422_ROF 01.04

download 422_ROF 01.04

of 44

Embed Size (px)

Transcript of 422_ROF 01.04

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE1

2

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL S.C. MAXYGO BROKER DE ASIGURARE S.R.L.Prezentul Regulament de Organizare si Functionare (ROF) este la dispozitia tuturor colaboratorilor MAXYGO si sunt inscrise in el toate reglementarile privind organizarea si functionarea activitatii in cadrul SC MAXYGO BROKER DE ASIGURARE S.R.L. denumita in continuare MAXYGO sau Compania. Acest ROF se aplica tuturor categoriilor de colaboratori implicati in activitatea de administrare si intermediere in asigurari si pensii private si sunt parte intr-unul din contractele specifice incheiate cu MAXYGO.

CAP.1. PREZENTAREA MAXYGOS.C. MAXYGO BROKER DE ASIGURARE S.R.L. este o societate cu raspundere limitata infiintata in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu un capital social de 100.000 RON; functioneaza in baza Deciziei Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) nr. 3891/2003 si a Deciziei Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) nr. 75/21.03.2008. S.C. MAXYGO BROKER DE ASIGURARE S.R.L. este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 29 / 1459 / 2003 identificata prin CIF 15710286 . Sigla Sigla simbolizeaza parteneriatul dintre MAXYGO si societatile de asigurari, administratorii de Fonduri de Pensii Private, in scopul consilierii si protejarii clientilor, in vederea gestionarii riscurilor la care acestia sunt expusi. Productia Productia se materializeaza in unitati (puncte), calculate conform sistemului de cariera (Capitolul 13). Sistemul de Cariera Sistemul de Cariera principal ( subcap. 13.1 ) este stimulativ, bazat pe munca in echipa, axat pe conceptia Network Marketing sau Multilevel Marketing (MLM). Sistemul de Cariera MAXYGO ofera 9 trepte de promovare si are la baza principiul valorii, stimularii profesionale si financiare prin acordarea unor comisioane consistente precum si a unor premii, distinctii si bonusuri. In plan secundar exista si alte proceduri de intermediere care permit colaboratorilor MAXYGO atat venituri materiale consistente cat si posibilitatea dezvoltarii profesionale. 3

CAP.2. OBIECTIVELE MAXYGO Realizarea unei afaceri puternice si stabile reprezentata la nivel national prin : - alegerea celor mai puternici parteneri (Societati de asigurari, Administratori de Fonduri de Pensii Private, banci etc.) pentru : - consilierea clientilor cu un inalt profesionalism in vederea gestionarii riscurilor la care sunt expusi; - pregatirea profesionala permanenta a Asistentilor in Brokeraj si a Agentilor de Marketing in vederea atingerii treptelor superioare din sistemul de cariera MAXYGO si a cresterii continue a calitatii consultantei acordate clientilor in domeniul asigurarilor si pensiilor private.

CAP.3. NOTIUNI. DEFINITII

1. Asistent in Brokeraj Este persoana fizica sau juridica, avizata de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, care a incheiat cu MAXYGO un contract de mandat, colaborare, asociere sau o conventie, se afla pe una din treptele sistemului de cariera MAXYGO, sau intr-o alta pozitie acceptata de conducerea Companiei si indeplineste activitatea de intermediere si consultanta in domeniul asigurarilor. 2. Agent de Marketing Este persoana fizica sau juridica, avizata de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private care a incheiat cu MAXYGO un contract de mandat, colaborare, asociere sau o conventie, se afla pe una din treptele sistemului de cariera MAXYGO sau intr-o alta pozitie acceptata de conducerea Companiei si indeplineste activitatea de marketing a Fondurilor de Pensii administrate privat, partenere MaxyGo direct sau indirect prin intermediul unui broker de pensii private. 3. An Financiar Reprezinta perioada de la 01 ianuarie la 31 decembrie a anului (sau in conformitate cu prevederile legale). 4. Luna de productie Reprezinta perioada de productie care se ia in calcul pentru determinarea portofoliului si a comisionului lunar incepand cu prima zi calendaristica si terminand cu ultima zi calendaristica a lunii.

4

5. Productia lunara Reprezinta numarul total de unitati (puncte) corespunzator tuturor contractelor de asigurare incheiate de Asistentul in Brokeraj intr-o luna de productie. 6. Evaluarea productiei Evaluarea productiei se face lunar, pe baza borderourilor predate la termenul stabilit in conformitate cu metodologiile de lucru. In evaluarea productiei lunare se iau in calcul primele efectiv incasate raportate la factor si validarea contractului de asigurare de catre asigurator. 7. Validarea contractului de asigurare (politei) si a contractului de pensii private In cazul asistentului in brokeraj, reprezinta emiterea contractului de asigurare (politei) si comisionarea acestuia catre MAXYGO de catre societatea de asigurari. In cazul agentului de marketing, reprezinta acceptarea contractului de pensii private dupa ce participantul la fondul de pensii administrat privat a fost declarat eligibil de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, i s-a efectuat plata aferenta tipului de contract si a fost confirmat de administratorul fondului de pensii private. 8. Unitati (puncte) Reprezinta raportul dintre primele nete incasate si factor. Unitatile se acorda Asistentului in Brokeraj in sistemul de cariera, in luna de productie in care se valideaza polita. 9. Factorul Un numar real stabilit de conducerea MAXYGO avand ca rezultanta numarul de unitati (puncte) produse de un Asistent in Brokeraj in functie de prima de asigurare incasata. Factorii se pot modifica prin Hotarirea Adunarii Generale a Asociatilor. 10. Persistenta Reprezinta un procent din primele de reinnoire a politelor de asigurare de viata care se platesc din anul 2 pana sfarsitul contractului. Acest procent nu trebuie sa fie mai mic de 90%. 11. Sistem de cariera MAXYGO Sistem de promovare profesionala pe criterii de eficienta si activitate continua. Este sistemul ierarhic de comisionare in cadrul MAXYGO care defineste relatiile de coordonare, colaborare si subordonare dintre Asistentii in Brokeraj si Agentii de Marketing. 12. Activitatea eficienta a unui Asistent in Brokeraj se determina in cazul avansarilor exceptionale in sistemul de cariera, sau a acordarii bonusurilor pentru rezultate deosebite, masurabile in perioade de timp determinate. Activitatea eficienta se defineste ca valoare a productiei totale realizata de Asistentul in Brokeraj incepand cu data de 01 a lunii urmatoare avansarii, valoare cel putin egala cu numarul de puncte totale produse in ultimele 12 luni de productie pana la avansare sau pana la obtinerea bonusului. In cazul necesitatii evaluarii eficientei activitatii pe o perioada mai mare de 12 luni de la obtinerea bonusului, Asistentul in Brokeraj are obligatia de a desfasura in continuare activitate eficienta pentru MAXYGO, definita la fel pentru fiecare nou an comparativ cu ultimele 12 luni de activitate. 5

13. Retea organizationala Dreptul de a incasa diferente de comision din reteaua de vanzari construita, limitata la generatia a 9-a inclusiv. 14. Structura Structura reprezinta totalitatea Asistentilor in Brokeraj si Agentilor de Marketing directi si indirecti cu care colaboreaza Asistentul in Brokeraj coordonator si Agentul de Marketing coordonator. Membrii noi, intra in mod automat in structura celui care i-a recrutat in conformitate cu optiunea exprimata in scris, sub semnatura prin contractul de mandat. 15. Asistent in Brokeraj (Agent de Marketing) coordonator Asistentul in Brokeraj (Agentul de Marketing) care are Asistenti in Brokeraj (Agenti de Marketing) directi. 16. Asistent in Brokeraj (Agent de Marketing) Direct Este Asistentul in Brokeraj (Agentul de Marketing) subordonat direct in cadrul structurii, in linie orizontala. 17. Asistent in Brokeraj (Agent de Marketing) Indirect Este Asistentul in Brokeraj (Agentul de Marketing) subordonat indirect prin intermediul Asistentilor in Brokeraj (Agentilor de Marketing) directi, in linie descendenta (in adancime). 18. Portofoliu propriu Reprezinta portofoliu corespunzator contractelor de asigurare intermediate direct de Asistentul in Brokeraj . 19. Portofoliu de grup Reprezinta portofoliul corespunzator contractelor de asigurare intermediate de intreaga structura a unui Asistent in Brokeraj. 20. Portofoliu total Reprezinta suma portofoliului propriu si de grup. 21. Portofoliu Curent Reprezinta portofoliul corespunzator contractelor de asigurare incheiate in luna de productie curenta. 22. Portofoliu Comisionat Reprezinta portofoliul validat de asigurator si comisionat de MAXYGO in luna de productie curenta . 23. Comision de Continuare Este acel comision la care are dreptul Asistentul in Brokeraj, pentru contractele de asigurare de viata cu acumulare de capital, in functie de: durata asigurarii; prevederile contractelor dintre MAXYGO si parteneri; decizia conducerii companiei MAXYGO.

6

24. Clientii Clientii sunt toate persoanele fizice sau juridice pentru care Asistentul in Brokeraj a intermediat, pe baza unui mandat in brokeraj, contracte de asigurare validate de asigurator. Clientii sunt toate persoanele fizice sau juridice pentru care Agentul de Marketing a intermediat contracte de pensii private si care au fost validate si confirmate de administratorii de fonduri de pensii private. 25. Decont Este documentul pe care Asistentul in Brokeraj il primeste lunar pe e-mail de la MAXYGO si pe care este evidentiata in mod explicit situatia completa a portofoliului total (personal si de grup) , a primelor incasate, precum si a comisioanelor aferente. Decontul nu reprezinta insa un document fiscal pentru evidentierea veniturilor si cheltuielilor asistentului in brokeraj. Este documentul pe care Agentul de Marketing il primeste lunar, pe e-mail de la MAXYGO si in care este evidentiata situatia completa a contractelor de pensii private validate si confirmate de administratorul de fonduri de pensii private. 26. Cererea de asigurare (Declaratie de asigurare) Este documentul oficial care sta la baza incheierii unui contract de asigurare intre Client si Asigurator. 27. Contractul de asigurare Este acel contract care se incheie intre un Client si Asigurator si care stipuleaza toate conditiile in care Asiguratorul ofera Clientului protectie in cazul evenimentului asigurat. 28. Contractul de pensii private Este acel contract (act de aderare, transfer, contract de pensii facultative, etc.) ncheiat ntre client i administratorul fondului de pensii privat in vederea constituirii unei pensii private. 29. Asigurator Societatea de asigurare ale carei produse de asigurare sunt intermediate prin MAXYGO. 30. Administrator de fonduri de pensii private Societate comerciala pe actiuni constituita in conformitate cu dispozitiile legislatiei in vigoare si care are exclusiv ca obiect de activitate administrarea fondurilor de pensii si optional furnizarea de pensii private. 31. Interviul pentru selectie (colaborare). Reprezinta acea discutie pe care un Asistent in Brokeraj de la treapta a II-a in sus a sistemului de cariera (subcap.13.1), trebuie sa o aiba dezvoltarea structurii sale. 32. Administratorul local Persoana care reprezinta si administreaza intreaga afacere MAXYGO in teritoriu. Acesta poate fi principal sau secundar si poate avea in subordine un asistent (principal sau secundar). cu potentiali colaboratori pentru

7

33. Teritoriu Zona de raspundere manageriala a administratorului local (judetul sau localitatea desemnata de conducerea MAXYGO). 34. Asistentul administratorului local Persoana selectionata de administratorul local si aprobata de conducerea executiva a Companiei pantru a-l sprijini pe administratorul local in dezvoltarea, coordonarea si administrarea teritoriala a afacerii MAXYGO.

