2009 12-01 basemap-kalimantan_bnpb (1)

2009 12-01 basemap-kalimantan_bnpb (1)
download 2009 12-01 basemap-kalimantan_bnpb (1)

of 1

Embed Size (px)

Transcript of 2009 12-01 basemap-kalimantan_bnpb (1)

 • Peta Wilayah Administrasi

  !.!.

  !. !.!.

  !.!.!. !.

  !.!. !.

  !.!.!.

  !.

  !.!. !. !. !.!.

  !.!.!. !.!.

  !. !.!.!.

  !.!.!. !. !.

  !.!.!.!.

  !. !.!. !.!. !.

  !.!. !.!. !.

  !. !. !. !.!. !.!. !.

  !. !.!.!.

  !.!.!. !.

  !.!.

  !.

  !.!. !.!.

  !. !.!.

  !.!.!. !.

  !.!.!. !.!.

  !.!. !.!.!. !.

  !.!. !. !.!.

  !. !.!.!.!.!. !.!. !.

  !.!. !.!.

  !. !.!. !. !.!.!.!.

  !. !. !.!. !.!.

  !.!.!.!. !.

  !. !.!.!.!. !.!.

  !. !. !.!.!.!.!.!. !.

  !. !.!.!. !.!.!. !. !.!.!.

  !.!. !. !. !.!.!. !.

  !.!.!.!. !.!.!.

  !.!. !.!.!. !. !.!.!.

  !. !.!.!.!. !. !. !. !.!.

  !.!.!. !.!. !. !.!.

  !. !. !. !.!. !.!. !.!.

  !.!. !. !. !.!.!. !.

  !. !.!.!.!. !. !. !.!. !.

  !.!. !. !.!.!. !.!.!.!.

  !. !.!.

  !. !. !.!.!. !. !.!. !. !.!.

  !.!.!. !.

  !. !.!.!.!. !.!. !.

  !.!. !. !.!. !. !.!. !.!. !.

  !. !.!.!. !.!.!.!. !. !. !.

  !. !. !.!. !.!. !.

  !. !.!.!.!.

  !. !. !.!.!. !. !.

  !. !. !.!.!.!. !. !.!.!.

  !. !. !. !.!.!.!. !. !.

  !. !. !. !. !.!.!. !. !. !.

  !. !.!.!.

  !. !.!.!.!. !.!.!.

  !. !.!. !. !.!.!. !.!.!.

  !. !.!. !.!.!.!.!. !.

  !. !.!. !.!.!.!. !.!.!.!.!. !.

  !.!.!.!.

  !.!. !.!.!.!. !.

  !. !.!. !.!.

  !.!. !.!.!. !. !.

  !. !.!. !.!. !.!.!.!. !.

  !. !.!.!. !. !.

  !. !.!. !.!. !. !.

  !.!.!. !. !.!. !.!. !. !.!.!. !.

  !. !. !.!. !. !.!.

  !. !.!.!. !.!.!. !.

  !. !.!.!.!.

  !. !. !. !.!. !.!. !.!. !.

  !.!.!. !.!. !.

  !. !.!. !.!. !.!.!.

  !. !.!. !.

  !.!. !.!.!.!. !. !.!.

  !.!.!. !.

  !. !. !.!.!. !. !.!.

  !.!. !.

  !.!.!. !. !. !.!.!.

  !. !. !. !.!.!.!. !.!.

  !. !.!. !.!. !.

  !.!. !.!.!.

  !. !. !. !. !.!. !.!.

  !.!.!. !. !. !.!. !.!.!. !.!.

  !. !.!. !.!. !. !. !.!.

  !.!.!.!.!.!. !.

  !.!. !.!. !. !.!. !. !. !.

  !. !.!.!. !.!. !.!.!.

  !.!. !. !.!. !. !.!.!.!. !. !. !.!. !.!.

  !.!. !. !. !.!.!.!. !.!. !.

  !.!.!. !. !.!. !. !.!. !. !.

  !. !.!. !. !. !.!.!. !. !. !. !. !. !.!.

  !. !. !.!. !. !.

  !. !.!.!. !.!. !.

  !. !. !. !. !.!.!. !.!.!.

  !.!. !.!.!. !.!. !.

  !. !.!.!. !. !. !.!. !.

  !.!.!.!. !.!. !.!. !.

  !. !.!.!. !.!.!.!.!.

  !. !. !.!.!. !. !. !. !.!.

  !. !.!.!. !. !.!.

  !.!.!. !.!.!. !.!.!.

