- 3 - 28.-30.1 - arcticrally.fiarcticrally.fi/images/rallilehti/RALLILEHTI_2016_netti.pdf ·...

of 28 /28

Embed Size (px)

Transcript of - 3 - 28.-30.1 - arcticrally.fiarcticrally.fi/images/rallilehti/RALLILEHTI_2016_netti.pdf ·...

Page 1: - 3 - 28.-30.1 - arcticrally.fiarcticrally.fi/images/rallilehti/RALLILEHTI_2016_netti.pdf · Täällä myös maailmalle pyrkivät nuoret saavat kokemusta pitkän, kaksipäiväisen
Page 2: - 3 - 28.-30.1 - arcticrally.fiarcticrally.fi/images/rallilehti/RALLILEHTI_2016_netti.pdf · Täällä myös maailmalle pyrkivät nuoret saavat kokemusta pitkän, kaksipäiväisen

51. Arctic Lapland Rally 28.-30.1.2016- 2 -

Tänä vuonna tulee kulu-neeksi 50 vuotta siitä, kun Tunturiralli ajettiin ensim-mäisen kerran. Arctic Lapland Rally vetää edelleen rallin ystävät

ja tukijat Rovaniemelle tammikuun lopussa. Ralli onkin saanut pysy-vän paikan Rovaniemen ja Lapin sydäntalven tapahtumana. Kaamok-

sen selkä on jo taittunut ja olemme hyvää mat-kaa kohti kevään valoa. Kuitenkin kisaa käydään mukavasti niin valossa kuin pimeässäkin rallin

hengen mukaisesti. Han-kea riittää pikataipaleilla tänäkin vuonna. Olosuh-teet haastavat kuljetta-jat aidosti vaihtelevilla pikataipaleilla. Luonnon-olosuhteista huolimatta kokenut ralliorganisaatio pystyy takaamaan kai-kille tasapuoliset kilpailu-olosuhteet vuodesta toi-seen.

Rovaniemellä ja ympä-röivässä maakunnassa ajettavan rallin olosuhteet tuovat haasteensa kuljetta-jien lisäksi huoltojoukoille. On hienoa nähdä, että arktiset olosuhteet eivät ole este vaan pikemmin-kin houkutus tulla mukaan laajoin joukoin vuodesta toiseen Rovaniemelle. Ark-tisessa talvessa käytävä reilu kisa kilpakumppanei-den kesken synnyttää eri-tyisen palon kuljettajille ja huoltojoukoille.

Rovaniemi kasvaa Lapin ehdottomana keskuksena. Luonto on kaupungissa

lähellä mikä antaa oman lisämausteensa elämälle napapiirin tuntumassa. Lisäksi meillä on nykyai-kaisen kaupungin täydet kaupalliset palvelut ja run-saasti matkailijoille hyviä käyntikohteita. Mielen-kiintoista koettavaa löytyy kaupungista osallistujille ja kilpailun katsojille myös runsaasti.

Rovaniemi on Suomen ja Euroopan Unionin arktinen pääkaupunki. Kaupungin vetovoima kiehtoo ihmi-siä aina uudelleen. Arkti-suus on jatkuvasti kiinnos-tustaan kasvattava teema maailmanlaajuisesti. Rova-niemi on ylivoimainen ark-tinen matkailukaupunki. Tänäkin talvena koetaan uusia ennätyksellisiä ulko-maalaisten yöpymismääriä. Alkaneena vuonna toden-näköisesti lähestytään puo-len miljoonan yöpymisen rajaa kaupungissa. Rova-niemen matkailutarjonta on laajentunut viime vuona eri-tyisesti Napapiirillä. Kehitys

jatkuu ja hotellirakentami-nen on toteutunut myös ydinkaupungissa. Rovaniemen Urheiluautoi-lijoiden talkoolaisen työ-panos takaa sen, että 51. Arctic Lapland Rally vie-dään läpi rautaisella rutii-nilla ja taidolla. Haluan osoittaa kaupungin puo-lesta lämpimät kiitokseni Arctic Lapland Rally - Tun-turirallin mittavalle järjes-telyjoukolle, joka jaksaa vuodesta toiseen uhrata aikaansa ja voimiansa järjestääkseen Rovanie-melle tapahtuman, joka tekee Rovaniemeä tunne-tuksi laajasti maailmalla. Samalla haluan toivottaa kaikki kilpailijat, huoltojou-kot, kannustajat ja muut rallivieraat lämpimästi ter-vetulleeksi arktiseen pää-kaupunkiin Rovaniemelle ja toivottaa onnea kaikille kilpailijoille.

Esko LotvonenKaupunginjohtaja

Tervetuloa Tunturiin!

Julkaisija: Rovaniemen Urheiluautoilijat ry / Arctic Lapland Rally

Päätoimittaja: Meeri Vaarala

Painopaikka: Erweko Oy Jakelu: Kilpailijat, lehdistö, katselijat, hotellit ja yleisö

Taitto: Mainospalvelu Maippi / Anu Sillanmäki, Rovaniemi

Page 3: - 3 - 28.-30.1 - arcticrally.fiarcticrally.fi/images/rallilehti/RALLILEHTI_2016_netti.pdf · Täällä myös maailmalle pyrkivät nuoret saavat kokemusta pitkän, kaksipäiväisen

51. Arctic Lapland Rally 28.-30.1.2016- 3 -

Ralli SM -kausi 2015 päät-tyi Hannu’s Rally Teamin juhliin, kun tiimi saalisti Juha Salon johdolla SM1-luokan mestaruuden ja Teemu Asunmaa puo-lestaan vei SM2-luokan mestaruuden. Lisäksi tii-mimestaruutta juhlittiin Hannu’s Rally Teamissa. SM3-luokassa nopein oli Jari Huttunen, joka voitti kauden aikana myös AKK Sportsin järjestämän Tulevaisuuden Tähti –kil-pailun, jonka pääpalkin-tona oli osallistuminen autoineen ja tiimipalve-luineen Suomen MM-ral-liin, Neste Ralliin. SM4-luokassa voiton vei Ville Hautamäki.

Jo peräti 51. kerran ajet-tava Arctic Lapland Rally aloittaa jännittävän Ralli SM –kauden 2016. Tällä kertaa ajankohta on aivan tammikuun lopussa. Rei-tin osalta haasteita riittää varmasti, sillä yli 230 ek-kilometriä seulovat jyvät akanoista. Rallin viimeinen erikoiskoe on perinteisesti ollut yhtä pitkä kuin kilpai-lun järjestysnumero, joten 51-kilometrinen Ristilampi päättää tällä kertaa Tuntu-rirallin.

Tammikuun puoleenväliin mennessä mielenkiintoi-simpia ilmoittautujia Arctic Lapland Rallyyn lienevät Ford Fiesta WRC:llä ajava saudiarabialainen Yazeed Al-Rajhi, SM2-luokkaan Subaru Imprezalla ilmoit-tautunut Ville Hautamäki sekä täysin uudella ja Suo-men ensimmäisellä Skoda Fabia R5:lla ajava Mikko Lehessaari.Helmikuussa sarja jatkaa Mikkelin perinteiseen SM Vaakuna-Ralliin. Mikkelin jälkeen edessä on kauden ensimmäinen uusi kilpailu, Tahko SM-Ralli, joka aje-taan Kuopiossa. Kausi jat-kuu kesäkuussa niin ikään uudella kilpailulla, kun Enset Oy SM-Ralli Huitti-nen-Sastamalassa starttaa sorakilpailuiden kauden.

Kesätauon jälkeen ohjel-massa ovat vielä perintei-set Turun SM-Ralli elokuun lopussa sekä kauden päät-tävä Pirelli Ralli Tampe-reella syyskuussa.

Rallin SM-sarjassa ajetaan mestaruuksista neljässä SM-luokassa myös kau-della 2016. Nelivetoisten luokat ovat SM1 ja SM2, kun taas kaksivetoiset kil-

pailevat paremmuudesta luokissa SM3 ja SM4. Myöskään tiimimestaruus-taistelua ei ole syytä unoh-taa, joten kaikki pisteet ovat kauden aikana todella arvokkaita.

Arctic Lapland Rally start-

taa viiden erikoiskokeen voimin perjantaina 29. tam-mikuuta ja edessä on todel-lakin arktinen seikkailu, joka on joka vuosi houku-tellut nimekkäitä ajajia niin meiltä kuin muualtakin. Lauantaina 30. tammikuuta ajettavat viisi erikoiskoetta

eivät nekään helpota urak-kaa, mutta elämys lienee sitäkin suurempi niin kuljet-tajille, toimitsijoille kuin kat-sojillekin!

Muista seurata Rallin SM-sarjaa saitilla ja somessa, niin tiedät ensimmäisenä

mitä kilpailuissa ja niiden ulkopuolella tapahtuu!

Facebook.com/rallismTwitter.com/rallismInstagram.com/ralli_sm

Rallin SM-sarja alkaa Rovaniemeltä – kalenterissa kaksi uutta kilpailua Kuva: AKK Sports Oy / Toni Ollikainen

Page 4: - 3 - 28.-30.1 - arcticrally.fiarcticrally.fi/images/rallilehti/RALLILEHTI_2016_netti.pdf · Täällä myös maailmalle pyrkivät nuoret saavat kokemusta pitkän, kaksipäiväisen

51. Arctic Lapland Rally 28.-30.1.2016- 4 -

Kilpailunjohtajan puheenvuoro

Clerk of the course´s turn to speak

KUUL

UTUS

Lapin polisiilaitoksen luvalla Rovaniemen Urheiluautoilijat ry. / Arctic Lapland Rally sul-kee seuraavat tieosuudet:

Lähtö, yötauko ja maaliJaakonkadun oikean puo-leinen ajokaista ja Lordiau-kio. Sulkuaika 29.1.2016 klo 00.00 – 30.1.2016 klo 24.00.

EK 1 AITTAJÄRVI, pituus 24,18 km. Ranuan tiestä nro 78 lähtevää Kuusise-läntietä, Konttikairantietä, Aittaselän metsäautotietä,

Aittajärventietä, Kemijoen itäpuolentiehen nro 926. Sulkuaika 29.1.2016 klo 10.30 – 18.00

EK 2 MÄNTYVAARA 1, pituus 3,50 km. Raviradan ympäristö, Ravirata, Mänty-vaaran moottoriurheilukes-kus. Sulkuaika 29.1.2016 klo 12.00 – 24.00

EK 3 SIIKAKÄMÄ, pituus 42,00 km. Ranuan tiestä nro 78 lähtevää Metsäauto-tietä ,Kuohungin tietä, Kau-pin tietä, Saukkojärventietä, Siikakämän tietä, Ranuan

tiehen nro 78. Sulkuaika 29.1.2016 klo 14.00 – 22.00

EK 4 KAIHUAVAARA, pituus 28,46 km. Alalammentieltä, Kaarnin tielle, Ahvenpalon-tietä, Kaihuavaaran rengas-tietä, Heinätien kautta tielle nro 9447. S u l k u -aika 29.1.2016 klo 15.30 – 23.00

EK 5 MÄNTYVAARA 2, pituus 3,50 km. Raviradan ympäristö, ravirata, Män-tyvaaran moottoriurheilu-keskus. Sulkuaika 29.1.2016 klo 12.00 – 24.00

EK 6 SARRIOJÄRVI , pituus 36,19 km. Ristilammentiestä nro 9611, Sarriojärven tietä, Niskavaarankautta Sarrio-järvelle. Sarriojärveltä kar-vakkoselän kautta, Peltojär-ventien päähän. Sulkuaika 30.1.2016 klo 07.00 – 13.00

EK 7 HANHIKOSKI, pituus 35,85 km. Hanhikosken rautatieasemalta, Revolam-minkautta, Palojärventietä, tiehen nro 944. Sulkuaika 30.1.2016 klo 08.00 – 15.00

EK 8 MÄNTYVAARA 3, pituus 3,50 km. Raviradan

ympäristö, ravirata, Mänty-vaaran moottoriurheilukes-kus. Sulkuaika 30.1.2016 klo 11.00 – 17.00

EK 9 HEINUNKIERTO , pituus 23,05 km. Hautain-maan länsiosasta, Hautain-maan itäosankautta, Kieliju-pon tietä, Härkämaantietä, Heinun tiehen, Heinuvaa-ran itäosan kautta Kemijär-ventiehen nro 82. Sulkuaika 30.1.2016 klo 12.00 – 20.00

EK 10 RISTILAMPI , pituus 51,00 km. Kemijärven tiestä nro 82, Rovamänniköstä,

Naarman tietä, Heinuvaa-ran tietä, Tulkajärvenkautta, Pyhäjärvelle menevää tietä, Heinuvaaran tiehen, Naar-maselän tietä, Ristilammen-tie nro 9611.Sulkuaika 30.1.2016 klo 13.00 – 21.00

TESTI-EK VENNIVAARA, pituus 6,50 km. Yleisra-dion mastolta Mellavaaran soranottoalueen läpi Rova-niemen kaupungin suljetulle kaatopaikalle. Sulkuaika 28.1.2016 klo 10.00 – 24.00.

Kun 60-luvun alussa Rovaniemellä mietittiin tapahtumaa kaamos-ajan harmauteen, ei olisi paremmin osattu valita kun päätettiin ajaa rallia. Tuon päätöksen tehneet, katsovat nyt varmaan ylpeänä 50 vuotta myöhemmin ajettavaa Arctic Lapland Rallia.

Olemme kilpailun järjestäjänä saavuttaneet vankkumattoman maineen ainutlaatuisen tapahtuman tekijänä niin kilpailijoille, katsojille kuin toimit-sijoille. Yli kymmenen eri kansallisuutta, kaukaisimmat maapallon toiselta puolen, Kiinasta ja Japanista asti, ovat saapuneet ottamaan mittaa Suo-men huipuista. Haastava yli 200 ek-kilometrin reitti antaa kaikille kilpai-lijoille ikimuistoisia tapahtumia. Täällä myös maailmalle pyrkivät nuoret saavat kokemusta pitkän, kaksipäiväisen rallin ajamisesta. Kokemuksien täyteinen on myös toimitsijoidemme kilpailuviikonloppu. Voimme kaikki myöhemmin ylpeänä muistella olleemme mukana tässä tapahtumassa.

Itse olen myös tehnyt pitkän matkan katsastuksen tarrojen teipparista, parc férme -toimitsijasta sekä monen muun tehtävän kautta kilpailunjoh-tajaksi.

Aina päällimmäisenä ajatuksena suorittaa tehtäväni meidän kaikkien; kil-pailijoiden, katsojien ja toimitsijoiden parhaaksi.

Tervetuloa 51. Arctic Lapland Rally

Tehkäämme lisää mukavia muistoja!

Jorma PoikajärviKilpailunjohtaja

In the early 60´s in Rovaniemi, they were thinking about a new hap-pening for the dark winter season and it was the best decision when they chose rally. Those who made decision at that time, they look proudly at The Arctic Lapland Rally today.

The Arctic Lapland Rally, has reached worldwide reputation as ultimate, unforgettable rally event for all competitors, spectators and of course for

of entries, competitors from all over the world competing against the best Finnish drivers. And over 200 special stage -kilometers gives everlasting memories and happenings to the competitors. Also young competitors, on the way to the top, get lots of experiences of the long, two-day rally. Rally

back with pride remembering this event.