CAP.4. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA MAXYGOConducerea MAXYGO este asigurata si infaptuita de Adunarea Generala a Asociatilor. Administrarea MAXYGO este realizata de catre: Directorul General Administrator, Directorii General Adjuncti Administratorul local - principal - secundar Asistentul administratorului local - principal - secundar - in localitatile resedinta de judet - in localitatile neresedinta de judet - in localitatile resedinta de judet - in localitatile neresedinta de judet Si executata de :

Coordonarea activitatii MAXYGO, la nivel national, se face pe baza de DECIZII, emise de Directorul General si duse la indeplinire prin grija Directorilor Generali Adjuncti, Administratorilor Locali principali si secundari si asistentii acestora. La nivel teritorial, Administratorii locali principali au dreptul de a da NOTE INTERNE pentru zona lor de responsabilitate dar numai dupa ce acestea au fost aprobate de Directorul General. Administratorii locali principali si secundari dobandesc aceasta calitate in urma semnarii unui contract de mandat cu compania MAXYGO. Administratorul local principal are nevoie de imputernicire de reprezentare din partea Directorului General al MAXYGO. Administratorii locali principali si secundari reprezinta interfata companiei MAXYGO in teritoriul respectiv de responsabilitate (judet sau localitate) in relatia cu toti partenerii (societati de asigurare, banci, colaboratori, clienti, etc.). Este foarte important de subliniat ca intr-un teritoriu unde nu exista administrator local principal nu se pot incheia de catre colaboratorii MAXYGO decat asigurari de viata. Acelasi lucru se intampla si in teritoriul unde incepand cu o anumita data, indiferent din ce motiv nu-si mai desfasoara activitatea un administrator local principal colaboratorii prezenti in acel teritoriu nu mai au dreptul de a incheia polite noi in domeniul asigurarilor generale (inclusiv RCA) pana la numirea unui alt administrator local principal. Preluarea atributiilor de 8

confruntare a productiei (numai a ratelor) cu fiecare asigurator in parte, din teritoriul respectiv se face de catre seful serviciului administrativ din administratia centrala a companiei MAXYGO sau de catre asistentul administratorului local principal, acolo unde acesta exista. Administratorii locali principali existenti nu au dreptul de a renunta unilateral la aceasta functie pana nu rezolva problema gestiunii tuturor documentelor cu regim special din teritoriul sau, in caz contrar purtand intreaga responsabilitate a prejudiciilor create. Administratorii locali principali si secundari au obligatia de a informa administratia centrala MAXYGO cu privire la deplasarea lor in afara localitatii (atat in tara cat si in afara tarii), pentru o perioada mai mare de 5 zile, indiferent de motiv (concediu de odihna, delegatie, misiuni, cursuri, etc). Anuntul se face cu minim 5 zile inainte de ziua plecarii pe e-mail sau fax. Totodata i se va comunica Administratiei Centrale MAXYGO si persoana care este desemnata sa preia atributiile administratorului local principal sau secundar. Inlocuitorul administratorului local principal nu are dreptul de a ridica documente cu regim special de la societatile de asigurari partenere, decat in situatii exceptionale si numai cu imputernicire din partea Directorului General al MAXYGO. Toate celelalte atributii ale administratorului local vor fi preluate de catre inlocuitor. Intreaga conducere administrativa are obligatia de a veghea si a lua toate masurile necesare pentru respectarea prezentului ROF impreuna cu anexele sale si ale Contractului de Mandat.

CAP.5. DREPTURI , OBLIGATII , CONDITII5.1. MAXYGO se obliga: 1. Sa obtina toate autorizarile si avizele legale pentru buna desfasurare a activitatii de intermediere in asigurari si pensii private. 2. Sa instruiasca Asistentul in Brokeraj si Agentul de Marketing la inceputul activitatii sale ori de cate ori va fi necesar asupra metodologiilor de lucru din MAXYGO. 3. Sa prezinte Asistentului in Brokeraj si Agentului de Marketing comisioanele negociate cu societatile de asigurare si administrate de Fondurile de Pensii Private pentru toate produsele contractate. 4. Sa puna la dispozitia Asistentului in Brokeraj si Agentului de Marketing toate documentele necesare negocierii, incheierii contractelor de asigurare, incasarii primelor de asigurare aferente, a incheierii contractelor de pensii private. 5. Sa informeze Asistentul in Brokeraj si Agentul de Marketing asupra oricarei modificari survenite in documentele de mai sus in termen de 15 zile lucratoare de la data cand MAXYGO a luat cunostinta.

9

6. Sa plateasca Asistentului in Brokeraj si Agentului de Marketing comisionare prevazute in prezentul ROF sau conform deciziilor in vigoare.

comisionul

cuvenit pentru serviciile prestate conform sistemului ierarhic si a treptelor de 7. Sa instiinteze Asistentul in Brokeraj , pana la data de 30 (31) ale fiecarei luni prin decont, situatia completa a portofoliului total, in care sa fie evidentiate situatia primelor incasate in luna de productie precedenta si comisionul cuvenit pentru aceasta perioada. Cand valorile raportate despre portofoliu si comisioane sunt eronate, MAXYGO se obliga sa opereze corectiile necesare in luna imediat urmatoare. 8. Sa instiinteze Agentul de Marketing asupra tuturor actelor de aderare validate de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si care au prima contributie platita aferenta lunii precedente precum si valoarea comisionului corespunzator acestora. 9. Sa avanseze Asistentul in Brokeraj conform sistemului de cariera. 5.2 . Obligatiile colaboratorilor MAXYGO : 5.2.1. ASISTENTUL IN BROKERAJ are obligatia: 1. Sa aiba un comportament politicos, decent, bazat pe respect in relatia cu clientii MAXYGO, cu celelalte retele de vanzari din Companie, cu propria structura, cu linia ascendenta, respectiv reprezentantii societatilor de asigurare partenere. 2. Sa participe la procesul de instruire organizat de MAXYGO si specificat in prezentul ROF. 3. Sa-si insuseasca temeinic conditiile de asigurare ale produselor pe care le intermediaza si metodologiile de lucru din MAXYGO, in sistem MLM (Multilevel Marketing). 4. Sa negocieze si sa incheie contracte de asigurare cu respectarea intocmai a tarifelor de prime comunicate de MAXYGO si de asiguratori. 5. Sa tina separat gestiunea documentelor de asigurare si a celor cu regim special primite de la MAXYGO, raspunzand pentru incalcarea normelor specifice. 6. Sa puna la dispozitia MAXYGO ori de cate ori aceasta o cere spre verificare, intreaga documentatie cu privire la gestiunea documentelor primite . 7. Sa restituie la solicitarea administratorului local principal sau secundar al MAXYGO sau a asistentului administratorului local principal sau secundar, la sediul acestuia, toate documentele de asigurare aflate in gestiunea sa, indiferent daca au fost emise sau nu. In cazul plecarii din tara pe o perioada mai mare de 7 zile, sa predea administratorului local principal sau secundar toate documentele cu regim special aflate in gestiunea sa, precum si alte materiale pe care le are in posesie. 8. Sa comunice MAXYGO de indata sau cel mai tarziu a doua zi, pierderea sau furtul documentelor de asigurare sau a documentelor cu regim special aflate in gestiunea sa

10

si sa suporte toate costurile imputabile ce ar rezulta din aceasta (publicare in presa, valoare contabila, etc). 9. Sa incaseze primele / ratele de asigurare si sa le depuna, integral, in termenul prevazut in metodologiile de lucru, in caz contrar urmand a suporta penalitati de 0,5% pe zi de intarziere, pentru valoarea totala a borderourilor, precum si toate prejudiciile de care MAXYGO ar fi facut raspunzator. 10. Sa predea, conform metodologiilor de lucru pentru fiecare tip de asigurare, toate documentele aferente contractelor de asigurare incheiate, in caz contrar urmand a suporta penalitatile de 0,5% pe zi de intarziere din valoarea totala a primelor de asigurare inscrise pe fiecare borderou, precum si toate prejudiciile de care MAXYGO ar fi facut raspunzator. 11. In cazul neraportarii, respectiv a nepredarii la termen a documentelor specifice contractelor de asigurare incheiate si a primelor incasate in conformitate cu metodologiile de lucru la care s-au inregistrat evenimente asigurate intre data incheierii contractului de asigurare si data depunerii documentelor si primelor , Asistentul in Brokeraj se obliga sa repare integral prejudiciul adus asiguratorului, suportand in totalitate cuantumul despagubirii platite de acesta Asiguratului/Pagubitului. 12. Sa raspunda personal, civil si penal pentru prejudiciile pricinuite MAXYGO. De asemenea va raspunde civil sau penal, dupa caz, fata de client pentru informatiile furnizate acestuia si documentele ce le prezinta in cazul in care acestea se dovedesc a fi eronate, MAXYGO fiind exonerat de orice fel de raspundere pentru faptele ilicite ale Asistentului in Brokeraj. 13. Sa raspunda direct de calitatea si cantitatea muncii sale si pentru corecta indeplinire a prevederilor prezentului contract de mandat. 14. Sa raspunda pentru activitatea sa anterioara, pentru situatiile daca nu mai are un contract de mandat valid cu compania. 15. Sa popularizeze informatii privind activitatea retelei si produsele firmei si sa atraga noi membrii. 16. De a semnala conducerii administrative a MAXYGO orice incalcare a prevederilor prezentului ROF de catre orice Asistent in Brokeraj, atat din structura sa, cat si din linia ascendenta si din alte retele MAXYGO paralele. 17. Sa se informeze permanent de la linia ascendenta, precum si de la administratia locala principala sau secundara si de la administratia centrala, de pe site-ul Companiei, despre noutatile si schimbarile in functionarea si metodologiile de lucru ale MAXYGO, precum si despre modificarile legislative aparute. Asistentul in Brokeraj este direct raspunzator pentru necunoasterea lor si pentru eventualele prejudicii determinate de necunoasterea lor. 11 in care datorita nerespectarii prezentului contract, MAXYGO este obligata la plata de despagubiri, chiar

18. Cand valorile raportate despre portofoliu si comisioane sunt eronate, Asistentul in Brokeraj are obligatia ca pana pe data de 15 a lunii urmatoare emiterii decontului eronat sa sesizeze, in scris, administratia centrala MAXYGO despre aceasta (borderoul in care erau evidentiate numarul contractului, societatea de asigurare, tipul de asigurare, data incasarii, prima de asigurare, nume asigurat), totodata facand dovada raportarii la administratorul local principal sau secundar conform cerintelor metodologiilor de lucru. 19. De a se informa si de a respecta normele si legislatia in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca, apararea impotriva incendiilor precum si prevenirea bolilor profesionale.Totodata are obligatia sa respecte normele si legislatia privind Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor. 20. Ca pe fiecare inscris (oferta, polita, borderou) sa insereze stampila personala confectionata conform prevederilor prezentului ROF. 21. In cazul incetarii colaborarii cu MAXYGO (demisie, reziliere contract mandat, etc.) Asistentul in brokeraj are obligatia de a returna in termen de maxim 5 zile calendaristice atat legitimatia, amprenta stampilei, cat si toate documentele ridicate de la MAXYGO. 22. Asistentul in Brokeraj care dintr-un motiv sau altul (furt, pierdere, etc) nu mai are legitimatia si stampila cu denumirea societatii MAXYGO si codul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, are obligatia de a anunta in scris administratia centrala MAXYGO prin administratia locala din care face parte. In urma primirii de catre administratia centrala MAXYGO a instiintarii de pierdere a acestora, se va elibera o noua legitimatie, iar Asistentul in brokeraj va avea dreptul de a-si confectiona o noua stampila in acelasi format, in conformitate cu prevederile prezentului ROF, numai dupa primirea noii legitimatii. 5.2.2. AGENTUL DE MARKETING are obligatia:

1. S participe la cursul de agent de marketing i ulterior la examenul corespunztor, carevor fi organizate de ctre MAXYGO impreuna cu partenerii - administratori de fonduri de pensii private, i s depun toate eforturile pentru a dobndi cunotinele necesare pentru promovarea respectivului examen.

