2010 jaan – sept. oli Eesti tulu välisturismist (turismi ...

14
rootslased ja norrakad soomlased Allikas: EAS 2010 jaan – sept. oli Eesti tulu välisturismist (turismi- teenuste eksport) 837,4 milj. eurot. Kasv võrreldes 2009 a sama perioodiga 18%. Eestis ööbis 2010 jaan. – sept. 1,23 milj välisturisti, kellest 647 936 ehk 53% olid soomlased ning 94 560 ehk 7% rootslased ja norrakad. 0 250 000 500 000 1 000 000 (välisturisti) The Baltic Guide on Eesti turismis oluline komponent. Lehe lugejad toovad Eestisse aastas miljardeid kroone.

Transcript of 2010 jaan – sept. oli Eesti tulu välisturismist (turismi ...

Page 1: 2010 jaan – sept. oli Eesti tulu välisturismist (turismi ...

rootslased ja norrakad

soomlased

Allikas: EAS

2010 jaan – sept. oli Eesti tulu välisturismist (turismi-teenuste eksport) 837,4 milj. eurot. Kasv võrreldes 2009 a sama perioodiga 18%.Eestis ööbis 2010 jaan. – sept. 1,23 milj välisturisti, kellest 647 936 ehk 53% olid soomlased ning 94 560 ehk 7% rootslased ja norrakad.

0

250 000

500 000

1 000 000

(välisturisti)

The Baltic Guide on Eesti turismis oluline komponent. Lehe lugejad toovadEestisse aastas miljardeid kroone.

Page 2: 2010 jaan – sept. oli Eesti tulu välisturismist (turismi ...

Välisturistid veedavad Eestis üha enam aega!Turistide ööbimised Eestis (öödes)

Allikas: EAS

Soomlane ööbib Eestis keskmiselt 1,43 ööd korraga. Rootslane ööbib Eestis keskmiselt 1,65 ööd korraga.Norrakas ööbib Eestis keskmiselt 2,50 ööd korraga.

Soom

e

Norr

a

Vene

maa

Root

si

0.0

250 000

500 000

750 000

1 000 000

1 250 000

1 500 000

(ööbimisi)

Page 3: 2010 jaan – sept. oli Eesti tulu välisturismist (turismi ...

Tallinna sadama kaudu reisib üle 7 miljoni inimese aastas!

1

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2

3

4

5

3,6 mln

4,1 mln

4,6 mln 4,6 mln 4,6 mln

5,1 mln 5,1 mln

5,5 mln

5,3 mln

4,5 mln 4,5 mln

6

7

8

~22 000 reisijat päevas

Allikas: Tallinna Sadam

6,0 mln

7,26 mln7,30 mln

Page 4: 2010 jaan – sept. oli Eesti tulu välisturismist (turismi ...

Soomlaste ostud Eestis

Allikas: Kaupan Liitto

alko

hol

79,7 to

iduk

auba

d44

,0

täis

kasv

anut

e rõ

ivad

ravi

mid

18,9

kosm

eetik

a16,1

jala

nõud

15,1

teks

tiil j

a si

sust

uska

ubad

14,0

kotid

ja a

kses

suaa

rid

13,4

nõud

ja m

ajap

idam

ista

rbed

10,8

last

erõi

vad

10,0

kella

d8,3

män

guas

jad

6,6

muu

sika

ja fi

lmid

5,9

optik

akau

bad

4,6

spor

diva

hend

id ja

vab

aaja

kaub

ad2,8

mee

lela

hutu

s ja

ele

ktro

onik

a2,0

varu

osad

jm. k

auba

d

ehitu

skau

bad

1,01,3

0.0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

(%)

42,1

Page 5: 2010 jaan – sept. oli Eesti tulu välisturismist (turismi ...

Soomlaste kasutatavad teenused Eestis

Allikas: Kaupan Liitto

82,2

hote

llid

56,8

spaa

d, s

auna

d jm

juuk

suri

d ja

ilus

alon

gid

24,0

apte

egid

22,8

oope

r, te

ater

jm k

ultu

ur17,6

spor

di- j

a m

eele

lahu

tust

eenu

sed

12,6

optik

akau

plus

ed4,1

arst

id ja

ham

bara

vid

3,5

räts

epat

eenu

sed

1,8

kella

d ja

eht

ed1,6

0.0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

(%)

29,5

rest

oran

id ja

koh

viku

d

Page 6: 2010 jaan – sept. oli Eesti tulu välisturismist (turismi ...

