προγραμμα

of 3 /3
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 ΚΡΑΝΙΑ Γ3 Γ1 ΣΤ 3 Α1 ΣΤ 2 Β 2 Α 1 Β 1 Γ 3 Δ1 Ε1 Δ2 Γ2 Α 2 Α 2 Δ 2 Β2 Δ 1 Σ Τ 1 ΠΑΠΠΑ Β2 ΣΤ 1 Ε 1 Α 1 Α 2 Δ 1 Α 3 ΣΤ 3 Δ1 Δ 2 Γ1 Γ 2 Σ Τ 2 Σ Τ 1 Δ 2 Α1 Β 1 ΦΥΤΑΣ Β2 Α1 Γ3 Δ2 Α 3 Σ Τ 1 Δ 2 Γ2 Β 1 Δ1 Σ Τ 2 Σ Τ 3 Γ 1 Ε 1 Α2 ΣΤ 1 Δ 1 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤ 2 ΣΤ 1 Γ2 Δ 1 Α 2 Β 1 Ε 1 Δ2 ΣΤ 1 Β2 Α2 Γ3 Ε 1 Β 2 Σ Τ 3 Σ Τ 2 Δ 2 Α 1 ΔΑΛΛΑ Α1 Α1 Δ2 Α1 Δ 2 Α 1 Α 1 Α1 Α1 Α1 Α 1 Α1 Α 1 Α 1 Α 1 Α 1 Α 1 Δ 2 ΤΣΙΚΡΙΚΑ ΣΤ 2 ΣΤ 2 ΣΤ 2 Σ Τ 2 Σ Τ 2 Σ Τ 2 Σ Τ 2 ΣΤ 2 ΣΤ 2 ΣΤ 2 ΣΤ 2 Σ Τ 2 ΣΤ 2 Σ Τ 3 Σ Τ 2 Σ Τ 2 ΣΤ 2 Σ Τ 2 ΣΤ 2 Σ Τ 2 ΜΑΛΑΜΑΤΙΔΟΥ Α3 Α3 Α3 Α3 Α3 Α 3 Δ 2 Α 3 Α3 Α3 Α3 Α 3 Α3 Α 3 Δ 2 Α 3 Α 3 Α 3 Α3 Α 3 Α 3 ΒΑΦΕΙΑΔΗ Β1 Β1 Β1 Β1 Β1 Δ 2 Β 1 Δ 2 Β 1 Β1 Δ2 Β1 Β1 Β1 Β 1 Β 1 Β 1 Β 1 Β1 Β 1 ΚΟΡΟΜΠΙΛΗ Δ2 Δ2 Β2 Β2 Β2 Β 2 Β 2 Β 2 Β2 Β2 Β 2 Β2 Β 2 Β 2 Β 2 Δ2 Β 2 Δ2 Β 2

Embed Size (px)