I myself have made a long way to the top. From scrutineering at late 70`s,

the clerk of the course.

-cials.

Welcome to the 51st. Arctic Lapland Rally

Let´s make more memories!

Jorma PoikajärviClerk of the Course

Page 5: - 3 - 28.-30.1 - arcticrally.fiarcticrally.fi/images/rallilehti/RALLILEHTI_2016_netti.pdf · Täällä myös maailmalle pyrkivät nuoret saavat kokemusta pitkän, kaksipäiväisen

51. Arctic Lapland Rally 28.-30.1.2016- 5 -

Järjestäjän nimi/Organiser´s name: Rovaniemen Urheiluautoilijat ry.

Johtoryhmä/Executive group

Puheenjohtaja/Chairman Heikki Poranen

Jäsenet/Members Jorma Poikajärvi, Juha Kenttämaa, Risto Keskiruokanen, Jorma Poikajärvi, Mauri Tuulaniemi, Pirjo Österholm

Kilpailun tuomaristo/Stewards of the Meeting

Puheenjohtaja/Chairman of the Panel Mr. Risto Frank, Karkkila

Tuomarit /Stewards Toomas Diener, Viro AKK Jyrki Hapulahti, Riihimäki

Tuomariston sihteeri Miss Marjut Alafrantti

Järjestelytoimikunta/Organising Committee:Puheenjohtaja/Chairman Mr Heikki Poranen +358 400 393 977

Kilpailunjohtaja/ Clerk of the Course Mr Jorma Poikajärvi +358 400 693 [email protected]

Reittijohtaja/Route ManagerMr Juha Kenttämaa +358 44 9755 307

Mr Reijo Kehus +358 40 5223 251

Kilpailun sihteerit/SecretariesMrs Elise Härö +358 40 7160 108 Miss Marjut Tuisku

Ratamestarit/Route assistants Mr Janne Korhonen +358 400 835 167Mr Petteri Salmela

Mrs Laura Kariniemi +358 40 8227 154

JohtokeskuspäällikköMr Joni Kinnari

Mr Risto Kinnunen

Katsastuspäällikkö/Chief Scrutineer Mr Aarne Poikajärvi +358 40 5961 11

Mrs Meeri Vaarala +358 40 569 3971

Viestitys/Communications Mr Kari Wink +358 400 891 112

Erikoiskokeet ja ajanotto/Special Stages and TimekeepingMr Mauri Tuulaniemi +358 40 591 328

HuoltoaluevastaavaMr Mikko Jylhänlehto

Tuloslaskenta/Results Tenab Oy

Tuloslaskentapäällikkö/Chief Results Miss Jaana Outila

Kilpailijoiden yhteyshenkilö/

Mrs Marika Salmela +358 40 5753 419

Mrs Henna-Kaisa Rinne +358 400 900 [email protected]

Lähtö ja Maali Mr Jussi Koskela

Lipunmyynti Mr Olli Ylitalo +358 400 296 033Mr Kari Muikku +358 505 598 031

RahastonhoitajaMiss Riikka Kariniemi

Rallitytöt ja somistusMrs Anne Granroth +358 40 538 71 40 Miss Anne Mäkelä +358 40 702 51 18

Henkilö- ja pakettiautojen sekä raskaan kaluston tiellenostot, hinaus- ja vinssaustyöt.

016 - 313 300

-sijaisautot ja matka jatkuu.

Haukkana paikallakun apua tarvitaan

– kaikkialla Lapissa

Keskeiset asemapaikkamme Pohjois-Suomessa: ROVANIEMI • SODANKYLÄ • KEMIJÄRVI • IVALO

LÄHIN APU TIEN PÄÄLLÄ

Page 6: - 3 - 28.-30.1 - arcticrally.fiarcticrally.fi/images/rallilehti/RALLILEHTI_2016_netti.pdf · Täällä myös maailmalle pyrkivät nuoret saavat kokemusta pitkän, kaksipäiväisen

51. Arctic Lapland Rally 28.-30.1.2016- 6 -

VOITTAJAT / PREVIOUS WINNERS Arctic Lapland Rally 1966-2015

19661. Kari O. Sohlberg - Yrjö Rouhunkoski, VW 1600 TI, FIN2. Veijo Pääkkönen - Raitanen, Cortina GT, FIN

19671. Raimo Kossila - Anssi Järvi, VW 1600, FIN2. Pekka Routti - Reino Salonen, VW 1600, FIN

19681. Hans Laine - Henry Laine, VW 1600, FIN2. Hannu Mikkola - Anssi Järvi, Volvo 122S, FIN

19691. Antti Aarnio-Wihuri - Urpo Vihervaara, Porche 911S, FIN2. Pertti Kärhä - Heimo Poutala, Isuzu Bellet GT, FIN

19701. Hannu Mikkola - Risto Suonio, Ford Escort TC, FIN2. Jorma Lusenius - Seppo Halme, Renault 8 Gordini, FIN

19711. Antti Aarnio-Wihuri - Martti Kolari, Porche 911S, FIN2. Ulf Grönholm - Henry Laine, VW 1302S, FIN

19721. Leo Kinnunen - Atso Aho, Porche 911S, FIN2. Timo Mäkinen - Erkki Salonen, Ford Escort RS, FIN

19731. Timo Mäkinen - Erkki Salonen, Ford Escort RS, FIN2. Markku Alen - Juhani Toivonen, Volvo 142, FIN

19741. Tapio Rainio - Erkki Nyman, Saab 96 V 4, FIN2. Stig Blomqvist - Hans Sylvan, Saab 96 V 4, SWE

19751. Simo Lampinen - Juhani Markkanen, Saab 96 V 4, FIN2. Stig Blomqvist - Hans Sylvan, Saab 96 V 4, SWE

19761. Tapio Rainio - Erkki Nyman, Saab 96 V 4, FIN2. Hannu Valtaharju - Risto Anttila, Opel Ascona 1.9, FIN

19771. Ari Vatanen - Atso Aho, Ford Escort RS 1800, FIN2. Tapio Rainio - Erkki Nyman, Saab 96 V 4, FIN

19781. Ari Vatanen - Atso Aho, Ford Escort RS 1800, FIN2. Henri Toivonen - Matti Tuhkanen, Chrysler Avanger, FIN

19791. Leo Kinnunen - Jussi Kuukkala, Porche 911S, FIN

19801. Henri Toivonen - Antero Lindqvist, Talbot Lotus Sunbeam, FIN2. Erkki Pitkänen - Juhani Paalama, Talbot Sunbeam, FIN

1981

2. Kyösti Hämäläinen - Timo Putkonen, Ford Escort RS 1800, FIN

19821. Timo Salonen - Seppo Harjanne, Datsun 160J Violet GT, FIN2. Mikael Sundström - Jaakko Markula, Fiat 131 Abarth, FIN

19831. Lasse Lampi - Pentti Kuukkala, Audi Quattro, FIN2. Kyösti Hämäläinen - Aulis Haimakainen, Ford Escort RS 1800, FIN

19841. Antero Laine - Risto Virtanen, Audi Quattro, FIN2. Mikael Ericsson - Bo Thorszelius, Audi Quattro, S

19851. Antero Laine - Risto Virtanen, Audi Quattro, FIN2. Mika Arpiainen - Timo Hantunen, Audi 80 Quattro, FIN

19861. Antero Laine - Risto Virtanen, Audi Quattro, FIN2. Mika Arpiainen - Timo Hantunen, Audi 80 Quattro, FIN

19871. Mikael Sundström - Voitto Silander, Mazda Familia 4WD, FIN2. Stig-Olof Walfridsson - Gunnar Barth, Audi 80 Quattro, S

19881. Timo Heinonen - Tapio Eirtovaara, Audi Coupe Quattro, FIN2. Jouko Pöysti - Reijo Savolin, Audi 80 Quattro, FIN

19891. Tommi Mäkinen - Timo Hantunen, Lancia Delta HF Int., FIN2. Mikael Sundström - Juha Repo, Mazda 323 4WD, FIN

19901. Antero Laine - Risto Virtanen, Lancia Delta HF Int., FIN2. Esa Saarenpää - Olli Männistö, Audi 90 Quattro B3, FIN

19911. Mikael Sundström - Juha Repo, Mazda 323 4WD, FIN2. Antero Laine - Risto Virtanen, Toyota Celica Turbo 4W, FIN

19921. Kari Kivenne - Juha Oksa, Mitsubishi Galant VR4, FIN2. Antero Laine - Risto Virtanen, Toyota Celica Turbo 4W, FIN

19931. Mikael Sundström - Duncan Mc Niven, Mazda 323 4WD, FIN/GB2. Jarmo Kytölehto - Arto Kapanen, Mitsubishi Galant VR4, FIN

19941. Lasse Lampi - Petri Kuukkala, Mitsubishi Galant, FIN2. Jarmo Kytölehto - Arto Kapanen, Mitsubishi Galant, FIN

19951. Sebastian Lindholm - Timo Hantunen, Ford Escort RS Cosworth, FIN2. Saku Vierimaa - Duncan Mc Niven, Ford Sierra Cosworth 4x4, FIN/GB

19961. Marcus Grönholm - Timo Rautiainen, Toyota Celica Turbo 4W, FIN2. Sebastian Lindholm - Timo Hantunen, Ford Escort RS Cosworth, FIN

19971. Marcus Grönholm - Timo Rautiainen, Toyota Celica GT-Four, FIN2. Jarmo Kytölehto - Arto Kapanen, Ford Escort RS Cosworth, FIN

19981. Marcus Grönholm - Timo Rautiainen, Toyota Celica GT-Four, FIN2. Pasi Hagström - Tero Gardemeister, Toyota Celica GT-Four, FIN

19991. Pasi Hagström - Tero Gardemeister, Toyota Corolla WRC, FIN2. Jouko Puhakka - Keijo Eerola, Toyota Celica GT-Four, FIN

20001. Thomas Rådström - Jörgen Skallman, Toyota Corolla WRC, SWE2. Sebastian Lindholm - Jukka Aho, Toyota Corolla WRC, FIN

20011. Pasi Hagström - Tero Gardemeister, Toyota Corolla WRC, FIN2. Janne Tuohino - Petri Vihavainen, Toyota Corolla WRC, FIN

20021. Juuso Pykälistö - Esko Mertaranta, Toyota Corolla WRC, FIN2. Jussi Välimäki - Tero Gardemeister, Toyota Corolla WRC, FIN

20031. Janne Tuohino - Markku Tuohino, Ford Focus WRC, FIN2. Jouni Ampuja - Mika Ovaskainen, Toyota Corolla WRC, FIN

20041. Jukka Ketomäki - Jarkko Alanen, Mitsubishi Lancer Evol. 7, FIN2. Marko Kakko - Pasi Hedman, Mitsubishi Lancer Evolution 7, FIN

20051. Juuso Pykälistö - Mika Ovaskainen, Ford Focus WRC, FIN2. Kristian Sohlberg - Kaj Lindström, Ford Focus WRC, FIN

20061. Kosti Katajamäki - Timo Alanne, Ford Focus WRC, FIN2. Jarmo Mikkonen - Hannu Ervasto, Ford Focus WRC, FIN

20071. Kosti Katajamäki - Lasse Hirvijärvi, Mitsubishi Lancer E9, FIN2. Anton Alen - Timo Alanne, Subaru Impreza, FIN

20081. Juha Salo - Mika Stenberg, Mitsubishi Lancer E9, FIN2. Kosti Katajamäki - Lasse Hirvijärvi, Mitsubishi Lancer E9, FIN

20091. Juha Salo - Mika Stenberg, Mitsubishi Lancer E9, FIN2. Kosti Katajamäki - Lasse Hirvijärvi, Mitsubishi Lancer E9, FIN

20101. Kosti Katajamäki - Lasse Hirvijärvi, Mitsubishi Lancer E10, FIN2. Jarkko Miettinen - Mikko Lukka, Skoda Fabia S2000, FIN

20111. Juha Salo(M)/Marko Salminen(K), Mitsubishi Lancer Evo 10, FIN2. Janne Tuohino - Risto Pietiläinen, Ford Fiesta S2000, FIN

20121. Esa-Pekka Lappi - Janne Ferm, Ford Fiesta S2000, FIN2. Juha Salo - Marko Salminen, Mitsubishi Lancer Evo10, FIN20131. Juha Salo - Marko Salminen Mitsubishi Lancer Evo 10, FIN 2. Andreas Mikkelsen - Mikko Markkula Skoda Fabia S2000, FIN20141. Janne Tuohino - Markku Tuohino, Ford Fiesta R5, FIN2. Jarkko Nikara - Timo Hantunen Mitsubishi Lancer Evo IX, FIN20151. Juha Salo - Marko Salminen, Mitsubishi Lancer E9, FIN2. Jussi Vainionpää - Mika Juntunen, Mitsubishi Lancer E9, FIN

Viisikymmentä Tunturirallia tuli mitta-riin vuosi sitten ja nyt on hyvä jatkaa kunnia-kasta perinnettä kohti satavuotisjuhlia.

Heikki Poranen wishes all rally people warmly welcome to 51st Arctic Lapland Rally!

Viime vuoden juhlaral-limme oli mediamenes-tys. Saimme näkyvyyttä monipuolisesti sekä koti-maassa että rajojemme ulkopuolella. Sitkeä markkinointityö palkittiin kesäkuussa Ranskassa, jolloin Arctic Lapland Rally , Joulupukki ja Rovaniemi hurmasivat juryn European Tourism Stars –kilpailussa. Rova-niemi vei kilpailun pää-palkinnon monen suosi-tun lomakohteen nenän

edestä. Tuomaristo vakuuttui Rovaniemen arktisesta eksotiikasta, jota esiteltiin Joulupukin ja Arctic Lapland Rallyn muodossa.

Esitänkin lämpimät kiitok-seni Rovaniemen kaupun-gille ja Rovaniemen Mat-kailu ja Markkinointi Oy:lle yhteistyöstä, jonka tulokset näkyvät myös tämän vuo-den rallissa: ulkomaisten ajajien ja katsojien määrä on yllättänyt meidät järjes-

täjät todella positiivisesti. Arctic Lapland Rallysta on kehittynyt ainutlaatuinen tapahtumatuote, joka todel-lakin toimii.

(Rovaniemen voittoisaan esitykseen sisältynyt video Arctic Lapland Rallysta löytyy osoitteesta https://youtu.be/cSOX5ZKUedQ)

Kiitän kisaorganisaa-tiota ja erityisesti lukuisia vapaaehtoisiamme, jotka jaksavat vuosi toisensa

jälkeen lähteä mukaan tekemään talvirallistamme unohtumattoman – ja nyt siis jo kansainvälisestikin palkitun - elämyksen niin kilpailijoille kuin katsojille-kin.

On ilo toivottaa teidät jäl-leen kerran tervetulleiksi talviralliimme!