The Baltic Guide on Soome turistide hulgas tuntuim ja populaarseim leht!

Allikas: Turu-uuringute AS

0.0

10%

20%

30%

40%

50%

60%Th

e Ba

ltic

Guid

e

Talli

nna

Opas

Talli

nn T

his

Wee

k

61% lugejatest kulutab The Baltic Guide -lehe lugemisele 10–20 minutit.

38% lugejatest hoiab lehe alles kogu reisi vältel või viib lehe koju.

Eesti turismiväljaannete tuntus:

Page 7: 2010 jaan – sept. oli Eesti tulu välisturismist (turismi ...

Soomlased külastavad Eestit aasta jooksul korduvalt!

Allikas: Turu-uuringute AS

enam kui 8x aastas

0.0

10%

20%

30%

40%

50%

4–7x aastas 2–3x aastas

Page 8: 2010 jaan – sept. oli Eesti tulu välisturismist (turismi ...

The Baltic Guide ajalehe lugejate profiil.

Allikas: Turu-uuringute AS

71% lehe lugejate puhul loeb sama lehte veel teisigi inimesi!39% puhul loeb lehte veel lisaks 1 inimene.26% puhul loeb lehte veel lisaks 2 inimest.6% puhul loeb lehte veel lisaks rohkem kui 2 inimest.

vanus

sugu

positsioon

48%

52%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

mees naine

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

17%

26%

28%

18-25 26-40 üle 50

29%

41-50

õpilane pensionär spetsialist juhttöötaja/teenistuja

10%

0

5

10

15

20

25%

30%

16%

21%

25%

28%

Page 9: 2010 jaan – sept. oli Eesti tulu välisturismist (turismi ...

Soomlaste reisid läbi sadamate (suunal Helsingi-Tallinn) jaanuar 2009 - detsember 2010

Allikas: Liikennevirasto

0.0

50 000

100 000

150 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

550 000

600 000

650 000

700 000

200 000

Reisijad

mai

200

9

mai

201

0

445

031

451 8

56

juul

i 200

9

juul

i 201

071

2 10

6

654

206

augu

st 2

009

augu

st 2

010

589

389

556

777

sept

embe

r 20

09

sept

embe

r 20

1039

1 573

356

541

okto

ober

200

9

okto

ober

201

043

0 79

6

391 0

84

nove

mbe

r 20

09

nove

mbe

r 20

1035

0 114

306

635

dets

embe

r 20

0934

6 54

3

jaan

uar

2009

jaan

uar

2010

281 8

63

262

324

veeb

ruar

200

9

veeb

ruar

201

029

4 10

7

302

998

mär

ts 2

009

mär

ts 2

010

299

395

378

252

apri

ll 20

09

apri

ll 20

10

362

405

375

019

juun

i 200

9

juun

i 201

0

523

630

547

728

Page 10: 2010 jaan – sept. oli Eesti tulu välisturismist (turismi ...

Rootsi ja Soome turisti profiil.

Allikas: EAS

Reisipõhjus

Reisi organiseerimine

Majutus

Ööbimine

38%33%12%7%

reisivad elukaaslasegasõpradegaüksindaperekonnaga (sis. lapsed)

Ühepäevareisid 33%37%16%6%

reisivad elukaaslasegasõpradegaüksindaperekonnaga (sis. lapsed)

Ühepäevareisid

Ööbimisega reisid

ROOTSI SOOME

53%30%11%4%1%1%

puhkusereisidärireisid (sis. konverentse)sõprade ja sugulaste külastusedtervisereisidostureisidmuudel põhjustel reisid

Ühepäevareisid (sis. kruiisireise)74%10%10%4%2%

puhkusereisidärireisidostureisidläbisõidureisidmuudel põhjustel reisid

Ööbimisega reisid70%11%8%7%3%1%

puhkusereisidärireisid (sis. konverentse)sõprade ja sugulaste külastusedtervisereisidostureisidmuudel põhjustel reisid

