A.Kuralları-Bölüm 1: Hesaplama Yöntemi’ Standard Tasarısı Hakkında. x TST EN 1889-2 + A1...

of 186 /186

Embed Size (px)

Transcript of A.Kuralları-Bölüm 1: Hesaplama Yöntemi’ Standard Tasarısı Hakkında. x TST EN 1889-2 + A1...

 • 1

  A. UBE ORGAN VE KURULLARI

  29.DÖNEM UBE YÖNET M KURULUlter ÇEL K (BA KAN )

  Hayati CAN (BA KAN VEK L )Erol Alkım ERDÖNMEZ (SEKRETER) Osman SERTER (SAYMAN) Orhan AT LLA (ÜYE) Turgut BOZKURT (ÜYE) Devrim KANTAR (ÜYE) Bülent ÖNTA (YEDEK ÜYE) Ertu rul B L R (YEDEK ÜYE) Aydın GÜÇKIRAN (YEDEK ÜYE) Remzi ÇAKMAKLI (YEDEK ÜYE) Selma ERO LU (YEDEK ÜYE) Ay e AYDIN (YEDEK ÜYE) Arda ARLI (YEDEK ÜYE)

  TEMS LC L KLER M ZANADOLU YAKASI 1. KADIKÖY TEMS LC L K YÜRÜTME KURULU Atilla SUBA I (Ba kan) .Nejat TOPCU (Sekreter)

  Sani GÜROCAK (Sayman) Uygar KARATA (Üye) Serkan EROL (Üye) Barı EVKETBEYO LU (Yedek Üye) Barı TERKO LU (Yedek Üye) Gülüs F GEN KARAMAN (Yedek Üye) Fatma ERSOYSAL (Yedek Üye) Emrah CAN (Yedek Üye)

  2. KARTAL TEMS LC L K YÜRÜTME KURULU Fatma Zeynep ÖZDEM R (Ba kan) Hüseyin M EK (Sekreter) Erdem PAYDA (Sayman) smail AH N (Üye)

  Zafer DÜZA AÇ (Üye) Hasan ACÜL (Yedek Üye) Cem ÇA LAR (Yedek Üye)

  eref PARLAK (Yedek Üye) Serkan YERL KAYA (Yedek Üye) Ferhat KOYUNCU (Yedek Üye)

  3. ÜMRAN YE TEMS LC L K YÜRÜTME KURULU Zeynel A.ÇELEB (Ba kan) N.Cenk C HANG R (Sekreter) Ali ÖZDEM R (Sayman) Sevgi B NGÖLTEK N (Üye) Deniz SÖNMEZ (Üye) Ali SEZER (Yedek Üye) Burcu TOKER (Yedek Üye) Erkan ÖZBAKIR (Yedek Üye) Mehmet Kamil TUNCAY (Yedek Üye) Ali Haydar KARAÇAM (Yedek Üye)

 • 2

  AVRUPA YAKASI 4. BAKIRKÖY TEMS LC L K YÜRÜTME KURULU Seyfettin AVCI (Ba kan) Kamber KORKMAZ (Sekreter) Ali B LG NER (Sayman) Yavuz DO AN (Üye) Nurcan BASTAN (Üye) Cemal Ahmet AKÇAKAYA (Yedek Üye)

  ebnem CENG Z (Yedek Üye) Enver AYKUT (Yedek Üye) Özgür YERG N (Yedek Üye) Ayhan GÖZCÜ (Yedek Üye)

  5. L TEMS LC L K YÜRÜTME KURULU Süleyman SOLMAZ (Ba kan) Yusuf ÖZTÜRK (Sekreter) Murat SONAT (Sayman) Murat TOSUN (Üye) Zehra Nurdan YALÇINER (Üye) Rıdvan RIDVANO LU (Yedek Üye) Ali KANDÖKER (Yedek Üye) Hülya UZ (Yedek Üye) Ali Kemal TUFANYAZICI (Yedek Üye) Ergün ALTUN (Yedek Üye)

  6. BEYL KDÜZÜ TEMS LC K YÜRÜTME KURULU Cafer YILDIZ (Ba kan) Zafer GÜZEY (Sekreter) Özgür DO AN (Sayman) Orhan SERTTA (Üye) Cihan DO ANYILMAZ (Üye) M.Serkan ORAN (Yedek Üye) Kadir DARU A (Yedek Üye) Bilgen M EK (Yedek Üye) Ayhan ÖZDE (Yedek Üye) Salih SÖNMEZ Yedek Üye)

  B. UBE PERSONEL M ZOda Merkezi ve tüm birimlerimizde 10.12.2010 tarihi itibarıyla toplam 93 personelimiz çe itli görevlerde hizmet vermektedir. Çalı anlarımızın 49’i mühendis, 1’i hukukçu, 1’i bilgii lem teknisyeni, 9’u ara teknik eleman, 2’si basın yayın görevlisi, 2’si reklam görevlisi, 3’ü muhasebe görevlisi, 2’si hizmetli 24’i büro elemanıdır. Ayrıca 3 danı manımız ube çalı malarımızda bizlere destek olmaktadır.

  DAR B R MHasan Yılmaz ÖZGER - UBE MÜDÜRÜ Dilek Y DO AN KANTAR – (YK.) DAR B R M BÜRO GÖREVL S

  Mak. Müh. Çetin KARTAL – MDR. YRD. Uçak Müh. Akın ALTUNAY- MDR. YRD.

  MUHASEBE Ahmet O UR - MAL LER B R M SORUMLUSU Hacer YETER ÇEL K - MUHASEBE GÖREVL SSaadet ÖZEL - MUHASEBE GÖREVL S

 • 3

  ÜYE L K LER VE ÖRGÜTLENME Mak. Müh. Birgül ÜRE- TEKN K GÖREVL - ÜYE L K LERMak. Müh. - Eren DEN Z- TEKN K GÖREVL - Ö RENC ÜYE Uzay Müh. Özgür ARSLAN- TEKN K GÖREVL - SEMPOZYUMLAR Sevilcan YILMAZ - BÜRO GÖREVL SEmine GÜVEN - BÜRO GÖREVL SAli Deniz DE ER- BÜRO GÖREVL SGökhan SEZK N – WEB S TES , KÜTÜPHANE VE K TAP SATI BÜRO GÖREVL S

  SMM, PROJE DENET MMak. Müh. Erhan ÖZKUN - B R M SORUMLUSU Süreyya YILMAZ - BÜRO GÖREVL SZeliha ERTUNÇ- BÜRO GÖREVL S

  –MÜHEND SMak. Müh. Çetin KARTAL – SATINALMA, VE MÜHEND S B R M SORUMLUSU

  HUKUK Eyüphan BA AR-HUKUK B R M SORUMLUSU

  E T MMak. Müh. Erhan ÖZKUN - B R M SORUMLUSU Endüstri Müh. Devrim YILDIRIM KARTAL – TEKN K GÖREVL – SEM NERLER – ENERJ E T MLERUzay Müh. Sema KEBAN –TEKN K GÖREVL – M EM - PBK Mak. Müh. Nafi BARAN – TEKN K GÖREVL - E TMEN Mak. Müh. Bumin TORUN – TEKN K GÖREVL - E TMEN smet YALÇINKAYA – ARA TEKN K ELEMAN E T MLER - BÜRO GÖREVL S

  Esen YÜCEL TOKSOY – YETK LEND RME E T MLER - BÜRO GÖREVL SEsen GÖNENÇ ÖNTA – LPG E T MLER - BÜRO GÖREVL SAsuman SALTIKÇIO LU – SEM NERLER - BÜRO GÖREVL SDeniz ÖZTÜRK – AYEM BÜRO GÖREVL S

  BASIN - YAYIN Nihat UÇUKO LU - B R M SORUMLUSU Günay GÖKE - D ZG BASKI SORUMLUSU Nuray ERHAN YA CI - REKLÂM GÖREVL SAysel KAÇAR YALÇINKAYA - REKLÂM GÖREVL S

  Âdem CO KUN - B LG LEM SORUMLUSU

  Ergin GÜL - DANI MA GÖREVL SHüseyin B LG N – H ZMETLslam U UR-H ZMETL

  MMO MUAYENE KURULU UMak. Müh. lker ÖZGEN – MUAYENE KURULU U KAL TE SORUMLUSU Mak. Müh.Fatih AYDINLI– MUAYENE KURULU U TEKN K SORUMLUSU Endüstri Müh. Salman YÜKSEL- TEKN K GÖREVL

  STANBUL UBE TEKN K B R MMak. Müh. Murat Kemal YE LKANAT - B R M SORUMLUSU Mak. Müh. Sedat GÜMÜ KAYA - KONTROL MÜH. Mak. Müh. Tuncay MERAL - KONTROL MÜH. Mak. Müh. Tuncay TÖNGEL - KONTROL MÜH.

 • 4

  Mak. Müh. Serdar Cem YALÇIN - KONTROL MÜH. Mak. Müh. smail I IK - KONTROL MÜH. Mak. Müh. Egemen YILMAZ- KONTROL MÜH. Mak. Müh. Erkan DEN Z- KONTROL MÜH. Mak. Müh. Do an EROL- KONTROL MÜH. Mak. Müh. Gökhan ÖZTÜRK- KONTROL MÜH. Mak. Müh. lker DURMAZ - KONTROL MÜH. Deniz BULDUM- BÜRO GÖREVL SÇa da EREN- BÜRO GÖREVL S

  ARAÇ KONTROL – LPG STASYONLARI B R M

  1-) Mak. Müh. K.Serdar GÖRAL-ARAÇ KONTROL-AVRUPA YAKASI LPG STASYONLARI SORUMLUSU

  BEYL KDÜZÜ LPG STASYONU Mak. Müh. Kadir SAF - KONTROL MÜH. Mak. Müh. Önder ÖZKAN-- KONTROL MÜH. Mak. Müh. Turgay ÇAM - KONTROL MÜH Mak. Müh. Mehmet Özgür KÖSEL -- KONTROL MÜH. Mak. Müh. ÇA DA ÇOBAN-- KONTROL MÜH. Eren KARA - ARA TEKN K ELEMAN smail YILDIRIM-ARA TEKN K ELEMAN

  Murat DOK-ARA TEKN K ELEMAN KUMBURGAZ LPG STASYONU Mak. Müh. Selçuk ES GENÇ - KONTROL MÜH. Mak. Müh. Mümin BARUK - KONTROL MÜH M. Haluk YETK N - ARA TEKN K ELEMAN Yücel ÖZTÜRK - ARA TEKN K ELEMAN

  2-) Mak. Müh. eref AKSOY - ARAÇ KONTROL - ANADOLU YAKASI LPG STASYONLARI SORUMLUSU

  KARTAL LPG STASYONU Mak. Müh. Ömer KOÇA - KONTROL MÜH Mak. Müh. Erdinç KAYA- KONTROL MÜH Mak. Müh. Zafer TU CU- KONTROL MÜH. Mak. Müh. Özgür ERDO AN- KONTROL MÜH Özgür ÖZER - ARA TEKN K ELEMAN Metin ASLAN - ARA TEKN K ELEMAN DUDULLU LPG STASYONU Mak. Müh. Soner ÖZTÜRK- KONTROL MÜH. Mak. Müh. Serkan Ç TEL - KONTROL MÜH. Mak. Müh. Okan YANIK - KONTROL MÜH Sezgin DEM RAL - ARA TEKN K ELEMAN Önder MUTLU- ARA TEKN K ELEMAN

  TEMS LC L KLER

  BAKIRKÖY TEMS LC LMak. Müh. Barı ATAÇ - TEKN K GÖREVLAysel DEM RC AH N - BÜRO GÖREVL S

  BEYL KDÜZÜ TEMS LC LMak. Müh. Gülderen YAVUZBA - TEKN K GÖREVLElif ATAÇ - BÜRO GÖREVL S

  L TEMS LC LMak. Müh. Emre KIRAL - TEKN K GÖREVLÇiçek ÇATALKAYA - BÜRO GÖREVL S

 • 5

  KADIKÖY TEMS LC LMak. Müh. Nilgün L K EREN - TEKN K GÖREVLKenan KARADA - BÜRO GÖREVL S

  KARTAL TEMS LC LMak. Müh. lknur GÜNDO DU TUNCAY - TEKN K GÖREVLMak. Müh. Özgür AKSU - TEKN K GÖREVLEM NE YILDIZKAN - BÜRO GÖREVL S

  ÜMRAN YE TEMS LC LMak. Müh. Ahmet GÜRBÜZ- TEKN K GÖREVLHüseyin KAYMAZ - BÜRO GÖREVL S

  TUZLA MESLEK DENET M BÜROSU Mak. Müh. Ertan DEM RC - TEKN K GÖREVL

  enay YILDIZ - BÜRO GÖREVL S

  K TELL MESLEK DENET M BÜROSU Mak. Müh. Namık YÜKSEL - TEKN K GÖREVL

  DANI MANLARIMIZ Abdurrahman ATALAY-B LG LEM DANI MANINermin KAPLAN - HUKUK DANI MANIN.Fikret ÖZGEN-TEKN K DANI MAN

  1. UBE ORGANLARININ ÇALI MALARI1.1 UBE YÖNET M KURULU ÇALI MALARI

  Yönetim Kurulumuz her hafta salı günü ola an, gerekti inde ola an üstü toplantısını yaparak örgütsel i leyi isürekli kılmaktadır.16-17 Ocak 2010 tarihinde yapılan Genel kurulumuz sonrasında seçilen Yönetim Kurulumuz, 26.01.2010 tarihinde ilk toplantısını yaparak görev bölümünü gerçekle tirmi tir.Ülkenin gündeminde mühendisleri ilgilendiren yasal de i ikliklerin olu turulmasına yönelik çalı malar ubemiz tarafından aktif bir ekilde takip edilerek, üyelerimiz bilgilendirilmi , olu turulan ube görü leri ilgili yerlere gönderilmi tir.

