9 koraka-do-uspesne-seo-kampanje

Click here to load reader

 • date post

  15-Jul-2015
 • Category

  Technology

 • view

  96
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 9 koraka-do-uspesne-seo-kampanje

 • Dimitrije Ostoji

 • Sadraj

  UvodPretraivai9 koraka ka uspenoj optimizacijiProvera optimizacije - PageRankZakljuak

 • Uvod

  SEO je skraenica iz engleskog naziva Search Engine Optimisation, to u prevodu znai prilagoavanje ili optimizacija sajta zapretraivae. Re je o procesu prilagoavanja sajta i njegovogsadraja ili web dizajna internet pretraivaima kao to su Google, Yahoo i MSN. Naravno naglasak se nalazi na prilagoavanju zaGoogle, poto ovaj pretraiva dominira u Srbiji i irom sveta.

  Uz pomo optimizacije sajta, internet prezentacija ima daleko veuansu da se plasira meu prvih deset za odreenu kljunu re, tj. da se na listingu rezultata nalazi na prvoj stranici pri procesupretraivanja.

  Glavni cilj optimizacije sajta je privui to vie kvalitetnih posetilacasa internet pretraivaa, tj. onih posetilaca, kojima je sajt inamenjen.

 • Pretraivai

  Od 2000. pa do danas bilo je puno izmena na podruju razvoja i meusobnih odnosa pretraivaa koji su diktirali nain optimizacije sajtova (a samim tim i ranga i poloaja odreenih kljunih rei).

  Analizom moemo videti da Internetom vladaju dva osnovna pretaivaa Google i Yahoo i da su uglavnom svi ostali pretraivai pokriveni njihovim uslugama. Ovo znai da za efikasnu optimizaciju sajta najvie panje trebamo pokloniti ba ovim pretraivaima poto oni diktiraju uslove pretrage i naine kako treba da budu pripremljeni sajtovi za njihovo uspeno pretraivanje.

  Promet na internetu je veinom voen na osnovu rezultata pretrage na komercijalnim pretraivaima, kao to su Google ili Yahoo. Ako se kreiran sajt ne pojavljuje u ovim pretraivaima kada se u njih ukucaju kljune rei vezane za tematiku ove Internet prezentacije, sajt gubi neverovatan broj potencijalnih posetilaca. Bez obzira da li sajt obezbeuje informacije, proizvode, usluge, najvei deo posetilaca e koristiti pretraivae da bi pronali prave informacije. Kod dobro optimizovanog sajta poseenost je preko 80% posetilaca sa pretraivaa - to se moe lako i pratiti.

 • 9 koraka ka uspenoj optimizaciji

  Kao internet marketing strategija, SEO razmatra nain funkcionisanja pretraivaa kao i pojam koji ljudi pretrauju. Optimizovanje web sajta prvenstveno ukljuuje menjanje sadraja i HTML kodiranje koje dovodi do poboljanja njegovog rangiranja vezano za specifine kljune rei i da ukloni prepreke prilikom indeksiranja sadraja web sajta od strane pretraivaa.

  Uspena SEO kampanja sastoji se od 9 koraka koj treba naprestano ponavljati u cilju usklaivanja sajta sa aktuelnim pravilima top pretraivaa:

  Ovo predstavlja sam poetak optimizacije. Najbolja je varijanta pomou brainstorminga napraviti listu kljunih rei po kojima bi bilo najbolje da va sajt bude pronaen. Nakon toga se ove rei analiziraju i proveravaju rezultati

  pretrage za iste (tj. koji su to top 25 sajtovi koji se pojavljuju pri pretrazi ovih rei).

 • Veoma je bitno znati koje su kljune rei najvanije naim direktinim konkurentima. Na osnovu ovih informacija moete korigovati ili uskladiti va izbor kljunih rei u cilju bojeg pozicioniranja. Da bi doli do ovih informacija moemo koristiti odreene online alate za proveru kljunih rei i optimiziaciju konkuretnih sajtova. Jedan takav alat nalazi se na sajtu http://www.seotools.rs/ gde ste nakon registracije u mogunosti proveriti razliite aspekte optimizacije kako svog tako i nekog konkuretnog sajta.

