92545795 Jk Tabika Taska

download 92545795 Jk Tabika Taska

of 60

 • date post

  04-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  490
 • download

  14

Embed Size (px)

Transcript of 92545795 Jk Tabika Taska

 • 8/13/2019 92545795 Jk Tabika Taska

  1/60

  JAWATANKUASA TABIKA/ TASKA KEMASPekeliling Bahagian Pengurusan Dan Pemakanan Jabatan Kemajuan Masyarakat Bil. 05 Tahun 2007

  Tarikh Dikeluarkan

  :

  1 November 2007

 • 8/13/2019 92545795 Jk Tabika Taska

  2/60

  MANUAL PENGURUSAN TABIKA DAN TASKA KEMASBAB 5: GARIS PANDUAN BIDANG TUGAS & TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA TABIKA/TASKA KEMAS

  ii

 • 8/13/2019 92545795 Jk Tabika Taska

  3/60

  MANUAL PENGURUSAN TABIKA DAN TASKA KEMASBAB 5: GARIS PANDUAN BIDANG TUGAS & TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA TABIKA/TASKA KEMAS

  ISI KANDUNGAN Perkara Muka Surat

  GARIS PANDUAN BIDANG TUGAS & TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA TABIKA KEMAS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tujuan Keahlian Tujuan Penubuhan Tanggungjawab Jawatankuasa Senarai Tugas EXCO Prosedur pembubaran Jawatankuasa Dan Penutupan Akaun Perlantikan Jawatankuasa Kuasa Ketua Pengarah Atau Pengarah Ke Atas Jawatankuasa 1 1-2 2 2 -4 4-7 7 8 8

  GARIS PANDUAN PENGURUSAN AKAUN TABIKA/ TASKA KEMAS 9. 10. 11. 12. 13. 9 9-13 1313-14 14

  Tujuan Tafsiran, Tugas dan Tanggungjawab Sumber Kewangan Perbelanjaan TABIKA/ TASKA Keluaran Wang TABIKA/TASKA Untuk Aktiviti Di Peringkat Daerah/Bahagian/Negeriiii

 • 8/13/2019 92545795 Jk Tabika Taska

  4/60

 • 8/13/2019 92545795 Jk Tabika Taska

  5/60

  MANUAL PENGURUSAN TABIKA DAN TASKA KEMASBAB 5: GARIS PANDUAN BIDANG TUGAS & TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA TABIKA/TASKA KEMAS

  21. 22. 23. 24. 25.

  Latar Belakang Kaedah Pelaksanaan Anggaran Kos Jangkaan Impak Penutup

  29 29 30 30 30

  GARIS PANDUAN SEMINAR PENGUPAYAAN AHLI JAWATANKUASA TABIKA DAN TASKA 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Latar Belakang Objektif Kaedah Pelaksanaan Atur cara Seminar Anggaran Kos Jadual Pelaksanaan Jangkaan Impak Penutup Rujukan 31 32 32 33-35 35-36 36 37 37 38

  v

 • 8/13/2019 92545795 Jk Tabika Taska

  6/60

  MANUAL PENGURUSAN TABIKA DAN TASKA KEMASBAB 5: GARIS PANDUAN BIDANG TUGAS & TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA TABIKA/TASKA KEMAS

  BAB 5 GARIS PANDUAN BIDANG TUGAS & TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA TABIKA/TASKA KEMAS

  1

  Tujuan 1.1 Garis panduan ini adalah bertujuan untuk menjelaskan khusus kepada Jawatankuasa TABIKA/TASKA KEMAS mengenai bidang tugas dan tanggungjawab kepada TABIKA/TASKA juga kepada Jabatan Kemajuan Masyarakat ( KEMAS ).

  2

  Keahlian 2.1 Keahlian Jawatankuasa ini adalah terbuka kepada ibu bapa, penjaga kanak-kanak yang mendaftar masuk ke TABIKA/ TASKA KEMAS pada tahun semasa dan juga terbuka kepada pemimpin masyarakat setempat. Jabatan juga memberi kebenaran penglibatan wakil badan Kerajaan, Badan Bukan Kerajaan atau pemimpin masyarakat yang boleh membantu dan memberi sumbangan bagi menjayakan aktiviti pendidikan prasekolah serta yang berkaitan dengan nya. Jumlah Keahlian adalah diantara 12 hingga 17 orang termasuk Jawatan Pengerusi, Setiausaha, Bendahari, Penolong Bendahari dan 2 orang Pemeriksa Kira-Kira . Peratus keahlian adalah ditetapkan mengikut kadar seperti berikut : 2.4.1 Wakil ahli dari ibu/bapa/penjaga : 70% 2.4.2 Wakilahli dari Agensi /badan sukarela : 30%

