10.11.10 fonna nett versjon

download 10.11.10 fonna nett versjon

of 21

Embed Size (px)

Transcript of 10.11.10 fonna nett versjon

  • 1. Mte med familier fra etniske minoriteter 10. november 2010 Patrick Oloughlin Leder/psykologspesialist Fagteam flyktninghelse og Bergen Kommune RVTS Vest opat@helse-bergen.no

2. Innhold Mte mellom kulturer Avmakt Foreldrerollen og familieperspektiv 3. Faktorer som pvirker psykisk helse hos flyktninger Mental helse Mental helse Premigrasjon stress Postmigrasjon stress Sosiale ressurser Personlige ressurser Sosiodemografiske karakteristika Mental helse hos flyktninger handler ikke bare om traumer, men om en helhetlig livssituasjon med ulike stressbelastninger og ressurser som virker i samspill (Modell etter Beiser, 1999) 4. Kultur Def: Kultur er den komplekse helhet som bestr av kunnskaper, trosformer, kunst, moral, jus og skikker, foruten alle de vrige ferdigheter og vaner et menneske har tilegnet seg som medlem av et samfunn (Keesing, 1981) Referanseramme for mening og oppfattelse av verden 5. Hva vi sier og gjr er ikke kulturelt uavhengig. Vre kulturelle normer og tankersett spiller en viktig rolle. Vre kulturelle referanser .. 6. Akkulturasjonstress Def; tilpasning til en ny, dominant kultur Lring av sprk og kulturelle spilleregler Lring av systemer og samfunnsstruktur Medfrer ofte opplevelse av nederlag og manglende mestring, samt flelse av vre mindreverdig og annerledes Kan ogs medfre sinne/frustrasjon og avmakt 7. Avmakt Oppstr nr en person opplever ikke ha innflytelse over viktige betingelser i sitt eget liv Det kunne pvirke viktige betingelser i eget liv er grunnleggende for god psykisk helse. Kvinner hndterer oftere avmakt gjennom bli depressive Menn hndterer oftere avmakt gjennom bli sinte, og tyr oftere til voldsbruk for f makt over dem som er maktpersoner. 8. Diskuter i grupper: 1. Hvilke opplevelse fra fr (hos flyktninger tom. fra fr de kommer til Norge) kan bidra til flelser av avmakt hos klienter/pasienter? 2. Hvilke situasjoner n kan gi videre opplevelse av avmakt? 3. Hva kunne redusere avmakt og forebygge mot problemer? 9. Avmaktskapende situasjoner i mte med systemer i Norge ikke kunne forst og gjre seg forsttt pga sprkproblemer. Uforutsigbarhet i saksbehandlinger vedrrende tid og utfall (asylskere, familiegjenforening). Lite tilbakemeldinger p saksgang, tid, grunnlag for avgjrelser. Arbeidslshet, vansker med f godkjent utdanninger fra hjemland forst det norske byrkratiet og hvilke mandat ulike instanser har - bli kasteball mellom instanser. Diskriminering bli betraktet som en gruppe og ikke som et individ 10. For redusere grad av avmaktskapende situasjoner kan systemer sprre: Er det noe som kan gjres for skape: mer trygghet? mer forutsigbarhet? flere handlingsalternativer? mening i ting som skjer? mer koordinering av tiltak? 11. Oppgave to og to/sm grupper: Bruk noe minutter her og n til diskuterer og svarer flgende sprsml: Hva tror du er de tre viktigste egenskaper hos barn, (eks.: lydig, rlig; hjelpsom, selvstendig; god moralsk oppfrsel, kjrlig)? Gjerne kom p andre egenskaper som du mener er viktig. Ranger de tre viktigste egenskaper: 1., 2. og 3. 12. Oppfatning av det ideelle barnet Slss ikkerlig og dyktigSelvstendig3. Hjelpsom og arbeidssom LydigKjrlig og flsom2. LydigGod moralsk oppfrsel pen og rlig1. SomaliaIndonesiaNorge Karsten Hundeide, 1991 13. Oppfatning av det ideelle barnet (Bergen,09) Hjelp og sttteTa god utdanningKjrlig3. penhetSelvstendighetDyktig2. RespektRespektrlig1. Persiskst AfriKaKurdisk 14. Oppgave to og to/sm grupper: Bruk noe minutter her og n til diskuterer og svarer flgende sprsml: Hvordan oppdrar gode foreldrene sine barn? (eks.: lrer dem bli lydige; viser de respekt; srger for fysiske behov; vr rlige og naturlige) Ranger de tre viktigste egenskaper 1., 2. og 3. 