2. S furnizeze MAXYGO toate documentele necesare, conform cerinelor legale, pentruavizarea acestuia ca agent de marketing i s plteasc taxa de avizare n contul Companiei.

3. S se asigure c fiecare act individual de aderare ncheiat a fost completat cu toatedatele cerute de lege i de formatul actului individual de aderare.

12

4. S transmit administratiei centrale MAXYGO prin Administratorul local documentelespecifice activitatii de marketing in conformitate cu metodologiile de lucru care constituie anexa la prezentul contract si ROF.

5. S promoveze prospectele schemelor de pensii a Fondurilor de Pensii, partenereMAXYGO, n conformitate cu prevederile legislaiei aplicabile si cerintelor MAXYGO.

6. S nu furnizeze participanilor informaii sau declaraii false sau de natur a induce neroare cu privire la Fondul de Pensii Privat sau MAXYGO, n scopul de a obine aderarea la Fondul de Pensii Privat i nici nu va face nici o afirmaie sau previziuni cu privire la evoluia Fondului de Pensii Privat care s ncalce prevederile legale.

7. S nu ofere beneficii colaterale n vederea convingerii unui participant s adere laFondul de Pensii Privat i s nu acorde nici un beneficiu pentru facilitarea adeziunii participanilor la vreun Fond de Pensii Privat.

8. S notifice cu promptitudine MAXYGO cu privire la orice deteriorare sau pierdere aactelor individuale de aderare emise i nencheiate, a materialelor publicitare sau a oricror alte materiale furnizate de MAXYGO.

9. S nu primeasc bani sau orice alte foloase materiale sau de orice alt natur de laparticipani cu privire la aderarea acestora la Fondul de Pensii Privat sau n orice caz n legtur cu activitatea de marketing.

10. S urmeze instruciunile i indicaiile date n mod periodic de ctre MAXYGO cu privirela ndeplinirea activitii de marketing.

11. S notifice MAXYGO cu privire la orice modificri cu privire la domiciliul Agentului deMarketing sau orice alte detalii de identificare prevzute n prezentul Contract, n termen de maxim 3 (trei) zile lucrtoare de la survenirea respectivei modificri.

12. S nu efectueze niciun fel de operaiuni care ar duce la retragerea sau suspendareaavizului emis Agentului de Marketing de ctre CSSPP pentru ndeplinirea activitii de marketing.

13. La ncetarea contractului din orice motiv, s remit MAXYGO, imediat, dar nu mai trziude 3 (trei) zile lucrtoare de la respectiva ncetare, toate exemplarele actelor individuale de aderare care au fost emise i nu au fost semnate de participani, materialele publicitare i orice alte documente aflate n posesia sa, n legtur cu activitatea de marketing i/sau cu prezentul Contract.

14. S acorde consultan agenilor de marketing, membrii ai Echipei (structurii), i scoordoneze i supervizeze activitatea de marketing desfurat de acetia, innd cont de poziia n care se afl Agentul de Marketing n cadrul Echipei (structurii).

13

15. De a se informa si de a respecta normele si legislatia in vigoare privind securitatea sisanatatea in munca, apararea impotriva incendiilor precum si prevenirea bolilor profesionale.Totodata are obligatia sa respecte normele si legislatia privind Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor.

16. Sa se informeze permanent de la linia ascendenta, precum si de la administratia localaprincipala sau secundara si de la administratia centrala, de pe site-ul Companiei, despre noutatile si schimbarile in functionarea si metodologiile de lucru ale MAXYGO, precum si despre modificarile legislative aparute. Agentul de Marketing este direct raspunzator pentru necunoasterea lor si pentru eventualele prejudicii determinate de necunoasterea lor. 5.3. CONDITII: 1) Cheltuielile efectuate de Asistentul in Brokeraj si de Agentul de Marketing cu ocazia indeplinirii obligatiilor ce ii revin potrivit prezentului ROF (transport, materiale de birou, telefon, marci postale, atragere de noi reprezentanti, etc) vor fi suportate de acestia din comision. 2) Grija fata de clienti presupune SERVICE de calitate acordat acestora si a) Intalniri repetate cu clientii, in vederea discutarii noilor produse de asigurare sau a modificarilor aparute in asigurarile deja existente, discutarea pretentiilor de despagubire in caz de aparitie a daunelor precum si despre evolutia fondurilor de pensii private. Asistentul in Brokeraj MAXYGO isi desfasoara activitatea numai in calitate de consultant in domeniul asigurarilor iar Agentul de Marketing MAXYGO numai in calitate de consultant in domeniilor pensiilor private. b) Instiintarea in mod regulat, anticipat, despre scadenta platii primelor de asigurare sau a contributiilor la fondurile de pensii private. 3) Asistentul in Brokeraj nu poate pretinde comision pentru nici un contract intermediat, daca numele si stampila lui sau numele si stampila unuia dintre colaboratorii aflati in linia sa descendenta nu apare pe cererea de asigurare, declaratia de asigurare, mandatul in brokeraj sau chiar contractul de asigurare sau daca nu preda borderoul insotit de documentele aferente la termenul stabilit in metodologiile de lucru. 4) Agentul de Marketing nu poate pretinde comision pentru nici un act de aderare daca numele, codul CSSPP si semnatura lui nu apar pe respectivul contract de pensii private, act de aderare, transfer, etc. 5) Asistentul in Brokeraj nu are competenta de a intocmi, modifica sau livra un contract, polita sau chitanta oficiala, nici de a anula o decizie cu privire la pierderea unui drept si nici de a contracta o obligatie impotriva MAXYGO, neavand de asemenea nici inseamna:

14

compententa de a credita contul unui detinator de polita sau sa remita prime catre societatile de asigurari. 6) Asistentul in Brokeraj si Agentul de Marketing nu pot publica un anunt (in media radio, TV, presa etc., pe site-uri), emite circulare sau scrie scrisori unor publicatii cu privire la MAXYGO, asiguratori sau fonduri de pensii private, fara o autorizare prealabila in scris din partea acestora. 7) Asistentului in Brokeraj si Agentului de Marketing le este interzis sa plateasca, sa se ofere sa plateasca, sau sa acorde ca stimulent unei persoane pentru ca aceasta sa incheie o asigurare sau un contract de pensie privata, o reducere de prima sau orice alt stimulent care nu este specificat in contractul de asigurare. 8) Asistentul in Brokeraj si Agentul de Marketing nu pot accepta un proces juridic sau intenta actiune juridica in numele sau impotriva MAXYGO fara o aprobare prealabila, in scris, din partea acesteia. Este interzis Asistentului in Brokeraj si Agentului de Marketing sa inainteze sesizari, de orice natura, la orice institutie (societati asigurari, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, alte organe de control ale statului), fara a fi instiintata in prealabil conducerea MAXYGO. In caz contrar, va suporta contravaloarea prejudiciului generat. 9) Daca MAXYGO nu intreprinde, se abtine sau neglijeaza in vreo privinta sa insiste ca Asistentul in Brokeraj si Agentul de Marketing sa respecte un termen sau o prevedere din contract, acest lucru nu va fi interpretat ca o renuntare la acest lucru sau la vreun termen sau prevedere din contract. 10) Asistentul in Brokeraj si Agentul de Marketing din reteaua organizationala nu sunt angajatii MAXYGO si nu au dreptul sa faca declaratii si sa-si asume raspunderi in numele MAXYGO. 11) 12) Asistentul in Brokeraj si Agentul de Marketing nu au dreptul sa atraga noi Asistentul in Brokeraj si Agentul de Marketing nu au dreptul sa sustina ca membrii din alte retele MAXYGO. MAXYGO asigura o activitate lejera cu randament mare. Nu pot promite reducerea impozitelor si nici un venit permanent garantat si pentru perioada cand nu desfasoara nici un fel de activitate. 13) 14) Asistentul in Brokeraj si Agentul de Marketing nu au dreptul sa comunice Promovarea Asistentilor in Brokeraj pe trepte superioare ale carierei, precum decizia apartinand in exclusivitate informatii false despre retea si despre produse. si acceptarea la semnarea unui contract de mandat, fara indeplinirea conditiilor treptei respective, se face numai in mod exceptional Directorului General al Companiei.

15

Daca nu confirma procentul negociat si stabilit in perioada de timp similara acordarii bonusurilor pentru treapta respectiva negociata, Asistentul in Brokeraj revine incepand cu data de 01 a lunii urmatoare la treapta pentru care indeplineste conditiile. 15) Asistentul in Brokeraj aflat in situatia prevazuta la punctul 5.3.14 nu mai beneficiaza de prevederile capitolelor 13.4 si 13.5. (distinctii, bonusuri), decat dupa confirmarea treptei pe care se afla. In cazul revenirii Asistentului in Brokeraj pe nivelul pe care il confirma, acesta beneficiaza de distinctii si bonusuri de la acel nivel in sus, (nerevenindu-i distinctiile si bonusurile de pana la acel nivel). 16) Asistentul in Brokeraj aflat in situatia prevazuta la punctul 5.3.14 are obligatia parcurgerii tuturor etapelor de pregatire profesionala conform conditiilor de inscriptionarii promovare regasite in capitolului 13.3., in cel mai scurt timp. 17) Asistentul in autoturismului Brokeraj si Agentul de Marketing au posibilitatea personal cu insemnele MAXYGO numai in urma aprobarii scrise date

de Directorul General si numai in conditiile stabilite de acesta (caracterul literelor si marimea lor, culoare etc.). In cazul inscriptionarii autoturismului personal fara aprobarea conducerii MAXYGO sau inscriptionarea in alte conditii decat cele aprobate, Asistentul in Brokeraj si Agentul de Marketing vor fi direct raspunzatori pentru prejudiciile materiale si de imagine aduse companiei si vor suporta contravaloarea daunelor provocate. In cazul deteriorarii inscriptionarii autoturismului Asistentul in Brokeraj si Agentul de Marketing au obligatia de a informa administratia centrala de a lua masuri de remediere in cel mai scurt timp. 18) Asistentul in Brokeraj coordonator care a atins minim treapta a-IV-a a sistemului de cariera MAXYGO isi poate deschide birou personal, in urma unei cereri scrise si explicite in acest sens, cu aprobarea scrisa a Directorului General al Companiei. Biroul personal are destinatie exclusiva pentru activitatea desfasurata in cadrul MAXYGO si trebuie sa dispuna de logistica necesara (asigurata de cel care doreste sa deschida birou personal) pentru desfasurarea in bune conditii a afacerii (calculator, fax, xerox, acces internet, sala de sedinte si pregatire pentru minim 8 10 persoane). Biroul trebuie sa fie inscris ca functionalitate, dar si ca imagine in linia generala a companiei MAXYGO. Pentru deschiderea biroului personal, conform conditiilor si cu aprobarea conducerii MAXYGO, asistentul in brokeraj coordonator are dreptul de a primi lunar un comision suplimentar care este stabilit prin decizie de Directorul General al Companiei . 5.4. OBLIGATIILE ASISTENTILOR IN BROKERAJ COORDONATORI CU BIROU PERSONAL SI A ASISTENTILOR IN BROKERAJ AVIZATI PENTRU ASIGURARI DE VIATA :

