515 interneterako

download 515 interneterako

of 24

 • date post

  09-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  341
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of 515 interneterako

 • 1. 2013ko irailaren 27a 11. urtea www.anboto.org DURANGALDEKO ASTEKARIA 515. alea Khuzayma sabel-dantza taldeak Gaia ikuskizuna eskainiko du bihar, San Agustin kultur gunean 13 Kultura Sokatira made in Taiwan Iban Gorriti Zaldibar 2 Lanistripuasalatzeko elkarretaratzeaudaletxeaurrean Abadio 2 II.BaserriEgunakkontsumo arduratsuarenaldeegingodu Atxondo 6 Anbotopekohustekodemanda atzerabotaduteauzitegiek Nanuk 6 Negoziazioa akordio barik amaitu dute Nanuk enpresan Trenbidea dagoen lursaileko 1.000 metro ka- rratu erlijio ekipamenduetarako erabiltzea aurreikusi zuten 2006an. Bilboko Gotzainde- giaketaJaurlaritzakelizabateraikitzeaados- tu zuten, eta sasoi hartan udalak hitzarmena onetsizuen.BilduketaAralarrekmozioaaur- keztu zuten martitzeneko udalbatzarrean, gune horretan zer eraiki hirigintza batzor- dean aztertzeko. Ekimena aurrera atera zen PSE-EEren babesarekin, EAJren absten- tzioarekinetaPPrenkontrakobozkarekin. Trenbideko lur eremuan elizarik ez eraikitzea onartu du Durangoko Udalak 3 Taiwango sokatira selekzioa Durangaldera etorri da Abadioko taldearen laguntzagaz euren teknika hobetzera 15

