· PDF file 2016. 11. 15. · Αυτό ήταν...

Click here to load reader

 • date post

  27-Apr-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of · PDF file 2016. 11. 15. · Αυτό ήταν...

 • SATELLITE SOFTWARE

  02-03/2008

  TELE-satellite World www.TELE-satellite.com/... Arabic العربية www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0803/ara/dishpointer.pdf Indonesian Indonesia www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0803/bid/dishpointer.pdf Bulgarian Български www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0803/bul/dishpointer.pdf German Deutsch www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0803/deu/dishpointer.pdf English English www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0803/eng/dishpointer.pdf Spanish Español www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0803/esp/dishpointer.pdf Farsi فارسي www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0803/far/dishpointer.pdf French Français www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0803/fra/dishpointer.pdf Greek Ελληνικά www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0803/hel/dishpointer.pdf Croatian Hrvatski www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0803/hrv/dishpointer.pdf Italian Italiano www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0803/ita/dishpointer.pdf Hungarian Magyar www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0803/mag/dishpointer.pdf Mandarin 中文 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0803/man/dishpointer.pdf Dutch Nederlands www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0803/ned/dishpointer.pdf Polish Polski www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0803/pol/dishpointer.pdf Portuguese Português www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0803/por/dishpointer.pdf Russian Русский www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0803/rus/dishpointer.pdf Swedish Svenska www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0803/sve/dishpointer.pdf Turkish Türkçe www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0803/tur/dishpointer.pdf

  36 TELE-satellite & Broadband — 02-03/2008 — www.TELE-satellite.com

  Dishpointer

  Ευθυγράμμιση Κεραίας

  DISHPOINTERSoftware Solution that, with the help of Google Maps and its real images as well as SatcoDX and its up-to-date channel data, provides highly accurate satellite reception information.

  Alan at home in front of his reception system. He uses the smaller dish to receive the Sky package and the larger dish for scanning the skies. He programmed Dishpointer; a tool that combines azimuth and elevation with Google Maps for positioning on the Earth and SatcoDX with its global satel- lite databank.

  Ο Alan, που ζει στην Αγγλία, ήταν ένας δορυφορικός DXer μέχρι το έτος 2000. Η πρώτη του κεραία ήταν ένα μοντέλο 120 εκατοστών με ένα ρότορα. «Τότε χρησιμο- ποιούσε μια συσκευή Echostar με positioner για την περιστροφή του μοτέρ», εξηγεί ο Alan.

  Ως φοιτητής αεροδυναμικής, γράφοντας την διπλωματική του εργασία, βρισκόταν διαρκώς στο σπίτι του εργαζόμενος με προ- γραμματισμό στον υπολογιστή του. «Αγόρασα τον πρώτο μου υπολογιστή μου όταν ήμουν 16 ετών. Ήταν ένας C64», αναφέρει ο Alan φέρνοντας στην μνήμη του τις παλιές μέρες που προγραμ- μάτιζε. «Πρέπει να ήταν το 2004 όταν ανακάλυψα τους Mulimapṡ ήταν μια συλλογή γεωγραφικών χαρτών.»

  Σκέφτηκε να ενσωματώσει τις δορυφορικές θέσεις πάνω σε αυτούς τους χάρτες έτσι ώστε να κάνει ευκολότερη την ρύθμιση των δορυφορικών πιάτων. Αλλά πως ακριβώς λειτουργούσε αυτό; Αυτοί ήταν σταθεροί χάρτες σε διαφορετικά μεγέθη οθόνων. Ο Alan ξεκίνησε να προγραμματί- ζει κάτι αλλά αυτό θα χρειαζόταν αρκετό χρόνο και κόπο. Έτσι εγκα- τέλειψε αυτή την ιδέα̇ απαιτούσε πάρα πολύ δουλειά.

  Το 2005 δημιούργησε μια ιστο- σελίδα (www.uksatellitehelp. co.uk) μέσα από την οποία παρείχε χρήσιμες οδηγίες για τον κατάλ- ληλο τρόπο εγκατάστασης ενός δορυφορικού πιάτου.

  Για να καταλάβετε πόσο επιτυ- χημένη ήταν αυτή η ιστοσελίδα, χρειάστηκε την συνδρομή του Google Analytics, μιας δωρεάν υπηρεσία που αναλύει με μεγάλη λεπτομέρεια την κίνηση μιας ιστο- σελίδα. Το TELE-satellite χρησιμο- ποιεί επίσης αυτή την υπηρεσία.

