· PDF file 2021. 3. 13. · 4 | Systemy kontroli dostępu Katalog produktów...

Click here to load reader

 • date post

  15-Jul-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of · PDF file 2021. 3. 13. · 4 | Systemy kontroli dostępu Katalog produktów...

Spis treci Systemy kontroli dostpu firmy Bosch 3
Oprogramowanie 5
Building Integration System – Access Engine (BIS-ACE) 5
Funkcje kontroli dostpu w skrócie* 6
Podstawowe funkcje kontroli dostpu 6
Funkcje administracyjne 6
Access Management System – przykad projektu systemu 8
Licencje na oprogramowanie 9
Powiadczenia 16
Moduowy kontroler dostpu 18
Systemy kontroli dostpu firmy Bosch
Dzisiejsze wyzwania Dlaczego potrzebny jest system kontroli dostpu?
Rosnce zapotrzebowanie na zabezpieczenia
Bardziej elastyczne modele czasu pracy
Dlaczego kontrola dostpu jest tak wana? Typowe zastosowania
Kontrola dostpu to jeden z najwaniejszych podsystemów instalacji zabezpiecze
Dostp w firmie
Ochrona zabezpieczonych obszarów
Systemy kontroli dostpu firmy Bosch
Niezawodne, uniwersalne, skalowalne Kontrola dostpu ma kluczowe znaczenie w obecnych systemach bezpieczestwa. Rosnca potrzeba kontroli dostpu do budynków, stref w budynkach i obszarów, bardziej elastyczne modele czasu pracy i niedoskonaoci mechanicznych zabezpiecze sprawia, e konieczny jest nowoczesny i niezawodny system kontroli dostpu. Bosch ma w swojej ofercie kompletne, niezawodne i skalowalne rozwizania kontroli dostpu przeznaczone dla rednich i duych obiektów.
Gówne zalety kontroli dostpu Inwestycje we waciw technologi s kluczem do ochrony pracowników i goci oraz rentownoci firmy. Mimo e kada firma chce by moliwie otwarta na kontakt z klientem, konieczne jest zapewnienie maksymalnej ochrony przed nieupowanionymi intruzami.
Kompleksowe rozwizania w kadym przypadku Systemy kontroli dostpu firmy Bosch stanowi elastyczne rozwizanie dopasowane do kadego projektu.
W naszej ofercie znajduj si wszystkie elementy systemów kontroli dostpu z rónych opcji oprogramowania, a take kontrolery do rónych czytników i metody powiadcze dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Najnowoczeniejsze i najbardziej zaawansowane funkcje oraz metody szyfrowania zapewniaj najwyszy poziom ochrony danych oraz pen zgodno z przepisami dotyczcymi prywatnoci. Dziki skalowalnoci komponentów poziom bezpieczestwa systemu rozwija si wraz z potrzebami. Nasz zespó pomocy technicznej i szkole suy pomoc w konfiguracji systemów odpowiednio do wymaga klienta.
Oprogramowanie do zarzdzania kontrol dostpu Oprogramowanie Access Engine do Building Integration System to idealne rozwizanie do kontroli dostpu, przeznaczone dla duych i zoonych obiektów, takich jak lotniska czy stadiony. Access Management System to nasze oprogramowanie do zarzdzania rednimi i duymi obiektami, takimi jak biura czy placówki opieki zdrowotnej. Wersja Access Professional Edition to idealny wybór w przypadku obiektów podstawowych, takich jak budynki biurowe czy sklepy detaliczne. Wszystkie warianty oprogramowania s kompatybilne z rozwizaniem Access Modular Controller i mona je czy z szerok gam naszych czytników i wariantów powiadcze.