  2.2

  2.3

  2.4

  2.5

  Ahli Exco Jawatankuasa terdiri dari :

  1

 • 8/13/2019 92545795 Jk Tabika Taska

  7/60

  MANUAL PENGURUSAN TABIKA DAN TASKA KEMASBAB 5: GARIS PANDUAN BIDANG TUGAS & TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA TABIKA/TASKA KEMAS

  2.5.1 Pengerusi dilantik dikalangan yang hadir di dalam mesyuarat Agong terdiridaripada ibu bapa, penjaga kanak-kanak atau pemimpin masyarakat. 2.5.2 Setiausaha dilantik dikalangan yang hadir di dalam mesyuarat Agong terdiri daripada ibu bapa atau Penjaga kanak-kanak. 2.5.3 Bendahari dilantik dari Pemaju Masyarakat dari salah seorang Pemaju Masyarakat TABIKA/TASKA yang bertugas di TABIKA/TASKA yang berkenaan. 2.5.4 Penolong Bendahari dilantik dikalangan yang hadir di dalam mesyuarat Agong terdiri daripada ibu bapa atau penjaga kanak-kanak. 2.5.5 2 orang Pemeriksa kira-kira dilantik dikalangan ahli yang hadir di dalam mesyuarat Agong terdiri daripada ibu bapa atau penjaga yang sebaiknya mempunyai kemahiran minima asas akaun. 2.6 Penaung dilantik dan dipersetujui dalam mesyuarat Agong dan hendaklah terdiri dari tokoh atau pemimpin tempatan yang dihormati dan mempunyaipengaruh dan boleh memberi sumbangan dalam melaksanakan aktiviti dan menjaga kebajikan anak-anak, ibu bapa dan masyarakat setempat. Penasihat dilantik oleh Pengarah KEMAS Negeri terdiri dari Pegawai KEMAS Daerah atau Pegawai lain yang diberi tanggungjawab serta bertugas dikawasan berkenaan.

  2.7

  3

  Tujuan Penubuhan 3.1 Jawatankuasa ini adalah bertujuan untuk menggembelingkan tenaga masyarakat dan kerajaan agar dasar-dasar dan program kerajaan dapat disambut baik dan disertai oleh masyarakat secara aktif. Masyarakat juga melalui jawatankuasa boleh menyumbang dalam

  2

 • 8/13/2019 92545795 Jk Tabika Taska

  8/60

  MANUAL PENGURUSAN TABIKA DAN TASKA KEMASBAB 5: GARIS PANDUAN BIDANG TUGAS & TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA TABIKA/TASKA KEMAS

  mencetuskan idea serta bersama membuat keputusan dalam melaksanakan sesuatu aktiviti.

  4

  Tanggungjawab Jawatankuasa 4.1 Pendaftaran Kanak-Kanak: 4.1.1 Mengenal pasti keluarga yang mempunyai anakanak dalam lingkungan 2 hingga 4 tahun untuk mendaftarmasuk ke TASKA dan yang berumur 56 tahun untuk mendaftar masuk ke TABIKA. Mengedarkan borang pendaftaran kepada ibu bapa atau penjaga yang berkenaan. Membantu Pemaju Masyarakat atau Jabatan untuk mengadakan sesi penerangan kepada ibu bapa serta orientasi kepada kanak-kanak satu minggu sebelum sekolah bermula di awal tahun.

  4.1.2

  4.1.3

  4.2. Penyediaan Dan TABIKA/TASKA 4.2.1.

  Keselamatan

  Tempat/Premis

  Membantu Pemaju Masyarakat atau Jabatan dalam menyediakan dan mempastikan tempat,kemudahan dan kelengkapan peralatan adalah selamat dan kondusif untuk pembelajaran. Bekerjasama untuk mencantikan kawasan, menjaga kebersihan dan mempastikan keselamatan kanak-kanak sepanjang masa . Bekerjasama dan mengambil langkah-langkah perlu untuk mempastikan keselamatan harta benda peralatan dan kemudahan dari kerosakan atau kecurian.

  4.2.2.

  4.2.3.