Page 7: - 3 - 28.-30.1 - arcticrally.fiarcticrally.fi/images/rallilehti/RALLILEHTI_2016_netti.pdf · Täällä myös maailmalle pyrkivät nuoret saavat kokemusta pitkän, kaksipäiväisen

51. Arctic Lapland Rally 28.-30.1.2016- 7 -

TUNTURIRALLI 2016Tunturirallilla on Suomessa jo yli 50 vuoden historia takana ja paikka meidän kaikkien autourheilukärpäsen pure-mien sydämessä. Rallissa on sattunut ja tapahtunut vuosien varrella uskomattomia asioita, melkoisia tarinoita riittää ker-rottaviksi.

Suomen lapin autourheilulle Tunturiralli on vuotuinen pää-tapahtuma joka on mahdol-

listamassa usean seuran toi-mintaa. Yli 300 vapaaehtoista henkilöä osallistuu rallin raken-tamiseen olosuhteissa, jotka saattavat olla jopa äärimmäi-sen haasteellisia myös kilpai-lijoille. Rallia on ajettu jopa yli 40 asteen pakkasessa, kuvas-taa vahvasti sitä henkeä mitä suomalainen moottoriurheilu on parhaimmillaan! Olosuh-teilla on varmasti oma merkitys rallin suorastaan taianomaisen

tunnelman luomisessa.

Isoilla urheilutapahtumilla on aina suuri taloudellinen mer-kitys alueille, näin myös Tun-turirallilla Rovaniemen alu-eelle. Tapahtuman ajankohta on erityisen hyvä myös Lapin matkailusesonkien suhteen. Majoituskapasiteetti on hyvin tärkeää ja sitä on riittävästi saatavilla juuri tähän ajankoh-taan.

On jälleen hienoa olla myös itsekin mukana paikanpäällä suuressa suomalaisessa autourheilutapahtumassa, nautitaan yhdessä!

Juhani PakariAKK-Motorsport rypuheenjohtaja

Arctic Rally has already over 50 year’s history and it has special place in motorsport fan hearts. During these year’s there have happened many unbelievable things, real sto-ries to tell.

For Lappish motorsport clubs Artic Rally is the main event and gives the base for them to survive. Arctic Rally emp-

loys more than 300 volun-teers at pretty harsh weat-her conditions which may be very challenging also to competitors. There has been over – 40 degrees and Rally has still been organized, this demonstrates the Finns pas-sion to motorsport at most. The Lappish winter and beau-tiful nature creates the Magic atmosphere for the Rally.

Huge sport events has always major impact for the economy of Region, also with Artic Rally to Rovaniemi. Time of the Event is exceptionally good regarding to Region tourist season’s. Accommodation capacity is very important and at this moment there is enough available.

It is again my great pleasure to join and follow the Rally here at Rovaniemi, let’s enjoy toget-her!

Juhani PakariAKK-Motorsport rypresident

ARTIC RALLY 2016

Page 8: - 3 - 28.-30.1 - arcticrally.fiarcticrally.fi/images/rallilehti/RALLILEHTI_2016_netti.pdf · Täällä myös maailmalle pyrkivät nuoret saavat kokemusta pitkän, kaksipäiväisen

51. Arctic Lapland Rally 28.-30.1.2016- 8 -

Henkilö- ja pakettiautojen sekä raskaan kaluston tiellenostot, hinaus- ja vinssaustyöt.

016 - 313 300

-sijaisautot ja matka jatkuu.

Haukkana paikallakun apua tarvitaan

– kaikkialla Lapissa

Keskeiset asemapaikkamme Pohjois-Suomessa: ROVANIEMI • SODANKYLÄ • KEMIJÄRVI • IVALO

LÄHIN APU TIEN PÄÄLLÄ

LIPUT YLEISÖERIKOISKOKEILLE

Lapset alle 12-vuotiaat pääsevät vanhempien kanssa ilmaiseksi.

10€

Lippuja erikoiskokeille saa ostaa erikoiskokeiden lipunmyyntipisteistä.

����������������� ������������������������������

��������������������� ������

����������������������������������������������������������������������������� �����������!" #��������

$���������%�������

�������������������������������

Page 9: - 3 - 28.-30.1 - arcticrally.fiarcticrally.fi/images/rallilehti/RALLILEHTI_2016_netti.pdf · Täällä myös maailmalle pyrkivät nuoret saavat kokemusta pitkän, kaksipäiväisen

51. Arctic Lapland Rally 28.-30.1.2016- 9 -

RALLIPAKETTI

sis .rallipassin (oikeuttaa sisäänpääsyn kai-kille erikoiskokeille), reittikartan, aikatau-

lun, osanottajaluettelon ja rallilehden. Myynti torstai 28.1.2016 lähtien Ralli

Shopista Hotelli Pohjanhovista.

30€

Ajamisen iloa

BMW xDrive

www.bmw.fi

BMW 1-SARJABMW 2-SARJABMW 3-SARJABMW 4-SARJABMW 5-SARJA

SUOMEN SUOSITUIN NELIVETO.

BMW xDRIVE 490 EUROA.BMW xDRIVE EI OLE PELKÄSTÄÄN MAAILMAN ÄLYKKÄIN NELIVETO. SE ON NYT MYÖS SUOMEN SUOSITUIN NELIVETO. JATKAAKSEMME VOITTOKULKUA TARJOAMME NYT RAJOITETUN AJAN BMW xDRIVE -NELIVEDON HINTAAN 490 EUROA BMW 1/2/3/4/5 SARJOJEN AUTOIHIN. TARJOUS KOSKEE UUSIA ASIAKASTILAUKSIA. VARAA

KOEAJO

BMW.FI

WETTERI ULAKATU 12, 96300 ROVANIEMI, WWW.WETTERI.FI AVOINNA: PE 8-17, LA 10-14.

WETTERILLÄ SINUA PALVELEE:Risto Heikkinen 044 781 4637

Pikku tytöstä asti mukana, parasta aikaa oli kun ”oma poppoo” oli menossa mukana, Isä Marko, setä Mika ja kummisetä Petri. Ne hetket ku ootteli kuulumiset miten milläki pätkällä menny.. Välillä kuuli

”Milli ajanu pohjat pätkälle” - ”Iskä voitti oman luokan””5 porukassa ollaan edelleen” - ”Vaihelaatikko menny, keskeyt-täneet”

vuosiin mahtunut niin paljon kaikkea epäonnistumia, keskeytyk-

ei omaa porukkaa löydy ratin takaa, muutakuin kummisetä kart-

menossa mukana joka ikinen vuosi, ehkä saadaan vielä joskus joku ”omasta poppoosta” mukaan, se jääköön arvaukseksi ;)

Niin mieki teen :) - Heidi Laukkanen

Page 10: - 3 - 28.-30.1 - arcticrally.fiarcticrally.fi/images/rallilehti/RALLILEHTI_2016_netti.pdf · Täällä myös maailmalle pyrkivät nuoret saavat kokemusta pitkän, kaksipäiväisen

51. Arctic Lapland Rally 28.-30.1.2016- 10 -

Osuuskauppasi tarkoitus on tuottaa palveluja ja hyötyjä.

S-Business.fi

S-kanava.fi

EK 8 ARINA 29.1.2016 Mäntyvaara

Liput ennakkoon Rovaniemen Prismasta

S-Etukortilla 8,– (norm. 10€)

Tervetuloa omaan kauppaan!

Palvelemme yli 30 paikkakunnalla

ja yli 160 toimipaikassa.

Yhteystiedot ja

aukioloajat > Arina.fi

Page 11: - 3 - 28.-30.1 - arcticrally.fiarcticrally.fi/images/rallilehti/RALLILEHTI_2016_netti.pdf · Täällä myös maailmalle pyrkivät nuoret saavat kokemusta pitkän, kaksipäiväisen

51. Arctic Lapland Rally 28.-30.1.2016- 11 -

”Vuosi 2015 oli unohtumatto-min ralli. Seurasimme kisaa Mäntyvaaran ravidalla kylpy-paljusta ja välillä saunoimme teltta saunassa. Pakkanen paukkui ja tähtitaivas loisti. - Petri Sarajärvi, joka aikoo myös tänä vuonna nauttia ral-leista Mäntyvaarassa paljun lämmössä. www.palju.eu”

”Kyllä tämä on parasta. Hyvä porukka, nuotio ja nokipannu-kahvit. Pohjalaiset sen osaa joka vuosi! - Vesa Jaskari”

”Ehottomasti muutamana vuonna baarimikkona janoi-sen rallikansan sankarina oleminen Mäntyhovissa ollu

-vat ihmiset joita joka vuosi tapaa niissä merkeissä! Tänä vuonna taas tiskillä nähdään! - Johanna Luusuaniemi”

”Isukki seikkaili viime vuonna ekaa kertaa tunturissa ja itse toljotin läpi kisan kep-siä. Töissä oli parhautta, kun yhdessä hoitomuksujen kanssa kannustettiin tuota hitaasti liikkuvaa palleroa ja aina välillä jännitettiin, että vie-läkö lähtee liikkeelle kun yhtey-det jumitti. Lähtihän se, luokka-voittoon asti! Tänä vuonna ei tarvi tuijottaa kepsiä, kun pää-see seuraamaan etenemistä kartturin penkiltä Edessä elä-mäni toinen ralli ja ensimmäi-nen nuottiralli, ei vaan malttaisi odottaa!! - Sanna Manninen”

”Tunturirallin YYA-sopimusAjoimme veljeni kanssa lauan-tain aamuhämärissä kapeaa, lumivallien reunustamaa met-säautotietä kohti määrän-päätä. Olimme tulkinneet kart-taa niin, että saattoi olettaa

Hanhikosken erikoiskokeen tulevan vastaan ”ihan pian”. Päädyimme poroaitaukselle, josta tie jatkui moottorikel-kan jälkenä. Vilkaisu karttaan: Ei tästä voi olla kuin korkein-taan kilometri. Auto parkkiin ja monoa toisen eteen.Ehdimme kävellä vain muu-taman sata metriä pehmeällä kelkanjäljellä kamerareput selässä, kun usko alkoi jo hor-jua. Pitäisikö kääntyä takaisin?Sitten kuului moottorin ääntä, valokeilat lähestyivät. Mootto-rikelkkailijoita!Nostimme peukut pystyyn. Yksi kuljettajista pysähtyi: ”Mikä hätänä?”Selitimme yrittävämme päästä katsomaan Tunturirallia Han-hikosken ek:lle ja kysyimme olemmeko oikealla tiellä. Hal-leluja, kelkkaporukalla oli sama suunnitelma ja he myös tiesivät minne olivat menossa! Pääsimme kyytiin!

Matka rallipolun varteen oli varmaankin kolme kilomet-riä. Emme olisi millään selvin-neet sinne kävellen, ainakaan ajoissa.Perillä meitä odotti kerrassaan upea katselu- ja kuvauspaikka. Juuri sellainen, josta olimme haaveilleet. Paikalle virtasi pitkä kolonna kelkkoja. Tehtiin tulet, kuvat-tiin kilpaa punaisena puiden takaa nousevaa aurinkoa ja ohi kiitäviä ralliautoja, murjais-tiin muutama vitsikin. Selvisi, että ainakin osa porukasta oli rovaniemeläisen kelkkailuhar-rastajaryhmä Räntäracingin jäseniä.Eräs heistä, ”Marko vaan”, vei meidät värikkäiden vaiheiden jälkeen vielä takaisin autol-lemme.Meillä ei ollut käteistä tai mitään muutakaan kairassa toimivaa valuuttaa (kuten kos-supulloa) mukana, joten kiit-telimme kovasti ja katsoimme hämmennyksen ja riemun sekaisin tuntein, kun rallipäi-vämme pelastaja lähti aja-

maan takaisin omiensa jouk-koon.

Tunturirallissa vallitsee poik-keuksellinen YYA-sopimuksen henki: ystävyyttä, yhteistoimin-taa ja keskinäistä avunantoa näkee ja kokee rallin kaikilla osa-alueilla.Tapahtuma hakee vertaistaan monella mittarilla, mutta tällä kertaa suurimman vaikutuk-sen minuun tekivät ihmiset. Ne sadat vapaaehtoiset, jotka kyk-kivät pakkasessa aamuvarhai-sesta iltamyöhään myymässä lippuja, ohjaamassa liikennettä ja vahtimassa, ettei kukaan jää auton alle. Ja ne, joiden nuo-tioilla saimme lämmitellä ja paistaa makkaraa, vaikkemme olleet kantaneet metsään ainuttakaan halkoa.Ja tietysti Räntäracing, lämmin kiitos teille! - Anne Torvinen, julkaistu UR 28.1.2015” Tää on pitkä et voi olla hankala saada mihinkään mahtumaan.

”Mie olin pikkutyttönä isän, vel-jen ja ukin kans ukin mökillä Isolla Kaarnilla. Silloinen ral-lipätkä meni mökin ikkunan ohi parin metrin päästä. Ja joku kerta oli jollain kuskilla

auto hajonnut välille ja käveli-vät meidän mökille lällärillä tai vanhalla autopuhelimella soit-taan apua. Saivat siinä kah-via meidän kaa juoda. Muis-tan mie kun rannalla oli tulet ja autot ajoi suoraan ohi. Ei ollut kovin monella mahdol-lista kahtoa rallia livenä soh-valta käsin. Ja nyt aikuisena noin 9 vuotta sitten olin oman lapseni kanssa katsomassa lähtöä Lordin aukiolla ja muk-suni heilutti jokaiselle kuskille hyvää rallia vilkutukset. Meitä rallin katsojia on perheessä jo monetta sukupolvea. Tänäkin vuonna pakko päästä Mänty-vaaraan. - Nina Snygg”

”Oli vuosi 1984 tarkistin asian naulassa roikkuvasta kaula-kellosta jonka kauniit rallitytöt ojensivat lähtölavalla. Saa-vuimme Ari Jykylän kanssa asuntovaunun kanssa Pohjan-hovin parkkiin. Aamulla herät-tiin klo 5.00 ja pakkasta vau-nun sisälläkin jokunen aste. No vaunu Solifer huoltoon ja eikun nuotittamaan 150 km pää-hän Kemijärvelle. No mitäpä vielä 50km pätkän lähdössä tie tukossa. No soitto kaima Hei-kille Rovaniemelle, joka totesi

”Olipa hyvä kun ilmoititte jotta saapi sanoa muille ettei sinne kannata nyt mennä nuotitta-maan.” Illalla vaunua hakiessa oli lappu vaunun ovessa jotta elekää te etelän kulukijat tuoko niitä kaasujanne tänne poho-joseen, ei ne täällä pellaa. Vii-mein saatiin nuotit kuntoon ja eikun kisaan. Kisa kuluki ihan kivasti, oltiin Kemijärven tau-olla pyhäaamuna ihan hyvissä asemissa ja pakkasta oli 35 astetta aamulla klo 5.00, mutta eikun pätkälle. Pituutta 50 kil-saa, Opelin ikkunat oli pidet-tävä auki noin 5 cm, jotta tuuli-lasi pysyisi sulana. Leukaperät jähmettyi niin ettei pystynyt puhumaan nuottia tarpeeksi noppeesti ja eikun nokka eeltä penkkaan ja Opeli sammui siihen eikä käyntiin millään. Perässä tuli Sillankovan Minna eikä kehattu sitä pyssäyttää lykkäämään joten ootettiin penkassa että tarttimootori jähtyi ja taas Opeli käynnistyi ja matka jatkui, mutta sijoitus putos kauas mutta kokemus oli hiano.Tultiin seuraavana vuonna uudestaa, mutta se taas ihan eri tarina. - Heikki Kankimäki”

Puh. 342 2400Lisää tarjouksia osoitteessa

www.tekniset.fi

VALOKULMA

ROVANIEMILampelankatu 4, 96300 0207 568 620 9:30–18 10–16

www.tekniset.fi

Parasta suomalaista palvelua

VIIHDE-

KODIN- KONEET

ELEKTRONIIKKAEDULLISIN HINNOIN

PAALUPAIKALTATEKNISET VALOKULMASTA

VMeillä voit maksaa TUOHELLA. Kysy lisää myymälästämme.

