› documents › 10179 › 14015 › proiect_buget_2012.pdf TOTAL VENITURI (cod...

of 21 /21
1 JUDEŢUL: NEAMT Unităţi administrativ - teritoriale - Municipiul Piatra Neamt Formular: BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE, PE TRIMESTRE, PE ANUL 2012 * Nota: In proiectul de buget pe anul 2012, cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sunt la nivelul anului 2011, motivat de faptul ca pana la aceasta data nu au fost primite sumele de la DGFP si CJ pentru anul 2012 - mii lei - D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R PREVEDERI ANUALE TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 1 00.01 0 229.530 VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 2 48.02 0 93.890 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 3 00.02 0 145.610 A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11) 4 00.03 0 132.956 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) 5 00.04 0 48.545 6 00.05 0 0 Impozit pe profit 7 01.02 0 0 Impozit pe profit de la agenţi economici 8 01.02.01 0 9 00.06 0 48.400 Impozit pe venit 10 03.02 0 1.000 Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici 11 03.02.17 0 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 12 03.02.18 1.000 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 13 04.02 0 47.400 Cote defalcate din impozitul pe venit 14 04.02.01 43.900 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 15 04.02.04 3.500 A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) 16 00.07 0 145 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice 17 05.02 0 145 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 18 05.02.50 145 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -(06.02.02) 19 06.02 0 0 Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori - 20 06.02.02 0 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 21 00.09 0 19.345 Impozite si taxe pe proprietate 22 07.02 0 19.345 Impozitul si taxa pe cladiri *) 23 07.02.01 0 16.200 Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 24 07.02.01.01 5.400 Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 25 07.02.01.02 10.800 Impozitul si taxa pe teren 26 07.02.02 0 1.685 Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 27 07.02.02.01 780 Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *) 28 07.02.02.02 840 Impozitul pe terenul din extravilan *) 29 07.02.02.03 65 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 30 07.02.03 1.300 Alte impozite si taxe pe proprietate 31 07.02.50 160 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 32 00.10 0 64.926 Sume defalcate din TVA 33 11.02 0 58.620 34 11.02.01 0 35 11.02.02 50.303 36 11.02.04 0 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 37 11.02.05 0 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 38 11.02.06 8.317 39 11.02.07 0 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 40 12.02 0 175 Taxe hoteliere 41 12.02.07 175 Taxe pe servicii specifice 42 15.02 0 9 Impozit pe spectacole 43 15.02.01 9 Alte taxe pe servicii specifice 44 15.02.50 0 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 45 16.02 0 6.122 Impozit pe mijloacele de transport 46 16.02.02 0 5.550 Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 47 16.02.02.01 2.800 Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 48 16.02.02.02 2.750 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 49 16.02.03 550 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 50 16.02.50 22 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 51 00.11 0 140 Alte impozite si taxe fiscale 52 18.02 0 140 Alte impozite si taxe 53 18.02.50 140 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 54 00.12 0 12.654 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 55 00.13 0 5.850 Venituri din proprietate 56 30.02 0 5.850 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale 57 30.02.01 0 Cod rând Cod indicator din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante PROPUNERI 2012 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural 11,01 10,01 10 .01 141.01

Embed Size (px)

Transcript of › documents › 10179 › 14015 › proiect_buget_2012.pdf TOTAL VENITURI (cod...

Page 1: › documents › 10179 › 14015 › proiect_buget_2012.pdf TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -(06.02.02) 19 06.02

1JUDEŢUL: NEAMTUnităţi administrativ - teritoriale - Municipiul Piatra NeamtFormular:

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE,TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE, PE TRIMESTRE, PE ANUL 2012

* Nota: In proiectul de buget pe anul 2012, cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sunt la nivelul anului 2011,motivat de faptul ca pana la aceasta data nu au fost primite sumele de la DGFP si CJ pentru anul 2012 - mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

PREVEDERI ANUALE

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 1 00.01 0 229.530VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 2 48.02 0 93.890I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 3 00.02 0 145.610A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11) 4 00.03 0 132.956A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) 5 00.04 0 48.545

6 00.05 0 0

Impozit pe profit 7 01.02 0 0Impozit pe profit de la agenţi economici 8 01.02.01 0

9 00.06 0 48.400

Impozit pe venit 10 03.02 0 1.000Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici 11 03.02.17 0Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 12 03.02.18 1.000

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 13 04.02 0 47.400Cote defalcate din impozitul pe venit 14 04.02.01 43.900Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 15 04.02.04 3.500

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) 16 00.07 0 145Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice 17 05.02 0 145

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 18 05.02.50 145A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -(06.02.02) 19 06.02 0 0

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori - 20 06.02.02 0A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 21 00.09 0 19.345Impozite si taxe pe proprietate 22 07.02 0 19.345

Impozitul si taxa pe cladiri *) 23 07.02.01 0 16.200Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 24 07.02.01.01 5.400Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 25 07.02.01.02 10.800

Impozitul si taxa pe teren 26 07.02.02 0 1.685Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 27 07.02.02.01 780Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *) 28 07.02.02.02 840Impozitul pe terenul din extravilan *) 29 07.02.02.03 65

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 30 07.02.03 1.300Alte impozite si taxe pe proprietate 31 07.02.50 160

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 32 00.10 0 64.926Sume defalcate din TVA 33 11.02 0 58.620

34 11.02.01 0

35 11.02.02 50.303

36 11.02.04 0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 37 11.02.05 0Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 38 11.02.06 8.317

39 11.02.07 0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 40 12.02 0 175Taxe hoteliere 41 12.02.07 175

Taxe pe servicii specifice 42 15.02 0 9Impozit pe spectacole 43 15.02.01 9Alte taxe pe servicii specifice 44 15.02.50 0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 45 16.02 0 6.122Impozit pe mijloacele de transport 46 16.02.02 0 5.550

Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 47 16.02.02.01 2.800Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 48 16.02.02.02 2.750

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 49 16.02.03 550Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 50 16.02.50 22

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 51 00.11 0 140Alte impozite si taxe fiscale 52 18.02 0 140

Alte impozite si taxe 53 18.02.50 140C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 54 00.12 0 12.654C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 55 00.13 0 5.850Venituri din proprietate 56 30.02 0 5.850

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale 57 30.02.01 0

Cod rând

Cod indicator

din care credite

bugetare destinate stingerii platilor

restante

PROPUNERI 2012

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural

11,0110,0110.01 141.01

Page 2: › documents › 10179 › 14015 › proiect_buget_2012.pdf TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -(06.02.02) 19 06.02

2

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

PREVEDERI ANUALE

Cod rând

Cod indicator

din care credite

bugetare destinate stingerii platilor

restante

PROPUNERI 2012

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti 58 30.02.03 0Venituri din concesiuni si inchirieri 59 30.02.05 5.850Venituri din dividende 60 30.02.08 0Alte venituri din proprietate 61 30.02.50 0

Venituri din dobanzi 62 31.02 0 0Alte venituri din dobanzi 63 31.02.03 0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 64 00.14 0 6.804Venituri din prestari de servicii si alte activitati 65 33.02 0 194

Venituri din prestari de servicii 66 33.02.08 186Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 67 33.02.10 0Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 68 33.02.12 0Taxe din activitati cadastrale si agricultura 69 33.02.24 0Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 70 33.02.27 0Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 71 33.02.28 8Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 72 33.02.50 0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise 73 34.02 0 660Taxe extrajudiciare de timbru 74 34.02.02 660Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 75 34.02.50 0

Amenzi, penalitati si confiscari 76 35.02 0 1.950Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 77 35.02.01 1.950Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe 78 35.02.02 0

79 35.02.03 0

Alte amenzi, penalitati si confiscari 80 35.02.50 0Diverse venituri 81 36.02 0 4.000

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 82 36.02.01 0Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 83 36.02.05 0Taxe speciale 84 36.02.06 3.500Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe 85 36.02.07 0Depozite speciale pentru constructii de locuinte 86 36.02.08 0Venituri din ajutoare de stat recuperate 87 36.02.11 0Alte venituri 88 36.02.50 500

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 89 37.02 0 0Donatii si sponsorizari 90 37.02.01 0

91 37.02.03 -17.282

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 92 37.02.04 17.282Alte transferuri voluntare 93 37.02.50 0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 94 00.15 0 6.900Venituri din valorificarea unor bunuri 95 39.02 0 6.900

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 96 39.02.01 0Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 97 39.02.03 0Venituri din privatizare 98 39.02.04 0

99 39.02.07 0

Depozite speciale pentru constructii de locuinte 100 39.02.10 6.900III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02) 101 00.16 0 0Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate 102 40.02 0 0

103 40.02.06 0

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 104 40.02.07 0Împrumuturi temporare din trezoreria statului*) 105 40.02.10 x 0Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă*) 106 40.02.11 x 0Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 107 40.02.50 0

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 108 00.17 0 23.890SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) 109 00.18 0 23.890Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20) 110 42.02 0 23.890

111 00.19 0 22.000

Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare 112 42.02.01 0Aeroporturi de interes local 113 42.02.04 0Planuri si regulamente de urbanism 114 42.02.05 0Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi 115 42.02.06 0Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD*) 116 42.02.07 0Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor 117 42.02.09 0 0

