2 ƒƒ®ƒ•ƒƒ...

download 2 ƒƒ®ƒ•ƒƒ ƒ¢ƒ§ƒƒ•ƒ¨ƒ. ƒ›ƒƒƒ ƒ‘ƒ£ƒ ƒ­ƒ£ƒƒƒ«ƒ”

of 84

 • date post

  04-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  919
 • download

  108

Embed Size (px)

description

მაია ბურჭულაძის დეტექტიური რომანი „სხვის ტყავში“. სერიიდან „დიმიტრი ძნელაძე კრიმინალისტიკის ლაბირინთებში“. წიგნი მეორე.

Transcript of 2 ƒƒ®ƒ•ƒƒ...

,,

. , . , _ . , . ` . , .~ , : ` , ( !), . .~ , ! `, , , ...~, . . , ( ?), . , . . , ._ ... ... -, -! , _ . _ ?_ , ! . -. _ - . ._ , , , , . , , , . , . _ ._ ?_ ._ ! , , , , , . ?! , , `-~ ... ! , , ... , . . !_ ._ ?_ . _ , , . !_ . _ ?_ . _ , . , ?_ , !_ , , . , , . _ ._ , ?_ ._ ? _ . _ ... ._ , , , . . - . ._ ! , . , ..._ , ... _ , , . _ , ! . , . , . _ ?_ , ... . `, , , , ...~ , . . . , _ , . , , _ , , . , , , ... , . ( , ) , . `... , ?~ . . _ ! _ , , ._ ! _ , . , . . . , , , . , , . . , . . . , . , , . _ , ! _ `~. _ ? . _ , _ ... . , ... ... _ . , . . _ , , ! `-! ?!~ , , . . , . , , ... _ ... _ , ._ , ... ?... , . ... ... ... , ?... , . , ... . , . , . _ , : _ . , : ; ; ; ... _ , . , ? -, ! , . ... , , , ... , ... . . . . . . . _ . _ . _ - . , , , . , , . _ . `~ , . _ ... ? _ . _ ?_ ._ , ! . ?! . . _ ? _ ._ . , ? . ! , . _ . _ ..._ `~ ! . , ? , , . . . , . , ?_ ._ . -? _ . . . . ? ? ..._ ? ! _ , , ._ , , . _ . , `~ : ._ ? _ ._ ._ ?_ , . _ . _ ... ?_ , , ._ ... ._ , ?_ ?_ : . , . ? , . _ . . ?_ 10 . ._ ?_ 2002._ , , . 10 . 15 . ?_ 5._ ! _ . _ ? _ ._ ! ! _ . , . , ! - ?_ ? _ ._ , ! - . , ._ ._ ?_ ._ ?_ . _ , , . _ , , . _ , , , - , . ... . _ : _ , . -, - . ! , - . , ! , _ , , _ - . , . . - . ! _ . _ , . . , , , , _ . , . , : ` , , , .~ ` , ~, _ `~ _ . _ . . -, _ , , . , . . , . ...

_ _ _

, () , ._ ? _ , , ._ , _ . _ , . _ . _ , . ?_ , ! . , . , , . _ ._ , . _ . , . , , , . . , . . , , , . , , -. . , , , . . , , ... ?! , . ? ? , , , . , _ , , . , . ` ~ _ . , , , `~ , , . ?!_ ... , . ? _ ._ , , ? _ ._ ... ? _ . ..._ . _ , , !_ . . !_ . _ . _ , ?_ - . , , ? ! _ ? ._ _ , . ._ ! , ?_ , ._ ! . _ . _ , , ._ , , _ . _ . . , ... -?! ._ , ?... , , . ! , . , ?! : , ? ... , , , , . , . _ ._ ? _ ?! , ! , . , , !_ ?_ . , . _ _ ._ , ._ , , ?! . ._ ._ , ?_ , , ..._ ._ ! _ . _ . , ? _ , ..._ , ? _ , ._ , . . , , , , , ... . . _ . _ , , ._ ?_ . ._ , , -, ... . . , , . , . _ . , , . . : . , . . , , ._ . _ , . , , , ...`. , !~, , . , , :_ , . . , . . , . -. . _ . _ . . _ ._ , . _ ._ `?~ _ . _ , , ... , . _ ... ` ~ ` ~. . ! _ . ._ ! _ . _ , ._ -?_ ._ , . -. _ ._ -, . , , , ..._ , ... , . `~! ?!_ . . , . . , _ . `- , , , - , ...~ _ . . . ._ . _ ._ ... ? _ . _ ?! _ , , -. _ , , ! _ , ._ _ ! _ , ?! ._ , , , ? , !_ , . _ , . , , . ! ? , , ..._ , . _ . _ . , . _ ... ! ! _ ._ ..._ , , ... . _ . _ . , . , , , , _ . , . _ _ . , . . _ . _ . _ , ?_ , . , . . , ! , . . , . ? , : ...` , , ~, ._ , . , ?_ . _ , . , . : , . _ ! _ . _ , , ?! ! `~ . , . _ ?_ , . ._ . _ ._ . . ? _ . . , , ._ ! _ ?_ ? _ ! . _ .