Ühepäevareisid (sis. kruiisireise)55%7%10%4%2%

puhkusereisidärireisidostureisidläbisõidureisidmuudel põhjustel reisid

28%26%24%15%5%2%

ööbivad 1 öö2 ööd4-7 ööd3 ööd8-14 öödjäävad veelgi kauemaks

28%26%24%15%5%2%

ööbivad 1 öö2 ööd4-7 ööd3 ööd8-14 öödjäävad veelgi kauemaks

Kasutatavad teenused

Ühepäevareisijad on huvitatud:75%75%60%

ostudrestoranid, baarid, pubidvaatamisväärsused ilma giidita

Ühepäevareisijad on huvitatud:85%73%39%

ostudrestoranid, baarid, pubidvaatamisväärsused ilma giidita

Lühema perioodi puhul

ROOTSI SOOME

85%10%5%

tasuline majutuskohtsõprade või sugulaste juuresenda või oma sõprade korteris või suvemajas

Pikema perioodi puhul75%19%6%

tasulises majutusessõprade või sugulaste juuresenda või oma sõprade korteris või suvemajas

Lühema perioodi puhul86%10%6%

tasuline majutuskohtsõprade või sugulaste juuresenda või oma sõprade korteris või suvemajas

Pikema perioodi puhul68%14%18%

tasulises majutusessõprade või sugulaste juuresenda või oma sõprade korteris või suvemajas

Reisimisviis

Ööbimisega reisid:

Ööbimisega reisid:

ROOTSI SOOME

33%18%11%5%

reisivad elukaaslasegareisivad sõpradegareisivad kolleegidegareisivad perekonnaga (sis. lapsi)

Ööbimisega reisijad on huvitatud:33%26%11%7%20%

reisivad elukaaslasegareisivad sõpradegareisivad kolleegidegareisivad perekonnaga (sis. lapsi)reisivad üksi

ROOTSI SOOME

Vanus

59%22%16%4%

45+....35-4425-3415-24

ROOTSIÖöbimisega reisid:65%20%11%5%

45+....35-4425-3415-24

Ühepäevareisid: 66%15%11%8%

45+....35-4425-3415-24

Ühepäevareisid:61%20%11%8%

45+....35-4425-3415-24

SOOME

Ööbimisega reisijad on huvitatud:ROOTSI SOOME

92%75%75%29%22%21%18%18%

restoranid, baarid, pubidostudvaatamisväärsusednäitused ja muuseumidkultuurisündmusedlooduses ajaveetmineilu- ja terviseteenuseidööelu

Ööbimisega reisijad on huvitatud:92%86%75%19%17%25%23%17%

restoranid, baarid, pubidostudvaatamisväärsusednäitused ja muuseumidkultuurisündmusedlooduses ajaveetmineilu- ja terviseteenuseidööelu

Ööbimisega reisid

ROOTSI SOOME

64%25%11%

ise organiseeritudpaketireisidmõni teenus broneeritud läbi reisibüroo

Ühepäevareisid (sis. kruiisireise)57%35%8%

ise organiseeritudpaketireisidmõni teenus broneeritud läbi reisibüroo

Ööbimisega reisid38%42%

ise organiseeritudpaketireisid

Ühepäevareisid (sis. kruiisireise)71%21%8%

ise organiseeritudpaketireisidmõni teenus broneeritud läbi reisibüroo

Page 11: 2010 jaan – sept. oli Eesti tulu välisturismist (turismi ...

Turistide keskmised kulutused Eesti kroonides

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

(EEK)

soomlased rootslased norrakad

majutus

1062

1552

1009

kulutusedkokku

2334

2861

2091

söök, jook

620

800

672

muud kulutused

408

409

633

sisseostud

1574

932

674

meelelahutus46

5

1028

189

Allikas: Tallinna Ettevõtlusamet

Turisti kulutused ühes päevas on suuremad kui tihti peale Eesti elanikul ühes kuus.Rootslaste kulutused reisi kohta on keskmisest veidi suuremad (+22%).

Page 12: 2010 jaan – sept. oli Eesti tulu välisturismist (turismi ...