118 42.02.09.01 0

Finanţarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor 119 42.02.09.02 0Finanţarea subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor uzate 120 42.02.09.03 0

Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit 121 42.02.12 0

Subvenţii pentru finanţarea cheltuielilor de capital ale institutiilor de invatamant preuniversitar de stat 122 42.02.14 0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+ de la 42.02.12 la 42.02.17+42.02.19+42.02.20)

Finanţarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

Page 3: › documents › 10179 › 14015 › proiect_buget_2012.pdf TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -(06.02.02) 19 06.02

3

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

PREVEDERI ANUALE

Cod rând

Cod indicator

din care credite

bugetare destinate stingerii platilor

restante

PROPUNERI 2012

Subvenţii primite din Fondul National de Dezvoltare 123 42.02.15 0

124 42.02.16 0 0

125 42.02.16.01 0

126 42.02.16.02 0

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 127 42.02.16.03 0Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale 128 42.02.17 0

129 42.02.18 0

13042.02.18.01

0

13142.02.18.02

0

13242.02.18.03

0

133 42.02.19 0

134 42.02.20 22.000

B.Curente(cod42.02.21+42.02.28+42.02.29+de la 42.02.32 la 42.02.37+42.02.40+42.02.41) 135 00.20 0 1.890Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 136 42.02.21 0Subventii primite din Fondul de Interventie*) 137 42.02.28 0Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar 138 42.02.29 0Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili 139 42.02.32 0Sprijin financiar pentru constituirea familiei 140 42.02.33 0Suvbentii ajutor pt incalzirea locuintei 141 42.02.34 340Subventii pt acordarea trusoului pt nou nascuti 142 42.02.36 0Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea programelor de electrificare 143 42.02.37 0Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru pentru realizarea obiectivelor de investiţii 144 42.02.40 0Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 145 42.02.41 1.550Sume primite de ladministratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de FEGA 146 42.02.42 0Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole 147 42.02.44 0Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European 148 42.02.45 0

149 42.02.46 0

150 42.02.51 0 0

151 42.02.51.01 0

152 42.02.51.02 0

153 42.02.52 0Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08) 154 43.02 0 0

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului 155 43.02.01 0

156 43.02.04 0

157 43.02.07 0

158 43.02.08 0

Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati 159 43.02.20 0

16045.02 0

53.130

Fondul European de Dezvoltare Regionala 161 45.02.01 0 52.930Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 162 45.02.01.01 25.660Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 163 45.02.01.02 27.270Prefinantari 164 45.02.01.03 0

Fondul Social European 165 45.02.02 0 200Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 166 45.02.02.01 150Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 167 45.02.02.02 50Prefinantari 168 45.02.02.03 0

Fondul de Coeziune 169 45.02.03 0Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala 170 45.02.04 0Fondul European de Pescuit 171 45.02.05 0Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 172 45.02.07 0Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat 173 45.02.08 0Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 174 45.02.15 0Alte facilităţi şi instrumente postaderare 175 45.02.16 0

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătateSubvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate

Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătateSubvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătateSubvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate

Subventii de la bugetul de stat pt finantarea progr multianual de asistenta tehnica pt proiecte de investitii publice finantate prin PORSubventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligatiilor restante ale centralelor de termoficareSubventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.01+42.02.51.02)

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului localSubventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj catre bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicapSubvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate

Sume primite de la UE in contul platilor efectuate (cod 45.02.01 la 45.02.05 + 45.02.07+ 45.02.08 + 42.02.15 + 42.02.16)

Page 4: › documents › 10179 › 14015 › proiect_buget_2012.pdf TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -(06.02.02) 19 06.02

4

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

PREVEDERI ANUALE

Cod rând

Cod indicator

din care credite

bugetare destinate stingerii platilor

restante

PROPUNERI 2012

Mecanismul financiar SEE 176 45.02.17 0 0Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 177 45.02.17.01 0Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 178 45.02.17.02 0Sume primite in avans 179 45.02.17.03 0

Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila 180 45.02.18 0

181 45.02.19 0 0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 182 45.02.19.01 0Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 183 45.02.19.02 0

184TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02) 185 49.02 0 237.353CHELTUIELI CURENTE 186 01 0 183.081TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 187 10 0 57.700TITLUL II BUNURI SI SERVICII 188 20 0 41.280

189 20.24 0 600TITLUL III DOBANZI 190 30 0 18.300

Dobanzi aferente datoriei publice interne 191 30.01 0 18.300Dobanzi aferente datoriei publice externe 192 30.02 0 0Alte dobanzi 193 30.03 0 0

TITLUL IV SUBVENTII 194 40 0 3.800Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 195 40.03 0 2.400Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili 196 40.20 0 1.400

TITLUL V FONDURI DE REZERVA **) 197 50 0 0Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale **) 198 50.04 0 0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 199 51 0 665

Transferuri curente 200 51.01 0 665Transferuri catre instituţii publice 201 51.01.01 0 665Actiuni de sanatate 202 51.01.03 0 0

203 51.01.14 0 0

204 51.01.15 0 0

205 51.01.24 0 0

Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social 206 51.01.31 0 0Transferuri de capital 207 51.02 0 0

Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale 208 51.02.12 0 0TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 209 55 0 1.500

A. Transferuri interne 210 55.01 0 1.500Programe cu finantare rambursabila 211 55.01.03 0 0Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 212 55.01.08 0 0Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat 213 55.01.12 0 0Programe de dezvoltare 214 55.01.13 0 1.500Fond Roman de Dezvoltare Sociala 215 55.01.15 0 0Alte transferuri curente interne 216 55.01.18 0 0Transferuri pentru achitarea obligatiilor restante ale centralelor de termoficare 217 55.01.54 0 0

PROIECTE CU FINANTARE NERAMBURSABILA 218 56 0 52.263Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 219 56,01 0 52.263Finantare nationala 220 56.01.01 0 52.263Finantarea de la Uniunea Europeana 221 56.01.02 0 0Cheltuieli neeligibile 222 56.01.03 0 0Programe din Fondul Social European 223 56.02 0 0Finantare nationala 224 56.02.01 0 0Finantarea de la Uniunea Europeana 225 56.02.02 0 0Cheltuieli neeligibile 226 56.02.03 0 0Mecanismul financiar SEE 227 56.17 0 0Finantarea nationala 228 56.17.01 0 0Finantarea externa nerambursabila 229 56.17.02 0 0Cheltuieli neeligibile 230 56.17.03 0 0

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 231 57 0 3.073 Ajutoare sociale 232 57.02 0 3.073

Ajutoare sociale in numerar 233 57.02.01 0 3.073 Ajutoare sociale in natura 234 57.02.02 0 0Tichete de cresa 235 57.02.03 0 0Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 236 57.02.04 0 0

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 237 59 0 4.500Burse 238 59.01 0 600Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale 239 59.02 0 0Asociatii si fundatii 240 59.11 0 0Sustinerea cultelor 241 59.12 0 0Contributii la salarizarea personalului neclerical 242 59.15 0 0

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

Din care : Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (rd.243)

Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate

Page 5: › documents › 10179 › 14015 › proiect_buget_2012.pdf TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -(06.02.02) 19 06.02

5

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

PREVEDERI ANUALE

Cod rând

Cod indicator

din care credite

bugetare destinate stingerii platilor

restante

PROPUNERI 2012

Despagubiri civile 243 59.17 0 0Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat 244 59.20 0 3.000Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural 245 59.22 0 900

246 70 0 53.372TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 247 71 0 50.372

248 71.01 0 50.372Construcţii 249 71.01.01 0 0Maşini, echipamente si mijloace de transport 250 71.01.02 0 0Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 251 71.01.03 0 0Alte active fixe 252 71.01.30 0 50.372

Reparaţii capitale aferente activelor fixe 253 71.03 0 0TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE 254 72 0 3.000

Active financiare 255 72.01 0 3.000Participare la capitalul social al societatilor comerciale 256 72.01.01 0 3.000Contributii la constituirea de asociatii de dezvoltare intercomunitara 257 72.01.02 0 0

TITLUL XII FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTAREOPERATIUNI FINANCIARE 258 79 0 900(rd.663) 259 80 0 0

Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii 260 80.03 0 0

Alte imprumuturi 261 80.30 0 0TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 262 81 0 900

Rambursari de credite externe 263 81.01 0 0Rambursari de credite interne 264 81.02 0 900

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 265 84 0 0Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 266 85.01 0 0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - SF 267 85.01.01 0 0Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - SD 268 85.01.02 0 0

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 269 90 0 0REZERVE 270 97.02EXCEDENT 271 98.02DEFICIT 272 99.02 -7.823

273

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02) 274 50.02 0 42.143

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 275 51.02 0 22.778276 01 0 18.500

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 277 10 0 5.500TITLUL II BUNURI SI SERVICII 278 20 0 7.000TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 279 51 0 0

Transferuri curente 280 51.01 0 0Transferuri către instituţii publice 281 51.01.01 0 0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 282 55 0 0A. Transferuri interne 283 55.01 0 0