_ _ _ , , . , . , , , , , , , . . . , . , . , . - . , , . , . , . , , , - . , . , . , , . _ . _ , 5 . ( , ), . ?! _ ( ), , , , ( ) , . , , . , ?! , , , . , . , , , . , , , , - . . . , ... - _ . , , , - . -, --, , ... , . . , , , , -... . . , _ , , . . , . , . ! , , . _ . . , - , , ! , , . , - . ` , ~, , ` , ~. - , `~ . , , , , . , , . - . , ! : _ 55-60 , . _ _ , , . _ . , . , ! . ?!_ . . ._ , .`~, , `~ , . ?!_ , ? _ , :_ ... . : _ . . . , ., , . , , . , , . , , ! _ . _ . _ . _ , . _ . ? . , . , , `~ . _ , , . , . , , . 5000 . . 5000 ! 5000 . , , ... ... ? , , . , ._ ... ? _ ._ 5-. _ . _ _ , . , . _ ? _ . _ , ..._ . _ . . , , ... _ . 5000 , 1000. _ 6000. !_ , . _ . _ , . , ... , _ , , ... _ , . , ? _ . . :_ , , . , ! . , ? , _ , 32 . , , ... _ ? _ ._ . . - . _ . _ , . _ . _ . . . , , , . , _ , , `~ , , , . . , . . ? . , . _ , , , , , ... , 1000 . , _ ... . , , , . . . _ , , . . ... ... , . : . . _ - . _ . _ . _ , _ , _ . _ . _ . 1975 . . . _ . , . 14 . 14 ... . , . , , . : 14 . , , ... . , , . _ . ... , , , , , , ... , . , ? ? , . ? , , . _ ! `~ . , , , . , ? , ?! ?! , . . . ? , . . . . , . . , . _ ? _ . . , . _ . _ . _ ..._ , ..._ , . , ?_ ?_ , !_ ?_ ..._ , ... , ._ ?_ . ? _ ._ ?_ , ... , ... , , ... ._ ?_ . , ` ~ . ? _ . _ ?_ ?_ , ._ , . , ._ , , ..._ , , . `,~ . . , . , , , ...... , . ... ?... ...

_ , ._ , . _ , ?_ . ?_ ?_ ?... ._ , ! , , --! ._ , ... , ._ , , . ._ !_ ._ ?_ ._ , ?_ , . , , . , , ._ , ?_ -. , . , . . ..._ ?_ . , , ... _ ?_ , ..._ , ._ ? , !_ ?_ , . , : (. ` ~). , . , ._ , ..._ , ... _ ?_ ?_ 7 . . , , _ , . . . ... , , `~ , `~ , . , _ _ , _ _ , , , , . , , ., - , . ... , , , . . ( 6 , , , ), , : `- . `. ~. _ . , . : , . , . , . . , , . . _ `~ . ._ , ? _ ._ ._ !_ , 15 ..._ , . _ ._ ? _ ._ ._ ?_ ... . . _ , , _ . _ ? ._ . ._ , ?!_ , ?_ , ..._ ?_ ... ?_ , ._ ?! ?_ , , . _ , ?! _ . _ , . _ , !_ , , , , , ... , ... _ . , ._ , !_ . , , . . ` .~ , . . ?... _ , ? _ ._ 1- _ . _ , , , ... , . _ ?_ , , . , , , . , ?! ... ?_ , . , ?! . . ?_ , ... _ . _ . ._ ?_ , , , ! _ , . ._ , . _ . , , ... , _ . , - . ?_ ._ , . . . _ ._ , . , ._ ... , , ..._ ? _ . , . . _ . , . , . , . . , , , ..._ , ? _ . . . _ ._ ?_ . ._ , ... _ . . , , , ... ?! , . . ? . . . . - . , . , , . 20-23 , , . ? , . `... , ... ... ...~ !` . ...~ , ? , ... . . _ , , , , , , , ... _ _ _ , . , - . _ , , . , . . `~ . _ ? , , . _ - . . . , , . . , . . , - . . , . . . , _ , _ . ( _ ). _ , , ._ . ?_ ._ ?_ . . _ ?_ ?! _ . _ _ . , ! _ , . _ , , , . , . ?_ ._ , ? ..._ . , . , , . . , , . . . : , , , . ._ , ? _ . . , , . , ! _ - _ . , _ , . , . , , , , . , . _ . . , , . _ , , . , , , . , , . , . , . , . , , .