99.1 Zdraví

Click here to load reader

download 99.1 Zdraví

of 10

 • date post

  23-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  41
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět kolem nás. 99.1 Zdraví. Autor: Mgr. Pavlína Sirová. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of 99.1 Zdraví

Snmek 1

99.1 ZdravElektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Svt kolem ns

Autor: Mgr. Pavlna Sirov

Vte, kdo zpsobuje angnu, chipku, nebo netovice?

1Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace99.2 Co u v? Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Svt kolem ns

Pro rst a vvoj potebujeme pestrou, hodnotnou a zdravou stravu.Nejvt zastoupen by mlo mt ovoce, zelenina, netun mln vrobky a celozrnn peivo.Kad skupina potravin obsahuje jin vivn ltky neboli iviny.K ivinm pat: cukry, tuky a blkoviny.Potrava mus tak obsahovat minerln ltky, vitamny a vlkninu.Nemocem je nejlpe pedchzet dostatenm pjmem vyven stravy a pravidelnm pitnm reimem.Voda je obsaena i v ovoci a zelenin.Nemli bychom jst mnoho sladkost a pt hodn slazench npoj.Dleit je tak otuovn a pravideln pobyt na erstvm vzduchu.

Dleit telefonn sla prvn pomoci: 150 hasii 155 zchrann sluba 158 policie 112 tsov voln (celoevropsk)

2Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace99.3 Jak si ekneme nov termny a nzvy?Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Svt klem ns

Zdrav neptomnost nemoci, celkov stav tlesn a duevn pohody.Denn reim pravideln rytmus dne, stdn innosti a odpoinku.Zdrav viva pjem vyven potravy.Osobn a duevn hygiena - hygiena je slovo eckho pvodu, znamen zdrav prospn - v bnm hovoru je tot, co udrovn istotyNvykov ltky zvislost na drogch (nikotin, alkohol).Nemoci a razy- nemoci zpsobuj viry a bakterie, bvaj penosn - infekn - raz si lovk pivod ciz neopatrnost, nepozornost nebo pecennm sil.

3Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace99.4 Co si ekneme novho?Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Svt kolem ns

Denn reimrytmus kadho dne m bt pravideln.je dleit stdat dobu innosti a dobu odpoinku.m obsahovat as na prci, osobn hygienu, odpoinek a jdlo, zbavu, sport a pohyb na erstvm vzduchu.dleit je as strven s rodinou a as vyhrazen na spnek- dochz k obnov tlesnch a duevnch sil.Zdrav viva1/ Pyramida vivydostaten psun zkladnch ivin, minerlnch ltek a vitamn zajist pestr a rznorod strava.jdelnek by ml obsahovat ovoce, zeleninu, celozrnn chlb, vloky a vrobky z obilovin, mlko, sr a jogurt, maso, vejce a lutniny.v souasnosti se objevuje stle vce vrobk s oznaenm BIO- produkty ekologickho zemdlstv (rostliny se pstuj bez pouit chemickch hnojiv a zvata se chovaj v pirozenm prosted).2/ Pitn reimlidsk tlo je z 60 a 70% tvoeno vodou.bhem dne z tla vyloume asi 2,5 litru vody.doporuen dvka tekutin se pohybuje mezi 2 a 3 litry.nejlep je pt istou vodu, stdat minerlky (spe neperliv), ovocn a bylinn aje, neslazen ovocn a zeleninov vy.

Osobn a duevn hygienahygienick opaten omezuj psoben kodlivch ltek.prevence nemoc.zanedbn me mt nepjemn nsledky teba v podob infekn loutenky.Osobn hygienazahrnuje soustavnou a dkladnou pi o istotu celho tla, vlas, dutiny stn (pravideln itn zub), otuovn a pe o obleen.Duevn hygienaje dleit ctit se dobe ve td, mt kamardy, bt spokojen se svm kolnm prospchem, aktivn a uspokojiv trvit svj voln as, doma mt pjemn a lskypln prosted toto ve se nazv duevn zdrav.pokud je ve, jak m bt, jsme v tzv. duevn pohod.

Nvykov ltkylovk ztrc svou duevn rovnovhu stv se zvislm.nejastji se vyskytuje zvislost na nikotinu a alkoholu (adme je mezi drogy). - nikotin je obsaen v tabku. - zpsobuje nemoci srdce a cv, rakovinu a spoustu dalch nemoc. - alkohol zpsobuje odumrn mozkovch bunk, nemoci srdce a cv a pokozuje jtra.

Nemoci infekn nemoci zpsobuj viry a bakterie, jsou penosn a se vzduchem pi kaln nebo kchn.proti infeknm onemocnnm se meme nechat okovat - tlo zskv ltky, kter pomhaj zabrnit vzniku onemocnn.nemoc provzej urit pznaky, nap. zven teplota, nava, bolest hlavy, nechutenstv apod.- je nutn navtvit lkae, kter stanov diagnzu - zjist druh onemocnn a stanov lbu.razpokud se nkdo vnji zran, potebuje lkaskou pomoc.s lehkm porannm si poradme sami - proto je dleit znt zkladn pravidla prvn pomoci.

4Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace99.5 Procvien a pkladyElektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Svt kolem ns

1. Kolik hodin denn spte?2. Vte, co to znamen, kdy se o nkom ekne, e je skivan i sova?3. Kolik asu denn strvte aktivnm pohybem nebo sportem?4. Co si pedstavujete pod pojmem osobn hygiena?5. Vte, co znamen slovo kosmetika a kdo je kadenk?6. Vte, co je to stres? Zavte ho ve kole? Jak se mu d vyhnout?7. Kolik asu strvte denn u televize a potae?8. Me se na veejnch mstech kouit? Co si myslte o zkazech kouen v restauracch, ve vlacch apod.?9. Zamyslete se, co vechno me alkohol zavinit.10. Vte, co je to epidemie?11. Vte, co by mla sprvn obsahovat lkrnika?

5Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace99.6 Nco navc pro ikovnElektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Svt kolem ns

Zajmav dajeDospl lovk by ml denn spt kolem 8 hodin, dti 10 a 12 hodin.Jednostrann viva je rizikov a me bt pinou ady nemoc obezita (otylost) - lovk m v tle nadmrn mnostv tuku.Pvod potravin nemusme posuzovat jenom z hlediska ekologick jistoty, ale i z hlediska poruovn lidskch prv. Vrobky s oznaenm FAIR TRADE podporuj vrobce z rozvojovch zem. U takto oznaench vrobk mme jistotu, e se na jejich vrob nepodlely nezletil dti a e jejich vrobci dostanou spravedlivou odmnu.Kdy je lovk dehydratovan, znamen to, e v organismu nen dostatek vody. Pznaky dehydratace jsou ze, bolest hlavy, nava, snen pozornosti a schopnosti dobe pracovat.

Zajmav dajePrevenc rozumme vechna opaten, pomoc kterch pedchzme nemocem, razm a dalm nepjemnm udlostem. Prevenc je okovn, dezinfekce, pouvn pilby pi jzd na kole apod.

Zajmav dajeMezi drogy adme napklad heroin, kokain, marihuanu, nikotin, alkohol.esk republika se ad mezi zem s nadprmrnm potem kuk.Poet zemelch na nsledky kouen se kadoron zvyuje. Kuk pichz v prmru a o 10 let svho ivota.V esk republice je povoleno prodvat cigarety stejn jako alkoholick npoje pouze lidem starm 18ti let.Spoteba alkoholu v esk republice je velmi vysok. Pohybuje se kolem 10 litr na jednoho obyvatele (vetn dt) za rok.Mezi zvislosti pat i gamblerstv, co je zvislost na hracch automatech. k se mu tak chorobn hrstv.

6Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace99.7 CLILElektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Svt kolem ns

zdrav, ovoce, zelenina, pitn reim, hygiena, cigarety, alkohol, nemoc, razfruitvegetablesdrinkhygienecigarettesalcoholillnessinjury

health

7Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace99.8 Test znalostSprvn odpovdi:Mli bychom denn spt alespo 5 hodin.zhruba 10 hodin.alespo 8 hodin.zhruba 2 hodiny.3. Bhem dne se snam co nejvce asu strvit u televize.u potae.pohybem.uklzenm.2. Ml bych jst hlavn sladkosti a chipsy.uzeniny.ovoce a zeleninu.lky.4. Denn bychom mli vypt zhruba 2 litry tekutin.hodn kvy.celou lhev sladk limondy.1 litr mlka.ccca

Test na znmkuElektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Svt kolem ns

8Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace99.9 Pouit zdroje, citaceElektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Svt kolem ns

lovk a jeho zdrav, M.Janov, M. Grigrkov uebnice pro 4. a 5. ronk Z, 2008J a mj svt, V. tikov prvouka pro 3. ronk, nakladatelstv Nov kola, 2008

Obrzky z databze klipart

http://www.detska-razitka.cz/data/USR_001_DETSKA_RAZITKA/85109_DESSINS.jpghttp://files.viva-zdravavyziva.webnode.cz/200000000-0438505321/zdrava-vyziva3.jpghttp://behame.cz/wp-content/uploads/2008/05/voda-balena.jpghttp://nd05.jxs.cz/144/269/c9211b4bf7_82372376_o2.jpghttp://hygiena.zdrave.cz/ir/images/zdrave_ArticleModule-Articles/1117-image-Dusevni_hygiena--ifresize-200x.jpghttp://www.facelike.cz/data/img/94-a.jpghttp://www.tavlisa.name/pozadi/foto-alkohol.jpghttp://i.lidovky.cz/11/042/lngal/GLU3a9146_dite.jpghttp://farm6.static.flickr.com/5248/5365539797_9072013435.jpghttp://www.metropol.cz/public/content-images/cz/article/11293_w.jpghttp://www.obesity-news.cz/pics/nase-zdravi-je-otazkou-zivotniho-stylu.jpghttp://www.abecedazdravi.cz/pictures/zpravodajstvi/2005-10-10_piramida_zdrav_3TZLF17CL5.jpghttp://files.spravnavyziva.cz/200000034-a144ca23e7/iStock_000008879655XSmall.jpghttp://files.chudni.meu.zoznam.sk/200000014-38fba3a636/detska_obezita.jpghttp://blog.lunchtime.cz/wp-content/fairtrade_logo.pnghttp://nd01.jxs.cz/413/661/0f44fbb6f7_39586888_o2.jpghttp://drogy-info.inup.cz/files/7tq9tac3t57n.jpgElektronick uebnice I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Svt kolem ns

99.10 AnotaceAutorMgr. Sirov Pavlna

Obdob07 12/2012Ronk5. ronkKlov slovaPe o zdrav - denn reim, zdrav viva, osobn a duevn hygiena, nvykov ltky, nemoci a razy.AnotacePrezentace popisujc pi o zdrav. Procvien a pklady.