1. Update gegevens leerlingen: 2. Gegevens...

of 10 /10
1. Update gegevens leerlingen: Gelieve het gele dossier zorgvuldig na te lezen zodat we de gegevens van alle leerlingen up to date kunnen houden. Bekijk ook even de lijst met de adressen om te zien dat daar alle gegevens kloppen. 2. Gegevens leerkracht: Annick Braeckmans Laurys Gewatstraat 12 2560 Nijlen [email protected] Telefoonnummer school: 03 410 01 50 Buschauffeur Jules: 0474 06 88 87 3. Info over de verschillende vakken: Frans Zie powerpointpresentatie: Ouderpresentatie Waarom En Action? En action is volledig afgestemd op de nieuwe eindtermen en leerplannen Frans die vanaf 1 september 2010 van kracht zijn. Nieuw is de gemeenschappelijke actieve woordenlijst van ongeveer 700! woorden die voor de drie onderwijsnetten hetzelfde is. Deze lijst is de basis waarop het secundair onderwijs verder bouwt. We starten bijvoorbeeld, in vergelijking met vroeger, met het alfabet. Ook de maanden van het jaar en een aantal moderne woorden zoals “un portable”, “un DVD” en “surfer sur Internet” komen nu aan bod. Er is regelmatig lessenschrift. Dit zijn korte schriftelijke testjes over de nieuwe woordenschat. Na elke unité is er een toets! In het begin is er bijna elke week een toets! Zo wordt de nieuwe leerstof voor de leerlingen beperkt gehouden. Het is ook makkelijker om leerlingen die problemen krijgen onmiddellijk hulp te bieden. Uiteraard is er na elke révision (4 unités) ook een grotere toets. De leerlingen kunnen bij sommige oefeningen in het werkboek een sticker verdienen. Vijf stickers mogen ze inruilen voor een kaartje. Dit is een extra stimulans voor de leerlingen. Hardop oefenen thuis (eventueel met hulp) is belangrijk! Zie ook op www.bingel.be en onze klasblog http://5deleerjaargoezokessel.weebly.com/. Schrijven is noodzakelijk!!! Vaak de moeilijke woorden herhalen! De leerlingen krijgen met elke unité een huiswerk mee naar huis. Op voorhand worden er duidelijke afspraken gemaakt rond de te kennen leerstof.

Transcript of 1. Update gegevens leerlingen: 2. Gegevens...

Page 1: 1. Update gegevens leerlingen: 2. Gegevens leerkracht5deleerjaargoezokessel.weebly.com/uploads/5/8/5/0/... · 1. Update gegevens leerlingen: Gelieve het gele dossier zorgvuldig na

1. Update gegevens leerlingen:

Gelieve het gele dossier zorgvuldig na te lezen zodat we de gegevens van alle leerlingen up to date kunnen houden. Bekijk ook even de lijst met de adressen om te zien dat daar alle gegevens kloppen.

2. Gegevens leerkracht:

Annick Braeckmans Laurys Gewatstraat 12 2560 Nijlen [email protected] Telefoonnummer school: 03 410 01 50 Buschauffeur Jules: 0474 06 88 87

3. Info over de verschillende vakken:

Frans

Zie powerpointpresentatie: Ouderpresentatie Waarom En Action? En action is volledig afgestemd op de nieuwe eindtermen en leerplannen Frans die vanaf 1 september 2010 van kracht zijn. Nieuw is de gemeenschappelijke actieve woordenlijst van ongeveer 700! woorden die voor de drie onderwijsnetten hetzelfde is. Deze lijst is de basis waarop het secundair onderwijs verder bouwt. We starten bijvoorbeeld, in vergelijking met vroeger, met het alfabet. Ook de maanden van het jaar en een aantal moderne woorden zoals “un portable”, “un DVD” en “surfer sur Internet” komen nu aan bod.

Er is regelmatig lessenschrift. Dit zijn korte schriftelijke testjes over de nieuwe woordenschat.

Na elke unité is er een toets!

In het begin is er bijna elke week een toets! Zo wordt de nieuwe leerstof voor de leerlingen beperkt gehouden. Het is ook makkelijker om leerlingen die problemen krijgen onmiddellijk hulp te bieden. Uiteraard is er na elke révision (4 unités) ook een grotere toets.

