45 ivancan pozega www behance net

Click here to load reader

 • date post

  07-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  242
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Paula Ivančan Petra Požega Behance-online portfolio

Transcript of 45 ivancan pozega www behance net

 • Zagreb, 20.studeni 2014.

  EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB

  Behance-web servis za izradu portfolia

  SEMINARSKI RAD

  Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima Mentor: Dr. sc. Boidar Jakovid

  Paula Ivanan

  Petra Poega

 • 1

  SADRAJ

  Sadraj SADRAJ .................................................................................................................................................. 0

  1. UVOD ............................................................................................................................................... 3

  1.1. Predmet i cilj rada ................................................................................................................... 3

  1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja ..................................................................................... 3

  1.3. Sadraj i struktura rada ........................................................................................................... 4

  2. KRATKI OPIS WEB SERVISA ............................................................................................................. 5

  2.1. Glavne funkcionalnosti Web servisa ....................................................................................... 5

  2.2. Link Web servisa ...................................................................................................................... 5

  2.3. Ekranski prikaz poetne Web stranice .................................................................................... 5

  3. TEHNOLOKI OKVIR ........................................................................................................................ 6

  4. KRATAK RAZVOJ .............................................................................................................................. 7

  5. OPIS PROBLEMA KOJI SE RJEAVA UPOTREBOM ODABRANOG WEB SERVISA............................ 8

  6. DETALJNA RAZRADA TEME ............................................................................................................. 9

  6.1. Mogudnosti i funkcionalnosti koje prua Web servis: ............................................................. 9

  6.1.1. Funkcija discover ............................................................................................................. 9

  6.1.2. Funkcija poslovi ............................................................................................................... 9

  6.1.3. Blog ................................................................................................................................ 11

  6.1.4. Izrada on line mape radova ........................................................................................... 12

  6.2. Primjer koritenja aplikacije. ................................................................................................. 13

  6.2.1. Stvaranje Adobe rauna ................................................................................................ 13

  6.2.2. Opis mogudnosti pretrage timova ................................................................................. 14

  6.3. Desktop aplikacije .................................................................................................................. 16

  6.3.1. Photoscape .................................................................................................................... 16

  6.3.2. Microsoft Word ............................................................................................................. 16

  6.3.3. 7.Libre Office ................................................................................................................. 16

  7. REIRANJE PROFILA ......................................................................................................................... 17

 • 2

  7.1. Proces registracije ................................................................................................................. 17

  7.2. Izrada i ureivanje profila ...................................................................................................... 17

  8. POSLOVNA PRIMJENA ................................................................................................................... 33

  9. KONKURENCIJA .............................................................................................................................. 34

  9.1. Shown'd ................................................................................................................................. 34

  9.2. Coroflot .................................................................................................................................. 34

  9.3. Carbonmade .......................................................................................................................... 35

  9.4. Cargo Collective ..................................................................................................................... 36

  9.5. Virb ........................................................................................................................................ 37

  10. POZITIVNE VS. NEGATIVNE STRANE .......................................................................................... 38

  11. SWOT ANALIZA .......................................................................................................................... 39

  12. TROKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJENOST..................................................................... 41

  13.1. RAZVITAK SERVISA U BUDUDNOSTI ............................................................................................. 42

  13. 2. MOGUDNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUDNOSTI .................................... 43

  14. ZAKLJUAK ................................................................................................................................. 44

  15. LITERATURA ............................................................................................................................... 45

  16. IVOTOPIS .................................................................................................................................. 47

  16.1. Paula Ivanan ............................................................................................................................ 47

  16.1. Petra Poega ...................................................................................................................... 50

  16. SAETAK ..................................................................................................................................... 52

  18.PREZENTACIJA-BROURA ................................................................................................................. 54

 • 3

  1. UVOD

  1.1. Predmet i cilj rada

  U ovom radu elimo pribliiti web servis za izradu online portfolia Behance. Behance je

  jedna od rastudih platformi koja sjedinjuje mlade kreativce i one koji ih zapoljavaju.

  Predmet rada je definirati pojam online portfolia i prikazati primjenu web aplikacije Behance

  te istraiti i opisati koje mogudnosti prua. Nadalje, opisati demo kako koristiti te mogudnosti

  uz pomod ekranskih prikaza i detaljnih opisa.

  Ciljevi rada:

  Definirati pojam web servisa Behance

  Opisati i dati instrukcije za koritenje web servisa

  Prikazati koritenje web servisa uz pomod ekranskih prikaza

  Opisati prednosti i nedostatke

  1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja

  Glavni izvor podataka bila nam je slubena stranica samog servisa. U bazama podataka naili

  smo na nekoliko strunih lanaka koji su nam koristili kao pouzdani izvor informacija. Ostale

  informacije vezane za samo koritenje i funkcionalnost aplikacije nali smo u raznim

  asopisima informatike i tehnike prirode.

 • 4

  1.3. Sadraj i struktura rada

  Struktura naeg rada osmiljena je kao uputa za koritenje web servisa Behance kako bi svim

  zainteresiranim stranama pribliili njegove mogudnosti i funkcije. Opisali smo svrhu rada i osnovne

  podatke web servisa, a potom objasnili njegove glavne funkcionalnosti. Opisati demo povijesni razvoj

  servisa, tehnologije koje se koriste za njegovu upotrebu te opisati probleme koje servis rjeava.

