45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 452. ROBOTY ZWIĄZANE doc.gumed.edu.pl/CMN Ząłącznik nr 5 -...

Click here to load reader

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 452. ROBOTY ZWIĄZANE doc.gumed.edu.pl/CMN Ząłącznik nr 5 -...

Grupy, klasy i kategorie robt budowlanych i instalacyjnych

Nr Kod CPV Opis

Grupa Klasa Kategoria

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

452. ROBOTY ZWIZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452.1 Podoa i podkady z zapraw i betonu

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektw budowlanych lub ich

czci oraz w zakresie inynierii ldowej i

wodnej.

45260000-7

Roboty w zakresie wykonywania pokry i

konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne i dachowe.

Podoa i podkady z zapraw i betonu

452.2 Betonowanie

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektw budowlanych lub ich

czci oraz w zakresie inynierii ldowej i

wodnej.

45260000-7

Roboty w zakresie wykonywania pokry i

konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne i dachowe.

45262300-4 Betonowanie

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

452.3 Zbrojenie

45260000-7

Roboty w zakresie wykonywania pokry i

konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne i dachowe.

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

452.4 Prefabrykaty

45260000-7

Roboty w zakresie wykonywania pokry i

konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne i dachowe.

45262300-4 Betonowanie

452.5 Konstrukcje stalowe

45220000-7

Roboty w zakresie wykonywania pokry i

konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne i dachowe.

45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.

452.6 Konstrukcje drewniane

45400000-1

Roboty wykoczeniowe w zakresie obiektw

budowlanych.

45422000-1 Roboty ciesielskie.

452.7 Roboty murowe

45260000-7

Roboty w zakresie wykonywania pokry i

konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne i dachowe.

45262500-6 Roboty murarskie.

OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURA tom II.1 cz 1.1

____________________________________________________________________________________________________

Projektant: Arch-Deco Sp z o.o. ul. Starowiejska 41-43, 81-363 Gdynia Tel: 058/660-81-20 Fax: 058/660-81-25

e-mail: archdeco@archdeco.pl www.archdeco.pl

2

452.8 Hydroizolacje

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne.

452.9 Izolacje termiczne i akustyczne

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplana

45323000-7 Izolacja dwikoszczelna

452.10 Pokrycie dachowe

45260000-7

Roboty w zakresie wykonywania pokry i

konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne.

45261000-4

Wykonanie pokry i konstrukcji dachowych oraz

podobne roboty

45261210-9 Wykonanie pokry dachowych.

452.11 Obrbki blacharskie

45260000-7

Roboty w zakresie wykonywania pokry i

konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne.

45261000-4

Wykonanie pokry i konstrukcji dachowych oraz

podobne roboty

453. ROBOTY ZWIZANE Z WYKOCZENIEM OBIEKTU

453.1 cianki dziaowe

45400000-1

Roboty wykoczeniowe w zakresie obiektw

budowlanych.

45420000-0

Roboty w zakresie zakadania stolarki

budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-0 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

453.2. Tynki

45400000-1

Roboty wykoczeniowe w zakresie obiektw

budowlanych.

45410000-4 Tynkowanie.

453.3. Okadziny cienne

45400000-1

Roboty wykoczeniowe w zakresie obiektw

budowlanych.

45430000-0 Pokrywanie podg i cian.

45431000-7 Kadzenie pytek.

45432200-6 Wykadanie i tapetowanie cian.

453.3. Sufity

45400000-1

Roboty wykoczeniowe w zakresie obiektw

budowlanych.

45420000-7

Roboty w zakresie zakadania stolarki

budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421146-9 Instalowanie sufitw podwieszanych

453.4. Posadzki

45400000-1

Roboty wykoczeniowe w zakresie obiektw

budowlanych.

45430000-0 Pokrywanie podg i cian.

45432000-4

Kadzenie i wykadanie podg, cian i

tapetowanie cian.

45432100-5 Kadzenie i wykadanie podg

453.5. Powoki malarskie

45400000-1

Roboty wykoczeniowe w zakresie obiektw

budowlanych.

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 Nakadanie powierzchni kryjcych.

OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURA tom II.1 cz 1.1

____________________________________________________________________________________________________

Projektant: Arch-Deco Sp z o.o. ul. Starowiejska 41-43, 81-363 Gdynia Tel: 058/660-81-20 Fax: 058/660-81-25

e-mail: archdeco@archdeco.pl www.archdeco.pl

3

45442100-8 Roboty malarskie.

453.6. Elewacje

45400000-1

Roboty wykoczeniowe w zakresie obiektw

budowlanych

45450000-6 Roboty budowlane wykoczeniowe, pozostae

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne.

45321000-3 Izolacja cieplna

453.7. Stolarka

45400000-1

Roboty wykoczeniowe w zakresie obiektw

budowlanych.

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

45421100-5

Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych

elementw.

453.9. Rusztowania

45260000-7

Roboty w zakresie wykonywania pokry i

konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne.

45262000-1

Specjalistyczne roboty budowlane inne ni

dachowe.

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowa.

OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURA tom II.1 cz 1.1

____________________________________________________________________________________________________

Projektant: Arch-Deco Sp z o.o. ul. Starowiejska 41-43, 81-363 Gdynia Tel: 058/660-81-20 Fax: 058/660-81-25

e-mail: archdeco@archdeco.pl www.archdeco.pl

4

ZAWARTO OPRACOWANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO I. CZ OPISOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

nr Tytu dziau Strona

1 Przedmiot i zakres opracowania 7

2 Struktura funkcjonalno-przestrzenna. 9

3 Rozwizania konstrukcyjne 10

4 Izolacje przeciwwodne i przeciwilgociowe 10

5 Izolacje termiczne 17

6 Izolacje akustyczne 18

7 Paroizolacje i wiatroizolacje 18

8 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych 19

9 Zabezpieczenie elementw drewnianych 19

10 Dylatacje 19

11 ciany wewntrzne 18

12 Wylewki i posadzki betonowe 35

13 Wykoczenie zewntrzne 38

14 Przegrody zewntrzne 51

15 Elementy wykoczenia wntrz 61

16 Wyposaenie techniczne budynku 69

17 Ochrona przeciwpoarowa 75

18 Uwagi oglne 83

19 Zacznik nr 1 Zestawienia pomieszcze i powierzchni 83

20 Zacznik nr 2 Zestawienie aluzji i rolet zewnetrznych 131

21 Zacznik nr 3 Ekspertyza akustyczna

22 Zacznik nr 4 Scenariusz p-po

II. CZ RYSUNKOWA

Numer Rys. Nazwa rysunku Skala

PW1_A01 Rzut poziomu -1 1:100

PW1_A01.1 Plan wypenie przestrzeni fundamentowej piaskiem 1:200

PW1_A02 Rzut poziomu 0 1:100

PW1_A03 Rzut poziomu +1 1:100

PW1_A04 Rzut poziomu +2 1:100

PW1_A05 Rzut poziomu +3 1:50

PW1_A06 Rzut poziomu +4 1:100

PW1_A07 Rzut poziomu +5 1:100

PW1_A08 Rzut czci technicznej na dachu 1:100

PW1_A09 Rzut dachu nad czci techniczn 1:100

PW1_A10 Przekrj c"-c" 1:100

PW1_A12 Przekrj m'-m' 1:100

PW1_A13 Przekrj p-p 1:100

PW1_A14 Przekrj t-t 1:100

PW1_A15 Przekrj y-y 1:100

PW1_A16 Przekrj 12-14 1:100

PW1_A17 Przekrj 11-11 1:100

PW1_A18 Przekrj 7-7 1:100

PW1_A20 Klatka schodowa ks01 1:50

PW1_A21 Klatka schodowa ks02 1:50

PW1_A22 Klatka schodowa ks03 1:50

PW1_A23 Klatka schodowa ks04 1:50

PW1_A24 Klatka schodowa ks05 1:50

PW1_A25 Klatka schodowa ks06 1:50

PW1_A26 Klatka schodowa ks07 1:50

PW1_A27.1 Klatka schodowa ks11 (stalowa) winda w 16 cz 1 z2 1:50

PW1_A27.2 Klatka schodowa ks11 (stalowa) winda w 16 cz 1 z2 1:50

OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURA tom II.1 cz 1.1

____________________________________________________________________________________________________

Projektant: Arch-Deco Sp z o.o. ul. Starowiejska 41-43, 81-363 Gdynia Tel: 058/660-8