2014 Eurothane Bi-3A brochure Nederlands

Click here to load reader

 • date post

  01-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Er zijn maar enkele regendruppels nodig om dit kaartenhuis te laten instorten... Ga voor zekerheid, speel uw troefkaart met Eurothane Bi-3A afschot en isolatie.

Transcript of 2014 Eurothane Bi-3A brochure Nederlands

 • Er zijn maar enkele regendruppels nodig om dit kaartenhuis te

  laten instorten...

  maaronderschat

  de invloed vaneen regenbui

  op uw dakniet!

 • Waarom hebben platte daken voldoende afschot nodig?

  Het afschot zorgt voor het sturen en afvoeren van het regenwater. Indien het afschot niet toereikend is, ontstaan er bij stortbuien kritische situaties door de waterophoping. Vooral lichtere draagconstructies kunnen door het bijkomende gewicht toenemend vervormen. In het slechtste geval kan dit zelfs leiden tot het instorten van het dak.

  Doemdenken ? In Nederland onderzocht de VROM*-inspectie de platte daken in 80% van de gemeenten. Dat leverde ruim 6.300 gebouwen op die mogelijk onveilig zijn. Uit een nadere inspectie van bijna 1.500 daken is inmiddels gebleken dat daarvan ruim de helft daadwerkelijk onveilig is.

  Ook andere nadelen van wateraccumulatie op platte daken worden vaak onderschat. Bij lekken ontstaat een hoger risico op hevige waterinfi ltraties die leiden tot zware beschadiging van de onderliggende ruimten en de inboedel ervan.

  Bovendien is het herstellen van de dakbedekking op natte plaatsen lastig. Bij trage afvoer van het regenwater blijft er eveneens een concentratie van vuil achter op het dak. Een ideale voedingsbodem voor mos en micro-organismen die de dakhuid extra aantasten. Het eb- en vloedeffect van het water vermindert de UV-bescherming met een versnelde veroudering van de dakhuid tot gevolg.

  Voldoende afschot zorgt voor een regelmatige reiniging van het dak.

  Tijdens de winter bevriest het stagnerende water. Hierdoor ontstaan er trekbelastingen op de oppervlakte van de dakbedekking. Dit verhoogt het risico op beschadiging van de naadafdichtingen en de dakdoorvoeren. Bij bitumen dakbanen beschadigt de ijsvorming bovendien de leislag van de dakbedekking

  (*) VROM : Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening & Milieubeheer

  Voldoende afschot vermijdt waterophoping.

  Hoe voorziet men voldoende afschot?

  Soms wordt afschot gerealiseerd door de onderconstructie hellend aan te brengen. Meestal leidt dit tot hogere constructiekosten van het dak en de afwerking van het plafond van de onderliggende ruimtes. Het afschot is in dit geval ook enkel in n richting en geeft te weinig sturing aan het regenwater rond de dakdoorvoeren en naar de verschillende waterafvoerpunten.

  Een andere afschottechniek is een hellingsbeton, al dan niet isolerend. Hier dient men niet alleen de nodige aandacht te besteden aan het extra gewicht, maar vooral ook aan het extra bouwvocht dat ingesloten wordt in de dakconstructie bij het vroegtijdig aanbrengen van het dakbedekkingssysteem.

  Met EUROTHANE Bi-3A, het perfecte alternatief.

  Wateraccumulatie2

 • Ga voor zekerheid,speel uw troefkaart:

  op platte daken niet zonder risico 3

 • Recticel Insulation

  Welke troeven heeft u in de hand met EUROTHANE Bi-3A?

  TROEF 1Het systeem zorgt voor een perfecte afvoer van het regenwater.

  TROEF 2EUROTHANE Bi-3A realiseert de vereiste isolatiewaarde van de dakconstructie.

  TROEF 3Bij toepassing van EUROTHANE Bi-3A is het niet noodzakelijk de onderliggende constructie onder helling te plaatsen. Dit is uiterst voordelig voor de kostprijs van de constructie en de binnenafwerking.

  TROEF 4Het gebouw is sneller waterdicht. Direct na de afwerking van de draagstructuur, kan de dampremmende waterdichte laag aangebracht worden. Het dak is klaar voor het aanbrengen van het afschotsysteem.

  TROEF 5EUROTHANE Bi-3A is uiterst licht, 30 kg/m3. De isolatie voegt dus slechts een zeer gering gewicht aan het dak toe en laat dus lichtere dakconstructies toe.

  TROEF 6De dakbedekking wordt direct aangebracht op de afschotisolatie. Er is dus geen periode voor uitdrogen nodig. De tijdwinst is beduidend. De uitvoeringsperiode wordt korter.

  TROEF 7Het vereiste isolerend vermogen van de dakisolatie is bepalend voor de dikte van de toe te passen laag. De uitstekende isolatiewaarde van EUROTHANE Bi-3A beperkt die uitvoeringshoogte.

  EUROTHANE Bi-3A biedt u een handvol voordelen.