De leerlingen kunnen bij sommige oefeningen in het werkboek een sticker verdienen. Vijf stickers mogen ze inruilen voor een kaartje. Dit is een extra stimulans voor de leerlingen.

Hardop oefenen thuis (eventueel met hulp) is belangrijk! Zie ook op www.bingel.be en onze klasblog http://5deleerjaargoezokessel.weebly.com/.

Schrijven is noodzakelijk!!! Vaak de moeilijke woorden herhalen!

De leerlingen krijgen met elke unité een huiswerk mee naar huis.

Op voorhand worden er duidelijke afspraken gemaakt rond de te kennen leerstof.

Page 2: 1. Update gegevens leerlingen: 2. Gegevens leerkracht5deleerjaargoezokessel.weebly.com/uploads/5/8/5/0/... · 1. Update gegevens leerlingen: Gelieve het gele dossier zorgvuldig na

De leerlingen krijgen regelmatig huiswerk Frans. Dit kan soms ook online gebeuren via Bingel. Hiervoor krijgen ze ongeveer een week de tijd. Elke leerling moet inloggen met zijn persoonlijke code en kan zo zien welke taken de leerkracht heeft klaargezet. De leerkracht kan via deze website ook controleren wie welke taak al heeft gemaakt, hoeveel tijd er besteed werd en of er fouten werden gemaakt. Kinderen die thuis niet op het internet kunnen, mogen altijd tijdens de middag op de computer in de klas de taken op Bingel maken.

Er is ook een mogelijkheid om te oefenen via iPad. De woordtrainer van de eerste vier unités zijn gratis te downloaden via de App Store van Apple.

Met Kerstmis en in juni moet alle gekende woordenschat en grammatica gekend zijn. Het mondelinge deel is in belang toegenomen!

W.O.

Vanaf vorig schooljaar werken we met een nieuwe methode: MUNDO! Bij sommige thema’s gebruiken we nog ander materiaal. Mundo bestaat uit:

9 thema’s gespreid over het schooljaar

9 werkkaternen, met achteraan een studiewijzer (werkboekjes)

Bronnenboek Elk werkkatern behandelt een ander domein van W.O.:

- Histomundo - Sociomundo

- Geomundo - Biomundo

- Technomundo

Ook eigen thema’s, zoals bosklassen en puberteit komen aan bod.

Opzoeken in een atlas of op het internet is een belangrijke vaardigheid. Bij grote toetsen (december – juni) is er een gedeelte open boek en een gedeelte gesloten boek. Het leerstofgedeelte in vergelijking met het vierde leerjaar is aanzienlijk groter!

Technologie: o.a. een techniek workshop in het GITHO.

Evaluatie: toets: gememoriseerde kennis + bepaalde inzichten worden getest,

leren opzoeken na elk thema: herhalingsles + overlopen studiewijzer na elk thema volgt een toets wat te leren?: werkkatern bij het thema, woordverklaring per thema, extra

werkbladen, kaarten,...

(zie studiewijzerwijzer), leerstof wordt met een markeerstift aangeduid voor te bereiden toets, ongeveer 1 week vooraf in agenda vermeld

VERKEER

Ook hiervoor gebruiken we een nieuw werkboek (VIAMUNDO). Kinderen in de derde graad nemen al zelfstandig deel aan het verkeer. Daarvoor dienen ze kennis en vaardigheden te beheersen: verkeerstaal, inschatten van afstanden, verkeersborden, voorrangsregels, waar moet ik op letten tijdens het fietsen,… Verkeersgedrag moet worden aangeleerd. Alleen theoretisch verkeersonderricht heeft nauwelijks invloed op het verkeersgedrag! Kinderen moeten dus ook, in een weliswaar veilige (afgeschermde) omgeving, ervaring op doen en oefenen. We gaan dus op de speelplaats, rond de school een aantal vaardigheden oefenen. Derde trimester doen we ook mee aan ‘De grote verkeerstoets’, datum nog te bepalen.

