2016.11.21 pensjon Sven Åge Eriksen pensjonsreform pensjonsreformen reform sparing

Click here to load reader

 • date post

  23-Jan-2017
 • Category

  Education

 • view

  92
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of 2016.11.21 pensjon Sven Åge Eriksen pensjonsreform pensjonsreformen reform sparing

 • 21.11.2016

  1

  Pensjonsreformen

  Folketrygden, tjenestepensjoner og AFPTelemark, november 2016

  Alderspensjon fra folketrygden og offentlig/privat ytelsestjenestepensjon fr pensjonsreformen

  Pen

  sjon

  i %

  av

  lnn

  0 %

  10 %

  20 %

  30 %

  40 %

  50 %

  60 %

  70 %

  80 %

  90 %

  100 %

  2G 4G 6G 8G 10G 12G

  Lnn

  Ytelsespensjon

  Folketrygd

 • 21.11.2016

  2

  Tidligere folketrygd vs ny folketrygd

  Grunnpensjon 0,85 G gifte, 1G enslige

  TilleggspensjonBeregnes p grunnlag av inntektDe 20 beste rene bestemmer nivet

  Inntekt opp til 12G 1/3 mellom 6G og 12G

  G-regulering

  Uavhengig av levealder

  Utbetalt fra 67 r

  Ikke kombinasjon av pensjon og lnn

  GarantipensjonInntektspensjon

  Allersopptjening

  Inntekt mellom 0 og 7,1G 18,1% av inntekt

  Indeksering

  Levealdersjustering

  Fleksibel pensjonering

  Kombinasjon av pensjon og lnn

  Folketrygdens grunnbelp G per 1.5.2016: kr 92.576

  4

  Levealdersjustering

  Alder 62 63 64 65 67 68 70

  Fdt

  1947

  1,253 1,195 1,136 1,020 0,963 0,850

  Fdt

  1950

  1,323 1,265 1,208 1,150 1,036 0,979 0,868

  DelingstallPensjonsbeh deles p tallene

  ForholdstallBeregnet pensjon deles p tallene

 • 21.11.2016

  3

  5

  Ny folketrygd - overgangsregler

  1942 1943 - 1953 1954 - 1962 1963

  Ny regulering Levealdersjustering

  Fleksibelt uttak

  Ingen inntektsavkorting

  Ny regulering

  Gamle

  beregningsregler

  Levealdersjustering

  Fleksibelt uttak

  Ingen inntektsavkorting

  Ny regulering

  Delvis nye

  beregningsregler

  Levealdersjustering

  Fleksibelt uttak

  Ingen inntektsavkorting

  Ny regulering

  Helt nye

  beregningsregler

  Inntreffer 2011 Inntreffer 2011 Inntreffer 2016

  (1954 = 62 r)

  Inntreffer 2025

  (1963 = 62 r)

  Brutto-/nettoordninger

  Privat

  Netto (ikke garanti)

  Offentlig

  Brutto (garanti)

  FT FT

  66 %60-70 %

  SPK / KLP / PKH m.fl.

  Forsikr. / Pensjons-

  kasse

 • 21.11.2016

  4

  Privat tjenestepensjon

  Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP)- Innfrt i 2006 og sikrer at alle har en pensjonsordning gjennom arbeidsgiver.- Arbeidsgiver kan velge mellom tre typer pensjonsordninger: Ytelsesbasert,

  innskuddsbasert og hybrid.

  Lov om foretakspensjon (LOF)- Regulerer ytelsesbaserte tjenestepensjoner.

  Lov om innskuddspensjon (LOI)- Regulerer innskuddspensjonsordninger.

  Lov om tjenestepensjon- Regulerer hybridpensjonsordninger.