  Bovendien zijn de EUROTHANE Bi-3A platen zeer vormvast. Ze zijn licht in gewicht en hierdoor is de plaatsing minder arbeidsintensief. De platen zijn gemakkelijk verwerkbaar en uitstekend beloopbaar.

  Ze zijn tevens compatibel met diverse dakdichtingsmembranen. Een daksysteem met EUROTHANE Bi-3A biedt een hoge weerstand tegen windbelastingen.

  4

 • EUROTHANE Bi-3A,zowel bij nieuwbouw als bij renovatie.

  Bij nieuwbouw:- Uitvoeringsperiode van het dak wordt korter, er dient geen hellingsbeton gestort te worden. Zowel de tijd voor het storten van het hellingsbeton als voor het uitdrogen ervan wordt dus bespaard.- Minder risico bij onzekere weersomstandigheden.- Het gebouw is sneller waterdicht.- Lager gewicht voor de structuur levert een aanzienlijke besparing op.

  Bij renovatie: - Uiterst geschikt door beperkt bijkomend gewicht. - Geen insluiting van extra vocht tussen bestaande en nieuwe waterdichting.- Aangewezen bij beperkte dakopstandhoogte.- Bij overschakeling van koud naar warm dak, slechts beperkte verhoging van het dak.

  Hoeveel afschot is er aangewezen?Praktijknorm

  De praktijk leert dat een afschot van 16 mm per strekkende meter (1,6%) gebruikelijk is. Door oneffenheden in de dakstructuur en uitvoeringsfouten is het effectieve afschot het afschot dat werkelijk gerealiseerd wordt doorgaans veel minder en absoluut onvoldoende.

  Wij schudden voor u de kaartenRecticel Insulation adviseert minstens een afschot van 1,66%maar stelt ook een bijkomend type van 1,25% ter beschikking.

  heeft d goede kaarten in huis

  5

 • ! !

  "

  $

  #

  !

  "

  #

  !

  $ "

  "

  SNEDE!!

  ONDERVULLING"IMMUITVULLING"IMM UITVULLING"IMM

  "

  "

  $

  #

  !

  #

  SNEDE""

  ""

  UITVULLING"IMM

  ONDERVULLING"IMM

  #

  $

  !

  "

  LEGENDEKLEUREN

  Recticel Insulation

  Voorbeeld van een afschotplan

  6

 • Wie maakt het afschotplan?

  EUROTHANE Bi-3A afschotplaten vereisen een vakkundige plaatsing. Om u hierbij te helpen, maakt Recticel Insulation een gratis legplan en meetstaat op.

  Het is vooral belangrijk dat de bouwplannen volgende gegevens bevatten, zodat het legplan zo correct mogelijk uitgetekend kan worden:

  P dakplan op schaal, met aanduiding van de te isoleren dakoppervlakten

  P afmetingen van het dakoppervlak, het niveau van de verschillende dakvlakken en eventueel aanduiding van uitzetvoegen en dakonderbrekingen (oa koepels, technische ruimten, ...)

  P bij voorkeur een detaildoorsnede van de dakopbouwP situering van de verschillende afvoerpunten op het dak

  P helling van de afschotisolatie: 1/60 (1,66%) of 1/80 (1,25%)

  P minimale en/of maximale isolatiedikteP het vereiste isolatiepeil van de constructie (Rc-waarde)

  Aanvragen kunnen doorgefaxt worden naar het nummer +32 (0)56/43 89 39 of digitaal doorgestuurd worden(Autocad of DWG-bestand) naar @recticel.com.

  BestekbeschrijvingVoor het raadplegen van de bestekteksten van EUROTHANE Bi-3A, surf naarwww.eurothane.be en kies Producten/EUROTHANE Bi-3A/lastenboekteksten.Voor een specifi eke dakopbouw kan een aangepaste beschrijving voorbereid worden.

  Recticel Insulation brengt uw afschot in kaart.

  brengt uw afschot in kaart

  7

  recticelinsulation

 • Productomschrijving

  EUROTHANE Bi-3A is een isolatieplaat met een kern in hard

  polyurethaanschuim waarvan de dikte varieert in de

  lengterichting. Deze plaat is aan beide zijden bekleed met een

  gebitumineerd glasvlies.

  Warmtegeleidingscoffi cint D volgens EN 12667:

  voor diktes 60mm: 0,028 W/mK voor diktes > 60mm: 0,027 W/mK

  Volumegewicht in de kern:

  circa 30 kg/m3

  Mechanisch gedrag:

  - Druksterkte bij 10% vervorming:

  CS(10/Y)120 volgens EN 826

  120 kPa (1,2 kg/cm2)- Gedrag onder invloed van gelijkmatig verdeelde belasting:

  UEAtc klasse C

  - Vervorming bij belasting:

  DLT(2)5 volgens EN 1605

  40kPa, bij 70C gedurende 168h:

  5%

  Dampdiffusieweerstandsgetal van het PUR schuim: 50-100

  Bekleding:

  Gebitumineerd glasvlies van circa 400g/m2

  Treksterkte loodrecht op oppervlak:

  TR80 volgens EN 1607

  80 kPa

  Waterabsorptie lange termijn: WL(T)2

  volgens EN 12087