  Kreirati demo profil i objasniti postupak registracije. Tada demo dobiti uvid u izgled jednog

  korisnikog profila te opisati sve mogudnosti koje se nude nakon registracije. Istrait demo

  konkurenciju za ovaj web servis te prikazati njegove dobre i loe strane. Pred sam kraj izradit demo

  SWOT analizu koja de dati trenutno stanje internetskog trita i mogudnosti, a s druge strane pomodi

  de nam da uvidimo nedostatke i trokove servisa. U zakljuku razmatramo sve napisano u radu i

  iznosimo glavne karakteristike web servisa. Na kraju demo popisati literaturu koritenu u izradi rada

  te popisati sve slike, priloiti ivotopise i saeti rad.

 • 5

  2. KRATKI OPIS WEB SERVISA

  2.1. Glavne funkcionalnosti Web servisa

  Behance je vodeda online platforma s gotovo 2 milijuna javnih projekata i preko 12

  milijuna dizajnerskih uradaka. Mladim talentima omoguduje samopromociju kroz

  izgradnju stranice s portfeljem uradaka. To je jedan od glavnih proizvoda stranice

  Behance takozvani ProSite. S druge strane, platforma je prigodna i za one koji

  zapoljavaju mlade kreativce; marketinki strunjaci, poduzetnici u podruju web dizajna,

  mode, tiska itd. Servis je izvrstan za brz pronalazak i povezivanje pojedinica sa slinim

  interesima te razmjenu i dijeljenje ideja i radova.

  2.2. Link Web servisa

  https://www.behance.net/

  2.3. Ekranski prikaz poetne Web stranice

 • 6

  3. TEHNOLOKI OKVIR

  Najzastupljenije tehnologije kod izrade web 2.0. aplikacija su one tehnologije koje se pokredu

  na klijentskoj strani (Internet pregledniku od korisnika).

  Dizajn web aplikacije napravljen je pomodu CSS stilskog jezika, koji rabimo za opis

  prezentacije dokumenata napisanog pomodu opisnog (HTML) jezika. CSS-om se ureuje sam

  izgled i raspored stranice. HTML je prezentacijski jezik za izradu web stranica. Hipertekst

  dokument stvara se pomodu HTML jezika.

  Behance je objavila i API i web stranicu za developere kako bi im omogudila da izrauju

  aplikacije koje koriste radove i projekte te mree ili su namijenjeni njenim korisnicima. API

  predstavlja set tehnologija koji omogudava internet stranicama meusobnu interakciju

  koristedi se REST, SOAP, JavaScriptom i ostalim web tehnologijama.

  Behance su svoj privatni API koristili malo vie od godinu dana te su stvorili ProSite, alat za

  izgradnju stranica s portfeljem uradaka. Ovo je druga verzija API-ja, namijenjena svim

  zainteresiranim developerima. Na svom blogu su objavili:

  Prva verzija javnog API-ja omoguduje polagani pristup projektima, korisnicima i radovima u

  nastajanju tako da se pretrauju razliiti kriterij kao to su popularnost, tagovi, lokacija,

  umjetniko podruje i slino. Primjerice, moe se dodi do liste projekata koju je pohvalio neki

  uvaeni industrijski dizajner ili pretraiti sve projekte koje imaju veze s motociklizmom u

  vlastitom rodnom gradu. Na je cilj omoguditi developerima pristup svim Behance

  funkcijama kroz API, read and write.

  Behance de stoga uskoro ponuditi integrirani oAuth 2.0 protokol za autorizaciju projekata.

  Kako mnogi ocjenjuju mogudnosti ovakve platforme su velike i potencijal je ogroman.

 • 7

  4. KRATAK RAZVOJ

  Behance su osnovali u sijenju 2006. godine Grigory Rudko, Matias Corea i Scott Belsky u

  New Yorku, SAD. Na projektu je radilo 12 ljudi, a osnovna ideja je bila povezivanje i

  samopromocija talenata u podruju industrijskog dizajna, mode i tipografije. U devetom

  mjesecu 2010. godine dodano su kategorije poput digitalne umjetnosti i dizajn igraaka.

  Poetkom 2012. kategorije se proiruju za podruje arhitekture, umjetnosti i oglaavanja.

  Krajem 2012. dogaa se prekretnica za Behance-pridruen je grupaciji Adobe Systems te je

  projekt kroz fondove prikupio 6,5 milijuna dolara od devet investitora. Danas, koriten od

  milijune individualaca koji ele pokazati svoj rad ili pronadi talenta, Behance pogleda vie od

  9 milijuna korisnika.

  Stranica je nagraivana kao najbolji servis za samopromociju - 2009 Webby Award Finalist

  (The Behance Network); kao najomiljeniji proizvod ili servis - 2009 Silicon Alley Insider

  Award; te najbolji kulturni blog- 2011 Webby Award Winner (The 99%) Best Cultural Blog.

 • 8

  5. OPIS PROBLEMA KOJI SE RJEAVA UPOTREBOM ODABRANOG WEB SERVISA

  Brz i jednostavan nain samopromocije

  Pronalazak ljudi slinih interesa

  Pronalazak kreativne radne snage

  Umreavanje i interakcija sa ostalim web servisima

  Uredan i privlaan portfolio

  Predstavljanje portfolia bududim poslodavcima i suradnicima

  Personalizacija web stranice

  Pronalazak savjeta, smjera usavravanja i pradenje trendova

 • 9

  6. DETALJNA RAZRADA TEME

  6.1. Mogudnosti i funkcionalnosti koje prua Web servis:

  6.1.1. Funkcija discover

  Jedna od prvih funkcija na Behance servisu je pronalazak ljudi slinih interesa (slika 1.).

  Nakon to odaberemo funkciju discover sa desne strane prikau nam se podruja koja

  okupljaju ljude slinih interesa (slika 2.).

  6.1.2. Funkcija poslovi

  Svakom poduzedu zatreba kreativni pojedinac pa stoga Behance prua funkciju pretrage

  talenata koju nalazimo pri vrhu stranice u sredini(slika 3.). Prije kretanje u potragu potrebno

  je napraviti adobe korisniki profil o emu de biti rije neto kasnije.