  Se www.lovdata.no

  Pensjonsmodeller

  YtelsespensjonPensjonen definert, normalt i prosent av sluttlnnVanligvis livsvarig utbetalingForsikringsordning, ikke utbetaling til etterlatte ved ddsfallKostnadsrisiko hos forsikringsselskap og arbeidsgiver

 • 21.11.2016

  5

  Pensjonsmodeller

  InnskuddspensjonArbeidsgiver betaler innskudd, eventuelt ogs arbeidstakerStrrelsen p pensjonen er ikke bestemt i innskuddsplanen, bare strrelse p innskuddRen spareordningPensjonskapital utbetales i tidsbegrenset periodeM ha innskuddsfritak ved ufrhetKan tilknyttes ufrepensjon og etterlattepensjon,

  Pensjonsmodeller

  Tjenestepensjon (Hybrid fra 1.1.2014)Likheter med ny folketrygdmodell:

  Innskudd bygger opp pensjonsbeholdningDelingstall etter folketrygdens prinsipperInntil 7% av lnn 0 til 12 GrunnbelpTilleggsinnskudd fra 7,1 til 12 G, 18,1%

  Hyere innskudd for kvinner, lik pensjonAllersopptjening: alle r teller Tilsvarende satser for innskuddspensjon!

 • 21.11.2016

  6

  Pensjon + arbeidsinntekt

  Tidligst fra 62

  Nytralt uttak; lever du like lenge som gjennomsnittet samme totalutbetaling uansett

  Utbetaling kan settes p konto Skatteregler Kvinner tjener ofte p vente med uttak, lever

  lengre

  Adgang til omdanne pensjonsordning

  Tariffavtaler inneholder sjelden begrensninger Arbeidsavtale/informasjon til ansatte kan gi

  rettigheter mht pensjon Opptjente rettigheter er vernet av grunnloven

 • 21.11.2016

  7

  Fra ytelsesordning til innskuddsordning

  Alternativer:- Alle m over i innskuddsordning- Alle under 52 r m over i innskuddsordning- Ytelsesordning lukkes for nye medlemmer- De ansatte fr velge fortsette i ytelsesordning

  eller g over til innskuddsordning

  Arbeidsgiver skal drfte med tillitsvalgte

  - Hvem skal over til innskuddsordning?- Hvor hye innskuddssatser (maks hht 7% og

  25,1%)- Skal arbeidstakere som taper p overflytting f

  kompensasjon?- Hva skal kompensasjonen baseres p - Hvordan skal den utbetales p

  - Husk ufrepensjon/forsikringer

 • 21.11.2016

  8

  AFP PRIVAT SEKTOR (Absolutt Fabelaktig Pensjon)

  AFP

  TJENESTEPENSJON

  LNN

  FOLKETRYGD

  62 67 Livsvarig

  TJENESTEPENSJONLNN AFP

  FOLKETRYGD

  62 67 Livsvarig

  Tjen s mye du vil i tillegg til pensjon

  Tjen s mye du vil i tillegg til pensjon

  Fr

  pensjons-reformen

  Etter

  pensjons-reformen

 • 21.11.2016

  9

  AFPKRAV - P UTTAKSTIDSPUNKTET

  Sett deg godt inn i regelverket

  Du m vre ansatt og reell arbeidstaker i bedrift som er tilsluttet ordningen

  Du m oppfylle et inntektskrav p 1 G

  Du m ved uttak, og i de tre foregende rene sammenhengende ha jobbet i minst 20 pst stilling i tilsluttet bedrift (26 ukers slingringsmonn i lpet av trersperioden, men m vre arbeidstaker p uttakstidspunktet) Denne 26-ukersgrensen utvides med ytterligere 26

  uker hvis du har mottatt sykepenger e.l. (Her kreves ikke at man har gjenopptatt arbeidet p uttakstidspunktet)

  Disse reglene har bare betydning dersom du i perioden du mottar slike ytelser jobber mindre enn 20 prosent

  AFP ANSIENNITETSVILKR RENE FR 62-RSDAGEN

  ARBEIDSTAKER M VRE OMFATTET AV FELLESORDNINGEN I MINST 7 AV DE SISTE 9 RENE

  Overgangsregler for rskullene:

  1944-1951: 3 av siste 5 r1952: 4 av siste 6 r1953: 5 av siste 7 r1954: 6 av siste 8 r1955: 7 av siste 9 r

  NB: Ansiennitetskravet kan ikke oppfylles etter 62 r

 • 21.11.2016

  10

  ANSIENNITETSVILKR

  Er ansatt i mindre enn 20 pst stilling

  Har hovedbeskjeftigelse i annen bedrift

  Har hyere inntekt fra annen bedrift (egne regler for nringsinntekt)

