29.1 Úsečky- grafický součet, rozdíl a násobek

Click here to load reader

 • date post

  01-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  101
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika. 29.1 Úsečky- grafický součet, rozdíl a násobek. Zamysli se , jak je možné zjistit výšku budovy , když - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of 29.1 Úsečky- grafický součet, rozdíl a násobek

Snmek 1

29.1 seky- grafick souet, rozdl a nsobek

Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Matematika

Autor: Mgr. Blanka Prov

Zamysli se, jak je mon zjistit vku budovy, kdyv, kolik m pater a jak vysok je jedno patro.Poppad jak vysok je rozhledna nebo v, kdyzn poet schod a jejich vku.

1Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace29.2 Co ji vme?Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Matematika

Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Matematika

Vm, co je seka a umm zmit jej dlku. BA

Mme pravtkem.Zapisujeme : AB = 7 cm

teme : Dlka seky AB je 7 cm.Vm, e jednou z monost porovnvn seekje jejich zmen a porovnn namench hodnot. Znm jednotky dlky. 1 cm = 10 mm 1 dm = 10 cm = 100 mm centimetr.. cm milimetr.. mm decimetr.. dm

2Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace29.3 Grafick souet seekElektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Matematika

Co je grafick souet seek?

Grafickm soutem seek je seka, jej velikost se rovn soutu dlek danch seek.Sestroj grafick souet seek AB a CD.ABCD1. Narsuji pmku p a na n zvolme bod A.AB=Cp2. Pomoc krutka peneseme postupn seky na polopmku.Dseka AD je grafickm soutem seek AB a CD.Plat : |AD| = |AB| + |CD|3Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace29.4 Grafick rozdl seekElektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Matematika

Co je grafick rozdl seek?

Grafick rozdl seek je seka, jej velikost se rovn rozdlu dlek danch seek.Sestroj grafick rozdl seek AB a CD.ABCD1. Na del seku naneseme od jejho krajnho bodu krat seku.B=C2. Vyzname seku, kter je grafickm rozdlem seek.Dseka AD je grafickm rozdlem seek AB a CD.Plat : |AD| = |AB| - |CD|A4Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace29.5 Grafick nsobek sekyElektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Matematika

Co je grafick nsobek seky?

Grafick nsobek seky je seka, jej velikost se rovn nsobku dlky dan seky.Narsuj seku CD = AB + AB.AC2. Pomoc krutka peneseme postupn seky na polopmku.seka CD je dvojnsobkem seky AB. Plat : AD = 2 . ABa1. Narsuji pmku p a na n zvolme bod C.BpaaD5Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizaceElektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Matematika

2. Narsuj libovoln trojhelnk, tverec a obdlnk. Zjisti obvod danch obrazc: a) vpotem. b) pomoc grafickho soutu seek. Porovnej oba vsledky.29.6 Procvien a pklady 1. Narsuj seku AB o dlce 8 cm a seku CD o dlce 5 cm. a) Narsuj a zapi grafick souet seek AB a CD. b) Narsuj a zapi grafick rozdl seek AB a CD. c) Narsuj seku KL tak, aby byla dvojnsobkem seky AB. d) Narsuj seku PR tak, aby byla trojnsobkem seky CD.

3. Zamysli se, kde vude lze vyut znalost o: a) grafickm soutu seek. b) grafickm rozdlu seek. c) grafickm nsobku seky.

6Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace29.7 Graphical sum, difference, multiple Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Matematika

grafick souet

graphical sumgraphical multiple graphical differencegrafick rozdlgrafick nsobekc = a + bc = a - bc = a + a = 2 . a7Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace29.8 Test znalostSprvn odpovdi:Grafick souet vyjaduje zpis:

a) AD = AB + CD b) AD = AB - CD c) AD = AB . CD d) nelze vyjdit

3. Grafick nsobek nevyjaduje zpis: a) CD = AB . AB b) CD = 3 . AB c) CD = 2 . AB d) CD = 8 . AB Grafick rozdl vyjaduje zpis:

a) AD = AB . CD b) nelze vyjdit c) AD = AB - CD d) AD = AB + CD

4. Grafick souet seek je mon vyut pi vpotu :

a) obsahu tverce b) obvodu trojhelnku c) obsahu obdlnku d) pravho hlu

acab

Test na znmkuElektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Matematika

8Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizaceElektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Matematika

29.9 Pouit zdroje, citaceBLAKOV,R., VAUROV,M., Matematika pro 4.ronk zkladnch kol 3.dl 2.vyd. Ve: Alter, 2003. ISBN 80-85775-98-0Obrzky z databze Klipart

Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace9AutorMgr. Blanka ProvObdob07 12/2012Ronk4. ronkKlov slovaGrafick souet, rozdl a nsobek seekAnotacePrezentace popisujc grafick souet, rozdl a nsobek seek.

29.10 AnotaceElektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Matematika