16

1. Din punct de vedere administrativ (predare-primire documente, borderouri aferente productiei de asigurari generale, RCA, asigurari de viata, inscrieri la diferite cursuri, contracte de mandat, etc), echipa asistentului in brokeraj coordonator de pe raza teritoriala a biroului are obligatia de a respecta metodologiile de lucru ale MAXYGO, iar toate documentele se primesc si se predau acestuia, echipa neavand obligatia de a le preda primi direct administratorului local principal sau secundar, aceasta obligatie revenind asistentului in brokeraj coordonator cu birou personal. Pentru inregistrarea documentelor asistentul in brokeraj cu birou personal detine un registru de intrari iesiri. 2. Din punct de vedere al retelei organizationale si al dezvoltarii personale a afacerii, asistentul in brokeraj coordonator cu birou personal isi desfasoara activitatea (planificari saptamanale, lunare, stabilirea obiectivelor, discutii de vanzare, discutii de recrutare etc.) impreuna cu asistentul in brokeraj coordonator in reteaua caruia se afla. 3. Asistentul in Brokeraj coordonator cu birou personal are obligatia de a-i pune la dispozitia Asistentului in Brokeraj avizat numai pentru contractele de asigurari de viata un birou independent pentru aceasta activitate, cu dotarea necesara (calculator, imprimanta, acces internet, etc. ) 4. Asistentul in Brokeraj avizat numai pentru asigurari de viata isi achita contravaloarea convorbirilor telefonice si a celorlalte materiale necesare pentru dezvoltarea si cresterea vanzarilor produselor de asigurari de viata pentru partenerii MAXYGO.

CAP.6. ACCESUL IN MAXYGO6.1. PROCEDURI PENTRU COMPLETAREA CONTRACTULUI DE MANDAT, ELIBERAREA LEGITIMATIEI SI CONFECTIONAREA STAMPILEI : 1. Contractul de mandat pentru noul asistent in brokeraj se completeaza de catre acesta cu pix sau stilou, albastru sau negru, cu litere mari de tipar, in toate campurile solicitate, cu toate datele, in doua exemplare, in original. Dupa completarea datelor personale de catre noul asistent in brokeraj, asistentul in brokeraj coordonator completeaza campurile privind procentul acordat noului asistentului in brokeraj, datele sale (nume, prenume, cod MAXYGO ale coordonatorului), precum si numele si prenumele administratorului local principal sau secundar si localitatea in care desfasoara activitatea. Dupa completarea intregului contract, noul asistent in brokeraj semneaza contractul de mandat in locul indicat pe ambele exemplare in original si ataseaza o copie a C.I. (B.I.), precum si 2 fotografii color de dimensiuni 30x40 mm pe spatele carora isi va scrie numele si prenumele. 17

2. Dupa semnarea contractului de mandat de catre noul asistent in brokeraj, acesta va fi verificat si semnat de catre administratorul local principal sau secundar in locul indicat pentru acesta, numai dupa ce este convins ca toate datele sunt completate corect si celelalte documente sau inscrisuri solicitate conform contractului de mandat sunt atasate la acesta (copie C.I. / B.I., Cod Iban, fotografii color) si numai dupa ce a verificat ca noul asistent in brokeraj cunoaste cerintele si prevederile prezentului ROF si ale anexelor acestuia, ale contractului de mandat, beneficiile sistemului de cariera MAXYGO in totalitatea lor (sitemul MLM, programele de dezvoltare personala, procentele treptelor de cariera si modalitatea de promovare, distinctii, bonusuri, concursuri). Pentru indeplinerea acestei cerinte este necesara prezenta noului asistent in brokeraj impreuna cu asistentul in brokeraj coordonator la administratorul local principal sau secundar. 3. In cazul in care noul asistent in brokeraj isi desfasoara activitatea intr-o localitate diferita de cea a asistentului in brokeraj coordonator, contractul de mandat va fi semnat de catre administratorul local principal sau secundar din localitatea in care noul asistent in brokeraj isi desfasoara activitatea si toate inscrisurile care trebuie completate de asistentul in brokeraj coordonator se vor face de catre administratorul local principal sau secundar. 4. Contractul de mandat, precum si toate celelalte documente sau inscrisuri, se transmit prin administratorul local principal sau secundar din localitatea in care noul asistent in brokeraj isi desfasoara activitatea la administratia centrala in prima zi de marti de dupa semnare. 5. Contractul de mandat este acceptat de conducerea MAXYGO daca acesta este completat cu toate datele solicitate (inclusiv Cod Iban deschis la Raiffeisen Bank sau Banca Comerciala Romana), este semnat de catre noul asistent in brokeraj, de administratorul local principal sau secundar abia apoi va fi incarcat electronic catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) pentru obtinerea codului CSA pentru avizare si inregistrare. In caz contrar, documentele sunt anulate, fiind necesara intocmirea unui nou set complet de documente. 6. Dupa primirea de la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a codului unic se va transmite de la administratia centrala MAXYGO catre administratia locala pentru a i se inmana noului asistent in brokeraj un exemplar al contractului de mandat pe care se regaseste inscris codul unic acordat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, precum si legitimatia de asistent in brokeraj in cadrul S.C. MAXYGO BROKER DE ASIGURARE S.R.L. (confectionata de Companie in conformitate cu normele CSA) 7. Asistentul in brokeraj are obligatia ca in termen de maxim 7 zile sa isi confectioneze o stampila de forma dreptunghiulara, dimensiuni 45 mm / 15 mm si continutul exact 18

conform exemplului de mai jos. Stampila se aplica pe toate contractele de asigurare (politele) incheiate, pe borderourile aferente acestora, precum si pe ofertele intocmite de acesta in calitate de asistent in brokeraj (nu si in calitate de agent de marketing). Exemplu: 15 mmS.C. MAXYGO BROKER DE ASIGURARE SR.L C.I.F. 15710286 COD CSA ______________

45 mm 8. Numai dupa primirea contractului de mandat (in care este inscris si codul unic), a legitimatiei, precum si dupa efectuarea stampilei asistentului in brokeraj, acesta poate primi documente cu regim special de la administratorul local principal sau secundar sau asistentii acestora si poate incepe activitatea de intermediere in asigurari in Compania MAXYGO. 9. In cazul in care inceteaza colaborarea cu MAXYGO (demisie, reziliere contract mandat, etc.) asistentul in brokeraj are obligatia de a preda in termen de maxim 5 zile calendaristice atat legitimatia cat si stampila personala, administratorului local principal sau secundar, asistentului in brokeraj coordonator cu birou personal pentru a fi transmise la administratia centrala MAXYGO. In cazul in care contractul de mandat nu s-a transmis pana in a doua zi de marti de dupa cursul de initiere, participarea la cursul de initiere este invalidata. Daca o persoana aflata in aceasta situatie doreste sa devina colaborator al MAXYGO, trebuie sa participe la un alt curs de initiere si sa transmita contractul de mandat conform termenului stabilit. Asistentii in Brokeraj vechi care au participanti noi la cursurile de initiere, au obligatia de a participa impreuna cu acestia la cursurile respective. Semnarea contractelor de mandat pentru noii Agenti de Marketing se face numai periodic pe baza deciziilor interne MAXYGO. Pot deveni agenti de marketing doar colaboratorii care sunt deja asistenti in brokeraj. 6.2. CONDITII PENTRU VALIDAREA CONTRACTULUI DE MANDAT : 1. Se considera un contract de mandat valid si Asistentul in Brokeraj admis ca partener al Companiei MAXYGO daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) semnarea contractului de mandat se face in prima saptamana de dupa participarea potentialului Asistent in Brokeraj la cursul de initiere si se transmite cu corespondenta catre administratia centrala numai in primele doua zile de marti de dupa cursul de initiere. b) Asistentul in Brokeraj a primit codul unic de la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor pentru a fi inregistrat in jurnalul asistentilor in brokeraj al MAXYGO.

19

6.3. CONDITII SI POSIBILITATI DE ACCES IN MAXYGO : a) b) Oportunitatea afacerii oferite de MAXYGO nu tine cont de sex, religie, culoare, orientari politice si ofera sanse egale de afirmare profesionala. Poate deveni Asistent in Brokeraj sau Agent de Marketing MAXYGO orice persoana care a implinit varsta de 18 ani, nu are inscrise fapte in cazierul judiciar sau fiscal (declarate pe propria raspundere), este rezidenta in Romania si care a semnat un contract de mandat si a depus toate documentele specificate in acesta. In cazuri deosebite, respectand legislatia in vigoare, semnarea contractului de mandat se poate face si cu o persoana care a implinit varsta de 16 ani. c) La data semnarii contractului de mandat, noul colaborator nu trebuie sa fie angajat sub nici un contract cu o alta companie de brokeraj in asigurari, cu un agent de asigurare persoana juridica, direct cu o societate de asigurare sau sa fie asociat sau actionar intr-una din acestea. d) e) f) g) Persoanele juridice trebuie sa respecte legislatia in vigoare referitor la obiectul de activitate specific. Participarea la cursurile de initiere organizate de Companie. Semnatarul contractului de mandat nu poate fi simultan in mai multe retele de vanzare ale MAXYGO. Dupa indeplinirea cumulativa a cerintelor Asistentul in Brokeraj este conectat printr-un cod acordat de administratorul local principal de Asistentul in Brokeraj coordonator care l-a recrutat in sistemul de cariera. h) Codurile de Asistent in Brokeraj se formeaza astfel:zi luna ande nastere a Asistentului

Directia (o cifra) - prefix oras (doua cifre)

- doua cifre(de diferentiere in cazul in care cifrele formate in cod coincid pt. doi sau mai multi

Domiciliul Asistentului in Brokeraj

in Brokeraj (ultimele 2 cifre)

Asistenti in Brokeraj)

i) Sistemul de cariera permite: 1) realizarea unui venit din vanzari directe sau din acordarea de recomandari; 2) realizarea unui venit indirect din vanzarile efectuate de propria structura limitata la 9 generatii in adancime sau din vanzarile efectuate de Asistentul in Brokeraj avizat pentru asigurari de viata subordonat Asistentului in Brokeraj coordonator cu birou personal; 3) distinctii specifice atingerii unor trepte in sistemul de cariera; 5) bonusuri pentru Asistentii in Brokeraj care ating inalta performanta in perioade de timp stabilite; 6) dezvoltarea personala participand la intregul program de pregatire profesionala organizat de Companie precum si prin stimularea interesului pentru studiu individual; 20

7) acordarea de distinctii, bonusuri si premii decernate in cadru festiv pentru recunoasterea activitatii colaboratorului respectiv si motivarea fidelitatii fata de valorile organizatiei ; j) MAXYGO are dreptul sa refuze accesul in Companie fara a oferi explicatii membrilor acesteia. 6.4. SUCCESUL ESTE DETERMINAT DE URMATORII FACTORI : respectul fata de sine, clienti, colegi, parteneri; timpul, efortul si daruirea fiecarui Asistent in Brokeraj si Agent de Marketing pentru reusita afacerii personale; volumul de prime incasate in numele partenerilor, societati de asigurare si administratori de Fonduri de Pensii Private ; numarul de Asistenti in Brokeraj si Agenti de Marketing directi si indirecti activi din structura proprie.