  2010-2011 Yılı Gelen Evrak Sayısı :4040 2010-2011 Yılı Giden Evrak Sayısı :17660 Yönetim Kurulu Toplantı Sayısı : 61 Yönetim Kurulu Karar Sayısı : 741

  43. DÖNEM (N SAN 2010) MMO GENEL KURULU’NDA YAPILAN GÖREVLEND RMELER Battal Kılıç (MMO Onur Kurulu) Meftun Gürdallar (MMO Onur Kurulu - Yedek) Gafur Onur (MMO Denetleme Kurulu) Mustafa ASAR (MMO Denetleme Kurulu) brahim KAHRAMAN (MMO Denetleme Kurulu) brahim Eryılmaz (MMO Denetleme Kurulu - Yedek)

  Ahmet Özmen (MMO Denetleme Kurulu - Yedek) E ref Rahmi NAR N (MMO Denetleme Kurulu - Yedek)

  41. DÖNEM (MAYIS 2010) TMMOB GENEL KURULU’NDA YAPILAN GÖREVLEND RME Üzeyir ULUDA (TMMOB Yüksek Onur Kurulu)

 • 6

  1.1.1 UBE GÖRÜ LERubemiz ülke ve kent sorunlarına yönelik olarak, meslek alanlarımızı düzenleyen yasa ve mevzuatlar

  hakkında konusunda uzman ki ilerin görü lerinden yararlanarak ube görü ü olu turmakta ve Oda merkezine, TMMOB’ye ve kamuoyuna iletmektedir. Görü iletilen konular:

  Görü letilen Konular:

  TST EN 1143-1+A1 Standart Tasarısı Hakkında. Tkt 201081971 Kaplama Malzemesi-Isı Yalıtımı çin Kullanılan-Mineral Esaslı”Standart Tasarısı

  Hakkında. TST EN Iso 13337 Primler-Yay Tipi-Düz-Yarıklı-A ır Hizmet Tipi Standart Tasarısı Hakkında. TST EN 12268 + A1 Standard Tasarısı Hakkında. TST EN Iso 8752 Primler-Yay Tipi-Düz-Yarıklı-A ır Hizmet Tipi Standart Tasarısı Hakkında. Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları le antiye efleri Ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında. Yön Hakkında. Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimlili in Artırılmasına Dair Yönetmelikte De i iklik

  Yapılması Hakkında. Yönetmelik Tasla ı Hakkında. Matkap Tezgâh çisi Taslak Standartları Hakkında. Yapım lerinde Deneyiminde De erlendirilerek Benzer lere Dair Tebli Hakkında. TMMOB’nin 17 Ocak 2011 Tarih Ve 89 Sayılı Yazısı Enerji Sistemleri Mühendisli i Hakkında. Petrol Müh. Odası Serbest Petrol Ve Do algaz Hüz. Hiz. Uygulama Tescil Denetim Ve Belgelendirme

  Yöntetmeli i Hakkında. TST EN 13674-2+A1 Demiryolu Uygulamaları - Demiryolu Hattı - Ray - Bölüm 2: 46 Kg/M Ve Üzeri

  Vignole Demiryolu Raylarıyla Birlikte Kullanılan Makas Ve Kav ak Rayları Standard Tasarısı Hakkında. TST En 1591-1 + A1 TST/Ac ‘Flan lar Ve Ba lantıları-Contalı Dairesel Flan Ba lantıları çin Tasarım

  Kuralları-Bölüm 1: Hesaplama Yöntemi’ Standard Tasarısı Hakkında. TST EN 1889-2 + A1 Standard Tasarısı Hakkında. TST ISO 6194-2 Standard Tasarısı Hakkında. TST EN Iso 14532 Standard Tasarısı Hakkında. 201082817 Standard Tasarısı Hakkında. TST EN 61496-1/TST A1 Standard Tasarısı Hakkında. TST 200975437 Standard Tasarısı Hakkında.

  Sa lı ı Ve Güvenli i Müdürlü ünden, Ulusal Sa lı ı Ve Güvenli i Konseyi Hakkında. LPG’li Araçların Lpg Tank Bilgileri Hakkında. PBK Kapsam Geni letme Çalı ması Hakkında. Büro Tescil Belgesi Ba vuru Uygulama Genelgesi Ve Ekleri Hakkında. TST EN Iso 11197 Tıbbi Ortamlar çin Besleme Üniteleri Standard Tasarısı Hakkında. TST EN 60079-29-4 Elektirikli Cihazlar Standard Tasarısı Hakında. TST Iso 606 Zincirler Ve Zincir Di leri Standard Tasarısı Hakkında. TST EN 60079-20-1 Elektirikli Cihazlar Standard Tasarısı Hakkında. TST EN 14957 Gıda leme Makinaları Standard Tasarısı Hakkında. TST EN 13743 Kaplanmı A ındırıcılar çin Güvenlik Kuralları Standard Tasarısı Hakkında. TST EN 12162+A1 Sıvı Pompaları Standard Tasarısı Hakkında. TST EN 736-3-2 Vanalar Termiloji Standard Tasarısı Hakkında. TST 12870 Yetkili Servisler Standard Tasarısı Hakkında. LNC/CNC Tezgah çisi Ve Isıl lemci Taslak Meslek Standartları Hakkında. TST Iec 60189-3 Standard Tasarısı Hakkında. TST 201079718 Standard Tasarısı Hakkında. Yapı Denetim Hakkında. Kanunda De . Yapılması Hakkında.

  mar Kanunu Hakkında. De i iklik Yapılması Hakkında. TST 200870720 Standard Tasarısı Hakkında. TST EN 1870-5+A1 Standard Tasarısı Hakkında. TST EN 1777 Standard Tasarısı Hakkında. Çevre Gönüllüsü Seçilmesi, E itimi Ve Görevleri Hakkında. Yönetmelik Tasla ı Hakkında. TST EN 3-8/Ac Standard Tasarısı Hakkında. TST EN 3-9 Standard Tasarısı Hakkında. TST EN 3-8 Standard Tasarısı Hakkında. TST EN 1870-8+A1 Standard Tasarısı Hakkında. TST EN 13942 Standard Tasarısı Hakkında. Ömrünü Tamamlamı Araçların Depolanması, Arındırılması, Sökümü Ve lenmesine li kin Teknik

  Usuller Hakkında. Petrol Piyasası Lisanslarına li kin Taslaklar Hakkında. TST EN 1870-9+A1 Standard Tasarısı Hakkında. TST EN 1870-7+A1 Standard Tasarısı Hakkında.

 • 7

  TST EN 1870-10+A1 Standard Tasarısı Hakkında. 43. Dönem 2. Sekreter Sayman Toplantısı Karar 2.4 Gere i Gürültü Ve Titre im Kontrolleri Kararı

  Hakkında. 43. Dönem 2. Sekreter Sayman Toplantısı Karar 2.5 Gere i Termal Kamera Ölçümleri Ve

  Raporlandırılması Kararı Hakkında. 43. Dönem 2. Sekreter Sayman Toplantısı Karar 4.2 Gere i Muayene Kurulu u Ve Ege Kalmem

  Çalı malarının De erlendirilmesi Kararı Hakkında. TST EN 1870-10+A1 Standard Tasarısı Hakkında. Üniversite Döner Sermaye letmeleri Teknoparklar Tarafından Mühendislik Hizmetleri Verilmesi

  Hakkında. Yapı Malzemelerinin ncelenmesinde Kullanılacak Taslak Rehber Doküman Hakkında. TKT 201079746 Bilya Yataklı Döner Tabla Standart Tasarısı Hakkında. 2009/75/Ec Tekerlekli Tarım Ve Orman Traktörlerinin Devrilmeye Kar ı Koruma Standard Tasarısı

  Hakkında. Kısaltmalar Yönetmeli ine Eklenecek Olan Maddeler Hakkında. TST EN 1673+A1 Standard Tasarısı Hakkında. TST 9720 Tiner-Selülozik Standart Tasarısı Hakkında. TST EN 15420 Standard Tasarısı Hakkında. Smmh 2.Dönem Asgari Ücretlerin stemi Hakkında. Taslak Meslek Standartları Hakkında. Medikal Gaz Tesisatı E itim Notları Hakkında.

  tbak’ın 31.05.2011 Tarih Ve 2011/Gnl-75 Sayılı Yazısı Hakkında. TST EN 61386-24 Standard Tasarısı Hakkında. TST EN 60332-3-22 Standard Tasarısı Hakkında. Çevre, Orman Ve ehircilik Bakanlı ının Te kilat Ve Görevleri Hakkında. Kanun Hükmünde Kararname

  Hakkında.

  1.1.2 TMMOB VE ODA KURULLARINA KATILIM 29.Dönem ube Yönetim Kurulumuz, 43.Dönem MMO Onur ve Denetleme Kurulu üyelerimiz ve 41. Dönem TMMOB Yüksek Onur ve Denetleme Kurulu üyelerimiz Oda örgütlülü ünü esas alan bir anlayı ile Oda çalı malarına her düzeyde etkin katılım sa lamaya devam etmektedir.

  1.1.3 TMMOB, MMO VE STANBUL KK’DAK KOM SYON VE ÇALI MAGRUPLARINA KATILIM

  Odamızın hedeflerinin gerçekle tirilmesi, ube dinamiklerinden merkezi düzeyde yararlanılması için merkez komisyon ve çalı ma gruplarına etkin katılım sa lanmaktadır.

  22.01.2011 tarihinde VIII. Endüstri- letme Kurultayı 2.Düzenleme Kurulu toplantısı Ankara’da yapıldı.Arda ARLI ve Erdem ÖZGÜN katıldı.

  02.01.2011 tarihinde MMO Ankara’da yapılan Merkez Laboratuarı TÜRKAK Denetlemesine Teknik Görevlilerimiz Erkan DEN Z ve Sedat GÜMÜ KAYA katıldı.

  04.01.2011 tarihinde yapılan TÜRKAK Reakreditasyon Denetimi Görevlendirmeleri toplantısına Nafi BARAN ve Bumin TORUN katıldı.

  43.Dönem E M MEDAK 5. Toplantısı 22 Ocak 2011 tarihinde Bursa ube’de yapıldı. Erdem özgün katıldı.

  27.01.2011 tarihinde Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde yapılan “Enerji Verimlili i ve Devlet Destekleri” konulu panelde konu macı olarak Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalı ma Grubu Enerji Verimlili i Danı manı Tülin KESK N ve TTGV Çevre Projeleri Grubu Koordinatörü Ferda ULUTA katıldı.

  04-05.01.2011 tarihinde MMO Ankara’da yapılan PBK TÜRKAK Reakreditasyon Denetimi Görevlendirmeleri toplantısına Derya Burcu ÖZKAN, Mustafa Kemal SEVINDIR ve N.Alpay KÜREKÇI katıldı.

  22.01.2011 tarihinde 12. Otomotiv ve Üretim Teknolojileri Sempozyumu Danı manlar Kurulu ve Düzenleme Kurulu toplantısı Bursa ube’de yapıldı. CEM SORU BAY ve REMZ ÇAKMAKLI katıldı.

  VI. Ulusal Sa lı ı ve Güvenli i Kongresi Düzenleme Kurulu – Danı manlar Kurulu ortak toplantısı 22 Ocak 2011 tarihinde Adana’da yapıldı. Devrim KANTAR katıldı.

  28 Ocak 2011 tarihinde yapılacak olan Muayene Kurulu u Yönetim Kurulu Toplantısına Osman SERTER, Turgut BOZKURT, Hasan ÖZGER, . lker ÖZGEN, Fatih AYDINLI, Fikret ÖZGEN katıldı.

  03.02.2011 tarihinde yapılacak olan Periyodik Modülü Ve Kullanımını Gözden Geçirme Toplantısına Fatih AYDINLI katıldı.

  05.02.2011 tarihinde yapılacak olan 43. Dönem UHUM MEDAK toplantısına Sema KEBAN ve Faruk SEV M katıldı.

  19 ubat 2011 tarihinde Kaynak Tekn. VIII. Ulusal Kong. 2.Düzenleme Kurulu ve Danı manlar Kurulu ortak toplantısı yapıldı. Murat TOSUN katıldı.

 • 8

  Oda Mekanik Tesisat Komisyonu Toplantısı 12.02.2011 tarihinde Ankara’da yapıldı. 18.02.2011 tarihinde yapılan Oda Kurumsal Yapısını Geli tirme Çalı ma Grubu Toplantısına ve

  19.02.2011 tarihinde Ankara’da yapılan 43.Dönem 2.Sekreterler-Saymanlar Toplantısına Osman SERTER ve Hasan Yılmaz ÖZGER katıldı.

  12 Mart 2011 tarihinde Ö renci Üye Komisyonu 3. Toplantısı Ankara’da yapıldı. K.Efe ERSÖZ, Cihan UYANIK, Sinan AYGÜN, Duygu ULUCAN, Ya mur GENÇ, Gizem KUTLU’ katıldı.

  26.03.2011 tarihinde Ankara’da MMO Ö renci Üye Kurultayı yapıldı. Aydın GÜÇKIRAN,Çetin KARTAl ve Eren DEN Z katıldı

  TMMOB 41. Dönem 2. Danı ma Kurulu toplantısının 9 Nisan 2011 tarihinde, Oda Demokrat Danı maKurulu Toplantısı 10 Nisan 2011 tarihinde Ankara’da yapıldı Osman SERTER, Hasan Yılmaz ÖZGER, Mustafa ASAR, lter ÇEL K, HAYAT CAN, Orhan AT LLA, Aydın GÜÇKIRAN, Tevfik PEKER, Ay eAYDIN, Gafur ONUR VE Meftun GÜRDALLAR katıldı.

  30 Nisan 2011 Ulusal klimlendirme Kongresi Ve Fuarı- KL M 2011 Düzenleme Kurulu 2.toplantısıyapıldı. Ay e AYDIN katıldı.

  Türkloydu’nun 52. Ola an Genel Kurul Toplantısı 29 Nisan 2011 tarihinde düzenlendi. Osman SERTER temsilci olarak katıldı.

  31 Mart -2Nisan 2011 tarihinde 3. Enerji Verimlili i Kongresi yapıldı. Orhan AT LLA katıldı. 09 Nisan 2011 VI. Makina Tasarım ve malat Teknolojileri Kongresi düzenleme kurulu toplantısı

  Konya’da yapıldı. 01.04.2011-03.04.2011 tarihinde V.Demir Çelik Kongresi Zonguldak’ta yapıldı. Battal KILIÇ katıldı. 09 Nisan 2011 tarihinde Ankara’da TMMOB Sanayi Kongresi 2011 1. Düzenleme Kurulu Toplantısı

  yapıldı. Yavuz BAYÜLKEN katıldı. 11 Nisan 2011 tarihinde Ankara’da OBYS Programındaki son güncellemeler toplantısı yapıldı.