MotorSport ONLINE on älypuhelimeen ja tabletille ladattava sovellus, jolla on kätevä seurata rallia 24/7 ONLINE! Sovellus tarjoaa mm. Navigaattorin kisan parhaille katselupaikoille,

LIVE-tulospalvelun, rallira-dion, lähtöluettelon, aika-taulun jne. Kaikki kätevästi kännykässä yhden pai-nikkeen alla, aina muka-nasi. MotorSport ONLINE on toteutettu rakkaudesta

motorsporttiin, sen lataa-minen ja käyttö on täysin ilmaista.

Lataa ja kokeile!

Sovellus on ladattavissa älylaitteen sovelluskau-pasta tai tästä linkistä: www.apps4tablet .com/a4t981.html

Arctic Lapland Rally kännykässä ilmaiseksi

Henkilö- ja pakettiautojen sekä raskaan kaluston tiellenostot, hinaus- ja vinssaustyöt.

016 - 313 300

-sijaisautot ja matka jatkuu.

Haukkana paikallakun apua tarvitaan

– kaikkialla Lapissa

Keskeiset asemapaikkamme Pohjois-Suomessa: ROVANIEMI • SODANKYLÄ • KEMIJÄRVI • IVALO

LÄHIN APU TIEN PÄÄLLÄ

Facebookin muistokilpailun tarinoita

Page 12: - 3 - 28.-30.1 - arcticrally.fiarcticrally.fi/images/rallilehti/RALLILEHTI_2016_netti.pdf · Täällä myös maailmalle pyrkivät nuoret saavat kokemusta pitkän, kaksipäiväisen

51. Arctic Lapland Rally 28.-30.1.2016- 12 -

Member of Nokian Tyres

Vianor Rovaniemi: Alakorkalontie 3, p. 010 401 3800

www.vianor.f i

Matkapuhelimesta soitettaessa 0,0835 e/puh. + 0,1717 e/min (alv. 24 %)Lankapuhelimesta soitettaessa 0,0835 e/puh. + 0,06 e/min (alv. 24 %)

MUKAVIN TAPA HUOLTAA AUTO JA HANKKIA NOKIAN HAKKA-RENKAAT?

Hotel Santa Claus, Koskikatu 14, 2. krs, p. (016) 321 3243 www.hotelsantaclaus.fi/zoomup

22€

RALLIBAARI KESKELLÄ TAPAHTUMIA!

Koskikatu 14www.hotelsantaclaus.fi/zoomit

Free WiFi

NYHTÖHÄRKÄ BURGERI:

Nyhtöhärkää, sipulia, tomaattia, suolakurkkua, salaattia, BBQ -majoneesia, juustokastiketta. Tarjoillaan lankkuperunoiden kera.

16,50€

Varikoiden voittaja.

Volkswagen Transporter on kansainvälisen lehdiston valinta vuoden 2016pakettiautoksi. Transporter oli myös Suomen ostetuin pakettiauto vuonna 2015.Transporterin tekee erityisen sopivaksi Suomen olosuhteisiin laaja 4MOTION-nelivetomallisto. Vuonna 2015 4MOTION-malliin päätyi peräti 38,9 %Transporterin ostajista.

Volkswagen Hyötyautot on vuoden 2016 Ralli SM-, Rallicross SM- ja Rata-SM-sarjojen virallinen yhteistyökumppani. Tämän kunniaksi AKK:n kuuluvien auto-urheiluseurojen jäsenet saavat ostoetuja Volkswagen Amarok-, Caddy-,Transporter- ja Crafter-malleihin. Katso lisätietoa osoitteessa autourheilu.fi

Tutustu varikoiden voittajiin osoitteessa volkswagen-hyotyautot.fi

Page 13: - 3 - 28.-30.1 - arcticrally.fiarcticrally.fi/images/rallilehti/RALLILEHTI_2016_netti.pdf · Täällä myös maailmalle pyrkivät nuoret saavat kokemusta pitkän, kaksipäiväisen

51. Arctic Lapland Rally 28.-30.1.2016- 13 -

51. Arctic Lapland Rally, Kilpailuun hyväksyttyjen lista - List of entriesSM-LUOKAT, Yleinen - SM1, SM2, SM3, SM4

no ohjaajat ilmoittaja r/l auto

no ohjaajat ilmoittaja r/l auto

1. Yazeed Al Rajhi,SA Yazeed Racing wr7 Michael Orr,GB Ford Fiesta RS WRC 2. Matti Koskelo,KR-TEAM RY Toksport WRT wr7 Rami Suorsa,KR-TEAM RY Ford Fiesta RS WRC 3. Kimmo Kurkela,Kemin UA Toksport WRT wr7 Markku Tuohino,KR-TEAM RY Ford Fiesta RS WRC 4. Juha Salo,KaUA Hannu’s Rally Team sm1 Marko Salminen,NoorUA/MK Peugeot 208 T16 R5 5. Jussi Vainionpää,OUA Printsport sm1 Mika Juntunen,KaMK Citroën DS3 R5 6. Jarkko Nikara,SaaUA Printsport sm1 Jarkko Kalliolepo,FCDA Mitsubishi Lancer E9 7. Teemu Asunmaa,AlavUA Hannu’s Rally Team sm2 Jonne Halttunen,JyvUA Subaru Impreza WRX Sti R4 8. Sander Pärn,EE SP Rally Project sm1 James Morgan,GB Ford Fiesta R5 9. Kristian Kiviniemi,ParkUA Kristian Kiviniemi sm1 Matti Kangas,EPUA Mitsubishi Lancer E10 10. Mikko Eskelinen,JyvUA Dynamo sm1 Arto Kapanen,PetUA Mitsubishi Lancer WRC 11. Jukka Ketomäki,AL-Härmä Jukka Ketomäki sm1 Kai Risberg,VUA Mitsubishi Lancer E7 12. Joonas Soilu,JouSUA Joonas Soilu sm1 Kimmo Halttunen,JouSUA Mitsubishi Lancer E8 13. Mikko Lehessaari,HyUA Hannu’s Rally Team sm1 Mikko Lukka,NuUA Skoda Fabia R5 14. Janne Eronen,HAU Janne Eronen sm1 Ville Mäkelä,NuUA Skoda Fabia S2000 15. Ville Hautamäki,JärvisUA Printsport sm2 Ari-Pekka Hautanen,JärvisUA Subaru Impreza WRX Sti 16. Jarkko Hosike,HuiUA Jarkko Hosike sm1 Mikko Kaikkonen,YkUa Mitsubishi Lancer E9 17. Ville Ruokanen,RoiUA Ville Ruokanen sm1 Timo Pallari,RoiUA Mitsubishi Lancer E10 18. Jarmo Mikkonen,RDT Jarmo Mikkonen sm1 Hannu Ervasto,SaloUA Ford Focus RS WRC 09 19. Jukka Kasi,LaihUA Printsport sm1 Henri Ania,KosSUA Ford Fiesta S2000 20. Hiroki Arai,JP Tommi Mäkinen Racing Oy sm2 Phil Hall,GB Subaru Impreza WRX Sti

21. Niko Veikkanen,HyUA Niko Veikkanen sm1 Arto Sirpoma,HausUA Subaru Impreza 22. Kees Burger,RiiUA Jan Dohmen Rally Team sm2 Miika Teiskonen,FCDA Subaru Impreza WRX Sti 23. Juha Koljonen,TerUA Asennuspalvelu RST Oy sm2 Mikko Tuhkanen,TerUA Subaru Impreza STi 24. Takamoto Katsuta,JP Tommi Mäkinen Racing Oy sm2 Daniel Barritt,GB Subaru Impreza WRX Sti 25. Arto Juolahti,THU-TEAM Arto Juolahti sm1 Jari Muteli,Mäntän UA Mitsubishi Lancer E9 26. Juha Pasanen,OUA Juha Pasanen sm2 Jari Jaakola,OUA Mitsubishi Lancer E9 27. Jarmo Berg,IiMU Jarmo Berg sm1 Antti Haapala,KR-TEAM RY Skoda Fabia S2000

28. Radik Shaymiev,RU TAIF Motorsport sm1 Maxim Tsvetkov,RU Ford Fiesta R5 29. Ari Laivola,RiiUA Maarakennus M. Laivola Oy sm1 Kari Mustalahti,SPAUK Peugeot 207 S2000 30. Reijo Heikkilä,NaSU Dynamo sm2 Reima Heikkilä,PaiUA Mitsubishi Lancer E9 31. Tuomo Hassinen,JoeUA Nexen Tire sm2 Hannu Lamminen,JoeUA Subaru Impreza WRX Sti 32. Jukka Illi,KauhUA Jukka Illi sm1 Jukka Lankinen,YkUa Mitsubishi Lancer E8 33. Rami Seppä,LaihUA Rami Seppä sm1 Juha Heikkilä,KauhUA Mitsubishi Lancer E9 34. Antti Selivaara,SatUA Antti Selivaara sm2 Antti Linnaketo,AAU Subaru Impreza WRX Sti 35. Gregory Berezkin,RU Gregory Berezkin sm1 Evgeny Novikov,RU Ford Fiesta R5 36. Pierre-Louis Loubet,FR Mäkelä Auto Tuning Oy sm1 Vincent Landais,FR Subaru Impreza WRX Sti 37. Antti Matikainen,ImUA Dynamo sm1 Jukka Ruotsalainen,SaaUA Mitsubishi Lancer WRC 38. Reijo Muhonen,AUK J-äijät Reijo Muhonen sm2 Veli-Matti Haljala,AUK J-äijät Subaru Impreza WRX Sti 39. Markku Viitanen,Kemin UA Markku Viitanen sm1 Mika Alalahti,Kemin UA Mitsubishi Lancer E8 40. Aki Sandberg,JoeUA Aki Sandberg sm1 Heikki Hassinen,JoeUA Mitsubishi Lancer E9

41. Kai Penttilä,OUA Kai Penttilä sm2 Kari Stenroth,OUA Mitsubishi Lancer E8 42. Pasi Sormunen,HRCF Pasi Sormunen sm2 Miikka Lahtinen,JouSUA Subaru Impreza WRX Sti 43. Walter Mayer,AT Printsport sm1 Bernhard Ettel,AT Peugeot 208 T16 R5 44. Aleksandr Posadskiy,RU Art Rally-Klotz sm2 Oleg Krylov,RU Mitsubishi Lancer E10 45. Marko Mänty,KauhUA Marko Mänty sm4 Joni Mäkelä,NokUA Honda Civiv Type-R R3 46. Esa Ruotsalainen,SaaUA Dynamo sm4 Enni Mälkönen,LamUA Honda Civic Type R 47. Juuso Nordgren,KaUA Juuso Nordgren sm3 Mikael Korhonen,EMSC Peugeot 208 R2 48. Janne Seluska,LakUA Janne Seluska sm4 Matti Leistiö,KorUA/MK Honda Civic Type R 49. Tommi Järvinen,TeisUA Rallybaron Oy sm3 Vesa Koivunen,TeisUA Citroën C2 R2 50. Jesse Turunen,K-KUA Rallybaron Oy sm4 Kari Kallio,UuUA Honda Civic Type R 51. Taisko Lario,HyUA Taisko Lario sm3 Pentti Tiainen,LohUA Peugeot 208 R2 52. Anssi Rytkönen,KoMoKe Rytkönen Anssi sm3 Kari Hyttinen,KoMoKe Peugeot 208 R2 53. Niko Mäkinen,LaihUA Ford Motorcraft sm3 Tuukka Shemeikka,LapUA Ford Fiesta R2 54. Tommi Hatakka,ImUA Dynamo sm3 Henri Arpiainen,MikUA Ford Fiesta R2

Page 14: - 3 - 28.-30.1 - arcticrally.fiarcticrally.fi/images/rallilehti/RALLILEHTI_2016_netti.pdf · Täällä myös maailmalle pyrkivät nuoret saavat kokemusta pitkän, kaksipäiväisen

51. Arctic Lapland Rally 28.-30.1.2016- 14 -

no ohjaajat ilmoittaja r/l auto

no ohjaajat ilmoittaja r/l auto

51. Arctic Lapland Rally, Kilpailuun hyväksyttyjen lista - List of entriesSUOMI CUP, Yleinen, A-juniorit - SC5, SC6, 7

no ohjaajat ilmoittaja r/l auto

no ohjaajat ilmoittaja r/l auto

51. Arctic Lapland Rally, Kilpailuun hyväksyttyjen lista - List of entriesSeniorit 50 tai yli, Yleinen, A-juniorit - 8, 9

no ohjaajat ilmoittaja r/l auto

no ohjaajat ilmoittaja r/l auto

55. Atte Kivioja,LahUA Atte Kivioja sm3 Jaakko Jäntti,RoiUA Peugeot 208 R2 56. Jussi Teppo,YkUa Jussi Teppo sm4 Toni Kangas,YkUa Honda Civic Type R 57. Sami Korvola,EPUA Asko Kujala sm4 Asko Kujala,EPUA Honda Civic Type R 58. Tapio Suominen,HyUA Tapio Suominen sm3 Juha-Pekka Jauhiainen,HyUA Ford Fiesta R2 59. Emil Lindholm,NHD Emil Lindholm sm3 Timo Hantunen,JyvUA Peugeot 208 R2 60. Petri Itkonen,TerUA Maamark Oy sm4 Janno Older,TerUA Renault Clio R3

61. Miki Lindblom,MäntsMK Logisteam Oy sm3 Henri Honkasalo,RiiUA Citroën C2 R2 62. Jussi Lindberg,SiAk Jussi Lindberg sm3 Toni Nuikka,SiAk Renault Twingo R2 63. Erno Kinnunen,K-KUA Erno Kinnunen sm4 Tomi Minkkinen,HamUA Honda Civic Type R 64. Pyry Ovaska,JaMoKe/UA Pyry Ovaska sm3 Janne Siirilä,P-HUA Citroën C2 R2 65. Henrik Pietarinen,UAU Ford Motorcraft sm3 Juha Lummaa,NokUA Ford Fiesta R2 66. Miikka Vuokila,TorUA Miikka Vuokila sm3 Mika Pyyny,TorUA Citroën C2 R2

67. Markus Manninen,UUA Markus Manninen sm3 Ville Mannisenmäki,UUA Ford Fiesta R2 68. Jere Paananen,KongUA Printsport sm4 Elmeri Mäki-Kulmala,Toivakka AUK Ford Fiesta 69. Miika Hokkanen,LahUA Miika Hokkanen sm3 Ari Koponen,NilUA Ford Fiesta R2