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 284 55.01.08 0 0Alte transferuri curente interne 285 55.01.18 0 0

PROIECTE CU FINANTARE NERAMBURSABILA 286 56 0 6.000Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 287 56,01 0 6.000Finantare nationala 288 56.01.01 0 6.000Finantarea de la Uniunea Europeana 289 56.01.02 0 0Cheltuieli neeligibile 290 56.01.03 0 0

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02) 291 57 0 0 Ajutoare sociale (cod 57.02.03+57.02.04) 292 57.02 0 0

Tichete de cresa 293 57.02.03 0 0Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 294 57.02.04 0 0

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 295 59 0 0Despagubiri civile 296 59.17 0 0

297 70 0 3.378TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 298 71 0 378

Active fixe 299 71.01 0 378Construcţii 300 71.01.01 0 0Maşini, echipamente si mijloace de transport 301 71.01.02 0 0Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 302 71.01.03 0 0Alte active fixe 303 71.01.30 0 378

Reparaţii capitale aferente activelor fixe 304 71.03 0TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE 305 72 0 3.000

Active financiare 306 72.01 0 3.000Participare la capitalul social al societatilor comerciale 307 72.01.01 0 3.000Contributii la constituirea de asociatii de dezvoltare intercomunitara 308 72.01.02 0

309 79 0 900TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 310 81 0 900

Rambursari de credite externe 311 81.01 0Rambursari de credite interne 312 81.02 0 900

CHELTUIELI DE CAPITAL

Active fixe

CHELTUIELI CURENTE

CHELTUIELI DE CAPITAL

OPERATIUNI FINANCIARE

Page 6: › documents › 10179 › 14015 › proiect_buget_2012.pdf TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -(06.02.02) 19 06.02

6

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

PREVEDERI ANUALE

Cod rând

Cod indicator

din care credite

bugetare destinate stingerii platilor

restante

PROPUNERI 2012

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 313 84 0 0Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 314 85.01 0 0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - SF 315 85.01.01 0 0Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - SD 316 85.01.02 0 0

Din total capitol: 317Autoritati executive si legislative 318 51.02.01 0 22.778

Autorităţi executive 319 51.02.01.03 0 22.778320

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 321 54.02 0 465322 01 0 460

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 323 10 0 400TITLUL II BUNURI SI SERVICII 324 20 0 60TITLUL V FONDURI DE REZERVA 325 50 0 0

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 326 50.04 0TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 327 51 0 0

Transferuri curente 328 51.01 0 0Transferuri către instituţii publice 329 51.01.01 0 0

330 51.01.24 0 0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 331 55 0 0A. Transferuri interne 332 55.01 0 0

Programe cu finantare rambursabila 333 55.01.03 0 0Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 334 55.01.08 0 0Programe de dezvoltare 335 55.01.13 0 0Alte transferuri curente interne 336 55.01.18 0 0

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02) 337 57 0 0 Ajutoare sociale (cod 57.02.03+57.02.04) 338 57.02 0 0

Tichete de cresa 339 57.02.03 0 0Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 340 57.02.04 0 0

341 70 0 5TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 342 71 0 5

Active fixe 343 71.01 0 5Construcţii 344 71.01.01 0 0Maşini, echipamente si mijloace de transport 345 71.01.02 0 0Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 346 71.01.03 0 0Alte active fixe 347 71.01.30 0 5

Reparaţii capitale aferente activelor fixe 348 71.03 0349 79 0 0

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 350 81 0 0Rambursari de credite externe 351 81.01 0 0Rambursari de credite interne 352 81.02 0 0

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 353 84 0 0Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 354 85.01 0 0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - SF 355 85.01.01 0 0Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - SD 356 85.01.02 0 0

Din total capitol: 357Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 358 54.02.05 0 0Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat 359 54.02.06 0Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţiile publice locale 360 54.02.07 0Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 361 54.02.10 0 465Alte servicii publice generale 362 54.02.50 0 0

363Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 364 55.02 0 18.900

365 01 0 18.900TITLUL II BUNURI SI SERVICII 366 20 0 600

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 367 20.24 0 600TITLUL III DOBANZI 368 30 0 18.300

Dobanzi aferente datoriei publice interne 369 30.01 0 18.300Dobanzi aferente datoriei publice externe 370 30.02 0 0Alte dobanzi 371 30.03 0 0

372

373 56.02 0 0

374 01 0 0TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 375 51 0 0

Transferuri curente 376 51.01 0 0Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor de zi pentru protecţia copilului 377 51.01.14 0Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap 378 51.01.15 0Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social 379 51.01.31 0 0

Din total capitol: 380Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor pentru protecţia copilului 381 56.02.06 0Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 382 56.02.07 0

CHELTUIELI CURENTE

Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate

CHELTUIELI DE CAPITAL

OPERATIUNI FINANCIARE

CHELTUIELI CURENTE

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)CHELTUIELI CURENTE

Page 7: › documents › 10179 › 14015 › proiect_buget_2012.pdf TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -(06.02.02) 19 06.02

7

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

PREVEDERI ANUALE

Cod rând

Cod indicator

din care credite

bugetare destinate stingerii platilor

restante

PROPUNERI 2012

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate 383 56.02.09 0 0384

Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent(57.02.01) 385 57.02 0 0Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent 386 57.02.01 0

387Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02) 388 59.02 0 2.270Aparare 389 60.02 0 0CHELTUIELI CURENTE 390 01 0 0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 391 10 0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 392 20 0

393 70 0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 394 71 0 0

Active fixe 395 71.01 0 0Construcţii 396 71.01.01 0Maşini, echipamente si mijloace de transport 397 71.01.02 0Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 398 71.01.03 0Alte active fixe 399 71.01.30 0

Reparaţii capitale aferente activelor fixe 400 71.03 0Din total capitol: 401

Aparare nationala 402 60.02.02 0403

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 404 61.02 0 2.270405 01 0 2.060

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 406 10 0 1.600TITLUL II BUNURI SI SERVICII 407 20 0 460TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 408 51 0 0

Transferuri curente 409 51.01 0 0Transferuri către instituţii publice 410 51.01.01 0 0

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02) 411 57 0 0 Ajutoare sociale (cod 57.02.03+57.02.04) 412 57.02 0 0

Tichete de cresa 413 57.02.03 0 0Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 414 57.02.04 0 0

415 70 0 210TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 416 71 0 210

Active fixe 417 71.01 0 210Construcţii 418 71.01.01 0 0Maşini, echipamente si mijloace de transport 419 71.01.02 0 0Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 420 71.01.03 0 0Alte active fixe 421 71.01.30 0 210

Reparaţii capitale aferente activelor fixe 422 71.03 0TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 423 84 0 0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 424 85.01 0 0Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - SF 425 85.01.01 0 0Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - SD 426 85.01.02 0 0

Din total capitol: 427Ordine publica 428 61.02.03 0 1.960

Politie locală 429 61.02.03.04 0 1.960Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) 430 61.02.05 0 310Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 431 61.02.50 0

432Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 433 64.02 0 111.552

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 434 65.02 0 54.614CHELTUIELI CURENTE 435 01 0 53.800TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 436 10 0 45.000TITLUL II BUNURI SI SERVICII 437 20 0 8.000TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 438 51 0 0

Transferuri curente 439 51.01 0 0Transferuri către instituţii publice 440 51.01.01 0 0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 441 55 0 0A. Transferuri interne 442 55.01 0 0

Alte transferuri curente interne 443 55.01.18 0 0PROIECTE CU FINANTARE NERAMBURSABILA 444 56 0 200

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 445 56,01 0 200Finantare nationala 446 56.01.01 0 200Finantarea de la Uniunea Europeana 447 56.01.02 0 0Cheltuieli neeligibile 448 56.01.03 0 0Programe din Fondul Social European 449 56.02 0 0Finantare nationala 450 56.02.01 0 0Finantarea de la Uniunea Europeana 451 56.02.02 0 0Cheltuieli neeligibile 452 56.02.03 0 0

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 453 57 0 0

CHELTUIELI DE CAPITAL

CHELTUIELI CURENTE

CHELTUIELI DE CAPITAL

Page 8: › documents › 10179 › 14015 › proiect_buget_2012.pdf TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -(06.02.02) 19 06.02

8

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

PREVEDERI ANUALE

Cod rând

Cod indicator

din care credite

bugetare destinate stingerii platilor

restante

PROPUNERI 2012

Ajutoare sociale 454 57.02 0 0 Ajutoare sociale in numerar 455 57.02.01 0 0 Ajutoare sociale in natura 456 57.02.02 0 0Tichete de cresa 457 57.02.03 0 0Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 458 57.02.04 0 0

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 459 59 0 600Burse 460 59.01 0 600Asociaţii şi fundaţii 461 59.11 0 0

462 70 0 814TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 463 71 0 814

Active fixe 464 71.01 0 814Construcţii 465 71.01.01 0 0Maşini, echipamente si mijloace de transport 466 71.01.02 0 0Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 467 71.01.03 0 0Alte active fixe 468 71.01.30 0 814