  Nakon izbora kljnih rei po kojima elite da va sajt bude pronaen treba izabrati one rei na koje emo se fokusirati. U ovom koraku treba voditi rauna da bi izbor rei za metatagove trebao pratiti tekst stranice na koju ove kljune rei vode. Takoe treba voditi rauna da se meu kljune rei ubace neke uobiajne fraze ili konkretne konstrukcije za pretragu (npr: kljuna re tampa ima

  iroko znaenje, moe da se odnosi na tampu generalno ili ne neki segment ofset tampa, tampa na majcama, tampa plakata i slino). Nekad je bitnije odabrati prave konstrukcije rei poto one jasnije i strunije prezentuju vau ponudu.

 • Vano je da se naslovna strana sajta sadri tekst koji u sebi ima odabrane kljune rei (uglavnom manje od 12). Takoe je bitno ne ponavljati sadraj teksta poto se takva akcija vidi kao prekraj i smanjuje efekat optimizacije. Kljune rei se dodaju preko metatagova . Treba voditi rauna da se odabrane klune rei/izrazi nalaze u tekstu strane koji sam po sebi treba da predstavlja neprikosnovenu vrednost sajta.

  Kada su iste rei u naslovu, opis i meta-tagovima kao i u drugim tekstovima (naslovima i ALT atributima), a vi ste zadovoljni sa svojim rezultatima, onda je vreme da podnesete URL adresu za glavne pretraivae. Potrebno je dva dana do etiri nedelje za svako podnoenje URL adrese da pretraivai indeksiraju stranice.

 • Rezultati pretraivanja se takoe razlikuju na osnovu istorije pretraivanja tako da je potrebno kljune rei birati tako da da su bliski odreenim zajednicama koje su nam kljune za pronalaenje naeg sajta. Ovo nalae da SEO kljunih procesa selekcije razmotri ponaanje i zajednica istraivaa u ukupnom procesu selekcije kljunih rei. Da se prilagodi ponaanju zasnovanom na potrazi, SEO treba da koristi rei na sajtu koje su zajednike za svoju ciljnu publiku.

  to se tie namera (bitno npr kod online kupovina) kada je potrebno stvoriti elju kod posetioca sajta da uini neku akciju (u ovom sluaju kupovinu) bitno je lokacijski povezati sajt sa geografskim podrujem. Poto su esto sajtovi locirani da serverima daleko od svojih fizikih vlasnika (kojima je naravno cilj kapitalizacija sajta) bitno je kljune rei povezati sa geografskim lokacijama gde se ova kapitalizacija moe izvriti.

  Takoe je veoma bitno angaovanje na samom sajtu implementacijom raznih koji poboljavaju kvalitet samog sajta. Jedan od zadataka optimizacije je i uklapanje raznih

  formi poput video fajlova, MP3 zvunih fajlova, slika, bloga, vesti, knjiga i drugog u cilju bogaenja sajta, a samim tim i aktuelnosti i atraktivnosti web prezentacije.

 • Nekada je potrebno par nedelja nakon postavljanja sajta i njegovog prijavljivanja na pretraivae da moemo videti njegov trenutni rang. Potrebno je konstantno pratiti rang sajta i aktivno raditi na poboljanju pozicije.

  Nekad je za bolju poseenost sajta i njegovu atraktivnost dobro preuzeti podatke ili link sa nekog drugog sajta. Takoe je vano postaviti linkove ka vaem sajtu na srodne sajtove ili sajtove koji vam mogu dobiti bolje rangiranje, poseenost i pretragu.

