A B Kajian angkasa lepas C Penerangan tentang pencemaran · PDF fileC perkembangan otak...

Click here to load reader

 • date post

  12-May-2019
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of A B Kajian angkasa lepas C Penerangan tentang pencemaran · PDF fileC perkembangan otak...

2

PPT 2018

benang

ladung

1 Manakah antara pernyataan berikut menerangkan maksud sains dengan paling tepat?

A Ilmu pengetahuan tentang alam sekeliling yang tersusun dan kian berkembang mengikut

penemuan yang baru

B Kajian angkasa lepas

C Penerangan tentang pencemaran alam sekitar

D Ciptaan alat yang semakin canggih

2

W, X, Y, dan Z merupakan langkah-langkah yang terlibat dalam kaedah saintifik. Manakah

merupakan turutan langkah yang betul?

A Z, W, Y, X

B W, Z, Y, X

C Z, Y, W, X

D Y, Z, W, X

3 Dalam proses sains, bagaimanakah hipotesis yang dibentuk dapat diuji?

A Melakukan eksperimen

B Mengenal pasti masalah

C Membuat inferens

D Membuat kesimpulan

4 Mengapakah penggunaan kaedah dan teknik harus dirancang sebelum memulakan suatu penyiasatan saintifik?

A Untuk memastikan data yang dikumpulkan adalah lebih tepat

B Untuk memudahkan pengumpulan data

C Untuk mengumpulkan data dengan lebih cepat

D Untuk menjalankan penyiasatan dengan mudah

5

Rajah 1

Dalam suatu eksperimen yang mengkaji perhubungan antara ayunan ladung dan panjang benang,

yang manakah dipadankan dengan betul?

Pemboleh ubah yang Pemboleh ubah yang

dimalarkan dimanipulasikan

A Panjang tali ladung Masa ayunan ladung

B Jisim ladung Panjang tali ladung

C Masa ayunan ladung Bentuk ayunan

D Bentuk ladung Masa ayunan ladung

W : Membuat hipotesis

X : Mengumpulkan data

Y : Mengawal pemboleh ubah

Z : Mengenal pasti masalah

X Y

3

PPT 2018

silinder

penyukat O

P

Q

6 Semasa penyiasatan dijalankan, kita harus mengambil kira perkara-perkara yang berikut kecuali

A mengambil sukatan sekali sahaja untuk menjimatkan masa

B memastikan satu ayunan lengkap ialah dari X ke Y dan kembali ke X

C memulakan jam randik selepas mengira dari 5, 4, 3, 2, 1, 0

D memastikan susunan radas tidak terganggu oleh tiupan angin

7 Penyiasatan saintifik biasanya melibatkan deria berikut, kecuali

A deria rasa

B deria sentuh

C deria penglihatan

D deria pendengaran

8

Rajah 2

Rajah 2 di atas menunjukkan keputusan eksperimen yang mengkaji kesan pemanjangan spring

dengan perubahan daya yang dikenakan ke atas spring. Apakah inferens yang dapat dibuat?

A Perubahan daya tidak memberi kesan ke atas pemanjangan spring

B Perubahan daya berkadar terus dengan pemanjangan spring

C Perubahan daya berkadar songsang dengan pemanjangan spring

D Spring terputus apabila daya yang besar dikenakan

9

Rajah 3

Rajah 3 menunjukkan bahan-bahan tenggelam timbul dalam cecair-cecair yang berbeza.

Ketumpatan bahan-bahan disusun mengikut urutan ketumpatan yang semakin berkurang ialah

A K, L, M, O, P, Q

B Q, M, P, L, O, K

C K, O, L, P, M, Q

D O, P, Q, K, L, M

pemanjangan

spring

daya

K

Lp M

4

PPT 2018

10 Semasa mengkaji kadar keterlarutan gula berlainan saiz dalam air, apakah pemboleh ubah yang harus dimalarkan?

I Suhu air

II Isi padu air yang digunakan

III Masa untuk gula melarut dalam air

A I sahaja

B II sahaja

C III sahaja

D I dan II sahaja

11

Rajah 4

Rajah 4 di atas menunjukkan kadar tindak balas suatu enzim pada julat suhu yang

berbeza. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat?