2. 2 2013ko irailaren 27a, barikua | anboto Herririk herri Anboto Komunikabideak ABADIO Birziklapenarizeinautokontsumorakoortuei buruzkotailerrakeskainikodizkietebisitariei ITSASO ESTEBAN Abadioko Udalak eta Mendio- lako Alluitz Natura enpresak antolatu dute II. Baserri Eguna. Iaz lehenengoz antolatu zuten ekimenaren arrakastak bultza- tuta, askotariko jarduerak es- kainiko dituzte, irailaren 29an, Traa plazan. Abeltzaintzaren inguruan ardaztu zuten lehe- nengo edizioa, eta artzaintza kalera atera zuten. Patxi Solana Alluitz egitasmoaren bultzatzai- leak azaldu duenez, nekazari- tzan oinarrituko dute aurtengo egitaraua. Kontsumo arduratsuaren in- guruan kontzientzia zabaltzea izango da aurtengo helburua: besteak beste, sasoiko eta gertu- ko ortuariak kontsumitzearen garrantzia azpimarratuta. In- gurugiroagaz adeitsuagoa den, eta errealitate sozioekonomikoa kontuan hartzen duen bizimo- duabultzatuguradute. Birziklapenari zein autokon- tsumorako ortuei buruzko taile- rrak eskainiko dituzte, besteak beste, Traako plazan. Umeek, esaterako, taloa txokolateagaz egin, plastilina ekologikoagaz jolastu, eta paper birziklatuaz saskiakegitenikasiahalkodute. Gainera,artzainarenbizimodua bertatik bertara ezagutzeko au- keraizangodute,AlluitzNatura- renegoitzarabisitaeginda. Iazko ekimenaren lehenen- go edizioak erakarritako jende andanak antolatzaileen aurrei- kuspenakgaindituzituen.Sortu zen giroaren erakusle, txapel jaurtiketa lehiaketa izan zen: 70 lagunek parte hartu zuten. Aurten txapelketaren bigarren edizioaospatukodute. II. Baserri Eguna: kontsumo ohitura arduratsuen alde Abeltzaintzaren inguruan ardaztu zuten iazko edizioa, eta artzaintza kalera ateratzeko hainbat ekimen antolatu zituzten. Duela hiru urte sortu zuten batukada taldea. I.E. Perkusioa jotzen duten emaku- me taldea da Abadioko Batu- garataldea.Musikarenbitartez, aldarrikapena eta gozamena uztartzeko sortu zuten taldea. Urriaren11raarteemandaiteke izena, taldera batu gura dutenei zuzenduta sortu duten ikasta- roanpartehartzeko. Abadioko Udaleko Berdin- tasun sailak 2010-2011 ikastur- tean antolaturiko batukada ikastaroa izan zen, gaur, Ba- tugara taldea denaren hazia. Adin guztietako emakumeek osaturiko taldeak indarra hartu du ordutik hona, eta Batugara emakumeen batukada elkartea sortu zuten. Zelaieta eskolako patioan egiten dituzte entse- guak, eta irteerak ere antolatu izandituzte. Zelaietako Txanporta media- tekan, Traa-Matienako Errota kultur etxean, edo batugaraba- tukada@gmail.com helbidera idatzita eman daiteke ikasta- roanpartehartzekoizena. Abadio zein Durangaldeko emakumeentzako eskaintza da batukada ikastaroa, eta parte hartzeko ez da ezelako aurreza- gutzarik behar. Urriaren 7an, 19:00etan, Txanporta kultur etxean egingo dute informazio zehatzagoaematekobatzarra. DeialdialuzatudieBatugarabatukadataldeak AbadiokoetaDurangaldekoemakumeei Batukada taldera batu gura duten emakumeei zabalik Urriaren 11ra arte eman daiteke izena taldera batu gura dutenei zuzenduta sortu duten ikastarorako I.E. Herri mailako auzi zibiletan epailelanetanjardutekofuntzioa duen herritarra hautatu behar zuen Abadioko udalbatzarrak, martitzeneko osoko bilkuran. Lanpostu horretarako hiru hau- tagaiaurkeztudirelaazalduzuen Jose Luis Navarro alkateak, eta hiru horietariko bat proposatu zuen kargua hartzeko, aukerake- tarenarrazoiakemanez. Hautaketa prozesua egiteko moduagaz ez zetozela bat azpi- marratu zuen, aldiz, Aitor Azue- ta Bilduko bozeramaileak, eta aukeraketa oinarri objektiboe- tan sostengatu behar litzakeela azpimarratu zuen: Ez dugu uste inor garenik boto pertsonalagaz inorkontratatzeko. Bozketan abstenitu egingo ze- la aurreratu zuen, bestalde, Etxe- barriaEAJkozinegotziak. Postu hori udalek hautatu behar izanagaz ez dagoela ados azaldu zuen Jose Luis Navarro alkateak ere. Horrela, izenda- pena egiteko beharrezkoa zen gehiengo absolutua lortu ez zue- nezgobernuarenproposamenak, bertan behera geratu zen bake-e- pailearenhautaketa. I.E. Udalbatzarreko galderen tartean aipatu zuen Saioa Zuazubizkar Bilduko zinegotziak, eskolako lanen atzerapenaren gaia. Jo- lastokiko aterpea oraindik ere ipini barik egotea, eta obrako materiala jolastokian edukitzea umeentzatarriskutsuadelaaz- pimarratuzuenZuazubizkarrek. Enpresa eraikitzailearen eta aterpearen fabrikatzailearen ar- teko arazoek atzeratu dute lanen amaiera, Navarro alkatearen arabera, eta irailaren 30ean ekin- goeidioteaterpeamuntatzeari. I.E. Abadioko Udalak