Jukka Jämsen,JyvUA Citroën C2 R2 71. Juha-Pekka Keskiniva,RoiUA Printsport sm4 Anne Heinonen,LakUA Honda Civic Type R 72. Jani Rautiainen,KR-TEAM RY Markus Määttänen sm3 Markus Määttänen,POPPOO Citroën C2 R2 73. Mika Karppanen,LakUA Kiint.huolto M.Karppanen sm3 Markku Tenhula,OUA Citroën C2 R2 74. Kimmo Immonen,SuonUA Kimmo Immonen sm4 Kimmo Pahkala,PetUA Ford Focus ST170 75. Tom Hanle,DE Kari Hytönen sm3 Michael Kölbach,DE Ford Fiesta R2 76. Ignas Taletavicius,LT ”N40 Vyru Autoklubas” sm4 Darius Augunas,LT Renault Clio 77. Dongjian Wang,CN ST Motors Oy sm4 Qi Zou,CN Honda Civic Type R

78. Jari Kihlman,KuuUA Jari Kihlman sc5 Tomi Ikonen,NilUA BMW 125i Coupe 79. Yrjö Martti,RoiUA Yrjö Martti sc5 Janne Vartiainen,RoiUA BMW M3 80. Kalle Soini,TamUA Kalle Soini sc5 Toni Karilahti,TamUA Toyota Corolla GT

81. Hannu Leinonen,MäntsMK Leinonen Hannu sc5 Veikko Kanninen,MäntsMK Toyota Altezza RS200 82. Jari Koski,AL-Härmä Jari Koski sc5 Tomi Siurua,RaaUA Toyota Corolla GT 83. Pentti Koskiniemi,YkUa Pentti Koskiniemi sc5 Asko Sairanen,AlavUA BMW Compact 84. Jani Seppälä,RoiUA Jani Seppälä sc5 Pasi Lahtinen,KorUA/MK Ford Escort RS2000 85. Pasi Tiainen,LohUA Pasi Tiainen sc5 Toni Jalava,THU-TEAM BMW 325i 86. Anssi Valkonen,AL-Härmä Anssi Valkonen sc5 Jani Pohto,AL-Härmä BMW M3 87. Seppo Huotari,YkUa Seppo Huotari sc5 Mika Pasma,Kaj-UA BMW 325i

88. Teemu Hirsikorpi,OUA Hirsikorpi Motorsport sc5 Jorma Lyytinen,OUA BMW 325i 89. Arto Kylmäluoma,YkUa Tuomo Lintula sc5 Tuomo Lintula,YkUa Opel Astra F GSi 16V 90. Jussi Olsen,PeMK Jussi Olsen sc5 Jaakko Viitala,LakUA Opel Astra F GSi 16V 91. Tomas Nikus,PokyUA Tomas Nikus sc5 Jouni Saarijärvi,Laihian ua BMW M3 92. Jari Saarnio,OUA Jari Saarnio sc5 Tapio Karjalainen,OUA Nissan Sunny GTI 93. Matt Shinnors,IRL Matt Shinnors sc5 Catherine Levis,IRL BMW 325i 94. Chris Melling,GB Chris Melling sc5 Dave Riley,GB Peugeot 205 GTI 95. Sami Juusonen,PetUA Minna Talso sc6 Minna Talso,PetUA Suzuki Swift Sport (RS) 96. Lauri Joona,SAU Lauri Joona sc6 Juha Saarela,SAU Ford Focus 97. Ville Leinonen,LakUA LV Service Oy/Los Coyotes sc6 Janne Kuikka,RoRa Mini One

98. Jari Kinnunen,Kemin UA Jari Kinnunen sr8 Jaakko Hirvonsalo,Kemin UA BMW 325i 99. Kalevi Westerlund,ELISAN AK RY Kalevi Westerlund sr8 Jorma Pirilä,ELISAN AK RY Volvo 242 100. Heikki Isomaa,YkUa Printsport sr9 Aleksander Nio,YkUa Mitsubishi Lancer E4

101. Kari Roivainen,TTR Kari Roivainen sr9 Markus Silfvast,KokUA Mitsubishi Lancer E9 102. Dominique Savignoni,FR Mäkelä Auto Tuning Oy sr9 Tracey Dewhurst,AU Subaru Impreza WRX Sti 103. Jukka Hyttinen,Kemin UA Jukka Hyttinen sr9 Pasi Pekkala,Kemin UA Mitsubishi Lancer E6

104. Veli-Matti Kaikkonen,PH Veli-Matti Kaikkonen sr9 Jyrki Tamminen,KuuUA Mitsubishi Lancer E9 105. Hannu Nurmikumpu,YkUa Hannu Nurmikumpu sr9 Tommi Löytynoja,MikUA Mitsubishi Lancer E7 106. Petri Pesu,LuuUA Petri Pesu sr9 Niko Sorsa,LuuUA Mitsubishi Lancer E9 107. Olof Wikström,ESPOO MOTORSPOR ST Motors Oy sr9 Veijo Vyörykkä,SaloUA Mitsubishi Lancer E9

Page 15: - 3 - 28.-30.1 - arcticrally.fiarcticrally.fi/images/rallilehti/RALLILEHTI_2016_netti.pdf · Täällä myös maailmalle pyrkivät nuoret saavat kokemusta pitkän, kaksipäiväisen

51. Arctic Lapland Rally 28.-30.1.2016- 15 -

51. Arctic Lapland Rally, Kilpailuun hyväksyttyjen lista - List of entriesLegends 60 v tai yli, Yleinen, A-juniorit - 10, 11

no ohjaajat ilmoittaja r/l auto

no ohjaajat ilmoittaja r/l auto

51. Arctic Lapland Rally, Kilpailuun hyväksyttyjen lista - List of entriesA-juniorit - 12, 13, 14, 15

no ohjaajat ilmoittaja r/l auto

no ohjaajat ilmoittaja r/l auto

51. Arctic Lapland Rally, Kilpailuun hyväksyttyjen lista - List of entriesHistoric, yleinen, A-juniorit - 16, 17, 18, 19

no ohjaajat ilmoittaja r/l auto

no ohjaajat ilmoittaja r/l auto

51. Arctic Lapland Rally, Kilpailuun hyväksyttyjen lista - List of entriesB-juniorit, Historic - 20, 21, 22

no ohjaajat ilmoittaja r/l auto

no ohjaajat ilmoittaja r/l auto

108. Ilkka Manninen,PoSUA Ilkka Manninen lg10 Sanna Manninen,PoSUA Citroën Xsara 2 VTS 2.0L 109. Claude Picasso,CH Mäkelä Auto Tuning Oy lg11 Castelli Sabrina De,FR Mitsubishi Lancer E10

110. Kari Mäkelä,KMK Mäkelä Auto Tuning Oy lg11 Jorma Körkkö,LakUA Subaru Impreza WRX Sti

111. Kalle Mattsson,JyvUA Kalle Mattsson aj13 Juho Hänninen,SLUA Subaru Impreza WRX Sti, G 112. Juha Talvitie,YkUa Juha Talvitie aj13 Jouko Puhakka,S Mitsubishi Lancer E6 113. Hannu Välimäki,AlavUA Hannu Välimäki aj13 Anssi Viinikka,PetUA Subaru Impreza WRX STI (2 114. Janne Tapio,RoiUA Janne Tapio aj12 Kim Niemelä,YkUa Ford Fiesta ST

115. Patric Öhman,BRT ST Motors Oy aj12 Aki Sparre,VMF Ford Fiesta R2 116. Jonna Olkoniemi,KR-TEAM RY Ford Motorcraft aj12 Reeta Hämäläinen,SiAk Ford Fiesta R2 117. Matti Häkkilä,HyUA Matti Häkkilä aj15 Kaj Strandberg,EMSC BMW 325i

118. Jorma Karhapää,LakUA Jorma Karhapää h16 Mikael Nilsson,LakUA Ford Cortina Lotus 119. Ari Saxberg,ALTI Printsport h16 Pekka Leppälä,HankUA Morris Cooper S 120. Pekka Vuohio,RoiUA Vuohio Pekka h16 Markus Räty,RiiUA Ford Escort 1300 GT

121. Klaus Wilkman,POPPOO Cellbase Oy h17 Vilppu Kokko,HeiUA Volvo 164E

122. Petri Söyring,TerUA Petri Söyring h19 Jani Laine,TerUA Opel Kadett GTE 123. Juhani Pelkonen,OUA Juhani Pelkonen h19 Veli-Matti Saarelainen,AL/AKU-Jkl Opel Ascona 400 124. Seppo Raittila,PR-Rac Seppo Raittila h18 Juho Puumalainen,JyvUA Toyota Starlet 1300

125. Jari Korhonen,RoRa Jari Korhonen bj20 Jarno Sarkkinen,RoRa VW Golf IV 126. Heikki Tanninen,YkUA Heikki Tanninen bj20 Risto Väärälä,YkUa Ford Escort 1600 127. Juha Tasala,RoiUA Juha Tasala bj20 Jarno Tasala,RoiUA BMW 316 Compact 128. Rami Tauriainen,ScPalas Rami Tauriainen bj20 Janne Karppinen,ScPalas Peugeot 206 XS 129. Henri Hokkala,ALTI Henri Hokkala bj20 Pekka Kelander,JyvUA Suzuki Swift GTI

130. Ari-Pekka Koivisto,YUA Ari-Pekka Koivisto bj20 Aki Marttila,YUA Toyota Starlet 1600 131. Antti Hyttinen,JoeUA Antti Hyttinen bj20 Jarmo Heiskanen,JoeUA Toyota Yaris 132. Pekka Keränen,RoRa Pekka Keränen bj20 Timo Svanberg,RoRa Fiat Bravo 133. Jere Kalliokoski,AL-Härmä Jere Kalliokoski bj21 Jukka-Pekka Vistinmäki,AL-Härmä Volvo 240 134. Joni Keskinen,AL-Härmä Keskinen Joni bj21 Jarmo Siekkinen,KvanUA BMW 325i 135. Aki Hirvioja,YkUa Aki Hirvioja bj21 Heikki Hirvioja,YkUa Ford Escort RS 2000 136. Esa Hiltunen,RoiUA Esa Hiltunen bj21 Kai Kivimäki,OUA BMW M3 137. Ville Hanhisuanto,OUA Ville Hanhisuanto bj21 Timo Raivio,OUA BMW M3

Henkilö- ja pakettiautojen sekä raskaan kaluston tiellenostot, hinaus- ja vinssaustyöt.

016 - 313 300

-sijaisautot ja matka jatkuu.

Haukkana paikallakun apua tarvitaan

– kaikkialla Lapissa

Keskeiset asemapaikkamme Pohjois-Suomessa: ROVANIEMI • SODANKYLÄ • KEMIJÄRVI • IVALO

LÄHIN APU TIEN PÄÄLLÄ

Page 16: - 3 - 28.-30.1 - arcticrally.fiarcticrally.fi/images/rallilehti/RALLILEHTI_2016_netti.pdf · Täällä myös maailmalle pyrkivät nuoret saavat kokemusta pitkän, kaksipäiväisen

51. Arctic Lapland Rally 28.-30.1.2016- 16 -

138. Jarkko Jokiperä,KoMoKe Ville Kärnä bj21 Ville Kärnä,KoMoKe BMW 325i 139. Samuli Kössö,RoiUA Samuli Kössö bj21 Miika Ollonen,RoiUA Ford Escort RS 2000 140. Jaakko Laihiainen,UUA Sun Sähköpalvelut Häme Oy bj21 Pauli Kärki,UUA BMW 325i

141. Ville-Petteri Nikupete,Kemin UA Ville-Petteri Nikupeteri bj21 Joni Hirvonsalo,Kemin UA BMW 325i 142. Toni Salo,YkUa Toni Salo bj21 Mikko Mustonen,YkUa Opel Astra F GSi 16V 143. Tapio Paasimaa,OULUN FORMULA K Tapio Paasimaa bj21 Ari Hytinkoski,OFK-125 Opel Astra F GSi 16V

144. Joni Savaloja,KR-TEAM RY Joni Savaloja bj21 Markus Partanen,Kemin UA Honda Civic Type R 145. Ilkka Alaoja,YkUa Ilkka Alaoja bj22 Sami Simontaival,YkUa Opel Ascona B

no ohjaajat ilmoittaja r/l auto

no ohjaajat ilmoittaja r/l auto

Page 17: - 3 - 28.-30.1 - arcticrally.fiarcticrally.fi/images/rallilehti/RALLILEHTI_2016_netti.pdf · Täällä myös maailmalle pyrkivät nuoret saavat kokemusta pitkän, kaksipäiväisen

51. Arctic Lapland Rally 28.-30.1.2016- 17 -

SM-rallikauden Rovanie-meltä käynnistävä Arctic Lapland ralli on SM1 -luo-kassa kilpailevalle Jukka Kasille toinen kerta kun mies lähtee valloittamaan Lapin kairoja. Viime vuonna laihialainen ajoi itsensä sisään Tuntu-reiden tunnelmaan SM2 -luokan Mitsubishillä. Nyt Kasi ja kartturin pestin hoitava Henri Ania tykit-tävät lumiränneihin muu-tamaa pykälää teräväm-mällä ralliaseella, Ford Fiesta S2000 -autolla.

Viime kaudella kaksi vii-meisintä SM-rallia Ford Fiestalla päästellyt Kasi tuntee olevansa nyt kau-den avauksessa Rova-niemellä huomattavasti val-miimpi kuin vuosi sitten.

-Alla on hyvin sujuneet testit Kuusamossa vuoden-vaihteen paikkeilla. Testi-olosuhteet eivät täysin vas-tanneet Tunturin tiestöä, mutta saatiin siellä kuiten-kin hyvä tuntuma autoon. Kiireisen työaikataulun vuoksi viimeistelyt Tunturi-

ralliin ajetaan vasta Rova-niemellä, Kasi alustaa.

Itseluottamus kasvanut

Vuoden takaisesta kau-den avauksesta viisastu-neena Kasi lähtee Tunturin reitille terävällä asenteella. -Viime vuonna lähdimme matkaan varovasti tun-nustellen. Jäimme heti ensimmäisellä erikoisko-

keella luokan kärjelle puoli minuuttia. Sitä eroa oli illan pätkillä melkein toivoton kaventaa. -Nyt lähdemme matkaan heti täysillä. Olemme kehit-täneet ja yksinkertaistaneet nuotittamista. Parempi luotto nuotteihin antaa enemmän itseluottamusta ajoon ja sitä kautta pys-tymme nostamaan vauhtia, Kasi uskoo.

Tunturin tavoitteena Kasilla on sijoittua nopean nuorisojoukon tuntumaan.

-Ei tällainen viittäkymp-piä lähestyvä välillä vuosi-kymmenien ajotauon pitä-nyt ikämies noiden nuorien ja nälkäisten vauhtiin ehdi. Siihen kuitenkin heti heidän selän taakse tähdätään. Jos selviämme tällä kertaa ilman viime vuoden tapai-

sia rengasrikkoja, niin vii-den sakkiin yritetään mah-tua, Kasi järkeilee.