Udokumentowana wiedza w sektorze zabezpiecze
Ekspert w dziedzinie rozwiza pionowych Ponad 35 lat dowiadczenia w dziedzinie kontroli
dostpu Punkty obsugi rozlokowane na caym wiecie
Lotniska Opieka
Oprogramowanie
Access Professional Edition (APE) dla obiektów o redniej wielkoci
atwe w obsudze oprogramowanie z intuicyjnym graficznym interfejsem uytkownika (GUI)
Integracja z funkcjami innych producentów, takimi jak czas pracy i obecno oraz z innymi systemami kadrowymi za pomoc interfejsu API
Obsuga protokou Open Supervised Device Protocol (OSDPv2 secure channel) do komunikacji dwukierunkowej z czytnikiem i kontrolerem
Do biurowców, sklepów detalicznych itd. Funkcje administracyjne dla maksymalnie:
− 512 czytników − 10 000 posiadaczy kart identyfikacyjnych − 16 stanowisk pracy w tym samym czasie
Access Management System (AMS) do obiektów od redniej do duej wielkoci
atwe w uyciu, skalowalne i elastyczne oprogramowanie z intuicyjnym graficznym interfejsem uytkownika (GUI)
Integracja z funkcjami innych producentów, takimi jak czas pracy i obecno oraz innymi systemami kadrowymi za porednictwem interfejsu API
Integracja z BVMS i innymi systemami zarzdzania obrazami wideo
Integracja z centralami alarmowymi B i G Series Obsuga protokou Open Supervised Device
Protocol (OSDPv2 secure channel) do komunikacji dwukierunkowej z czytnikiem i kontrolerem
Szyfrowana baza danych i komunikacja na wszystkich etapach
Do budynków biurowych i rzdowych, instytucji edukacyjnych, szpitali itp.
Funkcje administracyjne dla maksymalnie: − 400 stref − 10 000 drzwi − 200 000 posiadaczy kart identyfikacyjnych − 40 stanowisk pracy w tym samym czasie
Building Integration System – Access Engine (BIS-ACE) dla duych i zoonych obiektów
Niezawodne i wysoce skalowalne oprogramowanie Integracja z systemami wizyjnymi, sygnalizacji poaru
lub wamania oraz z systemami nagonieniowymi za porednictwem Building Integration System (BIS)
Integracja produktów innych producentów, takich jak rejestracja czasu i obecnoci, zarzdzanie gomi i automatyzacja budynków za porednictwem otwartych protokoów (OPC) i interfejsu API
Obsuga protokou Open Supervised Device Protocol (OSDP V2 secure channel) do komunikacji dwukierunkowej z czytnikiem i kontrolerem
Rozwizanie dla transportu publicznego, infrastruktury krytycznej, przemysu itd.
Obsuga topologii wieloserwerowej Funkcje administracyjne dla maksymalnie:
− 400 stref − 10 000 drzwi na serwer − 400 000 posiadaczy kart na kontroler terenowy (AMC) − 80 stanowisk pracy na serwer − 200 000 detektorów na serwer
Prostota Przyjazne dla uytkownika narzdzia i graficzny interfejs uytkownika umoliwiaj atw instalacj, konfiguracj i obsug.
Inwestycja przyszociowa AMS rozszerza si razem z Twoimi potrzebami dziki trzem rónym typom licencji: moesz rozpocz od systemu Lite i przeczy si na wersj Plus lub Professional, gdy zwiksz si Twoje wymagania w zakresie zabezpiecze. W przypadku koniecznoci dalszej rozbudowy systemu mona nawet wybra opcj BIS-ACE.
Inwestycja przyszociowa Minimalizacja kosztów pocztkowych inwestycji dziki APE, a nastpnie przejcie na bardziej zaawansowane rozwizanie AMS lub BIS-ACE zalenie od potrzeb – z uyciem tych samych komponentów sprztowych.
Maksymalna odporno Dodatkowa trzecia warstwa bezpieczestwa – Master Access Controller – midzy serwerem a kontrolerami zapewnia komunikacj midzy kontrolerami nawet w przypadku awarii serwera.
Elastyczno i integracja Moduowy system umoliwia czenie rónych funkcji bezpieczestwa, zabezpiecze i zarzdzania budyn- kiem zarówno firmy Bosch, jak i innych producentów, aby uzyska optymalnie dopasowane rozwizanie.
Inwestycja przyszociowa System BIS-ACE ronie wraz z wymaganiami uytkownika, umoliwiajc skonfigurowanie duego systemu zoonego z wielu serwerów, który pozwala na dodawanie rónych integracji w miar potrzeb.
Prostota Wydajne i atwe w obsudze narzdzia do konfiguro- wania systemu oraz intuicyjny, nowoczesny interfejs graficzny zapewniaj pynne dziaanie i wygod.