  Abdurrahman ATALAY katıldı. 5. Güne Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi” Danı manlar Kurulu Toplantısı 09 Nisan 2011

  tarihinde Mersin’de yapıldı. 07.05.2011 tarihinde Konya’da VI.Makina Tasarım ve malat Teknolojileri Kongresi 2. Düzenleme Kurulu

  Toplantısı yapıldı.Hayati CAN katıldı. 23.04.2011 tarihinde yapılan 43. Dönem E M MEDAK 6. Toplantısı Adana’da yapıldı. Erdem ÖZGÜN

  katıldı. 19.04.2011 tarihinde yapılacak olan E itici Toplantısı Ankara’da yapıldı.Nafi baran ve N.Alpay KÜREKÇ

  katıldı. 21-23 Nisan 2011 tarihinde Adana’da VI. Sa lı ı ve Güvenli i Kongresi’ne yapıldı. Yönetim kurulu

  üyemiz Devrim KANTAR, Danı ma Kurulu üyemiz Bilgin CANDEM R, Teknik Görevlilerimiz Murat Kemal YE LKANAT ve Do an EROL katıldı.

  Kocaeli ube yürütücülü ünde 07-08-09 Ekim 2011 tarihinde Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre merkezinde “V. Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi” Düzenleme Kurulu 2. Toplantısı ve 30 Nisan 2011 cumartesi günü Kongre Danı manlar Kuruluyla yapıldı. Cem Ça lar katıldı.

  25 Nisan-3Mayıs 2011 tarihleri arasında zmir’de Personel vasıflandırma sürecine yönelik personel e itimleri yapıldı. ubemiz adına Teknik Görevli personellerimiz lker ÖZGEN ve Fatih AYDINLI katıldı.

  14 Mayıs 2011 tarihinde Ankara’da Do algaz ç Tesisatı Kitabının Güncellenmesi Hakkındaki toplantıyapıldı. Alpay Kürekçi ve Nafi Baran katıldı.

  13-14 Mayıs 2011 tarihinde Bursa’da Üretim Teknolojileri ve Otomotiv Sempozyumu Toplantısı yapıldı.Remzi ÇAKMAKLI ve Cem SORU BAY katıldı.

  07.05.2011 tarihinde Kocaeli’nde VIII. Endüstri- letme Mühendisli i Kurultayı Yürütme Kurulu 5.toplantısı yapıldı. Arda ARLI katıldı.

  06-07 Mayıs 2011 tarihinde Eski ehir’de VI. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisli i Kurultayıyapıldı. Akın ALTUNAY, Faruk SEV M, Vedat Ziya DO AN katıldı.

  16-22 Mayıs 2011 tarihleri arasında Kocaeli’de düzenlenen Personel vasıflandırma sürecine yönelik Personel Vasıflandırma E itimlerinin 2. Bölümüne ubemiz adına Teknik Görevli personellerimiz lkerÖZGEN ve Fatih AYDINLI’nın katıldı.

  11 Mayıs 2011 tarihinde Ankara’da gerçekle en Sanayi Kongresi Yürütme Kurulu toplantısına ubemiz adına Yönetim Kurulu üyemiz Osman Serter’in katıldı.

  13 Mayıs 2011 tarihinde Bursa da gerçekle en olan Otomotiv ve Üretim teknolojileri Sempozyumu tanıtımına ubemiz adına Osman SERTER, Murat TOSUN ve Özgür ARSLAn’ın katıldı.

  04 haziran 2011 tarihinde Ankara’da Muayene Kurulu u Hizmet Denetimi yapıldı. Tuncay TÖNGEL, Selahattin AK, Sedat GÜMÜ KAYA, lker DURMAZ katıldı.

 • 9

  MMO SÜREKL KOM SYONLARINDAK UBE TEMS LC LER M Z: Endüstri – letme Mühendisli i Meslek Dalı Ana Komisyonu (E M-MEDAK)

  Mehmet Ömürden SEZG N ERDEM ÖZGÜN

  Uçak – Havacılık ve Uzay Mühendisli i Meslek Dalı Ana komisyonu (UHUM-MEDAK) Faruk SEV M Sema KEBAN

  Tesisat Mühendisli i Dergisi Yayın Kurulu Galip TEM R Tevfik PEKER A.Metin DURUK Meftun GÜRDALLAR Üzeyir ULUDA Cafer ÜNLÜ Turgut BOZKURT

  MMO SÜREL KOM SYONLARINDAK UBE TEMS LC LER M Z: SMM Komisyonu

  Zeki ARSLAN, Erhan ÖZKUN A TM Komisyonu

  Bülent ÖNTA , Akın ALTUNAY Mekanik Tesisat Komisyonu

  Turgut BOZKURT, Nilgün L K EREN Do algaz Komisyonu

  Orhan AT LLA Asansör Komisyonu

  Nafi BARAN LPG/CNG Komisyonu

  lker ÖZGEN Güvenli i Komisyonu Devrim KANTAR, Fatih AYDINLI

  Yapı Denetim Komisyonu Battal KILIÇ, Gülderen YAVUZBA

  Ekonomik Demokratik Özlük Hakları ve siz Mühendisleri Komisyonu Ertu rul B L R, Çetin KARTAL

  Ö renci Üye Komisyonu Burak Ergene Efe Kemal Ersöz Eylül Damla Uzun Sinan Aygün Yusuf Eren Erdo du Gökçen Sevindik Ya mur Genç Cihan Uyanık Elif ÖZMEN Çetin KARTAL

  MMO ÇALI MA GRUPLARINDAK UBE TEMS LC LER M Z: Oda Kurumsal Yapısını Geli tirme Çalı ma Grubu

  Alkım ERDÖNMEZ Hasan Yılmaz ÖZGER

  MMO Muayene Kurulu u Yönetim Kurulu Üyeli i Osman SERTER Turgut BOZKURT Hasan Yılmaz ÖZGER

  M EM' n Enstitüle mesi Çalı ma Grubu Osman SERTER Devrim KARTAL Tevfik PEKER Zeki ARSLAN

 • 10

  Teknik Hizmetlerin Yaygınla tırılması ve Çe itlendirilmesi Çalı ma Grubu lker ÖZGEN

  Cenk C HANG R

  Ö renci Üye Çalı ma Grubu Aydın GÜÇKIRAN Arda ARLI

  Kaynak Çalı ma Grubu Murat TOSUN

  Teknik Hizmetler Paket Ücretlendirme Çalı ma Grubu Fatih AYDINLI

  lker ÖZGEN

  A ır Ve Tehlikeli ler Çalı ma Grubu Devrim KANTAR

  Karayolunda Tehlikeli Maddelerin Ta ınması ve ADR Çalı ma Grubu

  Aziz LAV Alpay LÖK Münür AYDIN Muammer ÖZKAN Ümit Bülent DA Bilgen M EK

  lker ÖZGEN Erhan ÖZKUN

  Üniversite ve Akademisyen Çalı ma Grubu Arda ARLI Aydın GÜÇKIRAN Murat TOSUN Eren DEN Z Özgür ARSLAN Salman YÜKSEL Devrim KARTAL Zafer GÜZEY Çetin KARTAL Hasan ÖZGER

  ube Bülteni Yayın Kurulu E.Alkım ERDÖNMEZ Aydın GÜÇKIRAN Akın ALTUNAY Hasan ÖZGER Hayati CAN Bülent ÖNTA

  STANBUL KK, KOM SYON, DÜZENLEME KURULU VE ÇALI MAGRUPLARINDAK UBE TEMS LC LER M Z

  TMMOB stanbul KK Hayati CAN Devrim KANTAR

  stanbul Nükleer Kar ıtı Platformu Arda ARLI

  3.Köprüye Hayır Platformu Çetin KARTAL

  Ölçü Dergisi Yayın Kurulu Münür AYDIN Arma an ÖZTUKSAVUL

 • 11

  Namık YÜKSEL stanbul KK Kent Çalı ma Grubu

  Hayati Can

  stanbul KK Kadın Komisyonu Ay e AYDIN Selma ERO LU

  stanbul KK çi Sa lı ı ve Güvenli i Komisyonu Ertu rul B L R

  TMMOB Demokrasi Kurultayı’nın Yerel Kurultay Çalı ma Grubu E.Alkım ERDÖNMEZ Orhan AT LLA

  Kültürel Ve Kamu Yapıları Yangın Çalı ma Grubu Turgut BOZKURT Serhat GÖKE

  MMO SEMPOZYUM, KONGRE VE KURULTAYLARI DÜZENLEME KURULLARINDAK UBE TEMS LC LER M Z

  SEMPOZYUM, KONGRE VE KURULTAYLAR B R M DÜZENLEME KURULU

  1. X. Ulusal Tesisat Mühendisli i Kongresi ve Fuarı zmir T. BOZKURT

  2. VI. Ulusal Hidrolik-Pnömatik Kongresi ve Sergisi zmir

  A. ERDÖNMEZ

  3. VI. Sa lı ı ve Güvenli i Kongresi Adana

  D. KANTAR

  4. VI. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisli i KurultayıEski ehir

  F. SEV M

  5. Ö renci Üye KurultayıAnkara

  A. GÜÇKIRAN

  6. III. Enerji Verimlili i Kongresi Kocaeli

  O. AT LLA

  7. Endüstri Mühendisli i Yazılımları Kongre ve Ser. zmir

  . CENG Z

  8. VIII. Endüstri letme Mühendisli i KurultayıBursa

  A. ARLI

  9. Kaynak Teknolojileri VII. Ulusal Kongresi ve Sergisi Ankara

  M. TOSUN

  10. V. Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi Kocaeli

  C. ÇA LAR

  11. V. Güne Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi Mersin

  O. AT LLA

  12. 4. Ulusal Tıbbi Cihazlar malat Sanayi Kongre ve Sergisi Samsun

  O. SERTER

  13. VI. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu Kayseri

  S. ERO LU

  14. VI.Makina Tasarım ve malat Teknolojileri Kongresi Konya

  H. CAN

  15. klimlendirme Kongresi Antalya

  A.AYDIN

  16. 5.Demir Çelik Kongre ve Sergisi Zonguldak

  B. KILIÇ

  17. TMMOB Sanayi Kongresi Ankara

  . ÇEL K

  18. Üretim Teknolojileri ve Otomotiv Sempozyumu Bursa

  R. ÇAKMAKLI

  1.2 UBE DANI MA KURULU ÇALI MALARI Danı ma Kurulumuz aylık toplantılarına devam etmekte olup, ube Yönetim Kurulunun çalı malarına ı ık tutacak görü ve önerilerini olu turmaya ve sunmaya devam etmektedir. ube danı ma kurulumuz Aralık 2010-Haziran 2011 tarihleri arasında a a ıdaki gündemlerde toplantı yapmı tır.

 • 12

  Danı ma Kurulu Sekretaryası:Münür AYDIN E ref Rahmi NAR NArda ARLI (YK Adına Gözlemci)

  11 Nolu Toplantı Tarih : 02/12/2010

  1) Bilgilendirme, ube E itim Politikaları2) Ülke ve Dünya Gündemi 3) 3. Köprü – Ula ım Zamları4) LPG stasyonları

  12 Nolu Toplantı Tarih : 06/01/2011

  1) Bilgilendirme 2) Ülke ve Dünya Gündemi

  13 Nolu Toplantı Tarih : 10/02/2011

  1) Bilgilendirme 2) Ülke ve Dünya Gündemi

  14 Nolu Toplantı Tarih : 03/03/2011

  1) Bilgilendirme 2) Ülke ve Dünya Gündemi

  15 Nolu Toplantı Tarih : 07/04/2011

  1) Bilgilendirme 2) Ülke ve Dünya Gündemi

  16 Nolu Toplantı Tarih : 05/05/2011

  1) Bilgilendirme 2) TMMOB Mitingi 3) Ülke ve Dünya Gündemi

  17 Nolu Toplantı Tarih : 02/06/2011

  1) Bilgilendirme 2) Ülke ve Dünya Gündemi

  3) 1.3 UBEM Z N TMMOB STANBUL L KOORD NASYONKURULU ÇALI MALARINA KATILIMI

  D SK stanbul Merkez Temsilcili i, KESK stanbul ubeler Platformu, stanbul Meslek OdalarıKoordinasyonu bile enleri olarak TMMOB l Koordinasyon Kurulu, stanbul Tabip Odası, Eczacı Odası,Di Hekimleri Odası, Veteriner Hekimler Odası ve Serbest Muhasebeci Mali Mü avirler Odası ilebirlikte, 1 Aralık Çar amba günü Fatih'te "Ula ıma zam de il, ücretlere artı istiyoruz" yürüyü ü

  düzenleyece iz. Metrobüse yapılan zammınprotesto edilece i yürüyü öncesi meslek odaları vesendikalar olarak, Makina Mühendisleri Odası'ndabir araya gelerek, metrobüs zammına ili kinhazırlamı oldu umuz raporu kamuoyu ilepayla tık.

  Metrobüs zammına ili kin hazırladıkları raporda;1.95 TL olarak zamlanmı olan metrobüs ücretinin,yolcu ba ına çok yüksek oldu unun görüldü ü,günlük 600 bin yolcunun ta ındı ı hesaba

  katıldı ında pik saatlerde ortalama 180 bin yolcu olaca ı ve a ırlıklı bir pik saatte 72 bin yolcu olaca ıve sefer aralıklarının çok sık olması ve araçlarının optimum kullanılmı olması durumunda, bütüngider ve gelirlerin de dengelenmesi halinde, metrobüs yolcularından kar edilmesi hedeflenmedi idurumda ortalama yolcu ba ı ücretin 0.70 TL olması gerekti inin tespit edildi i belirtilmi tir. Raporunteknik çalı masını üyemiz Makina Mühendisi Güven Otman yapmı tır.

  ULA IMA ZAM DE L, EMEKÇ LER N ÜCRETLER NE ARTI ST YORUZ!

 • 13

  BÜYÜK EH R BELED YES SOYGUNA DEVAM ED YOR!stanbul Büyük ehir Belediyesi’nin ula ım

  hizmetlerine yaptı ı zamlar D SK stanbul Merkez Temsilcili i, KESK ubeler Platformu ve stanbul Meslek Odaları Koordinasyonu tarafından 1 Aralık2010 Çar amba günü gerçekle tirilen bir eylemle protesto edildi. Saraçhane tfaiye önünde toplanan emek ve meslek örgütleri stanbul Büyük ehir Belediyesi önüne yürüyerek ula ım zamlarınınçekilmesini talep ettiler. “Ula ıma Zam De il, Ücretlere artı istiyoruz” pankartı ta ıyan grup eyleme stanbul Büyük ehir Belediyesi önünde yaptıkları basın açıklamasıyla devam etti.stanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali

  Çerkezo lu bir konu ma yaparak, ula ımın kamu sorumlulu unda verilmesi gereken bir hizmet

  oldu unu ve bunu bir paralı bir hizmet olarak verilmesinin ba lı ba ına ya am hakkına saldırı anlamına geldi ini belirtti. Çerkezo lu’nun yapmı oldu u konu ma sonrasında basın açıklaması TMMOB KK Sekreteri Tores Dinçöz tarafından okundu.

