Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

of 24 /24
7/23/2019 Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx http://slidepdf.com/reader/full/acatistul-sfantului-cuvios-gherasim-kefalonituldocx 1/24 Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul 20 Octombrie  Troparul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul, glasul al 4lea! "ie#uitor al pustiului, ocrotitor al orto$oc%ilor %i &nger &n trup, vin$ec'tor %i $e (umne)eu purt'tor te ai ar'tat nou'* +entru aceasta noi, cre$incio%ii, te 1

Embed Size (px)

Transcript of Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

Page 1: Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

7/23/2019 Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

http://slidepdf.com/reader/full/acatistul-sfantului-cuvios-gherasim-kefalonituldocx 1/24

Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul

20 Octombrie

 

Troparul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul,

glasul al 4lea!"ie#uitor al pustiului, ocrotitor al orto$oc%ilor %i&nger &n trup, vin$ec'tor %i $e (umne)eu purt'tor teai ar'tat nou'* +entru aceasta noi, cre$incio%ii, te

1

Page 2: Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

7/23/2019 Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

http://slidepdf.com/reader/full/acatistul-sfantului-cuvios-gherasim-kefalonituldocx 2/24

l'u$'m pe tine, $umne)eiescule Gherasim, c' &nchip vre$nic ai $obân$it $e la (umne)eu t'm'$uiri%i harul ve%nic, %i &i vin$eci pe cei bolnavi, pe$emoni &i alungi, iar celor ce te cinstesc pe tine lei)vor'%ti t'm'$uiri* "l'star $umne)eiesc al+eloponesului %i comoar' nepr'$at' a Kefaloniei,lau$a cea mare a &ntregii la$e, Sfinte Gherasim $e(umne)eu purt'torule, ocrote%te pe robii t'i-

Con$acul .+e robul lui (umne)eu Sfântul Gherasim, care prinmul#imea nevoin#elor sale a primit cununa ceanestric'cioas', pe cel care prin sfintele sale moa%terevars' râuri $e t'm'$uiri, veni#i, cre$incio%ilor, s'll'u$am &ntrun glas, )icân$! /ucur'te, SfinteGherasim, )i$ nesurpat $e uneltirile $iavole%ti-

cosul .

"ia#a ta a fost o via#' r'stignit', Sfinte al lui(umne)eu, c' lep'$ân$ poftele lume%ti ai luatcrucea lui 1ristos asupra ta, iubin$ nevoin#a %i$ef'imân$ trec'toarele $esf't'ri* nv'#ân$une $e latine s' mergem pe calea vangheliei %i a rug'ciunii,&#i )icem cu inima smerit'!/ucur'te, c' p'mântul Tri3alei lai binecuvântat

2

Page 3: Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

7/23/2019 Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

http://slidepdf.com/reader/full/acatistul-sfantului-cuvios-gherasim-kefalonituldocx 3/24

/ucur'te, c' $in copil'ria ta ai mers pe caleavirtu#ilor/ucur'te, c' &n insula 5a3intului teai &n$eletnicitcu rug'ciunea/ucur'te, c' &mpreun' cu sfin#ii aghiori#i o lau)i pe

 6'sc'toarea $e (umne)eu/ucur'te, c' teai &nvre$nicit s' te &nchini la7ocurile Sfinte/ucur'te, c' &n /iserica Sfântului 8ormânt ai

 primit mângâiere cereasc'/ucur'te, c', aprin)ân$ acolo can$ele, ai aprins %ican$ela inimii tale/ucur'te, c', fiin$ hirotonit preot, nu #iai &mpu#inatnevoin#ele/ucur'te, c', &ntorcân$ute &n 5a3int, &n pe%ter' aivie#uit/ucur'te, c' &n Kefalonia ai fost trimis $e(umne)eu/ucur'te, Sfinte Gherasim, )i$ nesurpat $euneltirile $iavole%ti-

Con$acul al 2leaOcrotitor al $reptcre$incio%ilor teai ar'tat, Sfinte,risipin$ mre9ele ereticilor apuseni, care c'utau s'atrag' lumea &n &n%elare* C' prin t'ria cuvântului %i

