2011.06 blogosphere 2

of 16 /16
Освітня блогосфера НТУ “ХПІ” – результати пілотного проекту Міністерство освіти і науки Міністерство освіти і науки України України Національний технічний університет Національний технічний університет «Х «Х арківський політехнічний інститут арківський політехнічний інститут » » Методична Рада НТУ “ХПІ” 2011.06 В.О. Кравець, О.П. Сук

Embed Size (px)

Transcript of 2011.06 blogosphere 2

Page 1: 2011.06 blogosphere 2

Освітня блогосфера НТУ “ХПІ” –

результати пілотного проекту

Міністерство освіти і науки УкраїниМіністерство освіти і науки України

Національний технічний університет Національний технічний університет «Х«Харківський політехнічний інститутарківський політехнічний інститут»»

Методична Рада НТУ “ХПІ”

2011.06

В.О. Кравець, О.П. Сук

Page 2: 2011.06 blogosphere 2

Концепція розвитку електронного навчання в Концепція розвитку електронного навчання в НТУ «ХПІ» на 2009 – 2016 рокиНТУ «ХПІ» на 2009 – 2016 роки

передбачає: передбачає:

… Активне впроваджування новітніх

інформаційно-комунікаційних технологій, в

тому числі інструментів інструментів WebWeb 2.0 2.0, в

навчальний процес за очною та заочною

формами навчання.

Схвалено Методичною Радою НТУ “ХПІ” 25.02.2009Схвалено Методичною Радою НТУ “ХПІ” 25.02.2009 р.р.

Page 3: 2011.06 blogosphere 2

Блог і блогосфераБлог і блогосфера

БлогБлог (англ. Blog, від web log - мережевий журнал чи щоденник подій) - це веб-сайт, головний зміст якого складають записи, зображення чи мультимедіа (“пости”), що регулярно додаються. Для блогів характерні короткі записи тимчасової значущості.

Сукупність блогів створює блогосферублогосферу. Глобальна блогосфера існує в Інтернет.

Популярність блогів зумовлена головним чином можливістю Популярність блогів зумовлена головним чином можливістю використання безпосередньо в блозі, або з його допомогою використання безпосередньо в блозі, або з його допомогою

багатьох комунікаційних багатьох комунікаційних web-web- інструментів. інструментів.

Page 4: 2011.06 blogosphere 2

Існуюча блогосфера Існуюча блогосфера НТУ “ХПІ”НТУ “ХПІ”

Page 5: 2011.06 blogosphere 2

ОбОбґґрунтування проектурунтування проекту

В.О. Кравець, О.П. Сук Проект розвитку освітньої блогосфери НТУ “ХПІ” схваленосхвалено Методичною Радою НТУ “ХПІ”, липень Методичною Радою НТУ “ХПІ”, липень 20102010

Упровадити в освітню практику університету новітні інструменти сучасного електронного навчання:

прискорити розвиток навчальної блогосфери НТУ «ХПІ», для чого зокрема розробити та упровадити

проект «Навчальна блогосфера ХПІ»

Рішення Вченої ради НТУ “ХПІ”Рішення Вченої ради НТУ “ХПІ”протокол № протокол № 1010 від від 2626 листопада листопада 2010 р.2010 р.

Page 6: 2011.06 blogosphere 2

Початок пілотного проектуПочаток пілотного проекту

1. Розпочати у 2011 році розроблення та впровадження проекту «Навчальна блогосфера ХПІ».

2. Визначити як базову для проведення пілотної стадії проекту - педагогічного експерименту щодо використання навчальних блогів у навчальному процесі кафедру «Фінансів і оподаткування».

3. Завідувачу кафедри «Фінансів і оподаткування» проф. Міщенку Володимиру Якимовичу спільно з директором Центра дистанційної освіти проф. Суком Олександром Пилиповичем організувати пілотну команду проекту, розробити план-графік проекту та подати його на затвердження.

4. Директору Центра дистанційної освіти проф. Суку О.П. проводити інструктування викладачів – розробників і модераторів навчальних блогів, здійснювати координацію робіт з виконання проекту, подавати мені звіти про хід виконання цих робіт.

Наказ ректора № 76-І від 16.02.2011 р. :

З метою прискорити розвиток системи дистанційного навчання та використання інструментів і можливостей електронного навчання для підтримки очної та заочної форм навчання університету та на виконання рішення Вченої ради НТУ “ХПІ” НАКАЗУЮ

Page 7: 2011.06 blogosphere 2

Ст. викл. Івахненко О.В. - (22 студенти)

Команда проектуКоманда проектуКоординатори проекту:Координатори проекту:

проф. Кравець В.О., проф. Міщенко В.Я.