  HAYDARPA A GAR, L MAN VE KIYI ALANINI; “PAZARLANACAK MAL” OLARAK KÜRESEL EMLAK TAC RLER N N H ZMET NE SUNMAK STEYENLER N HER TÜRLÜ G R M BO A ÇIKARTILACAKTIR!

  5 Aralık 2010 Pazar günü Haydarpa a Garı’na sahip çıkan tüm dostlarla Kadıköy Meydanı’nda bir araya geldik ve Haydarpa a Gar binasına kadar yüründü. Haydarpa a Dayanı ması adına Nejat Yava o ullarıtarafından basın metni okundu.

  Ö RENC LERE YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ!

  9 Aralık 2010 günü TMMOB stanbul KK Sekreteri Tores Dinçöz ö rencilere yapılan saldırılar ile ilgili olarak Mimarlar Odası stanbul Büyükkent ubesi Karaköy Binasında açıklama yaptı. 4 Aralık 2010 günü siyasal iktidar, demokratik açılım çerçevesinde yapmakta oldu u toplantıların demokrasi ve özgürlüklerle bir ili kisinin olmadı ını bir kez daha ö rencilerimize yapılan insanlık dı ı iddet uygulamasıile ortaya koymu tur. “Özgürlükler” ülkesi yarattı ınıiddia eden siyasal iktidar, dü ünce özgürlü ü oldu unusanarak propaganda hakkını kullanmak isteyen ö rencilere, daha kentin giri inde güvenlik güçleri aracılı ıyla saldırmı tır, bu insan haklarına aykırıdır. Üniversiteleri kendileri için bir pazar alanı olarak de erlendiren hükümet, bu niyetinden vazgeçmeli ve tepkisini gösteren ö rencilere saldırmayı bırakmalıdır.

 • 14

  3. KÖPRÜYE HAYIR DEMEK Ç N KADIKÖY'DEYD Kstanbul’da binlerce ki i, 3. Bo az Köprüsüne Hayır demek için ve AKP’nin çevre politikalarına kar ı yürüdü.

  TMMOB stanbul l Koordinasyon Kurulunun da içinde yer aldı ı "Üçüncü Köprü Yerine Ya am Platformu"nun 25 Aralık 2010 Pazar günü Kadıköy Meydanında düzenledi i mitingde ta ınan pankart ve dövizlerle AKP hükümetine ve stanbul Büyük ehir Belediyesi'ne; "Ya ma ve talan politikalarından, üçüncü köprü cinayetinden vazgeçin" ça rısı yapıldı. Mitinge, TMMOB de stanbul KK’nın yanı sıra Bursa, Edirne ve Kocaeli KK’larından yüzlerce üyesiyle katıldı.Miting için ö le saatlerinden itibaren Kadıköy Tepe Nautilius önünde toplanan katılımcılar "Suyumuza ormanımıza, evimize ve topra ımıza göz koyanlara kar ı ya amı savunmaya" yazılı pankartın arkasında Kadıköy Meydanı’na do ru yürüdü. Kadıköy Meydanı’nda platform adına konu malar yapıldı. TMMOB Yönetim Kurulu Ba kanı Mehmet So ancı da konu masında; stanbul üzerinde geri dönülmez yıkımlara yol açacak "3. Köprüye hayır" demek için bir araya geldiklerini belirterek unları söyledi:

  "Eme ine, ülkesine, kentine sahip çıkan aydınlık yürekli, aydınlı beyinli sevgili dostlar

  Hepinizi bu ülkenin mühendisleri, mimarları, ehir plancıları adına dostlukla selamlıyorum.

  ‘Suyumuza, ormanımıza, evimize, topra ımıza göz koyanlara kar ı Kadıköy’e yürüyoruz’ dedik. te buradayız.

  Bugün AKP’nin kentsel yıkım ve ya ma planlarına hayır demek için buradayız. Ülkemizin do al, kültürel

  de erlerinin yok edilmesine; kentsel ve bölgesel rant planlarına hayır demek için buradayız. stanbul üzerinde geri

  dönülmez yıkımlara yol açacak ‘3. Köprüye hayır’ demek için bir aradayız.

  imdi hep birlikte haykıralım: Kurtulu yok tek ba ına, ya hep beraber, ya hiç birimiz.

  TORBA YASAYA KAR I GENEL D RENSiyasal iktidar tarafından hazırlanan ve önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulunda görü ülmeye ba lanacak olan Torba Yasasına kar ı D SK tarafından tüm ülkede 20 Ocak 2011 tarihinde 20 Ocak Torba Yasasına Kar ıGenel Direni eylemi gerçekle tirildi. Eyleme TMMOB olarak destek verdik. Açıklamayı ise; D SK Genel Ba kanıSüleyman Çelebi okudu. De erli dostlar, Eme in haklarına yönelik yeni bir saldırı dalgası ile kar ı kar ıyayız. Saldırının adı Torba Yasa. çeri i karı ık. Uzun zamandan bu yana üzerimizde stihdam Strateji Belgesi diye bir heyula dola ıyor. Adı var kendi yok. Ama kanunlara sızıyor. Torbalara giriyor. Her adımında haklarımızdan bir ey alıp götürüyor. Biz bu heyulayı tanıyoruz. AKP hükümeti, ne zaman istihdam yaratmaktan, i sizlik ile mücadeleden bahsetse, altından sermayedarlara te vik çıkıyor. Ne zaman i sizlikle mücadeleden bahsetse altından yeni hak gaspları gündeme geliyor. Ne zaman i sizlikle mücadeleden bahsetse altından i sizler için olu an fonun ya malanması gündeme geliyor. Hükümete sesleniyoruz. Yasadan emek alanı ile ilgili düzenlemeleri derhal çıkartın. Torbayı ayıklayın. Bu kirli oyundan vazgeçin.

  Aksi halde emekçilerin elleri yakanızdan dü meyecektir.

 • 15

  HRANT Ç N ADALET Ç NHrant Dink, 19 Ocak 2011 günü Agos gazetesi önünde 4. Yıl önce katledildi i yerde anıldı. Hrant Dink katliamının 4. Yılında Hrant ile birlikte di er faili meçhul cinayetlerin hatırlatıldı ı anmada 4 yıldır yargı yok, 4 yıldır meclis yok, Hepimiz Hrant'ız, Hrant için Adalet ve Katiller halka hesap verecek sloganları atıldı.

  Nükhet pekçi, faili meçhul bırakılan siyasi cinayetlerle öldürülen Kemal Türkler, Ahmet Kaya, Sabahattin Ali, Orhan Yavuz, Do an Öz, Necdet Bulut, Akın Özdemir, Abdi pekçi, Cevat Yurdakul, Cavit Orhan Tütengil, Ümit Kaftancıo lu, Sevinç Özgüner, Mehmet Zeki Tekiner, lhan Erdost, Metin Göktepe, Necip Hablemito lu, Yusuf Ekinci, Yasemin Cebenoyan, Onat Kutlar, Hasan Ocak, Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Turan Dursun, Musa Anter, U ur Mumcu, Nesimi Çimen, Behçet Aysan, Metin Altıok'un aileleri adına bir konu ma yaptı.

  D SK, KESK, TMMOB VE TTB TORBA YASAYA L K N27 OCAK 2011 TAR H NDE ANKARADA ORTAK AÇIKLAMA YAPTILAR D SK, KESK, TMMOB ve TTB, TBMM’de görü ülmeye ba layan Torba Yasa içerisindeki çalı ma hayatınıdüzenleyen ve emekçilerin hak gasplarına yol açan maddelerin çıkarılması için 31 Ocak Pazartesi günü 81 ilden Ankara’ya yürüyü ba latacak. 3 ubat Per embe günü Ankara’ya ula acak yürüyü kollarıyla TBMM etrafındazincir olu turulacak.

  OST M VE VED K`TEK " C NAYETLER " PROTESTO ED LDTürk- ubeler Platformu, D SKstanbul Merkez Temsilcili i, KESK stanbul ubeler Platformu ve stanbul Meslek Odaları

  Koordinasyonu , Ankara OST M ve vedik’te ya anan patlamalar

  neticesinde hayatını kaybeden 20 i çi özelinde tüm i cinayetlerini protesto etmek için 09 ubat 2011 tarihinde Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ı stanbul Bölge Temsilcili i önünde bir araya geldi. "OST M VE VED K‘DEKC NAYETLER SON OLSUN" pankartının ta ındı ı ve ubemiz yöneticileri ve üyelerimizin de katıldı ı eylemde ilk konu mayıTürk Tabipleri Birli i Merkez Konseyi Üyesi Dr. Osman Öztürk yaptı.

  Sık sık "Güvenceli çalı mak istiyoruz" sloganlarıyla konu ması

  kesilen Dr. Osman Öztürk sözlerini öyle tamamlıyordu: "Biz meslek örgütleri ve sendikalar olarak i güvenli i ve i çi sa lı ı konusunda yıllardır çalı ıyoruz. Önerilerimizi de siyasi iktidarlara iletiyoruz. Ama ne yazık ki bugün, meslek örgütlerinin ve sendikaların sesini dinlemek yerine sermayenin sesini dinleyen bir siyasi iktidar var. Bu icinayetlerinin sorumlusu AKP Hükümeti‘dir" Konu manın ardından i kazalarında hayatını kaybeden i çiler için bir dakikalık saygı duru unda bulunuldu. Saygıduru unu takiben TMOBB KK Genel sekreteri Tores Dinçöz hazırlanan basın açıklamasını okudu.

 • 16

  NÜKLEER KAR ITI PLATFORMUN JAPONYADA MEYDANA GELEN NÜKLEER KAZAYA YÖNEL K BASIN AÇIKLAMASI 12.03.2011- stanbul, Türkiyede nükleer santral kurulmasını engellemek için yüzden fazla organizasyonun dahil oldu u Nükleer Kar ıtı Platform (NKP) Japonya’daki deprem ve tsunami felaketlerinde yakınlarını kaybedenlere ba sa lı ı dileyerek, nükleer tehditle kar ı kar ıya kalan Japon halkıyla dayanı ma içinde oldu unu belirtti. L BYA'YA EMPERYAL ST MÜDAHALEYE HAYIR! Libya emperyalist bir çetenin saldırısına u radı. Fransa, ngiltere, ABD’nin öncülü ünde yürütülen saldırının ana hedefi, bölge halklarının yürüttü ü haklı direni e sahip çıkmak de ildir bu herkesin bildi i bir gerçektir. nsani yardım amaçlı yapıldı ı söylenen operasyonlar emperyalist güçlerin dünyaya hükmetme arzularının,

  ekonomik ve siyasi hegemonya ve çıkarlarının bir uzantısı olarak gerçekle mektedir. Irak ve Afganistan örneklerinde oldu u gibi demokrasi ve insan hakları ta ıyıcısı oldu unu savunan ABD ve AB ülkeleri, girdikleri her yere sava ve gözya ı ta ımı lar, eskisinden hiç de az olmayan siyasi karga a, ekonomik sömürü ve ba ımlılıküreten anla malar, i birlikçi antidemokratik yapılar yaratmı lardır.Biz diyoruz ki; Uluslararası bir barı komisyonu kurulsun, derhal silahlar susturulsun, emperyalist koalisyon güçleri çetesi Libya’ya müdahaleden vazgeçsin. Libya hakkında kararı Libya halkı verecektir. Bu ko ulların tesisi için gerekirse sayıları yüzlerce, binlerce olabilecek, çe itli insan hakları örgütlerinden, sanatçı, aydın ve yazarlardan olu an barı elçileri bölgeye gönderilsin ve sava sız, diplomatik bir çözümün olanakları yaratılsın.

  SUSMAYACA IZ!

  18 Mart 2011 günü D SK-KESK-TMMOB ve TTB olarak AKP'nin ö rencilere, gazetecilere ve ö rencilere yönelik saldırılarına ili kin Taksim'de basınaçıklaması yapıldı. Basın açıklamasıöncesi TMMOB stanbul KK Sekreteri Tores Dinçöz AKP'nin politikalarınasuskun kalmayaca ımızı bir kez daha ifade etti. Basın Açıklaması KESK Genel Ba kanı Döndü Taka Çınar tarafından okundu.

  JAPON HALKIYLA DAYANI MA Ç NDE OLDU UMUZU BEL RT YOR,JAPONYA`DAK FELAKET GÖRMEZDEN GELEREK NÜKLEER SANTRALI EVDEK TÜPGAZA BENZETEN YÖNET C LER SORUMLULU A DAVET ED YORUZ !

  stanbul Meslek Örgütleri Koordinasyonu ve Nükleer Kar ıtı Platform tarafından 26 Mart 2011 Cumartesi günü Taksim’den Galatasaray Postanesi önüne yapılan yürüyüve basın açıklaması ile Ba bakan R. Tayyip Erdo an ve hükümetin nükleer santral kurma kararı protesto edildi. Postane önünde yapılan basın açıklamasının ardından Japonya Ba bakanı Naoto Kan ve Ba bakan R. Tayyip Erdo an’a birer mektup gönderildi.

 • 17

  1 MAYIS’TA TAKS M’DEY Z

  TMMOB’nin de aralarında yer aldı ı emek-meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütlerinin olu turdu u 1 Mayıs bile enleri, 14 Nisan 2011 Per embe günü Taksim Gezi Parkı’nda bir basınaçıklaması yaptı. Açıklama D SK Genel Sekreteri Tayfun Görgün tarafından okundu.

  NÜKLEER SANTRALLERE KAR I B NLERCE K STANBUL’DA BULU TU Çernobil faciasının 25. yıldönümünde Türkiye’nin dört bir yanından binlerce nükleer santral kar ıtı stanbul Kadıköy’de bir araya gelerek, Mersin ve Sinop’ta yapılmak istenen nükleer santrallere izin vermeyeceklerini haykırdılar. Nükleer Kar ıtı Platform tarafından 24 Nisan Pazar günü Kadıköy`de düzenlenen Nükleer Santrallara ve Ya amı Yok Eden Enerji Üretimlerine Hayır mitinginde Çernobil ve Fuku ima’daki nükleer santral kazalarınadikkat çekilerek, AKP Hükümeti ve Ba bakan Erdo an protesto edildi. TMMOB’nin de destek verdi i miting için ö le saatlerinden itibaren Tepe Nautilus önünde toplanılarak Kadıköy skeleMeydanına yüründü. Mitinge Mersin ve Sinop’tan katılanlar kortejin en önünde yürürken ta ıdıkları renkli pankartlar ve attıkları sloganlarla dikkat çektiler. "Sinop, Mersin Çernobil olmayacak", "Tüpçü

  ba bakan istemiyoruz", "Nükleere inat ya asın hayat", "Nükleere kar ı omuz omuza" sloganlarının atıldı ımitingde, TMMOB Yönetim Kurulu Ba kanı Mehmet So ancı konu ma yaptı.

