*5b16 027 %/$' *5b16 027 %/$' ORIENTERINGSFIGUR … · t3 t3 t3 j t t3 j j t3 t3 t2 t1, t4 t1 t1 t1...

of 4 /4
*5b16 )g5 -b519b*63/$1 T3 J J J J T3 T3 T2 T1, T4 Sk1 Sk2 Sk1 Sk1 Sk1 Sk1 T1 J T3 T2 T1 T1 T1, T4 T4 Sk3 Sk3 Sk3 Sk3 T3 J T J T ORIENTERINGSFIGUR MED BLADNUMMER *5b16 027 %/$' *5b16 027 %/$' *5b16 027 %/$' *5b16 027 %/$' BERGSLAGSBANAN 027 %25/b1*( BERGSLAGSBANAN MOT LUDVIKA

Embed Size (px)

Transcript of *5b16 027 %/$' *5b16 027 %/$' ORIENTERINGSFIGUR … · t3 t3 t3 j t t3 j j t3 t3 t2 t1, t4 t1 t1 t1...

Page 1: *5b16 027 %/$' *5b16 027 %/$' ORIENTERINGSFIGUR … · t3 t3 t3 j t t3 j j t3 t3 t2 t1, t4 t1 t1 t1 t1 t1 sk1 sk2 sk1 sk1 t1 j t3 t2 t1 t1 t4 sk3 sk3 sk3 orienteringsfigur med bladnummer

GRÄNS FÖR JÄRNVÄGSPLAN

T3

J

J

J

J

T3

T3

T2

T1, T4

Sk1

Sk2

Sk1

Sk1

Sk1Sk1

T1

JT3

T2

T1

T1

T1, T4T4

Sk3

Sk3

Sk3

Sk3

T3

J

T

J

T

T3

J

J

J

J

T3

T3

T2

T1, T4

T1

T1

T1

T1

T1

Sk1

Sk2

Sk1

Sk1

Sk1Sk1

T1

JT3

T2

T1

T1

T1, T4T4

Sk3

Sk3

Sk3

Sk3

ORIENTERINGSFIGUR MED BLADNUMMER

GRÄNS MOT BLAD 004GRÄNS MOT BLAD 004

GRÄNS MOT BLAD 002

GRÄNS MOT BLAD 002

BERGSLAGSBANAN

MOT BORLÄNGE

BERGSLAGSBANAN

MOT LUDVIKA

Page 2: *5b16 027 %/$' *5b16 027 %/$' ORIENTERINGSFIGUR … · t3 t3 t3 j t t3 j j t3 t3 t2 t1, t4 t1 t1 t1 t1 t1 sk1 sk2 sk1 sk1 t1 j t3 t2 t1 t1 t4 sk3 sk3 sk3 orienteringsfigur med bladnummer

T3

T3

T3

J

T

J

T

T3

J

J

J

J

T3

T3

T2

T1, T4

T1

T1

T1

T1

T1

Sk1

Sk2

Sk1

Sk1

Sk1Sk1

T1

JT3

T2

T1

T1

T1, T4T4

Sk3

Sk3

Sk3

Sk3

ORIENTERINGSFIGUR MED BLADNUMMER

GRÄNS MOT BLAD 001

GRÄNS MOT BLAD 001

GRÄNS MOT BLAD 003

GRÄNS MOT BLAD 003

BERGSLAGSBANAN

MOT BORLÄNGE

BERGSLAGSBANAN

MOT LUDVIKA

Page 3: *5b16 027 %/$' *5b16 027 %/$' ORIENTERINGSFIGUR … · t3 t3 t3 j t t3 j j t3 t3 t2 t1, t4 t1 t1 t1 t1 t1 sk1 sk2 sk1 sk1 t1 j t3 t2 t1 t1 t4 sk3 sk3 sk3 orienteringsfigur med bladnummer

T3

T3

T3

J

T

J

T

T3

J

J

J

J

T3

T3

T2

T1, T4

T1

T1

T1

T1

T1

Sk1

Sk2

Sk1

Sk1

Sk1Sk1

T1

JT3

T2

T1

T1

T1, T4T4

Sk3

Sk3

Sk3

Sk3

ORIENTERINGSFIGUR MED BLADNUMMER

GRÄNS MOT BLAD 002

GRÄNS MOT BLAD 002

BERGSLAGSBANAN

MOT BORLÄNGE

BERGSLAGSBANAN

MOT LUDVIKA

Page 4: *5b16 027 %/$' *5b16 027 %/$' ORIENTERINGSFIGUR … · t3 t3 t3 j t t3 j j t3 t3 t2 t1, t4 t1 t1 t1 t1 t1 sk1 sk2 sk1 sk1 t1 j t3 t2 t1 t1 t4 sk3 sk3 sk3 orienteringsfigur med bladnummer

T3

T3

J

T

J

T

T3

J

J

J

J

T3

T3

T2

T1, T4

T1

T1

T1

T1

T1

Sk1

Sk2

Sk1

Sk1

Sk1Sk1

T1

JT3

T2

T1

T1

T1, T4T4

Sk3

Sk3

Sk3

Sk3

ORIENTERINGSFIGUR MED BLADNUMMER

GRÄNS MOT BLAD 001 GRÄNS MOT BLAD 001

BERGSLAGSBANAN

MOT BORLÄNGE

BERGSLAGSBANAN

MOT LUDVIKA