Teksti ja kuva: JiiVee Korpela

Kartturi Henri Ania ja ykköskuljettaja Jukka Kasi tykittävät Tuntureilla Ford Fiesta S2000 -kisapirssillä.

Jukka Kasi terävällä

asenteella Tuntureiden

kiertoon

Page 18: - 3 - 28.-30.1 - arcticrally.fiarcticrally.fi/images/rallilehti/RALLILEHTI_2016_netti.pdf · Täällä myös maailmalle pyrkivät nuoret saavat kokemusta pitkän, kaksipäiväisen

51. Arctic Lapland Rally 28.-30.1.2016- 18 -

LISÄVALOT TYÖVALOT VILKUT JA MAJAKAT POLTTIMOT TASKULAMPUT OTSALAMPUT PERUUTUSKAMERATINVERTTERIT JA LATURIT ASENNUSTARVIKKEET

Ajosimulaattoreita, huippukuskeja, kisailua ja palkintoja

Ralliviikon torstaina Sam-pokeskuksessa pääsee testaamaan taitojaan ral-licross-simulaattoreissa ja kuulemaan huippuralli-kuskien kuulumisia. Päi-vän pääteemana on tielii-kenneturvallisuus.

Autourheilun kansallisen lajiliiton, AKK-Motorsportin, luotsaama Turvassa Tiellä -tieliikenneturvallisuuskam-panja rantautuu nyt toista vuotta peräkkäin Sampo-keskukseen. Valtakunnalli-selle kampanjalle äänensä ovat antaneet jo useat suomalaiset huippukuskit,

Arctic Lapland Rallyn kyn-nyksellä on Ralli SM –kul-jettajien vuoro.

Tapahtumassa vierailee klo 14-18 sekä rallimestareita että haastajia ottamassa toisistaan mittaa kahdessa X-R’cer -ajosimulaatto-rissa, ja kertoilemassa kuu-

lumisiaan sekä ajatuksiaan päivän teemasta, tieliiken-neturvallisuudesta. Itse joulupukki saadaan pai-kalle testailemaan ajosimu-laattoria rallicross-maestro Matti Alamäen ohjeista-mana klo 16-16.30, ja yllä-tysvieraitakin on yleisön iloksi astumassa areenalle.

Päivän nopein yleisöaika ajosimulaattorissa palki-taan Rallipassilla Arctic Lapland Rallyyn. Myös muita kisailuja ja palkintoja on luvassa.

Turvassa Tiellä -tapahtu-man vieraita jututtaa aina yhtä viihdyttävä juontaja/

urheilutoimittaja Pepe Jür-gens. Päivän huipentaa klo 18 käynnistyvä Ralli SM –lehdistötilaisuus, jossa pai-kalla nähdään kiinnostava kattaus alkavan kauden kuumimpia kuljettajanimiä.

Turvassa Tiellä –tapahtuma tuo autourheiluhumun Sampokeskukseen torstaina 28.1. klo 14.00-18.30

Turvassa Tiellä Sampokeskuksessa 22.1.2015 (AKK Sports Oy - Toni Ollikainen)Joulupukki (AKK Sports Oy - Toni Ollikainen)

Toomas Heikkinen ja Tieliikenteen 10 Kultaista Sääntöä_RX Fin-land 2013 (AKK Sports Oy - Mika Mäki)

Page 19: - 3 - 28.-30.1 - arcticrally.fiarcticrally.fi/images/rallilehti/RALLILEHTI_2016_netti.pdf · Täällä myös maailmalle pyrkivät nuoret saavat kokemusta pitkän, kaksipäiväisen

51. Arctic Lapland Rally 28.-30.1.2016- 19 -

Ford Motorcraft FST ajetaan Ralli SM -sarjan yhteydessä

Henkilö- ja pakettiautojen sekä raskaan kaluston tiellenostot, hinaus- ja vinssaustyöt.

016 - 313 300

-sijaisautot ja matka jatkuu.

Haukkana paikallakun apua tarvitaan

– kaikkialla Lapissa

Keskeiset asemapaikkamme Pohjois-Suomessa: ROVANIEMI • SODANKYLÄ • KEMIJÄRVI • IVALO

LÄHIN APU TIEN PÄÄLLÄ

Ford Fiesta -autojen ral-lisarjaa ajetaan jälleen tänä vuonna kotimaisen arvosarjan Ralli SM:n yhteydessä. Ford Motorc-raft Fiesta Sport Trophy -sarja käsittää kuusi osa-kilpailua.

Monissa Euroopan maissa ajetaan vastaavaa FST-sarjaa, jossa kuljetta-jat pääsevät mittaamaan paremmuuksiaan tasavä-kisellä kalustolla, jolla on mahdollisuus osallistua myös kansainvälisiin kilpai-luihin.

Suomessa ajetaan merk-kisarjaa yhden välivuoden jälkeen. Sarjan järjestäjä KMS Racing Oy osallistuu yhteistyökumppaneidensa avustuksella myös tiimien-väliseen SM-sarjaan kau-della 2016. Tiimin nimenä on Ford Motorcraft, ja se hoitaa ilmoittautumiset sar-jan osakilpailuihin kahdelle ennakkoon valitulle kilpaili-jalle.

Ensimmäiseen osakilpai-luun on valittu ennakkotun-

tuman perusteella ne kaksi kuljettajaa (Niko Mäkinen / Fiesta R2 ja Henrik Pietari-nen / Fiesta R2T EcoBoost) jotka ajavat tiimimestaruus-sarjan pisteistä.

Tästä eteenpäin aina nopein tai parhaan loppu-tuloksen ajanut sarjaan ilmoittautunut kuljettaja on oikeutettu ajamaan tiimi-mestaruuspisteissä seu-raavassa SM-osakilpai-lussa. Vähintään toinen tiimipisteistä ajava kuljet-taja tulee aina vaihtumaan seuraavaan osakilpailuun.

- Sarjajärjestäjä tekee aina kilpailukohtaisesti valinnan toisesta pisteistä ajavasta kuljettajasta, joka valitaan Ford Motorcraft -sarjaan ilmoittautuneista kuljetta-jista, selvittää sarjan puu-hamies Arto Kumpumäki.

Ford Motorcraft FST tukee kaudella 2016 yhtä optio-autoa sarjan kilpailuissa. Talvikauden kolmeen kil-pailuun valinta on kohdis-tunut sarjatulokkaaseen Jonna Olkoniemeen.

20-vuotias Jonna Olko-niemi, kotipaikka Ii, suorit-taa siis debyyttinsä Ralli SM- ja Ford Motorcraft FST -sarjassa.

- Minulla on vasta reilu vuoden kokemus ralliau-toilusta. Alkavalla kaudella tulee paljon uusia asioita

eteen: nuotitettavat rallit, uusi kartturi ja uusi auto. Aiemmin olen kilpaillut takavetoisella, joten nyt ajotyyli täytyy muokata etu-vetoisen auton vaatimalle tyylille. Takana on vasta rajallinen määrä testiä Fiestalla. Olen saanut älyt-tömän paljon apua uralleni

ammattilaiskuski Janne Tuohinolta, kertoi Olko-niemi.

FST-sarjan voittajalle on luvassa mielenkiintoinen palkinto. Voittaja pääsee Fordin kansainvälistä ral-litoimintaa pyörittävän M-Sportin vieraaksi Espan-

jan MM-ralliin lokakuussa 2016.

Teksti: Jarno Saari

Jonna Olkoniemi Ford Fiesta R2

Page 20: - 3 - 28.-30.1 - arcticrally.fiarcticrally.fi/images/rallilehti/RALLILEHTI_2016_netti.pdf · Täällä myös maailmalle pyrkivät nuoret saavat kokemusta pitkän, kaksipäiväisen

51. Arctic Lapland Rally 28.-30.1.2016- 20 -

Legendaarinen Rantasipi Pohjanhovi 80 vuotta Suomen tunnetuimpiin lukeutuvan hotellin, Ranta-sipi Pohjanhovin, historiaan on mahtunut paljon värik-käitä vaiheita. Hotelli on vuo-sien saatossa mm. toiminut monenlaisten merkittävien tapahtumien keskipisteenä ja saanut majoittaa useita arvovaltaisia valtiovieraita. Tänä vuonna legenda täyt-tää 80 vuotta.

”Viitaten käyntiinne yhdis-tyksemme puheenjohtajan, pääjohtaja Jalmar Castré-nin luona saamme ilmoittaa harkinneemme tekemäänne ehdotusta, että rakentai-simme hotellin Rovaniemen kauppalaan, sekä nyttemmin saaneemme toiveita myös-kin rakennustyön rahoittami-sesta.”- Katkelma Suomen Mat-kailuyhdistyksen kirjeestä Rovaniemen kauppalan-johtaja Kaarlo Hillilälle 29.4.1935

Syyskuussa 1935 Rovanie-melle, Kemijoen rannalle alet-tiin suunnitella korkeatasoista hienostohotellia. Arkkitehtipa-riskunta Pauli ja Märta Blom-stedtin suunnittelema Hotelli Pohjanhovi vihittiin käyttöön 12.9.1936. Lehdet kuvailivat hotellin rakennusvauhtia ame-rikkalaiseksi ja itse hotellia mannermaiseksi.

Kansainvälistä ilmapiiriä ja glamouria huokuvan hotel-lin maine kiiri nopeasti ympäri maailmaa. Kuuluisat arkki-tehdit ylistivät hotellin huonei-den viihtyisyyttä, 300-paik-kaista ravintolaa, avotakkoja, komeita pilarivejä ja lasiseiniä.

Hotelli Pohjanhovin kahdessa asuinkerroksessa oli yhteensä 36 huonetta, joihin kaikkiin tuli juokseva vesi. Puoli kerrosta suuraulan alapuolella sijaitsi lisäksi 50 hengen joukkoma-joitustila. Kalleimpien huonei-den varustukseen kuului oma, yksityinen kylpyhuone. Mui-den vieraiden yhteiskäytössä oli kussakin kerroksessa kaksi käytävällä sijaitsevaa ylel-listä kylpyhuonetta. Hotellissa oli myös muita erikoisuuksia, kuten koko Lapin alueen ainoa elevaattori eli hissi ja sähköis-tetty keittiö, joka mahdollisti harvinaisten herkkujen, kuten tuoreen poronlihan ja jää-

meren antimien tarjoamisen ympäri vuoden.

Alkuperäisen Hotelli Pohjan-hovin loisto kesti noin kahdek-san vuotta, kunnes saksalaiset 14.10.1944 räjäyttivät hotellin maan tasalle. Pohjanhovista jäi jäljelle ainoastaan kellari, jonne vuoden 1945 alussa avattiin suosittu Hovinpohja-ravintola. Ravintolan ja rauni-oiden vierellä toimi parin vuo-den ajan 20 huonetta käsittävä parakkihotelli. Päätös uuden hotellin rakentamisesta teh-tiin keväällä 1945 ja peruskivi valettiin saman vuoden loka-kuussa. Arkkitehti Aulis E. Hämäläisen suunnittelema uusittu Pohjanhovi avattiin vuonna 1947.

”Lapin ylpeys vuonna 1947 hotellipuolella on ehdottomasti maamme pohjoisin loistohotelli Pohjanhovi. Jo ennen sotia se omalta osaltaan oli eräs nähtä-vyys palvellen samalla varsi-naista tarkoitustaan. Kun Poh-janhovi avasi ylpeänä ovensa vuonna 1947, eivät ne sen jäl-keen paljon kiinni ole ehtineet olemaan. Tulijoita ja menijöitä on nimittäin riittänyt tungok-seen saakka.” - Lapin Kansa 1947

Sittemmin hotellia on kun-nostettu ja laajennettu use-aan otteeseen. Asiakkai-den viihtyisyyteen on pyritty panostamaan aikaa ja rahaa säästämättä. Vuonna 1967 laatutietoisten hotellivieraiden iloksi rakennettiin korkeata-soinen n. 80 hengen silinteri-kabinetti, Diplomat-huoneisto sekä näyttävä uima-allas- ja saunaosasto. Lisäksi ravintola Hovinpohja sai uusitun ilmeen ja se nimettiin Pohjantähdeksi.

Seuraava laajennustöitä kos-keva urakkasopimus allekirjoi-tettiin vuonna 1972 ja jatkou-rakkasopimus 1974. Vuonna 1977 Suomen Matkailuliitto vuokrasi Pohjanhovin Ranta-sipi Oy:lle ja hotellin nimeksi tuli Rantasipi Pohjanhovi. Hotellin viimeisin laajennus saatiin tilojen puolesta val-miiksi tammikuun 1981 lopulla.

Restel tuli Rantasipi Pohjan-hovin isännäksi 1995 ja vuotta myöhemmin hotellia remon-toitiin 20 miljoonalla markalla. Lisää kunnostuksia tehtiin

vuosituhannen alussa, jolloin hotellia remontoitiin ajan vaa-timuksia vastaavaksi. Nykypäi-vänä upealla joenrantapaikalla sijaitseva Rantasipi Pohjan-hovi on monipuolinen loma-keidas kaiken ikäisille ympäri vuoden.

Nimekkäitä vierailijoita

Pohjanhovi on vuosien saa-tossa saanut kunnian majoit-taa lukuisia arvovaltaisia vieraita. Rovaniemen jälleen-rakennuksen aikana, vuonna 1950, Pohjanhovi sai vieraak-seen Yhdysvaltain presiden-tin puolison, Eleanor Roose-veltin, joka ihastui matkallaan pororuokien ohella Lapin kulle-roihin.

Myöhemmin Pohjanhovin kuu-luisiin vieraisiin liittyi presi-dentti Kekkonen, joka oli koko 25-vuotisen presidenttikau-

tensa ajan Pohjanhovin suuri ystävä. Kekkosen vieraina hotellissa majoittuivat mm. myös Venäjän presidentti Leo-nid Brezhnev, Jugoslavian presidentti Josip Broz Tito, Puolan presidentti Edward Ochab puolisoineen sekä Tšekkoslovakian pääministeri Lubomir Strougal.

Hotellissa ovat vierailleet myös kaikki muut Suomen presiden-tit sekä mm. Ruotsin prinssi Kaarle Kustaa, Hollannin kuningatar Juliana ja hänen puolisonsa Bernhard, Belgian Baudouin ja Fabiola, Tanskan Margareta ja Henrik, Espan-jan Juan Carlos ja Sophia sekä Intian presidentti Pranab Mukherjee.

Suurimman kaaoksen on kui-tenkin saanut aikaan Armi Kuuselan vierailu Pohjanho-

Gil Hilarion kanssa 50-luvun alussa. Tuolloin hotellin ympä-rille oli kerääntynyt tuhan-sia ihmisiä koko Lapin läänin alueelta, sillä kaikki halusivat nähdä edes vilauksen Suomen kenties kaikkien aikojen suosi-tuimmasta missistä.

Huvituksia herrasväelle ja rahvaalle

Ennen sota-aikaa Hotelli Poh-janhovissa toimi kaksi ravin-tolaa palvelemassa yleisön erilaisia vaatimuksia. Rahvas vietti aikaa eteläpään kansan-ravintolassa eli tylsäpäässä, jonka sisäänkäynti sijaitsi huomaamattomasti raken-nuksen takapuolella. Pohjan-hovin hotelliravintola, terävä pää, sen sijaan oli herrojen

ja heidän rouviensa paratiisi, jonne rahvaalla ei ollut asiaa. Parempi herrasväki kävi Poh-janhovissa sunnuntaisin ja vähäisempi herrasväki lauan-taisin.