Transcript of προγραμμα

Page 1: προγραμμα

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 2 3 4 5 6 1

2 3

4

5 6 1 2 3

4 5

6 1

2

3

4 5 6 1

ΚΡΑΝΙΑ Γ3 Γ1 ΣΤ3 Α1 ΣΤ2 Β2

Α1

Β1

Γ3 Δ1 Ε1 Δ2 Γ2 Α2

Α2

Δ2

Β2 Δ1

ΣΤ1

ΠΑΠΠΑ Β2 ΣΤ1 Ε1

Α1

Α2

Δ1

Α3

ΣΤ3 Δ1 Δ2

Γ1 Γ2 ΣΤ2

ΣΤ1

Δ2

Α1 Β1

ΦΥΤΑΣ Β2 Α1 Γ3 Δ2 Α3

ΣΤ1

Δ2

Γ2 Β1

Δ1 ΣΤ2

ΣΤ3

Γ1 Ε1

Α2 ΣΤ1 Δ1

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤ2

ΣΤ1 Γ2 Δ1

Α2

Β1

Ε1

Δ2 ΣΤ1 Β2 Α2 Γ3 Ε1

Β2

ΣΤ3

ΣΤ2

Δ2

Α1

ΔΑΛΛΑ Α1 Α1 Δ2 Α1 Δ2

Α1

Α1

Α1 Α1 Α1 Α1

Α1 Α1

Α1

Α1

Α1

Α1

Δ2

ΤΣΙΚΡΙΚΑ ΣΤ2 ΣΤ2 ΣΤ2 ΣΤ2

ΣΤ2

ΣΤ2

ΣΤ2

ΣΤ2 ΣΤ2 ΣΤ2 ΣΤ2 ΣΤ2

ΣΤ2 ΣΤ3

ΣΤ2

ΣΤ2

ΣΤ2 ΣΤ2

ΣΤ2 ΣΤ2

ΜΑΛΑΜΑΤΙΔΟΥ Α3 Α3 Α3 Α3 Α3 Α3

Δ2

Α3

Α3 Α3 Α3 Α3

Α3 Α3

Δ2

Α3

Α3

Α3

Α3 Α3

Α3

ΒΑΦΕΙΑΔΗ Β1 Β1 Β1 Β1 Β1 Δ2

Β1

Δ2

Β1

Β1 Δ2 Β1 Β1 Β1 Β1

Β1

Β1

Β1

Β1 Β1

ΚΟΡΟΜΠΙΛΗ Δ2 Δ2 Β2 Β2 Β2 Β2

Β2

Β2

Β2 Β2 Β2

Β2 Β2

Β2

Β2

Δ2 Β2

Δ2 Β2

ΓΚΟΥΖΟΥ Α2 Α2 Α2 Α2 Α2 Α2

Α2

Α2 Α2 Δ2 Α2 Α2

Δ2

Α2

Α2

Α2

Α2

ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΜΑΝΟΥ

Γ3 Δ2 Γ3 Γ3 Γ3 Γ3 Γ3 Γ3 Γ3 Γ3 Γ3 Δ2 Γ3 Γ3 Γ3 Γ3 Γ3 Γ3 Γ3

ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Δ1 Δ1 Δ1 Δ1 Δ1 Δ1

Δ1

Δ1

Δ1 Δ1 Δ1

Δ1

Δ1

Δ1

Δ1

Δ1

Δ1

Page 2: προγραμμα

ΚΑΝΑ Ε1 Ε1 Ε1 Ε1 Ε1 Ε1

Ε1

Ε1 Ε1 Ε1

Ε1

Ε1

Ε1 Ε1

Ε1

ΔΑΒΟΣ ΣΤ1

ΣΤ1 ΣΤ1 ΣΤ1

ΣΤ1

ΣΤ1 ΣΤ1

ΣΤ1 ΣΤ1 ΣΤ1

ΣΤ1 ΣΤ1

ΣΤ1

ΣΤ1

ΣΤ1

ΣΤ1 ΣΤ1

ΦΙΤΣΙΩΛΟΣ ΣΤ3

ΣΤ3 ΣΤ3 ΣΤ3 ΣΤ3

ΣΤ3

ΣΤ3

ΣΤ3

ΣΤ3 ΣΤ3 ΣΤ3 ΣΤ3

ΣΤ3 ΣΤ3

ΣΤ3

ΣΤ3 ΣΤ3

ΣΤ3 ΣΤ3

ΜΟΛΛΑ Γ1 Γ1 Γ1 Γ1 Γ1 Γ1 Γ1 Γ1 Γ1 Γ1 Γ1 Γ1 Ε1 Γ1 Ε1

Γ1 Γ1 Γ1 Γ1 Ε1 Γ1

ΣΟΦΙΑ Γ2 Γ2 Γ2 Γ2 Γ2 Γ2 Γ2 Γ2 Ε1 Γ2 Γ2 Γ2 Δ2

Γ2 Γ2 Γ2 Γ2 Γ2 Δ1 Γ2

ΣΟΦΡΩΝΗΣ ΣΤ3

ΠΙΕΡΙΔΟΥ ΣΤ1

Ε1

ΣΤ2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 5/10/20015