Reparaţii capitale aferente activelor fixe 469 71.03 0 0OPERATIUNI FINANCIARE 470 79 0 0TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 471 81 0 0TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 472 84 0 0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 473 85.01 0 0Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - SF 474 85.01.01 0 0Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - SD 475 85.01.02 0 0

Din total capitol: 476Învatamânt prescolar si primar 477 65.02.03 0 0

Învatamânt prescolar 478 65.02.03.01 0 0Învatamânt primar 479 65.02.03.02 0 0

Învatamânt secundar (rd.339 la 341) 480 65.02.04 0 54.614Învatamânt secundar inferior 481 65.02.04.01 0 0Învatamânt secundar superior 482 65.02.04.02 0 54.614Invatamant profesional 483 65.02.04.03 0 0

Învatamânt postliceal 484 65.02.05 0 0Învatamânt nedefinibil prin nivel 485 65.02.07 0 0

Învatamânt special 486 65.02.07.04 0Servicii auxiliare pentru educatie 487 65.02.11 0 0

Internate si cantine pentru elevi 488 65.02.11.03 0Alte servicii auxiliare 489 65.02.11.30 0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 490 65.02.50 0491

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 492 66.02 0 1.610493 01 0 1.610

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 494 10 0 1.500TITLUL II BUNURI SI SERVICII 495 20 0 90TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 496 51 0 0

Transferuri curente 497 51.01 0 0Transferuri catre institutii publice 498 51.01.01 0 0Acţiuni de sănătate 499 51.01.03 0 0

Transferuri de capital 500 51.02 0 0Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale 501 51.02.12 0 0

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 502 57 0 20 Ajutoare sociale 503 57.02 0 20

Ajutoare sociale in numerar 504 57.02.01 0 20 Ajutoare sociale in natura 505 57.02.02 0 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 506 70 0 0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 507 71 0 0

Active fixe 508 71.01 0 0Construcţii 509 71.01.01 0 0Maşini, echipamente si mijloace de transport 510 71.01.02 0 0Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 511 71.01.03 0 0Alte active fixe 512 71.01.30 0 0

Reparaţii capitale aferente activelor fixe 513 71.03 0 0Din total capitol: 514

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 515 66.02.06 0 0Spitale generale 516 66.02.06.01 0

Servicii de sanatate publică 517 66.02.08 0 1.590Alte cheltuieli in domeniu sanatatii 518 66.02.50 0 20

Alte institutii si actiuni sanitare 519 66.02.50.50 0 20520

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 521 67.02 0 43.215522 01 0 26.420

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 523 10 0 0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 524 20 0 4.520

CHELTUIELI DE CAPITAL

CHELTUIELI CURENTE

CHELTUIELI CURENTE

Page 9: › documents › 10179 › 14015 › proiect_buget_2012.pdf TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -(06.02.02) 19 06.02

9

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

PREVEDERI ANUALE

Cod rând

Cod indicator

din care credite

bugetare destinate stingerii platilor

restante

PROPUNERI 2012

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 525 51 0 0Transferuri curente 526 51.01 0 0

Transferuri către instituţii publice 527 51.01.01 0 0TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 528 55 0 0

A. Transferuri interne 529 55.01 0 0Alte transferuri curente interne 530 55.01.18 0 0

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) 531 56 0 18.000Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 532 56.01 0 18.000

Finantarea nationala 533 56.01.01 0 18.000Finantarea de la Uniunea Europeana 534 56.01.02 0 0Cheltuieli neeligibile 535 56.01.03 0 0

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 536 59 0 3.900Asociaţii şi fundaţii 537 59.11 0 0Susţinerea cultelor 538 59.12 0 0Contribuţii la salarizarea personalului neclerical 539 59.15 0 0Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat 540 59.20 0 3.000Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural 541 59.22 0 900

542 70 0 16.795TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 543 71 0 16.795

Active fixe 544 71.01 0 16.795Construcţii 545 71.01.01 0 0Maşini, echipamente si mijloace de transport 546 71.01.02 0 0Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 547 71.01.03 0 0Alte active fixe 548 71.01.30 0 16.795

Reparaţii capitale aferente activelor fixe 549 71.03 0 0550 79 0 0

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 551 81 0 0Rambursari de credite externe 552 81.01 0 0Rambursari de credite interne 553 81.02 0 0

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 554 84 0 0Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 555 85.01 0 0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - SF 556 85.01.01 0 0Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - SD 557 85.01.02 0 0

Din total capitol: 558Servicii culturale 559 67.02.03 0 20

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 560 67.02.03.02 0Muzee 561 67.02.03.03 0Institutii publice de spectacole si concerte 562 67.02.03.04 0Scoli populare de arta si meserii 563 67.02.03.05 0

Case de cultura 564 67.02.03.06 0

Camine culturale 565 67.02.03.07 0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 566 67.02.03.08 0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 567 67.02.03.12 0 20Alte servicii culturale 568 67.02.03.30 0

Servicii recreative si sportive 569 67.02.05 0 7.000Sport 570 67.02.05.01 0 3.000Tineret 571 67.02.05.02 0Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 572 67.02.05.03 0 4.000

Servicii religioase 573 67.02.06 0Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 574 67.02.50 0 36.195

575

576 68.02 0 12.113

CHELTUIELI CURENTE 577 01 0 11.863TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 578 10 0 3.700TITLUL II BUNURI SI SERVICII 579 20 0 2.250TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 580 51 0 665

Transferuri curente 581 51.01 0 665Transferuri către instituţii publice 582 51.01.01 0 665

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 583 55 0 0A. Transferuri interne 584 55.01 0 0

Programe cu finanţare rambursabilă 585 55.01.03 0 0Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 586 55.01.08 0 0Alte transferuri curente interne 587 55.01.18 0 0

588 56 0 2.195Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 589 56.01 0 2.195

Finantarea nationala 590 56.01.01 0 2.195Finantarea de la Uniunea Europeana 591 56.01.02 0 0Cheltuieli neeligibile 592 56.01.03 0 0

Programe din Fondul Social European 593 56.02 0 0Finantare nationala 594 56.02.01 0 0

CHELTUIELI DE CAPITAL

OPERATIUNI FINANCIARE

Asigurari si asistenta sociala (cod de la 68.02.04 la68.02.06+de la 68.02.10 la 68.02.12+68.02.15+68.

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) (cod 56.01 la 56.23)

Page 10: › documents › 10179 › 14015 › proiect_buget_2012.pdf TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -(06.02.02) 19 06.02

10

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

PREVEDERI ANUALE

Cod rând

Cod indicator

din care credite

bugetare destinate stingerii platilor

restante

PROPUNERI 2012

Finantarea de la Uniunea Europeana 595 56.02.02 0 0Cheltuieli neeligibile 596 56.02.03 0 0

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 597 57 0 3.053 Ajutoare sociale 598 57.02 0 3.053

Ajutoare sociale in numerar 599 57.02.01 0 3.053 Ajutoare sociale in natura 600 57.02.02 0 0Tichete de cresa 601 57.02.03 0 0Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 602 57.02.04 0 0

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 603 59 0 0Asociaţii şi fundaţii 604 59.11 0 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 605 70 0 250TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 606 71 0 250

Active fixe 607 71.01 0 250Construcţii 608 71.01.01 0 0Maşini, echipamente si mijloace de transport 609 71.01.02 0 0Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 610 71.01.03 0 0Alte active fixe 611 71.01.30 0 250

Reparaţii capitale aferente activelor fixe 612 71.03 0 0TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE 613 72 0 0

Active financiare 614 72.01 0 0Contributii la constituirea de asociatii de dezvoltare intercomunitara 615 72.01.02 0

OPERATIUNI FINANCIARE 616 79 0 0TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 617 81 0 0

Rambursari de credite interne 618 81.02 0TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 619 84 0 0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 620 85.01 0 0Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - SF 621 85.01.01 0 0Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - SD 622 85.01.02 0 0

Din total capitol: 623Asistenta acordata persoanelor in varsta 624 68.02.04 0 665Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 625 68.02.05 0 4.605

Asistenta sociala in caz de invaliditate 626 68.02.05.02 0 4.605Asistenta sociala pentru familie si copii 627 68.02.06 0 0Ajutoare pentru locuinte 628 68.02.10 0Creşe 629 68.02.11 0 2.150Unităţi de asistenţă medico-sociale 630 68.02.12 0Prevenirea excluderii sociale 631 68.02.15 0 340

Ajutor social 632 68.02.15.01 0 340Cantine de ajutor social 633 68.02.15.02 0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 634 68.02.50 0 4.353635

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02) 636 69.02 0 40.118Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) 637 70.02 0 35.318CHELTUIELI CURENTE 638 01 0 16.500TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 639 10 0 0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 640 20 0 7.500TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 641 51 0 0

Transferuri curente 642 51.01 0 0Transferuri către instituţii publice 643 51.01.01 0 0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 644 55 0 0A. Transferuri interne 645 55.01 0 0

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat 646 55.01.12 0 0Alte transferuri curente interne 647 55.01.18 0 0

PROIECTE CU FINANTARE NERAMBURSABILA 648 56 0 9.000Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 649 56.01 0 9.000Finantare nationala 650 56.01.01 0 9.000Finantarea de la Uniunea Europeana 651 56.01.02 0 0Cheltuieli neeligibile 652 56.01.03 0 0

