi punjenja tankova za vodu naplauje se sukladno internom cjeniku svake pojedine ACI marine. Sve ACI marine nude isporuku struje i vode u skladu s tehnikim mogunostima. Ograniena isporuka struje ili vode ne povlai za sobom promjenu cijene.

  CIJENEOvaj cjenik sadri vaee cijene za sve kategorije veza u moru te smjetaja plovila na kopnu, a prikazane

  su u tablicama za svaku ACI marinu zasebno prema periodima. Usluga se naplauje temeljem duine plovila preko svega (l.o.a. engl. length over all). Duinom preko svega smatra se ukupna duina plovila od najisturenije pramane toke do najisturenije krmene toke, mjerena po sredinjoj duini plovila (ukljuujui i izdanke poput krmene platforme i pramane grede batuna).

  ACI zadrava pravo provjere duine plovila te obrauna cijene prema premjerom utvrenim stvarnim dimenzijama (duina preko svega l.o.a.).

  KATAMARANI I TRIMARANIZa katamarane i trimarane cijene svih kategorija veza u moru ili smjetaja plovila na kopnu uveavaju se:

  25% u ACI marinama Umag i Cres

  25% u ACI marini Milna, osim za plovila na dnevnom vezu u moru u periodu 01.07.-31.08.

  50% u ACI marinama Pula, Supetarska Draga, Rab i imuni

  50% u ACI marini Vrboska u periodu 01.07.-31.08. samo za plovila na dnevnom i mjesenom vezu u moru

  80% u ACI marinama Pomer, Opatija i Veljko Barbieri u Slanom

  80% u ACI marinama ut i Pikera samo u periodu 13.07.-25.08.

  80% u ACI marini Skradin, osim za plovila na dnevnom vezu u moru u periodu 01.06.-30.09.

  80% u ACI marini Palmiana u periodu 01.06.-30.06. i 01.09.-30.09.

  80% u ACI marini Korula, osim za plovila na dnevnom i mjesenom vezu u moru u periodu 01.06.-30.09.

  100% u ACI marinama Rovinj, Jezera, Vodice, Trogir, Split i Dubrovnik

  100% u ACI marini Skradin u periodu 01.06.-30.09. samo za plovila na dnevnom vezu u moru

  100% u ACI marini Milna, samo u periodu 01.07.-31.08. za plovila na dnevnom vezu u moru

  100% u ACI marini Palmiana u periodu 01.07.-31.08.

  100% u ACI marini Korula samo u periodu 01.06.-30.09. za plovila na dnevnom i mjesenom vezu u moru

  JET-SKIU skladu s raspoloivim kapacitetima, sve ACI marine nude uslugu veza u moru i smjetaja na kopnu za jet-ski. Cijene svih kategorija veza u moru ili smjetaja jet-skija na kopnu navedene su u tablicama sa cijenama za pojedinu ACI marinu.

  PLOVILA ZA IZNAJMLJIVANJE (CHARTER)Cijena godinjeg veza za plovila koja se koriste za iznajmljivanje (charter) uveava se u ACI marinama Trogir, Split, Veljko Barbieri Slano i Dubrovnik za 20%, dok se u ostalim ACI marinama, osim u ACI marinama Umag i Cres, cijena godinjeg veza uveava za 15%. Charter tvrtke koje u sustavu ACI marina imaju sklopljene ugovore o godinjem vezu za 10 i vie plovila koja se koriste za iznajmljivanje mogu Odjelu nautike ACI d.d. podnijeti zahtjev za obrono plaanje naknada za godinji vez.

  POMONA PLOVILAPomona plovila ne podlijeu plaanju veza kada se nalaze na ili uz matino plovilo bilo u matinoj marini ili u tranzitu. Korisnik Ugovora o koritenju godinjeg veza u nekoj od ACI marina, obvezan je sklopiti ugovor o vezu za pomono plovilo koje koristi zaseban vez, a cijene svih kategorija veza u moru i smjetaja na kopnu obraunavaju se u iznosu od 50% cijene komercijalnog veza.

  Sklapanjem Ugovora o koritenju godinjeg veza za pomono plovilo korisnik ne stjee pravo na lansku iskaznicu ACI Card.