 • 10

  Slika 1. FUNKCIJA DISCOVER

  Slika 2: OPCIJE PRETRAGE

  Slika 3 Poslovi

 • 11

  Slika 4 Pretraga talenata

  6.1.3. Blog

  Dodatna mogudnost korisnicima, gdje mogu pronadi dodatne informacije o samoj

  stranici, njezinom razvoju i napretku te sudjelovati u raspravama je blog.

 • 12

  Slika 5 Blog

  6.1.4. Izrada on line mape radova

  Jedna od glavnih i najatraktivnijih funkcija je izrada online portfolia. Kreiranjem Adobe

  korisnikog rauna ova opcija nam je besplatna i vrlo jednostavna za koritenje. Sve to nam

  treba su nai radovi i nekoliko minuta vremena za njihovo postavljanje. Dijeljenje profila na

  ostalim stranicama je besplatno, ali ukoliko elimo vlastiti url adresu moramo izdvojiti 11$.

  Detaljnije o ovoj temi pisat demo u 7. poglavlju.

 • 13

  6.2. Primjer koritenja aplikacije.

  6.2.1. Stvaranje Adobe rauna

  Za koritenje neke od funkcije Behance servisa potrebno je napraviti Adobe raun. Nakon to

  smo popunili polja koja su prikazana na slici(slika 6.) na mail nam stie obavijest i link za

  aktivaciju profila. Nakon potvrde vrlo jednostavno nastavimo koristiti servis.

  Slika 6 Adobe ID

 • 14

  6.2.2. Opis mogudnosti pretrage timova

  Nakon to smo stvorili svoj korisniki profil jedna od opcija je da se pridruimo nekom

  kreativnom timu. Nakon to u padajudim izbornicima odredimo kakav profil ljudi traimo

  dobijemo popis prikladnih rezultata (slika 7.). Klikom na jednog od timova otvaramo njihovu

  stranicu i vidimo primjere njihovog rada (slika 8.). Ukoliko nam se interesi poklapaju

  zatraimo ulanjenje u njihov tim, a ukoliko elimo samo pratiti njihov rad odabiremo

  funkciju prati ili follow (slika 9.).

  Slika 7 Pretraga timova

 • 15

  Slika 8 Pregled profila jednog tima

 • 16

  6.3. Desktop aplikacije

  Ovaj servis gotovo da i nema konkurenciju u podruju desktop aplikacija, ali postoje slini

  servisi.

  6.3.1. Photoscape

  Photoscape je poluprofesionalni servis za obradu fotografija. Njegove funkcije su digitalna

  obrada fotografija; rezanje, uklanjanje nesavrenosti, povezivanje fotografija u jednu cjelinu

  itd. Jednostavan je za upotrebu i prikladan za amatere.

  6.3.2. Microsoft Word

  Microsoft Word je servis za obradu teksta, no prua i razne mogudnosti obrade fotografija.

  Dolazi u Microsoft office paketu te je stoga lako dostupan. Kako vedina korisnika koristi word

  prijenos medija putem ovog servisa je jednostavan i uinkovit.

  6.3.3. 7.Libre Office

  Libre office je besplatan servis za obradu teksta i slika. Jednostavnog je suelja, ali nije toliko

  rasprostranjen meu korisnicima. Prednost ovog servisa je to ima lako konvertiranje

  podataka u pdf format to povedava uspjean prijenos podataka

 • 17

  7. REIRANJE PROFILA

  7.1. Proces registracije

  Prvi postupak kreiranja profila je izrada korisnikog rauna to smo objasnili u prethodnom

  poglavlju rada.

  Slika 9 Izrada profila

  7.2. Izrada i ureivanje profila

  Doli smo i do glavne funkcije servisa. Meu ponuenim opcijama odabiremo My

  portfolio(slika 11.). Nakon toga otvara nam se na profil i moemo poeti sa ureivanjem

  (slika 12.).

 • 18

  Slika 10 My portfolio

  Slika 11 Dodavanje projekta

 • 19

  Nakon to smo dodali profilnu fotografiju popunjavamo osobne informacije i radno iskustvo

  u podruju koje nas interesira (slika 13,14,15.).

  Slika 12 Profilna fotografija

 • 20

  Slika 13 Osobne informacije

  Slika 14 Radno iskustvo

 • 21

  Nakon to smo upisali osobne informacije moemo zapoeti proces promocije, odnosno

  postavljamo svoje radove na Internet servis (slika 16.). Odabiremo radove, u ovom sluaju

  digitalne fotografije i postavljamo ih na samu web stranicu (slika 17.).

  Slika 15 Dodavanje projekta

 • 22

  Slika 16 Odabir radova koje elimo postaviti

  Postavljenim radovima moemo pridruiti i ostale audio ili video sadraje.

  Slika 17 Postavljanje ostalih radova

 • 23

  Servis nam omogudava personifikaciju profila.

  Dodatne mogudnosti servisa su; reorganizacija radova, prodaje fotografija, brisanje i

  dodavanje novih fotografija i opisa fotografija (slika 19.,20.).

 • 24

  Slika 18 Upravljanje radovima

  Slika 19 Dodavanje opisa fotografija

 • 25

  Pri zavretku personalizacije profila i ureivanja radova dajemo naziv projektu te odabiremo

  rad koji najbolje prestavlja na projekt i postavljamo ga kao poetnu fotografiju nae mape

  radova (slika 21.,22.,23.,). Ujedno, biramo i podruje u koji na rad pripada. U naem sluaju

  to je digitalna fotografija (slika 24.).

