2009 ESC-pulmoner hipertansiyon tedavi kılavuzu

download 2009 ESC-pulmoner hipertansiyon tedavi kılavuzu

of 46

Embed Size (px)

description

 

Transcript of 2009 ESC-pulmoner hipertansiyon tedavi kılavuzu

  • 1. ESC KILAVUZLARI European Heart Journal (2009) 30, 24932537 doi:10.1093/eurheartj/ehp297 Pulmoner hipertansiyon tan ve tedavi klavuzu Avrupa Kardiyoloji Dernei (ESC) ve Avrupa Solunum Dernei (ERS) Pulmoner Hipertansiyon Tan ve Tedavi Grev Grubu tarafndan oluturulmu ve Uluslararas Kalp ve Akcier Transplantasyonu Dernei (ISHLT) tarafndan onaylanmtr Yazarlar/Grev Grubu yeleri: Nazzareno Gali (Bakan) (talya)*; Marius M. Hoeper (Almanya); Marc Humbert (Fransa); Adam Torbicki (Polonya); Jean-Luc Vachiery (Fransa); Joan Albert Barbera (spanya); Maurice Beghetti (svire); Paul Corris (ngiltere); Sean Gaine (rlanda); J. Simon Gibbs (ngiltere); Miguel Angel Gomez-Sanchez (spanya); Guillaume Jondeau (Fransa); Walter Klepetko (Avusturya); Christian Opitz (Almanya); Andrew Peacock (ngiltere); Lewis Rubin (ABD); Michael Zellweger (svire); Gerald Simonneau (Fransa) ESC Uygulama Klavuzu Komitesi (UKK/CPG, Committee for Practice Guidelines): Alec Vahanian (Bakan) (Fransa); Angelo Auricchio (svire); Jeroen Bax (Hollanda); Claudio Ceconi (talya); Veronica Dean (Fransa); Gerasimos Filippatos (Yunanistan); Christian Funck-Brentano (Fransa); Richard Hobbs (ngiltere); Peter Kearney (rlanda); Theresa McDonagh (ngiltere); Keith McGregor (Fransa); Bogdan A. Popescu (Romanya); Zeljko Reiner (Hrvatistan); Udo Sechtem (Almanya); Per Anton Sirnes (Norve); Michal Tendera (Polonya); Panos Vardas (Yunanistan); Petr Widimsky (ek Cumhuriyeti) Belgeyi Gzden Geirenler: Udo Sechtem (UKK nceleme Koordinatr) (Almanya); Nawwar Al Attar (Fransa); Felicita Andreotti (talya); Michael Aschermann (ek Cumhuriyeti); Riccardo Asteggiano (talya); Ray Benza (ABD); Rolf Berger (Hollanda); Damien Bonnet (Fransa); Marion Delcroix (Belika); Luke Howard (ngiltere); Anastasia N Kitsiou (Yunanistan); Irene Lang (Avusturya); Aldo Maggioni (talya); Jens Erik Nielsen-Kudsk (Danimarka); Myung Park (ABD); Pasquale Perrone-Filardi (talya); Suzanna Price (ngiltere); Maria Teresa Subirana Domenech (spanya); Anton Vonk-Noordegraaf (Hollanda); Jose Luis Zamorano (spanya) Btn yazarlarn ve deerlendirmecilerin kar atmas beyan formlarna ESC web sitesinden eriim olana bulunmaktadr: www.escardio. org/guidelines indekiler Ksaltmalar........................................................................................... 2 nsz.................................................................................................. 3 1. Giri............................................................................................. 4 2. Tanmlar...................................................................................... 5 3. Pulmoner hipertansiyonun klinik snflandrlmas........................ 6 4. Pulmoner hipertansiyonun patolojisi. .......................................... 7 . 5. Pulmoner hipertansiyonun biyopatolojisi..................................... 7 6. Pulmoner hipertansiyonun genetii, epidemiyolojisi ve risk faktrleri............................................................................... 8 7. Pulmoner arteriyel hipertansiyon (1. grup)................................. 9 7.1 Tan..................................................................................... 10 . 7.1.1 Klinik tablo............................................................. 10 7.1.2 Elektrokardiyogram............................................... 10 7.1.3 Toraks grafisi......................................................... 10 . *Yazma adresi: Institute of Cardiology, Bologna University Hospital, Via Massarenti, 9, 40138 Bologna, talya. Tel: +39 051 349 858, Faks: +39 051 344 859. E-posta: nazzareno.galie@unibo.it Avrupa Kardiyoloji Dernei (ESC) Klavuzlarnn ierii yalnzca bireysel ve eitim amal kullanm iin yaymlanmaktadr. Ticari kullanma izin verilmemektedir. ESC Klavuzlarnn hibir blm ESCnin yazl izni olmakszn tercme edilemez, hibir ekilde oaltlamaz. European Heart Journaln yaymcs ve ESC adna bu tr izinler konusunda yetkili olan Oxford University Presse yazl bavuruyla izin alnabilir. Uyar: ESC Klavuzlar, yazldklar dnemde var olan kantlarn dikkatli bir ekilde gzden geirilmesinden sonra ESCnin vard grleri yanstmaktadr. Salk uzmanlarnn klinik yargya varrken bunlarn hepsini dikkate almalar tavsiye edilir. Bununla beraber klavuzlar, tek tek hastalar sz konusu olduunda ya da hastalara, ayn zamanda uygun ve gerekli koullarda hastann velisi veya bakcsna danarak doru karar verme konusunda salk uzmanlarnn bireysel ykmllklerini ortadan kaldrmaz. Reete edilen ila veya cihazlarla ilgili kural ve yasal hkmlerin geerliliini kontrol etmek de salk uzmanlarnn sorumluluundadr. European Society of Cardiology 2009. Btn haklar sakldr. zin iin e-posta adresi: journals.permissions@oxfordjournals.org Trk Kardiyol Dern Ar Suppl 8, 2009
