2015 - fi-compass · PDF file 2018. 3. 20. · 2 -Energijos efektyvumo...

Click here to load reader

 • date post

  01-Mar-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 2015 - fi-compass · PDF file 2018. 3. 20. · 2 -Energijos efektyvumo...

 • 2015

 • 2 Energijos efektyvumo išankstinio (ex-ante) vertinimo ataskaita 2015-09-07 PK V2

  Turinys

  Lentelių sąrašas ....................................................................................................................................... 7

  Paveikslų sąrašas ................................................................................................................................... 12

  Žodynas ................................................................................................................................................. 15

  1. Įžanga – ex ante vertinimo pagrindimas ................................................................................... 18

  1.1. Energijos efektyvumo finansinių priemonių suderinamumas su ES ir nacionaliniais

  strateginiais tikslais energijos efektyvumo srityje ............................................................................ 19

  1.1.1. ES ir nacionaliniai strateginiai dokumentai, aktualūs energijos efektyvumo srityje ........ 19

  1.1.2. Finansinių priemonių suderinamumas su ES ir nacionaliniais strateginiais dokumentais 24

  1.2. Finansinės priemonės, įgyvendintos energijos efektyvumo srityje 2007-2013 m. periodu . 27

  1.3. Finansinių priemonių įgyvendinimo alternatyvos atsižvelgiant į ES reglamentų nuostatas . 28

  2. Rinkos trūkumų/nepakankamumų analizė ir priežastys ........................................................... 36

  2.1. Sektoriaus infrastruktūros, naudojamos viešųjų paslaugų teikimui, apžvalga ..................... 36

  2.1.1. Viešieji pastatai ................................................................................................................. 36

  2.1.2. Daugiabučiai namai ........................................................................................................... 38

  2.1.3. Gatvių apšvietimas ............................................................................................................ 39

  2.2. Investicijų paklausos ir finansavimo pasiūlos įvertinimas..................................................... 40

  2.2.1. Investicijų paklausos analizė ............................................................................................. 40

  2.2.1.1. Bendri energijos taupymo tikslai .................................................................................. 40

  2.2.1.2. Viešųjų pastatų modernizavimo paklausos skaičiavimas .............................................. 41

  2.2.1.3. Daugiabučių modernizavimo paklausos skaičiavimas................................................... 47

  2.2.1.4. Gatvių apšvietimo tinklo modernizavimo paklausos skaičiavimas ............................... 50

  2.2.1.5. Investicijų paklausos duomenys.................................................................................... 51

  2.2.2. Investicijų pasiūlos analizė ................................................................................................ 52

  2.2.2.1. Dabartinis projektų finansavimas ................................................................................. 52

  2.2.2.2. Potencialus 2014-2020 m. laikotarpio projektų finansavimas ...................................... 55

  2.2.2.3. Finansavimo pasiūlos apibendrinimas .......................................................................... 64

  2.3. Investicijų trūkumo įvertinimas ............................................................................................ 65

  2.4. Rinkos gyvybingumo ir investicijų trūkumo susidarymo priežasčių analizė ......................... 66

  3. Papildomų privačių lėšų pritraukimas ....................................................................................... 76

  3.1. Potencialių privačių lėšų šaltinių identifikavimas ................................................................. 76

  3.2. Lygio ir būdo privačių lėšų pritraukimui nustatymas ............................................................ 99

  3.3. Skatinamųjų elementų įvertinimas .................................................................................... 101

 • 3 Energijos efektyvumo išankstinio (ex-ante) vertinimo ataskaita 2015-09-07 PK V2

  4. Finansinės priemonės pridėtinė vertė ir suderinamumas su kitomis viešųjų intervencijų

  formomis ............................................................................................................................................. 103

  4.1. Kiekybinis pridėtinės vertės vertinimas - jautrumo analizė ir alternatyvų palyginimas ..... 108

  4.1.1. Daugiabučių renovacijos jautrumo analizė ..................................................................... 108

  4.1.2. Viešųjų pastatų renovacijos jautrumo analizė ................................................................ 111

  4.1.3. Alternatyvų palyginimas ................................................................................................. 116

  4.1.3.1. Daugiabučiai ................................................................................................................ 116

  4.1.3.2. Savivaldybių viešieji pastatai ....................................................................................... 138

  4.1.3.3. Centrinės valdžios viešieji pastatai ............................................................................. 149

  4.1.3.4. Gatvių apšvietimas ...................................................................................................... 166

  4.2. Kokybinis pridėtinės vertės vertinimas ............................................................................... 181

  4.2.1. SSGG analizė. Daugiabučių namų renovacija .................................................................. 181

  4.2.2. SSGG analizė. Viešųjų pastatų modernizavimas ............................................................. 182

  4.2.3. SSGG analizė. Gatvių apšvietimo modernizavimas ......................................................... 183

  4.3. Sverto efekto skaičiavimas .................................................................................................. 184

  4.4. Visų alternatyvų palyginimas .............................................................................................. 188

  4.4.1. Daugiabučių renovacijos scenarijų palyginimas.............................................................. 188

  4.4.2. Centrinės valdžios pastatų renovavimo modelių palyginimas ........................................ 190

  4.4.3. Gatvių apšvietimo modernizavimo scenarijų palyginimas .............................................. 192

  4.4.4. Savivaldybių pastatų modernizavimo modelių palyginimas ........................................... 193

  4.5. Finansinės priemonės darna su kitomis viešųjų intervencijų formomis ............................. 195

  4.6. Finansinių priemonių poveikis valstybės biudžeto deficitui ir valstybės skolai .................. 197

  5. Valstybės pagalba ................................................................................................................... 199

  5.1. Valstybės pagalbos teikimo požymių apibūdinimas ........................................................... 200

  5.1.1. Priemonės priskyrimas viešajam sektoriui ...................................................................... 200

  5.1.2. Ekonominio pranašumo suteikimas ................................................................................ 201

  5.1.3. Priemonės selektyvumas ................................................................................................ 202

  5.1.4. Priemonės poveikis konkurencijai ir (ar) prekybai .......................................................... 202

  5.2. Numatomų vykdyti finansinių priemonių apribojimai, susiję su valstybės pagalbos taisyklių

  reikalavimais ................................................................................................................................... 203

  5.2.1. Daugiabučių renovacijos finansinių priemonių vertinimas ............................................. 203

  5.2.1.1. Priemonės įgyvendinimo mechanizmo klasifikavimas ................................................ 204

  5.2.1.2. Priemonės įgyvendinimo suderinamumo vertinimas ................................................. 209

  5.2.1.3. Priemonės įgyvendinimo vertinimo išvada ................................................................. 210

 • 4 Energijos efektyvumo išankstinio (ex-ante) vertinimo ataskaita 2015-09-07 PK V2

  5.2.2. Centrinės valdžios pastatų renovacijos finansinių priemonių vertinimas ...................... 210

  5.2.2.1. Priemonės įgyvendinimo mechanizmo klasifikavimas ................................................ 211

  5.2.2.2. Priemonės įgyvendinimo suderinamumo vertinimas ................................................. 213

  5.2.2.3. Priemonės įgyvendinimo vertinimo išvada ................................................................. 213

  5.2.3. Gatvių apšvietimo finansinių priemonių vertinimas ....................................................... 214

  5.2.3.1. Priemonės įgyvendinimo mechanizmo klasifikavimas .............