  4.3. Merancang Dan Melaksanakan Aktiviti Ko Kurikulum

  3

 • 8/13/2019 92545795 Jk Tabika Taska

  9/60

  MANUAL PENGURUSAN TABIKA DAN TASKA KEMASBAB 5: GARIS PANDUAN BIDANG TUGAS & TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA TABIKA/TASKA KEMAS

  4.3.1.

  Merancang pelaksanaan aktiviti ko kurikulum yang melibatkan kanak-kanak, ibu bapa / penjaga dan masyarakat setempat bagi memupuk semangat kerjasama sesama ahlikeluarga dan masyarakat Merancang dan melaksanakan aktiviti bagi meningkatkan kemahiran keibubapaan menerapkan amalan positif serta kesedaran terutama kepada ibu bapa atau penjaga kanakkanak bersama Jabatan,atau lain-lain agensi serta badan bukan kerajaan.

  4.3.2.

  4.4

  Pengurusan Dan Pentadbiran 4.4.1 Merancang jadual dan melaksanakan mesyuarat mesyuarat secara berkala untuk merancang dan memantau aktiviti, menyemak prestasi kewangan, menyelesaikan masalah atau isu berbangkit dengan semangat kerja sebagai satu pasukan. Membuat pemilihan pembantu masyarakat sukarela dan menetapkan kadar bayaran (bagi TABIKA/TASKA yang tidak mempunyai Pembantu tetap ) dengan kelulusan Penasihat . Menetapkan kadar sumbangan dari ibu bapa atau penjaga kanak-kanak mengikut kadar yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah KEMAS dengan mengambil kir

  a kemampuan ibu bapa atau penjaga.Keputusan penentuan kadar hendaklah dirujuk untuk makluman Penasihat. Membuat keputusan dalam mesyuarat Jawatankuasa apa jugabentuk kutipan atau derma yang diperlukan bagi melaksanakan aktiviti atau lain-lain kos pengurusan aktiviti yang tidak dibiayai oleh Jabatan dengan kelulusan Penasihat dan dimaklumkan kepada Pengarah KEMAS Negeri. Menguruskan akaun tabungan Jawatankuasa dengan melantik 3 orang pemegang amanah iaitu Pengerusi, Setiausaha dan Bendahari.4

  4.4.2

  4.4.3

  4.4.44.4.5

 • 8/13/2019 92545795 Jk Tabika Taska

  10/60

  MANUAL PENGURUSAN TABIKA DAN TASKA KEMASBAB 5: GARIS PANDUAN BIDANG TUGAS & TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA TABIKA/TASKA KEMAS

  4.5. Mendapatkan Penyertaan Ibu/Bapa/Penjaga/Masyarakat 4.5.1.

  Dan

  Penglibatan

  Membuat kempen penyertaan dari ibu atau bapa dan masyarakat untuk bersama melibatkan aktiviti yang dirancang oleh Jabatan dari masa ke semasa. Membantu Pemaju Masyarakat atau Jabatan dalam membuat susulan ke rumah keluarga kanakkanak TABIKA/TASKA atau mana - mana keluarga yang terlibat di bawah kelolaan Jabatan. Membina rangkaian kerja yang akrab dengan Jabatan bagi mencapai matlamat program

  4.5.2.

  4.5.3.

  5.

  Senarai Tugas Exco 5.1. Penaung 5.1.1. Menaungi Jawatankuasa yang dilantik supaya dapat berfungsi dengan baik. Memberi kerjasama untuk mendapatkan kemudahan ser

  ta bantuan dari lain-lain badan sukarela serta pemimpin tempatan untuk bersama menyumbang dalam aktiviti yang dirancang.

  5.1.2.

  5.2. Penasihat 5.2.1. Memberi khidmat nasihat, motivasi dan menerapkan semangatkerja berpasukan kepada semua ahli Jawatankuasa mengikut bidang tanggngjawab yang ditetapkan. Memantau dan membuat penguatkuasaan kepada prosedur-prosedur yangditetapkan untuk

  5.2.2.

  5

 • 8/13/2019 92545795 Jk Tabika Taska

  11/60

  MANUAL PENGURUSAN TABIKA DAN TASKA KEMASBAB 5: GARIS PANDUAN BIDANG TUGAS & TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA TABIKA/TASKA KEMAS

  menjamin kualiti perkhidmatan dan mewujudkan ketelusan. 5.2.3. Merancang aktiviti susulan melalui perjumpaan dan mengaturkan mesyuarat bersama bagi mengesan isu-isu semasa, menyebar dan mendapatkan maklumat serta lain-lain perkara yang berkaitan. Meluluskan permohonan dari Jawatankuasa berdasarkan su