3

Page 4: Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

7/23/2019 Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

http://slidepdf.com/reader/full/acatistul-sfantului-cuvios-gherasim-kefalonituldocx 4/24

 prin mul#imea minunilor ai &nchis gurile ritorilormultvorbitori, cântân$u lui (umne)eu Cel &nTreime l'u$at! Aliluia-

cosul al 2lea

:i $up' moartea ta ai fost prigonit $e c'rturarii %i preo#ii slu9itori ai papei, care nu voiau s' recunoasc'sfin#enia ta %i $arul $at #ie $e (umne)eu prinneputre)irea sfintelor tale moa%te, care st'tuser' &n

 p'mânt mai mult $e $oi ani %i fuseser' $escoperite&ntregi %i binemirositoare* Trupul t'u binecuvântat afost &ngropat iar'%i &n p'mânt, spre mâhnireacre$incio%ilor, $ar nu $up' mult' vreme a fost pus &n

 biseric' spre &nchinare, spre bucuria celor care tel'u$au, )icân$!/ucur'te, c' prigonitorii sfintelor tale moa%te aufost ru%ina#i/ucur'te, c' prin neputre)irea trupului teai ar'tattemplu al (uhului Sfânt/ucur'te, semn $e net'g'$uit al nvierii8ântuitorului 1ristos/ucur'te, mustr'torule al celor care $efaim'

 pre$aniile Sfin#ilor +'rin#i/ucur'te, c' prin minuni ai ru%inat propov'$uireacatolicilor

4

Page 5: Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

7/23/2019 Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

http://slidepdf.com/reader/full/acatistul-sfantului-cuvios-gherasim-kefalonituldocx 5/24

/ucur'te, c' pe ho#ul care a spart geamul raclei talelai pe$epsit/ucur'te, cel ce &i pe$epse%ti pe cei care

 bat9ocoresc /iserica lui 1ristos/ucur'te, aprig $u%man al schismelor %i ere)iilor/ucur'te, &n$rept'tor al celor r't'ci#i pe caleaa$ev'rului/ucur'te, c' pe mul#i iai a$us la cunoa%terea$reptei cre$in#e/ucur'te, pov'#uitorule al preo#ilor pe caleam'rturisirii a$ev'rului/ucur'te, Sfinte Gherasim, )i$ nesurpat $euneltirile $iavole%ti-

Con$acul al ;lea

Cine poate spune mul#imea minunilor tale, robule allui (umne)eu< C' poporul te lau$', mul#umin$u#i

 pentru grabnicul t'u a9utor, c' nu sa pomenit s'alerge cineva la tine %i s' r'mân' f'r' r'spuns* :i,

 pentru aceasta, i cânt'm Celui ce tea &ncununat!Aliluia-

cosul al ;lea

Teai ar'tat omului care voia s' a$uc' la m'n'stireata )ece capre, ca mul#umire pentru a9utorul primit $e

5

Page 6: Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

7/23/2019 Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

http://slidepdf.com/reader/full/acatistul-sfantului-cuvios-gherasim-kefalonituldocx 6/24

la tine, %i iai ar'tat $rumul, ca s' nu se r't'ceasc'*:i cân$ teai f'cut nev')ut, el a &n#eles purtarea ta $egri9', c' %i $up' moarte ai primit puterea $e a fic'l'u)a cre%tinilor* +entru aceasta #ia cântat unele caacestea!/ucur'te, cel ce ne ar'#i calea spre mp'r'#iacerurilor/ucur'te, c' prime%ti lau$ele noastre precum1ristos cei $oi bani ai v'$uvei/ucur'te, n'$e9$e a celor ispiti#i $e $e)n'$e9$e/ucur'te, lumin' cereasc' ce lumine)i vie#ilenoastre/ucur'te, c' alungi &n$oiala $e la cei slabi &ncre$in#'/ucur'te, c' pelerinii simt chemarea ta %i se gr'bescs' a9ung' la tine/ucur'te, c' m'n'stirea ta, 6oul erusalim, saar'tat comoar' $uhovniceasc'/ucur'te, &n$rum'tor al monahilor pe caleamuceniciei f'r' $e sânge/ucur'te, c' &mpreun' cu Sfântul Spiri$on e%ti

surp'tor al ere)iilor/ucur'te, c' &mpreun' cu (ionisie ocrotitor e%ti al$reptcre$incio%ilor/ucur'te, c' ai binecuvântat p'mântul 5a3intului

6

Page 7: Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

7/23/2019 Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

http://slidepdf.com/reader/full/acatistul-sfantului-cuvios-gherasim-kefalonituldocx 7/24