Maksymalna odporno na awarie Dodatkowa trzecia warstwa bezpieczestwa – Master Access Controller – midzy serwerem a kontrolerami zapewnia komunikacj midzy kontrolerami nawet w przypadku awarii serwera.
6 | Systemy kontroli dostpu Katalog produktów
Funkcje kontroli dostpu w skrócie*
Podstawowe funkcje kontroli dostpu
karta, kod PIN, biometria Uytkownik konfiguruje tryb weryfikacji lub identyfikacji
w czytniku Po uwierzytelnieniu czytnik wysya informacje do
kontrolera, po czym kontroler wysya zapytanie do serwera, czy uytkownik ma uprawnienie wstpu
Kontroler przyznaje dostp lub odmawia
Uwierzytelnianie wielopoziomowe (weryfikacja)
Uytkownik musi uy co najmniej dwóch metod uwierzytelniania, np. karty i kodu PIN
Dostp mona uzyska tylko wtedy, gdy osoba zostanie pozytywnie zweryfikowana przy uyciu obu metod
Funkcje administracyjne
Wprowadzanie i usuwanie pracowników Jedno okno dialogowe rejestracji suy do atwego
zbierania i przekazywania wszystkich informacji o posiadaczach kart identyfikacyjnych, takich jak dane, zdjcia, kody PIN i funkcje biometryczne
Obsuga rejestracji zabezpieczonych danych karty Bosch z MIFARE DESFire
Posiadaczom kart identyfikacyjnych mona przypisa wicej ni jedn kart, a nawet karty alarmowe
W przypadku posiadaczy kart identyfikacyjnych VIP mona konfigurowa specjalne funkcje, np. prawo do staego otwierania drzwi lub automatycznego przywoywania windy przy wejciu do budynku
lub
* Wszystkie funkcje s dostpne we wszystkich trzech opcjach oprogramowania (APE, AMS, BIS-ACE)
Wysoki poziom bezpieczestwa Wygoda Szybko
Wydajno Zgodno z przepisami
Zaawansowane funkcje kontroli dostpu
Funkcja zapobiegajca podwójnemu przejciu.
Uytkownik 1 skanuje swoj kart identyfikacyjn i przechodzi do obszaru objtego kontrol dostpu
Uytkownik 2 nie ma uprawnie, aby wej do budynku Uytkownik 1 przekazuje swoj kart identyfikacyjn
uytkownikowi 2, aby take móg wej do obszaru objtego kontrol dostpu
Funkcja zapobiegajca podwójnemu przejciu zapewnia, e ponowne wejcie jest moliwe tylko wtedy, gdy posiadacz karty uprzednio wyszed ze strefy lub upyn wyznaczony czas
System nie zezwoli na wejcie uytkownikowi 2
Weryfikacja wideo Uytkownik da dostpu, przedstawiajc powiadczenia Kamera wideo jest instalowana przy drzwiach, dziki
czemu pracownik ochrony moe korzysta z obrazu wideo na ywo
Zdjcie posiadacza karty i informacje, takie jak nazwisko lub numer pracownika, a take obraz wizyjny w czasie rzeczywistym s widoczne w wyskakujcym okienku na licie zdarze operatora
Pracownik ochrony sprawdza, czy osoba przy drzwiach jest upowanionym posiadaczem karty
Pracownik ochrony wpuszcza t osob lub odmawia dostpu
Zarzdzanie poziomem zagroenia Wystpuje podwyszony lub niszy poziom
bezpieczestwa Zachowanie wszystkich zdefiniowanych drzwi mona
zmieni za pomoc jednego kliknicia na stacji roboczej operatora, poprzez nacinicie przycisku awaryjnego lub przyoenie specjalnie skonfigurowanej karty awaryjnej do czytnika
rodki bezpieczestwa s inicjowane w cigu kilku sekund przez pracownika ochrony, posiadacza karty alarmowej lub przez dowoln osob, która korzysta z przycisku alarmowego
