2017 წლის შემოდგომის პროფესიულ...

Click here to load reader

 • date post

  03-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 2017 წლის შემოდგომის პროფესიულ...

 • 2017 წლის შემოდგომის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების

  პირველად საფეხურზე გამოცხადებული მიღება

  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

  მისაღებ

  სტუდენტთა

  ადგილების

  რაოდენობა

  რეგისტრირებული

  აპლიკანტები

  რეგისტრირებული აპლიკანტები

  პრიორიტეტების მიხევით

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  ,,საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,აისი"

  დეკორატიულ-გამოყენებითი ქსოვილების

  სპეციალისტი 15 15

  დეკორატიულ-გამოყენებითი ქსოვილების

  სპეციალისტი 13 15 15

  დურგალი 18 13 3 2

  დურგალი 15 18 13 3 2

  ელექტროობა 17 16 1

  ელექტროობა 15 17 16 1

  ვეტერინარიული მომსახურების სპეციალისტი

  (წვრილ ცხოველთა: ძაღლი, კატა და სხვა;

  სასოფლო - სამეურნეო ცხოველებისა და

  ფრინველების; ეგზოტიკური ცხოველების,

  ფრინველებისა და თევზების და სხვა)

  68 58 4 4 1 1

 • ვეტერინარიული მომსახურების სპეციალისტი

  (წვრილ ცხოველთა: ძაღლი, კატა და სხვა;

  სასოფლო - სამეურნეო ცხოველებისა და

  ფრინველების; ეგზოტიკური ცხოველების,

  ფრინველებისა და თევზების და სხვა)

  15 41 40 1

  ვეტერინარიული მომსახურების სპეციალისტი

  (წვრილ ცხოველთა: ძაღლი, კატა და სხვა;

  სასოფლო - სამეურნეო ცხოველებისა და

  ფრინველების; ეგზოტიკური ცხოველების,

  ფრინველებისა და თევზების და სხვა)

  20 27 18 4 3 1 1

  თმის სტილისტი 38 38

  თმის სტილისტი 15 38 38

  ინფორმაციის ტექნოლოგია 37 35 2

  ინფორმაციის ტექნოლოგია 30 37 35 2

  კალატოზი 17 17

  კალატოზი 15 17 17

  კერამიკული ნაწარმის სპეციალისტი 17 17

  კერამიკული ნაწარმის სპეციალისტი 10 17 17

  მევენახეობა-მეღვინეობა 12 12

  მევენახეობა-მეღვინეობა 13 12 12

  მემინანქრე 12 2 10

  მემინანქრე 15 12 2 10

  მეფუტკრე 22 16 2 4

  მეფუტკრე 15 22 16 2 4

  მეღვინე 49 20 27 2

  მეღვინე 15 49 20 27 2

  მეხილეობა(კურკოვანი კულტურები) 6 6

  მეხილეობა(კურკოვანი კულტურები) 6 6 6

 • მზარეული 72 64 5 1 2

  მზარეული 20 72 64 5 1 2

  მხატვარ-შემსრულებელი 6 5 1

  მხატვარ-შემსრულებელი 15 6 5 1

  პრაქტიკოსი ექთანი 15 12 3

  პრაქტიკოსი ექთანი 15 15 12 3

  სატყეო საქმე 42 38 3 1

  სატყეო საქმე 15 42 38 3 1

  საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის

  გიდი 38 38

  საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის

  გიდი 15 38 38

  ტრაქტორისტ-მემანქანე 43 32 10 1

  ტრაქტორისტ-მემანქანე 15 43 32 10 1

  ტუროპერატორი 15 15

  ტუროპერატორი 15 15 15

  ფარმაცევტის თანაშემწე 11 8 2 1

  ფარმაცევტის თანაშემწე 15 11 8 2 1

  ფილამწყობი 28 16 8 4

  ფილამწყობი 15 28 16 8 4

  ძრავის შემკეთებელი 33 24 7 2

  ძრავის შემკეთებელი 15 33 24 7 2

  ხილ-ბოსტნეულის გადამმუშავებელი 25 8 14 2 1

  ხილ-ბოსტნეულის გადამმუშავებელი 15 25 8 14 2 1

  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

  ბაგა - ბაღის აღმზრდელი - პედაგოგი 38 37 1

  ბაგა - ბაღის აღმზრდელი - პედაგოგი 9 38 37 1

  დეკორატიულ-გამოყენებითი ქსოვილების

  სპეციალისტი 11 10 1

 • დეკორატიულ-გამოყენებითი ქსოვილების

  სპეციალისტი 6 11 10 1

  ინფორმაციული ტექნოლოგი 38 34 2 2

  ინფორმაციული ტექნოლოგი 10 38 34 2 2

  კბილის ტექნიკოსი 18 17 1

  კბილის ტექნიკოსი 10 18 17 1

  მეტყევე (ტყისმჭრელი, ტაქსატორი) 45 45

  მეტყევე (ტყისმჭრელი, ტაქსატორი) 34 45 45

  ტანსაცმლის მხატვრული კონსტრუირების

  სპეციალისტი 16 16

  ტანსაცმლის მხატვრული კონსტრუირების

  სპეციალისტი 10 16 16

  პროფესიული კოლეჯი ”ლაკადა”

  ელექტროობა 18 17 1

  ელექტროობა 15 18 17 1

  ზეინკალ-სანტექნიკოსი 14 14

  ზეინკალ-სანტექნიკოსი 12 14 14

  ინფორმაციის ტექნოლოგია 15 15

  ინფორმაციის ტექნოლოგია 12 15 15

  სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 14 14

  სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 15 14 14

  ღონისძიებათა მომწყობი 2 2

  ღონისძიებათა მომწყობი 15 2 2

  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

  აგროლოჯისტიკის ოპერატორი 54 32 17 5

  აგროლოჯისტიკის ოპერატორი 20 54 32 17 5

  მექან