ohar eta bando bidez jakitera eman due- nez, urriaren 1etik 10era arteko epea egongo da, Zelaietako eta Traa-Matienako haurreskole- tanizenaemateko. Ikasturte honetan haurres- kola zerbitzua eduki gura duten 2012 eta 2013an jaiotakoei zuzen- duriko deialdia da udalak luzatu duenhori. Izena emateko orriak Zelaieta eta Traa-Matienako haurresko- letan bertan eskuratu daitezkee- la eman du jakitera Abadioko Udalak. Izendapena egiteko beharrezkoa den gehiengo absolutua ez zuen lortu gobernuak Udalbatzarra ez da ados jarri bake-epailea izendatzeko Eskolako obren atzerapenaz azalpenak eman dituzte plenoan Haurreskoletan izena emateko, urriaren 10era arteko epea ITSASO ESTEBAN 51 urteko langile bat hil zen eguaztenean, Zaldibarko Goierri auzoan jazo zen lan istripuan. Eusko Jaurlaritzaren Laneko Se- gurtasunerako Osalan erakun- deakikerketaabiatudu,lanistri- puazelangertatuzenargitzeko. Eguaztenean, 16:30ean jazo zen istripua, 51 urteko langile portugaldarra Goierri auzoko baso bide batean, Maderas Urien enpresak azpikontratatutako lanetan zebilela: Eusko Jaurlari- tzaren Segurtasun Sailak azaldu zuenez, makina batek buruan kolpatuzuenlangilea. Elkarretaratzea gaur Hildako langilearen familiar- teko eta lagunei elkartasuna adierazteko, eta gertakizun hori onartezina dela salatze- ko, kontzentrazioa deitu dute LAB, ELA, STEE-EILAS, HIRU eta EHNE sindikatuek, gaurko. Zaldibarko udaletxeko plazan batukodira,12:30ean,Lanistripu gehiagorik ez! Prekarietatea hil- tzailea lemagaz. Lan istripuen sortzaile garrantzitsuena preka- rietateadelasalatukodute. Irailean, bost lagunek galdu dutebiziaEuskalHerriangertatu- riko lan istripuetan. Urtarriletik hona, 32 langile hil dira Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, eta Nafarroan gertatudirenlanistripuetan. Langile bat hil zen eguaztenean, Goierri auzoan lanean zebilela BERRIZZALDIBAR 3. 2013ko irailaren 27a, barikua | anboto Herririk herri 3 MALLABIA MARKEL ONAINDIA Udalbatzak 2006an hartutako erabaki baten kontra egin zuen martitzenean. Trenbidea da- goen lursaileko 1.000 metro ka- rratu erlijio ekipamenduetara- ko erabiltzea aurreikusi zuten orain zazpi urte, baina egitasmo hori bertan behera geratu da. Eusko Jaurlaritzak eta Bilboko Gotzaindegiak eliza bat eraiki- tzea adostu zuten, eta sasoi har- tan udalak hitzarmena onetsi zuen. Bildu eta Aralarrek aur- keztutako mozioa PSE-EEk ere babestu du; EAJ abstenitu egin da,etaPPkontraagertuda. Trena lurperatzeagaz batera 62.000 metro karratuko eremua hutsik geratu da. 2006an onartu- tako berrizte planaren arabera, etxeak, Euskotrenen egoitza ofiziala eta eliza bat eraikiko lirateke bertan. Durango Opera- zioa lez ezagutu zen. Bada, plana aldatuko dute, elizarik ez eraiki- tzeko. Mozioak dioen lez, orain hirigintza batzordean aztertuko dute zer egin ahal den bertan. Jon Bingen Landabideak (Bildu) partaidetza prozesu bat gara- tzea proposatu dio udalbatzari. Azaldu zuen ez dutela ulertzen estatu laiko batean zergatik gorde behar den eremu bat eliza- rentzat, eta jeltzaleak kritikatu zituen: EAJ elizaren eskutik doa. Dani Maezturen (Aralar) ustez ere, erlijioa ez da lehenta- suna:Durangokobeharrizanak ikusita,kulturarako,gazteentza- ko edota etxeak egiteko erabili beharko litzateke. Gogoratu zuen gotzaindegiak badauzkala Durangoko eraikin batzuk jabe- tzan, eta Salesen edo Santa Su- sanako komentuak hutsik dau- dela kritikatu zuen. Bere iritziz, EAJk ez zuen ondo egin eremua erlijiorako onartzean: EAJk in- teres pribatua interes publikoa- ren aurretik ipini zuen. Pilar Riosek (PSE-EE) bat egin zuen mozioagaz: Beste ekipamendu batzukbeharrezkoagodira. Goiztidi Diazek (EAJ) euren kontra esandakoak hartu zituen berbagai: Gu ez gara eliza ka- tolikoaren bozeramaile, eta lursaila berrizteko planaren inguruan batzordean eztabaida- tzea proposatu zuen. Juan Jose Gastaazatorrek (PP) azaldu zuen lurra Eusko Jaurlaritzare- na dela, eta ez zuen ondo ikusi mozioa udalbatzarrean lantzea. Bildu, Aralar eta PSE-EEk go- goratu zioten lur hori udalaren eskugeratukodela. DURANGO Trenbideko lurretan elizarik ez eraikitzea onartu du udalbatzak 2006anonartutakoberrizteplanaaldatukodute;batzordeanlandukodutegaia Trenbidea dagoen lursailean, 1.000 metro karratu erlijio ekipamenduetarako erabiltzea aurreikusi zuten 2006an. Trenbidea lurperatzean libre geratu diren 62.000 metro ka- rratuetan zer egin zehaztu zu- tenDurangoOperazioalezeza- guna den berrizte planagaz. Horien artean, 14.000 metr