Drzwi mona wstpnie skonfigurowa w taki sposób, aby dziaay w rónych trybach: np. blokada lub stay tryb otwierania
Moliwe poziomy zagroenia: ataki, poar Moliwe niskie poziomy zagroenia: wydarzenie
sportowe, dzie rodzinny w przedsibiorstwie, spotkanie rodziców w szkole
Wysoki poziom bezpieczestwa Zapobieganie nieprawidowemu uyciu kart
Wysoki poziom bezpieczestwa Zapobieganie nieprawidowemu wykorzystywaniu powiadcze
Wysoki poziom bezpieczestwa na terenie obiektu
Szybka reakcja w sytuacjach krytycznych
8 | Systemy kontroli dostpu Katalog produktów
Access Management System – przykad projektu systemu
Rozmiar systemu
Funkcje AMS Funkcje AMC Funkcje czytnika
Maks. 10 000 drzwi Maks. 200 000
uytkowników kart identyfikacyjnych
z weryfikacj wideo za porednictwem BVMS
Magistrale 2 RS-485
TCP/IP, RS-485
Obsuga rónych technologii (125 kHz i 13,56 MHz)
Obsuga Wiegand i RS-485
Element drzwi Typ elementu
Czytniki ARD-AYBS6380, ARD-FPBEW2-H2, ARD-SER90-WI
Styk magnetyczny ISN-CSM35-W
Przycisk REX 4710760047
Oprogramowanie AMS 1 x AMS-BASE-PLUSxx*, 1 x AMS-XDRS- 128Vxx, 2 x AMS-XCLI-1Vxx
Kontroler APC-AMC2-4R4CF, APC-AMC2-4WCF
Serwer i klient BVMS
Wiegand maks. 120 m
ASL-APE3P-BASE ASL-APE3P-BEXT
Licencje podstawowe
Li ce
nc je
A P
Licencje rozsze- rzajce
Licencja na rozszerzenia wideo
Licencja na dodatkowy system offline (Pegasys)
Licencja na limitowan liczb do 512 czytników
Licencja na dodatek Milestone XProtect
Licencja, SDK dla danych posiadaczy kart
AMS-BASE-LITExx* AMS-BASE-PLUSxx AMS-BASE-PROxx
Li ce
nc je
A M
Licencja na 10 000 iden- tyfikatorów
Licencja na 50 000 iden- tyfikatorów
Licencja na 32 drzwi
Licencja na 128 drzwi
Licencja na 512 drzwi
Licencja na 1 serwer MAC
Licencja na 5 serwerów MAC
BIS 4.x* Licencja podstawowa
Licencje na funkcje
BIS 4.x Multi-Server Connect na kady serwer
BIS 4.x BVMS Connectivity
AUE 4.x Licencja podstawowa
ACE 4.x Licencja podstawowa
ACE 4.x Interfejs programistyczny aplikacji (API)
VIE 4.x Licencja podstawowa
ACE 4.x 32 dodatko- we drzwi
ACE 4.x 128 dodatko- wych drzwi
ACE 4.x 512 dodatko- wych drzwi
ACE 4.x 25 dodatko- wych drzwi Offline
ACE 4.x 25 bezprze- wodowych drzwi online
ACE 4.x 1 dodatkowa usuga MAC
ACE 4.x 10 dodatko- wych usug MAC
ACE 4.x dodatkowa szafka na klucze
Licencje na oprogramowanie
* Zalenie od wersji
Sprzt
Moduowy kontroler dostpu
Niezawodno Dziki moliwoci pracy w trybie offline oraz dodatkowym moduom akumulatora kontroler AMC pracuje bez przerwy. Aby nie dopuci do utraty danych, w pamici mona przechowywa do dwóch milionów zdarze w trybie offline.
Szybka instalacja Dziki moduowej koncepcji planowanie oraz zaopatrywanie jest proste. Dziki wywietlaczowi usug mona szybko rozwiza problemy oraz przeprowadzi konserwacj systemu. Aktualizacje danych posiadaczy kart zajmuj kilka sekund z wykorzystaniem szybkiego i niezawodnego interfejsu hosta Ethernet.
Inwestycja przyszociowa Dziki modularnej koncepcji system mona rozbudowa i dostosowa do przyszych potrzeb oraz zmian technologicznych.