Reklaamihindade võrdlus

Leht Pinna suurus Reklaampinna hind

Ilmumissagedus Levi aeg

The Baltic Guide 1/4 lk (14 865 eek)950 eur 1 x kuus 1 kuu

1/4 lk (17 000-20 500 eek)1086 – 1310 eur

1342 – 1534 eur

820 – 1100 eur

1 x nädalas 1 nädal

1/4 lk(21 000-24 000 eek)

1 x päevas 1 päev

1/4 lk (12 830-17 200 eek) 1 x päevas 1 päev

1/4 lk (26 067 eek) 1 x päevas 1 päev

Eesti Ekspress

Postimees

Eesti Päevaleht

Metro (Helsingis)1666 eur

Page 13: 2010 jaan – sept. oli Eesti tulu välisturismist (turismi ...

Turistidele suunatud väljaanded 2010

Toode Väljaandja Formaat Maht Sagedus Tiraazh Keel Levi EsikaasTaga-kaas 1/1 1/2 Alates

ca A5

A5

A565(99x210)

44 lk

100 lk

-

3 x a

6 x a

4 x a

30-40 tuh

10-12 tuh

10 tuh

A565(99x210)

A3 64-88 lk

- 4 x a 10 tuh

17 000

12 750 -

12 750 8 990-

9 935 2 980

2 980

firmaal 1993

firmaal 1993

firmaal 1993

21 000

59 500 51 500 27 700 1993-

31 000 28 000 16 000 2004-

- 14 000 8 000 1997

15 000 11 900 5 900 1994eng,fin

Sadamad, lennujaam, rongijaam, turistiinfo, hotellid, Linnatakso,

Tulika takso

Tuleviku-disain OÜ

Tuleviku-disain OÜ

430 x 585Tuleviku-disain OÜ

Guide Marketing OÜ

Design Management OÜ

Linnajuht OÜ eng

eng

eng

- 4 x a

1 x k 40 - 65 tuh fin

30 tuh eng

Sadamad, turistiinfo, ostukeskused, Winestore, Hesburgerid

AjakirjadeKirjastus AS

A5 80 lk 6 x a 34 800 21 500 16 400 8 400 198950-65 tuh

Hinnakirjas35-45 tuh

eng,

finTallinn This Week

Tuleviku-disain OÜ

A3 8 lk 1 x k 1/47 200

21 500 16 400 8 400 198910 tuh engTallinn Tourist

Shopping in Tallinn

Tallinn in yourPocket

Tallinn Dining

Tallinn Shopping

Old Tallinn map & guide

The Baltic GuideFIN

A3 40 lkGuide

Marketing OÜ 1 x k 40 - 65 tuh sweThe Baltic GuideSWE

Laevad, sadamad, lennujaam, hotellid, turistiinfo, saatkonnad, mõned Soome

reisibürood

Müügil turismiinfos, raamatupoodides Eestis ja Soomes, sadamates jne

Sadamad, turistiinfo, hotellid, kliendid

Sadamad, turistiinfo, hotellid, kliendid

Keskmine reklaam 90x600 hind 8 000

Sadamad Helsingis ja Tallinnas, lennu-jaam, turismiinfo, hotellid, kohvikud,

messid jm. Tellijad, R-Kioskid ja Tuglas Selts Soomes

Sadamad Tallinnas, lennujaamad, Eestis, turismiinfo, messid, hotellid

Page 14: 2010 jaan – sept. oli Eesti tulu välisturismist (turismi ...

Tallinki reisijad liinil Tallinn - Stockholm.

Allikas: AS Tallink Grupp

Umbes 2/3 Eestit külastavatest rootsi turistidest saabus Eestisse laevaga.The Baltic Guide rootsikeelne ajaleht on saadaval juba Tallinki laevadel Victoria I ja Baltic Queen.

2009/2010 a. veeti AS Tallink Grupp laevadega Tallinn - Stockholm liinil reisijaid järgnevalt:

75 4

61

51 8

15

10 10

52 2

58

10

96 1

14

71 9

77

10

94 5

61

72 6

52

80 5

2210

79 8

99

10

102

768

103

852

10

87 5

31

52 7

04

57 4

06

44 2

88

5329

0

10

101

680

10

59 9

84

10

64 8

54

52 7

86

10