5 -Sistemul Respirator

download 5 -Sistemul Respirator

of 29

 • date post

  07-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of 5 -Sistemul Respirator

 • 8/18/2019 5 -Sistemul Respirator

  1/29

   

  Sistemul respirator Sistemul respirator 

  UPU-SMURD TUPU-SMURD Târgu Mureşârgu Mureş

  Centrul de formare CraiovaCentrul de formare Craiova

 • 8/18/2019 5 -Sistemul Respirator

  2/29

   

  Sistemul respirator Sistemul respirator 

  •Aparatul respirator este format din totalitateaAparatul respirator este format din totalitatea organelor care contribuie la realizarea schimburilororganelor care contribuie la realizarea schimburilor

  de gaze dintre organism şi mediul externde gaze dintre organism şi mediul extern•Acest aparat are rolul de a asigura preluareaAcest aparat are rolul de a asigura preluarea oxigenului din aer şi eliminarea dioxidului deoxigenului din aer şi eliminarea dioxidului de carbon din organismcarbon din organism

  •În plus la nivelul acestui aparat se percepe mirosulÎn plus la nivelul acestui aparat se percepe mirosul(partea superioară a cavităţii nazale) şi se realizează(partea superioară a cavităţii nazale) şi se realizează fonaţiavorbirea (la nivelul laringelui! corzilorfonaţiavorbirea (la nivelul laringelui! corzilor vocale)vocale)

 • 8/18/2019 5 -Sistemul Respirator

  3/29

   

  Sistemul respirator Sistemul respirator 

  •Aparatul respirator este alcătuit din"Aparatul respirator este alcătuit din"  căile aerienerespiratorii prin care aerul

   pătrunde şi iese din organism  plăm#nii sunt organele la nivelul cărora are

  loc schimbul de gaze

 • 8/18/2019 5 -Sistemul Respirator

  4/29

   

  Sistemul respirator Sistemul respirator 

   $ăile aeriene se %mpart %n"$ăile aeriene se %mpart %n"

   căi aeriene superioare căi aeriene superioare

   căi aeriene inferioare căi aeriene inferioare

 • 8/18/2019 5 -Sistemul Respirator

  5/29

   

  Sistemul respirator Sistemul respirator 

 • 8/18/2019 5 -Sistemul Respirator

  6/29

   

  Sistemul respirator Sistemul respirator 

   $ăile aeriene superioare sunt alcătuite din"$ăile aeriene superioare sunt alcătuite din"

   cavitatea nazală şi faringe cavitatea nazală şi faringe  $ăile aeriene inferioare sunt alcătuite din"$ăile aeriene inferioare sunt alcătuite din"

   laringe! trahee şi bronhii laringe! trahee şi bronhii

 • 8/18/2019 5 -Sistemul Respirator

  7/29

   

  Sistemul respirator Sistemul respirator 

 • 8/18/2019 5 -Sistemul Respirator

  8/29

   

  Sistemul respirator Sistemul respirator 

  $ăile aeriene superioare$ăile aeriene superioare Cavitatea nazalăCavitatea nazală 

  &ste primul segment al căilor respiratorii şi&ste primul segment al căilor respiratorii şieste divizată de septul nazal %n două cavităţieste divizată de septul nazal %n două cavităţi numite fose' osele nazale sunt căptuşite cu onumite fose' osele nazale sunt căptuşite cu o mucoasă umedă! care are rolul de a %ncălziimucoasă umedă! care are rolul de a %ncălzii

  aerul' ot aici se găseşte mucusul! cu rol de aaerul' ot aici se găseşte mucusul! cu rol de a reţine impurităţile din aer' *eci nasul arereţine impurităţile din aer' *eci nasul are rolul unui adevărat filtrurolul unui adevărat filtru

 • 8/18/2019 5 -Sistemul Respirator

  9/29

   

  Sistemul respirator Sistemul respirator 

  $ăile aeriene superioare$ăile aeriene superioare   Faringele Faringele 

  &&ste un organ comun pentru calea aeriană şiste un organ comun pentru calea aeriană şi digestivă (alimentară)digestivă (alimentară)

 • 8/18/2019 5 -Sistemul Respirator

  10/29

   

  Sistemul respirator Sistemul respirator 

  $ăile aeriene$ăile aeriene inferioareinferioare  Laringele Laringele 

  &&ste organul vorbirii! este format din mai multeste organul vorbirii! este format din mai multecartila+e mobile! cel mai mare fiind aşezat %n faţă cacartila+e mobile! cel mai mare fiind aşezat %n faţă ca o proeminenţă av#nd forma unei cărţi deschise!o proeminenţă av#nd forma unei cărţi deschise! cunoscută şi sub denumirea decunoscută şi sub denumirea de , -, -ărul lui Adamărul lui Adam..'' În laringe se găsesc şi două perechi de cute (pliuri)În laringe se găsesc şi două perechi de cute (pliuri)

  numite corzi vocale! cele situate inferior au rolul %nnumite corzi vocale! cele situate inferior au rolul %n producerea sunetelor  producerea sunetelor ' /a' /a capătul superior alcapătul superior al laringelui este o valvă mică! ca o supapă! epiglota'laringelui este o valvă mică! ca o supapă! epiglota' &a %mpiedică alimentele să pătrundă %n laringe'&a %mpiedică alimentele să pătrundă %n laringe' 