  DU MISTER ANSIENNITET DERSOM DU I ET R:

  Ny AFP er ugradert

  Ny alderspensjon FTRTas ut fullt eller gradert (20,40,50,60,80,100)Grad kan endres rlig

  Ny AFPM tas ut helt, ikke graderingM tas ut sammen med alderspensjon FTR

  PASS P AFP-RETTIGHETER VED JOBBSKIFTE

 • 21.11.2016

  11

  AFP (privat) og ufrepensjon

  Ufrepensjon og ny AFP (privat) kan IKKE kombineresMottar man ufrepensjon etter fylte 62 r mistes retten til AFP

  Utsatt uttak folketrygd/tjenestepensjon/afpGir hyere pensjon

  Nytral system/levealdersjustering

  Opptjening etter 62Pvirker bare folketrygden (til 75 r)Ikke afp-opptjening etter 62

 • 21.11.2016

  12

  Offentlig tjenestepensjon

  AFP fra 62 r Folketrygdberegnet med et AFP-tillegg p kr. 1700/mnd

  AFP fra 65 rTjenestepensjonsberegnet

  66 % av sluttlnnGj.sn. stillingsstr.

  Tjenestepensjon fra 67 rSamordnes med folketrygden

  66 % + samordningstilleggBruttogaranti 66 %

  Overfringsavtale

  Oppsatt pensjon

  Samordning

  Alderspensjon fra folketrygden

  ved 67 r

  Tjeneste-pensjons-beregnet

  AFP

  Tjenestepensjon med samordningsfradrag

  67 r Alder65 r62 r

  66 %

  AFP 6264

  AFP-tillegg

  Pensjon

  Offentlig tjenestepensjon fr reformen

 • 21.11.2016

  13

  Alderspensjon fra folketrygden

  ved 67 r

  Tjeneste-pensjons-beregnet

  AFP

  Tjenestepensjon med samordningsfradrag

  67 r Alder65 r62 r

  66 %

  AFP 6264

  AFP-tillegg

  Pensjon

  Offentlig tjenestepensjon etter reformen (s langt)

  Levealdersjustering

  Ny offentlig tjenestepensjon- endringer og tilpasninger

  Levealdersjustert tjenestepensjon for de fdt etter 1958

  Levealdersjusteringen gjennomfres slik at grunnlovsvernet ivaretasGaranti for opptjente rettigheter for de med 15 r eller mindre igjen til 67 r pr 1.1.2011 - Sikret 66 % av ved 67 r

  Indeksering

  Tidligpensjon fra folketrygden og AFP er gjensidig utelukkende

  Tjenestepensjonen samordnes som om den tas ut samtidig med folketrygden

 • 21.11.2016

  14

  Jobbe etter 67 r i offentlig sektor?

  NB: ikke ta ut fleksibel alderspensjon fra NAV fr du slutter jobbe!

  Tjenestepensjon reduseres fordi folketrygdpensjonen kerMen, formelt ker ikke folketrygdpensjonen pga nytralt uttak

  Eksempel p samordningrslnn 450000Medlem fdt 1953Forventet pensjon p 66 % 297000

  0

  50000

  100000

  150000

  200000

  250000

  300000

  350000

  Pensjon fraSPK og

  Folketrygdenfra 67 r

  Pensjon fraSPK fra 67 r

  og fraFolketrygden

  fra 62 r

  Pensjon fraSPK og

  Folketrygdenfra 70 r

  Pensjon fraSPK fra 70 r

  og fraFolketrygden

  fra 62 r

  Netto tjenestepensjon

  +Folketrygdpensjon

  Samlet pensjon

 • 21.11.2016

  15

  AFP offentlig sektor

  - Fortsatt frtidspensjon fra 62 til 67- Levealderjusteres ikke- Inntektsgrense (toleransegrense) 15 000- I kommunal sektor gunstigere inntektsregler fra

  65- Kan ikke kombineres med alderspensjon fra

  folketrygden

  + at du mister 0,75 % ved regulering

  Ytelser i offentlig tjenestepensjon fra 2011 (anslag)

  Brutto rlig pensjonsniv fra 67 r