172561649 Doctorii Erich Segal

download 172561649 Doctorii Erich Segal

of 113

 • date post

  07-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  241
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of 172561649 Doctorii Erich Segal

 • 8/19/2019 172561649 Doctorii Erich Segal

  1/302

  ERICH SEGAL

  DOCTORII Traducere de MARIANA RANU ILEANA TOMAŢĂ

  liiMEDITURA MEDICALĂ BANTAM BOOKS NEW YORK - TORONTO - LONDRA - SYDNEY - AUCKLAND - BUCUR!:

   Acesta este un roman despre o promo ie imaginar a unui an de ia Facultatea de Medicin Harvard. Toate personajele şi ţ ă ă   evenimentele din acest roman sînt crea ii ale imagina iei autorului. Orice asem nare cu evenimente sau personaje reale, in via sau ţ ţ ă ţă   decedate, este cu totul întîmpl toare.ă DOCTORS Â Bantam BooAu"u#t $%&& 'SBN %()-)%-*+),-(

  Toate drepturil e asupra edi iei româneşti apar in Editurii Medicale. ţ ţ  Orice reproducere - integral sau par ială ţ ă - indiferent de mijloace electronice sau mecanice, inclusiv fotocopierea, este strict inter!is .ă

  C treă Karen şi Francesca .r/nc/0/u1 2undamenta1 a1 med/c/n// e#te dra"o#tea3 .ARACELSUS 4$5%)-$,5$6 „Marea art a chirurgiei“ă

  „l-am transformat pe medici în zei şi le ador m calitatea de zei, oferindu-le trupurile noastreă   şi sufletele noastre, f r s mai vorbim de bunurile noastre lumeşti.ă ă ă

  Şi totuşi, în mod paradoal, ei sînt cei mai vulnerabili dintre oameni. !u num rul deă   sinucideri de opt ori media pe popula ia total . "rocenta#ul lor de aservire la droguri este de oţ ă   sut de ori mai mare.ă

  Şi deoarece ei sînt dureros de conştien i c nu pot s se arate la în l imea aştept rilorţ ă ă ă ţ ă   noastre, chinul lor este nespus de mare. "e bun dreptate au fost numi i „vindec tori r ni i“.ă ţ ă ă ţ $!%&'( )*+*&/&, 0/C/% 1& M'0*C*&Ă Doctorii 

  7777State1e Un/te 0/erd 8n 2/ecare an med/c/ ec9/a18nd num rul absolven ilor a şapte facult i de medicin din cauza drogurilor, alcoolismului şiă ţ ăţ ă   sinuciderilor“. 0!+*0 2*)3*4'%, doctor în medicină "indecînd r nileă

  .ROLO; /u o singur ecep ie, to i erau albi şi cu cinci ecep ii, to i b rba i.ă ţ ţ ţ ţ ă ţ 5nii erau str luci i, aproape geniali. !l ii, genii aproape de nebunie. 5nul cîntase într-ună ţ ţ  

  recital de violoncel la Carnegie 2ali, altul a #ucat baschet profesionist timp de un an. Şase din ei scriseser romane, dintre care dou au fost chiar publicate. 5nul fusese cît pe ce s devină ă ă ă  preot. !ltul era absolvent al şcolii de corec ie. o i erau înfricoşa i de moarte.ţ ţ ţ

  Ceea ce îi adusese pe to i împreun în aceast diminea luminoas de septembrie a anuluiţ ă ă ţă ă   6789 era faptul c to i erau studen i în primul an la 3acultatea de medicin 2arvard:. 'rauă ţ ţ ă   aduna i în sala 0 pentru a asculta cuvîntarea de bun venit adresat lor de c tre decanulţ ă ă   Courtne; 2olmes.

   r s turile fe ei sale aminteau chipurile de pe monedele romane şi atitudinea lui d deaă ă ţ ă  impresia c s-a n scut avînd un ceas cu lan de aur în loc de cordon ombilical.ă ă ţ &u avusese nevoie s cear s se fac linişte. 0oar zîmbea şi auditoriul devenea atent.ă ă ă ă „0omnilor“, începu el, „v îmbarca i cu to ii în vederea unei mari c l torii spre frontiereleă ţ ţ ă ă  

  cunoaşterii în domeniul medicinii, care se afl acolo unde ve i începe propriile voastre eplor riă ţ ă    în teritorii înc necunoscute