  Slika 20 Naziv projekta

 • 26

  Slika 21 Unos naslova

  Slika 22 Odabir reprezentativne fotografije

  Slika 23 Odabir podruja

  Kad je rije o zatiti rada imamo dvije mogudnosti: dozvoliti manipulaciju naim radovima ili

  potpuna zatita naih radova osimako mi ne dozvolimo drugaije. Problem kod druge opcije

  je taj to tako smanjujemo mogudnost da druge osobe vide i promoviraju na rad. (slika 25.)

 • 27

  Slika 24 Zatita radova

  Kao dodatnu informaciju moemo navesti koje tehnologije smo koristili pri izradi radova.

 • 28

  Slika 25 Informacije o koritenim tehnologijama

  Na mail adresu nam stie link kojim potvrujemo svoj projekt.

  Slika 26Potvrda profila

 • 29

  Nakon to potvrdimo svoj korisniki raun putem maila moemo podijeliti svoj projekt na

  drutvenim mreama.

  Slika 27 Dijeljenje radova

 • 30

  Slika 28 Krajnji izgled profila

  elimo li objaviti svoj profil i uradak kao web stranicu nailazimo na mnoga ogranienja.

  Opcija nije moguda u naoj zemlji, a prema nekim informacijama ta pogodnost se dodatno

  plada (slika 30., 31.).

 • 31

  Slika 29 Objava profila

  Slika 30 Opcija nedostupna u RH

 • 32

  Ukoliko elimo proiriti svoje znanje i suraivati sa slinim korisnicima moemo formirati svoj

  vlastiti tim.

  Slika 31 Izrada tima

 • 33

  8. POSLOVNA PRIMJENA

  Behance je vodeda besplatna svjetska online platforma za predstavljanje i otkrivanje talenata

  iz kreativnih industrija (razni dizajneri, arhitekti, fotografi, 3d artisti, umjetnici, ilustratori).

  Servis slui za prezentiranje svojih projekata, ali i dolazak do globalnih poslovnih prilika i

  kreativnih suradnji.

  Dva puta godinje na vie od 800 lokacija u diljem svijeta odrava se Behance Portfolio

  Reviews tjedan. Rije je o konceptu kroz koji svim zainteresiranim sudionicima nude

  profesionalnu recenziju njihovih kreativnih portfolija (ili onih koji de to tek postati)

  postavljenih na vodedu online platformu za predstavljanje kreativne produkcije Behance.

  Organizatori su u goste pozvali nekoliko profesionalaca koji Behance ved uspjeno i

  kontinuirano koriste za promociju, vidljivost vlastitog rada i pronalazak novih poslova, a

  svojim de prijedlozima i sugestijama sve Behance poetnike i nadobudne korisnike pokuati

  savjetovati kako ga to kvalitetnije i uspjenije koristiti. Behance je stvoren za individualne

  korisnike kao i za poslovne korisnike.

  Svaki mladi individualac svojom kreativnodu moe stvoriti svoj vlastit profil i u najboljem

  svijetlu predstaviti sebe i svoj dosadanji rad, te na vrlo jednostavan i uredan te itekako

  kreativan i zanimljiv nain sistematizirati sve ono to eli predstaviti potencijalnim

  poslodavcima. Isto tako, omoguduje korisnicima da pregledavaju tue portfolie i tako

  razvijaju svoje vlastite i ujedno prate svoju konkurenciju.

  S druge strane tu su poslovni korisnici tj. Potencijalni poslodavci koji ovdje mogu traiti svoje

  idealne zaposlenike. Svaka tvrtka moe na vrlo zanimljiv nain predstaviti svoje otvoreno

  radno mjesto te pregledavati portfolie potencijalnih zaposlenika. itajudi njihove blogove i

  pregledavajudi portfolie njihov zadatak pronalaska idealnog zaposlenika biva puno laki, a i

  to je vrlo bitno, puno dinaminiji i zanimljiviji

 • 34

  9. KONKURENCIJA

  S obzirom da je konkurencija vrlo velika i razvijena na podruju online portfolio servisa

  predstaviti du 3 glavna konkurenta kako bi uvidjeli koji je njihov nain poslovanja i to nude

  svojim korisnicima.

  9.1. Shown'd

  Shown'd je uz Behance jo jedan besplatan servise za izradu online portfolia koji svojim

  korisnicima omoguduje izradu online portfolia na zanimljiv nain te ujedno povezivanje sa

  drugim web servisima na kojima se moe predstaviti vlastit rad, vodeni ig kako bi mogli

  zatititi vlastiti rad od krae, automatsko uitavanje 20 fotografija i jo mnogo toga i sve to

  kako bi va rad i osobnost bila prikazana u najboljem mogudem svijetlu.

  Link servisa: http://shownd.com/

  Slika konkurent. Shownd

  9.2. Coroflot

  Coroflot prua platformu za isticanje i predstavljanje dizajnerskih radova te povezivanje s

  potencijalnim klijentima. Takoer je besplatan te nudi irok prostor za pohranu podataka,

 • 35

  mobilni pristup te statistike. Korisnik moe prilagoditi i organizirati svoj portfolio tako da on

  izgleda kao ispriana pria o samom umjetniku i njegovom stvaralatvu. Takoer omogudava

  svakom korisniku vlastiti,jedinstveni URL kako bi ga mogao djeliti svojim potencijalnim

  klijentima. Uz osobni profil omogudava i obavijesti o oglasima za posao te raznim natjeajima

  i povedanje vidljivosti.