Кафедра фінансів і оподаткуванняКафедра фінансів і оподаткування

ЦДО НТУ “ХПІ”ЦДО НТУ “ХПІ”проф. Сук О.П. – організаційно-методичне забезпеченняінж. Синельник М.О – поточний менеджмент

доц. Білоцерковський О. Б. – академічна координація,

(140 студентів) Ст. викл. Лук’яніца І. Ю. –(135 студентів)

Page 8: 2011.06 blogosphere 2

Цільова група Цільова група проектупроекту

215 студентів бакалаврату215 студентів бакалаврату, що вивчали дисципліни:

22 студенти магістратури22 студенти магістратури, що вивчали дисципліну “Міжнародний менеджмент”

– “Менеджмент ЗЕД” (60 студ. – 3 курс, 40 студ. – 4 курс),

– “Управління ресурсами та витратами” (95 студ. – 2 курс),

– “Фінанси та оподаткування” (80 студ. – 2 курс)

Окрема подяка декану факультету бізнесу та фінансів декану факультету бізнесу та фінансів проф. Гаврисю О.М. проф. Гаврисю О.М. за підтримку проекту!

Page 9: 2011.06 blogosphere 2

Підготовчий етапПідготовчий етапРозроблення шаблону

навчального блогу (умовна назва «Робимо блог»), та

пропозицій щодо методології роботи з його

допомогою

Укладання презентації «Створюємо блог в Blogger

(технологічний аспект)»

Нарада команди проекту щодо технології та методології

виготовлення навчального блогу та його використання

Page 10: 2011.06 blogosphere 2

Старт проектуСтарт проектуСтворення навчальних блогів, підбір

студентських груп, ознайомлення студентів з правилами та умовами навчання з

використанням блог-технології

belotserkovsky-alexander.blogspot.com ivaknenko.blogspot.com

lukyanitca.blogspot.com

Page 11: 2011.06 blogosphere 2

Реалізація проектуРеалізація проекту

Терміни:Терміни: 07.02.2011 – 31.05.201107.02.2011 – 31.05.2011

Використані інструментиВикористані інструменти

Документи Google

Групи Google

Електронна пошта

Форуми

Навчання студентів пілотних груп з використанням блог-технології

Page 12: 2011.06 blogosphere 2

Регулярні F2F зустрічі команди проекту

Підсумковий семінар, обговорення результатів,

напрацювання плану подальшого розвитку проекту.

Моніторинг проектуМоніторинг проекту

Постійний технічний менеджмент

Анкетування та опитування студентів цільової групи

Звіт та обговорення на Методичній раді НТУ “ХПІ”Звіт та обговорення на Методичній раді НТУ “ХПІ”

Page 13: 2011.06 blogosphere 2

Перші результатиПерші результати

Майбутні магістри Майбутні бакалаври

Стало ли Вам учиться легче?

скорее да, чем нет

64%

да17%

нет12%

скорее нет, чем да

7%

Стало ли Вам учиться легче?

скоее да, чем нет

35%

скорее нет, чем

да6%

нет41%

да18%

Что вам больше всего понравилось в учебном процессе с использованием блога?

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

10

2

4

6

8

10

12работа преподавателя в процессе обучения

общение с преподавателем в процессеучебы

общение с другими студентами в процессеучебы

доступность электронных учебныхматериалов

наличие четкого плана и календаря учебныхзанятий

возможность восполнять пропускизанятийпутем самостоятельной работы

структура блога

оформление блога

!

!

Page 14: 2011.06 blogosphere 2

Перші результатиПерші результати

Способствовало ли использование учебного блога улучшению качества

обучения?

Скорее нет, чем да

18%

нет6%

Скорее да, чем нет

58%

Да18%

Майбутні магістри

Как Вы оцениваете роль электронных средств обучения в современной системе

образования?

без них невозможно

обойтись72%

полезное дополнение к

традиционным формам учебного процесса

28%

без них вполне можно обойтись

0% они приносят только вред

0%

Майбутні бакалавриКак Вы в целом оцениваете качество процесса обучения, в котором Вы принимали участие?

Хорошее 78%

Посредственное7%

Плохое 3%

Отличное 12%

Насколько интереснее Вам стало учиться с появлением блога преподавателя

Значительно интереснее

22%

скорее менее интересно

7%Стало скучнее7%

скорее интереснее

64%

!

!

!

!!!

Page 15: 2011.06 blogosphere 2

Викладачі й студенти: навчальним блогам - навчальним блогам -

ТАК!ТАК!

Page 16: 2011.06 blogosphere 2

ДЯКУДЯКУЄМОЄМО

ЗА ЗА УВАГУ!УВАГУ[email protected] [email protected]@kpi.kharkov.ua [email protected]