  Kada pomono plovilo koristi zaseban vez, a matino plovilo nije u reimu godinjeg veza, vez za pomono plovilo se naplauje u skladu s vaeim cjenikom.

  DNEVNI I POLUDNEVNI VEZ U MORU

  Ukljueno u cijenu:

  vez u moru

  koritenje sanitarija i tueva

  potronja struje i vode za uobiajene potrebe plovila, osim u ACI marini Veljko Barbieri Slano gdje se dodatno naplauje prikljuak struje jakosti vee od 16A te voda po potronji.

 • 76

  ACI cjenik 2018. ACI cjenik 2018.

  Poludnevni vez je mogu uz maksimalno trajanje od 4 sata, a moe se koristiti najkasnije do 14.00 sati. Iznimka su ACI marine Pula, Pomer, Supetarska Draga, Rab, ut, Pikera, Vodice, Skradin, Trogir, Palmiana i Veljko Barbieri Slano gdje je poludnevni vez mogue koristiti najkasnije do 17.00 sati. Koritenje usluge poludnevnog veza naplauje se kao pola cijene dnevnog veza prema duini plovila sukladno cjeniku.

  Plovilima koja u marinu uplove u razdoblju od 7 sati ujutro (od poetka rada recepcije) pa do 24 sata istoga dana naknada plaena za dnevni vez u moru pokriva boravak u marini do 14.00 sati slijedeeg dana. Plovilima koja u marinu uplove nou u razdoblju od 24.00 do 7.00 sati ujutro dnevni vez istie u 14.00 sati istoga dana. Nakon 14.00 sati naplauje se vez za slijedei dan.

  REZERVACIJA DNEVNOG VEZADnevni vez mogue je rezervirati plaanjem unaprijed putem ACI mobilne aplikacije na smartphone i tablet ureajima kao i putem ACI online booking servisa na slubenoj internet stranici ACI-ja www.aci-marinas.com. Jednokratna naknada naplauje se u periodu od 15.06. 15.09. te iznosi:

  10% cijene dnevnog veza sukladno duini plovila u ACI marinama Umag, Pula, Pomer, Opatija, Cres i Supetarska Draga

  20% cijene dnevnog veza sukladno duini plovila u ACI marinama Rovinj, Rab, imuni, Jezera, Vodice, Trogir, Split, Milna, Vrboska, Veljko Barbieri Slano i Dubrovnik

  30% cijene dnevnog veza sukladno duini plovila u ACI marinama ut i Pikera

  40% cijene dnevnog veza sukladno duini plovila u ACI marinama Skradin, Palmiana i Korula.

  Rezervacija vrijedi samo za dan koji je plaen i istjee poetkom obrauna veza za drugi dan.

  MJESENI VEZ U MORU

  Ukljueno u cijenu:

  vez u moru

  nadgledanje plovila

  koritenje sanitarija i tueva

  potronja struje i vode za uobiajene potrebe plovila, osim u ACI marini Veljko Barbieri Slano

  gdje se dodatno naplauje prikljuak struje jakosti vee od 16A te voda po potronji.

  Usluga mjesenog veza u moru nudi se, ovisno o raspoloivosti kapaciteta, u ACI marinama s cjelogodinjim poslovanjem, te u sezonskoj marini ACI Rab. Ova se usluga plaa unaprijed.

  Po isteku mjesenog veza plovilo je duno napustiti marinu najkasnije sljedei dan do 14 sati.

  POLUGODINJI VEZ U MORU ACI marina Veljko Barbieri Slano nudi uslugu polugodinjeg veza u moru u trajanju od 6 mjeseci koju je mogue koristiti tijekom cijele godine. Cijene polugodinjeg veza u moru, po pojedinim duinama plovila, nalaze se u tablici sa cijenama za ACI marinu Veljko Barbieri Slano.

  Ukljueno u cijenu:

  vez u moru

  nadgledanje plovila

  koritenje sanitarija i tueva

  potronja struje jakosti do 16A za uobiajene potrebe plovila

  jedno parkirno mjesto u marini za osobno vozilo nositelja Ugovora o polugodinjem vezu, ovisno o mogunostima marine.

  Potronja vode