  1 MAYIS EMEKÇ LER N ULUSLARARASI B RL K, MÜCADELE VE DAYANI MAGÜNÜ KUTLU OLSUN!

  Makina Mühendisleri Odası stanbul ube pankartıile TMMOB Kortejinde yürüyen ube çalı anı ve üyelerimize “KORKU MPARATORLU UNU YIKACA IZ” pankartı ile yürüyü boyunca büyük ilgi vardı. Kortejde yer alan tulum sanatçısının kortejin önünde yürüdü ü yol boyunca müzikler sloganlara e lik etti. 500-600’e ula an sayısı ile co kulu bir çalı ma sürecini alandaki co kusuyla gösteren MMO kortejinde, katılımcılar 15 Mayıs 2011 Pazar günü Ankara’da TMMOB Mitinginde bulu maya ça ırıldı.

 • 18

  Alanda Büyük Bir Co ku Hakimdi 1 Mayıs kutlamaları için sendikalar, demokratik kitle örgütleri, meslek örgütleri ve siyasi partilerden olu an yüzlerce kortej geçti imiz sene i çi bayramına açılan Taksim Meydanı‘nı doldurdular. lk olarak Taksim Cumhuriyet Anıtı‘nın önüne 1 Mayıs çelengi bırakıldı.Sabahın erken saatlerinde D SK, KESK, TMMOB, Türk- ve di er emek ve meslek örgütlerinin yanı sıra birçok sivil toplum örgütü ve siyasi parti ve örgüt Taksim Meydanına giri yaptı. Yapılan konu malarda i çiler ve di er örgüt temsilcilerinden sonra sahneye müzik grupları geldi.

 • 19

  TMMOB M T NG 15 MAYIS'TA ANKARA'DA 11 Mayıs 2011 günü TMMOB stanbul KK olarak 15 Mayıs TMMOB Mitingine ça rı yapmak amacıyla Taksim Tramvay Dura ında basın açıklaması yapıldı.Basın açıklamasını KK Sekreterimiz Tores Dinçöz okudu. Birimlerimizin yönetim kurulu üyeleri ve üyelerimizin katıldı ı basın açıklamasının ardından Galatasaray Lisesi'ne kadar yürünerek bildiri da ıtımıgerçekle tirildi. Mühendis, mimar ve ehir plancılarının haklarını ve mesle imizin onurunu savunmak; e itlik, özgürlük, ba ımsızlık, demokrasi, bir arada ya ama taleplerimizi ve ülkemizin gelece ine yönelik sözlerimizi topluca ifade etmek üzere 15 Mayıs 2011 Pazar günü Ankara’da TMMOB Mitingi’nde olaca ız.

  TMMOB M T NG 'NDE 15 MAYIS'TA ANKARA'DAYDIK Onbinlerce Mühendis, Mimar ve ehir Plancısı TMMOB Ankara Mitinginde Bulu tu.

  Türkiye’nin dört bir yanından gelen mühendis, mimar ve ehir plancıları, "Haklarımız, gelece imiz, halkımız, ülkemiz için söyleyecek sözümüz var” ça rısıyla Ankara Sıhhiye Meydanı’nda bulu tu. Otuz bin ki inin katıldı ımitingde MMO, onbe bin ki ilik kortejiyle ve co kusuyla alana damga vurdu.

  15 Mayıs Pazar günü sabah saatlerinden itibaren TMMOB`ye ba lı 23 odanın pankartları altında Tren Garı’nda toplanmaya ba layan mühendis, mimar ve ehir plancıları ta ıdı ımız dövizlerle meslek alanları üzerinden Türkiye’nin sorunlarına dikkat çektik.

  15 Mayıs TMMOB Mitingi sonrasında ubemizden üye ve dostlarımıza yönelik “Ülkemize, mesle imize gelece imize sahip çıkmak için TMMOB tarafından Ankara`da düzenlenen mitinge katılan ube üye ve ö renci üyelerimize, çalı anlarımıza ve dostlarımıza te ekkür ederiz.” açıklaması yapıldı.

  Bandista’nın müzikleri e li inde mitingi alanına giren co kulu kalabalık, sloganlarla "E itlik, özgürlük, ba ımsızlık,demokrasi ve bir arada ya ama" taleplerini dile getirdi.

  D SK, KESK, TTB, ÖDP, ESP, CHP, EHP, Gençlik Muhalefeti’nin de destek verdi i miting, TMMOB Yönetim Kurulu Ba kanı Mehmet So ancı’nın konu masının ardından Sevinç Eratalay konseriyle sona erdi.

  TMMOB Yönetim Kurulu Ba kanı Mehmet So ancı’nın miting konu masında Nazım’ın da iirinde söyledi i gibi bu bezirgan saltanatının bitmesi için buradayız. Gericili e ve karanlı a kar ı aydınlı ı savunmak için buradayız. Baskıcı ve otoriter yönetime kar ı, özgürlük ve demokrasi için buradayız.Her eyin para-kâr oldu u piyasa anlayı ına kar ı e itli i savunmak için, Kahrolsun emperyalizm demek için buradayız.Irkçı ve milliyetçi anlayı ın besledi i linç kültürüne kar ı, bir arada karde çe ve barı içinde ya amak için, Kürt sorununun barı çıl ve demokratik yoldan çözümü için buradayız.Öznesinde insan olan özgürlükçü, e itlikçi, demokratik bir anayasa için, Her türlü cinsiyet ayrımcılı ına kar ı durmak için, Özerk ve demokratik üniversite için, Demokratik, parasız e itim hakkımız için, E it, nitelikli, parasız sa lık hakkımız için buradayız. Güvencesiz çalı maya, ta eronla maya, sendikasızla tırılmaya "hayır" demek için nsan odaklı i çi sa lı ı ve i güvenli i için buradayız.

  Kentlerimizin, ormanlarımızın, madenlerimizin ya malanmasına "dur" demek için Havamıza, suyumuza, topra ımıza sahip çıkmak için buradayız.

  Meslek alanlarımıza, mesle imize, onurumuza sahip çıkmak için, Haklarımız, gelece imiz, halkımız, ülkemiz için,

 • 20

  Bugün bu alanda söyleyecek sözümüz var...” diyerek “AKP iktidarı emperyalizme ba ımlı sömürü düzenini dinle imanla cilalayarak piyasanın mutlak hakimiyetini kuruyor. Üstüne üstlük bir de büyüme masallarıyla bizleri uyutmaya çalı ıyor.” dedi.

  “AKP, toplumun kodlarını de i tiriyor. Referandumla birlikte ‘ileri demokrasiye‘ geçildi i müjdesinin ardından bunun bir ‘ucube demokrasi‘ oldu u kısa zamanda görüldü. 12 Eylül referandumunda bunun yeni bir 12 Eylül oldu unu ifade ederek ‘2 Kere Hayır‘ demi tik. AKP, referandumu kazanarak kendi 12 Eylül‘ünü yürürlü e koydu.

  imdi güçlendirilmi , peki tirilmi 12 Eylül rejimi altında ya ıyoruz.” diyen So ancı konu masını öyle sonlandırdı.

  Bugün burada yeni bir ya amın ça rısını yapıyoruz. Bu karanlık, kahpe düzene ba kaldıranlar, teslim olmayanlar, gelecek biziz de i tirece iz diyenler gökyüzünün altındaki güzelli imizdir.

  Sokakların, meydanların burjuva siyasetinin kirli oyunlarıyla çirkinle tirildi i bir yerde bize dü en de elbette sokakları gerçek sahiplerinin sesiyle güzelle tirmektir.

 • 21

  TMMOB DEMOKRAS YEREL KURULTAYI DÜZENLEND 14 Mayıs 2011 Cumartesi günü Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumunda yapılan stanbul Demokrasi Yerel Kurultayında "Demokrasi, nsan Hakları, Demokrasinin Ekonomisi, Do al

  Varlıklar ve Kürt Sorunu" ba lıkları tartı ıldı.

  TMMOB ÜCRETL MÜHEND S M MAR EH R PLANCILARI VE S ZL K YEREL KURULTAYI YAPILDI

  22 Mayıs 2011 Pazar günü Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumunda Ücretli Mühendis Mimar ehir Plancıları ve sizlik Yerel Kurultayı yapıldı. TMMOB stanbul KK Sekreteri Tores Dinçöz’ün açılı

  konu masından sonra Divan belirlendi. Divana Tores Dinçöz, Erhan Karaçay ve Remzi Aksoy seçildi. Saygı duru undan sonra Erhan Karaçay; Çalı ma Ya amı ve ilgili yasalar, Özlük Hakları, Ekonomik Kriz, Ücret, Örgütlenme, Güvensizlik/Özelle tirme ve çi sa lı ı ve i güvenli i konularını içeren sunum yaptı.Önergeler üzerinde görü meler yapıldı.

  TMMOB KADIN YEREL KURULTAYI YAPILDI.

  29 Mayıs 2011 günü TMMOB Kadın Yerel Kurultayı, SMMMO binasında yapıldı. Divan olarak, Divan Ba kanı Behice Ça lar (Makina Mühendisleri Odası stanbul ubesi), Divan Ba kan Yrd. Nur Güleç (Elektrik Mühendisleri Odası stanbul ubesi), Yazman Dilek Ülger ( Ziraat Mühendisleri Odası stanbul ubesi), Yazman Ba ak Yeti ti (Metaurji Mühendisleri Odası stanbul ubesi) seçildi. Komisyonlarınolu turulması ve çalı ma gruplarının sunumlarınınardından Toplumsal Cinsiyet Rolleri, KadınaYönelik iddet, Kapitalizm ve Kadınlar, KadınEme i, TMMOB’de Kadın Örgütlenmesi ba lıkları

  ile ilgili olarak önergeler alındı.

 • 22

  1.4 KOM SYON ÇALI MALARIubemizde Endüstri-i letme ve Uzay-uçak mühendisi üyelerimizin arasında örgütlenme ve dayanı mayı

  güçlendirecek politikaların olu turulması, meslek dalına özgü çalı maların yapılması, bilgi ve deneyimin olu turulması, meslek dalının geli tirilmesi, düzeyinin yükseltilmesi ve çıkarlarının korunmasına yönelik çalı malar yapmak üzere Oda Merkezindeki komisyonlara ba lı olarak meslek dalı komisyonları kurulmu tur.

  Ayrıca ube Yönetim Kurulu çalı malarına yardımcı olmak amacıyla uzmanlık komisyonları kurulmaktadır. Komisyonlarda gönüllü çalı ma esastır. Kolektif üretimin ortaya çıkması için yapılacak çalı malara ube organizasyonu içinde destek verilmektedir. Yapılan çalı maların kalıcı olması sa lanmakta, komisyon üyelerinin üretkenlikleri desteklenerek, yapılan üretimler yayınlar, söyle iler, basın açıklamaları vb. yöntemler aracılı ı ile örgüte ve kamuoyuna duyurulmaktadır.

  29.Dönem ube Komisyon çalı maları, 29 Nisan Per embe 2010 tarihinde ube Toplantı Salonunda gerçekle tirilen komisyonlar ortak toplantısı ile ba ladı. 160 komisyon üyesinin katıldı ı toplantının açılıkonu masında ube Yönetim Kurulu Ba kanı lter Çelik; komisyonlardan bu dönem ba arılı çalı malar beklediklerini ve birlikte üretip birlikte yönetmeye hazır olduklarını vurguladı. ube Yönetim Kurulu SaymanıOsman Serter’in komisyonlar hakkında genel bilgilendirme yaptı ı toplantı katılımcıların görü ve önerilerinden sonra, ube Lokalinde yapılan kokteylle sona erdi.

  29.Dönemde yapılan 193 komisyon toplantısına 1351 üye katıldı. Komisyonlar, dönem ba ındayapılmasını planladıkları i lerin ortalama %43’ünü gerçekle tirilmi durumdalar.

 • 23

  AB TEKN K MEVZUATI VE CE UYGULAMALARI KOM SYONUKOM SYON ÜYE L STES

  Ali ÖZGENÇ Komisyon Ba kanı

  Osman SERTER Yön. Krl. Gözlemcisi

  Sedat GÜMÜ KAYA Komisyon Raportörü

  Bumin TORUN Komisyon Raportör Yardımcısı

  Adnan KARADA Komisyon Üyesi

  Ahmet BATMAZ Komisyon Üyesi

  Azmi BAKDUR Komisyon Üyesi

  Nurdo an OTO Komisyon Üyesi

  U.Ahmet CANSEM R Komisyon Üyesi

  O uzhan GÜNGÖR Komisyon Üyesi

  Zafer GÜZEY Komisyon Üyesi

  KOM SYONUN AMACIOdamız AB Teknik Mevzuatı ve CE Uygulamaları ile ilgili çalı maları kamu yararı temelinde, bu alanın do ru bir ekilde düzenlenmesi do rultusunda sürdürmektedir. Bir ürün, i lem veya hizmetin belirli kuralları kar ılayıp

  kar ılamadı ının sistematik olarak incelenmesini yapan kurulu (Akredite Kurulu ) sayısı ülkemizde göreceli olarak çok azdır. Bu konudaki ihtiyaçlar için yabancı kurulu lara yönlenilmekte, milyonlarca dolar para yurt dı ına akıp gitmektedir. Ayrıca bu süreç için çok uzun zaman kayıpları olu maktadır. Bu ihtiyaçların giderilebilmesi için ülkemizde;

  Seyyar / sabit deney ve kalibrasyon laboratuvarlarına,

  Muayene

  Sistem belgelendirme

 • 24

  Ürün ve hizmet belgelendirme

  Personel belgelendirme kurulu larına ihtiyaç oldukça fazladır.