Hotelliravintolassa soi aina elävä musiikki. Alkuvuosina pianon takana istui hammas-teknikko Tauno Metsola, ja viulun sekä sellon soitosta vastasivat kellosepät Veikko Kortelainen ja Arvi Jokinen. Tansseissa ryhmää vahvisti haitari.

”Eilen illalla tarkastelin tans-sia hotellissa, jonka kestäessä siistipäiset hyvin puetut nuo-ret miehet ja naiset juhlallisesti suorittivat fox-trottia ja lievästi epävarmaa sambaa vanhojen

englantilaisten ja amerikkalais-ten tanssisävelten soidessa.” - The Daily Expressin ulko-maankirjeenvaihtaja Rene MacColl (1960 tienoilla)

60-luvun loppupuolella Poh-janhovin suositun yöbaarin vetonaula oli yhteislaulu maan kuuluisimpien artistien johdolla ja orkesterin säestyksellä. Asi-akkaat olivat haltioissaan mm. Lapin suuren taiteilijan, Reidar Säreströniemen johtamista lauluhetkistä.

Vuonna 1987 Rantasipi Poh-janhovissa avattiin yöravintola, josta tuli sambafestivaalien, Tunturirallin, Ounasvaaran talvikisojen sekä joulun Con-corde-lentojen tapahtumien kiistaton keskipiste.

Yhä tänäkin päivänä Pohjan-hovi on suosittu ja monipuo-linen illanviettopaikka, joka tunnetaan useiden tähtiesiin-tyjien estradina Rovaniemellä. 400-paikkaisen seurustelu- ja ruokaravintola Pohjanhovin lisäksi hotellissa on tanssin ystävien suosima yökerho Life sekä kultakurkkujen areenana perjantaisin ja lauantaisin toi-miva karaokebaari. Vastaan-oton yhteydessä toimii joka päivä avoinna oleva aulabaari.

Arctic Lapland Rallyn viralli-nen yhteistyökumppani

Rovaniemi toimii vuosittain monien merkittävien tapahtu-mien keskipisteenä. Yksi suo-situimmista on Arctic Lapland Rally, joka on yksi Rantasipi Pohjanhovin pitkäaikaisim-mista yhteistyökumppaneista. Yhteisten vuosien varrelle on mahtunut monia ikimuistoisia hetkiä. Eräänä vuonna ralli-kansa jouduttiin mm. laitta-maan jäähylle Pohjanhovin yökerhosta sähkökatkon takia. Vika saatiin onneksi korjattua ja juhlat pääsivät jatkumaan.

Tänä vuonna rallien aikaan Ravintola Pohjanhovissa on ohjelmassa torstaina 28.1. Rovaniemen oman pojan Jarkko Honkasen ja Taiga-yhtyeen levynjulkistamiskeikka sekä rallityttökisa. Perjantaina 29.1. ja lauantaina 30.1. ral-likansaa tanssittaa Ravin-tola Pohjanhovissa Jettiset ja lauantaina Lifessa Grooving

high Allstars. Myös karaoke-baarissa ollaan rallitunnel-missa kannustusbiisien mer-keissä torstaista lauantaihin.

Ja koska rallikansa tarvitsee myös kunnon evästä, herku-tellaan Ravintola Pohjanho-vissa lounasbuffetilla to–la klo 12–15, Rallibuffetilla perjan-taina klo 17–22 ja Lappibuffe-tilla lauantaina klo 17–22. Toki rallin ajan on tarjolla myös her-kullisia à la carte -annoksia sekä blinejä.

Lähde: Legendaarinen Poh-janhovi, Olavi Virtamo (1997)

”Tuntuu kuin olisi lapsi kark-kikaupassa. On niin paljon hyvää, ettei tiedä mitä ottaisi.” - Asiakaspalaute

Helmikuun alusta lähtien Poh-janhovissa on tarjolla uusi, erittäin monipuolinen kokous-buffet. Rantasipi Aulangolla Hämeenlinnassa pilotoitu kokousbuffet on saanut erin-omaisen vastaanoton asiak-kaiden keskuudessa.

”Jos olisin tiennyt, että täällä on tällaiset ruoat, en olisi eilen syönyt mitään.” - Asiakaspalaute

Uudistetussa kokousbuffetissa on aina tarjolla mm. neljää eri-laista salaattia, joita voi tuunata oman makunsa mukaan vaik-kapa oliiveilla, kastikkeilla ja pähkinä-siemensekoituksella. Lisäksi pöydästä löytyy mm. keittoa, paljon erilaisia kala-vaihtoehtoja sekä smoothieta. Lämpiminä vaihtoehtoina tar-joillaan sekä kala-, liha- että kasvisruokaa. Aterian kruunaa runsas jälkiruokapöytä.

Rantasipi Pohjanhovin hotel-linjohtaja Päivi Olkkonen ja ravintolapäällikkö Kirsi Mak-konen odottavat jo innolla uutta kokousbuffetia tarjolle pohjoiseen!

Pohjanhovin kokousbuffet uudistuu

Page 21: - 3 - 28.-30.1 - arcticrally.fiarcticrally.fi/images/rallilehti/RALLILEHTI_2016_netti.pdf · Täällä myös maailmalle pyrkivät nuoret saavat kokemusta pitkän, kaksipäiväisen

51. Arctic Lapland Rally 28.-30.1.2016- 21 -

KENTIES koko pohjolan kuuluisin kohtaamispaikka, Rantasipi Pohjanhovi, on innolla mukana rallihumussa. Ravintola Pohjanhovi tarjoilee rallikansalle Lapin keittiön parhaita herkkuja ja hotellin suosituissa baareissa ja ravintoloissa juhlat jatkuvat aamun pikkutunneille asti.

RAVINTOLA POHJANHOVITorstaina Rovaniemen oman pojan Jarkko Honkasen ja Taiga-yhtyeen levynjulkistamis-keikka ja n. klo 22.30 Rallityttökisa. Perjantaina ja lauantaina Jettiset.

SUOMIPOPAvoinna perjantaina ja lauantaina.

LIFEAvoinna perjantaina ja lauantaina. Lauantaina Grooving High Allstars.

KARAOKEBAARITorstaista lauantaihin rallitunnelmia kannustusbiisien merkeissä.

RALLIN HERKKUHETKIINLounasbuffet 23 € to–la klo 12–15Rallibuffet 35 € pe klo 17–22Lappibuffet 35 € la klo 17–22Rallin ajan tarjolla myös herkulliset à la carte-annoksemme sekä blinejä.Keittiö avoinna pe–la klo 24 asti.

RALLIHURMAA POHJANHOVISSA 28.30.1.2016

RALLIOHJELMA TO 28.1. – LA 30.1.

TULOSSA KEVÄÄLLÄ

pe 5.2. Jettisetla 6.2. Vetonaulala 13.2. Anssi Vimpari & Öiset kulkijatla 20.2. Dry Caprila 27.2. Crystalla 5.3. Vetonaula

la 12.3. Kunnon Miehet la 19.3. Paula Koivuniemila 2.4. Jarkko Honkanen & Taigala 9.4. Juha Tapiope 15.4. Tuure Kilpeläinenla 23.4. Christa Huikko

Hotelli Rantasipi Pohjanhovi | Pohjanpuistikko 2, Rovaniemi 016 33 711 | [email protected] | rantasipi.fi

Varaukset osoitteessa hotellimaailma.fi tai 020 055 055 (0,59 €/min + pvm/mpm)

/rantasipi.fi

Page 22: - 3 - 28.-30.1 - arcticrally.fiarcticrally.fi/images/rallilehti/RALLILEHTI_2016_netti.pdf · Täällä myös maailmalle pyrkivät nuoret saavat kokemusta pitkän, kaksipäiväisen

51. Arctic Lapland Rally 28.-30.1.2016- 22 -

Nyrkkitappelun todis-taminen erikoiskokeen maalissa, huoltoauton putoaminen jäihin ja kaksi Arctic Lapland –ral-lin voittoa kuuluvat muun muassa Lasse Lammen ikimuistoisiin rallikoke-muksiin Rovaniemellä. Lampi osallistui Tunturi-ralliin seitsemän eri ker-taa vuosina 1977-1979, 1981-1983 ja vuonna 1994.

Ensimmäisen Tunturiral-linsa vuonna 1977 Lampi muistaa yhä hyvin: nuori rallilupaus toi 1-ryhmän ralli-Escortinsa Paimiosta Rovaniemelle rallirenkaat

takakontissa ajamalla.- Ei meillä trailereita ja muita vehkeitä ollut. Lai-naksi saatu pakettiauto oli huollossa ja kolme tuttua kaveria huoltomiehinä ja kartturina Kallion Tarmo. Tuolloin meillä ei ollut mitään käsitystä tai koke-musta mistään, oli vain kova into. Ennen ensim-mäistä Tunturia olin ajanut junnukisoja ja kaksi SM-rallia, joissa olin pärjännyt hyvin. Itseluottamus oli kor-

kealla ja yritys oli kovaa, Lampi aloittaa.

Lampi sanoo, että vuo-den 1977 reitillä heillä oli jokaisessa vähänkin yllät-tävässä mutkassa tilanne päällä. - Tuohon aikaan reittiin ei saanut tutustua ennak-koon ja se suuntautui myös Ruotsin puolelle ja tie-tysti sillä kaikista kauim-pana Ruotsissa ajetulla eri-koiskokeella sukelsimme syvälle hankeen, ja se kisa jäi siihen. Siltä reissulta ei mitään käteen jäänyt. Meitä erikoiskokeelta etsi-nyt huoltoautokin putosi EK:n maalissa jäihin, vettä

oli polvia myöten, mutta he selvisivät siitä eteenpäin. Ajamalla vietiin se ralliauto-kin kotiin. Suuri seikkailu se oli jo silloin, Lampi hymyi-lee.

Jäähdytysnesteen tuoksu

Seuraavan kerran Lampi nähtiin Rovaniemellä vuo-sina 1978 ja 1979.- Vuoden 1978 kisassa jäimme kahdesti lumi-ränniin autonsa poikittain

ajaneen Ulf Grönholmin taakse jumiin. Aikaa meni paljon, mutta emme luovut-taneet. Ennen yhtä kisan pisintä (yli 40 km) erikois-koetta emme tavoittaneet huoltoa ja bensa pääsi pät-källe loppumaan.- Pysähdyimme sulku-auton kohdalla ja ajatte-limme, että ”tämä kisa oli sitten tässä”. Sulkuauto-miehistöllä oli kannu ben-saa mukana ja pääsimme jatkoon. Kisa oli totta kai pilalla, mutta maali nähtiin, Lampi.Vuoden 1979 rallia oli edel-tänyt kovat lumipyryt. Reitti oli lähes koko rallin ajan tukossa, joten kärjessä pie-

nellä lähtönumerolla aja-neet ennakkosuosikit olivat vaikeuksissa.- Kärjessä ajoi Vatasta, Ale-nia, Toivosta, Kinnusta ja muita kovia kuskeja 4-ryh-män Fordeilla, Fiateilla ja Porscheilla, mutta ensim-mäisellä tauolla kisaa johti isommalla lähtönumerolla ajanut Juha Hämäläinen 1-ryhmän Escortilla! Ei me päästy siinä lumipöperössä mihinkään.- Kun toisen päivän aikana

lumisade hellitti niin alkoi jo aikojakin tulemaan. Ennen Kemijärveä edeltä-neellä pätkällä huomioin, että jäähdytysneste haisee. Pätkän maalissa Henri Toi-vosen Talbotin konepelti oli auki ja Henkka totesi, että ”kansipahvi meni, kisa jäi tähän”. - Jäljellä oli kaksi pätkää ja ajattelimme, että ”meillä-hän on mahdollisuus voit-taa tämä ralli”. Sitä toiseksi viimeistä pätkää pääsimme muutaman sata metriä, kun keskeytimme kannentiivis-teen hajoamisen takia. Se jäähdytysnesteen haju oli-kin peräisin meidän autosta ja kisa jäi siihen.

Kädet jaksaa heilua

Vuoden 1981 ja 1982 rallei-hin Lampi osallistui 4-ryh-män Ford Escort BDA:lla. Lampi sai vuonna 1981 todistaa myös erään eri-koiskokeen maalissa pie-nimuotoista nyrkkitappelua.- Henkka Toivonen oli aja-nut ulos ja hän ei päästä-nyt peräänsä startannutta Ulf Grönholmia pätkällä ohi. Ajoimme Grönholmin

perässä ja kun saavuimme EK:n maaliin, Toivosen auton ympärillä Uffen, Hen-kan ja isä Paulinkin (Toi-vonen) kädet heiluivat sii-hen malliin, että päätimme Penan (Kuukkala) kanssa seurata tilannetta autos-tamme. Kuumia kavereita kaikki. Aika hässäkkä se oli, joka myöhemmin siitä rauhoittui ja Uffe vielä voitti sen rallin, Lampi hymyilee.

Lammen oma kilpailu vuonna 1981 päättyi kak-kossijalta keskeytykseen. Vielä tuolloinkin Tunturiral-lia ajettiin ilman nuotteja niin sanotusti pimeänä ral-lina.- Kokoomatauon jälkeisen pätkän alussa, ihan muu-tama sata metriä lähdöstä, oli yllättävä paikka. Grön-holm oli vienyt mutkasta jo penkat mennessään, ja kun me tulimme seuraavina paikalle niin ei meillä ollut mitään jakoa pysyä tiellä. Jäimme lumeen jumiin ja se kisa oli siinä, Lampi ker-too.Vuoden 1982 Tunturissa Lampi kaatoi BDA Escor-tinsa kovassa vauhdissa siten, että autoon ei tullut naarmuakaan.- Sinä vuonna lunta oli todella paljon. Ajoimme Timo Salosen ja Markku Alénin perässä. Yhdellä erittäin nopealla suoralla yksi loiva mutka oli aurattu ronskisti tyhjän päälle. Ajoin samaa linjaa kuin Salonen ja Alén, mutta minulla tie putosi alta ja imaisi auton täydessä vauhdissa sisä-penkkaan ja siitä katon kautta ympäri. Escort lensi helkkarin kauas tiestä, mutta jäi pyörilleen. Se oli käsittämätön lento. Autoon ei tullut naarmun naarmua.- Kun paikalliset tulivat apuun niin saimme reilun tunnin työn jälkeen auton takaisin tielle ja jatkoimme EK:n maaliin. Samalla pät-källä matkalle oli jäänyt myös Alén ja Kivimäki: Fia-tista oli mennyt moottori. Otimme Markun autoomme kaarien väliin kyytiin ja veimme maaliin. Ilkka jäi vahtimaan autoa, Lampi hymyili.