 • 8/19/2019 172561649 Doctorii Erich Segal

  2/302

  e întoarse şi scrise ceva pe tabla din spatele lui. 0ou simple cifre - num rul dou zeci şi şase.ă ă ă Un murmur de nedumer/re um01u #a1a7 2olmes aştept ca liniştea s se aştearn din nou, respir adînc şi privi direct spre auditoriulă ă ă ă  

  vr #it. >ă „0omnilor, v sf tuiesc s înregistra i în memoria dumneavoastr = eist mii de boii pe lumeă ă ă ţ ă ă  

  dar Ştiin a Medical are tratamente empirice doar pentru dou zeci şi şase din ele. %estul este...ţ ă ă  

  numai ipotez “.ăŞi asta a fost tot. Cu o inut milit roas şi cu o gra ie de atlet coborî sprinten de pe podium şi p r si sala.ţ ă ă ă ţ ă ă !uditoriul era prea stupefiat ca s aplaude.ă

  'NOCENTA 5

   în noua lume ei intr goi )ipsi i de c ldur şi neştiind nimic 0ecît c intr printre noi...ă ţ ă ă ă ă !ceasta este schimbarea h r zit 0e aceea p streaz demnitatea intr rii în ei întip rit .ă ă ă ă ă ă ă ă C ci r d cini puternice îi leag = îrîndu-se le rup şi-ncep s în eleag .ă ă ă ă ă ţ ă W/11/am Car1o# W/11/am# 4$&&)-$%

 • 8/19/2019 172561649 Doctorii Erich Segal

  3/302

   într-o clip , feti a se dezbr c goal puşc .ă ţ ă ă ă ă -!oleu, )aura, dar ce s-a-ntîmplat cu... al t u...ă -&u am aşa ceva, r spunse ea oarecum cu regret.ă

  r   Oare de ce=

   în acest moment o voce strident întrerupse consulta ia.ă ţ -$aaar-ne;B unde eşt/=

  'ra mama lui în pavilionul uşii din spatele casei. e scuz în grab şi îşi f cu apari ia de după ă ă ţ ă 

  trunchiul ste#arului.-S8nt a/c/> Mam/7 -Ce 2ac/ aco1o= -M #oc cu cineva.ă -Cu c/ne= -Cu o fat pe care o cheam )aura, vecina noastr .ă ă ă -A9a> noua 2am/1/e7 8ntreab-o dac vrea lapte şi biscui i.ă ţ

  / fat poznaş ap ru din boschetul ascunz toare.ă ă ă ă -Ce fel de biscui i@ întreb )aura bucuroas .ţ ă ă -"işcoturi şi biscui i cu smochine spuse doamna )ivingston zîmbind. +ai, ce dulce eştiBţ

  "aradisul copil riei lor se chema $roo?l;n şi era plin de zgomote vesele, huruit de troleibuzeă   amestecat cu clinchetul clopo eilor de la cabrioleta firmeiţ Good Humor Man şi peste toate rîsul copiilor #ucînd stic?ball şi punchball - şi chiar meciuri de hoche; pe patine cu rotile - chiar pe strad .ă

  Brooklyn Dodgers nu era doar o echip de baseball, ci erau, adev rate personalit i - % oiul,ă ă ăţ ăţ  

  tîrpitur , "opa, alc tuind împreun un tot. 'i aveau printre ei chiar pe Dac? %obinson, care eraă ă ă   în stare s alerge ca îşnit din puşc . 'chipa era trup şi suflet pentru $roo?l;nul lor. Şi:atunci cuiă ţ ă    îi p sa c de fapt ei nu putuser niciodat s -i înving peă ă ă ă ă ă e! "ork #ankees$

