3. SPESIFIKASI TEKNIKAL - · PDF filePENGENALAN Agensi Angkasa ... angkasa lepas dengan...

Click here to load reader

 • date post

  28-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  251
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of 3. SPESIFIKASI TEKNIKAL - · PDF filePENGENALAN Agensi Angkasa ... angkasa lepas dengan...

 • 3. SPESIFIKASI TEKNIKAL

 • SPESIKASI TEKNIKAL

  TENDER MEREKABENTUK DAN MEMBANGUN KONSEP GALERI SERTA MEMBEKAL,

  MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH BAHAN-BAHAN PAMERAN DI

  GALERI PAMERAN PLANETARIUM NEGARA BAGI AGENSI ANGKASA NEGARA (ANGKASA)

  NO. TENDER : AAN 003/2015/T

  1. PENGENALAN

  Agensi Angkasa Negara (ANGKASA) adalah dalam proses mendapatkan cadangan dari

  petender yang mempunyai pengalaman dalam perancangan, pembangunan dan pelaksanaan/

  pemasangan bahan-bahan pameran interaktif di galeri pameran Planetarium Negara, Kuala

  Lumpur.

  Projek pembangunan galeri di atas adalah sebagai satu langkah Kerajaan melalui Agensi

  Angkasa Negara dan Planetarium Negara memberikan pendidikan sains kepada rakyat selaras

  dengan matlamat dan halatuju Wawasan 2020.

  Cadangan projek pembangunan ini meliputi skop perkhidmatan seperti berikut:

  a. Cadangan rekabentuk dan susun atur galeri yang berorientasikan pelawat

  b. Membangunankan suasana dan rekabentuk konsep galeri pameran yang terdiri dari

  pameran-pameran bertema

  c. Membangunkan suasana pembelajaran free choice yang kondusif untuk semua

  golongan dan tujuan pelawat

  d. Merekabentuk, membekal, menghantar, memasang, menguji dan mentauliah bahan-

  bahan pameran di galeri pameran

  e. Menjalankan penyelidikan dan membangunkan kandungan (content) pameran yang

  saling melengkapi kurikulum negara

  f. Membangunkan kandungan multimedia interaktif

  g. Meningkatkan/ merekabentuk/ membangunkan semula pameran bertema sedia ada

  (yang tertentu)

  h. Menyediakan dokumen dan manual kandungan pameran bertema

  i. Menerbitkan buku galeri dan visitor experience berbentuk maya

 • 2. OBJEKTIF

  Objektif utama seksyen ini adalah menggariskan keperluan-keperluan utama bagi pembanguan

  satu pengalaman pelawat yang unik di Planetarium Negara merangkumi konsep galeri, bahan-

  bahan pameran interaktif dan kandungan pameran yang bertemakan sains dan angkasa.

  3. HURAIAN AM PROJEK

  3.1 Projek ini bermatlamat menjadikan galeri pameran Planetarium Negara sebuah pusat

  pameran yang sangat menarik untuk para pengunjung disamping itu berperanan

  meningkatkan kesedaran pengunjung mengenai sains angkasa.

  3.2 Ia merangkumi pembangunan ruang-ruang galeri bertema bagi menghasilkan satu

  pengalaman yang unik mengikut kreativiti pelawat yang menerokai galeri pameran

  melalui interaksi secara langsung atau tidak langsung dengan bahan-bahan pameran

  yang disediakan (paparan, bahan pameran, alat simulasi dan lain-lain) samada secara

  penerokaan sendiri atau berkumpulan.