/ucur'te, c' nu $oar insulele, ci tot p'mântulgrecesc te cinste%te/ucur'te, Sfinte Gherasim, )i$ nesurpat $euneltirile $iavole%ti-

Con$acul al 4lea

S' alerge mul#imea bolnavilor spre a9utorul ceresc,s' caute cei istovi#i $in pricina $urerilor spre SfântulGherasim, care sa ar'tat $octorie $umne)eiasc',nou %arpe $e aram' ri$icat $e (umne)eul lui 8oise&n pustia sufletelor noastre, %i s' i cânt'm Celui ce la acoperit cu mul#ime $e $aruri! Aliluia-

cosul al 4lea

+e negustorul cu mâna bolnav' nu lai l'sat s' alerge prin #'ri str'ine $up' a9utorul $octorilor cu numemare, ci lai chemat la m'n'stirea ta $in Kefalonia*:i, atingân$use $e racla ta, $up' ce sa rugat cucre$in#', a $obân$it t'm'$uire* :i, &mpreun' cu so#iasa, a mul#umit lui (umne)eu, pentru care noi &#i)icem unele ca acestea!/ucur'te, cel ce au)i rug'ciunile bolnavilor/ucur'te, c' ai primit $e sus $arul t'm'$uirilor/ucur'te, far spre care se &n$reapt' mul#imea celorsuferin)i

7

Page 8: Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

7/23/2019 Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

http://slidepdf.com/reader/full/acatistul-sfantului-cuvios-gherasim-kefalonituldocx 8/24

/ucur'te, cel ce vii &n &ntâmpinarea celor ap'sa#i $e boal'/ucur'te, $octor ceresc care &i cercete)i pe bolnavi/ucur'te, c' &i p')e%ti pe cre$incio%i $e $octorii ceinepricepu#i/ucur'te, c' gone%ti frica celor ce se tem $e$octori/ucur'te, c' stingi focul $urerilor $e nesuportat/ucur'te, c' &i a9u#i pe cei pe care nu &i vin$eci s'rab$e f'r' s' cârteasc'/ucur'te, sc'pare a celor care nu mai a%teapt'a9utor $e la oameni/ucur'te, c' &n ceasul mor#ii veghe)i sufletele care

 p'r'sesc aceast' lume/ucur'te, &ngri9itor al celor care &i &ngri9esc pe

 bolnavi/ucur'te, Sfinte Gherasim, )i$ nesurpat $e uneltiri$iavole%ti-

Con$acul al =lea

8inune nemaiau)it' sa ar'tat prin tine, Sfinte, c' pefemeia st'pânit' $e $uhul necurat, care voia s' oarunce &n ap' %i s' o &nece, ai #inuto prin rug'ciuniletale $easupra apei* :i leai cerut maicilor s' alerge s'o a9ute, iar ele, g'sin$o stân$ $easupra apei ca pe

8

Page 9: Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

7/23/2019 Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

http://slidepdf.com/reader/full/acatistul-sfantului-cuvios-gherasim-kefalonituldocx 9/24

uscat %i v')ân$ c' se t'm'$uise, au cântat lui(umne)eu! Aliluia-

cosul al =lea>Gherasime, m' ar)i ca un foc, voi pleca, c'ci maua9uns fl'c'rile pe care le sco#i $in tine?, a strigat$iavolul prin gura tinerei care fusese a$us' la raclacu sfintele tale moa%te, m'rturisin$ $arul $at #ie $e(umne)eu* :i tân'ra, t'm'$uin$use, #ia a$usmul#umiri cu inima )$robit', )icân$u#i unele caacestea!/ucur'te, Cuvioase, c' mare este $arul $at #ie $esus/ucur'te, c' cei chinui#i $e $iavol primesc u%urare

 prin tine/ucur'te, prigonitorule al $uhurilor celor necurate/ucur'te, lumin' care gone%ti &ntunericul/ucur'te, rug'tor pentru cei pentru care nu are cines' se roage/ucur'te, primin$ cuvintele $e mul#umire $e la cei

 pe care iai a9utat/ucur'te, c' ai #inuto $easupra apei pe femeia&n$r'cit'/ucur'te, c' ai vin$ecato prin rug'ciunile tale/ucur'te, c' maicile au cunoscut puterea

