1 Zoekmachine optimalisatie websites VNU Exh. Sicco Hesselmans, online campagne coördinator...

34
1 Zoekmachine optimalisatie websites VNU Exh. Sicco Hesselmans, online campagne coördinator Utrecht, 28 feb 2012

Transcript of 1 Zoekmachine optimalisatie websites VNU Exh. Sicco Hesselmans, online campagne coördinator...

Page 1: 1 Zoekmachine optimalisatie websites VNU Exh. Sicco Hesselmans, online campagne coördinator Utrecht, 28 feb 2012.

1

Zoekmachine optimalisatiewebsites VNU Exh.

Sicco Hesselmans, online campagne coördinator

Utrecht, 28 feb 2012

Page 2: 1 Zoekmachine optimalisatie websites VNU Exh. Sicco Hesselmans, online campagne coördinator Utrecht, 28 feb 2012.

2

Voorbeeld zoekresultaten• Betaalde advertenties /

gratis vermeldingen

• Opbouw vermelding: titel, url, tekst + evt. extra links / locatie / telefoon

• Zoekwoord vet in vermeldingen

• Vertical search: bijv. video’s, afbeeldingen, nieuws

Page 3: 1 Zoekmachine optimalisatie websites VNU Exh. Sicco Hesselmans, online campagne coördinator Utrecht, 28 feb 2012.

3

Voorbeeld 2 zoekresultaten• Hoge vermelding op

zoekwoord “motor” dankzij vermelding locatie Motorbeurs (vertical search)

• Afhankelijk van de locatie waar gebruiker zoekopdracht uitvoert

Page 4: 1 Zoekmachine optimalisatie websites VNU Exh. Sicco Hesselmans, online campagne coördinator Utrecht, 28 feb 2012.

4

Vermelding wordt bepaald door:

● Relevante inhoud pagina’s website

● Inkomende links relevante websites

Page 5: 1 Zoekmachine optimalisatie websites VNU Exh. Sicco Hesselmans, online campagne coördinator Utrecht, 28 feb 2012.

5

Techniek

● Hoeven wij ons geen zorgen over te maken

Page 6: 1 Zoekmachine optimalisatie websites VNU Exh. Sicco Hesselmans, online campagne coördinator Utrecht, 28 feb 2012.

6

PageRank● Google’s methode om pagina’s op

internet te ordenen naar belang

● “Rapportcijfer” tussen 0 en 10,logaritmisch

● Bepaald door aantal (relevante)inkomende links op pagina die zelfeen hoge PageRank hebben

● Ranking domein speelt ook een rol

Page 7: 1 Zoekmachine optimalisatie websites VNU Exh. Sicco Hesselmans, online campagne coördinator Utrecht, 28 feb 2012.

7

Opbouw training

● Zoekwoorden bepalen

● Pagina’s aanpassen

● Linkbuilding > links naar de website/pagina

● Monitoren resultaten

Page 8: 1 Zoekmachine optimalisatie websites VNU Exh. Sicco Hesselmans, online campagne coördinator Utrecht, 28 feb 2012.

8

OPDRACHT:Elke website van VNU Exhibitions optimaliseren voor

minimaal 5 geschikte zoektermen en resultaathiervan aantoonbaar maken.

Page 9: 1 Zoekmachine optimalisatie websites VNU Exh. Sicco Hesselmans, online campagne coördinator Utrecht, 28 feb 2012.

9

KEYWORDS:Te gebruiken voor zoekmachine optimalisatie, Adwords,

YouTube, social media, branding, bannering,email martketing, printed media, TV etc.

Page 10: 1 Zoekmachine optimalisatie websites VNU Exh. Sicco Hesselmans, online campagne coördinator Utrecht, 28 feb 2012.

10

ZOEKTERMEN:

Page 11: 1 Zoekmachine optimalisatie websites VNU Exh. Sicco Hesselmans, online campagne coördinator Utrecht, 28 feb 2012.

11

Zoektermen bepalen

● Op zoek naar geschikte keywords:● Brainstorm

● Jatten van concurrentie

● (Google) keyword tool

● Maak lijst zoekwoorden + inschattingzoekvolume + inschatting concurrentie

● Verfijn en categoriseer zoekwoorden

Page 12: 1 Zoekmachine optimalisatie websites VNU Exh. Sicco Hesselmans, online campagne coördinator Utrecht, 28 feb 2012.

12

Brainstorm● Vraag projectteam om te helpen bij samenstellen van lijst

zoekwoorden. Gebruik evt. SeedKeywords.com

● Deel op in verschillende categorieën en zoek dan verder.