Czytniki i powiadczenia
Czytniki zblieniowe Czytniki zblieniowe peni rol interfejsu midzy kart zblieniow i kontrolerem dostpu. Dane s przesyane z karty do czytnika w pamie czstotliwoci 125 kHz.
Czytniki inteligentne Czytniki inteligentne peni rol interfejsu midzy kart inteligentn i kontrolerem dostpu. Dane s przesyane z karty do czytnika w pamie czstotliwoci 13,56 MHz. Bosch zapewnia wszystkim klientom najwysze standardy zabez- piecze dziki zastosowaniu niepowtarzalnych elementów danych Bosch. Wszystkie czytniki kart inteligentnych RS-485 s wyposaone w specjalistyczne oprogramowanie ukadowe do uzyskiwania dostpu do bezpiecznego sektora i odczytuj kod Bosch na kartach inteligentnych.
Inteligentny kontroler zarzdzania dostpem Przeprowadza niezalene kontrole autoryzacji
w punktach dostpu, podejmuje decyzje o dostpie, steruje siownikami oraz rejestruje zdarzenia przejcia (nawet w trybie offline)
Zaprojektowany specjalnie do pracy z systemami APE, AMS i BIS-ACE
Obsuga bezpiecznego kanau RS-485/OSDPv2 oraz technologii Wiegand
Funkcje offline Funkcje administracyjne dla maksymalnie:
− 8 czytników − 400 000 posiadaczy kart identyfikacyjnych
Firma Bosch oferuje szeroki zakres czytników i kart, poczwszy od w peni wyposaonych zaawansowanych rozwiza, a po ekonomiczne mechanizmy uruchamiajce. Wikszo modeli jest dostpnych z klawiatur lub bez klawiatury albo z wersjami biometrycznymi. Obsuga Wiegand i RS-485 (OSDPv2 SC) zapewnia bezproblemow prac naszych rozwiza w poczeniu z dowoln technologi. Nasz zespó pomocy technicznej pomoe w wybraniu optymalnego systemu.
Poziom bezpieczestwa czytników
Obsuga zakodowanych powiadcze Bosch MIFARE
Bezpieczna komunikacja za pomoc szyfrowania AES 128bit
Obsuga najnowszej bazy danych SQL
Protokó hosta zabezpieczonego AES 128bit zaszyfrowany
Protokó hosta zabezpieczonego AES 128bit zaszyfrowany
Protokó hosta zabezpieczonego AES 128bit zaszyfrowany
Wiegand
Czytniki zblieniowe
na ocienic
Zgodno z kontrolerami Bosch AMC2-4WCF, APC-AMC2-2WCF, AEC, B/G-Series
AMC2-4WCF, APC-AMC2-2WCF, AEC, B/G-Series
Urzdzenie autonomiczne AMC2-4WCF, APC-AMC2-2WCF, AEC, B/G-Series
Zgodno oprogramowania APE, BIS-ACE, AEC, AMS APE, BIS-ACE, AEC, AMS APE, BIS-ACE, AEC, AMS APE, BIS-ACE, AEC, AMS
Interfejsy Wiegand Wiegand Wiegand Wiegand
Obsugiwany protokó Wiegand Wiegand Wiegand Wiegand
Poczenie z panelem Elastyczny przewód wieloyowy Elastyczny przewód wieloyowy Zespó zacisków Elastyczny przewód wieloyowy
Obsugiwana technologia powiadczania
Kod Bosch – – – –
Zasilanie 5–16 V DC 5–16 V DC 10–16 V DC 5–16 V DC
Klasa ochrony IP55 IP55 IP55 IP65
Maksymalna odlego odczytu 13 cm 6 cm 6 cm 8 cm
Klawiatura Nie Nie Tak Nie