CAP.7. CIRCUITUL DOCUMENTELOR1. Toate documentele emise si incasate se predau conform metodologiilor de lucru specifice tipurilor de asigurari si pensiilor private. Orice intirziere in depunerea documentelor de asigurari si pensii private care au fost emise sau anulate va fi penalizata. 2. Toate documentele (borderouri, cereri noi asigurari de viata, contracte de mandat, copie BI/CI, acte de aderare, contracte de pensii, transferuri etc.) se transmit prin curier rapid la centrala MAXYGO in fiecare zi de marti, de catre administratorul local principal sau secundar. 7.1. DOCUMENTE NECESARE : 1. Administratori locali principali: - contract de mandat cu atributiile functiei pentru administrator local; - imputernicire de reprezentare din partea Directorului General al Companiei MAXYGO. 2. Administratori locali secundari: - contract de mandat cu atributiile functiei pentru administrator local. 3. Asistenti administratori locali principali : - contract de mandat cu atributiile functiei pentru asistent de administrator local principal; - imputernicire de reprezentare din partea Directorului General al Companiei MAXYGO. 4. Asistenti administratori locali secundari : - contract de mandat cu atributiile functiei pentru asistent de administrator local secundar.

21

5. Asistenti in brokeraj : - contract de mandat cu atributiile functiei sale, legitimatie MAXYGO. 6. Asistenti in brokeraj avizati numai pentru asigurari de viata : - contract de mandat cu atributiile functiei sale, legitimatie MAXYGO. 7. Agenti de marketing : - contract de mandat cu atributiile functiei sale 7.2. GESTIUNE DOCUMENTE CU REGIM SPECIAL : 1. Toate documentele cu regim special de la societatile de asigurari partenere se ridica de catre Administratorul local principal din resedinta de judet sau de asistentul acestuia in baza imputernicirii din partea conducerii MAXYGO. 2. Administratorul local principal din resedinta de judet sau asistentul acestuia preda, in urma necesarului primit, pe baza de proces verbal de predare primire documentele cu regim special administratorilor locali secundari din restul localitatilor din judet in care Compania are colaboratori, precum si asistentilor in brokeraj coordonatori din resedinta de judet. 3. Administratorii locali secundari vor transmite Administratorului local principal procesele verbale de predare primire incheiate intre acestia si asistentii in brokeraj din teritoriul de responsabilitate in fiecare zi de luni pentru saptamana anterioara pentru a se opera si a se putea tine evidenta gestiunii in softul de gestiune pus la dispozitie administratorilor locali principali. 7.3 . PRINCIPIU DE LUCRU : Primele de asigurare se vor depune in contul societatilor de asigurare, iar polita se va transmite pentru avizare la societatile de asigurare (pe fax sau e-mail in special) pana la data intrarii in vigoare a acesteia. 7.4 . PROCEDURI DE LUCRU COMPLEMENTARE METODOLOGIILOR DE LUCRU : 1. Toate documentele (borderouri, exemplarul 2 al politei, exemplarul 2 al chitantei, dovada depunerii primelor de asigurare la societati etc) se vor depune la societatile de asigurari din localitatea in care acestea sunt incheiate. 2. In cazul existentei sucursalelor sau agentiilor partenerilor nostri in localitatile respective, documentele se predau la sediul acestora conform metodologiilor de lucru (in 24 de ore) nefiind necesara avizarea, iar in cazul primelor de asigurare chiar daca acestea se pot depune si la casieriile societatilor de asigurari (unde exista) este recomandata plata prin virament bancar. 3. In cazul in care in localitatea respectiva nu exista sucursale, agentii ale partenerilor nostri, documentele se transmit scanate atat la adresele de e-mail ale societatilor de asigurari pentru avizare, cat si pe adresa de e-mail a Administratorului local 22

principal din resedinta de judet si la sediul Administratiei Centrale MAXYGO (pe adresa de e-mail of[email protected]), urmand ca asistentul in brokeraj sa depuna la Administratorul local secundar sau la asistentul acestuia toate documentele in conformitate cu metodologiile de lucru in ziua de luni, pentru ca apoi acestea sa fie transmise la Administratorul local principal din resedinta de judet in fiecare zi de luni pentru saptamana anterioara, acesta avand obligatia de a le depune pana marti la sediul societatii de asigurare.

CAP.8. CLAUZE DE CONFIDENTIALITATEIn conformitate cu prevederile pezentului regulament si ale contractului de mandat Asistentul in Brokeraj si Agentul de Marketing se obliga sa : 1. respecte in intreaga sa activitate principiile concurentei loiale, prevazute in legislatia in vigoare; 2. respecte confidentialitatea acestor documente (ROF cu anexele sale, contractul de mandat, deciziile conducerii companiei); 3. nu divulge date si informatii referitoare la clienti, asiguratori, administratori de fonduri de pensii private sau alte persoane, documente si informatii cu care intra in contact in timpul activitatii de intermediere in asigurari si pensii private, timp de 1 an calendaristic de la data cand inceteaza prezentul contract. Sunt confidentiale urmatoarele informatii: situatia financiara, proiecte de afaceri, modul de calcul al comisioanelor, cariera MAXYGO, informatii cu privire la clienti si asiguratori, administratori de fonduri de pensii private, etc.; 4. respecte confidentialitatea informatiilor care pot aduce prejudicii morale si materiale societatii MAXYGO si partenerilor acesteia; 5. despagubeasca MAXYGO pentru prejudiciile provocate prin divulgarea informatiilor referitoare la clienti, asiguratori administratori de fonduri de pensii private sau alte persoane fizice sau juridice, informatii la care are acces in timpul desfasurarii activitatii de intermediere si pe care le foloseste in defavoarea MAXYGO. Incalcarea cu buna stiinta a clauzelor de mai sus va conduce la rezilierea contractului si la plata unor daune interese in contul MAXYGO.

CAP.9. REZILIEREA CONTRACTULUI DE MANDAT AL COLABORATORILOR MAXYGO9.1. Contractul de Mandat se reziliaza in urmatoarele situatii: 1. De comun acord, exprimat in scris. 2. Imposibilitatea realizarii obiectului de activitate a oricareia dintre parti.

23

3. Savarsirea de catre colaboratorii MAXYGO a unor infractiuni sau contraventii ce ar putea aduce daune materiale si de imagine pentru MAXYGO, precum: a. falsul in documente oficiale, fals in inscrisuri; b. gestiune frauduloasa; c. nerespectarea legislatiei in vigoare privind activitatea de asigurare si reasigurare, pensii private, in Romania; d. nepredarea la timp a sumelor de bani reprezentand contravaloarea asigurarilor si contractelor de pensii private vandute. 4. In cazul in care actiunile unor colaboratori MAXYGO dauneaza sau ingreuneaza activitatea Companiei conducerea acesteia are dreptul sa excluda imediat membrii in cauza din randurile retelei organizationale. In aceasta situatie MAXYGO nu mai are nici o obligatie fata de membrii exclusi. 5. O data cu incetarea contractului, colaboratorilor MAXYGO li se interzice sa mai foloseasca imputernicirea, materialele si documentele de orice fel puse la dispozitie de MAXYGO. Aceasta interzicere se refera la materialele de instruire, de prezentare, precum si la toate actele, contractele si documentele aflate in posesia colaboratorilor MAXYGO si care le-au fost puse la dispozitie de Companie, fiind proprietatea intelectuala a acesteia. Colaboratorii MAXYGO sunt obligati sa returneze in cel mult 5 zile lucratoare de la incetarea / rezilierea contractului, toate documentele si materialele aflate asupra lor care poarta insemnele si inscrisurile MAXYGO. 6. In cazul in care colaboratorii MAXYGO au un comportament inadecvat (limbaj, vestimentatie, reguli de politete, echilibru emotional) statutului lor si aduc atingere imaginii Companiei datorita faptelor lor. 7. Nepredarea de catre Asistentul in Brokeraj si Agentul de Marketing la termenele stabilite a documentelor cu regim special catre administratorul local principal sau secundar al MAXYGO sau catre asistentul acestuia. 8. Desfasurarea de activitati concurentiale in defavoarea Companiei vanzari, oferte, consilieri. 9. Folosirea spatiilor si a materialelor MAXYGO in scopul incheierii altor afaceri sau altor acorduri pentru alte afaceri. 10. Daca Asistentul in Brokeraj si Agentul de Marketing incalca vreuna din conditiile cuprinse in contractul de mandat, in prezentul ROF cu anexele sale si in Deciziile conducerii Companiei. 11. Compania selecteaza si promoveaza imaginea si produsele societatilor de asigurare partenere. Prin urmare titularii contractelor de mandat vor respecta politica MAXYGO si nu vor promova alte societati de asigurare, incalcarea acestei reguli conducand la rezilierea imediata a contractului de mandat.

24

12. De drept, in cazul in care timp de 6 luni de la semnarea contractului de mandat Asistentul in Brokeraj si Agentul de Marketing nu incheie nici un contract de asigurare sau de pensii private. 13. In cazul in care persistenta este mai mica de 90% in cazul asigurarilor de viata intermediate de Asistentul in Brokeraj. 14. Asistentilor in Brokeraj vechi care au participanti noi la cursurile de initiere si care nu participa la doua cursuri de initiere consecutive. 15. In cazul in care Asistentul in Brokeraj si Agentul de Marketing inainteaza sesizari, de orice natura, la orice institutie (societati asigurari, administratori de Fonduri de Pensii Private, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, alte organe cu drept de control), fara a fi instiintata in prealabil conducerea MAXYGO. 16. Orice incalcare a prevederilor ROF cu anexele sale, a Contractului de mandat si a Deciziilor conducerii Companiei poate aduce cu sine sanctiuni stabilite de conducerea MAXYGO sau chiar excluderea imediata a colaboratorului. 9.2. Schimbarea retelei organizationale Plecarea din structura Asistentului in Brokeraj coordonator, nu este admisa in cadrul companiei MAXYGO. Totusi, in cazuri exceptionale cand Asistentul in Brokeraj si Agentul de Marketing nu mai doresc sa lucreze in structura Asistentului in Brokeraj coordonator, singura posibilitate este sa-si depuna demisia la administratia centrala a MAXYGO, urmand, daca doreste sa acceseze din nou compania conform capitolului 6 din prezentul ROF.

CAP.10. CONDUITA COLABORATORILOR MAXYGOBazandu-se permanent in activitatea sa pe buna credinta, profesionalism si onestitate in relatiile cu clientii, asiguratorii, administratorii de Fonduri de Pensii Private si cu ceilalti colaboratori, colaboratorii MAXYGO se obliga sa respecte urmatoarele principii: 1. Sa reprezinte interesele clientilor sai exclusiv in baza unui mandat in brokeraj si sa puna intotdeauna aceste interese pe primul plan. 2. Sa aiba ca prioritate imbunatatirea continua a serviciilor oferite clientilor sai. 3. Sa analizeze cu cea mai mare atentie riscurile clientilor sai si sa recomande cele mai adecvate solutii de protectie impotriva acestora. 4. Sa explice clientilor sai termenii si conditiile contractelor pe care le recomanda, nelasandu-le acestora nici o indoiala asupra drepturilor si obligatiilor ce le revin. 5. Sa considere toate informatiile legate de afacerea si viata privata a clientilor ca fiind de stricta confidentialitate.

