110. Curs - Morfopatologia aparatului cardiovascular

of 12 /12
Morfopatologia Aparatului cardio- vascular

Embed Size (px)

Transcript of 110. Curs - Morfopatologia aparatului cardiovascular

Page 1: 110. Curs - Morfopatologia aparatului cardiovascular

Morfopatologia

Aparatului cardio-vascular

Page 2: 110. Curs - Morfopatologia aparatului cardiovascular

Cardiopatia ischemică

Definiţie – denumire generică a bolilor miocardului determinate de insuficienţa acută sau cronică a circulaţiei coronariene.

Clasificare • Cardiopatia ischemică cronică – fibroza ischemică a miocardului cu

sau fără angină pectorală stabilă

• Cardiopatia ischemică acută – ANGINA PECTORALĂ INSTABILĂ

- INFARCTUL MIOCARDIC ACUT

- MOARTEA SUBITĂ

CORONARIANĂ

Page 3: 110. Curs - Morfopatologia aparatului cardiovascular

Infarctul miocardic acut

Definiţie – arie de necroză ischemică circumscrisă (2,5 cm) determinată de obstrucţia completă a circulaţiei coronariene într-un teritoriu de distribuţie.

Cauze:• ATS coronariană complicată (tromboză ocluzivă, hemoragie în placă)• Vasospasm prelungit la nivelul plăcii ATS• Trombembolii arteriale• Agregate plachetare coronariene.

Tipuri de IMA:1. Transmural (regional, obstructiv)- cauza- ATS complicată cu tromboză obliterantă- consecinţe- arie de NI localizată în aria de distribuţie a unei artere coronare obstruate, ce

interesează toată sau aproape toată grosimea peretelui ventricular.2. Subendocardic (circumferential sau neobstructiv) - cauza – ATS coronariană difuză (ce depăşeşte 75% din aria lumenului) ce interesează cele 3

ramuri coronariene majore- consecinţe – arie de NI, limitată la 1:3 a peretelui ventricular

Page 4: 110. Curs - Morfopatologia aparatului cardiovascular

Secvenţa modificărilor morfologice în aria de IMA

1. Infarct miocardic la 0-12 oreMacroscopic – aria de IM este neevidentă sau inaparentă macroscopic

- miocardul normal este de culoare roşie-cărămizie. Aria de infarct este necolorată, palidă.

Microscopic – fibre ondulante la marginea infarctului

- miocitoliza (degenerare vacuolară – spaţii vacuolare mari, intracitoplasmatice). Vacuolizarea miocitelor subendocardice poate semnifica ischemie cronică severă.

- ultrastructural – pierderea glicogenului, tumefierea mitocondriilor- Reacţii histochimice: Racţia LEE cu fucsină ce evidenţiază ariile

hipoxice: Miocard normal – necolorat Ariile hipoxice – se colorează în roşu

Page 5: 110. Curs - Morfopatologia aparatului cardiovascular

2.IMA recent (după 12-24 ore)

Macroscopic- aria de IM are aspect pestriţ, datorită alternării de arii palide şi arii uşor hemoragice

- aria de IM, ireversibilă, poate fi intens hemoragică datorită restabilirii circulaţiei (prin reperfuzie)

Microscopic – aria de infarct – Necroză ischemică incipientă:

- fibrele miocardice necrozate – celule cu limite celulare păstrate, citoplasmă intens eozinofilă, fără nucleu şi striaţii

- între fibrele miocardice - microhemoragie

Page 6: 110. Curs - Morfopatologia aparatului cardiovascular

Infarct miocardic recent - microscopic

Page 7: 110. Curs - Morfopatologia aparatului cardiovascular

IMA recent - microscopic

Page 8: 110. Curs - Morfopatologia aparatului cardiovascular

3. Infarct miocardic la 24-72 ore

Macroscopic - aria de IM este palidă, bine delimitată, de consistenţă redusă.

Microscopic – aria de infarct – Necroză ischemică definitivă:

- arie de necroză ischemică (necroză de coagulare)

- inflamaţie acută (inflamaţie de demarcaţie- mai proeminentă la 2-3 zile, caracterizată prin congestia activă în miocardul normal şi aflux de neutrofile şi macrofage din vasele congestionate)

Page 9: 110. Curs - Morfopatologia aparatului cardiovascular

4.Infarct miocardic în curs de organizare conjunctivă la 3-10 zile

Macroscopic – aria de infarct este palidă, bine delimitată printr-o margine congestivă- corespunzătoare ţesutului de granulaţie.

Microscopic – începe organizarea conjunctivă – aria de infarct conţine:

• arie restantă de necroză de coagulare care va fi înlocuită progresiv cu ţesut de granulaţie sau

• ţesut conjunctiv vascular de neoformaţie, bogat vascularizat, care se constituie la periferia ariei de infarct miocardic, care progresiv devine mai vascularizat şi mai fibros.

Page 10: 110. Curs - Morfopatologia aparatului cardiovascular

Fibroza ischemică a miocardului - microscopic

Page 11: 110. Curs - Morfopatologia aparatului cardiovascular

5. Infarct miocardic cicatrizat – la 7-8 săptămâni

Macroscopic: arie cicatricială, de culoare alb-sidefie, cu margini neregulate şi perete ventricular retractat, mai subţire decât normal.

Microscopic: organizare conjunctivă definitivă: aria de infarct este complet înlocuită printr-un ţesut conjunctiv fibros matur (predominant fibros, cu fibrocite şi vase puţine).

Page 12: 110. Curs - Morfopatologia aparatului cardiovascular

Complicaţiile IMA

1. Recente• Şocul cardiogen • Tulburări de ritm (FV) sau tulburări de conducere (BAV parţiale sau

totale)• Tromboza – murală (embolii sistemice) sau venoasă (embolii pulmonare)• Ruptura miocardică (ziua 3-10) murală – determină tamponadă cardiacă SIV – determină comunicare IV muşchi papilari – determină incompetenţă valvulară

2. Tardive• Insuficienţă cardiacă progresivă• Anevrism cardiac – dilatare gradată a cicatricei fibroase