Acceptanstest - .SAST 14 oktober 2010 Henrik Rylander @ kristina.snis@skatteverket

download Acceptanstest - .SAST 14 oktober 2010 Henrik Rylander @ kristina.snis@skatteverket

of 19

 • date post

  28-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Acceptanstest - .SAST 14 oktober 2010 Henrik Rylander @ kristina.snis@skatteverket

 • SAST14 oktober 2010

  Henrik Rylanderhenrik.rylander@skatteverket.se

  kristina.snis@skatteverket

  Acceptanstest- r mer n du tror

 • 2

  Om skatteverket

  Henrik r testarkitekt p Skatteverket dr han har varit anstlld sedan 2002.

  Tidigare har han arbetat i telekommunikation- och lotteribranschen. Henrik

  har erfarenhet frn att bygga testverksamheter, med att stta upp

  testorganisationer, ka mognadsgraden, ta fram processer och infra

  verktyg. Henrik har mer n 20 rs erfarenhet av test och r styrelsemedlem i

  SAST.

  Henrik Rylander

  Skatteverket

  10.800 personer r anstllda vid Skatteverket. Skatteverket hanterar:

  skatter

  folkbokfring

  bouppteckningar

  borgenrsarbete

 • 3

  komplex produktionsmilj med fem plattformar

  en blandning av gammal och ny teknik

  stora datavolymer hanteras varje natt

  mnga systemberoenden i produktionsmiljn

  18 000 Windows XP clients

  210 Windows programs

  210 Server applications

  105 Oracle database

  155 WAN sites

  UniSys OS 2200

  IBM OS 390

  275 Unix CPU

  525 Windows CPU

  135 Linux CPU

  600 testsystem

  1 200 WLS

  300 Oracle db

  110 serverar

  100 frvaltningsprojekt

  20 projekt > 10 rsarbetskrafter

  800 rsarbetskrafter utveckling

  10% av resurserna arbetar med test

  130 anvndare i QC

  komplex testmilj

  komplext testdata

  mnga systemberoenden i testmiljn

 • 4

  Formal testing conducted to determine whether or not a system satisfies its acceptance criteria and to enable the customer to determine whether or not to accepts the system

  IEEE std 1012-1986

  A test executed by the user(s) and manager(s) in an environment simulating the operational environment the the greatest possible extent that should demonstrate that the developed system meets the functional and quality requirements

  TMap, 2002

  Vad r acceptanstest?

  Acceptanstest r en validering av att programvaran r klar och kan anvndas av slutanvndare fr att utfra de funktioner och uppgifter som programvaran r utvecklad fr

  KUR, Riktlinjer fr test

  Den slutgiltiga testfasen som genomfrs fr att godknna systemet fr driftsttning

  Test av kvalitetsskring av IT system, Ulf Ericsson 2004

  Acceptance testing is the final test action before deploying the software. The goal of acceptance testing is to verify that the software is ready and can be used by your users to perform those functions and tasks for which the software was built

  RUP, Concept: Acceptance Testing, 2006

  The objective is to provide confidence that the delivered system meets the business requirements of both sponsors and users. The acceptance phase may also act as the final quality gateway, where any quality defects not previously detected may be uncovered.

  WIKIPEDIA (Eng), 2009

  Validering, verifiering in en produktionslik milj, kvalitetskontroll och godknnande

 • 5

  Vad r inte acceptanstest?

  Det blir inte en acceptanstest bara fr att testen grs p slutet!

  Det blir inte en acceptanstest bara fr att den utfrs av kunden!

  Det blir inte en acceptanstest nr testteamet enbart kr om systemtests testfall

  Acceptanstest

  utfrs i en produktionslik testmilj och med egna testdata

  ska validera verksamhetsprocessen (Kundens arbetsstt)

  utfrs parallellt med projektets sprintar eller iterationer

  uppfyller kundens frvntningar och arbetar in ett frtroende

  Notera att acceptanstest ven kan utfras inom ett utvecklingsprojekt och kallas d oftast fr smoke test. Enligt RUP s r acceptanstest den test som grs nr ngot lmnas frn en part till en annan part. Det finns inget som sger att just kunden r mottagare.

 • 6

  Flera informella kunder

  Utvecklingsprojekt

  Slutanvndare

  Driftsttning

  Drift

  Anvndarstd

  Bestllare

  Frvaltningsansvariga

  Systemgare Acceptanstest

  Unika leveranser Vid olika tidpunkter Till flera kunder

 • 7

  Funktionellacceptanstest

  Olika syften fr en acceptanstest

  Produktions-acceptanstest

  Anvndar-acceptanstest

  Godknnande av bestllaren

  Gr systemen vad som r tnkt?

  Kan vi ta ansvar

  och frvalta?

  Kan vi driftstt

  a och vervak

  a?

  r det tillrckligt

  hg kvalit?

  Har vi ftt det

  vi bestllt?

 • 8

  Beslutsmodell

  Anvndaracceptanstest

  Acceptans att systemet r anvndbart (validering)

  Funktionell acceptanstest

  Acceptans av att leveransen hller tillrckligt god kvalit (verifiering)

  Produktionsacceptanstest

  Acceptans att systemet gr att produktionsstta, vervaka och att support kan ge anvndarna std vid problem

  Godknnande av bestllaren

  Acceptans att kunden kan ta ansvar och frvalta systemet

  Leveranskontroll r det som r bestllt levererat?