Wymiary (wys. x szer. x g.) 152 x 43 x 25,4 mm (wewntrz i na zewntrz)
79,6 x 44 x 17 mm (wewntrz i na zewntrz)
133 x 70 x 35 mm (wewntrz i na zewntrz)
80 x 40 x 13 mm (wewntrz i na zewntrz)
12 | Systemy kontroli dostpu Katalog produktów
Nazwa LECTUS secure 1000 WI LECTUS secure 4000 WI LECTUS secure 5000 WI LECTUS secure 9000 WI
Opis elementu Czytnik kart, iCLASS, Wiegand
Bezdotykowy czytnik kart, iCLASS, Wiegand
Czytnik kart z klawiatur, iCLASS, Wiegand
Bezdotykowy czytnik kart, iCLASS, Wiegand
Numer CTN ARD-SER10-WI ARD-SER40-WI ARD-SERK40-W1 ARD-SER90-WI
Zgodno z kontrolerami Bosch AMC2-4WCF, APC-AMC2- 2WCF, AEC, B/G-Series
AMC2-4WCF, APC-AMC2- 2WCF, AEC, B/G-Series
AMC2-4WCF, APC-AMC2- 2WCF, AEC, B/G-Series
AMC2-4WCF, APC-AMC2- 2WCF, AEC, B/G-Series
Zgodno oprogramowania APE, BIS-ACE, AEC, AMS APE, BIS-ACE, AEC, AMS APE, BIS-ACE, AEC, AMS APE, BIS-ACE, AEC, AMS Interfejsy Wiegand Wiegand Wiegand Wiegand Obsugiwany protokó Wiegand Wiegand Wiegand Wiegand Poczenie z panelem Elastyczny przewód
wieloyowy Zespó zacisków Zespó zacisków Zespó zacisków
Obsugiwana norma ISO 14443A, ISO 15693, ISO 14443B
ISO 14443A, ISO 15693, ISO 14443B
ISO 14443A, ISO 15693, ISO 14443B
ISO 14443A, ISO 15693, ISO 14443B
Obsugiwana technologia powiadczania
MIFARE Classic, MIFARE DESFire, iCLASS, iCLASS SE, Seos
MIFARE Classic, MIFARE DESFire, iCLASS, iCLASS SE, Seos
MIFARE Classic, MIFARE DESFire, iCLASS, iCLASS SE, Seos
MIFARE Classic, MIFARE DESFire, iCLASS, iCLASS SE, Seos
Kod Bosch – – – – Zasilanie 5–16 V DC 5–16 V DC 5–16 V DC 5–16 V DC Klasa ochrony IP55 (IP65 z uszczelk) IP55 (IP65 z uszczelk) IP55 (IP65 z uszczelk) IP65 Maksymalna odlego odczytu 7,6 cm 11,4 cm 14 cm 33,6 cm Klawiatura Nie Nie Tak Nie Wymiary (wys. x szer. x g.) 103 x 48 x 23 mm
(w pomieszczeniu) 122 x 84 x 24 mm (w pomieszczeniu)
122 x 85 x 28 mm (w pomieszczeniu)
333 x 333 x 39 mm (wewntrz i na zewntrz)
Czytniki kart inteligentnych (Wiegand) iCLASS
Czytniki zblieniowe o czstotliwoci 13,56 MHz do czenia z kontrolerami dostpu z interfejsem Wiegand
Czytniki kart LECTUS secure dostpne s w czterech wersjach i speniaj niemal wszystkie wymagania dotyczce montau
Systemy kontroli dostpu Katalog produktów | 13
Linia LECTUS duo 3000 Classic skada si z klawiatury i wersji bez klawiatury dla MIFARE Classic i MIFARE DESFire. Wspópracuj one z zakodowanym przez Bosch sektorem danych MIFARE i obsuguj odczyt kart CSN ISO14443A.
Oba typy czytników s wyposaone w interfejs Wiegand oraz interfejs RS485/OSDP, które mona atwo wybiera za pomoc mikroprzecznika.
Trzy wskaniki LED i sygna dwikowy uatwiaj uytkowanie. W ciemnoci logo na czytniku jest podwietlone.