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 653 59 0 0Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale 654 59.02 0 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 655 70 0 18.818TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 656 71 0 18.818

Active fixe 657 71.01 0 18.818Construcţii 658 71.01.01 0 0Maşini, echipamente si mijloace de transport 659 71.01.02 0 0Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 660 71.01.03 0 0Alte active fixe 661 71.01.30 0 18.818

Reparaţii capitale aferente activelor fixe 662 71.03 0TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE 663 72 0 0

Active financiare 664 72.01 0 0Participare la capitalul social al societatilor comerciale 665 72.01.01 0 0Contributii la constituirea de asociatii de dezvoltare intercomunitara 666 72.01.02 0

Page 11: › documents › 10179 › 14015 › proiect_buget_2012.pdf TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -(06.02.02) 19 06.02

11

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

PREVEDERI ANUALE

Cod rând

Cod indicator

din care credite

bugetare destinate stingerii platilor

restante

PROPUNERI 2012

TITLUL XII FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 667 75 0 0TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 668 81 0 0

Rambursari de credite externe 669 81.01 0 0Rambursari de credite interne 670 81.02 0 0

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 671 84 0 0Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 672 85.01 0 0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - SF 673 85.01.01 0 0Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - SD 674 85.01.02 0 0

Din total capitol: 675Locuinte 676 70.02.03 0 0

Dezvoltarea sistemului de locuinte 677 70.02.03.01 0Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 678 70.02.03.30 0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 679 70.02.05 0 0Alimentare cu apa 680 70.02.05.01 0Amenajari hidrotehnice 681 70.02.05.02 0

Iluminat public si electrificari rurale 682 70.02.06 0 3.000Alimentare cu gaze naturale in localitati 683 70.02.07 0Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 684 70.02.50 0 32.318

685

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) 686 74.02 0 4.800687 01 0 4.800

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 688 10 0 0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 689 20 0 4.800TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 690 51 0 0Transferuri curente 691 51.01 0 0

Transferuri către instituţii publice 692 51.01.01 0 0TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 693 55 0 0

A. Transferuri interne 694 55.01 0 0Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 695 55.01.08 0 0Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat 696 55.01.12 0 0Alte transferuri curente interne 697 55.01.18 0 0

PROIECTE CU FINANTARE NERAMBURSABILA 698 56 0 0Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 699 56.01 0 0Finantare nationala 700 56.01.01 0 0Finantarea de la Uniunea Europeana 701 56.01.02 0 0Cheltuieli neeligibile 702 56.01.03 0 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 703 70 0 0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 704 71 0 0

Active fixe 705 71.01 0 0Construcţii 706 71.01.01 0 0Maşini, echipamente si mijloace de transport 707 71.01.02 0 0Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 708 71.01.03 0 0Alte active fixe 709 71.01.30 0 0

Reparaţii capitale aferente activelor fixe 710 71.03 0 0TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE 711 72 0 0

Active financiare 712 72.01 0 0Participare la capitalul social al societatilor comerciale 713 72.01.01 0 0Contributii la constituirea de asociatii de dezvoltare intercomunitara 714 72.01.02 0

715 79 0 0TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 716 81 0 0

Rambursari de credite externe 717 81.01 0 0Rambursari de credite interne 718 81.02 0 0

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 719 84 0 0Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 720 85,01 0 0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - SF 721 85.01.01 0 0Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - SD 722 85.01.02 0 0

Din total capitol: 723Reducerea şi controlul poluării 724 74.02.03 0Salubritate si gestiunea deseurilor 725 74.02.05 0 3.500

Salubritate 726 74.02.05.01 0 3.500Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 727 74.02.05.02 0 0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 728 74.02.06 0 1.300729

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 730 79.02 0 41.270Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01) 731 80.02 0 13.422CHELTUIELI CURENTE 732 01 0 1.500TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 733 10 0 0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 734 20 0 0TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 735 55 0 1.500

A. Transferuri interne 736 55.01 0 1.500Programe de dezvoltare 737 55.01.13 0 1.500

CHELTUIELI CURENTE

OPERATIUNI FINANCIARE

Page 12: › documents › 10179 › 14015 › proiect_buget_2012.pdf TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -(06.02.02) 19 06.02

12

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

PREVEDERI ANUALE

Cod rând

Cod indicator

din care credite

bugetare destinate stingerii platilor

restante

PROPUNERI 2012

Alte transferuri curente interne 738 55.01.18 0 0PROIECTE CU FINANTARE NERAMBURSABILA 739 56 0 0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 740 56.01 0 0Finantare nationala 741 56.01.01 0 0Finantarea de la Uniunea Europeana 742 56.01.02 0 0Cheltuieli neeligibile 743 56.01.03 0 0Mecanismul financiar SEE 744 56.17 0 0Finantarea nationala 745 56.17.01 0 0Finantarea externa nerambursabila 746 56.17.02 0 0Cheltuieli neeligibile 747 56.17.03 0 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 748 70 0 11.922TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 749 71 0 11.922

Active fixe 750 71.01 0 11.922Construcţii 751 71.01.01 0 0Maşini, echipamente si mijloace de transport 752 71.01.02 0 0Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 753 71.01.03 0 0Alte active fixe 754 71.01.30 0 11.922

Reparaţii capitale aferente activelor fixe 755 71.03 0 0TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE 756 72 0 0

Active financiare 757 72.01 0 0Contributii la constituirea de asociatii de dezvoltare intercomunitara 758 72.01.02 0

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 759 84 0 0Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 760 85.01 0 0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - SF 761 85.01.01 0 0Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - SD 762 85.01.02 0 0

Din total capitol: 763Actiuni generale economice si comerciale 764 80.02.01 0 13.422

Prevenire si combatere inundatii si gheturi 765 80.02.01.06 0Stimulare întreprinderi mici si mijlocii 766 80.02.01.09 0Programe de dezvoltare regionala si sociala 767 80.02.01.10 0 13.422Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 768 80.02.01.30 0

769Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50) 770 81.02 0 3.800CHELTUIELI CURENTE 771 01 0 3.800TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 772 10 0 0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 773 20 0 0TITLUL IV SUBVENTII 774 40 0 3.800

Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 775 40.03 0 2.400Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili 776 40.20 0 1.400

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 777 51 0 0Transferuri curente 778 51.01 0 0

Transferuri către instituţii publice 779 51.01.01 0 0TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 780 55 0 0

A. Transferuri interne 781 55.01 0 0Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat 782 55.01.12 0 0Transferuri pentru achitarea obligatiilor restante ale centralelor de termoficare 783 55.01.54 0 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 784 70 0 0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 785 71 0 0

Active fixe 786 71.01 0 0Construcţii 787 71.01.01 0 0Maşini, echipamente si mijloace de transport 788 71.01.02 0 0Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 789 71.01.03 0 0Alte active fixe 790 71.01.30 0 0

Reparaţii capitale aferente activelor fixe 791 71.03 0792 79 0 0

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 793 81 0 0Rambursari de credite externe 794 81.01 0 0Rambursari de credite interne 795 81.02 0 0

Din total capitol: 796Energie termica 797 81.02.06 0 3.800Alti combustibili 798 81.02.07 0Alte cheltuieli privind combustibili si energia 799 81.02.50 0

800Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03) 801 83.02 0 0CHELTUIELI CURENTE 802 01 0 0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 803 10 0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 804 20 0TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 805 51 0 0

Transferuri curente 806 51.01 0 0Transferuri către instituţii publice 807 51.01.01 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 808 70 0 0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 809 71 0 0

OPERATIUNI FINANCIARE

Page 13: › documents › 10179 › 14015 › proiect_buget_2012.pdf TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -(06.02.02) 19 06.02

13

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

PREVEDERI ANUALE

Cod rând

Cod indicator

din care credite

bugetare destinate stingerii platilor

restante

PROPUNERI 2012

Active fixe 810 71.01 0 0Construcţii 811 71.01.01 0Maşini, echipamente si mijloace de transport 812 71.01.02 0Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 813 71.01.03 0Alte active fixe 814 71.01.30 0

Reparaţii capitale aferente activelor fixe 815 71.03 0Din total capitol: 816

Agricultura 817 83.02.03 0 0Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 818 83.02.03.30 0

819Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 820 84.02 0 22.180CHELTUIELI CURENTE 821 01 0 21.000TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 822 10 0 0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 823 20 0 6.000TITLUL IV SUBVENTII 824 40 0 0

Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 825 40.03 0 0TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 826 51 0 0

Transferuri curente 827 51.01 0 0Transferuri către instituţii publice 828 51.01.01 0 0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 829 55 0 0A. Transferuri interne 830 55.01 0 0

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat 831 55.01.12 0 0Alte transferuri curente interne 832 55.01.18 0 0

PROIECTE CU FINANTARE NERAMBURSABILA 833 56 0 15.000Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 834 56.01 0 15.000Finantare nationala 835 56.01.01 0 15.000Finantarea de la Uniunea Europeana 836 56.01.02 0 0Cheltuieli neeligibile 837 56.01.03 0 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 838 70 0 1.180TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 839 71 0 1.180