Page 3: 1. Update gegevens leerlingen: 2. Gegevens leerkracht5deleerjaargoezokessel.weebly.com/uploads/5/8/5/0/... · 1. Update gegevens leerlingen: Gelieve het gele dossier zorgvuldig na

Wiskunde

Methode: “Kompas”

Werkboek A, B en C

We starten met een herhaling tot 100 000 (eerste 7 weken) Vanaf week 8 rekenen we tot 1 000 000. Vanaf week 23 zelfs tot 10 000 000).

Werkboek C is hoofdzakelijk herhaling! (na de paasvakantie)

In het kompasje staat alle leerstof overzichtelijk per vakonderdeel. De te kennen leerstof wordt aangeduid. De rest zijn voorbeelden.

Per week zijn er 6 lessen: getallenkennis – hoofdrekenen – cijferen – metend rekenen – meetkunde – toepassingen

Hoofdrekenen en cijferen blijven belangrijk! Leerlingen moeten de tafels vlot kunnen!

Door het invoeren van de euro zijn kommagetallen erg belangrijk in het dagdagelijkse leven. We rekenen in de klas tot op een duizendste.

Voor het vijfde leerjaar is het rekenen met % een grote nieuwe brok leerstof!

De zakrekenmachine wordt vaak gebruikt! Toepassingen: inzicht is belangrijk, niet het hoofdrekenen of cijferen. (tijdbesparend) Cijferen: controle met ZRM

Het verwoorden van oplossingswijzen is belangrijk!

Een aantal zaken moeten uit het hoofd (formules opp.) , maar wiskunde is vooral inzicht.

Er is elke week 1 huiswerk vanuit de methode. Verder moeten soms oefeningen worden afgewerkt in het werkboek of extra oefeningen uit het scheurblok.

Bij toetsen van metend rekenen mogen tabellen gebruikt worden evenals een rekenmachine! Bij toepassingen mag ook steeds de zakrekenmachine gebruikt worden!

Voor de formules van het berekenen van de oppervlakte van vlakke figuren hanteren we niet de formules uit het werkboek en kompasje (b X h) maar de “oude formules” z x z, l x b, ba x h, ba x h , D x d !! 2 2

Taal TotemTaal bestaat uit 2 tekstboeken, 2 werkboeken en 2 spellingboeken. Het is een taakgerichte taalmethode, die alle leerlingen de kans wil geven om hun taalvaardigheid te vergroten. Taal is functioneel en communicatief handelen. In TotemTaal leert een leerling dus bv. een uitnodiging schrijven door dat ook werkelijk te doen, bijvoorbeeld voor een tentoonstelling in de klas. Ze worden hierop uitvoerig voorbereid in een heel uitgewerkt thema. TotemTaal vertrekt steeds van levensechte en motiverende taken. 10 thema’s zorgen telkens voor een boeiend kader en een krachtige leeromgeving.

Taalbeschouwing: onderwerp – persoonsvorm – werkwoordelijk en naamwoordelijk gezegde – voorwerpen – bepalingen. Aanbreng 5de leerjaar – vastzetting in het 6de leerjaar. Hiervoor zullen de leerlingen een aanvullend werkboekje krijgen.

Spreken: Er zijn twee spreekopdrachten (Kerstmis en juni): reclame maken voor een gebruiksvoorwerp en een recept met groenten en fruit komen voorbrengen!

Lezen is en blijft belangrijk voor woordenschat, woordbeelden, zinsbouw! Vanaf het vijfde leerjaar gaan we wel niet meer met de school naar de bibliotheek. Kinderen kunnen wel per taalthema een boek uit het aanbod nemen of uit de klasbib.

Page 4: 1. Update gegevens leerlingen: 2. Gegevens leerkracht5deleerjaargoezokessel.weebly.com/uploads/5/8/5/0/... · 1. Update gegevens leerlingen: Gelieve het gele dossier zorgvuldig na

De vijfdeklassers hebben een leesproject met de tweedeklassertjes. De leerling van het tweede heeft een leestekst waarbij vragen moeten worden opgelost en opdrachten uitgevoerd. De leerling van het vijfde begeleidt en stuurt bij als een echte meester of juf. We starten met een kennismakingsactiviteit zodat de leesmakkers elkaar op voorhand al wat beter leren kennen.

