பரிசுத்தவான்களின் வரலாறு - 2 ... 1 த தயளன...

Click here to load reader

 • date post

  08-Aug-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of பரிசுத்தவான்களின் வரலாறு - 2 ... 1 த தயளன...

- 2
.(1) , . :
“!
.
.

!
.”
.
.
.
.
(2)
.
.
.
.
.
. (3)
. (..23) 13
. (4)
. . .
2
; ;

. .
;.
.
,
.
",
.
,
.
.
" .
.
.
" ,


, .”

.
.
. (5)
“ ” (6)
,
. , ,
.
.
3

.
.
.
.
.
. .
.
“ .

.
.
. ,

.”
. .
.
.
.
: “
. .
.” (7)
...

;. ,
.

4

.

.
.
.
.

.
. “
. .”
(8)
.
.
.

.
.
?
?
.
. (9)

.
.
,
.
5
.
.
.
( ). ( ). ( )

.
.
. (10)


.
.
.
;. .
.

;
.
.

.
.
.

.
.
.
6
.
. .
.
.
.
. .
.
....
.
) .
.
.

.
. „ .
.|

?|
.
„. ?|
„, .
.
„ .

7
„ . .
.
„ . ,
.
, .
.
; .
. (11)
.
„ , .
.
.
.| (12)
..

.

.
.
.
.
.
.
.
„, .
. .
.
„ ?|
8
„ , .
.
. . .
. „
. .
. --
. ,
. ...
.
.
.
.
.
.

.
. (13)

. “
” .
“ .
”-
.
.
. , „ ?|
. ;: “
9
.
.”
, .
“,
.
.
,


. ,

.”
.
.
. , ,
, ,
, , , ,
.” (14)
.
. .

.

. , 17
10
.
.

.
, .
“ .
?.”
“ .
.
” - .

? , , , ,
?”
“, .”
“, .”
.
“! ;
.
?”
„, ?|
“ , .

. ;;.
.
.
. :
11
“, ?”
“ .”
“ .
.
“ , ,
.
“, .
. .
... ,
.”

.
“ , .
. , ;
. “ ( 5:3) (15)

, . .
“ ,
,
.

?”
. “
?”
12
: “ ,
? ,
.” (16)
:
, ,
.
.
?
. “!

?
.”(17).

,
. :
, ?
„,
. .
.
. .
.
. .

13
. .
.
, „
?
.
.
.
. . “
. ,

. .
.
.”
“ ?” : “
.
. .
.
.
, ?
.
.
, .
;. !
. . ,
. ,
: “ ,
.
....
14
.
. .
, .

: “ .” (18)

.
.
.
,;

,
;.

.
. 25
. ,.
,
,

,

.;
.
.
15
, 13 63
. , 3
. (19)
, 23,
.
6 4 . (20)

.
. 24,
.
35
. 12 . (21)
,;
, ,

;. ,

,
.


.
;, , ,
.

. , ,
.
, .

. ;
16
.
.
, „ -
- .
,

. :


.
?
.
. ?
?”
“ ” ;.
“ .
.
” - .
. “ .
.” - .
. ;.
. :
.
. .
.
. .
. “
17
.

” . (22)

.
.
:
,
. (23)
.”
. .
? .
.
.
. ,

.
.
. ,
. ,
.
.
? . (24)

18
, ,
.

. ,
,
.
,
.
( 25)

(26) . 24

. ,
. .
. (27)
,

.
.

40 .

.
.


.
19
.
.
.
.
,

.
.

.
.
.
. (28)
,

. :
.
: ,
?

.
;. (29)

.
: ;
.
20
,
, ? ,
. (30)
. ,
.
. (31)
. .

.
. .40
21 . (32)
.

.
, .
.

. , .
.

.
.. (33)

21


.
“ .
.
.”
“ .
.”
“ .
.”
“ .”
“ .
.
.
.” (34)
.
.
22

(1) ()
(2) .35, .8
(3) , , .3
(4) , 234 . .
(5) , .1, .245 , , .3, .220-240.
.
(6) , :214
(7) , .3, .1171-1174, .7, .2-6.
(8) 2:207
(9) .5, .1232-4
(10) , , .22-23
(11) , , .43-45
(12) , .20, .205
(13) , , .57-58
(14) , , .15-16
(15) , .1, .9-11
16) , .11, .79
(17) , .11, .80
(18) , .1, .671-672
(19) , .2, .298.
(20) .. .2, .304
(21) .. .2, . 331
(23) :93
(25) :15
(26) :233
(28) , .9
(29) , .1, .297
(30) , , .151
(31) .. .8
(32) ., .5 , .42, .281
23
(33) , .1, .298
(34) , .2, .47, .
.