Active fixe 840 71.01 0 1.180Construcţii 841 71.01.01 0 0Maşini, echipamente si mijloace de transport 842 71.01.02 0 0Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 843 71.01.03 0 0Alte active fixe 844 71.01.30 0 1.180

Reparaţii capitale aferente activelor fixe 845 71.03 0 0TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE 846 72 0 0

Active financiare 847 72.01 0 0Participare la capitalul social al societatilor comerciale 848 72.01.01 0 0Contributii la constituirea de asociatii de dezvoltare intercomunitara 849 72.01.02 0

850 79 0 0TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 851 81 0 0

Rambursari de credite externe 852 81.01 0 0Rambursari de credite interne 853 81.02 0 0

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 854 84 0 0Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 855 85,01 0 0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - SF 856 85.01.01 0 0Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - SD 857 85.01.02 0 0

Din total capitol: 858Transport rutier 859 84.02.03 0 22.180

Drumuri si poduri 860 84.02.03.01 0Transport în comun 861 84.02.03.02 0Strazi 862 84.02.03.03 0 22.180

Transport aerian 863 84.02.06 0 0Aviatia civila 864 84.02.06.02 0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 865 84.02.50 0866

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+de la 87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) 867 87.02 0 1.868CHELTUIELI CURENTE 868 01 0 1.868TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 869 10 0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 870 20 0TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 871 51 0

Transferuri curente 872 52 0 0Transferuri către instituţii publice 873 52.01.01 0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 874 55 0 0A. Transferuri interne 875 55.01 0 0

Fond Roman de Dezvoltare Sociala 876 55.01.15 0Alte transferuri curente interne 877 55.01.18 0

PROIECTE CU FINANTARE NERAMBURSABILA 878 56 0 1.868Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 879 56.01 0 1.868Finantare nationala 880 56.01.01 0 1.868

OPERATIUNI FINANCIARE

Page 14: › documents › 10179 › 14015 › proiect_buget_2012.pdf TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -(06.02.02) 19 06.02

14

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

PREVEDERI ANUALE

Cod rând

Cod indicator

din care credite

bugetare destinate stingerii platilor

restante

PROPUNERI 2012

Finantarea de la Uniunea Europeana 881 56.01.02 0 0Cheltuieli neeligibile 882 56.01.03 0 0

Programe din Fondul Social European 883 56.02 0 0Finantare nationala 884 56.02.01 0 0Finantarea de la Uniunea Europeana 885 56.02.02 0 0Cheltuieli neeligibile 886 56.02.03 0 0

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 887 59 0 0Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale 888 59.02 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 889 70 0 0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 890 71 0 0

Active fixe 891 71.01 0 0Construcţii 892 71.01.01 0Maşini, echipamente si mijloace de transport 893 71.01.02 0Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 894 71.01.03 0Alte active fixe 895 71.01.30 0

Reparaţii capitale aferente activelor fixe 896 71.03 0897 79 0 0

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 898 80 0 0Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii 899 80.03 0Alte imprumuturi 900 80.30 0

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 901 81 0 0Rambursari de credite interne 902 81.02 0

Din total capitol: 903Fondul Român de Dezvoltare Sociala 904 87.02.01 0Zone libere 905 87.02.03 0Turism 906 87.02.04 0 1.868Proiecte de dezvoltare multifunctionale 907 87.02.05 0Alte actiuni economice 908 87.02.50 0

909VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 910 96.02

REZERVE 911 97.02EXCEDENTEXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97 912 98.02

Excedentul secţiunii de funcţionare 913 98.02.96Excedentul secţiunii de dezvoltare 914 98.02.97

DEFICIT 915 99.02 -7.823Deficitul secţiunii de funcţionare 916 99.02.96Deficitul secţiunii de dezvoltare 917 99.02.97

PRIMAR DIRECTOR ECONOMICGHEORGHE STEFAN Staicu Dorina

MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2011

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

PREVEDERI ANUALE

TOTAL 2011

VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+00.30) - TOTAL 1 00.01 0 130.218I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 2 00.02 0 128.328A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11) 3 00.03 0 132.956A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) 4 00.04 0 48.545

5 00.05 0 0

Impozit pe profit (cod 01.02.01) 6 01.02 0 0Impozit pe profit de la agenţi economici 1) 7 01.02.01 0 0

8 00.06 0 48.400Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) 9 03.02 0 1.000

Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 10 03.02.17 0 0

OPERATIUNI FINANCIARE

DEFICIT 1) 99.02.96 + 99.02.97

BUGETUL LOCAL PE SECŢIUNI DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI

Cod rând

Cod indicator

din care credite

bugetare destinate stingerii platilor

restante

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02 + 04.02)

Page 15: › documents › 10179 › 14015 › proiect_buget_2012.pdf TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -(06.02.02) 19 06.02

15

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

PREVEDERI ANUALE

Cod rând

Cod indicator

din care credite

bugetare destinate stingerii platilor

restante

PROPUNERI 2012

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal **) 11 03.02.18 0 1.000Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 12 04.02 0 47.400

Cote defalcate din impozitul pe venit 13 04.02.01 0 43.900Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 14 04.02.04 0 3.500

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) 15 00.07 0 145

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50) 16 05.02 0 145 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 05.02.50 0 145

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -(cod 06.02.02) 18 06.02 0 0Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori - 19 06.02.02 0 0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 20 00.09 0 19.345Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 21 07.02 0 19.345

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 22 07.02.01 0 16.200Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 23 07.02.01.01 0 5.400Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 24 07.02.01.02 0 10.800

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 25 07.02.02 0 1.685Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 26 07.02.02.01 0 780Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 27 07.02.02.02 0 840Impozitul pe terenul din extravilan *) 28 07.02.02.03 0 65

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 29 07.02.03 0 1.300Alte impozite si taxe pe proprietate 30 07.02.50 0 160

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 31 00.10 0 64.926Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06) 32 11.02 0 58.620

33 11.02.01 0 034 11.02.02 0 50.303

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 35 11.02.05 0 0Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 36 11.02.06 0 8.317

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) 37 12.02 0 175Taxe hoteliere 38 12.02.07 0 175

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 39 15.02 0 9

Impozit pe spectacole 40 15.02.01 0 9Alte taxe pe servicii specifice 41 15.02.50 0 0

42 16.02 0 6.122Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 43 16.02.02 0 5.550

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 44 16.02.02.01 0 2.800Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 45 16.02.02.02 0 2.750

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 46 16.02.03 0 550Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 47 16.02.50 0 22

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 48 00.11 0 140Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 49 18.02 0 140

Alte impozite si taxe 50 18.02.50 0 140C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 51 00.12 0 -4.628C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 52 00.13 0 5.850

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 53 30.02 0 5.850Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale 54 30.02.01 0 0Venituri din concesiuni si inchirieri 55 30.02.05 0 5.850Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 ) 56 30.02.08 0 0Venituri din dividende de la alti platitori 57 30.02.08.02 0 0Alte venituri din proprietate 58 30.02.50 0 0

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) 59 31.02 0 0

Alte venituri din dobanzi 60 31.02.03 0 0C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 61 00.14 0 -10.478

62 33.02 0 194Venituri din prestari de servicii 63 33.02.08 0 186Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 64 33.02.10 0 0Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 65 33.02.12 0 0Taxe din activitati cadastrale si agricultura 66 33.02.24 0 0Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 67 33.02.27 0 0Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 68 33.02.28 0 8Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 69 33.02.50 0 0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50) 70 34.02 0 660Taxe extrajudiciare de timbru 71 34.02.02 0 660Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 72 34.02.50 0 0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 73 35.02 0 1.950Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 74 35.02.01 0 1.950Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe 75 35.02.02 0 0

76 35.02.03 0 0Alte amenzi, penalitati si confiscari 77 35.02.50 0 0

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.50) 78 36.02 0 4.000Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 79 36.02.01 0 0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

Page 16: › documents › 10179 › 14015 › proiect_buget_2012.pdf TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -(06.02.02) 19 06.02

16

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

PREVEDERI ANUALE

Cod rând

Cod indicator

din care credite

bugetare destinate stingerii platilor

restante

PROPUNERI 2012

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 80 36.02.05 0 0Taxe speciale 81 36.02.06 0 3.500

Venituri din ajutoare de stat recuperate 82 36.02.11 0 0Alte venituri 83 36.02.50 0 500

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50) 84 37.02 0 -17.282Donatii si sponsorizari 85 37.02.01 0 0

86 37.02.03 0 -17.282

Alte transferuri voluntare 87 37.02.50 0 0III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02) 88 00.16 0 0

89 40.02 0 090 40.02.06 0 0

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 91 40.02.07 0 0Împrumuturi temporare din trezoreria statului***) 92 40.02.10 x 0

Sume din excedentul anului prece4dent pentru acoperirea golurilor temporare de casă***) 93 40.02.11 x 0Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 94 40.02.50 0 0

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 95 00.17 0 1.890

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) 96 00.18 0 1.890Subventii de la bugetul de stat (cod 00.20) 97 42.02 0 1.890