● Je vindt zoekwoorden in/op:● Eigen website, persberichten, nieuwsitems, brochure,

vaktijdschriften etc.

● Rapport zoekmachines Webtrends (let op conversie, bounce rate, tijd op website)

● websites concurrenten, social media (bijv. (hash)tags), blogs, panels

Page 13: 1 Zoekmachine optimalisatie websites VNU Exh. Sicco Hesselmans, online campagne coördinator Utrecht, 28 feb 2012.

13

Websites concurrenten● Invoeren url concurrent in Google Keyword Tool

● Bekijk keywords uit keywords metatag

● Bekijk tekst website concurrent:● Welke keywords gebruiken ze?

● Welke keywords gebruiken ze niet?

Page 14: 1 Zoekmachine optimalisatie websites VNU Exh. Sicco Hesselmans, online campagne coördinator Utrecht, 28 feb 2012.

14

Google keyword tool● Google “Google keyword tool”

● Typ zoektermen in.

● Bekijk lijst synoniemen

● Google Trends

● Google Insights

Page 15: 1 Zoekmachine optimalisatie websites VNU Exh. Sicco Hesselmans, online campagne coördinator Utrecht, 28 feb 2012.

15

Page 16: 1 Zoekmachine optimalisatie websites VNU Exh. Sicco Hesselmans, online campagne coördinator Utrecht, 28 feb 2012.

16

Uitbreiden / verfijnen / categoriseren● Gebruik online “Van Dale” voor synoniemen /

hyponiemen

● Bedenk voorvoegsels / achtervoegsels

● Bedenk verschillende vormen van het woord

Page 17: 1 Zoekmachine optimalisatie websites VNU Exh. Sicco Hesselmans, online campagne coördinator Utrecht, 28 feb 2012.

17

Inschatting zoekvolume / concurrentie

● Zet zoekwoorden in Excel en verdeelde zoekwoorden in categorieën opbasis van:● Doel bezoeker

● Persoonlijke karakteristieken

● Sector / productgroep

● Functie

Page 18: 1 Zoekmachine optimalisatie websites VNU Exh. Sicco Hesselmans, online campagne coördinator Utrecht, 28 feb 2012.

18

Inschatting zoekvolume / concurrentie● Neem zoekwoorden op in Excel

bestand + kolommen voor:● Relevantie

zelf score bedenken van 1 t/m 10

● Specifiek/algemeenzelf score bedenken van 1 t/m 10

● Concurrentie (getal Google Keyw. Tool)

● Populariteit (getal Google Keyw. Tool -> lokaal per maand)

● Algehele score (op basis van weging?)

● Opmerkingen

Page 19: 1 Zoekmachine optimalisatie websites VNU Exh. Sicco Hesselmans, online campagne coördinator Utrecht, 28 feb 2012.

19

PAGINA’S AANPASSEN

Page 20: 1 Zoekmachine optimalisatie websites VNU Exh. Sicco Hesselmans, online campagne coördinator Utrecht, 28 feb 2012.

20

Kies zoekwoorden / pagina’s● Kies de beste zoekwoorden:

● Relevant

● Weinig concurrentie (check ook welke websites nu hoog scoren op zoekw.)

● Hoog lokaal zoekvolume

● Makkelijk te gebruiken in website

● Kies de beste pagina’s:● Veel binnenkomende links

● Hoge pagerank (“Quirk searchstatus” voor Firefox)

● Geschikt om tekst aan te passen

● 1-3 zoekwoorden per pagina

Page 21: 1 Zoekmachine optimalisatie websites VNU Exh. Sicco Hesselmans, online campagne coördinator Utrecht, 28 feb 2012.

21

Optimaliseren website

● Domeinnaam

● URL

● Ankers en tags

● Inhoud website

Page 22: 1 Zoekmachine optimalisatie websites VNU Exh. Sicco Hesselmans, online campagne coördinator Utrecht, 28 feb 2012.

22

Domeinnaam

● Heeft grote invloed op vindbaarheid

● Over het algemeen niet raadzaammeerdere domeinen te gebruiken

● 301-redirects (doorverwijzingen)verschillende domeinnamen naaréén website hebben geen zin

● Belang domeinnaam neemt iets af

Page 23: 1 Zoekmachine optimalisatie websites VNU Exh. Sicco Hesselmans, online campagne coördinator Utrecht, 28 feb 2012.

23

URL● Belangrijk voor SEO

● Keywords gebruiken in url

● In plaats van spaties “-”-teken gebruiken

● Gebruik boomstructuur in opbouw urlbv. www.vakantiebeurs.nl/afrika énwww.vakantiebeurs.nl/afrika/ghana

Page 24: 1 Zoekmachine optimalisatie websites VNU Exh. Sicco Hesselmans, online campagne coördinator Utrecht, 28 feb 2012.