   în anul 67EF americanii se aflau anga#a i în cel de-al doilea r zboi mondial pe trei fronturi= înţ ă   'uropa împotriva naziştilor, în "acific împotriva hoardelor lui.o#o, şi acas împotriva /.".!.ă   !cesta era organismul pe care preşedintele %oosevelt l-a înfiintat ca s ra ionalizeze alimenta iaă ţ ţ   popula iei civile pentru ca trupele s poat Gavea cele mai bune condi ii.ţ ă ă ţ

  !stfel, în timp ce mareşalul Montgomer; lupta împotriva lui %ommel la 'l !lamein şi generalul Dimm; 0oolittle bombarda o?io, în $roo?l;n 'stelle )ivingston se s.tr duia s ob ină ă ţ ă  ra ii suplimentare de carne pentru ca cei doi fii ai s i s creasc s n toşi şi puternici.ţ ă ă ă ă ă

  o ul ei, 2arold, fusese mobilizat cu un an înainte. Ca profesor de latin la liceu, acum se aflaţ ă   la o baz militar din California pentru a înv a #aponeza.ot ce putea comunica familieiă ă ăţ   saleHera numai faptul c se ocupa de ceva denumit „intelligence“ă $7 E#te11e 2o1osea potrivirea de cuvinte pentru a eplica celor doi copii ai ei c tat l lor se ocup de aceasta pentru c eraă ă ă ă   foarte, foarte inteligent.

  0in motive neîn elese, tat l )aurei, doctorul )uis Castellano, nu fusese mobilizat.ţ ă-$arne;, )aura este dr gu @ întreb 'stelle, încercînd s -i îndese în gura fr iorului maiă ţă ă ă ăţ   mic înc o lingur de mîncare.ă ă

  -0a, r spunse b iatul, pentru o fat e bine. +reau s spun c poate s prind şi o minge.ă ă ă ă ă ă ă   0oar c vorbeşte cam caraghios.ă

  -"entru c familia Castellano este din pania, drag . 'i au trebuit s fug de acolo.ă ă ă ă -De ce= -"entru c oameni r i, numi i fascişti, i-au persecutat. Şi t ticul t u tot de aia este înă ă ţ ă ă  

  armat , ca s lupte cu fasciştii.ă ă -0ar t ticul are puşc @ă ă -&u ştiu. înt sigur c dac are nevoie, preşedintele %oosevelt va avea gri# s i se deaă ă ă ă ă  

  una. -$ine - atunci el poate s -i împuşte pe to i r ii ştia în penis.ă ţ ă ă

  'stelle, fiind de profesie bibliotecar , era totdeauna preocupat de îmbog ireaă ă ăţ   vocabularului fiului ei, dar acum fu surprins de noile achizi ii verbale ale b iatului.ă ţ ă

  -Cine i-a spus ie de penis, drag @, întreb ea cît putu mai natural.ţ ţ ă ă-)aura. at l ei este doctor. 'a totuşi nu are aşa ceva.ă -Ce nu are= -&u are penis. )a început nu am crezut-o, dar mi-a ar tat.ă

  )a aceasta, 'steile r mase f r grai. !mestec în mod mecanic grişul micu ului Iarren şi seă ă ă ă ţ    întreb pîn unde mergeau cunoştin ele lui $arne;.ă ă ţ

  Cu timpul, #ocurile lui $arne; şi )aura au evoluat. e #ucau de-a co!%oy&ii şi indienii, de-a ostaşii şi #aponezii, schimbînd în mod democrat pe rînd tab ra celor buni cu a celor r i de la o ziă ă   la alta a verii aceleia.

   recu un an. rupele alia ilor debarcaser H în *talia şi americanii recucereau în "acificţ ă   insulele olomon. într-o noapte tîrziu, fr ioruMui $arne;, Iarren, se trezi ipînd, cu o febr deăţ ţ ă   E6 de grade. îngrozit c e cevH foarte grav - temutul flagel de var - paralizia infantil , 'stelleă ă ă ă    înf şur repede b ie elul într-un cearceaf de baie şi-l c r pe sc ri pîn la doctorul Castellano.ă ă ă ţ ă ă ă ă   $arne; o urm , inîndu-se de ea confuz şi speria