98 00.20 0 1.890Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 99 42.02.21 0 0Subventii primite din Fondul de Interventie***) 100 42.02.28 0 0Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar 101 42.02.29 0Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili 102 42.02.32 0 0Sprijin financiar pentru constituirea familiei 103 42.02.33 0 0

104 42.02.34 0 340Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale 105 42.02.35 0Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi 106 42.02.36 0 0Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea programelor de electrificare 107 42.02.37 0 0

108 42.02.40 0 0Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 109 42.02.41 0 1.550Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA 110 42.02.42 0 0Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole 111 42.02.44 0 0Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European 112 42.02.45 0 0

113 42.02.46 0 0Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national 114 42.02.51 0 0

115 42.02.51.01 0 0

Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08) 116 43.02 0 0

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului 117 43.02.01 0 0118 43.02.04 0 0

119 43.02.07 0 0120 43.02.08 0 0

Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati 121 43.02.20 0 0

122 00.30 0123

124 49.02 0 130.218125

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) 126 50.02 0 32.760Autoritati publice si actiuni externe 127 51.02 0 13.400TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 128 10 0 5.500TITLUL II BUNURI SI SERVICII 129 20 0 7.000RAMBURSARI DE CREDITE 130 81 0 900TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 131 84 0 0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 132 85,01 0 0Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - SF 133 85.01.01 0 0

Alte servicii publice generale 135 54.02 0 460TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 136 10 0 400TITLUL II BUNURI SI SERVICII 137 20 0 60Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 138 55.02 0 18.900COMISIOANE 139 20 0 600DOBANZI 140 30 0 18.300

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06 + 40.02.07 + 40.02.10 + 40.02.11 + 40.02.50)Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de

interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45)

Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligatiilor restante ale centralelor de termoficare

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicapSubvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate ***)

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare (cu semnul minus)

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 69.02 + 79.02)

Page 17: › documents › 10179 › 14015 › proiect_buget_2012.pdf TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -(06.02.02) 19 06.02

17

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

PREVEDERI ANUALE

Cod rând

Cod indicator

din care credite

bugetare destinate stingerii platilor

restante

PROPUNERI 2012

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09) 141 56.02 0 0TRANSFERURI CURENTE 142 51 0 0

143 59.02 0 2.060Aparare 144 60.02 0Ordine publica si siguranta nationala 145 61.02 0 2.060TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 146 10 0 1.600TITLUL II BUNURI SI SERVICII 147 20 0 460

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 148 63.02 0 73.298Invatamant 149 65.02 0 53.600TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 150 10 0 45.000TITLUL II BUNURI SI SERVICII 151 20 0 8.000ALTE CHELTUIELI 152 59 0 600Sanatate 153 66.02 0 1.610TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 154 10 0 1.500TITLUL II BUNURI SI SERVICII 155 20 0 90ASISTENTA SOCIALA 156 57 0 20Cultura, recreere si religie 157 67.02 0 8.420TITLUL II BUNURI SI SERVICII 158 20 0 4.520ALTE CHELTUIELI 159 59 0 3.900TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 160 84 0 0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 161 85,01 0 0Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - SF 162 85.01.01 0 0

164 68.02 0 9.668TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 165 10 0 3.700TITLUL II BUNURI SI SERVICII 166 20 0 2.250TRANSFERURI CURENTE 167 51 0 665ASISTENTA SOCIALA 168 57 0 3.053

169 69.02 0 12.300Locuinte, servicii si dezvoltare publica 170 70.02 0 7.500TITLUL II BUNURI SI SERVICII 171 20 0 7.500Protectia mediului 172 74.02 0 4.800TITLUL II BUNURI SI SERVICII 173 20 0 4.800

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02 + 81.02 + 83.02 + 84.02 + 87.02) 174 79.02 0 9.800Actiuni generale economice, comerciale si de munca 175 80.02 0 0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 176 20 0 0Combustibili si energie 177 81.02 0 3.800TITLUL IV SUBVENTII 178 40 0 3.800

Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 179 40.03 0 2.400Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili 180 40.20 0 1.400

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 181 55 0 0A. Transferuri interne 182 55.01 0 0

Transferuri pentru achitarea obligatiilor restante ale centralelor de termoficare 183 55.01.54 0 0Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 184 83.02 0 0Transporturi 185 84.02 0 6.000TITLUL II BUNURI SI SERVICII 186 20 0 6.000Alte actiuni economice 187 87.02 0 0

REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 188 96.02REZERVE 189 97.02

EXCEDENT 98.02.96 190 98.02 0Excedentul secţiunii de funcţionare 191 98.02.96DEFICIT 99.02.97 192 99.02Deficitul secţiunii de funcţionare 193 99.02.97

1 00.01 0 99.312Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 2 00.31

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02) 3 00.10 0 0Sume defalcate din TVA (cod 11.02.07) 4 11.02 0 0

5 11.02.07 0 0C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 6 00.14 0 17.282

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.08) 7 36.02 0 0Amortizare mijloace fixe 8 36.02.07 0 0Depozite speciale pentru constructii de locuinte 9 36.02.08 0 0

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04) 10 37.02 0 17.282Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 11 37.02.04 0 17.282

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 12 00.15 0 6.900Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07 + 39.02.10) 13 39.02 0 6.900

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 14 39.02.01 0 0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02 +61.02)

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02 + 74.02)

VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.31 + 00.10 + 00.14 + 00.15 + 00.17 + 45.02) - TOTAL

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spaţiul rural

Page 18: › documents › 10179 › 14015 › proiect_buget_2012.pdf TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -(06.02.02) 19 06.02

18

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

PREVEDERI ANUALE

Cod rând

Cod indicator

din care credite

bugetare destinate stingerii platilor

restante

PROPUNERI 2012

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 15 39.02.03 0 0Venituri din privatizare 16 39.02.04 0 0Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului 17 39.02.07 0 0Depozite speciale pentru constructii de locuinte 18 39.02.10 0 6.900

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 19 00.17 0 22.000

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02) 20 00.18 0 22.000Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19) 21 42.02 0 22.000

22 00.19 0 22.000Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare 23 42.02.01 0 0Investitii finantate partial din imprumuturi externe 24 42.02.03 0Aeroporturi de interes local 25 42.02.04 0 0Planuri si regulamente de urbanism 26 42.02.05 0 0

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi 27 42.02.06 0 0Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD 28 42.02.07 0 0

29 42.02.09 0 0

30 42.02.09.01 0 0Finanţarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor 31 42.02.09.02 0 0Finanţarea subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor uzate 32 42.02.09.03 0 0

33 42.02.10 0Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit 34 42.02.12 0 0Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor 35 42.02.13 0

Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar 36 42.02.14 0 0

Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare ***) 37 42.02.15 0 038 42.02.16 0 0

39 42.02.16.01 0 0

40 42.02.16.02 0 0

41 42.02.16.03 0 0Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale 42 42.02.17 0 0

43 42.02.18 0 0

44 42.02.18.01 0 045 42.02.18.02 0 0

46 42.02.18.03 0 0

47 42.02.19 0 048 42.02.20 0 22.000

Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar 49 42.02.29 0 0Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism 50 42.02.40 0 0Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national 51 42.02.51 0 0

52 42.02.51.02 0 0

53 45.02 0 53.130Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) 54 45.02.01 0 52.930

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 55 45.02.01.01 0 25.660Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 56 45.02.01.02 0 27.270Prefinanţare 57 45.02.01.03 0 0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) 58 45.02.02 0 200Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 59 45.02.02.01 0 150Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 60 45.02.02.02 0 50Prefinanţare 61 45.02.02.03 0 0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) 62 45.02.03 0 0Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 63 45.02.03.01 0Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 64 45.02.03.02 0Prefinanţare 65 45.02.03.03 0

Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03) 66 45.02.04 0 0Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 67 45.02.04.01 0Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 68 45.02.04.02 0Prefinanţare 69 45.02.04.03 0

Fondul European de Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) 70 45.02.05 0 0Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 71 45.02.05.01 0

A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)

Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)

Finanţarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătateSubvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătateSubvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate

Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătateSubvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătateSubvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate

Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţa tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)

Page 19: › documents › 10179 › 14015 › proiect_buget_2012.pdf TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -(06.02.02) 19 06.02

19

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

PREVEDERI ANUALE

Cod rând

Cod indicator

din care credite

bugetare destinate stingerii platilor

restante

PROPUNERI 2012

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 72 45.02.05.02 0Prefinanţare 73 45.02.05.03 0

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) 74 45.02.07 0 0Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 75 45.02.07.01 0Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 76 45.02.07.02 0

Prefinanţare 77 45.02.07.03 0Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03) 78 45.02.08 0 0

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 79 45.02.08.01 0Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 80 45.02.08.02 0Prefinanţare 81 45.02.08.03 0

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03) 82 45.02.15 0 0Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 83 45.02.15.01 0Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 84 45.02.15.02 0Prefinanţare 85 45.02.15.03 0

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) 86 45.02.16 0 0Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 87 45.02.16.01 0Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 88 45.02.16.02 0Prefinanţare 89 45.02.16.03 0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) 90 45.02.17 0 0Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 91 45.02.17.01 0 0Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 92 45.02.17.02 0 0Prefinanţare 93 45.02.17.03 0 0