  Odamız Deney ve Kalibrasyon Laboratuvari, Muayene Kurulu u, Personel Belgelendirme Kurulu u, Ürün ve Hizmet Belgelendirme Kurulu u konularında akredite olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Geçmidönemlerde MMO stanbul ube AB Teknik Mevzuatı ve CE Uygulamaları Komisyonu Gaz Yakan Cihazlar (90/396/AT) ve Sıcak su Kazanları (92/42/AT) yönetmelikleri ile ilgili sanayicilerimize yönelik bir dizi bilgilendirme çalı maları gerçekle tirmi , bu iki yönetmelikle ilgili CE i areti Uygulama Rehberi isimli yayınları üyelerimizin ve sanayicilerimizin hizmetine sunmu tur. Komisyonumuz Üreticilerimizin ve ilgililerin CE i aretlemesi için uygunluk de erlendirme süreçlerinde kar ıla tıkları problemlerin çözümüne katkıda bulunmak, piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili yönetmeli in uygulanmasına dair, tarafların üzerine dü en sorumluluklarının daha iyi anla ılmasına katkısa lamak, piyasada haksız rekabetin önlenmesine katkı sa lamak için uzmanlık alanına giren direktifler kapsamındaki ürünler ile ilgili kurulu lara e itim ve teknik destek vermek, “CE areti” ile ilgili üyelerimizi bilgilendirmek amacı ile toplantı, panel vb. etkinlikler düzenlemek, yayın yapmak eklinde faaliyetler yürütülmesini amaçlamaktadır.

  GERÇEKLE T R LEN ÇALI MALAR VE ETK NL KLERMMO stanbul ube’de 11.12.2010 Cumartesi günü Sanayi Bakanlı ı, Kosgeb, A.K.M., TOSYÖV ve K.B.S.B. nin katılımları ile “CE aretlemesi sürecinde ya anan sorunlar ve devlet destekleri” konulu panel düzenlenmi tir.

  GERÇEKLE T R LMES PLANLANAN ÇALI MALAR

  Faaliyet Konusu Faaliyet çerçevesi

  1. MMO web sitesinde AB Teknik Mevzuatıve CE Uygulamaları sayfasınıngüncellenmesi

  1. CE aretlemesi süreci 2. Yeni yakla ım ( Yönetmelikleri) 3. Kısaca açıklama ve uygulamalar 4. Her bir yönetmelik için uyumla tırılmı standartlar 5. Onaylanmı Kurulu lar ve Kapsamları6. Laboratuarlar ve Faliyet alanları7. Standardizasyon kurulu ları8. CE aretlemesinde Devlet destekleri ( DTM , KOSGEB,

  TTGV) 9. CE sözlü ü10. CE en iyi pratikler

  2. Direktiflerle ilgili seminerler yapılması 1. Makine Emniyeti Yönetmeli i2. Basınçlı Kaplar Yönetmeli i3. Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeli i4. Sıcak Su Kazanları Yönetmeli i5. Asansörler Yönetmeli i

  3. CE aretlemesi ile ilgili Paneller yapılması

  1. CE aretlemesinde Devlet destekleri Konulu Panel 2. CE aretlemesi Sürecinde Ya anan Sorunlar Konulu Panel (

  TPED , YAPI MALZEMELER , BED LAB. , GEMTECH ZATI, Ölçüm Cihazları)

  4. Yayın faaliyetlerinde bulunmak 1. Gaz Yakan Cihazlar Kitabının Güncellenmesi(1.yıl) 2. Sıcak Su Kazanları Kitabının Güncellenmesi(2.yıl) 3. CE aretlemesi ile ilgili konularda makale ve bilgilendirme yazılarının hazırlanması

  5. Ö renci Komisyonu ile birlikte Üniversitelerde bilgilendirme toplantılarıyapılması

  CE Genel Bilgilendirme

 • 25

  A TM KOM SYONUKOM SYON ÜYE L STESErgün ALTUN Komisyon Ba kanı

  Alpay LÖK Komisyon Ba kan Yardımcısı

  Bülent ÖNTA Yön. Krl. Gözlemcisi

  Akın ALTUNAY Yön. Krl. Gözlemcisi

  Bumin TORUN Komisyon Raportörü

  C.Kerim ÇEL KÖRS Komisyon Üyesi

  Hacı Ç ÇEK Komisyon Üyesi

  M.Settar GÜRSOY Komisyon Üyesi

  Metin ERO LU Komisyon Üyesi

  Nuri Fikret ÖZGEN Komisyon Üyesi

  U ur I IK Komisyon Üyesi

  KOM SYONUN AMACI Odamız ülke ve toplum yararları do rultusunda, her türlü yakıt ve enerji ile çalı an araçların ve bu araçlara ba lanan di er ekipmanların; Araçların mal, Tadil ve Montaj Yönetmeli ine ve standartlara uygun olarak projelendirilmeleri, imalatları ve denetimlerinde görev alacak, ulusal ve uluslar arası bilimsel çalı maları ve yeni geli meleri takip eden, mesleki etik kurallarına uygun olarak çalı acak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geli tirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirmelerini sa lamak için sempozyumlar, e itimler, kurs ve belgelendirmeler, yayın v.b. çalı maları da kapsayan çe itli faaliyetler yapmaktadır. Komisyonumuz Oda’ya bu konularda destek olmak için faaliyetlerde bulunmak ve A TM konusunda tüzük, yönetmelik, teknik inceleme raporları vb. çalı malarla - bakanlık, trafik tescil büroları, kara nakil vasıtaları vergi daireleri, karayolları fenni muayene istasyonları vb. kurumlara öneri ve destekte bulunmak için çalı malar yapmak

  GERÇEKLE T R LMES PLANLANAN ÇALI MALAR Piyasaya girecek olan elektrikli araçlar konusunda ve ilgili Yönetmelik çalı maları konusunda ara tırma

  yapılması A TM ile ilgili Yönetmelik ve Taslakları hakkında çalı ma yapmak A TM SMM’lerinin problemleri konusunda çalı ma yapılıp SMM Komisyonuna öneri götürülmesi Araçlı kazalarda olay yeri incelemelerine Oda’dan da uzman ça rı ması için yapılabilecek çalı maların

  ara tırılması, ara tırmaya taraf Sigorta Kurulu ları ile görü me yapılması Araçlarda uygulanan CAM F LM konusunun ve mevzuatın ara tırılması Sektör Dernekleri ve Sektör Yayın Organları hakkında veri tabanı olu turulması SMM lere ve araç sahiplerine yönelik bro ür ve bilgilendirme kitapçıları hazırlanmasına ili kin çalı ma

  yapılması Tadilat Onay Süreci konusunda tüm tadilatlarla ilgili yol haritası niteli inde çalı ma yapılması Gözetim kriterleri kapsamında yapılması planlanan söyle iler için E itim Birimine destek verilmesi

  GERÇEKLE T R LEN ÇALI MALAR VE ETK NL KLERAraç Proje Mühendis Yetki Belgesi sahibi Mühendislere yönelik gözetim kriterleri kapsamında 21 Aralık 2010 tarihinde Kadıköy Temsilcilikte ‘’A TM ve Fren Tadilatı’’, 01 ubat 2011 tarihinde ubede ‘’ABS ve Sonradan Takma Tadilatı’’ konulu 2 söyle i gerçekle tirilmi tir.

  A TM ve Fren Tadilatı; A a ıdaki alt ba lıklarda söyle i yapılmı tır. 1) 71/320/AT Fren mevzuatına göre Temel kavramlar ve genel artlar , 2) A TM’ye göre Teknik Servis Fren Test Raporu gerektiren tadilatların listesi; 3) Fren Sistemi üzerinde yapılan ve Fren Test Raporu gerektiren tadilatlar: - Vakum Destekli Hidrolik frenden Hava Destekli Hidrolik frene dönü üm,- Hava Destekli Hidrolik frenden tam Havalı frene dönü üm, - Fren Sistemi Tadil edilmi araçlarla ilgili örnekler, - Di er Fren Tadilatları (Minibüslere ABS Takma ,Retarder takma vs). 4) Teknik Servis Fren Test Raporu ba vurusu için gerekenler.

 • 26

  ABS ve Sonradan Takma Tadilatı; A a ıdaki alt ba lıklarda söyle i yapılmı tır. 1) 71/320/AT Fren mevzuatına göre Temel kavramlar ve genel artlar, 2) A TM’ye göre Fren Test Raporu gerektiren tadilatların listesi, 3) Fren Sistemi üzerinde yapılan ve Fren Test Raporu gerektiren tadilatlar, 4) ABS nedir ve sonradan ABS takma i lemi nasıl yapılabilir, nasıl onay alınabilir? 5) ABS takma ile ilgili Teknik Servis Fren Test Raporu ba vurusu için gerekenler.

  ASANSÖR KOM SYONUKOM SYON ÜYE L STES

  smail TÜRKMEN Ba kan

  smail GERDEMEL Ba kan Yrd.

  Aydın GÜÇKIRAN Yk Gözlemcisi

  smail I IK Raportör

  Tuncay MERAL Raportör

  Nafi BARAN Üye

  Cevat Erdem MRAK Üye

  Hacı Mustafa ÖZKIRM Üye

  Sabri BECER K Üye

  Do an ÖZDEM R Üye

  Çetin YOLDA Üye

  smail KURT Üye

  Barı GÜL EN Üye

  Mehmet Erdal O UZ Üye

  Hasan ZURNACI Üye

  Serpil KURT HAB BO LU Üye

  Arif ATE Üye

  KOM SYONUN AMACInsan ve yük asansörlerinin çalı ması , bakımı ve acil durumlar sırasında muhtemel kaza risklerine kar ı insan ve

  e yaları korumak ve güvenlik kurallarını olu turmak ve çalı malar yapmaktır. Kullanıcı MMO ve Asansör üretici firmaları arasındaki ili kiyi geli tirmek; Sektörün sorunları ile ilgili olarak gerekli yayın, toplantı, v.b. organizasyonların yapılmasına destek olmak; Meslek Odaları olarak mühendislerin daha yetkin hale gelmesini sa lamak amacı ile kurulmu tur.

  GERÇEKLE T R LMES PLANLANAN ÇALI MALAR Yerel yönetimlerle görü ülüp , site apartman vs. bilgilendirme toplantılarının yapılması Sektörde çalı an üyelerimizin sorunlarıyla ilgili ve üniversite – sektör – oda ili kileri konulu toplantıların

  düzenlenmesi Yazılı ve görsel basını daha etkili kullanarak kamuya yönelik faaliyetlerin arttırılmasına yönelik

  çalı maların gerçekle tirilmesi 2011 yılı Asansör fuarında çalı tay konusu belirleyerek seminer düzenlenmesi ile ilgili çalı maların

  yapılması

 • 27

  Makine dairesiz asansörlerle ilgili çalı maların geli tirilmesi Belirli zamanlarda EMO Asansör komisyonu’yla bir araya gelerek ortak toplantıların yapılmasını

  sa lamak

  GERÇEKLE T R LEN ÇALI MALAR Asansör tanıtım bro ürü için merkez ile ortak çalı ma yapıldı ve bro ürler basımı gerçekle ti. Merkezin bastırdı ı bro ürler ile belediyelerde sunum yapılmaya ba lanacak Sunum sonrası mini anket ile de erlendirme yapılacak Asansör söyle ilerine katılımı artırmak ve yöneticilerin dikatini çekmek için AF ve SLOGANLARLA

  desteklenecek Asansör yetki belgeli firma sayısı ve Asansör yetki belgeli mühendislerin sayısı komisyon üyelerini

  bilgilendirmek için gönderildi.

  DO ALGAZ KOM SYONUKOM SYON ÜYE L STES

  Nevzat ado lu Ba kan

  Orhan Atilla YK Gözlemcisi

  Gökhan Öztürk Raportör

  Ra it Gürsoy Üye

  Nafi Baran Üye

  Kadir Safi Üye

  ebnem Cengiz Üye

  Ali Metin Oktay Üye

  Seyfettin Avcı Üye

  Yavuz Do an Üye

  enol Gören Üye

  Özkan Çelik Üye

  Bedrettin Lugal Üye

  Rıdvan Necati Rıdvano lu Üye

  KOM SYONUN AMACIKomisyonumuz Do algazın güvenli ve konforlu bir ekilde kullanımını sa lamak için çalı malar yapmak; KullanıcıMMO ve Gaz Da ıtım irketi arasındaki ili kiyi geli tirmek; Sektörün sorunları ile ilgili olarak gerekli yayın,toplantı, v.b. organizasyonların yapılmasına destek olmak; Meslek Odaları olarak mühendislerin daha yetkin hale gelmesini sa lamak amacı ile kurulmu tur.

  GERÇEKLE T R LEN ÇALI MALAR VE ETK NL KLERDo algaz Komisyonu, bu çalı malar kapsamında MMO stanbul ubede her ay toplanmaktadır. Komisyon üyeleri arasındaki bilgi payla ımı için ortak mail grubu olu turuldu.Do algaza ili kin mevzuatlar web e eklendi.Do algazdan kaynaklı kazalar ile ilgili basın açıklaması doküman haline getirildi. GDA özelle tirmesüreci ile ilgili KK nın koordinasyonu kapsamında do algaz sektöründeki mühendislerle toplantı yapıldı.Teknik artnameler doküman haline getirildi.

  GERÇEKLE T R LMES PLANLANAN ÇALI MALAR

  “ Deprem sürecinde Do algazın Güvenli Kullanımı “ konulu bilgilendirmelerin yapılması.

 • 28

  SMM’li firmaların ve bünyelerinde çalı an mühendislerin Gaz Da ıtım Firmaları ve MMO’dan beklentileri konusunda çalı ma yapmak

  Teknik artnamenin Tekle tirilmesi Geçmi e yönelik tesisatların denetiminin yapılabilirli i

  - Toprakaltı bina ba lantı hattı- ç tesisatların periyodik olarak kontrol edilebilmesi

  ENDÜSTR LETME MÜHEND SLER MESLEK DALI KOM SYONUKOM SYON ÜYE L STES

  lke BEREKETL Komisyon Ba kanı

  ebnem CENG Z Komisyon Ba kan Yardımcısı

  Arda ARLI Yön. Krl. Gözlemcisi

  Salman YÜKSEL Komisyon Raportörü

  Devrim YILDIRIM KARTAL Komisyon Raportör Yardımcısı

  Gürel ÇEL KEL Komisyon Üyesi

  Erdem ÖZGÜN Komisyon Üyesi

  Ne e GÜNDO DU Komisyon Üyesi

  Aytaç TOMBAZ Komisyon Üyesi

  Nevruz AYDAN ALKAP Komisyon Üyesi

  Melisa ÖZYOL Komisyon Üyesi

  Ömürden Mehmet SEZG N Komisyon Üyesi

  Sinem ARAZ Komisyon Üyesi

  Yetkin DURSUN Komisyon Üyesi

  Cem DUMAN Komisyon Üyesi

  Can Ozan GÜLC HAN Komisyon Üyesi

  KOM SYONUN AMACI

  Meslek dalı üyeleri arasında örgütlenme ve dayanı mayı güçlendirecek politikaların olu turulması, Meslek dalına özgü çalı maların yapılması, bilgi ve deney birikiminin olu turulması, Oda birimlerinde yürütülecek meslek dalı çalı malarının e güdümünün sa lanması, Meslek dalının geli tirilmesi, düzeyinin yükseltilmesi ve çıkarlarının korunmasıdır.