  !. !.!.!. !.!. !.!.!. !. !. !.!.

  !. !. !.!. !.!. !.!.!. !.!.!.

  !.!.!.

  !. !.!.!. !.!.!. !.

  !. !.!.!. !.

  !.!.!. !.!.!. !.!. !.

  !. !. !. !.!. !.!.!. !. !.

  !.!.!. !. !.!. !.!. !.!. !.!.!. !. !.

  !. !.!. !.!. !.!.!. !.!.!. !. !.

  !. !. !. !.!. !.!.!. !. !.!. !.

  !.!. !. !.!. !.!. !. !.!. !.!.

  !. !.!. !. !.

  !. !.!.!. !.!.!. !.

  !.!. !.!.!. !.!. !.!. !. !.!. !.!.

  !.!.!. !. !.!. !.!. !.!.

  !. !.!.!. !. !. !.!. !.

  !. !.!. !.!.!. !. !. !.

  !.!.!.!.!.!. !.!.!.!.

  !. !.!. !.!. !. !. !. !.!. !. !.!. !.!.!.

  !. !.!. !.!. !.!.!.!. !.!.!. !.!.

  !. !. !.!. !. !. !.!. !.!.!. !. !.!. !. !. !. !.

  !.!. !. !.!. !.!.!. !.

  !. !. !.!.!. !.!. !.!. !. !.

  !.!.!. !.!.!.!.!.!. !.

  !.!. !. !.!. !.!. !.

  !.!.!. !.!. !. !.

  !. !. !.!. !.!.!. !. !.

  !.!. !. !.!. !.

  !. !.!.!. !.!.

  !. !.!. !. !. !.!.!.

  !.!. !.!. !.!. !.

  !.!. !.!.!.

  !.!.!. !.

  !. !. !.!.!.!. !.

  !. !.!.!. !. !.

  !.!.!. !.

  !. !.!. !. !.

  !.!.

  !.!.!.

  !. !.!.!.

  !. !.!.!.!.

  !. !.!. !.!.

  !. !.

  !.!.

  !.!.!.!. !.

  !. !.!.

  !.!. !.

  !.!.

  !.!.!.!.!.

  !.!.!.!.

  !. !.!.!. !.

  !.!.!.

  !.

  !.

  !.!.

  !.!. !.

  !.!.!.!.

  !.!.!.!.

  !.!. !.

  !. !.!.!.

  !. !.!. !.!.

  !.

  !. !.!.

  !.!. !.!.

  !.!.

  !.!.!. !.

  !.!. !.!. !.

  !.!.!.!.

  !. !. !.!.

  !.!. !. !.!.!.

  !.!.

  !.!. !.!.!.

  !.!.

  !.!. !.!. !.!.

  !.

  !.!.!. !.

  !. !.!.!.

  !.!. !.!.

  !.!.

  !. !.!.!.!.

  !.!.!. !.

  !.!.

  !. !.!.!.!.

  !.!. !.!.!.

  !.

  !.!.

  o

  o

  o

  o

  o

  o o

  o

  o

  o

  oo

  o

  o

  o

  o

  o

  oo

  o

  o

  o

  o

  o

  o o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  oo

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  oo

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  oo

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  oo

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  oo

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  oo

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  P h i l i p p i n e sP h i l i p p i n e s