94 45.02.18 0 0Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 95 45.02.18.01 0Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 96 45.02.18.02 0Prefinanţare 97 45.02.18.03 0

98 45.02.19 0 0Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 99 45.02.19.01 0 0Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 100 45.02.19.02 0 0

101 49.02 0 107.135102

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) 103 50.02 0 9.383Autoritati publice si actiuni externe 104 51.02 0 9.378

A. Transferuri interne 105 55 0 0Alte transferuri curente interne 106 55,01,18 0 0

PROIECTE CU FINANTARE NERAMBURSABILA 107 56 0 6.000Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 108 56,01 0 6.000Finantare nationala 109 56.01.01 0 6.000Finantarea de la Uniunea Europeana 110 56.01.02 0 0Cheltuieli neeligibile 111 56.01.03 0 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 112 70 0 3.378TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 113 71 0 378

Active fixe 114 71.01 0 378Construcţii 115 71.01.01 0 0Maşini, echipamente si mijloace de transport 116 71.01.02 0 0Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 117 71.01.03 0 0Alte active fixe 118 71.01.30 0 378

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE 119 72 0 3.000TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 120 84 0 0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 121 85.01 0 0Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - SD 123 85.01.02 0 0

Alte servicii publice generale 124 54.02 0 5CHELTUIELI DE CAPITAL 125 70 0 5TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 126 71 0 5

Active fixe 127 71.01 0 5Construcţii 128 71.01.01 0 0Maşini, echipamente si mijloace de transport 129 71.01.02 0 0Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 130 71.01.03 0 0Alte active fixe 131 71.01.30 0 5

Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 132 55.02 0133 56.02 0

134 59.02 0 210Aparare 135 60.02 0Ordine publica si siguranta nationala 136 61.02 0 210CHELTUIELI DE CAPITAL 137 70 0 210TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 138 71 0 210

Active fixe 139 71.01 0 210Construcţii 140 71.01.01 0 0Maşini, echipamente si mijloace de transport 141 71.01.02 0 0

Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 69.02 + 79.02)

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09) Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02 +

61.02)

Page 20: › documents › 10179 › 14015 › proiect_buget_2012.pdf TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -(06.02.02) 19 06.02

20

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

PREVEDERI ANUALE

Cod rând

Cod indicator

din care credite

bugetare destinate stingerii platilor

restante

PROPUNERI 2012

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 142 71.01.03 0 0Alte active fixe 143 71.01.30 0 210Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 144 63.02 0 38.254

Invatamant 145 65.02 0 1.014PROIECTE CU FINANTARE NERAMBURSABILA 146 56 0 200

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 147 56,01 0 200Finantare nationala 148 56.01.01 0 200Finantarea de la Uniunea Europeana 149 56.01.02 0 0Cheltuieli neeligibile 150 56.01.03 0 0Programe din Fondul Social European 151 56.02 0 0Finantare nationala 152 56.02.01 0 0Finantarea de la Uniunea Europeana 153 56.02.02 0 0Cheltuieli neeligibile 154 56.02.03 0 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 155 70 0 814TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 156 71 0 814

Active fixe 157 71.01 0 814Construcţii 158 71.01.01 0 0Maşini, echipamente si mijloace de transport 159 71.01.02 0 0Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 160 71.01.03 0 0Alte active fixe 161 71.01.30 0 814

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 162 84 0 0Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 163 85.01 0 0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - SD 165 85.01.02 0 0Sanatate 166 66.02 0 0Cultura, recreere si religie 167 67.02 0 34.795

168 55 0 0169 55.01.18 0 0

PROIECTE CU FINANTARE NERAMBURSABILA 170 56 0 18.000Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 171 56.01 0 18.000Finantare nationala 172 56.01.01 0 18.000Finantarea de la Uniunea Europeana 173 56.01.02 0 0Cheltuieli neeligibile 174 56.01.03 0 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 175 70 0 16.795TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 176 71 0 16.795

Active fixe 177 71.01 0 16.795Construcţii 178 71.01.01 0 0Maşini, echipamente si mijloace de transport 179 71.01.02 0 0Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 180 71.01.03 0 0Alte active fixe 181 71.01.30 0 16.795

182 68.02 0 2.445PROIECTE CU FINANTARE NERAMBURSABILA 183 56 0 2.195

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 184 56.01 0 2.195Finantare nationala 185 56.01.01 0 2.195Finantarea de la Uniunea Europeana 186 56.01.02 0 0Cheltuieli neeligibile 187 56.01.03 0 0Programe din Fondul Social European 188 56.02 0 0Finantare nationala 189 56.02.01 0 0Finantarea de la Uniunea Europeana 190 56.02.02 0 0Cheltuieli neeligibile 191 56.02.03 0 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 192 70 0 250TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 193 71 0 250

Active fixe 194 71.01 0 250Construcţii 195 71.01.01 0 0Maşini, echipamente si mijloace de transport 196 71.01.02 0 0Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 197 71.01.03 0 0Alte active fixe 198 71.01.30 0 250

199 69,02 0 27.818Locuinte, servicii si dezvoltare publica 200 70.02 0 27.818

PROIECTE CU FINANTARE NERAMBURSABILA 201 56 0 9.000Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 202 56.01 0 9.000Finantare nationala 203 56.01.01 0 9.000Finantarea de la Uniunea Europeana 204 56.01.02 0 0Cheltuieli neeligibile 205 56.01.03 0 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 206 70 0 18.818TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 207 71 0 18.818

Active fixe 208 71.01 0 18.818Construcţii 209 71.01.01 0 0Maşini, echipamente si mijloace de transport 210 71.01.02 0 0Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 211 71.01.03 0 0Alte active fixe 212 71.01.30 0 18.818

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 213 84 0 0Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 214 85.01 0 0

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02 + 74.02)

Page 21: › documents › 10179 › 14015 › proiect_buget_2012.pdf TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -(06.02.02) 19 06.02

21

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

PREVEDERI ANUALE

Cod rând

Cod indicator

din care credite

bugetare destinate stingerii platilor

restante

PROPUNERI 2012

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - SD 216 85.01.02 0 0Protectia mediului 217 74.02 0 0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 218 79.02 0 31.470Actiuni generale economice, comerciale si de munca 219 80.02 0 13.422

A. Transferuri interne 220 55 0 1.500Programe de dezvoltare 221 55.01.13 0 1.500

PROIECTE CU FINANTARE NERAMBURSABILA 222 56 0 0Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 223 56.01 0 0Finantare nationala 224 56.01.01 0 0Finantarea de la Uniunea Europeana 225 56.01.02 0 0Cheltuieli neeligibile 226 56.01.03 0 0Mecanismul financiar SEE 227 56.17 0 0Finantarea nationala 228 56.17.01 0 0Finantarea externa nerambursabila 229 56.17.02 0 0Cheltuieli neeligibile 230 56.17.03 0 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 231 70 0 11.922TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 232 71 0 11.922

Active fixe 233 71.01 0 11.922Construcţii 234 71.01.01 0 0Maşini, echipamente si mijloace de transport 235 71.01.02 0 0Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 236 71.01.03 0 0Alte active fixe 237 71.01.30 0 11.922

Combustibili si energie 238 81.02 0 0TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 239 55 0 0

A. Transferuri interne 240 55.01 0 0Transferuri pentru achitarea obligatiilor restante ale centralelor de termoficare 241 55.01.54 0 0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 242 83.02 0Transporturi 243 84.02 0 16.180

PROIECTE CU FINANTARE NERAMBURSABILA 244 56 0 15.000Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 245 56.01 0 15.000Finantare nationala 246 56.01.01 0 15.000Finantarea de la Uniunea Europeana 247 56.01.02 0 0Cheltuieli neeligibile 248 56.01.03 0 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 249 70 0 1.180TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 250 71 0 1.180

Active fixe 251 71.01 0 1.180Construcţii 252 71.01.01 0 0Maşini, echipamente si mijloace de transport 253 71.01.02 0 0Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 254 71.01.03 0 0Alte active fixe 255 71.01.30 0 1.180

Alte actiuni economice 256 87.02 0 1.868PROIECTE CU FINANTARE NERAMBURSABILA 257 56 0 1.868

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 258 56.01 0 1.868Finantare nationala 259 56.01.01 0 1.868Finantarea de la Uniunea Europeana 260 56.01.02 0 0Cheltuieli neeligibile 261 56.01.03 0 0

Programe din Fondul Social European 262 56.02 0 0Finantare nationala 263 56.02.01 0 0Finantarea de la Uniunea Europeana 264 56.02.02 0 0Cheltuieli neeligibile 265 56.02.03 0 0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 266 96.02 0REZERVE 267 97.02

EXCEDENT 98.02.97 268 98.02Excedentul secţiunii de dezvoltare 269 98.02.97

270 99.02 7.823Deficitul secţiunii de dezvoltare 271 99.02.97

NOTA: *** a nu se detalia in fază de programare

PRIMAR DIRECTOR ECONOMICGHEORGHE STEFAN Staicu Dorina

DEFICIT 1) 99.02.97

1) finantat din excedentul anilor precedenti

- Fiecare capitol, subcapitol si paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificaţiei economice.