  Το Google Analytics περιλαμβά- νει επίσης μια οθόνη που παρου- σιάζει την γεωγραφική θέση

  των επισκεπτών της ιστοσελίδας εμφανίζοντας τελείες διαφόρων μεγεθών (όσο μεγαλύτερη είναι η τελεία, τόσο περισσότεροι είναι οι επισκέπτες) πάνω σε έναν παγκόσμιο χάρτη. Και, όπως θα καταλάβατε, αυτή ακριβώς ήταν η τεχνολογία που έψαχνε ο Alan για να απεικονίζει τις δορυφορικές θέσεις.

  Επανήλθε λοιπόν η παλιά του ιδέα και ξεκίνησε μια νέα επιθυμία για να βρει μια λύση – και γι’ αυτό σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει τους Google Maps.

  Ξαφνικά, όλα ξεκίνησαν: τον Αύγουστο του 2007 προγραμ- μάτισε την πρώτη έκδοση του Dishpointer. Αν πατήσετε πάνω στην επιθυμητή θέση στο χάρτη θα εμφανιστούν το αζιμούθιο και η ανύψωση του επιθυμητού δορυ- φόρου. «Τώρα ήταν μόνο θέμα προγραμματισμού έτσι ώστε να ενσωματωθούν τα επιπλέον χαρα- κτηριστικά», εξηγεί ο Alan όσον αφορά την δουλειά του για τους τελευταίους μήνες.

  Το πρώτο βήμα ήταν: γιατί κάποιος χρήστης θα πρέπει πρώτα να κάνει κλικ πάνω σε ένα χάρτη ή να εισάγει μια διεύθυνση όταν από μόνης της η διεύθυνση IP καθορί- ζει την θέση; Υπάρχουν εταιρείες που παρέχουν ακριβώς αυτά τα δεδομένα. Τα ηλεκτρονικά κατα- στήματα χρησιμοποιούν αυτή την πληροφορία για να επιβεβαιώσουν εάν ένας αγοραστής ζει εκεί ακρι- βώς που έχει δηλώσει.

  Αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Τώρα το Dishpointer «γνωρίζει» ακριβώς τη θέση του χρήστη και ρυθμίζει αυτόματα την θέση λήψης σε αυτό το σημείο. Αυτό μπορεί να μην είναι πάντα πολύ ακριβές̇ εξαρτά- ται από την ακρίβεια της εικονικής διεύθυνσης IP σε σχέση με την πραγματική διεύθυνση.

  Έπειτα, ο Alan ανέλυσε την δημοτικότητα των δορυφόρων έτσι ώστε το Dishpointer, όταν

  Μια από τις πιο σημαντικές ερωτήσεις που γίνονται πριν από την εγκα- τάσταση μιας δορυφορικής κεραίας είναι το πώς θα πρέπει να τοποθετή- σετε την κεραία για την λήψη του δορυφόρου που επιθυμείτε. Σε ποια κατεύθυνση θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί το πιάτο; Ανατολικά; Δυτικά; Αυτό θα είναι το αζιμούθιο. Και έπειτα πόσο ψηλά στον ουρανό θα πρέπει να βλέπει η κεραία; Αυτό θα αποτελεί την ανύψωση. Φυσικά, δεν είναι πολύ δύσκολο να βρείτε αυτές τις πληροφορίες̇ υπάρχουν αρκετοί υπο- λογισμοί που μας βοηθούν και έτοιμοι πίνακες που σας παρέχουν όλα τα δεδομένα που χρειάζονται. Αλλά αν καταβάλετε λίγη περισσότερη προ- σπάθεια, όπως έκανε ο Alan με το λογισμικό Dishpointer, θα καταλήξετε σε εντελώς νέα αποτελέσματα.

  Download this report in other languages from the Internet:

  http://www.uksatellitehelp.co.uk http://www.uksatellitehelp.co.uk

 • 37www.TELE-satellite.com — 02-03/2008 — TELE-satellite & Broadband

  Παραδείγματα Εφαρμογών Dishpointer Το Dishpointer χρησιμοποιείτε για τον εκ των προτέρων καθορισμό των δορυφόρων που μπορούν να ληφθούν, τον τρόπο που θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί η κεραία και ποια κανάλια μπορούν να ληφθούν από αυτούς τους δορυφόρους. Εφόσον το Google M