24 МАЙ ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕОСТ И КУЛТУРА ... · PDF...

Click here to load reader

 • date post

  26-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 24 МАЙ ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕОСТ И КУЛТУРА ... · PDF...

 • Брой 6 (161 ) 25 ЮНИ 2019 год.

  Издание на Oбщинската

  администрация

  Мисъл на броя: “Всичко в живота са спомени, с изключение на един настоящ момент, който преминава покрай нас толкова бързо, че едва го улавяме.” Тенеси Уйлямс

  Община Вълчи дол Област Варна

  ISSN 2603-5634

  РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

  ВЪЛЧИ ДОЛ

  (стр. 2 ) (стр.6 и 7)(стр.8 )(стр. 4 и 5 )стр. 3 )

  СЪБИТИЯ В ОБЩИНА

  ВЪЛЧИ ДОЛ

  ТРАДИЦИЯ И

  ВЯРА

  КУЛТУРА И СПОРТ

  изданието се разпространява безплатно

  НОВИНИ В ОБЩИНА

  ВЪЛЧИ ДОЛ

  Деня на българската просвета, култура и на славянската писменост. Делото на светите братя Кирил и Методий и техните ученици е велико, защото ни е съхранило като нация в трудни времена. То отразява в най-пълна степен стремежа на народа ни към просвещение и духовно израстване.Двамата създатели били посрещнати в българските земи с отворени обятия, защото нашият народ

  винаги е търсил пътя към просвещението и духовното. 24 май носи особен ореол. Неслучайно в нашето съзнание той е заел мястото на най-истинския и най-български празник. Затова всяка година го отбелязваме с

  много вълнение, вяра и от сърце. Виждаме го и днес , в ентусиазма и възторга на учители и ученици, на млади и възрастни.

  24 МАЙ ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕОСТ И КУЛТУРА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 • Екип 2000 ВЪЛЧИ ДОЛ 2

  ОбУ „Васил Левски“-с. Михалич работи по проект „Заедно постигаме повече”, финансиран от ЦОИДУЕМ

  През учебната 2018/2019 година ученици, родители и учители от ОбУ „Васил Левски“ с. Михалич работят като партньор по проект „Заедно постигаме повече” на СУ ”Васил Левски” – гр. Вълчи дол.

  В изпълнение на Дейност 3.”Конференции, обучения, семинари” членовете на Родителския клуб, съвместно с родителските клубове на другите две учи- лища, партньори по проекта участваха в обучение на тема „Родителско наставничество“, проведено на 04.11.2018 г. в КК „Барите“-с. Чернево. Лекторът Жанна Василева – експерт в ЦМЕДТ „Амалипе” представи теоретичната част чрез презентации на тема „Родители, учители и ученици – заедно постигаме повече“ и „Позитивна образователна среда“. Показан бе филмът „Два ромски свята“ и чрез дискусията след него се стигна до заключение, че образованието е ключът към личностното развитие на подрастващото поколение. На 16.03.2019 г. бе проведено съвместно обучение на родители и учители на тема „Взаимодействие на училището и родителите“. Участниците от трите училища бяха разделени по групи и изпълняваха различни казуси: „Каква е нашата цел, какво очакваме да постигнат децата ни?“, „Какво могат да направят родителите, за да мотивират децата си за учебен труд?“. Създадена бе благоприятна атмосфера на доверие и взаимно разбиране. Всички достигнаха до извода, че за да има ефективно и качествено образование трябва да сме в крак с промените, да каним родителите да участват и да се чувстват ангажирани в училищния живот, по начин, който е удобен и възможен и за тях самите.

  На 10.11.2018 г. в КК„Барите“, с.Чернево обучение преминаха и доброволческите клубове на трите училища на тема „Доброволчеството като кауза. Инициативи за работа с децата в риск от отпадане“. Учениците се запознаха със същността и спецификата на доброволческия клуб, правата и отговорностите на доброволеца.

  Според заложеното в Дейност 4. „Работилница за родители” членовете на Родителския клуб, съвместно с учителя-координатор проведоха тематични родителски срещи с родители на ученици от 1 до 7 клас. В нетрадиционна атмосфера бяха разискани теми за структурата и ролята на семейството, за видовете родителски стилове на възпитание, за включването на родителите в училищния живот. Проведена бе и среща с родители и ученици на тема „Превенция на ранните бракове“. Учeниците и родителите решаваха казуси и коментираха житейски ситуации. Лекторът Жанна Василева остана очарована от трезвите и зрели отговори на ученичките, които представяха отговорите на своите екипи.

  След въвеждащото обучение на доброволците бе сформиран Доброволческия клуб на ОбУ „Васил Левски“, с.Михалич. Планирани бяха доброволче- ските инициативи, които предстоеше да се изпълнят през годината. За Деня на народните будители – 1 ноември, доброволците запознаха учениците от 4 и 5 клас с живота и дейността на народните будители. В навечерието на Коледа участваха в подготовката на коледното тържество. Отбелязаха Световния ден на диабета с разговор на тема „Замени десерта с плод“ с ученици от 7, 8 и 9 клас и лекция от специалист-медик. Учениците от доброволческия клуб организираха тържество за 3 март – Националния празник на България. За Световния ден на гората - 21 март бяха засадени дръвчета в училищния двор, за 21 април – Световния ден на Земята се организира почистване на двора на училището, варосаха се дърветата и освежаване на цветните лехи и алпинеума.

  По проекта в училището бе създаден и клуб „Учим, творим, успяваме”, насочен към дейности, които са съобразени с културните различия на учениците. Чрез активното включване на учениците и родителите в различни прояви, свързани с културата, религията и езика на етническите малцинства се осъществява по-успешна социализация и самоопределяне на участниците. В градската библиотека се проведе инициативата „Книгата – прозорец към света“. Участниците отбелязаха празниците – ромски, български – Коледа, Б