  GERÇEKLE T R LEN ÇALI MALAR

  E M MEDAK Seçimleri yapıldı ve 7 Asıl 7 Yedekten olu an MEDAK Yönetimi seçildi. Üniversitelerin Endüstri Mühendisli i Bölümü mezuniyet törenlerine katılım sa landı.(YTÜ, TÜ i letme, TÜ Endüstri, Marmara Üniversitesi, I ık Üniversitesi, Fatih Üniversitesi, Kültür Üniversitesi…)

  Endüstri letme Mühendisleri sektör anketi yapıldı ve sonuçları MEDAK ile payla ılarak devam edilmesine karar verildi.

  Üniversitelerin Endüstri Müh. Bölümlerinde Oda tanıtımı ve Mesle e Ho geldiniz etkinlikleri organize edildi. (YTÜ, stanbul Üniversitesi, TÜ, Marmara Üniversitesi, I ık Üniversitesi, Do u Üniversitesi…)

  Akademisyen Üyeler Ve Endüstri Mühendisli i Bölümleri Ziyaret edilerek Çalı ma Programı Payla ıldı ve öneriler dinlendi

  ODTÜ Mezunları Bulu masına katılım sa landı ve MMO Oda tanıtım masası açıldı. Endüstri letme Mühendisleri Meslek Dalı Komisyonu Bro ür çalı ması yapıldı.

 • 29

  SAP Forum Etkinli ine katılım sa landı; Sektör Üyeleri, Firmalar ve Meslekta lar ile Görü üldü. 1979-1982 Yılları arasında çıkarılan 22 adet “Sanayi Mühendisli i” Dergileri, Prof. Dr. Ahmet Fahri

  Özok’un katkılarıyla, ki isel ar ivinden alınarak, hem sanal ortamda hem de basılı çıktılar haline getirilerek ar ivlendi ve üyelerimizle payla ılmak üzere Kütüphanemize kazandırıldı.

  ERP GÜNLER II etkinli i yapıldı. Yapılan etkinlikte birbirinden farklı sektörlerden, dört ayrı oturumda sunumlar yapıldı. Yapılan her sunum sonrasında dinleyicilerin katılımı ile gerçekle tirilen soru cevap kısmı ise etkinl bir katılım noktasında bi hayli verimli geçmesini sa ladı.

  GERÇEKLE T R LMES PLANLANAN ÇALI MALAR

  Endüstri letme Mühendisleri Kurultayı stanbul Yerel Çalı tayı yapılması planlanıyor.

 • 30

  Bursa ube tarafından yapılacak E M Kurultayı’na yönelik stanbul ube E M MDK olarak sunum çalı ması yapılıyor.

  “Endüstri letme Mühendisleri ve Örgütlenme” konulu bir anket çalı ması yapılması planlandı. MMO stanbul ube Endüstri letme Mühendisleri Genel Üye toplantısı yapılması planlanıyor. Bahar Etkinlikleri kapsamında Endüstri letme Mühendisleri Bulu ması ve Pikni i planlanıyor.

  ENERJ KOM SYONUKOM SYON ÜYE L STES

  AZM BAKDUR Komisyon Ba kanı

  ÖZGÜR YERG N Komisyon Ba kan Yardımcısı

  ORHAN AT LLA Yön. Krl. Gözlemcisi

  AY E AYDIN Yön. Krl. Gözlemci Yardımcısı

  ERHAN ÖZKUN Komisyon Raportörü

  ERAFETT N LKER ÖZGEN Komisyon Raportör Yardımcısı

  AZ Z BEYAZ Komisyon Üyesi

  ASLI TARAKCIO LU Komisyon Üyesi

  AL ÖZGENÇ Komisyon Üyesi

  BARI GÜZEL Komisyon Üyesi

  BORA KEKE Komisyon Üyesi

  HAYDAR BURAK ÖZTÜRK Komisyon Üyesi

  CAFER AKTÜRK Komisyon Üyesi

  CELAL VOLKAN SEP C Komisyon Üyesi

  ERKAN ÖZBAKIR Komisyon Üyesi

  HAM T ERO UZ Komisyon Üyesi

  HAYDAR BOYALI Komisyon Üyesi

  HÜLYA C O LU Komisyon Üyesi

  HÜLYA UZ Komisyon Üyesi

  HÜSEY N BA ARAN Komisyon Üyesi

  BRAH M HAL L ERALP Komisyon Üyesi

  AL KEMAL TUFANYAZICI Komisyon Üyesi

  MEHMET KAM L TUNCAY Komisyon Üyesi

  MEHMET KAYA Komisyon Üyesi

  MEHMET KOÇ Komisyon Üyesi

  MEHMET AH N Komisyon Üyesi

 • 31

  MER H ÜZE Komisyon Üyesi

  MET N EBEV Komisyon Üyesi

  MUHARREM MET N GÜNÜ EN Komisyon Üyesi

  MUZAFFER ÜNSUR Komisyon Üyesi

  NEVZAT ADO LU Komisyon Üyesi

  AHMET TA DELEN Komisyon Üyesi

  OSMAN ERDEM Komisyon Üyesi

  AHMET SERHAT TOPRAK Komisyon Üyesi

  RA T GÜRSOY Komisyon Üyesi

  YUNUS GÖMLEKS Z Komisyon Üyesi

  ZEK ARSLAN Komisyon Üyesi

  HÜSEY N KAYA Komisyon Üyesi

  RIDVAN NECAT RIDVANO LU Komisyon Üyesi

  KOM SYONUN AMACIEnerji komisyonu ube Yönetim Kurulunca enerji ile ilgili düzenlenecek etkinliklere katkı sunulması amacıyla olu turulmu tur. Komisyonun hedefleri enerji politikalarının geli tirilmesi, ülkemizin enerji ile ilgili konu ve sorunlarını inceleyerek görü üretilmesi, enerji ile ilgili teknolojik ve yeni konular hakkında çalı malar yapılması ve bu amaçlı çalı malar neticesinde söyle i, panel ve seminer gibi etkinlikler düzenleyerek oda çalı malarına katkısa lamaktır. Enerji komisyonu 8 toplantı yaparak çalı malarına devam etmektedir.

  GERÇEKLE T R LEN ÇALI MALAR VE ETK NL KLEREnerji Komisyonu, bu çalı malar kapsamında 27.10.2010 Çar amba saat 14:00’da kitelli Organize Sanayi Bölgesi, Tormak Sanayi Sitesi toplantı salonunda, “Enerji Ekipmanlarının Yerli Üretimi” ba lı ı altında; Prof.Dr. Bülent EKER, Elektrik Üretim A. . (EÜA ) Termik Santraller ve Maden Sahaları Daire Ba kanı enol YALÇINKAYA, Makine Yüksek Mühendisi Muzaffer BA ARAN ve Ostim Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesinden Pınar YALMAN’ın sunumları ile söyle i organize edilmi tir. Söyle iye 13 üyemiz dahil olma üzere toplam 42 ki i katılmı tır.

 • 32

  03.11.2010 Çar amba saat 10:00’da Enerji Komisyonu tarafından stanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü Maslak Kampüsü’ne, 8 komisyon üyemizin katılımı ile teknik gezi düzenlendi. Yrd.Doç.Dr. Burak Barutçu, Rüzgar Türbinleri ve PV sistemlerinin gezilmesi, yenilenebilir enerji teknolojileri ara tırma laboratuarı (Hibrit Enerji Sistemi) ile Yenilenebilir enerji veri analizi ve i aret i leme laboratuarınıngezilmesi ve teknik konular hakkında bilgilendirme yaptı. Enstitüde bulunan rüzgar türbinleri, çalı ma prensipleri, kurulum çalı maları ve ölçüm de erlendirmeleri hakkında yerinde ve detaylı bilgilendirme yapılmı tır.

  25 Aralık 2010 saat 14:00 da “Karbondioksit Tutma ve Depolama Söyle isi” ba lıklı söyle i stanbul ube’de Muzaffer Ba aran’ın sunumu ile gerçekle tirilmi . Söyle imize 25 ki i katılım sa lamı tır.

  10 – 14 Ocak 2011 tarihlerinde olan Enerji Verimlili i Haftası öncesinde çalı ma yaparak 12 lkö retim okulunda ö rencilere yönelik sunum hazırlanmı , sunumda ilkö retim ö rencilerine yönelik olarak gündelik hayatta kullanılan enerji türleri, ev aletlerinin kullanımında ve ısınmada enerji verimlili i vb konulara de inilmi tir. Yapılan çalı ma ile 12 okulda 1500’ü a kın ilkö retim ö rencisine ve ö retmenlerine ula ılmı tır. Yapılan sunumlarda ö rencilerin nükleer enerji ve yenilenebilir enerji gibi soruları yanıtlanarak bu konularda bilgi verilmi tir.

  Dudullu Organize Sanayi Bölgesi DES Sanayi Sitesi toplantı salonunda 27 Ocak 2011 tarihinde “Enerji Verimlili ive Devlet Deste i” isimli panel; Tülin KESK N (MMO Enerji Danı manı), Ahmet T. UZUNKAYA (Dudullu OSB Ba kan Vekili), Ferda ULIUTA (TTGV Çevre Projeleri Koordinatörü), Hülya KURT (TSKB Mühendislik Müdürü), Sinan ERDO AN’ın (KOSGEB Kobi Uzman Yardımcısı) sunumları ve 90 ki inin katılımı ile gerçekle tirilmi tir.

  11 Nisan 2011 Pazartesi günü ube binamızda Makina Yüksek Mühendisi Muzaffer BA AR’ın sunumu ile “Türkiye’de Hidrolik Enerji” ba lıklı söyle i gerçekle tirildi.

  GERÇEKLE T R LMES PLANLANAN ÇALI MALAR

  Enerji verimlili i kanunu, verimlilik artırıcı yönetmelikler’ den hareket ederek, anket çalı ması yapılması Enerji verimlili i bilinci düzeylerinin belirlenmesi, ankete konu yerinin enerji tüketimlerinin incelenmesi Enerji Komisyonumuz, devam eden süreçler içerisinde uzmanlık alanları ile ilgili söyle i ve seminerler

  planlamaya devam edecektir.

 • 33

  H DROJEN ENERJ S KOM SYONUKOM SYON ÜYE L STES

  SEZA KOCAMUSAO LU Komisyon Ba kanı

  AKIN ERTA Komisyon Ba kan Yardımcısı

  SELMA ERO LU Yön. Krl. Gözlemcisi

  B RGÜL ÜRE KAYA Komisyon Raportörü

  MURAT KEMAL YE LKANAT Komisyon Raportörü Yrd.

  N.EGEMEN YILMAZ Komisyon Üyesi

  KAM L EROL ENG N Komisyon Üyesi

  YUNUS GÖMLEKS Z Komisyon Üyesi

  RA T GÜRSOY Komisyon Üyesi

  MEHMET M. AKGÜL Komisyon Üyesi

  M.ENG N ÖZKAN Komisyon Üyesi

  HAM T ERO UZ Komisyon Üyesi

  KOM SYONUN AMACI Ya adı ımız kürenin, ya anabilirlili ini sa lamak için, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının hayata

  geçmesi için çalı mak, komisyon olarak, öncelikle hidrojenin kullanırlılı ını arttırma çalı maları yapmak, yapanları desteklemek.

  Hidrojen ile çalı an sistem, cihaz ve ünitelerin tasarım, üretim ve kullanımı konusundaki bilimsel çalı maları desteklemek.

  Söyle i, panel, konferans, seminer gibi aktivitelere katılmak, katılmayı te vik etmek. Hidrojenin ekonomik olarak elde edilmesi ve fosil yakıtlardan yakasını kurtarmak için di er yenilenebilir

  enerji kaynakları ile ili kisini geli tirmek. Bu ba lamda, solar ve rüzgar enerji sistemleri vasıtası ile hidrojenin “Hidrojen Üretim letme Maliyetini

  Sıfırlamak” için çalı malar yapmak. Yine, bu ba lamda, Solar Enerji Sistemleri ile Hidrojen Enerji Sistemlerini ba la ık olarak ele alarak,

  Temel Mühendislik Çalı maları yapmak, gerekli doküman, kitap ve verileri derlemek, yazmak ve ço altmak.

  Sabit ve mobil yakıt hücre sistemlerinin kullanımını artırmak. Hidrojenin depolanması ve nakliyesi ile ilgili ya anan sorunlara çözüm üretmek. Hidrojenin sodyum bor hidrür eklinde depolanması ile ilgili ara tırmalar ve çalı malar yapmak. Hidrojen ile ilgili yerel kaynakların ara tırılmasını ve geli tirilmesini sa layıcı çalı malar yapmak.

  GERÇEKLE T R LEN ÇALI MALAR VE ETK NL KLER 16- 18 Haziran 2010 tarihleri arasında Komisyon olarak katılım sa lanan Hidrojen Enerji Konferansı

  de erlendirildi. Konferansta sunum yapan ki iler ile irtibat kurularak ortak organizasyonlar planlanmasıgörü üldü.

  Mechanical considerations and Planning ( Cilt 1,2,3 ) kitaplarının telif hakkının alınarak tercümesi ile ilgili olarak Merkez yönetim Kararları do rultusunda de erlendirilmesi görü üldü.

  Komisyon olarak dönem içinde Teknik Gezi ve Söylesi düzenlenmesi görü üldü. 29 Eylül 2010 tarihinde FR TERM A firmasına Komisyon üyeleri tarafından teknik gezi düzenlendi. Merkezden istenen yazı üzerine Komisyonun amacı ve çalı maları konulu yazı hazırlandı. Komisyon üyesi Yunus Gömleksiz tarafından tercümesi yapılan Pem Fuel Cells kitabının giri kısmı,

  komisyon olarak de erlendirildi. TÜ stiklal Projelendirme ve Uygulama Toplulu u - "Martı Projesi" kapsamında yürüttü ü Türkiye'nin Hidrojen Gazı ve Yakıt Pili ile çalı acak olan ilk teknesi ile ilgili olarak 27.11.2010 tarihinde 20 katılımcının katkı koydu u söyle i yapıldı.