9

Page 10: Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

7/23/2019 Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

http://slidepdf.com/reader/full/acatistul-sfantului-cuvios-gherasim-kefalonituldocx 10/24

rug'ciunilor tale/ucur'te, c' prin aceast' minune leai &n$emnat s'recunoasc' sfin#enia ta/ucur'te, c' atunci sfintele tale moa%te au fost pusespre &nchinare/ucur'te, Sfinte Gherasim, )i$ nesurpat $e uneltiri$iavole%ti-

Con$acul al @lea

"')ân$ cum unii cre%tini birui#i $e $e)n'$e9$e aufost ispiti#i $e gân$ul sinuci$erii, ai venit &n a9utorullor &n chip minunat, &n$emnân$ui s' lepe$e cugetele$emonice %i s' i cânte lui (umne)eu! Aliluia-

cosul al @lea

+e tân'rul &n$r'cit care vroia s'%i pun' cap't )ilelor%i sa aruncat $in clopotni#' nu numai c' lai #inut &nvia#', ci lai %i t'm'$uit $e suferin#a sa, i)gonin$ pe$iavol* ar pe cei care sau temut c', $in pricinac'$erii, tân'rul va muri iai &nt'rit &n cre$in#a &n(umne)eu, pentru care au )is c'tre tine unele caacestea!/ucur'te, c' strici ur)elile $iavole%ti/ucur'te, c' tân'rul care sa aruncat $in clopotni#'nu a murit

10

Page 11: Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

7/23/2019 Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

http://slidepdf.com/reader/full/acatistul-sfantului-cuvios-gherasim-kefalonituldocx 11/24

/ucur'te, c' lai scos nev't'mat $in gura ia$ului/ucur'te, c' &i fere%ti pe cre%tini $e p'catulsinuci$erii/ucur'te, Sfinte care te rogi pentru toat' lumea/ucur'te, c' nu te scârbe%ti $e patimile noastre/ucur'te, c' ne ar'#i calea lep'$'rii $e patimi/ucur'te, c' ne chemi la r')boiul $uhovnicesc/ucur'te, mustr'torule al leneviei %i al iubirii $esine/ucur'te, c' a$uci lumina &n min#ile &ntunecate/ucur'te, c' cei pe care iai sc'pat $in gheareleia$ului &#i mul#umesc/ucur'te, apus al $isper'rii %i r's'rit al n'$e9$ii/ucur'te, Sfinte Gherasim, )i$ nesurpat $euneltirile $iavole%ti-

Con$acul al lea

>Crucea este arm' nebiruit', sabie cu $ou' t'i%uri?,striga copilul chinuit $e $iavol, mu%cân$ crucea ta,

 pe care o #inea preotul care citea rug'ciuni &n fa#asfintelor tale moa%te* :i $iavolul, strigân$ c' nu

 poate suferi puterea ta, a plecat, iar copilul a cântat(omnului! Aliluia-

cosul al lea

11

Page 12: Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

7/23/2019 Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

http://slidepdf.com/reader/full/acatistul-sfantului-cuvios-gherasim-kefalonituldocx 12/24

8ult au suferit p'rin#ii lui Spiri$on, cân$ copilul lor,st'pânit $e $iavol, &#i spunea cuvinte hulitoare* (ar,avân$ &n sufletele lor n'$e9$ea &n (umne)eu %i %tiin$mul#imea minunilor tale, au st'ruit &n rug'ciune %irug'ciunea lea fost ascultat'* ar noi, cre)ân$ c' vii&n a9utorul tuturor celor care se roag' #ie cu cre$in#',&#i a$ucem aceste pu#ine lau$e!/ucur'te, cel ce lui Spiri$on iai luminat copil'ria/ucur'te, c' ai &mplinit rug'ciunile p'rin#ilor lor/ucur'te, cel ce ai %ters mul#imea lacrimilor lor/ucur'te, c' prin nevoin#a ta ai primit putere&mpotriva $emonilor/ucur'te, c' puterea crucii #ia fost pav')' &n ispite/ucur'te, c' cei ce s'rut' crucea ta iau

 binecuvântare/ucur'te, chemarea pe calea cea &ngust' amântuirii/ucur'te, pil$' $e nevoin#' %i &n$reptar $erug'ciune/ucur'te, c' ne &nve#i s' iubim nevoin#a/ucur'te, c' teai asem'nat pustnicilor $in

