128CM,168CM&188CM Tall Human Skeleton Painted and 128CM,168CM&188CM Tall Human Skeleton Painted and

download 128CM,168CM&188CM Tall Human Skeleton Painted and 128CM,168CM&188CM Tall Human Skeleton Painted and

of 13

 • date post

  30-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 128CM,168CM&188CM Tall Human Skeleton Painted and 128CM,168CM&188CM Tall Human Skeleton Painted and

 • 128CM,168CM&188CM Tall Human Skeleton Painted and

  Numbered Models With Chinese -English Explanation

 • BONES 1fft 31 Linea nuchae superior .t~t& Skull ~'li 32 Linea nuchae inferior r~r&

  Diploe ~-

  33 Protuberantia occipitalis intema ttl'i~8 2 Clivus t+:!Jt 34 Sulcus sinus sagittalis superior .. t.!Jr;; ~~~ 3 Fossa temporalis lSi~ 35 Sulcus sinus transversi m~j1;] 4 Arcus zygomaticus llili·l!t 36 Sulcus sinus sigmoidei z.~~j!;j 5 Fossa infratemporalis "F~~ 37 Os sphenoidale ." 6 Fossa pterygopalatina ~~ 38 Sella turcica AA!tii 7 Foramen jugulare ~IJMR 39 Tuberculum sellae turcicae f.itfi'P 8 Foramen lacerum il:~m 40 Fossa hypophysialis ~i*~ 9 Foramen palatinum majus ~7;:11. 41 Dorsum sellae ¥3('/.f 10 Fossa incisiva trl3f~ 42 Processus clinoideus posterior fci'Jili:~ II Canalis i.ncisivus i713fW 43 Sulcus caroticus ~i;IJ.M:jij 12 Septum nasi osseum

  ·llf *""!Wi 44 Ala minor ossis sphenoidal is IJ\ic 13 Apertura nasi osseum ·!if .cp D{~~ D) 45 Canalis opticus -l!l!~f&'lf 14 Conchae nasales .If! 46 Ala major ossis sphenoidalis j;:JC IS Foramen ethmoidale anterius li'u~i'L 47 Crista iofratemporalis Jli"f*ff 16 Foramen ethmoidale posterius .la91!!1L 48 foramen rotundum &IHL 17 Fossa sacci lacrimalis ma3l 49 Foramen ovale §11/IHI. 18 Fissura orbital is superior lliLtfl so Foramen spinosum ltR . . 19 Fissura orbitalis inferior lliHfl 51 Sulcus tubae auditivae Ij:'ffi'~ 20 Os occipitalis tt1t 52 Processus pterygoideus -~ 21 Foramen magnum 7;:11. 53 Lamina lateral is processus pterygoidei *tit~ 22 Sulcus sinus petrosi inferioris :t\'"f~rt,j 54 Lamina medialis processus pterygoidei i*Jtllt& 23 Tuberculum pharyngeum J§tfi'W 55 Incisura pterygoidea •m~ 24 Squama occipitalis ti:M 56 Fossa pterygoidea ·~ 25 Condylus occipitalis ttft 57 Canalis pterygoideus Jl'll' 26 Canalis condylaris ft.'lf 58 Os temporale J.iji·~ 27 Canalis hypoglossi ~"fff~W 59 Pars petrosa, margo superior ~BII..t~ 28 Incisura jugularis ~~MtJJ~ 60 Processus mastoideus "'~ 29 Protuberantia occipitalis externa ttmtc. ell Incisura mastoidea 'L~W~ 30 Linea nuchae suprema / AU .Ill'& 62 Foramen mastoideum "-~11. wt 63 Canaljs caroticus ~~Mtr ~ ·.,

  6"127 2

  -;2o Q1

 • 64 Canalis musculotubarius !lM!I~'f 91 Maxilla J:.®Hr 6S Tegmen tympani !li~ll 98 Foramen infraorbitale IIH.'fl 66 Eminentia-arcuata ralis ~1-i""ll'~ilii 77 Tuberculum articulare ;::;Ha-w 110 Processus zygomaticus -~ 78 Os parietale 1Ji1l• Ill Foramen zygomaticoorbitale 11111!.'fl 79 Sutura coronal is ii:tltit 112 Foramen zygomaticofaciale 11ifii.'fl 80 Linea temporal is inferior ~iii 113 Foramen zygomaticotemporale 111l1L 81 Sulcus sinus saginalis superioris ..I::~ :tit~~ 114 Mandibula r fl1t 82 Sulcus sinus sigmoidei z.~~ltJ liS Corpus mandibulae r@l-1* 83 Os frontale 1Ji1t 116 Basis mandibulae rfJilil 84 Glabella Ill fU] 117 Protuberantia mentalis l11ii!ICJ 8S Spina nasalis ... 8 Tuberculum mentale ~tft"'W 86 Processus frontalis ll~ 118 Spina mentalis l11!M 87 Crista frontalis Silll'J 119 Foramen mentale r ®i.'fl 88 Foramen cecum "EHL 120 Linea obliqua a;j.l:JG 89 Sinus frontalis ~~ 121 Fossa digastrica = Jl!!!!ILU 90 Os ethmoidale 9Ut 122 Linea mylohyoidea r ®t-a-iHJL~ 91 Lamina cribrosa ossis etbmoidalis ~~ 123 Fovea sublingual is -a-"f Jll'!J 92 Crista galli (Ossis etbmoidalis) ~ii 124 Fovea submandibularis "f®iraru1 93 Concha nasalis inferior "f.!p 125 Pars alveolaris !fllflll 94 Os lacrimale ffift a Arcus alveolaris !f-11 "5 9S Os nasale .... 126 Juga alveolaris !fliCJ 96 Vomer f;t'ft' 127 Septa interalveolarea !f~fillli