  • 2. Pulmoner hipertansiyon tan ve tedavi klavuzu 7.1.4 7.1.5 7.1.6 7.1.7 Solunum fonksiyon testleri ve arteriyel kan gazlar10 Ekokardiyografi...................................................... 10 Ventilasyon/perfzyon akcier sintigrafisi............. 12 Yksek znrlkl bilgisayarl tomografi, kontrastl bilgisayarl tomografi ve pulmoner anjiyografi........ 12 7.1.8 Kardiyak manyetik rezonans grntlemesi.......... 13 7.1.9 Kan testleri ve immnoloji...................................... 13 7.1.10 Abdominal ultrason grntlemesi........................ 13 7.1.11 Sa kalp kateterizasyonu ve vazoreaktivite. .......... 13 . 7.1.12 Tansal algoritma.................................................... 14 7.2 Arlk derecesinin tayini deerlendirilmesi.......................... 15 7.2.1 Klinik, ekokardiyografik ve hemodinamik parametreler.......................................................... 15 7.2.2 Egzersiz kapasitesi................................................. 16 . 7.2.3 Biyokimyasal gstergeler....................................... 16 . 7.2.4 Kapsaml prognoz deerlendirmesi........................ 17 7.2.5 Hastann durumunun tanmlanmas........................ 17 7.2.6 Tedavi hedefleri ve izleme stratejisi (ayrca bkz. Blm 7.3.7 ve Tablo 22)...................................... 18 7.3 Tedavi.................................................................................. 19 7.3.1 Genel nlemler...................................................... 19 . Fiziksel aktivite ve gzetim altnda rehabilitasyon.. 19 Gebelik, doum kontrol ve menopoz sonras hormon tedavisi..................................................... 19 Seyahat. ................................................................. 19 . Psikososyal destek................................................. 19 . Enfeksiyonlarn nlenmesi...................................... 19 Elektif cerrahi......................................................... 19 7.3.2 Destek tedavisi....................................................... 20 Oral antikoaglanlar. ............................................. 20 . Diretikler. ............................................................ 20 . Oksijen................................................................... 20 Digoksin................................................................. 20 7.3.3 zgl ila tedavisi. ................................................. 20 . Kalsiyum kanal blokerleri....................................... 20 Prostanoidler......................................................... 21 . Endotelin reseptr antagonistleri........................... 23 Fosfodiesteraz tip-5 inhibitrleri............................ 23 Deneysel bileikler ve alternatif tbbi stratejiler...... 25 Kombinasyon tedavisi. ........................................... 25 . la etkileimleri...................................................... 25 7.3.4 Aritmi tedavisi........................................................ 26 7.3.5 Balonlu atriyal septostomi...................................... 26 7.3.6 Transplantasyon..................................................... 26 7.3.7 Tedavi algoritmas.................................................. 27 7.3.8 Yaam sonu bakm ve etik konular........................ 28 7.4 zgl pulmoner arteriyel hipertansiyon alt tipleri............... 29 7.4.1 Pediyatrik pulmoner arteriyel hipertansiyon.......... 29 Tan........................................................................ 29 Tedavi.................................................................... 29 7.4.2 Doumsal kardiyak antlarla balantl pulmoner arteriyel hipertansiyon........................................... 30 Tan........................................................................ 30 Tedavi.................................................................... 30 7.4.3 Ba dokusu hastalklaryla balantl pulmoner arteriyel hipertansiyon........................................... 31 Tan........................................................................ 31 Tedavi.................................................................... 31 7.4.4 Portal hipertansiyonla balantl pulmoner arteriyel hipertansiyon........................................... 31 Tan........................................................................ 32 Tedavi.................................................................... 32 7.4.5 nsan baklk eksiklii virsyle balantl pulmoner arteriyel hipertansiyon........................... 32 8. 9. 10. 11. 12. Tan........................................................................ 33 Tedavi.................................................................... 33 Pulmoner venooklzif hastalk ve pulmoner kapiller hemanjiyomatoz (1 grubu)........................................................ 33 8.1 Pulmoner venooklzif hastalk. ........................................... 33 . 8.1.1 Tan........................................................................ 33 8.2.2 Tedavi.................................................................... 34 8.2