15. Hvordan oppdrar gode foreldre sine barn? Lrer dem hva som er riktig og galt Lrer dem beViser kjrlighet3. Lrer dem hjelpe foreldrene Veileder og lrer dem til bli lydige Behandler barn som individ viser respekt for barna 2. Tilfredsstiller barnas fysiske ernringsbehov Srger for barnas fysiske behov De er rlige og naturlige 1. SomaliaIndonesiaNorge Karsten Hundeide, 1991 16. 3 tilnrmingsmter til arbeid i tverrkulturelle kontekster 1. Kultur er irrelevant norsk idealfamilie som mlestokk. Barns behov er universelle; enten klarer man foreldrerollen eller s gjr man det ikke (etnosentrisme) 2. Tar hensyn til kultur, men behandler kultur som et stabilt fenomen og et alt forklarende begrep. Generell kunnskap om kultur gr foran individuelle faktorer (kulturrelativisme) 3. Tar hensyn til bde kultur og individer i samspill. Oppmerksomheten rettes mot familien, og generell kunnskap erstatter ikke den innsikten en fr gjennom kontakten med enkeltmennesker (kultursensitivitet) 17. Foreldrerollen i nytt land Oppleves som mer utfordrende enn i hjemlandet Mangler sttte fra utvidet nettverk Konkurrerer med nye verdier i synet p barneoppdragelse Konflikter ofte utlst ved at barna/ungdommene tar til seg den nye kulturen og sprket lettere enn foreldrene Rolleendringer og maktforskyvning innad i familien 18. Familieperspektiv Viktigste mlsettingen i arbeidet med flyktningbarn er styrke foreldrene i foreldrerollen, og bidra til restituering av normalt familieliv. Familie og nettverk er viktig basis for kulturtilhrighet og identitetsutvikling, og sikrer kontinuitet i flyktningbarnets liv Individualistisk vs kollektivistisk verdisystem; identiteten er i strre grad knyttet til familie og nettverk 19. Hvordan mte flyktningforeldrene? Vre respektfull i forhold til foreldrenes avmakt og tidligere krenkelser. Unng vre bedrevitende og ha eierforhold til de gode lsningene. Vre i dialog med foreldrene om hva de mener er best for barna Skape trygghet gjennom informere om den tjenesten/etaten man representerer og forklare hvorfor vi gjr som vi gjr. Bruke tolk! 20. Viktig med et mer nyansert bilde av barnets/ familiens opplevelser og situasjon. Refleksjon Nysgjerrighet Respekt 21. Fazel, M. and Stein, A. The mental health of refugee children. 2002 Arch Dis Child 87: 366-370 Fosse, I. Barn i asylmottak: Erfaring fra arbeid med gi et psykisk helseverntilbud. Tidskrift for norsk psykologforening 2003 40: 866-871 Hundeide, K. (1991) Tidskrift for norsk psykologforening Keesing, R. M. (1981) Cultural Anthropology Harcourt College Pub. Kirmeyer, L. Cultural variations in the clinical presentation of depression and anxiety: Implications for diagnosis and treatment. J, Clin. Psy. 2000; 62 (suppl 13) Montgomery E & Foldspang A. Seeking asylum in Denmark: Refugee childrens mental health and exposure to violence. European Journal of Public Health, 2005; 15: 233-237. Raundalen, M Lorentzen G. & Dyregrov, A Gruppearbeid I flyktningfamilier: Barnegrupper og foreldreveiledning. Oslo: Pedagogisk forum. 2005 Veiledere: Det er laget veiledere i psykiatrisk og psykososialt arbeid med flyktninger; en for arbeid med voksne og for arbeid med barn, de kan lastes ned fra linken nedenfor: www.nkvts.no/Bibliotek/Publikasjoner/Publikasjonsliste.htm Sosial og helsedirektoratet har laget veileder helsetjenestetilbud til flyktninger og asylskere i kommunen (IS 1022). Den kan lastes ned fra linken nedenfor: www.shdir.no/publikasjoner/veiledere/veileder___helsetjenestetilbud_til_flyktninger_og_asyls_kere_2757 udi.no imdi.no Nakmi.no NKVTS.no Litteratur