  Link servisa:http://www.coroflot.com/

  Slika konkurent. Coroflot

  9.3. Carbonmade

  Carbonmade je jo jedan od rastudih servisa za izradu online portfolia. Trenutno broji vie od

  870 000 online portfolia 1,990 000 projekata i jednako mnogo fotografija. Od slinih servisa

  izdvaja se svojom jednostavnodu i samom osobnodu koju daje vaem portfoliu.Dizajn je

  vrlo neformalan, razigran, pun boja i likova tako da je samo koritenje ovog servisa

  oputajude, zabavno i uz sve to korisno. Carbonmade ima samo jednu funkciju, a to je

  prikazivanje radova.

  Link servisa: https://carbonmade.com/

 • 36

  Slika konkurent. Carbonmade

  9.4. Cargo Collective Cargo Collective je ultimativna aplikacija za izgradnju portfolia. Prua oko 30ak predloaka za izradu

  portfolia. Negativna strana je to zahtjeva osnovno znanje HTML-a. Kao i Behance prua postavljanje

  multimedijskih sadraja. Kota podjednako kao i konkurencija.

  Link servisa:http://cargocollective.com/

  Slika konkurent: Cargo Collective

 • 37

  9.5. Virb

  Virb nije platforma samo za dizajnere. Omogudava svakome da napravi web stranicu svoje

  portfolio teme. Uz pladanje usluge imate neogranien pristup fotografijama, video i audio

  klipovima, prua vam se potpuna potpora i analitika web stranice. Jednostovan je za

  koritenje i nije potrebno znanje HTML koda, ali za one koji to znaju postoji advanced

  opcija.

  Link servisa: http://virb.com/

  Slika konkurent. Virb

 • 38

  10. POZITIVNE VS. NEGATIVNE STRANE PREDNOSTI NEDOSTATCI

  Povezanost sa drutvenim mreama Premalo informacija o svim uslugama

  Besplatan osnovni profil

  Jednostavno koritenje

  Povezivanje kreativaca sa poslodavcima

  Uvid u druge profile i razvitak vlastitog

  Neogranieni upload radova

  Neograniena veliina porfolija

  Aplikacija za iphone Behance Network app

  Pogodan za amatere

  Pogodan za postavljanje multimedijskih sadraja

  Puno amaterskih radova

  Nekvalitetan sadraj

  Velika konkurencija

  Mogudnost krae ideja

  Neke opcije nisu mogude u svim zemljama

  Naplata ostalih usluga

  Standardizacija kreativnih uradaka

  Prosite nije dostupan u Hrvatskoj

  Veliki trokovi ostalih usluga

  SLIKA 32. TABLICA: PREDNOSTI I NEDOSTACI

 • 39

  11. SWOT ANALIZA

  SNAGE SLABOSTI

  -besplatan osnovni profil

  -Jednostavan za koritenje

  -povezuje korisnike

  -mogudnost personalizacije portfolia

  -mogudnost organizacije raznih meetinga

  -kontinuirano unapreenje servisa

  -brzo pronalaenje idealnog zaposlenika ili

  poslodavca

  -mogudnost usporedbe prilikom traenja

  zaposlenika ili poslodavca

  -sve informacije na jednom mjestu o

  odreenoj osobi ili poduzedu

  -napladuje se dodatni paket

  -mogudnost krae podataka i ideja

  -mogudnost prevare i lanog prestavljanja

  -nedostupnost u svim zemljama

  -jeftiniji konkurenti

  PRILIKE PRIJETNJE

  -mogudnost povezivanja s drugim web

  servisima

  -sniavanje cijena

  -zatita podataka vodenim igom

  -napredak u tehnologiji

  -razvoj portfolio mogudnosti

  -velika konkurencija

  -internetski virusi

  -zasidenost trita

  -potrebna velika ulaganja za daljni napredak i

  istraivanje trita

  SLIKA 34: SWOT ANALIZA

  Kao glavne snage naveli bismo jednostavnost koritenja i mogudnost povezivanja korisnika

  to dovodi do meusobne komunikacije, razmjene ideja te samog pronalska posla,

  zaposlenika i organizacije raznih dogaanja. Glavna slabost bila bi upravo kraa podataka i

 • 40

  ideja koja proizlazi upravo iz meusobnog povezivanja, te smatramo kako se na tome treba

  dodatno poraditi. Kao glavne prilike u bududnosti vidimo povezivanje s drugim web servisima

  i sniavanje cijena kako bismo to bolje zadovoljili potrebe korisnika i kako bi se diferencirali

  u odnosu na konkurenciju koja je vrlo velika i koja u konanici predstavlja nau glavnu

  prijetnju.

 • 41

  12. TROKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJENOST

  Otkako je stranicu 2006. kupio Adobe investirano je vie 6,5 milijuna dolara za razvoj

  Behancea. Od 2012. godine stranica ima preko 300.000 korisnika koji mjeseno plaaju

  koritenju Behance usluge Prosite, a koritenje usluga te stranice kota 11$.

  Prihodi stranice iznosili bi oko 12.000.000 dolara na godinjoj razini. Svakim danom broj

  korisnika raste tako da se i taj broj povedava. Uz Behance Adobe nudi i cijelokupne usluge

  svojih proizvoda i to za 49.99$ mjeseno. Neto povoljnije cijene su za studente i prijanje

  korisnike te iznose 29,99$.

  Trokovi poslovanja nisu dostupni da navedenim izvorima podataka.

 • 42

  13.1. RAZVITAK SERVISA U BUDUDNOSTI Kao to smo naveli u tablici Swot analize, prilike za bududnost vidimo u sniavanju cijena

  dodatnog paketa kako bi privukli to vedi broj potencijalnih korisnika i kako bi time nadjaali

  konkurenciju. Takoer smatramo da ulaganje u istraivanje trita i kontinuirano

  unapreenje i razvoj tehnologije ide upravo u nau korist te de s vremenom ovaj web servis

  nuditi sve vie mogudnosti. Povezivanje s drugim web servisima moglo bi na jednoj strani

  posluiti kao promocija ovom web servisu dok bi se druge strane korisnicima otvorilo

  mnotvo novih mogudnosti koje se odnose na komunikaciju sa drugima,dijeljenje

  ideja,meusobno povezivanje i stvaranje sve boljih portfolia.