  Optimizacija sajta nikad ne prestaje. Potrebno je konstantno unapreivati svoj sajt i prilagoavati ga aktuelnim pravilima pretraivaa u cilju to bolje rang pozicije.

 • Provera optimizacije - PageRank

  Kako bi vrili proveru optimizacije web sajta koristimo se PageRank-om. PageRank prikazuje rangiranje po znaaju koje se utvruje na osnovu nekoliko faktora, ukljuujui broj vanih stranica sa vezama do te web stranice. Pokazuje koliko je jedan web sajt bitan u oima Google-a i jako je bitan faktor kod liste pogodaka.

  Ako se sa to vie i sa to vrednijih stranica pokazuje na nau stranicu toliko e naa stranica biti vrednija i imae veu PageRank vrednost. Nije samo broj linkova bitan za dobar PageRank. Mnogo znai i kvalitet i vrednost linkova koji pokazuju na nas. U praksi bi ovo objasnili tako da ako na jednu stranicu koja se bavi odreenom temom pokazuje mnogo ostalih relevantnih linkova koje se bave sa istom temom u tom sluaju to znai da je naa stranica popularna za njih. Google je reio nain merenja ovoga i zato je uveo PageRank da bi oni koji koriste Google za pretragu dobili to tanije rezultate. Ovo je jo jedan od razloga zato je Google postao toliko popularan meu pretraivaima. Google je sa ovim napravio da odluku donosi na logian nain imajui u vidu postavljene sadraje i linkove. Linkove koji pokazuju na na sajt zovemo backlinkovima.

 • Taan PageRank stranica ne moemo poznavati. Zato postoji exportirana vrednost PageRank-a koja se naspram originalne vrednosti oznaava sa celim brojevima od 0 do 10 koju dobijamo pomou logaritamskih funkcija iz originalne vrednosti.

  to je via PageRank vrednost naih stranica toliko vie anse imamo da na listi pogodaka budemo na dobrom mestu. Moramo ovde naznaiti da je PageRank jako vaan kod pogodaka ali nije jedina bitna stvar. Naa pozicija jako mnogo zavisi od unutranje prohodne izgradnje sajta i od kvalitetnih linkova koji pokazuju na na sajt. Dobra PageRank vrednost ne donosi u svakom sluaju i dobre pozicije.

  PageRank se u pozadini stalno osveava ali rezultati koje vidimo u Google Toolbaru osveavaju se na svakih 2-3 meseca (ovo se zove PageRank export). PageRank export ne utie na listu pogodaka poto se ta ista lista obnavlja svakodnevo pomou baze podataka u pozadini. PageRank koji vidimo je samo informacija o tome koliko nam je sajt vredan i kakve smo uspehe postigli do sada.

 • Zakljuak

  Razumljivo je da bi svi mi voleli da na web sajt bude to jai, vredniji i da ima visok PageRank. Za uspeh moramo postii da to vie kvalitetnih linkova pokazuje na nae stranice sa relevantnih sajtova (sajtovi koji imaju visok PageRank). Na naem sajtu moramo obratiti panju na to da ne preteramo sa linkovanjem na druge stranice. Ukoliko linkujemo pazimo na to da stranice na koje linkujemo budu "dobre, kvalitetne stranice" i da nisu kanjavane.

  Ne postoje SEO tajne - samo pravilnom primenom metodologija za poboljanje ranga i poloaja dolazimo u mogunost da pobedimo svoju konkurenciju u dobijemo visoki rang za eljene kljune rei.

 • O autoru

  Dimitrije Ostoji je diplomirao na Ekonomskom Fakultetu u Subotici na smeru Poslovni informacioni sistemi. Radom na svom diplomskom radu Razvoj elemenata elektronskog marketinga zainteresovao sa za ovu tematiku i od tada se profesionalno bavi e-marketingom i promocijom korienjem novih tehnologija.

  Osniva je i vlasnik DEFAULT designa gde kao senior project manager radi sa klijentima na web reenjima, promoc