24

Ankers en tags● Page title

● Zeer belangrijk voor positie

● Wordt vaak gebruikt in vermelding

● Standaard opbouw Sitecore:titel pagina + “ – “ + domeinnaam of naam project

● Keyword vóóraan

● Ongeveer 70 tekens

Page 25: 1 Zoekmachine optimalisatie websites VNU Exh. Sicco Hesselmans, online campagne coördinator Utrecht, 28 feb 2012.

25

Ankers en tags● Meta description

● Niet belangrijk voor positie

● Wél belangrijk voor vermelding

● Gebruik keywords binnen de eerste 170 tekens

● Wordt vaak uitgelezen door andere websites (bijv. LinkedIn)

● Waarschuw Sicco als na 2 weken description tag nog niet door Google is overgenomen

● Meta keywords● Zijn niet erg belangrijk meer

Page 26: 1 Zoekmachine optimalisatie websites VNU Exh. Sicco Hesselmans, online campagne coördinator Utrecht, 28 feb 2012.

26

Ankers en tags● Alt tags

● Geef alle afbeeldingen eenrelevante alt tag

● Headings● Pagina title krijgt in Sitecore

automatisch <H1> heading

● Geef subkoppen <H2> of <H3> headings

● Laat keywords terugkeren in headings

● Heading is gewoon te kiezen in WYSIWYG-editor

Page 27: 1 Zoekmachine optimalisatie websites VNU Exh. Sicco Hesselmans, online campagne coördinator Utrecht, 28 feb 2012.

27

Ankers en tags● Anker teksten van links

● Zijn teksten die linken naar andere pagina,bv. “Bekijk ons assortiment kazen”

● Zijn heel erg belangrijk voor SEO

● Keywords toevoegen

● Veel interne links naar belangrijke pagina’s

Page 28: 1 Zoekmachine optimalisatie websites VNU Exh. Sicco Hesselmans, online campagne coördinator Utrecht, 28 feb 2012.

28

Inhoud website● Vervang indien mogelijk zin(delen) door keywords

waarop geoptimaliseerd moet worden

● Keywords evt. vet maken

● Aanpassingen mogen niet ten koste gaan van leesbaarheid

Page 29: 1 Zoekmachine optimalisatie websites VNU Exh. Sicco Hesselmans, online campagne coördinator Utrecht, 28 feb 2012.

29

Keyword dichtheid● 1x in Titel tag

● 1 of 2x in meta description

● 1x in H1 tag (titel op de pagina)

● 2x in de eerste 200 – 300 woorden

● 1x per paragraaf

● Dichtheid zoekwoord niet meer dan 5%

Page 30: 1 Zoekmachine optimalisatie websites VNU Exh. Sicco Hesselmans, online campagne coördinator Utrecht, 28 feb 2012.

30

Handige tool Sitecore

Page 31: 1 Zoekmachine optimalisatie websites VNU Exh. Sicco Hesselmans, online campagne coördinator Utrecht, 28 feb 2012.

31

LINKBUILDING

Page 32: 1 Zoekmachine optimalisatie websites VNU Exh. Sicco Hesselmans, online campagne coördinator Utrecht, 28 feb 2012.

32

Linkbuilding● Zorg voor tekstlinks van relevante en

belangrijke websites

● Laat keywords in tekstlinksterugkomen

● Vergeet niet interne links te gebruiken

● En links vanaf andere relevante websites VNU Exh.

● Keywords moeten onderdeel zijn van de link, dus:● NIET: Klik hier voor de link naar ons overzicht van luxe

vakanties

● WEL: Bekijk de lijst met luxe vakanties

Page 33: 1 Zoekmachine optimalisatie websites VNU Exh. Sicco Hesselmans, online campagne coördinator Utrecht, 28 feb 2012.

33

RESULTATEN MONITOREN

Page 34: 1 Zoekmachine optimalisatie websites VNU Exh. Sicco Hesselmans, online campagne coördinator Utrecht, 28 feb 2012.

34

Resultaten monitoren● Bekijk in Webtrends rapporten:

● VNU Most Recent Search Phrases (organic)

● Traffic Sources per Entry Page

● Org. Search Phrases per Entry Page

● Meer verkeer via gekozen zoekwoorden op desbetreffende pagina’s?

● Lage bounce rate? Hoe zit het met registraties? En tijd op website?

● Vergelijk met relevante vorige periode