  3.3 Pembangunan galeri ini hendaklah selaras dengan tujuan utama penubuhan

  Planetarium Negara oleh Kerajaan pada 1994 iaitu bagi menyediakan suatu infrastruktur

  yang diperlukan bagi perkembangan dan pembangunan sains angkasa di Malaysia

  3.4 Secara dasarnya komponen wajib yang perlu ada di dalam galeri Planetarium Negara

  yang akan dibangunkan adalah seperti Rajah 1. Ia menggariskan keperluan minimum

  bagi rekabentuk konsep galeri yang perlu dihasilkan dan hendaklah digunakan sebagai

  panduan. Bagaimanapun petender dikehendaki mencadangkan konsep yang

  berhubungan (connected) antara bahan-bahan pameran bagi menghasilkan suatu

  suasana yang menyeluruh dan meninggalkan kesan positif di kalangan pelawat

  disamping memberi penekanan kepada kualiti peralatan yang mematuhi spesifikasi yang

  ditetapkan

 • Rajah 1

 • 4. SPESIFIKASI

  Petender bertanggungjawab untuk memastikan peralatan yang dibekalkan ke lokasi adalah

  cadangan dan pilihan yang paling optimum

  4.1 KOMPONEN PAMERAN

  4.1.1 Rekabentuk Konsep

  4.1.1.2 Konsep yang dicadangkan hendaklah menggabungkan tema:

  1. Sains Angkasa dan Astronomi secara menyeluruh

  2. Topik khusus wajib adalah Sistem Suria (planet, bulan, meteor, asteroid)

  3. Aplikasi teknologi angkasa (satelit, spin off)

  4. Pencapaian Malaysia dalam bidang angkasa

  4.1.1.1 Petender hendaklah mengemukakan lukisan cadangan susun atur (layout) dalam bentuk

  artists impression, pelan lantai dan pelan 3D yang mengandungi, dan tidak terhad kepada:

  1. Lakaran elevation keseluruhan galeri dalam menyampaikan tujuan

  komunikasi pameran

  2. Gambarajah aliran pelawat

  3. Method Statement

  4.1.2 Peralatan Simulator Ride

  4.1.2.1 Matlamat Komunikasi

  a. Bahan Pameran ini bermatlamat memberikan pengalaman seakan-akan berada di

  angkasa lepas dengan simulasi sebenar pergerakan pusingan dan terbalik 360 darjah kepada

  dua orang pelawat yang berada di dalam ruang kokpitnya.

  4.1.2.2 Ciri-ciri Operasi

  a. Dua orang pengguna akan mengambil tempat di dalam ruang kokpit dan didedahkan

  dengan pengalaman yang dialami seperti berada di Roller Coaster dan Space Ball.

  b. Pengguna akan ditontonkan dengan tayangan perjalanan dalam Sistem Suria sambil

  mengalami pergerakan dan pusingan 360 darjah sehingga menghasilkan pengalaman seolah-

  olah sedang menaiki roller coaster di angkasa

 • 4.1.2.3 Ciri-ciri Keselamatan

  a. Tempat duduk pengguna yang dilengkapi tali pinggang keselamatan, dan ruang

  dalaman yang terdapat video pengawasan.

  b. Pameran tidak dapat berfungsi sekiranya pengguna tidak memasang tali pinggang

  keselamatan.

  c. Kaedah dan kepenggunaan peralatan hendaklah mematuhi garis panduan

  keselamatan serta telah memperolehi perakuan/ pensijilan daripada Jabatan Keselamatan dan

  Kesihatan Pekerjaan Malaysia (DOSH), Kementerian Sumber Manusia.

  4.1.3 Peralatan Pameran Teropong Augmented Reality

  4.1.3.1 Matlamat Komunikasi

  a. Bahan Pameran in bermatlamat memberikan pengalaman seakan-akan objek yang

  dilihat menerusi binokular adalah hidup dan membawa penggunanya seakan-akan berada

  bersama-sama atau berada di dalam visual yang ditontonkan.

  b. Menyampaikan maklumat berkenaan objek dengan lebih terperinci tanpa proses

  pembacaan

  4.1.3.2 Ciri-ciri Operasi

  a. Suatu binokular yang dilengkapi dengan sistem visual augmented reality dan akan

  menunjukkan tayangan/ animasi berkaitan sesuatu objek apabila pengguna menghalakan

  binokular ke arah objek tersebut.