  3 4

 • 128 Ramus mandibulae "'f~U: b Arcus vertebrae *"' 129 Angulus mandibulae "'f~jft e Processus spinosus ·~ 130 Caput mandibulae "'f@i9- d Processus artieularis inferior m ·rt T :X: 11 ~ 131 Collum mandibulae "'ffiili~ e Processus costar ius .tfNl·lt)J ~ 132 Fovea ptcrygoidea J(/1/LI~I f Processus mamillaris '¥Lt'\~ 133 Processus coronoideus Jti~ g Processus articularis superior l::X:"'P~ 134 Incisura mandibulae "'f®iWil! h Proe~us accessorius Mil~ 136 Foramen mandibulae "'f~.JL 147 Os sacrum ft1t 136 Lingula mandibulae "'f®i/J\'6 a Promontorium 1111' 137 Canalis mandibulae "'f®i\V b Tuberositas sacral is ft11!ri 138 Sulcus mylohyoideus "'f tilt~ .. ~., t;] c Foramina sacralia pelvina ftliHL 139 Os hyoideum 'i§-ilt d Lineae transversae &t~ a Cornu minus J)\f(j e Foramina sacralia dorsalia llltFo.JL b Cornu majus ;kjft f Crista sacral is median a llltiE

 • f Angulus costae Jljjffl b Extremitas acromialis Ji'il!fti g Corpus costae JII.Ji* c Extremitas sternalis .. ftta

  ISO Sulcus cQstae IIIJttJ Arm Skeleton tt1t IS 1• Crista capitis costae IIIJ:!k6fl 152a• Sulcus arteriae subclaviae TJH.t T T;/1 ~ Y!iJ 156 Humerus Jlt1il• I 52b• Sulcus venae subclaviae @I! ill· T ~ 11>1: ltJ a Caput humeri Jlt1t$1-

  IS3 Sternum Ill¥ it b Collum..anatomicum Mf!IJ~ a Manubrium stemi •~m c Corpus humeri llt'lii* b Incisura jugularis ~-~11);11 d Tuberculum majus ::k~il c Incisura clavicularis ~11);11 e Tuberculum minus 1}!1/'P d Incisura costalis II ~ =111rl71 71! f Sulcus intertubercularis !11 'P fB] Y!;} e Angulus sterni,synchondrosis sternalis JlfiJ1il•ffl g Tuberositas deltoidea =:R!IJMilri f Corpus stcrni WiilH4> h Facies anterjor medialis Jf-1 litr ilii ( Jf-1 ~ tl ) g Processus xiphoideus ~J~ (Margo medialis)

  'Shoulder Girdle HUll Facies anterior lateralis

  ~~ liUilii ( ~~t!!tt) (Margo lateralis) 154 Scapula fiil J!lll1l· j Sulcus nervi radialis ~:jlfi~Y!;} a Spina scapulae fij fllfl [X] k Fossa olecrani IIIIJ&'?lS' b Acromion fiilijl Fossa coronoidea ]lit~~ e Fossa supraspinata IXJJ:Jf m Fossa radialis ~~ d Fossa infraspinata IlifF 'I( n Epicondylus medialis Jf.IJ:!ll e Angulus superior J:Jfl 0 Sulcus ulnaris ,R:jlfl~~ f Angulus inferior TR! p Epicondylus lateralis ~~J:Il g Margo lateralis ;-HJ~!j q Capitulum humeri JJt 1lt I j\ $1- h Tuberculum infraglenoidalc Zi"f~il r Trochlea humeri Jlt•I!J'ffl$

  Cavitas glenoidal is ;Y(ilf& s Crista tuberculi majoris ::k~il*l't j Collum scapulae liU¥~ t Crista tuberculi minoris lj\ !11 'P Aft k Processus coracoideus Ill~ 157 Ulna .Ri'f

  Margo medialis ~\lilt& a Olecranon 111\C m Lineae musculares faciei costa lis IIIJI!Ililii~ b Incisura trochlearis trJ$f;JJi2f n Incisura scapulae Jf4Jllllf;JJ:i'll: c Incisura radialis ~f;JJ~