vechime/ucur'te, c' &mpreun' cu ace%tia te rogi pentru noi

 p'c'to%ii/ucur'te, c' ne c'l'u)e%ti spre erusalimul cel $e

12

Page 13: Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

7/23/2019 Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

http://slidepdf.com/reader/full/acatistul-sfantului-cuvios-gherasim-kefalonituldocx 13/24

sus/ucur'te, Sfinte Gherasim, )i$ nesurpat $e uneltiri$iavole%ti-

Con$acul al Blea

+rin gura femeii paralitice $in tolia sa au)it $uhulnecurat )icân$u#i! >6u am putere asupra ta, c'ci

 prin rug'ciune te faci foc pe $eplin?* ar tu iai $att'm'$uire bolnavei %i, &mpreun' cu p'rin#ii s'i,aceasta a a$us (omnului cântarea $e mul#umire!Aliluia-

cosul al Blea

 6u teai scârbit $e femeia &n$r'cit', care te blestema&n fel %i chip, ci #ia fost mil' $e ea, c' mult p'timise$in lucrarea $iavolului* :i, plecân$ urechile larug'ciunea &n$ureratului ei b'rbat, ai vin$ecato,

 pentru care au plecat $in m'n'stirea ta mul#umin$u#i pentru a9utor %i )icân$u#i unele ca acestea!/ucur'te, foc ceresc care &i ar)i pe $iavoli/ucur'te, c' pe cei care a9ung la sfintele tale moa%te&i binecuvânte)i/ucur'te, c' pe cei care nu pot a9unge la tine &i a9u#i$up' cre$in#a lor/ucur'te, t'mâie cu bun miros care alungi $emonii

13

Page 14: Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

7/23/2019 Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

http://slidepdf.com/reader/full/acatistul-sfantului-cuvios-gherasim-kefalonituldocx 14/24

/ucur'te, c' risipe%ti puterea farmecelor/ucur'te, cel ce ne fere%ti $e r'ut'#ile $u%manilor/ucur'te, c' &n fa#a ta vr'9itorii se arat'neputincio%i/ucur'te, c' pân' la sfâr%itul vremurilor vei lupta&mpotriva lor/ucur'te, c' &nt're%ti &n r'b$are ru$ele celor&n$r'ci#i/ucur'te, c' &n ispite a$uci alinare sufletelor lor/ucur'te, glas care cânt' lau$e (umne)eului Celuiviu/ucur'te, c' pomenirea numelui t'u le este ran'$emonilor/ucur'te, Sfinte Gherasim, )i$ nesurpat $euneltirile $iavole%ti-

Con$acul al lea

(oi ani $e )ile au p'timit cei $oi fra#i &n$r'ci#i $in8avrata, %i prin rug'ciunile tale cu &ngerii&ntunericului au plecat, )icân$! >6eai ars, nu mai

 putem s' r'mânem mai mult?* ar noi, cunoscân$ puterea $at' #ie $e la (umne)eu, l l'u$'m %i cumul#umire i cânt'm! Aliluia-

cosul al lea

14

Page 15: Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

7/23/2019 Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

http://slidepdf.com/reader/full/acatistul-sfantului-cuvios-gherasim-kefalonituldocx 15/24

>8am', $e)leag'm'?, a )is c'tre mama sa tân'rulcare fusese legat pentru tulburarea f'cut' $in pricina$emonului care &l st'pânea* C'ci, c'utân$ a9utor $ela $octori, a r'mas nea9utorat, $ar cerân$ a9utor $e latine a aflat i)b'vire %i, t'm'$uin$use, #ia cântatunele ca acestea!/ucur'te, cel ce ai vestit bucuria mameicre$incioase %i fiului ei/ucur'te, cel ce ai a$us lini%tea &n sufletele lorchinuite/ucur'te, c' pe tat'l cel necre$incios lai chematspre lumina a$ev'rului/ucur'te, c' mul#i p'rin#i se roag' #ie pentru copiiilor/ucur'te, c' nu au r'mas ru%ina#i cei care aun'$'9$uit &n a9utorul t'u/ucur'te, c' pe fra#ii $in 8avrata nu iai l'sat s' sechinuiasc'/ucur'te, c' ai $e)legat leg'turile cu care &ilegaser' $iavolii/ucur'te, c' ru$eniile care &i legaser' cu lan#uri %i

funii sau minunat/ucur'te, c', $e)legân$ui pe fra#i, 7au sl'vit pe(umne)eu/ucur'te, c' p'rin#ii acestor fra#i mult au postit

