ACE presentatie

of 25 /25
ACE = Ambitie De ambitie van het ACE is om binnen vijf jaar uit te groeien tot hét hbo kenniscentrum voor toegepast onderzoek en gespecialiseerd onderwijs op het gebied van High Tech mobiliteit

description

 

Transcript of ACE presentatie

Page 1: ACE presentatie

ACE = Ambitie

De ambitie van het ACE is om binnen vijf jaar uit te groeien tot

hét hbo kenniscentrum voor toegepast onderzoek en

gespecialiseerd onderwijs op het gebied van

High Tech mobiliteit

Page 2: ACE presentatie

ACE = Awareness

Het verhogen van de

instroom van enthousiaste scholieren om te kunnen voldoen aan de sterk toenemende vraag naar automotive topingenieurs Doelstelling 1

Page 3: ACE presentatie

ACE = Talent

Het aanbieden van een uniek

Talentenprogramma voor excellerende

studenten.Doelstelling 2

Page 4: ACE presentatie

ACE = Onderzoek

Het uitvoeren en uitbreiden van toegepast high-tech

onderzoek vóór en mét het

bedrijfsleven. Doelstelling 3

Page 5: ACE presentatie

ACE = Ondernemerschap

5 nieuwe StartUp’s tot 2015Doelstelling 4

Page 6: ACE presentatie

ACE = Innovatie

Page 7: ACE presentatie

ACE = Techniek

Page 8: ACE presentatie

ACE = Automotive

Page 9: ACE presentatie

ACE = Partnership

Page 10: ACE presentatie

ACE = Samenwerking

Als expertise centrum werken lectoren, vakdocenten,

studenten en het bedrijfsleven samen

op het gebied van High Tech mobiliteit

Page 11: ACE presentatie

ACE Project bij VDL Bus & Coach

Energiezuiniger maken van hulpaggregaten t.b.v. elektrisch/hybride bus

Page 12: ACE presentatie

ACE Project bij TNO

Testen van batterijpaketten en

elektrisch-hybride voertuigen

Page 13: ACE presentatie

ACE Project bij DTI

Ontwikkelen van een transmissie voor een

plug-in hybride elektrisch voertuig.

Page 14: ACE presentatie

ACE Project: Electric Power Train

Aanvullen van het tekort aan kennis binnen het domein van geëlektrificeerde aandrijvingen met

toepassingsgericht onderzoek. Met de opgedane kennis kan het MKB sneller en beter elektrische, hybride en

brandstofcel-voertuigen (EHBV’s) ontwikkelen.

Page 15: ACE presentatie

ACE = Expertise

Electric Vehicles

Platform electrification

Vehicle efficiency

Vehicle guidance

Cooperative mobility

Page 16: ACE presentatie

ACE = Cooperative Mobility

We leven in een land met een zeer hoge bevolkingsdichtheid. Om Nederland (en andere

landen) mobiel te houden, is een optimale infrastructuur onmisbaar. Door 'Cooperative

mobility' kunnen voertuigen en verkeerssytemen op elkaar anticiperen. Een high-tech ontwikkeling

die steeds belangrijker wordt.

Page 17: ACE presentatie

ACE = Electric Vehicle

Ongeveer 60% van de totale productie van ruwe olie gebruiken we voor transportdoeleinden. Door

bevolkingsgroei en sterke economische ontwikkeling neemt het energieverbruik voor transport de komende decennia alleen maar toe, terwijl de voorraad fossiele brandstoffen afneemt. Dat vraagt om een duurzame

oplossing.

Page 18: ACE presentatie

ACE = Platform Electrification

Elektrische systemen hebben de toekomst in Automotive. ACE focussed zich bij deze technologie

niet alleen op de krachtbron, maar op alle systemen in het voertuig.

Page 19: ACE presentatie

ACE = Vehicle Efficiency

CO2-uitstoot van voertuigen is één van de grootste oorzaken van de huidige klimaatverandering. Toch

wordt verwacht dat de CO2-uitstotende verbrandingsmotor de komende 20 jaar niet zal

verdwijnen. Dat vraagt om een aanzienlijke reductie van brandstofconsumptie.

Page 20: ACE presentatie

ACE = Vehicle Guidance

  Vehicle guidance behoort tot de ICT-afdeling van Automotive. Dit aandachtsgebied richt zich op

informatie- en elektronische ondersteuning van de bestuurder. Uiteindelijk zullen zoveel mogelijk

menselijke handelingen in het verkeer door 'Vehicle guidance' worden overgenomen.

Page 21: ACE presentatie
Page 22: ACE presentatie
Page 23: ACE presentatie
Page 24: ACE presentatie
Page 25: ACE presentatie

Kom voor meer info naar onze ACE stand