  155 Clavicula ij!1J· d Processus coronoideus ]lit~ a Tuberculum conoideum il:Jt\~;5' e Tuberositas ulnae R'llt:t!l.l!l

  7 8

 • f Caput ulnae .Rfl·~ c Caput phalangis mft~ g Circumferentia articu laris Wl*~'Wi!ii d Phalanx proximal is pollicis l!ijili:i!r.Ifl' h Processus styloideus ~~ e Phalanx distalis pollicis ~:i&'Wr.I1l'

  Corpus ulnae .Rill'#: f Trochlea phalangis tl1fi'lt$ 158 Radius ~'It 169 Phalanx media indicis -ttm 173 Corpus ossis pubis lit#-!* g Processus styloideus ~~ 174 Corpus ossis ischii ~1'1'#: h Facies anicularis carpea Jf~~i!iii 175 Crista iliaca tltl

  Facies posterior ~HIIoo a Labium extemum utrmlf j • 'Margo posterior sit b Linea intermedia HIIIJ

 • 186 Tuberculum pubicum llil:ft~'W 191 Tibia IIH~ 187 Pecten ossis pubis llil:ftr.i a Condylus medialis ~~~· 188 Eminentia iliopubica ftlaUUl b Condylus lateralis ~~~~·

  Leg Skeleton Jl1t c Facies articularis fibularis -~'Wiii d Tuberculum intercondylare mediale ~tlltfiilt§'W 189 Femur !!tft e Tuberculum intercondylare laterale M-l!llflil~'W

  8 Caput (ossis) femoris .ll!tft~ j

  f Area intercondylaris anterior Jl(iiJJn't8: b , Fovea capitis femoris !!tft~l'!l g Area intercondylaris posterior llt(iiJ /618: c Collum (ossis) femoris A!t'ft~ l II Foramen nutricium iti~:;

 • Facies lateralis ~HlliJiJii b Corpus ~11'~ j Corpus fibulae .mv~'l'"* c Caput i'JUt5-l: k Facies posterior ..6ifii 201 Tuberositas ossis metatarsalis hallucis I ;g-iUtti!Jil

  Malleolus lateralis m:. 202 Tuberositas ossis metatarsalis V l!Bill!itti!Jfi m Facies articularis malleoli ~ft:X:"iliii 203 Phalanx proximalis ili'Wil:fi' n Fossa malleoli lateralis muc 204 Phalanx media

 • 22b* M.sternothyroideus JYI·' lfl ~Jilt 47 M.latissimus dorsi '#.f~ll!L 23 M.digastricus Jt!VIIl 48 M.rhomboideus major ::kft%11/l 24 M.occipi~lis ttlllt 49 M.rhomboideus minor 'l'~%11/L 25 M.trapezius ~nl'll. so M.levator scapulae RIJPIItitM 26 M.semispinalis capitis ~~aM 51 M.serratus anterior AitlUI~ 27 M.rectus capitis posterior minor ~J€;'J'11M 52 M.serratus posterior superior l:J€it«M 28 M.obliquus capitis superior ~l:~M 53 M.iliocostalis 13NJJ!Il 29 , M.rectus capitis posterior major :!k!€i::kl'I.M 54 M.longissimus •*lilt 30 M.rectus capitis lateralis ~;-~mnM 55a M.spinalis thoracis .-.;~~:Jilt 31 M.rectus capitis anterior :!k·li'mlll~ 55b M.spinalis cervicis ~.;II: .lilt 32 M.longus capitis :!k*IIIL 55c M.spinalis capitis :!k~IIIL 33a M.styloglossus ~~'iS.IIIL 56 Mm.multifidi ~~!Ill 33b M.stylohyoideus ~!'l!!'l!r'ltJIIt 57 M.pectorolis major "::kJl/L 33c M.stylopharyngeus ;!~~Jill a Pars clavicularis

 • 73 M.supraspinatus lilll:llll 93 M.flexor digitorum superficialis l'.l! liJj All 74 M.in(raspinatus txrfliiL a Caput humeroulnare l!alm.llltni:R!k 75 M.teres minor ;J-111!1/lJL b Caput radiale t:!Gft!l.llltm!B'i:9. 76 M.teres major :klruJIJL 94 M.flexor digitorum profundus ~JIB Jilt 77 M.subscapularis IR JJII r JIJ 1 95 M.flexor pollicis longus lftJ*IiiiM 78 M.biceps brachii JJt = :!ldliL 96 M.pronator quadratus 11Efl1i!IL a caput longum *:!k ~7 M.sujiinator Mifoi.lllt b , caput breve ~:51. 98 M.abductor pollicis longus l8J*II.IIIt 79 M.coracobrachialis llltJlt/lJl 99 M.extensor pollicis brevis m~ w nn

  Arm Skeleton trilt 100 M.ext