15

Page 16: Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

7/23/2019 Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

http://slidepdf.com/reader/full/acatistul-sfantului-cuvios-gherasim-kefalonituldocx 16/24

 pentru ai a9uta/ucur'te, c' &i pov'#uie%ti pe p'rin#i s' st'ruie &nrug'ciune/ucur'te, c' prin rug'ciunile p'rin#ilor &i a9u#i pecopiii lor/ucur'te, Sfinte Gherasim, )i$ nesurpat $euneltirile $iavole%ti-

Con$acul al .0lea

A9ungân$ &n fa#a 9u$ec'torului, cre%tinul celnevinovat nu sa l'sat biruit $e $e)n'$e9$e, ci aa%teptat lucrarea ta, ocrotitorule al celor n'p'stui#i*:i avân$ loc &n vremea 9u$ec'#ii un cutremur $e

 p'mânt, cel care &l ne$rept'#ise a fost cuprins $efrica mor#ii %i %ia recunoscut p'catul, iar cre%tinul a mul#umit (omnului, )icân$! Aliluia-

cosul al .0lea

 6ea cerut 8ântuitorul 1ristos s' &i binecuvânt'm pe cei care ne blestem' %i s' &i iubim pe cei care nefac r'u, $ar suntem slabi &n cre$in#' %i r'ut'#ilevr'9ma%ilor no%tri ne covâr%esc* +entru aceastac'$em c'tre tine, Sfinte Gherasim, cerân$ s' vii &na9utorul celor ne$rept'#i#i, %i te l'u$'m a%a!/ucur'te, c' pe cre%tinul cel nevinovat lai a9utat

16

Page 17: Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

7/23/2019 Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

http://slidepdf.com/reader/full/acatistul-sfantului-cuvios-gherasim-kefalonituldocx 17/24

/ucur'te, c' 9u$ec'torul ia f'cut $reptate celuin'p'stuit/ucur'te, c' stai &mpotriva pârâ%ilor care nu aufric' $e (umne)eu/ucur'te, 9u$ec'tor ceresc care &mpar#i $reptatea/ucur'te, c' ne &nve#i s' biruim r'utatea prin

 bun'tate/ucur'te, c' ne &n$emni s' alegem iubirea &n loculurii/ucur'te, &mp'ciuitorule al celor care sevr'9m'%esc/ucur'te, c' a$uci pacea &n casele cre%tinilor/ucur'te, c' pe p'rin#i &i &mpaci cu fiii lor/ucur'te, c' alungi tulburarea $in m'n'stiri/ucur'te, c' pe cei prigoni#i pentru cre$in#a lor &i&nt're%ti/ucur'te, c' %i noi m'rturisim harismele tale/ucur'te, Sfinte Gherasim, )i$ nesurpat $euneltirile $iavole%ti-

Con$acul al ..lea

A9ungân$ la m'n'stirea ta, sol$atul (ecaneos nu avrut s' %i se &nchine, ci tea bat9ocorit, $ispre#uin$ui

 pe cei care se rugau #ie pentru a9utor* (ar $egrab' laa9uns mânia lui (umne)eu, c' a murit $e moarte

17

Page 18: Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

7/23/2019 Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

http://slidepdf.com/reader/full/acatistul-sfantului-cuvios-gherasim-kefalonituldocx 18/24

n'prasnic', f'r' s' &#i mai cear' iertare %i f'r' s' icânte Celui ce poart' $e gri9' tuturor! Aliluia-

cosul al ..lea7umea aceasta, iubitoare $e $esfrâu %i $e aposta)ie,&i prigone%te pe iubitorii $e (umne)eu,

 bat9ocorin$ui pentru cre$in#a lor* :i mul#imeaispitelor iar $obor& la p'mânt, $ac' nu ar fi ocroti#i$e (umne)eu %i $ac' nu ar fi c'l'u)i#i $e a9utorul8aicii (omnului %i al tuturor sfin#ilor* ar noi, ceicare %tim minunile tale, &#i cânt'm!/ucur'te, c' prin mustrarea celor necre$incio%i nefere%ti $e p'catul necre$in#ei/ucur'te, primin$ rug'ciunile celor ce se roag' #ie

 pentru ru$ele lor/ucur'te, c' &i a9u#i pe copii pentru rug'ciunile

 p'rin#ilor lor/ucur'te, c' &i a9u#i pe p'rin#i pentru rug'ciunilecopiilor cre$incio%i/ucur'te, mustr'torule al celor care au min#ile&ntunecate $e p'cat/ucur'te, c', &n via#' fiin$, ai chemat oamenii s' sespove$easc'/ucur'te, c' %i acum ne &n$rep#i pa%ii spre TainaSpove$aniei