25

6. Sa actioneze in relatia cu asiguratorii si cu administratorii de Fonduri de Pensii Private cu buna credinta, prezentand acestora informatii cat mai complete si mai clare, fara a le ascunde adevarul. 7. Pe baza experientei sale profesionale, sa ceara asiguratorilor si administratorilor de Fonduri de Pensii Private sa ofere inovatii si modificari ale produselor si ale conditiilor de asigurare pentru a raspunde necesitatilor clientilor sai. 8. Sa se opuna ferm oricarei decizii injuste a asiguratorilor si administratorilor de Fonduri de Pensii Private care ar putea fi in detrimentul clientilor sai. 9. Sa informeze conducerea MAXYGO cu privire la eventualele practici incorecte ale asiguratorilor si ale administratorilor de Fonduri de Pensii Private, pentru pastrarea unui climat de afaceri cat mai corect si a unei inalte etici profesionale pe piata de asigurari si pensii private precum si din spirit de colegialitate. 10. Sa dea dovada de loialitate profesionala in relatiile cu alti colegi intermediari in asigurari si pensii private. Nu va face afirmatii si nu va intreprinde actiuni care ar putea sa afecteze imaginea si prestigiul companiei MAXYGO, precum si a colegilor sai, cu exceptia cazurilor de contradictii profesionale argumentate tehnic si va fi oricand solidar cu acestia in efortul depus pentru progresul activitatii pe piata de asigurari si pensii private si pentru intarirea statutului profesional al Agentului de Marketing, al Asistentului in Brokeraj si al Brokerului de Asigurare. In situatia cand Asistentul in Brokeraj si Agentul de Marketing contacteaza un client sau un potential colaborator care a mai fost contactat de un alt Asistent in Brokeraj si Agent de Marketing MAXYGO, acestia vor respecta decizia clientului sau potentialului colaborator de a-si alege consultantul cu care doreste sa colaboreze. 11. Sa respinga orice actiune prin care ar obtine avantaje prin practici necinstite si oferirea de foloase necuvenite si care ar putea prejudicia calitatea serviciilor prestate , precum si statutul profesiei sale. 12. Sa promoveze, dupa mijloacele sale, cultura publica in domeniul asigurarilor si pensiilor private, prin oferirea de informatii corecte tuturor celor interesati si subliniind importanta asigurarilor si pensiilor private in orice domeniu. 13. Sa nu includa niciodata in materialele de prezentare folosite, informatii neadevarate sau care pot induce in eroare publicul. 14. Sa apeleze in caz de litigiu la arbitrajul MAXYGO. 15. Sa respecte statutul de membru al MAXYGO si sa depuna efort permanent pentru bunul renume al companiei, promovand imaginea acesteia in fata tuturor colegilor, partenerilor sau clientilor. 16. In cazul incalcarii punctelor 10,11 si 13 din prezentul capitol, Asistentii in Brokeraj si Agentii de Marketing aflati intr-una din aceste situatii vor raspunde financiar (prin

26

diminuarea procentuala a veniturilor in functie de decizia conducerii MAXYGO), civil sau penal in functie de natura prejudiciului produs.

CAP.11.COMISION1. Plata comisionului se va efectua , in contul de card al Asistentului in Brokeraj,

in ultimele 2 zile lucratoare ale lunii ce urmeaza lunii de productie insotita de decontul lunar pentru politele emise si comisionate (validate) de societatile de asigurari. In cazul Asistentilor in Brokeraj, persoanelor juridice, plata se face pe baza documentelor fiscale de incasare emise de acestia si transmise in original la administratia centrala a Companiei cel mai tarziu pana la sfarsitul lunii pentru luna de productie precedenta. 2. Plata comisionului se face in lei chiar daca incasarea primelor s-a efectuat in valuta. Pentru primele incasate in valuta, comisionul se calculeaza in lei la cursul la care asiguratorul face plata comisionului catre MAXYGO. 3. MAXYGO transfera toate platile pe contul bancar specificat de Asistentul in Brokeraj in cauza, in contractul de mandat, din sumele respective retinandu-se costul transferului bancar . 4. MAXYGO poate retine din comisionul cuvenit Asistentului in Brokeraj, sumele datorate cu titlu de despagubiri, penalitati, sau reglarea unor comisioane anterior acordate pentru care contractele de asigurare incheiate au fost reziliate/ anulate, iar primele s-au restituit, sau in cazul incetarii contractului de colaborare intre parti pana la predarea in totalitate a documentelor cu regim special aflate in gestiunea sa si pana la achitarea tuturor obligatiilor, de orice natura, fata de MAXYGO. 5. 6. Plata comisionului pentru Agentii de Marketing se va efectua conform deciziilor Fondul de Risc: de colaboratorii MAXYGO (Asistenti in Brokeraj si interne ale MAXYGO. 6.1. Destinatia Fondului de Risc: Acoperirea prejudiciilor creeate acestuia, Agenti de Marketing) datorita nerespectarii prevederilor contractuale (ROF, anexele metodologiile de lucru, deciziile interne etc.) care au la baza contractele incheiate de compania MAXYGO cu partenerii sai societati de asigurari, administratori de pensii private obligatorii sau facultative, brokeri de pensii private, banci etc. 6.2. Reguli: a. Contributia la Fondul de Risc se stabileste ca fiind un procent din valoarea bruta a comisionului rezultat in urma calculului decontului din fiecare luna de productie a fiecarui asistent in brokeraj (indiferent daca este persoana fizica sau persoana juridica).

27

b. Contributia este nerambursabila si se retine lunar incepand cu luna octombrie 2008 .

de productie

c. Valoarea procentuala a contributiei la Fondul de Risc este de 3 % si poate fi modificata prin Decizia Conducerii MAXYGO. d. Contributia la Fondul de Risc nu absolva asistentul in brokeraj MAXYGO de plata prejudiciului de care se face vinovat si raspunzator. e. Compania MAXYGO va lua toate masurile de recuperare a prejudiciilor generate.

CAP.12. PREGATIREA PROFESIONALA A COLABORATORILOR MAXYGOPentru dezvoltarea afacerii, in conformitate cu obiectivele sale, MAXYGO asigura cadrul necesar pregatirii profesionale tuturor categoriilor de colaboratori. In acest sens, organizeaza atat in tara cat si peste hotare cursuri, pentru diferite trepte ale sistemului cariera, astfel: Curs de initiere; Curs de specializare, perfectionare; Curs de vanzari; Curs de retorica; Curs de management

Tematica cursurilor va urmari probleme referitoare la: atitudinea necesara pentru succes, capacitatile de conducere, capacitatile de comunicare, abilitatea de lucru cu oamenii, depasirea temerilor sine, personale, a indoielilor si a lipsei de incredere in invingerea fricii de respingere, abilitati de administrare a banilor, abilitati pentru investitii, abilitati pentru contabilitate, capacitatea de gestionare a timpului, capacitatea de a stabili obiective, capacitatea de sistematizare.

Incepand cu participarea la cursul de treapta a-VI-a, potrivit subcapitolului 12.1. (deci cursurile de nivel VI, VII, si VIII), Compania achita cheltuielile privind sustinerea acestora.

28

12.1. CONDITII DE PARTICIPARE A ASISTENTILOR IN BROKERAJ LA CURSURILE DE PREGATIRE PROFESIONALA ORGANIZATE DE MAXYGO PENTRU SISTEMUL DE CARIERA MLM (subcap. 13.1)Denumire CursCurs initiere

Perioada

Locatie CursIn tara

Durata Curs1 zi

Finantare CursAsistent in brokeraj

Conditii de participareCompletarea formularului de inscriere si a contractului de prestari servicii. Achitarea cval. Cursului Completarea formularului de inscriere si a contractului de prestari servicii. Achitarea cval. Cursului Completarea formularului de inscriere si a contractului de prestari servicii. Achitarea cval. Cursului A promovat cursul de treapta a III-a Completarea formularului de inscriere si a contractului de prestari servicii. Achitarea cval. Cursului A promovat cursul de treapta a IV-a A promovat cursul de treapta a V-a A promovat cursul de treapta a VI-a A promovat cursul de treapta a VII-a

Curs Treapta a III-a

100 999,999 puncte

In tara

3 zile

Asistent in brokeraj

Curs Treapta a IV-a

1.000 2.999,999 puncte

In tara

3 zile

Asistent in brokeraj

Curs Treapta aV-a

3.000 14.999,999 puncte

In tara

3 zile

Asistent in brokeraj

Curs Treapta a VI-a Curs Treapta a VII-a Curs Treapta a VIII-a

15.000 39.999,999 puncte 40.000 74.999,999 puncte 75.000 99.999,999 puncte

In tara In strainatate In strainatate

5 zile 5 zile 7 zile

CompaniaMAXYGO

CompaniaMAXYGO

CompaniaMAXYGO

29

CAP.13. SISTEMUL DE CARIERA AL S.C. MAXYGO BROKER DE ASIGURARE S.R.L. 13.1 SISTEMUL DE CARIERA MLMPUNCTE NECESARE DE GRUP SI PERSONALE PROCENTUL CUVENIT DIN VENITUL MAXYGO SI DECIS DE CONDUCEREA MAXYGO

TREAPTA

TITLUL

CONDITII DE AVANSARE

1

Reprezentant

0 p.p 49,999 p.p.

Din orice tip de asigurari Isi contracteaza o asigurare mixta de viata (CAV) sau un contract de asigurare de deces (CAD) de la partenerii Maxygo. Poate aduce noi reprezentanti Isi contracteaza o asigurare mixta de viata (CAV) de la partenerii Maxygo A promovat cursul de treapta a III-a A promovat cursul de treapta a IV-a Are minim 4 structuri cu maxim 2 trepte mai jos A promovat la cursul de treapta a V-a Are minim 4 structuri cu maxim 2 trepte mai jos A promovat cursul de treapta a VI-a Are minim 4 structuri cu maxim 2 trepte mai jos A promovat cursul de treapta a VII-a Are minim 4 structuri cu maxim 3 trepte mai jos A promovat cursul de treapta a VIII-a

30

2

Broker

50 p.p. 99,999 p. ( din care 49,999 p.p.)

35

3

Broker Junior

100 p. ( din care 50 p.p.) 999,999 p (din care 199,999 p.p.) 1.000 p ( din care 200 p.p.) 2.999,999 p.p. (din care 299,999 p.p.) 3.000 p (din care 300 p.p.) 14.999,999 p( din care 499,999 p.p.) 15.000 p ( din care 500 p.p.) 39.999,999 p ( din care 699,999 p.p.) 40.000 p ( din care 700 p.p.) 74.999,999 p ( din care 899,999 p.p.) 75.000 p ( din care 900 p.p.) 99.999,999 p ( din care 999,999 p.p.)

40

4

Broker Principal

51

5

Broker Senior

60

6

Director Structuri

67

7

Director Vanzari

71

8

Director Zonal

73

9

Director Regional

100.000 p ( din care 1.000 p.p.)

75

* p ** p.p. *** C.A.V. **** C.A.D.

puncte puncte personale contract asigurare de viata contract de asigurare de deces 30

CONDITIE : LAPSAREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE DE VIATAIndiferent in ce moment al evolutiei Asistentului in Brokeraj in cariera MAXYGO se produce lapsarea propriului Contract de Asigurari de Viata, aceasta are ca rezultat : 1. Trecerea automata a Asistentului in Brokeraj pe treapta a-III-a a carierei MAXYGO. In cazul repunerii ulterioare in vigoare a Contractului de Asigurari de Viata, Asistentul in Brokeraj isi continua cariera din pozitia pe care o confirma la data de 01 a lunii urmatoare in concordanta cu sistemul de cariera in vigoare la acea data. 2. Pierderea premiului ( excursie, bunuri, bani etc. ) castigat in urma oricarui concurs organizat de Companie ( indiferent de obiectul concursului - asigurari de viata sau asigurari generale ), a distinctiilor si a bonusurilor de treapta daca momentul lapsarii propriului Contract de Asigurari de Viata se suprapune cu perioada de acordare a acestora.