Kaksi viimeistä kisaa voit-toon

Kaksikko Lampi ja Kuuk-kala voittivat Tunturirallin vuosina 1983 ja 1994. Näi-den kahden voiton välissä eikä viimeisen voiton jäl-keen Lammen nimeä enää lähtöluettelossa nähty. Työt maailmalla estivät voittojen puolustamisen.- Monte Carlon MM-ralli ajettiin samaan aikaan. Vuodesta 1984 oli aluksi Audilla ja myöhemmin Mit-subishilla samaan aikaan rallissa töissä, siksi voitto-jen puolustaminen ei ollut mahdollista.- Ne kaksi voittoa tulivat lopulta helpolla. Meille ei tapahtunut näissä kilpai-luissa käytännössä mitään. Audilla voittaessa pätkällä vastaan tuli kelkkailija ja en vielä tänä päivänäkään tiedä, miten se kohtaami-nen kapeassa lumirännissä ei päättynyt törmäykseen. - Vuoden 1994 kisaan osallistuin Kreikan Akro-polis-ralliin rakennetulla Mitsubishi Galantilla ja autossa ei tietysti ollut läm-mityslaitetta. Se auto oli todella kylmä istua ja ajaa. Tulimme Penan kanssa Rovaniemelle kisaa edel-tävänä yönä suoraa Mon-testa, olimme hankkineet muutamalle pätkälle Kor-hosen Mikan tekemät nuo-tit, nuotitimme pari pätkää ennen Monacoon lähtöä ja pari pätkää yöllä ennen kil-pailun alkua. Muutamalle pätkälle meillä ei ollut nuot-teja ollenkaan.

Yli 40 vuotta maailmalla ral-leja kiertänyt Lampi sanoo, että hänelle kaksi rallia nousee ylitse muiden. - Ruotsin MM-ralli ja Arctic Lapland ralli. Ei sitä kos-kaan tiedä vaikka vielä tulisi Rovaniemellä ajettua. En tiedä kuinka kauan ne antavat pitää ajokorttia ja lisenssiä, mutta voihan sitä aina haaveilla.

Teksti: Marko MäkinenKuvat: Holger Eklund ja Marko Mäkinen

Tunturiralli on suuri seikkailuArctic Lapland –rallin kaksinkertainen voittaja Lasse Lampi:

Lasse Lampi ja Pentti Kuukkala voittivat ensimmäisen kerran Tunturin B-ryhmän Audilla vuonna 1983.

Lasse Lampi ja Pentti Kuukkala (vasemmalla) vuoden 1978 Tun-turirallissa valmiina matkaan.

Lammen ensimmäinen Tunturiralli 1977 päättyi Ruotsin puolella ulosajoon. Kuvan tilanteesta selvittiin ilman lumitöitä.

Page 23: - 3 - 28.-30.1 - arcticrally.fiarcticrally.fi/images/rallilehti/RALLILEHTI_2016_netti.pdf · Täällä myös maailmalle pyrkivät nuoret saavat kokemusta pitkän, kaksipäiväisen

51. Arctic Lapland Rally 28.-30.1.2016- 23 -

Page 24: - 3 - 28.-30.1 - arcticrally.fiarcticrally.fi/images/rallilehti/RALLILEHTI_2016_netti.pdf · Täällä myös maailmalle pyrkivät nuoret saavat kokemusta pitkän, kaksipäiväisen

51. Arctic Lapland Rally 28.-30.1.2016- 24 -

Läsnä Lapissa.

Tee edullinen sähkösopimus netissä

tai paikan päällä.

Koskikatu 27, PL 8013 96100 Rovaniemi puh. 016 331 6100 [email protected] www.energiapolar.fi

Polar TuntispotPäivän hintaan Nykyaikainen, sähköpörssiin sidottu sähkösopimus, jonka hinta seuraa markkinahintaa tunnin tarkkuudella.

Lapin TakuuTaatusti vakaaLapin Takuu on edullinen sähkösopimus, joka antaa pitkäaikaista ja pysyvää turvaa.

Lapin BIO+Ekologisesti lappilainenLapin BIO+ -sähkösopimus on ekologinen valinta. Lapissa tuotetun sähkön energialähteitä ovat mm. metsähake, kuori, tuuli ja vesi.

Edullista sähköä meiltä! Tee nyt järkevä lappilainen sähkösopimus. Kaikkialle Suomeen!

Miten käy Saudi-Arabian kuskille Tunturissa?Kuvassa Yazeed Al Rajhi vuoden 2015 Ruotsin MM-rallista, jossa hän sijoittui WRC2-luokan neljänneksi.

Kuva: Jarno Saari

Page 25: - 3 - 28.-30.1 - arcticrally.fiarcticrally.fi/images/rallilehti/RALLILEHTI_2016_netti.pdf · Täällä myös maailmalle pyrkivät nuoret saavat kokemusta pitkän, kaksipäiväisen

51. Arctic Lapland Rally 28.-30.1.2016- 25 -

Shell Erottajalta löytyy kaikki tarvittava ja positiivinen palvelu vuorokauden ympäri!

Liikenneasemamme on hyvä esimerkki hyvistä, luotettavista ja monipuolisista pal-veluista. Oli tarpeenasi sitten auton tank-kaaminen tai virkistävä kahvikupillinen, on meillä siihen mahdollisuus vuorokauden ympäri! Yksikönpäällikkö Jarkko ja muu henkilökuntamme varmistavat viihtyisän asioinnin ja koko porukkamme osaa myös valmistaa erittäin maistuvia ruokia, niin Sibylla -keittiön hampurilaisaterioita ja tuli-sia wingsejä, kuin Helmisimpukan perintei-siä aterioita; esimerkiksi Helmen itsetehdyt lihapullat ja muusi!

Palvelujamme on helppo hyödyntää, koska Shell Erottaja sijaitsee nelostien varressa,

aivan Rovaniemen keskustan tuntumassa. Aamun voi meillä aloittaa aamupalapöydän antimilla, tuoreella puurolla ja lämpimillä karja-lanpiirakoilla, tai yön pikkutunneilla tulla hake-maan vatsantäytettä herkullisilta ja edullisilta ruokalistoiltamme. Asemamme panostaa laa-tuun itsetekemissä ruoissa, vitriinin tuoreissa sämpylöissä ja omin käsin pyöritellyissä talon munkeissa. Tämä kaikki on ehdottomasti mais-tamisen arvoista, jopa kauempaakin tulevalle.

Arktisen ilmaston vallitessa ja pakkasten pauk-kuessa voi hyödyntää palvelumestariamme, joka hoitaa mielellään autosi tankkaamisen puolestasi - odotellessa voi nauttia kupillisen lämmintä maistuvien itseleivottujen kahvileipien

kera. Palvelumestarimme tarkistaa tarvittaessa myös esimerkiksi renkaiden ilmanpaineet tai oikean öljyn määrän ja jopa pesettää autosi puolestasi. Shell Erottajalta löytyy kaksi peh-moharjoilla varustettua autonpesuhallia ja juuri kyseiseen vuodenaikaan sopivat perfect pesut. Palvelumestarimme on käytettävissä Ma-Pe 10-18 ja La 9-15!

Olemme auki 24h vuorokaudessa ympäri vuoden!

Jarkko ja henkilökuntamme toivottaa sekä ral-likansan että muutkin erittäin lämpimästi terve-tulleiksi Shell Erottajalle!

5,90 €

A A M I A I S - S E T T I

KAHVI PIENI

JUUSTOSÄMPYLÄ

GRANINI-MEHU

Yhteishintaan

T E I L L E PA R E M PA A R U O K A A

AAMUPUURO

+2€ Shell ErottajaHallituskatu 22, Rovaniemi P. 016 312 621Avoinna joka päivä 24 h

Shel

lin ta

vara

mer

kkie

n kä

yttö

per

ustu

u Sh

ell B

rand

s In

tern

atio

nal A

G:n

myö

ntäm

ään

lisen

ssiin

St1

:lle.

Shell Perfect Premium -pesu

10€Osta 2,maksat toisesta vainEtu myös kiillotuspesusta.

Juustohampurilaisateria0,4 l juomalla

5,90€

Etu voimassa ostaessasi normaalihintaisen Premium- tai kiillotuspesun ja sitä ei voi yhdistää muihin etuihin.

Page 26: - 3 - 28.-30.1 - arcticrally.fiarcticrally.fi/images/rallilehti/RALLILEHTI_2016_netti.pdf · Täällä myös maailmalle pyrkivät nuoret saavat kokemusta pitkän, kaksipäiväisen

51. Arctic Lapland Rally 28.-30.1.2016- 26 -

Yli 2500 vaihtoautoa

Teollisuustie 22, 96300 Rovaniemi. puh. 020 777 2782. palvelemme ma-pe 9-18, la 10-15

joista kaikista voit tehdä kaupat Rovaniemellä

Puhelun hinta 0207-alkuiseen numeroon lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv 24%), matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv 24%)

Yli

rinta-jouppi.com

Henkilö- ja pakettiautojen sekä raskaan kaluston tiellenostot, hinaus- ja vinssaustyöt.

016 - 313 300

-sijaisautot ja matka jatkuu.

Haukkana paikallakun apua tarvitaan

– kaikkialla Lapissa

Keskeiset asemapaikkamme Pohjois-Suomessa: ROVANIEMI • SODANKYLÄ • KEMIJÄRVI • IVALO

LÄHIN APU TIEN PÄÄLLÄ

Rallipalvelut kehittyneet monipuolisiksi: Kuljettajat maailmalta Suomeen ajo-oppiin – kiinalaiset mukana rallissa!-Homma ei nykyään enää rajoitu siihen, että kut-summe kaverin tai useam-mankin Suomeen teemalla ”tule tänne niin ajellaan, minä näytän ensin ja sit-ten sinä jatkat siitä”. Sekin osio toki tehdään, mutta keskitymme laaja-alaisesti asioihin aina rengas- ja auton säätökysymyk-siä myöden. Täällä Arctic Lapland Rallyssa ulko-maiset kuljettajat saavat nuottiopetusta vaativassa maisemassa ja täällä saa vielä harjoitella nuoteilla ja tarkistaa niitä runsai-den kilometrien edestä. Haluamme, että asiak-kaamme ovat täysipai-noisesti kisassa mukana tavalla, joka saa heidät tuntemaan onnistumista. Kun kokonaisuuteen lisä-tään matkat, majoituk-set, ateriat ja tarvittaessa jopa ajopuvutkin niin puhumme oikeasti tuot-teesta nimeltä Fly&Drive, kertoo ST Motorsin Riku

Tahko tämän ja huomis-päivän rallipalveluista ulkomaalaisille.

Riku Tahkon mukaan alalla on monia toimijoita, ST Motors niistä yhtenä.-Kari Mäkelä Kannuksesta virittää autoja useiden ajet-tavaksi ja mm. täällä Rova-niemellä kalustoa hänellä on aina Ferrarista Mitsubishi Lanceriin. Tietoni mukaan rallimestari Juha Kankku-selle on myöhemmin tal-vella tulossa ralliopiskelijoita Kuusamoon aina Perusta saakka. Me ST Motorsilla teemme varmastikin jonkin-kokoista historiaa tuomalla kiinalaisen kuljettajan Don-giang Wangin karttureineen mukaan Arctic Lapland Rallyyn. Tässä kohdassa Arctic Lapland Rallyn orga-nisaation ja Heikki Porasen kokemus on ollut suureksi avuksi, kun olemme pohti-neet yhdessä, mikä luokka, mikä kilpailunumeron suu-ruusluokka jne. on kiinalais-

vieraillemme sopivin heidän rallinsa sujuvuuden kan-nalta, Riku Tahko jatkaa.

Muutama vuosi sitten Riku Tahko teki valmennus- ja opetuspaketin rallycros-sässä Toomas ”Topi” Heikki-selle. Topi oli tuolloin v.2010 tehnyt juuri kalustodiilin ruotsalaisen Per Eklundin SuperCar-Saabista, mutta neliveto-ym. kokemus oli oikeastaan nolla.-Topin tiimi vuokrasi ST Motorsista entisen ralli-Mit-sun ja sitten alettiin hieroa koko talven ajan mm. Kiteen ja Joensuun RC-ratoja suu-della hartaudella. Paneu-duimme nelivetoisen aja-miseen, joka on melkoisen erilaista kuin vaikkapa taka-tuuppari-kaksivetoisella. Topi voitti heti SM-avauk-sen Ahvenistolla, joka oli kaikkien mielestä tieten-kin vahinko. Seuraavassa kisassa Hyvinkäällä Topi oli

syödä jo kaksi kisamakka-

raa ennen kuin kakkonen tuli vasta maaliin! Sitä rataa Suomen mestariksi maksi-mipistein. Olin koko kauden ja seuraavan kansainväli-sen kauden Topin sparraa-jana ja ajotaktiikkavalmen-tajana ja homma rokkasi komeasti. Topin ja minun projekti oli tyyppiesimerkki monipuolisesta ja osuvasta paketista kuljettajan tarpei-siin. Tätä me ST Motorsissa haluamme tarjota asiakkail-lemme, Riku Tahko perus-telee.

-Ki inala iskul jet ta jamme lisäksi vuoden 2016 Tuntu-riin starttaa Mitsu evo ysil-lämme 23 vuoden tauon jälkeen ainakin vanhem-malle rallipolvelle tuttu Olof Wikström kartturinaan Veijo Vyölykkä. Olof saa osta-maansa kokonaisuuteen liit-tyen tietenkin auto- ja ren-gaspalvelut täydellisenä, mutta myös valmennusta, opetusta ja perehdyttämistä tarvittavan määrän. Autot,

renkaat ja kaikki muutkin asiat ovat muuttuneet 35 vuodessa melkoisesti ja me ST Motorsissa haluamme, että Olof nauttii ja viihtyy kil-pailun ilmapiirissä, Riku jat-kaa.

-Matti Häkkilä – Kaiju Strandberg ovatkin jo koke-neita Tunturin kiertäjiä ja ovat tänäkin vuonna liik-keellä Extreme-luokan BMW 325:llä. Myös kisan isä-poikapari Tomi ja Timo Tuominen ajavat jälleen nolla-autoa kalustonaan

oma Mitsunsa, jonka huol-losta ST Motors vastaa.

-Tervetuloa seuraamaan kil-pailua ja myöskin juttusille. Pohditaan, josko juuri Sinä olisit seuraava ajava asi-akkaamme niin Tunturissa kuin muuallakin, Riku Tahko ehdottaa lopuksi.

Teksti: Harri Pöntinen Kuvat: Riku Tahkon arkisto

Topi Heikkisen ja Riku Tahkon yhteistyö ajamisen, ajattamisen ja kilpailutaktiikan suhteen oli menestyksekäs luku suomalaista ral-

Page 27: - 3 - 28.-30.1 - arcticrally.fiarcticrally.fi/images/rallilehti/RALLILEHTI_2016_netti.pdf · Täällä myös maailmalle pyrkivät nuoret saavat kokemusta pitkän, kaksipäiväisen

51. Arctic Lapland Rally 28.-30.1.2016- 27 -

WWW.ARCTICRALLY.FI

Page 28: - 3 - 28.-30.1 - arcticrally.fiarcticrally.fi/images/rallilehti/RALLILEHTI_2016_netti.pdf · Täällä myös maailmalle pyrkivät nuoret saavat kokemusta pitkän, kaksipäiväisen

51. Arctic Lapland Rally 28.-30.1.2016- 28 -