I Suhu tidak menunjukkan kesan ke atas tindak balas enzim

II Kadar tindak balas enzim semakin meningkat pada julat suhu 0 C 30 C

III Kadar tindak balas menurun selepas suhu 30 C 40 C

A I sahaja

B I dan II sahaja

C II dan III sahaja

D I, II, dan III

13

Rajah 5

Rajah 5 di atas menunjukkan dua jenis sel saraf P dan Q dalam badan manusia. Antara berikut,

yang manakah mewakili sel-sel saraf tersebut?

P Q

A Neuron deria Neuron perantaraan

B Neuron perantaraan Neuron motor

C Neuron motor Neuron deria

D Neuron motor Neuron perantaraan

suhu

kadar

tindak

balas

enzim

0 10 20

30 40

P Q

5

PPT 2018

13 Antara berikut, yang manakah merupakan tindakan luar kawal?

A Batuk

B Mendengar

C Membaui

D Bercakap

14

Rajah 6

Rajah 6 di atas menunjukkan kelenjar-kelenjar endokrin yang utama dalam badan. Antara kelenjar

P, Q, R, dan S, yang manakah berfungsi apabila seseorang memakan madu dalam kuantiti yang

tinggi?

A P

B Q

C R D S

15

Rajah 7

Mata seorang pelajar mengerlip untuk mengelakkan kemasukan seekor serangga kecil ke

dalamnya. Antara bahagian yang berlabel P, Q, R, dan S pada Rajah 7 di atas, yang manakah

bertanggungjawab kepada gerak balas itu?

A P

B Q

C R

D S

P

Q

R

S

P

Q

R

S

6

PPT 2018

16

Rajah 8

Kelenjal Y, dalam Rajah 8, berfungsi untuk

A merangsangkan pertumbuhan

B menyediakan uterus untuk menerima ovum

C mengawal aras gula dalam darah

D menambahkan keupayaan badan untuk mengatasi tekanan hidup

17

Rajah 9

Berdasarkan Rajah 9 di atas, kekurangan hormon dari kelenjar manakah boleh menyebabkan

seseorang menghidap penyakit goiter?

A I

B II

C III

D IV

18 Bahagian otak yang manakah mengawal minda seseorang?

A Serebrum

B Serebelum

C Medula oblongata

D Saraf spina

ginjal

kelenjar Y

I

II

III

IV

7

PPT 2018

19

Rajah 10 Rajah 10 menunjukkan suatu neuron deria. Bahagian berlabel X dikenal sebagai

A dendron

B akson

C sinaps

D badan sel

20 Antara berikut, yang manakah bukan suatu tindakan luar kawal?

A Penganalisaan maklumat

B Pengawalaturan suhu badan

C Rembesan air liur D Peristalsis dalam usus

21 Kekurangan hormon yang dirembeskan oleh kelenjar tiroid akan mengakibatkan

A kadar metabolisme dipercepatkan

B penyakit goiter

C perkembangan otak kanak-kanak terencat

D perkembangan ciri-ciri seks sekunder terencat

22 Antara aktiviti berikut, yang manakah tidak dikawal oleh medula oblongata?

A Peristalsis B Pemikiran C Denyutan jantung

D Peredaran darah

23 Ubat penenang yang diambil dalam dos yang banyak boleh menyebabkan

I mengantuk

II koordinasi otot terbantut

III penglihatan menjadi kabur

A I sahaja

B II sahaja

C II dan III sahaja

D I, II, dan III

X

reseptor

dendrit

8

PPT 2018

24 Bahagian X membentuk sebahagian besar otak. Antara berikut , yang manakah fungsi bahagian X itu?

I Mengawal aktiviti mental

II Mengawal tindakan terkawal

III Mengawal keseimbangan badan

A I sahaja

B II sahaja C I dan II sahaja D I, II, dan III

25

Rajah 11

Rajah 11 di atas menunjukkan keratan rentas bagi saraf tunjang. Bahagian yang manakah

dilabelkan dengan betul?

I Neuron deria

II Neuron motor

III Neuron perantaraan

A III sahaja

B I dan II sahaja

C II dan III sahaja

D I, II, dan III

26 Kesan alkohol kepada manusia termasuklah

I sirosis hati

II gangguan tindakan terkawal

III ulser perut

A II sahaja

B III sahaja

C I dan III sahaja

D I, II, dan III

otot

sel kulit

neuron perantaraan

neuron deria

X

neuron motor

9

PPT 2018

27 Antara berikut , yang manakah kesan ket