Voor spelling hebben we een extra mapje waar altijd alle spellingregels vooraan in zitten. We leggen elke les de focus op een spellingafspraak en bekijken het woordpakket. De inoefening wordt als huiswerk meegegeven. Daarna wordt er van elk woordpakket een lessenschrift gedaan.

Sport

Er is 1 uur turnen per week op dinsdagnamiddag door juf Katrien Van Cant. Turngerief is te bekomen op het secretariaat! We doen ook enkele sportnamiddagen per schooljaar waarin verschillende sporten aan bod komen.

Zwemmen gebeurt om de twee weken op donderdagvoormiddag (10u40) door de klasleerkracht. Denk dus aan je zwemzak!

Leerlingen die niet mee gaan zwemmen, worden in een andere klas opgevangen. Gelieve dit in het agenda of op een briefje te noteren.

De naschoolse sportactiviteiten worden georganiseerd door de Stichting Vlaamse Schoolsport. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de hoeveelheid taken en/of lessen als er sportactiviteiten gepland zijn. Voor de derde graad is o.a.: zweminstuif, scholencross , …

Sportdag dit schooljaar: Kanovaren. Media

Leerlingen van het vijfde leerjaar leren werken met powerpoint. Zo moeten ze bijvoorbeeld per twee/drie een powerpoint maken bij de inhoud van de lessen W.O.

Initiatie leren programmeren.

We maken een online leerspel op het einde van het schooljaar.

Contractwerk

Een aantal verplichte taken die voor iedereen hetzelfde zijn (verschillende vakken).

Er zijn ook enkele persoonlijke taken mogelijk (differentiatie!) Niet iedereen kan dezelfde hoeveelheid of moeilijkheidsgraad aan.

Een aantal vrije taken als er tijd over is.

Page 5: 1. Update gegevens leerlingen: 2. Gegevens leerkracht5deleerjaargoezokessel.weebly.com/uploads/5/8/5/0/... · 1. Update gegevens leerlingen: Gelieve het gele dossier zorgvuldig na

Vorderingen komen op het overzichtsbord aan het bord.

De leerlingen werken aan het contractwerk als ze tijd over hebben of tijdens hiervoor vastgestelde lestijden.

Tijdens contractwerk, plannen leerlingen zelf wanneer ze aan welke opdracht werken.

Verbetersleutels zijn voorhanden voor de meeste opdrachten: eigen verantwoordelijkheid!

Tijdens het contractwerk houden de leerlingen zich aan de kleurcode: ROOD: individueel werk ORANJE: overleg met klasgenoot toegestaan GROEN: uitleg vragen aan de leerkracht mogelijk

Godsdienst/zedenleer

Godsdienst wordt gegeven door juf Sane Smits. Zedenleer wordt nog steeds door juf Leen gegeven. Godsdienst en zedenleer zijn gepland op maandag en dinsdag.

WZC Rusthuis Kessel: sociale vaardigheden

De leerlingen van het 5de leerjaar gaan enkele keren per schooljaar naar het rusthuis om samen met de bewoners een aantal activiteiten te doen. Dit wordt op de schoolkalender vermeld.

4. Afspraken binnen de klas + praktische info

Het algemene Goezo! Schoolreglement is te vinden op onze site www.goezokessel.com bij praktische info. Indien gewenst, kan u altijd een afdruk vragen.

Er zijn 3 leerlingen verantwoordelijk voor het ophalen en uitdelen van boeken.

We streven naar respect voor iedereen , zowel voor de leerkracht als voor de medeleerlingen en naar een rustige werkomgeving!! Zo werken we op school met een kleurcode aan het bord.

Nieuwe agenda: Het hoofddoel blijft dat kinderen weten wat ze moeten doen en dit ook

leren plannen! Wat blauw ingeschreven wordt, is tegen de volgende dag. Met groen noteren we taken of lessen die later in de week klaar of gekend moeten zijn. Leerlingen kunnen en moeten dus zelf leren plannen. Met onze nieuwe agenda krijgen de leerlingen een planvakje. Daarop noteren ze wanneer ze de taak willen plannen. Nadien zetten ze achter de taak een zodat ze zelf of iemand anders makkelijk kunnen zien wat er al gedaan is. Als een huistaak of les wegens omstandigheden niet gemaakt of geleerd kon worden, moet dit in hun agenda geschreven staan. Vergeten is geen excuus. Wat in het agenda staat, moet in orde zijn tegen de afgesproken dag. Niet in orde streepje. (zelfde systeem als in het vierde leerjaar.)