  M a l a y s i aM a l a y s i a

  B r u n e iB r u n e i

  KABUPATEN KETAPANG

  KABUPATEN KOTA PONTIANAK

  KABUPATENKOTASINGKAWANG

  KABUPATEN LANDAK

  KABUPATENPONTIANAK

  KABUPATEN SAMBAS

  KABUPATEN SANGGAU

  KABUPATENSEKANDAUKABUPATEN SINTANG

  KABUPATEN MELAWI

  KABUPATENBALANGAN

  KABUPATEN BANJAR

  KABUPATENKOTA BARU

  KABUPATENTABALONG

  KABUPATEN TANAH BUMBU

  KABUPATEN TANAH LAUT

  KABUPATEN TAPIN

  KABUPATENBARITOSELATANKABUPATENBARITOTIMUR

  KABUPATEN BARITO UTARA

  KABUPATEN GUNUNG MAS

  KABUPATEN KAPUAS

  KABUPATENKATINGAN

  KABUPATEN KOTAPALANGKA RAYA

  KABUPATENKOTAWARINGINBARAT

  KABUPATENKOTAWARINGINTIMURKABUPATEN LAMANDAU

  KABUPATEN MURUNG RAYA

  KABUPATEN PULANG PISAU

  KABUPATENSERUYANKABUPATENSUKAMARA

  KABUPATEN BERAU

  KABUPATENBENGKAYANG

  KABUPATENBULUNGAN

  KABUPATENKUTAIKARTANEGARA

  KABUPATEN KUTAI BARAT

  KABUPATEN KUTAI TIMUR

  KABUPATENMALINAU

  KABUPATENBONTANG

  KABUPATEN PASIR

  KABUPATENPENAJAMPASER UT

  KABUPATENSAMARINDA

  KABUPATEN TARAKAN

  KABUPATEN KAPUAS HULU

  KABUPATENNUNUKAN

  Banjarmasin SungailututBahaur

  SoengaihantoeMaihiHampang Setangga

  Serapat TjintapuriBatoe-hirang Djoeragankrap LangadaiDandang Binoeang Belimbing

  TepalingBoedjoer BenoeanginPangkuh SungaikaliBenua-lawasSetiroek CantunghuluMendawai

  BoendoengMarabahan

  Kualakapuas SenakingKaladan LimboenganKualajelai RantauLoentjiBatoeng Bengkalaan-melajuTelagapoelang Kanamit

  BringinbatalasMargasari-hilir Kuih SungaianjarBaoengBangkalaan MehakitMungkurgelahPutingbenuaSoengaiamang

  Mandomai BatalasBelawang SansangSemboeloeAirhitam HaraanPendaketapi Buasbuas KandanganPulaupisau Moearapoelau

  DurianganganKumai TagoerhampangDuaneSoekamara Haroejan SepapahRoengkang BedjajauPangkalanbuun

  ManggaloDadahup KoeripanTandjungkanau Panggalaman Kaliau SampanahanDamar

  KasaranganBangkal PalangsianMarindjahanRanggoengan Gadang

  LadangsoengaibindjaiLamuntihGlinggangPadasMangkul Pemboeang SoengaiBoeloehPangkalanpemboeang BabirikKendawangan Pembakoelan RantauboedaSampitDahaspengoenjitan Paminggir Ajuang

  MentangaikTapah DjabirenPangkalansengat Teloekmadon Roentingkada DamardatarPembuangKotawaringinKiadan SoengainamangManismataPulaukutjing Rantaukudjang Batoemandi

  TelagaTerantang KampoengbaroeAmuntai SangbewaiAsemPangkalanmoentai Dahasapajang ToempakangKandang

  GatelKruing LandangsungaidjadjaTumbangnus DjangeruLandjut Soekaradja Mapan Kenamboei TawahanPematang

  PawingLampihung-kanan

  Balangan Tjempakamulja Bakengbongkei Ahas KarangdajoeSemilatPangkut Doeriankiat Berawi ToeaksangSilat TambroningKualasirau BangkungPisang PamalianKlampaisetoeban Berapi Tantaringin BaroepanjamberanPagarantimunPagarantimoen Mabau

  Duriankiat PahandutPahandoetRelingkingNangaboelik Bajoer Pahandoet KiwangPagarantimoen Tehang ParitSekakai Sangarwesi Roemping

  Iras RalingkingRantauAtas

  MurungpudakDjemparaKelampai Djampaoe Kawanbatoe ToeananMoedji Marang SangbewaiRawi

  Loeboekkanda Haruai LoeriDjarau Petakbahandang TaminglayangRiam NahanbiroeSukamandangSungaitapah TandjoengbatoeGandis DusiaBetungSitipajam Teloekkadjang SamoeTebanah Koealakawajan

  TeboerePesaguan Tangkiling DajoePanjahoean Betoeng KupangnudingKasoengan PasirPundu PemaroenanDoekoe ParagaPudjungPenahan Babai

  BetoengRantaupulutBagankeminting Melata Djeriangau TampaPanopaSudja

  TumbangBahanPelang SuliliranAmpeng TanahgrogotSawo MuaraujaTeliankeringTapenbiniDurijanBetungPandan Merajak BadjauKetapang Toembangtitik Berengrambang PaloengTandjoengpasar NangaKaring

  KoelingTumbangtitikToembangtitik

  Panjoempa Koetam PakotkuaraTumpunganmuaradujungTengkiduk Tandjoengwaringin Aroek Moearaloenai BoesoeiBajatTelukawahTumbangDjalan Petoekberoenai PasirmajangMaja Temaloeng Loeboekoeban Tewangrangkang BatoebabiBuntokKarangbesi Batoetoengal Panahan

  HanuaKenipan Penda