2017 წლის საგრანტო ... formebi... · PDF file 1...

Click here to load reader

 • date post

  09-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 2017 წლის საგრანტო ... formebi... · PDF file 1...

 • 1

  ანგარიშების მომზადების ინსტრუქცია

  2017 წლის საგრანტო კონკურსებში

  გამარჯვებული აპლიკანტებისთვის

  შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

 • 2

  Contents 1. ფუნდამენტური კვლევისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები .......................................... 5

  1.1 ფინანსური ანგარიშის მომზადების ინსტრუქცია ........................................................................ 5

  1.2 პროგრამული ანგარიშის მომზადების ინსტრუქცია .................................................................. 13

  1.3 ხარვეზის დადგენა ანგარიშში ..................................................................................................... 155

  1.4 საგრანტო ხელშეკრულების სამოქმედო გეგმაში ან/და ხარჯთაღრიცხვაში ცვლილების

  განხორციელების წესი .......................................................................................................................... 16

  2. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და იტალიის

  კვლევების ეროვნული საბჭოს ერთობლივი გრანტი ......................................................................... 17

  2.1 ფინანსური ანგარიშის მომზადების ინსტრუქცია ...................................................................... 17

  2.2 პროგრამული ანგარიშის მომზადების ინსტრუქცია .................................................................. 21

  2.3 ხარვეზის დადგენა ანგარიშში ....................................................................................................... 22

  2.4 საგრანტო ხელშეკრულების სამოქმედო გეგმაში ან/და ხარჯთაღრიცხვაში ცვლილების

  განხორციელების წესი .......................................................................................................................... 23

  3. საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრისა და სსიპ შოთა რუსთაველის

  საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ერთობლივი გრანტი .......................................... 24

  3.1 ფინანსური ანგარიშის მომზადების ინსტრუქცია ...................................................................... 24

  3.2 პროგრამული ანგარიშის მომზადების ინსტრუქცია .................................................................. 28

  3.3 ხარვეზის დადგენა ანგარიშში ....................................................................................................... 29

  3.4 საგრანტო ხელშეკრულების სამოქმედო გეგმაში ან/და ხარჯთაღრიცხვაში ცვლილების

  განხორციელების წესი .......................................................................................................................... 30

  4. სახელმწიფო გრანტი საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებული ქართული

  მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევებისათვის ............................... 31

  4.1 ფინანსური ანგარიშის მომზადების ინსტრუქცია ...................................................................... 31

  4.2 პროგრამული ანგარიშის მომზადების ინსტრუქცია .................................................................. 39

  4.3 ხარვეზის დადგენა ანგარიშში ....................................................................................................... 41

  4.4 საგრანტო ხელშეკრულების სამოქმედო გეგმაში ან/და ხარჯთაღრიცხვაში ცვლილების

  განხორციელების წესი .......................................................................................................................... 42

  5. სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და იულიხის

  სამეცნიერო ცენტრის მაგისტრანტების დაფინანსების ერთობლივი პროგრამა ........................... 43

  5.1 ფინანსური ანგარიშის მომზადების ინსტრუქცია ...................................................................... 43

  5.2 პროგრამული ანგარიშის მომზადების ინსტრუქცია .................................................................. 46

  5.3 ხარვეზის დადგენა ანგარიშში ....................................................................................................... 48

  5.4 ცვლილების წესი ხელშეკრულებაში ............................................................................................ 48

  6. სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და იულიხის

  სამეცნიერო ცენტრის დოქტორანტების დაფინანსების ერთობლივი პროგრამა .......................... 49

 • 3

  6.1 ფინანსური ანგარიშის მომზადების ინსტრუქცია ...................................................................... 49

  6.2 პროგრამული ანგარიშის მომზადების ინსტრუქცია .................................................................. 52

  6.3 ხარვეზის დადგენა ანგარიშში ....................................................................................................... 54

  6.4 ცვლილების წესი ხელშეკრულებაში ............................................................................................ 54

  7. მოკლევადიანი ინდივიდუალური ვიზიტი საზღვარგარეთ სამეცნიერო ღონისძიებაში

  მონაწილეობისათვის ................................................................................................................................ 55

  7.1 ფინანსური ანგარიშის მომზადების ინსტრუქცია ...................................................................... 55

  7.2 პროგრამული ანგარიშის მომზადების ინსტრუქცია ................................................................. 58

  7.3 ხარვეზის დადგენა ანგარიშში ....................................................................................................... 58

  7.4 ცვლილება საგრანტო ხელშეკრულებაში ..................................................................................... 59

  8. საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსის გამარჯვებული

  პროექტე