13.2. FACTORI UTILIZATI LA CALCULUL PUNCTELOR IN SISTEMUL DE CARIERA MAXYGO

13.2.1 FORMULA DE CALCUL : Numar de puncte = prima de asigurare neta (platita de client) (unitati) factor

13.2.2 FACTORI PENTRU ASIGURARI DE VIATA TRADITIONALE Factorii stabiliti in prezentul capitol vor fi folositi numai pentru asigurarile de viata ai partenerilor hotarati prin Decizia conducerii MAXYGO.

31

ANUL 1DURATA ASIGURARII 20 ani 19 ani 18 ani 17 ani 16 ani 15 ani 14 ani 13 ani 12 ani 11 ani 10 ani 9 ani 8 ani 7 ani 6 ani 5 ani FACTOR 20 21 22 24 25 27 29 32 35 38 42 46 51 57 63 70

ANUL 2DURATA ASIGURARII 20 ani 19 ani 18 ani 17 ani 16 ani 15 ani 14 ani 13 ani DURATA 12 ani ASIGURARII 20 11 ani ani 19 ani ani 10 18 aniani 9 17 aniani 8 16 aniani 7 15 aniani 6 14 aniani 5 13 ani 12 ani 11 ani 10 ani 9 ani 8 ani 7 ani 6 ani 5 ani FACTOR 80 84 88 94 100 108 116 128 FACTOR 140 100 152 105 168 110 184 118 204 125 228 135 252 145 280 160 175 190 210 230 255 285 315 350

ANUL 3

32

ANII 4, 5, 6DURATA ASIGURARII 20 ani 19 ani 18 ani 17 ani 16 ani 15 ani 14 ani 13 ani 12 ani 11 ani 10 ani 9 ani 8 ani 7 ani 6 ani 5 ani FACTOR 200 210 220 235 250 270 290 320 350 380 420 460 510 570 630 700

NOTA: Factorii pentru primele incasate din asigurari de viata incepand cu anul 2 se calculeaza numai pentru partenerii care acorda comisioane de urmarire dupa primul an.

13.2.3 FACTORUL PENTRU ASIGURARI GENERALE:ASIGURARI GENERALE

200

13.3. CONDITII DE PROMOVAREReprezentant Broker Broker Junior Broker Principal Broker Broker Junior - 50 p.p - C.A.V. personal sau C.A.D. - 100 p. (din care 50 p.p.)

Broker principal - 1.000 p (din care 200 p.p.) - Curs treapta a III-a Broker Senior - 3.000 p (din care 300 p.p.) - Curs treapta a IV-a - C.A.V. personal

Broker Senior

Director Structuri - 15.000 p (din care 500 p.p.)33

- Are minim 4 structuri de promovare cu max.2 trepte mai jos - Curs treapta a V-a Director Structuri Director Vanzari - 40.000 p (din care 700 p.p.) - Are minim 4 structuri de promovare cu max.2 trepte mai jos - Curs treapta a VI-a Director Zonal - 75.000 p (din care 900 p.p.) - Are minim 4 structuri de promovare cu max.2 trepte mai jos - Curs treapta a VII-a -100.000 p (din care 1.000 - Are minim 4 structuri de promovare cu max.3 trepte mai jos - Curs treapta a VIII-aNota:Conditiile de avansare trebuie indeplinite cumulativ 13.4.

Director Vanzari

Director Zonal p.p.)

Director Regional

DISTINCTII MAXYGO

Distinctiile se acorda tuturor Asistentilor in Brokeraj indiferent de perioada in care confirma treapta respectiva a sistemului de cariera , cu exceptia situatiilor prevazute la capitolul 5.3.13.

TREAPTA

3

INSIGNA MAXYGO (se acorda laabsolvirea cursului de treapta III)

34

TREAPTA

7

INSIGNA MAXYGO DIN AUR(se acorda la absolvirea de treapta VII)

NOTA:Oricare din distinctii poate fi obtinuta doar o singura data. Nu este posibila acordarea in bani a contravalorii distinctiilor. Acordarea distinctiilor va respecta legislatia in vigoare la acea data si se va face numai la cursurile de pregatire profesionala (respectiv intr-un termen de maxim doua cursuri consecutive dupa data confirmarii).

13.5. BONUSURI MAXYGO

Bonusurile se acorda numai Asistentilor in Brokeraj care de la data validarii contractului de mandat vor confirma treptele sistemului de cariera in perioada specificata mai jos, cu exceptia situatiilor prevazute la capitolul 5.3.14.

POZITIATREAPTA 4 TREAPTA 5 TREAPTA 6

TIMP6 LUNI 12 LUNI 24 LUNI

BONUSSET SCRIS APARAT FOTO CAMERA VIDEO35

TREAPTA 7 TREAPTA 8 TREAPTA 9

30 LUNI 36 LUNI 60 LUNI

LCD LAPTOP *

AUTOTURISM 15.000 EURO CIP**

NOTA :Oricare dintre bonusuri poate fi obtinut doar o singura data. Nu este posibila acordarea in bani a contravalorii bonusurilor. Acordarea bonusurilor va respecta legislatia in vigoare la acea data si se va face numai la cursurile de pregatire profesionala (respectiv intr-un termen de maxim doua cursuri consecutive dupa data confirmarii). * Bonusul acordat la treapta 8 devine proprietatea Asistentului in Brokeraj dupa un an de la data dobandirii dreptului de a primi bonusul, daca Asistentul in Brokeraj desfasoara in continuarea activitate eficienta pentru MAXYGO timp de 1 an. ** Bonusul acordat la treapta 9 reprezinta un autoturism in valoare de 15.000 euro CIP, care va deveni proprietatea Asistentului in Brokeraj dupa 3 ani de la data dobandirii dreptului de a primi bonusul, daca acesta desfasoara in continuarea activitate eficienta pentru MAXYGO, timp de 3 ani. Conditiile de acordare a bonusului (tip, marca, culoare, motorizare, combustibil, etc) vor fi stabilite de conducerea MAXYGO.

13.6. SISTEMUL DE COMISIONARE PENTRU ASIGURARI DE VIATA PE BAZA DE RECOMANDARIIn completarea sistemului de cariera MLM prezentat in subcapitolul 13.1., Asistentii in Brokeraj cu birou personal pot promova vanzarea asigurarilor de viata prin intermediul unui Asistent in Brokeraj avizat la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor numai pentru clasele de asigurari de viata la partenerii stabiliti de conducerea MAXYGO prin decizie. Potentialii clienti care pot fi contactati de Asistentul in Brokeraj avizat numai pentru contractele de asigurari de viata sunt inclusiv clientii MAXYGO pentru care s-au incheiat asigurari generale de catre Asistentii in Brokeraj din teritoriul Asistentului in Brokeraj cu birou personal si pentru care nu s-a incheiat asigurare de viata in termen de 3 luni de la data de 01 a lunii urmatoare intermedierii produsului de asigurari generale (in cazul intermedierii mai multor contracte de asigurare generale, se ia de referinta primul contract vandut clientului).

36

Asistentul in Brokeraj care a intermediat un produs de asigurari generale are posibilitatea completarii unui formular de analiza a necesitatilor (FAN) pe care, cu acordul clientului, sa il predea Asistentului in Brokeraj avizat pentru asigurari de viata in scopul furnizarii unor elemente informale pentru contactarea clientului si vanzarii produselor financiare din toate clasele de asigurari de viata. In cazul in care are loc incheierea contractului de asigurari de viata, Asistentul in Brokeraj care a intermediat un produs de asigurari generale si a completat un formular de analiza a necesitatilor (FAN), va primi atat un comision pentru recomandare cat si puncte personale aferente contractului incheiat. Comisionarea se va face astfel: 10% din comisionul incasat de Companie si decis de conducerea MAXYGO de a fi distribuit in retea Asistentul in Brokeraj care intocmeste formularul de analiza a necesitatilor (FAN) pentru clientul sau pentru care a intermediat un produs de asigurari generale. 30% din comisionul incasat de Companie si decis de conducerea MAXYGO de a fi distribuit in retea Asistentul in Brokeraj avizat pentru asigurari de viata. 30% din comisionul incasat de Companie si decis de conducerea MAXYGO de a fi distribuit in retea Asistentul in Brokeraj coordonator cu birou personal.

CAP.14. ATRIBUTIILE ASISTENTULUI IN BROKERAJ14.1. ATRIBUTIILE REPREZENTANTULUI1. Participa la cursul de initiere si semneaza contractul de mandat; 2. Anexeaza la contractul de mandat copie dupa B.I. / C.I., nr. cont card personal in banca Raiffeisen Bank sau BCR, precum si adresa de e-mail personala pentru primirea electronica a decontului lunar si a altor informatii; 3. Participa la cursurile de pregatire organizate de Administratorul Local, atat imediat dupa cursul de initiere, cat si cu alte ocazii; 4. Invata si aplica exact Metodologiile de lucru MAXYGO, diferentiat pe tipuri de asigurari; 5. Insuseste temeinic conditiile de asigurare ale produselor pe care le intermediaza.

37

6. Participa la Discutia de Vanzare impreuna cu coordonatorul sau si vinde primul Contract de Asigurare de Viata impreuna cu acesta; 7. Mentine un contact permanent cu Asistentul in Brokeraj coordonator; 8. Acorda respectul cuvenit coordonatorului direct si indirect, precum si administratorului local; 9. Intretine bune relatii cu colegii; 10. Elaboreaza planuri saptamanale de actiune cu Asistentul in Brokeraj coordonator; 11. Se inregistreaza fiscal, la Administratia Fiscala teritoriala de care apartine, in de 30 zile dupa incheierea contractului de mandat cu MAXYGO sau conform prevederilor legale; 12. Aduce la cunostinta coordonatorilor superiori a oricaror nemultumiri legate de activitatea coordonatorului direct ( refuzul de a participa la discutiile de vanzare, neimplicare in instruire, nepredarea documentelor la termenele fixate, generarea si intretinerea unor discutii neprincipiale, etc.); 13. Respecta cu strictete prevederile Contractul de Mandat, R.O.F si anexele acestuia, precum si hotararile Asistentului in Brokeraj coordonator luate prin consultare si evaluare ; 14. Informeaza coordonatorul direct despre orice neregula care ar afecta afacerea personala si a sistemului MAXYGO; 15. Se informeaza permanent despre noutatile si schimbarile in functionarea si metodologiile de lucru ale MAXYGO, precum si despre modificarile legislative aparute, atat de la linia ascendenta si de la administratorii locali principali si secundari, cat si de pe site-ul MAXYGO, studiaza publicatii de profil (Capital, Adevarul Economic, Banii nostri, Xprimm, Ziarul Financiar si altele); 16. Participa la toate concursurile individuale organizate de MAXYGO.