 • 9

  Verksamhetsspecialister

  Testledare

  Testare

  Testare

  Verksamhets-specialister

  Roller och organisation

  MiljstdTestdata

  Kund

  Leverantr

  Projekt A Projekt B

 • 10

  Frn verksamheten lnas fljande roller: 3-5 verksamhetsspecialister lnas in frn verksamheten 1-3 kravstllare lnas in frn verksamheten 1 chef, redaktrer, operatrer och andra specialistroller lnas in frn verksamheten

  Frn acceptanstestcenter anvnds fljande roller 1 testledare frn acceptanstestcenter 1-2 ev. teknisk testare frn acceptanstestcenter 1 testdatadesigner frn acceptanstestcenter 1 miljstdsansvarig frn prestandatestcenter

  Frn utvecklingsprojektet lnas fljande roller: Konfiguration och installation av testmiljer grs av utvecklingsprojektet Acceptanstest anvnder utvecklingsprojektets CCB

  Bemanning

 • 11

  Nr i tiden

  Testmilj

  C3 +RegC1 C2 +Reg

  C3C2C1E1

  P

  Testmiljn frbereds

  Frsta iterationen ligger en iteration efter ST

  Regressionstest r med

  Patchar

  P

  Testar ven multipla stories frn olika

  sprintar

 • 12

  Manifest fr Agil systemutveckling

  Vi finner bttre stt att utveckla programvaragenom att utveckla sjlva och hjlpa andra att utveckla.

  Genom detta arbete har vi kommit att vrdestta:

  Individer och interaktioner framfr processer och verktygFungerande programvara framfr omfattande dokumentation

  Kundsamarbete framfr kontraktsfrhandlingAnpassning till frndring framfr att flja en plan

  Det vill sga, medan det finns vrde i punkterna till hger,vrdestter vi punkterna till vnster mer.

  Kent Beck , Mike Beedle, Arie van Bennekum, Alistair Cockburn ,Ward Cunningham, Martin Fowler, James Grenning, Jim Highsmith, Andrew Hunt ,Ron, Jeffries, Jon Kern, Brian Marick, Robert C.

  Martin, Steve Mellor, Ken Schwaber, Jeff,Sutherland, Dave Thomas

 • 13

  Testprocess

  Efter det att vi har ftt en verblick av systemet gr vi in i en strukturerad testfas. Hr validerar vi de verksamhetskrav som stllts p systemet. Alla testfall och avvikelser dokumenteras i QC.

  Storybord,user stories,soap opera

  Formell testning

  SessionSheets

  Eftersom vi alltid kommer p saker vi ocks skulle vilja ha testat under den formella testfasen s kompletterar vi testen med en fri del. Hr anvnder vi en blandning av tekniker s som utforskande testning, error guessing, usage scenarios, elaka testdata samt de testtekniker som anvndes i den frsta bekantnings fasen.

  Story soard, user stories, soap opera tekniker anvnds fr att testarna ska bekanta sig med systemet och snabbt hitta de mest uppenbara felen.

 • 14

  Ett agilt arbetsstt

  Ett krav granskas och analyseras

  Eventuella fel rapporteras

  Testfall skriv

  Testfallet granskas fr att se om det ger upphov till nytt tesdata

  Nytt eller befintligt testdata lggs in i testsystemet

  Testfallet utfrs

  Nsta krav

 • 15

  Acceptanstestcentret r en permanent testorganisation, en linje-organisation, som erbjuder acceptanstesttjnster

  En tjnst r till skillnad frn en vara ngot som konsumeras samtidigt som den utfrs ur Wikipedia

  Acceptanstestcenter

  Acceptans-

  testcenter

  Testcenter

  Tjnster

  Indrivningen av bla bla bla och

  folkbokfringen av bla bla

  bla... och fastighetstaxeringen

  bla bla bla... fr att inte tala

  om skatterna!

 • 16

  Acceptanstestfabriken

  A B A C B A B A

  v35 v36 v37 v38 v39 v40 v41 v42 v43 v44 v45 v46 v47 v48 v49

  skrar resurs- och

  kompetensfrsrjningen

  kontroll ver ndvndig

  infrastruktur

  mter kontinuerligt nyttan av

  acceptanstesttjnsterna

  kar rrligheten

  kortar ledtider

  minskar kostnader

  kar leveransprecision

  DynamisktTimeboxing Skalbart

 • 17

  Nyttan med ett testcenter- fr acceptanstest

  en kontrollerad niv av testexpertkompetens testexpertens kompetens och arbetsfrmga tillkommer alla projekt

  acceptanstesttjnster med en verenskommen kvalit testtjnster utfrs p enhetligt stt inom testorganisationen den avtalade tjnsten utfrs, varken mer eller mindre

  korta ledtider vid uppsttning av tests infrastruktur testcentret frfogar ver en permanent infrastruktur standardiserade verktyg anvnds

  slippa beroendet av nyckelpersoner partestning och arbetsrotation minskar beroendet av nyckelpersoner

  en tjnsteportflj som stndigt anpassas till kundens behov

  med en samlad testkompetens s finns ett klimat som utvecklar och effektiviserar testtjnster fr hela fretaget

  kan tjnsten mtas kan tjnsten effektiviseras