Page 6: 1. Update gegevens leerlingen: 2. Gegevens leerkracht5deleerjaargoezokessel.weebly.com/uploads/5/8/5/0/... · 1. Update gegevens leerlingen: Gelieve het gele dossier zorgvuldig na

Indien een leerling opmerkelijk lang aan een taak of een les heeft gewerkt, gelieve dit dan te noteren in het agenda. Elke week wordt er in het rubriekje “heen en weer” een handtekening door

de ouders en leerkracht geplaatst. Dit vak dient ook voor eventuele opmerkingen van de leerkracht of van de

ouders.

Huistaken en lessen: In principe elke dag. Er wordt rekening gehouden met algemene activiteiten. (bv. musical, smikkeltocht, …) Grotere toetsen worden ruim op voorhand aangekondigd zodat de leerlingen kunnen plannen. Huistaken moeten netjes gemaakt worden. Sommige kinderen hebben nog veel controle nodig. Toch moet er al zelfstandigheid nagestreefd worden.

Lessenschrift: Elke week laten tekenen! Er worden steeds kleine stukjes leerstof getoetst. Dit is vaak Frans of spelling, soms W.O.,…

Rapport: Er zijn per schooljaar 4 rapporten: Met de herfst-, kerst- en paasvakantie en op het einde van het schooljaar.

Toetsen: Met Kerstmis en juni: De toetsenplanning en studiewijzer wordt op voorhand meegegeven. Toetsen worden zo snel mogelijk verbeterd mee naar huis gegeven zodat u de vorderingen van uw kind makkelijk kan volgen. Toetsen worden steeds gehandtekend mee terug naar school gegeven. Ze worden bewaard in een toetsenmapje. Dit wordt pas leeggemaakt als een toetsenperiode achter de rug is.

Strookjes moeten mee terug naar school gegeven worden ook al wordt er niets besteld of neem je niet deel aan een vergadering of activiteit. Dit om te controleren dat leerlingen hun brieven niet vergeten af te geven.

Juf Kristin is onze zorgjuf. U kan haar bereiken via: 03/410.01.53 of 0479 27 66 87. Bij problemen (zowel cognitief als sociaal-emotioneel) liefst eerst de klasjuf contacteren. Achteraf kan er in samenspraak met juf Kristin een actieplan worden opgesteld.

Afwezigheid: Bezorg ons zo snel mogelijk een briefje van ouder(s) of dokter. Is uw kind meer dan 3 opeenvolgende dagen ziek, is steeds een medisch attest vereist. Voor ziekte van minder dan 4 dagen volstaat een briefje van de ouder(s). Hiervoor zijn er de standaardbriefjes van de school. (vooraan in het agenda ) Let op! Slechts 4 keer per schooljaar is een briefje van de ouders toegelaten. Vanaf dan is steeds een medisch attest verplicht, zelfs voor een halve dag.

!! Is uw kind vrijdag en maandag ziek dan is een doktersattest verplicht vermits het over een periode van 4 kalenderdagen gaat. Het weekend telt hier mee! Afwezigheden wegens persoonlijke omstandigheden: enkel mits toestemming van de directie. Een briefje ‘familiale omstandigheden’ telt niet! Leerlingen die ziek zijn, krijgen het klaswerk en huiswerk/lessen via een klasgenootje thuis.

Afwezigheden dienen steeds gewettigd te zijn én vanaf de 5de (vroeger de 10de) halve dag problematische afwezigheid dient de school het CLB te melden en zal een begeleidingsdossier opgestart worden.

Page 7: 1. Update gegevens leerlingen: 2. Gegevens leerkracht5deleerjaargoezokessel.weebly.com/uploads/5/8/5/0/... · 1. Update gegevens leerlingen: Gelieve het gele dossier zorgvuldig na

Op de speelplaats is geen bewaking voor 8u15 en tussen 12u en 12u30. Kinderen die toch vroeger op school zijn, moeten voor de poort wachten tot de leerkracht met bewaking deze opent.