  Ono na emu se treba dodatno poraditi je zatita podataka kako bi se korisnici osjedali

  sigurno i kako nebi dolazilo do kraa podataka i ideja.Osim nadogradnje samog sustava

  smatramo da Behance ima vrlo veliku potrebu, a i mogudnost za razvoj sigurnosti odnosno

  zatite podataka kako korisnici ne bi trebali brinuti hode li netko ukrasti njihovu ideju i

  njihove podatke. Takoer smatramo da bi samoj sigurnosti pridonijela i takozvana zdrava

  atmosfera meu korisnicima kojoj bi doprinijeli razvojem chata. Tim putem bi korisnici mogli

  meusobno komunicirati, postavljati si pitanja i dijeliti ideje i stavove. Ovdje veliku priliku to

  se tie sigurnosti vidimo u zatiti podataka vodenim igom to de u skoroj bududnosti biti

  omogudeno svim korisnicima ovog servisa.

  S obzirom da je konkurencija vrlo velika i svakim danom sve vie raste, a korisnici su svakim

  danom sve zahtjevniji kontinuiran rad na poboljanju i usavravanju ovog web servisa

  zahtjeva velike napore u segmentu istraivanja trita i u segmentu ispitivanja potreba kako

  trenutnih tako i bududih odnosno potencijalnih korisnika. Vidimo velike potencijale u ovom

  web servisu i smatramo da ima dovoljno prostora i mogudnosti za razvoj u bududnosti.

 • 43

  13. 2. MOGUDNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U

  BUDUDNOSTI

  Kao to smo ved spomenuli Behance de uskoro ponuditi integrirani oAuth 2.0 protokol za

  autorizaciju projekata. Kako mnogi ocjenjuju mogudnosti ovakve platforme su velike i

  potencijal je ogroman.

  OAuth 2.0 je sljededa evolucija protokola OAuth ali nije kompatibilan s OAuth 1.0. OAuth 2,0

  fokusira se na klijenta, razvija jednostavnost, dok ujedno prua nove mogudnosti razvoja web

  aplikacija, desktop aplikacija,aplikacija za mobilne telefone, itd. Specifikacija i povezane RFC

  su razvijeni od strane IETF Oauth RS. OAuth je otvoreni standard za autorizaciju. Dizajniran

  posebno za rad s Hypertext Transfer Protocolom (HTTP), OAuth u sutini omoguduje tokene

  za pristup podacima.Klijent tada koristi token za pristup zatidenim resursima tj.podacima

  posluitelja.

 • 44

  14. ZAKLJUAK esto u razgovoru s ljudima na ovu temu ujem komentare poput Ma nedu ja raditi te

  stranice i profile. Ne volim da svatko ita to piem i nedu se hvaliti. pri tome zaboravljajudi

  da time doputaju nekome drugome da stvara sliku o njima. Ako i vi razmiljate na taj nain

  sada bi bilo dobro da prestanete. Gore navedene opcije nude vam mogudnost iznoenja

  injenica i vlastitog miljenja jednako kao to to radite u stvarnom ivotu kada nekome

  prepriavate ivotopis ili komentirate dananje vijesti. Vi odluujete gdje dete i to dete

  objaviti.

  Ovo je neto najbolje to moete uiniti za sebe. Ulaganje u bududnost koje de se sigurno

  isplatiti.

  Pokrenite blog, aktivno stvarajte sadraj i uivajte u rezultatima pretraivanja vaeg imena na

  nain kako to nikada do sada niste imali priliku. Online portfolio i blog su kombinacija koja

  sigurno daje rezultate. Objavite nekoliko blog postova i ekajte aroliju. Kroz nekoliko dana

  svjedoit dete novoj slici prve stranice s rezultatima neke od trailica kada je u pitanju vae

  ime i prezime. Ovdje Vas nedemo savjetovati da se drite samo jedne teme o kojoj dete pisati

  jer se time na samom poetku ograniavate. Oslobodite svoje kreativne potencijale i piite o

  svemu onome to vas zanima, to vas ini sretnima i eljnima da to isto dijelite s drugima.

 • 45

  15. LITERATURA WEB IZVORI:

  Behance; www.behance.net

  Crunchbase; http://www.crunchbase.com/organization/behance#sthash.rM7zejTp.dpuf

  Muchmore, Michael, PCmag.com, 2013;

  http://search.proquest.com/docview/1536827454?accountid=132154

  http://search.proquest.com/docview/1243264750?accountid=132154

  Waresource: http://www.wearesource.co.uk/blog/introducing-behance-the-creative-online-

  portfolio-and-networking-site/#sthash.xkaEqUme.dpuf

  Popis slika i tablica:

  Slika 1. FUNKCIJA DISCOVER ......................................................................................................... 10

  Slika 2: OPCIJE PRETRAGE ............................................................................................................ 10

  Slika 3 Poslovi ........................................................................................................................... 10

  Slika 4 Pretraga talenata .......................................................................................................... 11

  Slika 5 Blog ................................................................................................................................ 12

  Slika 6 Adobe ID ........................................................................................................................ 13

  Slika 7 Pretraga timova ............................................................................................................. 14

  Slika 8 Pregled profila jednog tima........................................................................................... 15

  Slika 9 Detalji jednog tima ............................................... ! .