18

Page 19: Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

7/23/2019 Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

http://slidepdf.com/reader/full/acatistul-sfantului-cuvios-gherasim-kefalonituldocx 19/24

/ucur'te, c' cei ce se roag' #ie leap'$' frica $espove$anie/ucur'te, &mpreun'rug'tor cu $uhovnicii pentru&n$reptarea ucenicilor lor/ucur'te, chip al pov'#uitului $es'vâr%it/ucur'te, biruitorule al patimilor, c' &i ri$ici pe ceic')u#i/ucur'te, c'l'u)itorule al p'storilor pentrurug'ciunile celor p'stori#i/ucur'te, Sfinte Gherasim, )i$ nesurpat $euneltirile $iavole%ti-

Con$acul al .2lea

"rân$ sol$a#ii italieni s' $istrug' m'n'stirea ta, teaiar'tat &ntrun nor mare, alungân$ $u%manul, spre

 bucuria c'lug'rilor %i a cre%tinilor $reptcre$incio%i*Ai f'cut $e ru%ine puterea celor puternici %i iai&n'l#at pe cei smeri#i, care au cântat lui (umne)eucu evlavie! Aliluia-

cosul al .2lea

 6eca)uri $e tot felul ne &mpresoar' %i furtunaispitelor se abate asupra noastr', Sfinte Gherasim*(ar cre$em c' nu ne vei l'sa singuri, ci vei veni &na9utorul nostru, cerân$ $e la (umne)eu pentru noi

19

Page 20: Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

7/23/2019 Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

http://slidepdf.com/reader/full/acatistul-sfantului-cuvios-gherasim-kefalonituldocx 20/24

cele ce ne sunt cu a$ev'rat $e folos* :i pentruaceasta &#i )icem!/ucur'te, cel ce p')e%ti m'n'stirea ta $in Kefalonia$e toate relele/ucur'te, c' ai stat &mpotriva sol$a#ilor r'ucre$incio%i/ucur'te, c' prin ar'tarea ta ai umplut sufletele lor$e team'/ucur'te, c' prin rug'ciunea ta au fost birui#i/ucur'te, trâmbi#' care veste%ti &nfrângerea$u%manilor/ucur'te, arm' a$uc'toare $e biruin#' osta%ilor$reptcre$incio%i/ucur'te, c' %i acum p')e%ti casele cre%tinilor carete cinstesc/ucur'te, liman al celor greu &ncerca#i $e prime9$ii/ucur'te, scut al celor care pr')nuiesc pomenireata/ucur'te, risipitorule al $uhurilor care ne ispitesc/ucur'te, c' $ai cele $e trebuin#' celor ce se roag'#ie

/ucur'te, rug'tor neobosit &n fa#a tronului SfinteiTreimi/ucur'te, Sfinte Gherasim, )i$ nesurpat $euneltirile $iavole%ti-

20

Page 21: Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

7/23/2019 Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

http://slidepdf.com/reader/full/acatistul-sfantului-cuvios-gherasim-kefalonituldocx 21/24

Con$acul al .;lea

O, Sfinte Gherasim, lau$a Kefaloniei %i cunun' a

/isericii lui 1ristos, vino $egrab' &n a9utorul nostru,al celor nec'9i#i, &ntrista#i %i $e)n'$'9$ui#i, %i roag'te pentru noi ca /unul (umne)eu s' ne ri$ice povara&ncerc'rilor care ne apas' %i s' ne $ea t'rie &ncre$in#', ca s' i cânt'm! Aliluia- DAcest con$ac se)ice $e trei ori*E

Apoi se )ic iar'%i cosul .! "ia#a ta a fost o via#'r'stignit', Sfinte al lui (umne)eu***, Con$acul .! +erobul lui (umne)eu, Sfântul Gherasim***,

cosul .