  b. Menayangkan pameran visual yang lebih banyak dengan hanya melihat menerusi satu

  binokular, sedangkan pameran visual itu tidak mengambil apa-apa ruang tambahan

  c. Boleh beroperasi tanpa perlu memasukkan syiling dan disesuaikan untuk ketinggian

  pengguna

  4.1.4 Peralatan Pameran Visual Planet Yang Terapung

  4.1.4.1 Matlamat Komunikasi

  a. Bahan Pameran in bermatlamat memberikan pengalaman visual sebuah planet yang

  terapung-apung memaparkan permukaan di Bumi dan objek-objek Sistem Suria secara realistik.

  b. Membantu pengguna membayangkan aspek spatial/ imaginasi yang perlu ada bagi

  memahami konsep sains angkasa

 • 4.1.4.2 Ciri-ciri Operasi

  a. Paparan yang berbeza-beza mengikut pilihan pengguna pada permukaan berbentuk

  sfera sehingga kelihatan seperti objek samawi yang dipilih (cth Marikh) dari menu pada kiosk

  paparan sehingga objek yang dipilih kelihatan terapung-apung di hadapan pengguna

  4.1.5 Pameran Cahaya Berirama Fenomena Astronomi

  4.1.5.1 Matlamat Komunikasi

  a. Bahan Pameran in bermatlamat memberikan pengalaman seakan-akan suatu

  fenomena astronomi sedang berlaku (cth aurora) dengan latarbelakang irama yang

  berkonsepkan sains angkasa apabila pelawat memandang/ mendongak ke siling

  4.1.5.2 Ciri-ciri Operasi

  a. Pertunjukan singkat berkonsepkan simulasi cahaya dengan iringan muzik di bahagian

  siling galeri yang boleh dikawal operator atau beroperasi sendiri mengikut jadual tertentu yang

  ditetapkan sebagai tarikan utama pelawat.

  4.1.6 Bahan-bahan Pameran Interaktif (Hands-on)

  4.1.6.1 Matlamat Komunikasi

  a. Bahan Pameran in bermatlamat memberikan pengalaman mencuba sendiri ujikaji sains

  yang relevan dengan sesuatu konsep angkasa, yang boleh dikendalikan sama ada secara

  perseorangan, kumpulan atau dengan bantuan pembimbing (facilitator)

  b. Membantu pengguna membayangkan aspek spatial/ imaginasi yang perlu ada bagi

  memahami konsep sains angkasa

  4.1.6.2 Ciri-ciri Operasi

  a. Bahan-bahan pameran yang disediakan saling berkait antara satu sama lain bagi

  menghasilkan satu tema yang khusus. Sebagai contoh satu set pameran terdiri dari enam (6)

  unit bahan pameran interaktif mengkisahkan ciri-ciri sains yang boleh didapati di Sistem Suria,

  di mana pengguna berinteraksi dengan bahan pameran untuk memahami konsep graviti.

  4.1.7 Bahan Pameran Sedia Ada

  4.1.7.1 Matlamat Komunikasi

  a. Mengekalkan atau menambah baik konsep komunikasi yang telah ditetapkan

 • 4.1.7.2 Ciri-ciri Operasi

  a. Mengekalkan atau menambah baik konsep operasi yang telah asal

  4.1.8 Arahan Penggunaan Pelawat

  4.1.8.1 Matlamat Komunikasi

  a. Bahan Pameran in bermatlamat memberi maklumat dan cara penggunaan bahan

  pameran yang berkaitan dengan betul termasuk jangkaan pelawat

  4.1.8.2 Ciri-ciri Operasi

  a. Mempunyai skrin bermaklumat yang interaktif dan opsyen menu untuk pilihan

  pengguna

  b. Mengandungi arahan penggunaan samada sebagai satu unit tunggal atau sebahagian

  dari pameran

  c. Bagi penggunaan yang memerlukan tindakan keselamatan yang khusus, unit/ arahan

  ini hendaklah terasing dan lebih menonjol dari arahan atau mesej lain

  4.1.9 P