  Slika 10 Izrada profila ............................................................................................................... 17

  Slika 11 My portfolio ................................................................................................................ 18

  Slika 12 Dodavanje projekta ..................................................................................................... 18

 • 46

  Slika 13 Profilna fotografija ...................................................................................................... 19

  Slika 14 Osobne informacije ..................................................................................................... 20

  Slika 15 Radno iskustvo ............................................................................................................ 20

  Slika 16 Dodavanje projekta ..................................................................................................... 21

  Slika 17 Odabir radova koje elimo postaviti ........................................................................... 22

  Slika 18 Postavljanje ostalih radova ......................................................................................... 22

  Slika 19 Upravljanje radovima .................................................................................................. 24

  Slika 20 Dodavanje opisa fotografija ........................................................................................ 24

  Slika 21 Naziv projekta ............................................................................................................. 25

  Slika 22 Unos naslova ............................................................................................................... 26

  Slika 23 Odabir reprezentativne fotografije ............................................................................. 26

  Slika 24 Odabir podruja .......................................................................................................... 26

  Slika 25 Zatita radova .............................................................................................................. 27

  Slika 26 Informacije o koritenim tehnologijama .................................................................... 28

  Slika 27Potvrda profila ............................................................................................................. 28

  Slika 28 Dijeljenje radova ......................................................................................................... 29

  Slika 29 Krajnji izgled profila ..................................................................................................... 30

  Slika 30 Objava profila .............................................................................................................. 31

  Slika 31 Opcija nedostupna u RH ............................................................................................. 31

  Slika 32 Izrada tima .................................................................................................................. 32

  Slika 33Tablica: prednosti i nedostaci ...................................................................................... 38

  Slika 34 ............................................................................. ! .

  Popis tablica:

  Slika 33. Tablica Prednosti i nedostaci.38

  SLIKA 34: SWOT ANALIZA..39

 • 47

  16. IVOTOPIS

  16.1. Paula Ivanan

  Curriculum vitae

  OSOBNE INFORMACIJE

  Paula Ivancan

  (Hrvatska)

  [email protected]

  PERSONAL STATEMENT

  No man has the right to dictate what other men should perceive, create or produce, but all

  should be encouraged to reveal themselves, their perceptions and emotions, and to build

  confidence in the creative spirit.

  While creativity and self expression are my primary goals these are my fields of interest:

  planning and organizing

  IT

  marketing

  RADNO ISKUSTVO

  travnja 14svibnja 14

  Sales Assistant

  Croatian Music Channel

 • 48

  Finding new clients, managing database, making new products (commercial arrangement).

  lipnja 13rujna 13

  Children animator

  Samarcanda

  5 srpnja 145 rujna 14

  Sport animator

  Samarcanda

  -informing people about animation activity

  -organizing and leading sport activities as zumba, aerobic, aqua aerobic, shcool of dance

  OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

  1015

  Ekonomski fakultet Zagreb

  0610

  Gimnazija dr. Ivana Kranjeva

  OSOBNE VJETINE

  Materinski jezik

  hrvatski

  7/1/15 Europska unija, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu Stranica 1 / 2

 • 49

  Curriculum vitae Paula Ivancan

  Ostali jezici

  Ostali jezici

  English

  German

  Stupnjevi: A1/A2: Poetnik - B1/B2: Samostalni korisnik - C1/C2 Iskusni korisnik

  Zajedniki europski referentni okvir za jezike

  Poslovne vjetine

  Basic HTML, Copywriting, Dancing, Databases, Drawing, Gmail, Facebook, Informatics,

  Internet Communications, LibreOffice, Marketing Communications, Microsoft Office,

  Photography, Zumba

  Raunalne vjetine

  I have no problem using Microsoft Office and Open Office aplication. I do well in internet

  comunication using: mail, social networks, internet banking, basic knowledge of HTML. In my

  further education I would like to learn more about databases, CRM systems and HTML code.

  DODATNE INFORMACIJE

  Interesi

  workout, digital photography, music, food and wine, art history.

  7/1/15 Europska unija, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu Stranica 2 / 2

  RAZUMIJEVANJE GOVOR PISANJE

  Sluanje itanje Govorna interakcija Govorna produkcija

  C2 C2 C1 C1 C2

  B1 B1 B1 B1 B1

 • 50

  16.1. Petra Poega Curriculum vitae

  OSOBNE INFORMACIJE Poega Petra

  Ljudevita Gaja 13b, 10290 Zapreid (Hrvatska)

  0977821507

  [email protected]

  OBRAZOVANJE I

  OSPOSOBLJAVANJE

  20052009 Opda gimnazija

  SS Ban Josip Jelaid, Zapreid (Hrvatska)

  20092015

  Ekonomski fakultet, Zagreb (Hrvatska)

  OSOBNE VJETINE

  Materinski jezik hrvatski

  Ostali jezici RAZUMIJEVANJE GOVOR PISANJE

  Sluanje itanje Govorna interakcija Govorna produkcija

  engleski C2 C2 C2 C2 C2

  njemaki A1 A1 A1 A1 A2

  panjolski C1 C1 B2 B2 B1

 • 51

  Stupnjevi: A1/A2: Poetnik - B1/B2: Samostalni korisnik - C1/C2 Iskusni korisnik

  Zajedniki europski referentni okvir za jezike

  Raunalne vjetine Izvrsno poznavanje rada u programima Microsoft Office. Osnove rada u

  Sap-u. Odlino sluenje

  internetom.

  rada u programima Microsoft Office paketa, poznavanje rada u SAP-u, izvrsno sluenje

  internetom

  Vozaka dozvola B kategorije

  PROJEKTI:

  -dr.sc. Sanja Broz Tominac EFZG, Analitiko knjigovodstvo, seminar

  -prof.dr.sc Nikola Knego EFZG, Informatiki sustavi u trgovini Phoenix Farmacija

  integriranost SAP sustava u farmaceutsku industriju

  DODATNE INFORMACIJE:

  Ukratko:Imam 23 godine i studentica sam 4. godine ekonomije. Cilj mi je pronadi posao koji

  de odgovarati mojim eljama, sposobnostima i obrazovanju te omoguditi napredovanje u

  karijeri. Komunikativna sam osoba i sposobna sam za timski rad. Spremna sam na

  kontinuirano uenje kroz rad i unapreenje svojih sposobnosti. eljela bih raditi u tvrtci koja

  de mi omoguditi razvijanje dosad steenih vjetina i znanja te isto tako sticanje i usvajanje

  novih.