"ia#a ta a fost o via#' r'stignit', Sfinte al lui(umne)eu, c' lep'$ân$ poftele lume%ti ai luatcrucea lui 1ristos asupra ta, iubin$ nevoin#a %i$ef'imân$ trec'toarele $esf't'ri* nv'#ân$une $e latine s' mergem pe calea vangheliei %i a rug'ciunii,&#i )icem cu inima smerit'!/ucur'te, c' p'mântul Tri3alei lai binecuvântat/ucur'te, c' $in copil'ria ta ai mers pe caleavirtu#ilor/ucur'te, c' &n insula 5a3intului teai &n$eletnicitcu rug'ciunea

21

Page 22: Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

7/23/2019 Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

http://slidepdf.com/reader/full/acatistul-sfantului-cuvios-gherasim-kefalonituldocx 22/24

/ucur'te, c' &mpreun' cu sfin#ii aghiori#i o lau)i pe 6'sc'toarea $e (umne)eu/ucur'te, c' teai &nvre$nicit s' te &nchini la7ocurile Sfinte/ucur'te, c' &n /iserica Sfântului 8ormânt ai

 primit mângâiere cereasc'/ucur'te, c', aprin)ân$ acolo can$ele, ai aprins %ican$ela inimii tale/ucur'te, c', fiin$ hirotonit preot, nu #iai &mpu#inatnevoin#ele/ucur'te, c', &ntorcân$ute &n 5a3int, &n pe%ter' aivie#uit/ucur'te, c' &n Kefalonia ai fost trimis $e(umne)eu/ucur'te, Sfinte Gherasim, )i$ nesurpat $euneltirile $iavole%ti-

Con$acul .

+e robul lui (umne)eu Sfântul Gherasim, care prinmul#imea nevoin#elor sale a primit cununa ceanestric'cioas', pe cel care prin sfintele sale moa%terevars' râuri $e t'm'$uiri, veni#i, cre$incio%ilor, s'll'u$am &ntrun glas, )icân$! /ucur'te, SfinteGherasim, )i$ nesurpat $e uneltirile $iavole%ti-

22

Page 23: Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

7/23/2019 Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

http://slidepdf.com/reader/full/acatistul-sfantului-cuvios-gherasim-kefalonituldocx 23/24

%i aceast'

Fug'ciune c'tre Sfântul Gherasim Kefalonitul

Sfinte Gherasim, robule al lui 1ristos, cel ce aistr'lucit &naintea oamenilor ca lumin' &n &ntuneric,care ai c'l'u)it poporul spre cunoa%tereaa$ev'ratului (umne)eu, prime%te $e la noi aceast'

 pu#in' rug'ciune* "e)i, Sfinte, $urerile noastre* "e)ineca)urile care ne apas'* "e)i mul#imea ispitelorcare ne &nv'luiesc ne&ncetat* Foag'te lui (umne)eu

 pentru noi, a%a cum teai rugat pentru mul#imeacre$incio%ilor care m'rturisesc minunile tale* 8are$ar nea f'cut nou' (omnul prin neputre)iciuneasfintelor tale moa%te* C' neam &nt'rit &n cre$in#'au)in$ c' bolnavii care sau atins $e racla ta au fostvin$eca#i %i c' iai alungat pe $iavoli $e la cei&n$r'ci#i*

O, Sfinte Gherasim, precum ai sc'pat insulaKefaloniei $e 9ugul agarenilor %i $e multe neca)uri,tot a%a a9ut'ne %i pe noi* Am c'utat u%urare prin

 puterile noastre, $ar nu am aflat* Am c'utat a9utor $ela oameni, $ar am r'mas nemângâia#i* 7a tine venim,Sfinte, n'$'9$uin$ c' nu ne vei ru%ina* Ci ne vei $acele $e trebuin#', ar'tân$une care este calea pe care

23

Page 24: Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

7/23/2019 Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim Kefalonitul.docx

http://slidepdf.com/reader/full/acatistul-sfantului-cuvios-gherasim-kefalonituldocx 24/24

trebuie s' mergem* :tim c' $ac' &n via#' alegem$up' voia noastr' cea rea, r'mânem lipsi#i $ea9utorul $umne)eiesc* Foag'te pentru noi, Sfinte, s'cunoa%tem %i s' facem voia lui (umne)eu, ca s'a9ungem &n raiul cel prea$ulce, &n care tu l lau)i pe(umne)eu cu to#i sfin#ii %i cu toate puterile cere%ti,&n vecii vecilor* Amin*

:i se face otpustul*

24