 • 8/18/2019 5 -Sistemul Respirator

  11/29

   

  Sistemul respirator Sistemul respirator 

  $ăile aeriene$ăile aeriene inferioareinferioare

 • 8/18/2019 5 -Sistemul Respirator

  12/29

   

  Sistemul respirator Sistemul respirator 

  $ăile aeriene$ăile aeriene inferioareinferioare  TraheeTraheeaa

  $$ontinuă laringele! este situată %n faţaontinuă laringele! este situată %n faţa esofagului' Se ramifică la partea sa inferioarăesofagului' Se ramifică la partea sa inferioară

  %n două ramuri care se numesc bronhii%n două ramuri care se numesc bronhii  principale principale

 • 8/18/2019 5 -Sistemul Respirator

  13/29

   

  Sistemul respirator Sistemul respirator 

  $ăile aeriene$ăile aeriene inferioareinferioare   Bronhiile Bronhiile 

  SSunt ultimele segmente ale căilor aerieneunt ultimele segmente ale căilor aeriene inferioare şi fiecare din ele pătrund %n c#te uninferioare şi fiecare din ele pătrund %n c#te un

   plăm#n plăm#n

 • 8/18/2019 5 -Sistemul Respirator

  14/29

   

  Sistemul respirator Sistemul respirator 

  $ăile aeriene$ăile aeriene inferioareinferioare

 • 8/18/2019 5 -Sistemul Respirator

  15/29

   

  Faringele

  Epiglota

  Laringele

  Nasul şi fosele nazale

 • 8/18/2019 5 -Sistemul Respirator

  16/29

   

  Sistemul respirator Sistemul respirator 

    Plămânii Plămânii 

  SSunt organe pereche aşezaţi %n cutia toracicăunt organe pereche aşezaţi %n cutia toracicăşi cuprind %ntre ei inima'şi cuprind %ntre ei inima' $ăile aeriene din$ăile aeriene din interiorul plăm#nilor se ramifică %n căi maiinteriorul plăm#nilor se ramifică %n căi mai %nguste care se termină la capete cu saci mici%nguste care se termină la capete cu saci mici de aer %ncon+uraţi de vase de s#nge subţiri'de aer %ncon+uraţi de vase de s#nge subţiri'

 • 8/18/2019 5 -Sistemul Respirator

  17/29

   

  Sistemul respirator Sistemul respirator 

 • 8/18/2019 5 -Sistemul Respirator

  18/29

   

  Traheea

  Bronhii

  Bronhiole

  Alveolele  pulmonare

  Pleura

 • 8/18/2019 5 -Sistemul Respirator

  19/29

   

  Sistemul respirator Sistemul respirator 

   0xigenul (01) din aerul inhalat trece prin pereţii0xigenul (01) din aerul inhalat trece prin pereţii subţiri care separă sacii de aer de vasele de s#nge şisubţiri care separă sacii de aer de vasele de s#nge şi este absorbit de s#nge' *ioxidul de carbon ($01)este absorbit de s#nge' *ioxidul de carbon ($01) trece din s#nge prin aceiaşi pereţi subţiri %n sacii detrece din s#nge prin aceiaşi pereţi subţiri %n sacii de aer şi este expirat' Acest schimb de dioxid deaer şi este expirat' Acest schimb de dioxid de carbon cu oxigen are loc de 21 p#nă la 23 ori pecarbon cu oxigen are loc de 21 p#nă la 23 ori pe minut! 14 de ore pe zi! fără nici un efort conştientminut! 14 de ore pe zi! fără nici un efort conştient

  din partea dumneavoastră' S#ngele transportădin partea dumneavoastră' S#ngele transportă oxigenul inhalat spre toate părţile corpului prinoxigenul inhalat spre toate părţile corpului prin intermediul sistemului circulator'intermediul sistemului circulator'

 • 8/18/2019 5 -Sistemul Respirator

  20/29

   

  Sistemul respirator Sistemul respirator 

 • 8/18/2019 5 -Sistemul Respirator

  21/29

   

  Sistemul respirator Sistemul respirator 

   5espiraţia5espiraţia•Aerul pătrunde %n plăm#ni pe căileAerul pătrunde %n plăm#ni pe căile respiratorii cu a+utorul contracţiei muschilorrespiratorii cu a+utorul contracţiei muschilor

  cutiei toracice numiţi muşchicutiei toracice numiţi muşchi inspiratori'inspiratori'  •Acesta este actulAcesta este actul inspirainspiraţiei'ţiei'

  •Apoi muşchii inspiratori se relaxează şi seApoi muşchii inspiratori se relaxează şi se

  contractă muşchii expiratori! ca urmare ocontractă muşchii expiratori! ca urmare o  parte din aerul din plăm#ni se elimină parte din aerul din plăm#ni se elimină

  •AAcesta este procesul expiraţiei'cesta este procesul expiraţiei' 

 • 8/18/2019 5 -Sistemul Respirator

  22/29