Czytniki kart inteligentnych (Wiegand i RS-485 (OSDP v1)) – MIFARE
Nazwa LECTUS duo 3000C LECTUS duo 3000 CK LECTUS duo 3000 E LECTUS duo 3000 EK
Opis elementu Czytnik kart, MIFARE Classic
Czytnik kart z klawiatur, MIFARE classic
Czytnik kart, MIFARE EV1 Czytnik kart z klawiatur, MIFARE EV1
Numer CTN ARD-AYBS6260 ARD-AYBS6360 ARD-AYBS6280 ARD-AYBS6380
Zgodno z kontrolerami Bosch AMC2-4WCF, APC-AMC2- 2WCF, AMC2-4R4CF, AEC
AMC2-4WCF, APC-AMC2- 2WCF, AMC2-4R4CF, AEC
AMC2-4WCF, APC-AMC2- 2WCF, AMC2-4R4CF, AEC
AMC2-4WCF, APC-AMC2- 2WCF, AMC2-4R4CF, AEC
Zgodno oprogramowania BIS-ACE, APE, AMS, AEC BIS-ACE, APE, AMS, AEC BIS-ACE, APE, AMS, AEC BIS-ACE, APE, AMS, AEC
Interfejsy Wiegand, RS-485 Wiegand, RS-485 Wiegand, RS-485 Wiegand, RS-485
Obsugiwany protokó Wiegand, OSDPv1 Wiegand, OSDPv1 Wiegand, OSDPv1 Wiegand, OSDPv1
Poczenie z panelem Zespó zacisków Zespó zacisków Zespó zacisków Zespó zacisków
Obsugiwana norma ISO 14443A ISO 14443A ISO 14443A ISO 14443A
Obsugiwana technologia powiadczania
ISO14443A CSN, MIFARE DESFire, MIFARE Classic
ISO14443A CSN, MIFARE DESFire, MIFARE Classic
Kod Bosch Tak Tak Tak Tak
Zasilanie 8,5–16 V DC 8,5–16 V DC 8,5–16 V DC 8,5–16 V DC
Klasa ochrony IP65 IP65 IP65 IP65
Maksymalna odlego odczytu 3 cm 3 cm 3 cm 3 cm
Klawiatura Nie Tak Nie Tak
Wymiary (wys. x szer. x g.) 137 x 44 x 27,5 mm (wewntrz i na zewntrz)
137 x 44 x 27,5 mm (wewntrz i na zewntrz)
137 x 44 x 27,5 mm (wewntrz i na zewntrz)
137 x 44 x 27,5 mm (wewntrz i na zewntrz)
14 | Systemy kontroli dostpu Katalog produktów
Nazwa LECTUS Secure 1000 RO LECTUS Secure 2000 RO LECTUS Secure 4000 RO LECTUS Secure 5000 RO
Opis elementu Czytnik kart, OSDP Czytnik kart, OSDP Czytnik kart, OSDP Czytnik kart z klawiatur, OSDP
Numer CTN ARD-SER10-RO ARD-SER15-RO ARD-SER40-RO ARD-SERK40-RO
Zgodno z kontrolerami Bosch AMC2-4R4CF AMC2-4R4CF AMC2-4R4CF AMC2-4R4CF
Zgodno oprogramowania APE, BIS-ACE, AMS APE, BIS-ACE, AMS APE, BIS-ACE, AMS APE, BIS-ACE, AMS
Interfejsy RS-485 RS-485 RS-485 RS-485
Obsugiwany protokó OSDPv2 SC OSDPv2 SC OSDPv2 SC OSDPv2 SC
Poczenie z panelem Zespó zacisków Zespó zacisków Zespó zacisków Elastyczny przewód wieloyowy
Obsugiwana norma ISO 14443A, ISO 15693, ISO 14443B
ISO 14443A, ISO 15693, ISO 14443B
ISO 14443A, ISO 15693, ISO 14443B
ISO 14443A, ISO 15693, ISO 14443B
Obsugiwana technologia powiadczania
Kod Bosch Tak Tak Tak Tak
Zasilanie 5–16 V DC 5–16 V DC 5–16 V DC 5–16 V DC
Klasa ochrony IP55 (IP65 z uszczelk) IP55 (IP65 z uszczelk) IP55 (IP65 z uszczelk) IP55 (IP65 z uszczelk)
Maksymalna odlego odczytu 7,6 cm 7,6 cm 13 cm 13 cm
Klawiatura Nie Nie Nie Tak
Wymiary (wys. x szer. x g.) 103 x 48 x 23 mm (wewntrz i na zewntrz)
153 x 48 x 23 mm (wewntrz i na zewntrz)
122 x 85 x 24 mm (wewntrz i na zewntrz)
122 x 85 x 28 mm (wewntrz i na zewntrz)
Czytniki kart inteligentnych Czytniki kart inteligentnych wykorzystujce wiele technologii (RS-485 OSDP v2) – iCLASS i MIFARE
Najwyszy poziom bezpieczestwa dziki szyfrowaniu OSDPv2 AES 128bit.