 • 34

  27.11.2010 Tarihinde Martı hidrojen teknesi söyle isi yapıldı.(20 Katılımcı)

  16.12.2010 Tarihinde Kömürden hidrojene söyle isi yapıldı.(19 Katılımcı)

  GERÇEKLE T R LMES PLANLANAN ÇALI MALARTeknik geziler düzenlenmesi - Birle mi milletler hidrojen merkezi ziyareti - Bor müzesi gezisi - Kardemir eski oksijen fb. letmesi,projeleri ve bugünkü durumu hakkında bilgilenmek için ziyaret Söyle iler düzenlenmesi - Sodyum bor hidrit çalı maları- Hyvolution nedir?Gelecekte mümkün olan beklentiler - NANO- FUEL nedir ? Ne gibi de i ikliklere yol açacak - Kömürden Hidrojen eldesi

 • 35

  Yayın çalı maları yapılması- Enerji sistem mühendisli ine giri 1,2,3 - Yakıt hücreleri - Suyun elektrolizi - Hidrojen hakkında derlenmi mühendislik bilgileri - Enerji çiftli i ve planlama çalı maları“Türkiye Hidrojen Platformu” olu turmak- MMO öncülü ünde, TMMOB, di er demokratik kitle örgütleri, siyasi kurulu lar ile özel, tüzel ve

  kamu kurum ve kurulu larının bir arada oldu u geni katılımlı Türkiye Hidrojen Platformu’nu olu turmak.

  Hidrojen ça ına geçi- Hidrojen ile “Ya anası Yeni Bir Dünya Yaratmak” amacıyla “Hidrojen Ça ına Geçi ” çalı maları

  yapmak.

  Ç SA LI I VE GÜVENL KOM SYONUKOM SYON ÜYE L STES

  Ali Kemal TUFANYAZICI Komisyon Üyesi

  Alpay ÇEL KEL Komisyon Üyesi

  Ayhan ÖZDE Komisyon Üyesi

  Aynur SEZER Komisyon Ba kan Yardımcısı

  Bedrettin LUGAL Komisyon Üyesi

  Bilgin CANDEM R Komisyon Ba kanı

  Bumin TORUN Komisyon Üyesi

  Cem ASLAN Komisyon Üyesi

  Cenk C HANG R Komisyon Üyesi

  Devrim EFE Komisyon Üyesi

  Devrim KANTAR Yönetim Kurulu Gözlemcisi

  Engin ALGÜL Komisyon Üyesi

  Erkan DEN Z Komisyon Raportör Yardımcısı

  Erol ÜÇÖZ Komisyon Üyesi

  Ertu rul B L R Komisyon Üyesi

  Faik BA ARAN Komisyon Üyesi

  Fatih AYDINLI Komisyon Raportörü

  Fatma Serpil ÖZDEM R Komisyon Üyesi

  Fikret ÖZGEN Komisyon Üyesi

  Gökhan BERKER Komisyon Üyesi

  Hasan Hakan BESN L Komisyon Üyesi

 • 36

  brahim BELENL O LU Komisyon Üyesi

  smail SAKARYA Komisyon Üyesi

  Mehmet TUNÇ Komisyon Üyesi

  Metin EN Komisyon Üyesi

  Nafi BARAN Komisyon Üyesi

  Osman ERDEM Komisyon Üyesi

  Ömer YÜCESOY Komisyon Üyesi

  Recep BAKIRTA Komisyon Üyesi

  Sevgi B NGÖLTEK N Komisyon Üyesi

  Bülent BARUT Komisyon Üyesi

  KOM SYONUN AMACI I. Yasal Mevzuatla lgili Ara tırma Yapılması

  II. S G E itimleri konusunda Belirli Standartlar Olu turmak çin Çalı malar Yürütmek ve ube Ve Temsilciliklerde Yapılan E itimlere katkı Sa lamak

  III. Tuzla Tersaneler Bölgesi le lgili Çalı malarIV. Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Siteleri le lgili Pilot Çalı ma Organize Etmek V. Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Sitelerinde S G E itimleri Organize Etmek VI. Güncel Geli en Acil Durumlara Müdahil Olabilmek

  VII. S G Kongresine Katkı Sa lamak VIII. Web Sitesini Kullanmak

  IX. Güvenli i Kütüphanesi olu turulması

  GERÇEKLE T RD ÇALI MALAR VE ETK NL KLER I. yeri Sa lık Ve Güvenlik Birimleri le Ortak Sa lık Ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeli inin iptali ile

  ilgili panel yapıldı.II. Yahoo adresli bir grup faaliyete geçirildi.

  III. Adana Sa lı ı ve Güvenli i MMO kongresine katılım verildi ve çalı malar yapıldı.IV. ISISO ve TORMAK Sanayi sitesinde beyaz ve mavi yakalılar için yapılan e itime e itimci deste i verildi. V. KK çi Sa lı ı ve Güvenli i komisyonu etkinliklerine katılım sa landı.VI. Gülseren YURTTA anmasına katılım sa landı.

  VII. Ölümlü i kazalarının medya taramaları yapıldı. Bültende yaymlanması çalı maları devam etmektedir. VIII. çi Sa lı ı ve güvenli i Kütüphanesi ve Ar ivinin çalı maları devam ediyor.

  IX. lkö retimlere yönelik Sa lı ı ve Güvenli i bilinci olu turmak üzere bro ür çalı maları devam etmektedir. X. VI. Adana Sa lı ı ve Güvenli i kongresi sonuç bildirgesi, odamızdan uzmanlık sertifikası almı

  üyelerimize gönderildi.

  GERÇEKLE T R LMES PLANLANAN ÇALI MALARI. Tuzla tersaneler bölgesi ba ta olmak üzere stanbul’da bulunan sanayi bölgelerinde i çi sa lı ı ve i

  güvenli i ile ilgili e itimler düzenlemek. II. Komisyonun web sayfasını geli tirmek.

  III. Komisyon katılımlarını aktif hale getirebilmek. IV. Kurulmu olan mail grubunu forum haline getirebilmek ve bilgi alı veri ini hızlandırmak. V. TMMOB ve ba lı odaların düzenleyece i Sa lı ı ve Güvenli i kongreleeriyle ile ilgili çalı malar yapmak. VI. Odamızca verilen e itimlere çi Sa lı ı ve Güvenli i Konularında destek sa lamak.

  VII. Üniversitelere yönelik e itim ve seminer çalı malarının yapılması.VIII. çi Sa lı ı ve güvenli i ile ilgili etik çalı manın sa lanması için çalı ma yapmak.

  IX. Üyelerimize yönelik çi Sa lı ı ve Güvenli i konularında anket düzenlemek.

 • 37

  KALDIRMA LETME ve MAK NALARI KOM SYONUKOM SYON ÜYE L STES

  Ömer YÜCESOY Ba kan O uzhan GÜNGÖR Üye

  Aydın GÜÇKIRAN Y.K. Gözlemcisi Ali Tamer CELASUN Üye

  Özgür ERDO AN Raportör N. Cenk C HANG R Üye

  Do an EROL Raportör Yrd. smail GERDEMEL Üye

  A. Celalettin S RER Üye Mehmet TUNÇ Üye

  Orhan GÜRSES Üye Nevzat BAYUR Üye

  H. Yücel DA ADA Üye Suat KURT Üye

  Hüseyin M EK Üye Evren EMRE Üye

  N. Fikret ÖZGEN Üye Mahmut Osman CELASUN Üye

  Serpil KURT Üye N. U ur GÜLLÜ Üye

  Atilla SUBA I Üye Özgür YERG N Üye

  KOM SYONUN AMACI Kaldırma ve letme Makinaları ile ilgili olarak geli en teknolojiyi izlemek, üyelerimize tanıtmak, sektörün sorunlarıile ilgili olarak gerekli yayın, toplantı, v.b. organizasyonların yapılmasına destek olmak. Makinalarınınkullanımından sorumlu olan operatörlerin bilgi ve donanımlarını arttırmak, i makinalarının güvenli çalı tırılmasıenerji ve zaman tasarrufu açısından son derece önemli oldu undan operatörlerin e itimi için verilecek olan kurslarla ilgili gerekli olan çalı maları yapmak, yayınları hazırlamak.

  GERÇEKLE T R LEN ÇALI MALAR VE ETK NL KLERKomisyon çalı malarımızda, geçen dönemlerden buyana devam eden Makinaları Teknik Terimler sözlü ünü sonlandırmaya, bu sözlü ü nternet sayfamızda ve medya ortamlarında üyelerimize ula tırılmasına öncelik verildi.

 • 38

  Yönetim Kurulu karaı olarak alınan komisyon üyelerinin kendi uzmanlık alanlarında söyle i ya da seminer düzenlemek amaçlı çalı malar yapıldı. Bu çalı malar sonucunda ;

  - 17 ubat 2011 tarihinde stanbul ube’de, Nevzat BAYUR tarafından Kaldırma Makinalarında FEM Standartları ve FEM Grubu Hesaplama Yöntemleri konulu söyle i gerçekle tirildi

  - 17 Mart 2011 tarihinde stanbul ube’de, Evren EMRE tarafından Operatör E itimlerinde Simülatörlerin Etkinli i konulu Söyle i gerçekle tirildi

  - 21 Nisan 2011 tarihinde stanbul ube’de, Ömer YÜCESOY tarafından Operatör E itimlerinde Simülatörlerin Etkinli i konulu Söyle i gerçekle tirildi

  - 26 Mayıs 2011 tarihinde stanbul ube’de, Tamer CELASUN ve Hüseyin M EK tarafından Operatör E itimlerinde Simülatörlerin Etkinli i konulu Söyle i gerçekle tirildi

  GERÇEKLE T R LMES PLANLANAN ÇALI MALAR 2013 yılında Makinaları Sergi ve Sempozyumu için bir çalı malar yapılacak 16 Haziran 2011 tarihinde stanbul ube’de smail GERDEMEL tarafından Kaldırma Makinaları konulu Seminer

  yapılacak

  KAYNAK KOM SYONUKOM SYON ÜYE L STESMurat Tosun Ba kan

  Çetin KARTAL YK Gözlemcisi

  Serdar Cem YALÇIN Raportör

  eref AKSOY Raportör Yrd.

  Burak KOCAO LU Üye

  O uzhan GÜNGÖR Üye

  Metin EBEV Üye

  Cumhur AYDUR Üye

  Deniz ÖZTÜRK Üye

  KOM SYONUN AMACIKomisyonumuz 2010 yılı içerisinde yeni olu turulan bir komisyon olarak amacı; her geçen gün geli en kaynaklıimalat sektörüne dönük çalı malar yapmak; Sektörün geli en teknoloji ile beraber ya anan genel veya spesifik sorunları ile ilgili olarak gerekli yayın, toplantı, sempozyum v.b. organizasyonların yapılmasını desteklemek; Meslek Odaları olarak mühendislerin daha yetkin hale gelmesini sa lamak amacı ile kurulmu tur.

  GERÇEKLE T R LMES PLANLANAN ÇALI MALAR Kaynaklı imalatta sanayiye yönelik pratik uygulamalar için terimler sözlü ü çalı ması yapılması MMO stanbul ube kütüphanesindeki kaynak yayımları ile ilgili eksikliklerin giderilmesi için çalı ma

  yapılması Dönem içinde yapılacak kaynak kongre ve sempozyumlarına , ana temaya ba lı kalınarak üst düzey

  katılım için çalı malar yapılması Kaynaklı imalatta kullanılan standartları kategorize etmek için indeks olu turulması Sektörde görülen bir eksiklik olarak kaynaklı imalatta kalite güvence el kitabı hazırlanması

  KENTLE ME YEREL YÖNET M. ULA . VE ÇEVRE KOM SYONUKOM SYON ÜYE L STES

  Nurdo an OTO Ba kan Recep BAKIRTA Uye

  Cem ÇA LAR Ba kan yrd. Utku KIZILTAN Uye

 • 39

  Ahmet GÜRBÜZ Raportör Kamber KORKMAZ Uye

  Çetin KARTAL Raportör yrd. Serkan EROL Uye

  Hayati CAN Y.Krl.Gözlemci Serkan YERL KAYA Uye

  Devrim KANTAR Y.Krl.Gözlemci Leyla BAHÇEC Uye

  Ay e AYDIN Y.Krl.Gözlemci Cafer Yıldız Uye

  A.Ye im KAHVEC Üye Cihan DO ANYILMAZ Uye

  A.Burçin ÖZENSEL Üye MURAT SONAT Uye

  Ali Güven OTMAN Üye Ali KANDÖKER Uye

  Murat TOSUN Üye N.Fikret ÖZGEN Uye

  Aziz BEYAZ Uye Özkan ÇEL K Uye

  KOM SYONUN AMACIubemizin bugüne kadar üretti i kısa, orta ve uzun vadeli politikaların geli tirilmesi, Kentimizin ve Ülkemizin ilgili

  konu ve sorunlarını inceleyerek görü üretilmesi; ba ta meslekta lar olmak üzere kamuoyuna ta ınması ve bu amaçla etkinlikler düzenlenmesi, bu politikaların bilimsel altyapısının güçlendirilmesi için çalı malar yapılması,konuyla ilgili birikim ve donanımın kolay ula ılabilir hale getirilmesini kapsar. Komisyon; Kentiçi ula ım (kara, deniz ve hava) kentiçi yasa ve yönetmelikteki sorunların tespiti, çevre kirlili i,üretim/tüketimdeki geli meler vb. üye ve toplumun bilgisine sunulması, konu ile ilgili yayın, toplantı ve panellerin düzenlenmesi, ülkemizde yapılan her türlü etkinli in izlenmesi ve üyenin bilgilendirilmesi çalı malarınıyürütmektedir.

  GERÇEKLE T R LEN ÇALI MALAR VE ETK NL KLER Deprem ve Tesisat konu ba lı ı ile kent içi tesisat alt yapısının önemi ve tesisatların olası bir deprem

  sonrası yaratabilece i tehlikeleri içeren, deprem-tesisat-mühendis-toplum ili kili bir bro ür çalı masıyürütüldü.

  12 A ustos 2010 tarihinde 1999-2010 stanbul ve Deprem içerikli panele “Deprem ve Tesisat” konu ba lı ı ile komisyon üyemiz Nurdo an Oto konu ması olarak katıldı.GDA ’ın Özelle tirilmesi, Özelle tirme Sonrası Ya anabilecekler konusunda komisyon