14.2. ATRIBUTIILE BROKERULUI1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Participa la programul de pregatire organizat de Administratorul Local si de coordonatorul sau; Asigura service pentru contractele incheiate, avand in evidenta datele complete ale portofoliului personal si de grup; Impreuna cu Asistentul in Brokeraj coordonator, intocmeste un plan de actiune lunar pentru realizarile personale; Intretine o buna relatie cu coordonatorul direct si indirect, Asistentii in Brokeraj si colegii din echipele paralele; Respecta timpul coordonatorului, solicitand intalniri in functie de timpul disponibil al acestuia; Raspunde tuturor solicitarilor care vin din partea coordonatorului daca au legatura cu organizarea si dezvoltarea afacerii; Informeaza coordonatorul despre orice neregula care ar afecta afacerea personala si

38

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

sistemul MAXYGO; Are intotdeauna o atitudine pozitiva si poarta discutii principiale cu Asistentii in Brokeraj, coordonatorii si colegii din echipele paralele; Se implica in cunoasterea si aprofundarea materialelor suport ale afacerii precum si a produselor intermediate; Impreuna cu Asistentul in Brokeraj coordonator, intocmeste un plan de actiune lunar pentru realizarile personale si ale echipei; Inmaneaza Asistentilor in Brokeraj politele primite de la administratorul local si cererile de asigurari de viata; Participa la cursul de initiere impreuna cu Asistentii in Brokeraj noi; Aplica tratament egal din punct de vedere profesional tuturor Asistentilor in Brokeraj din echipa; Pregateste Asistentii in Brokeraj noi pentru cursul de initiere ( cunostinte despre afacere, cheltuieli curs, transport, tinuta , program curs); Indruma Asistentii in Brokeraj noi pentru inregistrare fiscala; Raspunde tuturor solicitarilor care vin din partea Asistentilor in Brokeraj din echipa pentru discutii de vanzare; Incheie un program financiar personal sau un contract de asigurare de deces; Dezvolta echipe de Asistenti in Brokeraj noi.

ATRIBUTIILE BROKERULUI JUNIOR1. Participa la cursul de treapta a-III-a; 2. Rezolva situatii diverse care apar in relatiile de munca si comunicare neconforme cu spiritul afacerii MAXYGO in limita competentelor delegate; 3. Genereaza si intretine un tonus optimist in propria echipa; 4. Are dreptul de a obtine un abonament Vodafone in flota MAXYGO ; 5. Participa cu echipa la cursuri cand este nevoie si cand constata lipsuri in instruirea personala a Asistentilor in Brokeraj, ii sprijina pentru eliminarea acestora ; 6. Prelucreaza cu Asistentii in Brokeraj din echipa sa prevederile contractul de mandat, R.O.F. si anexele acestuia; 7. Indruma Asistentii in Brokeraj pentru a-si insusi cu temeinicie Metodologiile de lucru; 8. Ajuta la intocmirea si realizarea planurilor de actiune saptamanale si lunare ale Asistentilor in Brokeraj din grupul sau.

14.4 ATRIBUTIILE BROKERULUI PRINCIPAL1. Participa la cursul de treapta a- IV-a;

39

2. Supravegheaza strict activitatea de service, centralizeaza toate problemele care apar si le aduce la cunostinta Administratorului Local; 3. Intretine lunar bazele de date cu privire la clienti si Asistenti in Brokeraj cu informatii recente (modificari de adrese, statut, preferinte si altele) ; 4. Sprijina pe toti acei Asistenti in Brokeraj care doresc sa se implice permanent afacere, oferindu- le suportul informational si profesional de care au nevoie; 5. Sprijina Administratorul Local in actiunile care privesc o mai buna functionare a echipei la toate nivelele; 6. Ofera ajutor in idei si sfaturi Administratorului Local ori de cate ori sesizeaza o problema; 7. Centralizeaza productia echipei si o preda pe baza de borderou Administratorului Local conform programului acestuia si metodologiilor de lucru; 8. Se pregateste continuu pentru a cunoaste cat mai bine programele financiare si tehnicile de vanzare precum si evolutia concurentei ( programe, strategii, informatii de ordin general din piata financiara); 9. Cauta sa dobandeasca calitati si abilitati de manager printr-o comunicare adecvata in toate directiile si printr- o pregatire continua pentru a corespunde noilor responsabilitati; in

14.5. ATRIBUTIILE BROKERULUI SENIOR1. Participa la cursul de treapta a- V-a; 2. Participa la toate cursurile organizate de MAXYGO coordonand activitatea de recrutare, informare si organizare; 3. Dezvolta 4 echipe de Asistenti in Brokeraj cu max. 2 trepte mai jos pentru a putea promova si consolida structurile initiale; 4. Se implica astfel incat sa permita obtinerea de castiguri motivante pentru toate echipele din afacerea personala; 5. Acorda o atentie deosebita coordonatorilor de nivel 3 si 4 pentru a trezi in acestia dorinta de multiplicare a afacerii; 6. Verifica actualizarea bazelor de date ale coordonatorilor de nivel 3 si 4 pentru clienti si Asistenti in Brokeraj; 7. Sprijina orice actiune pe plan profesional si motivational care duce la imbunatatirea relatiilor si a productiei; 8. Lunar, evalueaza activitatea echipei impreuna cu Asistentul in Brokeraj coordonator ;

40

9. Verifica activitatea de service in echipa si intocmeste lunar raport catre Administratorul Local despre problemele care apar ( depasire termene de plata, lapsari, rezilieri, corespondenta defectuoasa, situatii speciale, solicitari, despagubiri); 10. Se asigura ca circuitul documentelor se respecta pe fiecare din echipe si Administratorul Local primeste la timp toate informatiile si toate documentele; 11. Colaboreaza cu toti factorii competenti din nivelele superioare si administrative pentru coordonarea cat mai eficienta a afacerii MAXYGO; 12. Colaboreaza cu coordonatorii din echipele paralele pentru organizarea in comun a cursurilor de specializare in vanzari, local sau in teritoriu, sub indrumarea administratiei centrale, pentru evitarea suprapunerilor, etc.; 13. Asigura si intretin o stare continua de motivare in echipa. Lauda si verifica fiecare initiativa si nivel de implicare ce duce la cresterea productiei;

14.6. ATRIBUTIILE DIRECTORULUI DE STRUCTURA1. Participa la cursul de treapta a- VI-a; 2. Participa obligatoriu la toate cursurile MAXYGO si se implica in organizarea acestora; 3. Organizeaza si desfasoara cursurile de pregatire profesionala pentru intreaga echipa, acoperind intreg teritoriul care ii apartine, asigurand calitatea acestora; 4. Dezvolta si consolideaza structurile initiale; 5. Se implica intens in viata echipei si contribuie la formarea noilor lideri ai afacerii; 6. Este trainer si contribuie la formarea trainerilor in echipa proprie si in cele paralele; 7. Participa cu idei si sfaturi la rezolvarea tuturor problemelor; 8. Periodic, impreuna cu coordonatorii de directie si Administratorii Locali, evalueaza activitatea echipei si propune spre aprobarea Directorului General rezilierea contractului de mandat sau avansarile exceptionale. 9. Dobandeste prin diverse metode (cursuri, informare din alte surse ex. carti de specialitate, specialisti in domeniu) abilitati si calitati de lider.

14.7. ATRIBUTIILE DIRECTORULUI DE VANZARI1. Participa la cursul de treapta a VII- a ; 2. Este un exemplu pentru toata lumea; 3. Motiveaza la toate nivelele ; 4. Organizeaza si conduce cursuri proprii ; 5. Participa ca invitat si motivator la cursurile si seminariile echipelor paralele; 41

6. Intocmeste planul de actiune lunar al echipei; 7. Coordoneaza activitatea de training a echipei; 8. Creeaza departament propriu de service si urmareste efectele portofoliului prin coroborare cu softul MAXYGO; 9. Comunica la toate nivelele, asigurand o motivatie continua prin calitatea de lider incontestabil; 10. Coordoneaza activitatea Administratorului Local din zonele de responsabilitate; 11. Realizeaza conexiunea cu partenerii MAXYGO pentru rezolvarea problemelor aparute in derularea programelor financiare negociate cu acestia;

14.8. ATRIBUTIILE DIRECTORULUI ZONAL1. Participa la cursul de treapta a VIII- a ; 2. Dezvolta pe baza de programe avansate, lideri in echipele directe ; 3. Asigura implementarea si promovarea serviciilor financiare cerute de piata si promovate de MAXYGO; 4. Dezvolta 4 echipe de Asistenti in Brokeraj cu max. 3 trepte mai jos pentru a putea promova si consolida structurile initiale.

14.9. ATRIBUTIILE DIRECTORULUI REGIONAL1. Coordoneaza activitatea tuturor structurilor sale , dezvolta strategii si programe pentru extinderea afacerii impreuna cu conducerea MAXYGO. NOTA: 1. Atributiile Asistentilor in Brokeraj pe nivelul confirmat insumeaza atributiile nivelurilor inferioare. 2. Atributiile Asistentilor in Brokeraj numiti pe o treapta superioara conform capitolului 5.3.13 sunt cele insumate pana la treapta pe care o ocupa.

14.10. ATRIBUTIILE AGENTULUI DE MARKETING

42

1. Are capacitatea legal i ndeplinete condiiile legale pentru a desfura activitatea de marketing a unui Fond de Pensii administrat privat. 2. Desfura activitatea de marketing a Fondului de Pensii administrat privat mpreun cu ali Ageni de Marketing ai MAXYGO, constituind o Echipa (structura) a crei componen se modifica permanent. 3. Identifica i contacteaza eventualii participani la Fondul de Pensii Private, n vederea obinerii adeziunii acestora la Fondul de Pensii Private. 1. Prezinta tuturor aspecte i informaii relevante cu privire la prospectul schemei de pensii a Fondului de Pensii Private, cu privire la Fondul de Pensii Private i la MAXYGO i cu privire la aspectele legislative aplicabile ctre potenialii participani n vederea obinerii adeziunii acestora la Fondul de Pensii Private. 2. Obine, n mod direct i nemijlocit, adeziunea participanilor la Fondul de Pensii Private prin intermediul semnrii actului individual de aderare n formatul prevzut de ctre Administratorul Fondului de Pensii Private partener al MAXYGO, care urmeaz s fie ncheiat de ctre Agentul de Marketing n numele MAXYGO. 3. Coordoneaza, supervizeaza i acorda consultan specific celorlali ageni de marketing, membrii ai Echipei (structurii), mpreun cu care Agentul de Marketing desfoar activitatea de marketing a Fondului de Pensii Private. 4. Monitorizeaza piea n vederea identificrii potenialilor participani la Fondul de Pensii Private.

CAP.15. DISPOZITII FINALEDaca data limita, prevazuta de oricare din termenele prevazute in ROF sau in Contractul de Mandat, nu este o zi lucratoare, termenul prevazut pentru executarea respectivei obligatii se prelungeste de drept pana in ziua lucratoare imediat urmatoare. MAXYGO isi rezerva dreptul de a aduce modificari la prezentul ROF si a anexelor sale, precum si la contractul de mandat pentru asistent in brokeraj, prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor si, vor fi comunicate fiecarui Asistent in Brokeraj in parte prin Administratorul local principal sau secundar si reteaua organizationala, precum si pe site-ul MAXYGO. Prezentul ROF, impreuna cu anexele sale si Contractul de Mandat pentru toate categoriile de colaboratori intra in vigoare la data de 01.04.2009 in conformitate cu Hotararea Asociatilor din 01.02.2009, atat pentru colaboratorii aflati sub contract de mandat valid cu MAXYGO cat si pentru colaboratorii noi.

43

ROF, anexele sale, Contractul de Mandat (pentru toate categoriile de colaboratori), precum si Deciziile conducerii Companiei constituie impreuna un corpus normativ definitoriu care reglementeaza activitatea de productie si relatiile de munca in cadr