 • 52

  16. SAETAK

  U ovom radu elimo pribliiti web servis za izradu online portfolia Behance. Behance je

  jedna od rastudih platformi koja sjedinjuje mlade kreativce i one koji ih zapoljavaju s gotovo

  2 milijuna javnih projekata i preko 12 milijuna dizajnerskih uradaka. Mladim talentima

  omoguduje samopromociju kroz izgradnju stranice s portfeljem uradaka.

  Servis omogudava jednostavnu i brzu registraciju nakon koje nam se prua njegova najveda

  mogudnost-izrada online portfolia. To mladim talentima omoguduje samopromociju kroz

  izgradnju stranice s portfeljem uradaka.

  to se tie tehnolokog okvira dizajn web aplikacije napravljen je pomodu CSS stilskog jezika,

  koji rabimo za opis prezentacije dokumenata napisanog pomodu opisnog (HTML) jezika. CSS-

  om se ureuje sam izgled i raspored stranice. HTML je prezentacijski jezik za izradu web

  stranica.

  Behance su osnovali u sijenju 2006. godine Grigory Rudko, Matias Corea i Scott Belsky u

  New Yorku, SAD. Krajem 2012. dogaa se prekretnica za Behance-pridruen je grupaciji

  Adobe Systems te je projekt kroz fondove prikupio 6,5 milijuna dolara od devet investitora.

  Servis rjeava neke od mnogobrojnih problema; besplatna samopromocija, umreavanje i brz

  pronalazak ljudi slinih ili istih interesa, zapoljavanje i pronalazak talentirane radne snage

  itd.

  Nakon registracije na spomenutom servisu daje nam se mogudnost stvaranja svojih

  projekata tj. postavljanje radova na virtualni portfolio. Na profilu nam se prua mogudnost

  ureivanja radova, dodavanje novih lanova, personalizaciju profila, dijeljenje profila na

  ostalim mreama poput twittera i LinkedIna i ostalo.

 • 53

  Behance je stvoren za individualne korisnike kao i za poslovne korisnike. Svaki mladi

  individualac svojom kreativnodu moe stvoriti svoj vlastit profil i u najboljem svijetlu

  predstaviti sebe i svoj dosadanji rad.

  Servis ima i nekoliko konkurentskih platformi. To su sline platforme koje poput Behancea

  neke usluge pruaju besplatno, a one dodatne napladuju.

  No, prednosti za Behance su te da nam on omogudava neogranieno postavljanje radova u

  portfolio. Takoer, Behance ima aplikaciju za mobilne ureaje te uviamo kako servis ide u

  korak s vremenom.

  Uviamo da su glavne karakteristike servisa jednostavna i personalizirana upotreba, a

  najvede slabosti i prijetnje velika konkurencija i mogudnost krae.

 • 54

  18.PREZENTACIJA-BROURA

  Krajnji izgled profila

  Behance-web servis za

  izradu online portfoliaPaula Ivanan

  Petra Poega

  Sadraj

  1.O autorima

  2.Behance

  3.Opis servisa

  4.Postupak registracije

  5.Funkcionalnost

  6.Zakljuak

  O autorima

  Paula Ivanan

  2.7.1991

  Gimnazija dr.IvanaKranjeva urevac

  Ekonomski fakultet Zagreb

  [email protected]

  Petra

  Poega

  3.7.1990.

  Opa Gimnazija

  Ekonomski Fakultet Zagreb

  [email protected]

 • 55

  Behance - www.behance.netOpis

  Behance je vodea online platforma s gotovo 2 milijuna javnih projekata i preko 12 milijuna

  dizajnerskih uradaka.

  Mladim talentima omoguuje samopromociju kroz izgradnju stranice s portfeljem uradaka. To

  je jedan od glavnih proizvoda stranice Behance takozvani ProSite.

  S druge strane, platforma je prigodna i za one koji zapoljavaju mlade kreativce; marketinki

  strunjaci, poduzetnici u podruju web dizajna, mode, tiska itd.

  Servis je izvrstan za brz pronalazak i povezivanje pojedinica sa slinim interesima te razmjenu i

  dijeljenje ideja i radova.

  Registracija

  Registracija

 • 56

  RegistracijaFunkcionalnost web servisa

 • 57

  Dodavanje drugih medija

  Personifikacija profila

  Dodatne mogunosti profila

 • 58

  Odabir reprezentativne fotografije Zatita podataka

  Dijeljenje radova

  ZakljuakPREDNOSTI NEDOSTATCI

  Besplatan osnovni profil

  Jednostavno koritenje

  Povezivanje kreativaca sa poslodavcima

  Uvid u druge profile i razvitak vlastitog

  Neogranieni upload radova

  Neograniena veliina porfolija

  Aplikacija za iphone Behance Network app

  Velika konkurencija

  Mogunost krae ideja

  Neke opcije nisu mogue u svim

  zemljama(ProSite)

 • 59

  Hvala na panji!