Czytnik zblieniowy o czstotliwoci 13,56 MHz do czenia z kontrolerami dostpu i interfejsami OSDP
Wspópracuj one z zakodowanym przez Bosch sektorem danych MIFARE i obsuguj odczyt kart CSN ISO14443A.
Czytniki s zgodne z wci powikszajcym si asortymentem rónych rozwiza technologicznych i systemów
Systemy kontroli dostpu Katalog produktów | 15
Nazwa LECTUS select LECTUS select LECTUS select LECTUS select
Opis elementu Czytnik kart z klawiatur, OSDP (czarny)
Czytnik kart, OSDP (czarny)
Czytnik kart, OSDP (biay)
Zgodno z kontrolerami Bosch AMC2-4R4CF AMC2-4R4CF AMC2-4R4CF AMC2-4R4CF
Zgodno oprogramowania BIS-ACE, AMS BIS-ACE, AMS BIS-ACE, AMS BIS-ACE, AMS
Interfejsy RS-485 RS-485 RS-485 RS-485
Obsugiwany protokó OSDPv2 SC OSDPv2 SC OSDPv2 SC OSDPv2 SC
Poczenie z panelem Zespó zacisków Zespó zacisków Zespó zacisków Zespó zacisków
Obsugiwana norma ISO 14443A, ISO 15693, ISO 14443B
ISO 14443A, ISO 15693, ISO 14443B
ISO 14443A, ISO 15693, ISO 14443B
ISO 14443A, ISO 15693, ISO 14443B
Obsugiwana technologia powiadczania
MIFARE DESFire EV1 & EV2, LEGIC advant
MIFARE DESFire EV1 & EV2, LEGIC advant
MIFARE DESFire EV1 & EV2, LEGIC advant
MIFARE DESFire EV1 & EV2, LEGIC advant
Kod Bosch Tak Tak Tak Tak
Zasilanie 8–30 VDC 8–30 VDC 8–30 VDC 8–30 VDC
Klasa ochrony IP54 IP54 IP54 IP54
Maksymalna odlego odczytu 7,6 cm 7,6 cm 7,6 cm 7,6 cm
Klawiatura Tak Nie Tak Nie
Wymiary (wys. x szer. x g.) 88 x 99 x 27 mm 88 x 99 x 27 mm 88 x 99 x 27 mm 88 x 99 x 27 mm
Czytniki kart inteligentnych Czytniki kart inteligentnych wykorzystujce wiele technologii (RS-485 OSDP v2) – MIFARE i LEGIC
Kompaktowa konstrukcja, pokrywa przednia, tylny panel i obudowa do montau powierzchniowego wykonana z tworzywa sztucznego
Wspópracuj z zakodowanym przez Bosch sektorem danych MIFARE i obsuguj odczyt kart CSN ISO14443A.
atwa instalacja
Monta paski: na standardowej obudowie do montau paskiego Ø 60 mm
Monta powierzchniowy: bezporednio na cianie z opcj doprowadzenia przewodów z góry, z dou i z tyu urzdzenia
Nadzór antysabotaowy
Jeli uywane s karty inteligentne, na których znajduje si w wiele apletów (np. MIFARE i Legic), naley skontaktowa si z integratorem, aby zapewni maksymaln wydajno instalacji
* Sprawd dostpno w Twoim regionie u lokalnego przedstawiciela handlowego
16 | Systemy kontroli dostpu Katalog produktów
Czytnik biometryczny i czytnik rejestracji BioEntry W2 i Lectus enroll 5000
Nazwa BioEntry W2 Lectus enroll 5000
Opis elementu Czytnik linii papilarnych, OSDP, multiCLASS
Czytnik administracyjny USB, MIFARE EV1
Numer CTN ARD-FPBEW2-H2
-
Zgodno oprogramowania BIS-ACE, AMS, AEC BIS-ACE, APE, AMS Interfejsy Wiegand, RS-485 - Obsugiwany protokó Wiegand, OSDPv2 SC…