De leerlingen mogen de school ’s middags en ’s avonds niet verlaten voor het tweede belsignaal. De ouders wachten hun leerlingen op buiten de schoolpoort. Ouders die ook een kleutertje hebben opgehaald mogen op grote broer of zus wachten in het dreefje of aan de poort achteraan.

Spelotheek: De kinderen krijgen de mogelijkheid om tussen 12.30u en 13.00u met hun kaartje speelgoed uit de spelotheek te ontlenen. Tijdens de andere momenten staat er een kar met beperkt aanbod speelgoed.

Luiletterland: De leerlingen krijgen de mogelijkheid om tussen 12.30 u en 13.15 u te lezen in luiletterland. Dit is een leeshoek op school. Van elk leerjaar mogen er 2 of 3 leerlingen gaan lezen als ze dit zelf willen.

Hesjes: Het dragen van hesjes wordt gestimuleerd! Vanaf oktober tot en met de

paasvakantie wordt er ook onverwacht controle gehouden aan de schoolpoorten. Toch is het ook voor de andere dagen belangrijk dat de leerlingen hun hesje bijhebben. (bv. Voor uitstappen, stappen naar de turnzaal,…)

Er is een fiets- en voetgangersrij zowel vooraan als achteraan. De leerlingen mogen de school ’s middags en ’s avonds niet verlaten voor het tweede belsignaal. De ouders wachten hun leerlingen op buiten de schoolpoort. Ouders die ook een kleutertje hebben opgehaald mogen op grote broer of zus wachten in het dreefje of aan de poort achteraan.

Om de afvalberg te verkleinen wordt er gevraagd om geen koeken met verpakkingen mee te geven, maar deze in een koekendoos mee te geven en de verpakking thuis al van de koeken te doen. Ook drinken moet worden meegegeven in hersluitbare flesjes of (lekvrije!) drinkbussen.

Om misverstanden en misbruiken te voorkomen is het gebruik van een gsm, een smartphone, een tablet, I-pod, Nintendo, … kortom toestellen waarmee foto’s kunnen getrokken worden absoluut verboden. Zulke apparaten dienen volledig uitgezet te worden bij het toekomen in de school. Hiermee willen we voorkomen dat ongewenste foto’s op het internet gaan circuleren. Bij inbreuken zal zo’n toestel op het secretariaat in bewaring genomen worden tot de ICT-coördinator van onze scholengemeenschap het apparaat heeft gecontroleerd of er al dan niet interne foto’s zijn genomen. Dit kan enkele dagen tot een week duren.

Omdat we onze kinderen bewust met hun gezondheid willen leren omgaan, hebben we binnen het gezondheidsbeleid van onze school tal van activiteiten uitgewerkt. De meeste worden geïntegreerd in het lessenpakket en in klasoverschrijdende activiteiten en projecten, waar onze kinderen enthousiast aan deelnemen. Omdat we weten dat élke schakel in de ketting sterk moet zijn, zetten we vandaag een stap verder. We focussen op de eetgewoonten en de gezonde tussendoortjes. En daarvoor moeten we terugvallen op de medewerking van onze mama’s en papa’s. Hieronder staat een lijstje met de tussendoortjes en drankjes die wij in onze school aanbevelen. We rekenen erop dat jullie hiermee rekening houden.

Page 8: 1. Update gegevens leerlingen: 2. Gegevens leerkracht5deleerjaargoezokessel.weebly.com/uploads/5/8/5/0/... · 1. Update gegevens leerlingen: Gelieve het gele dossier zorgvuldig na

Tussendoortjes Drank Bij voorkeur

Bruine boterham met groenten of beleg

Vers fruit of groenten Yoghurt Beschuit Cracker Rijstwafel Granenkoek Droge kinderkoek Peperkoek Gedroogd fruit Noten

Water (altijd beschikbaar) Halfvolle melk

Met mate gebruiken Cake Gedroogd fruit Noten Gesuikerde melkproducten Studentenhaver

Chocomelk Fruitmelkdranken Groente- en tomatensap

Snoep, dranken met toegevoegde suiker en energiedranken dienen absoluut te worden vermeden!

We vragen om per kind twee dozen papieren zakdoekjes mee te geven naar de klas. Zo kunnen we een heel jaar lang “stoffen zakdoeken” in de klas vermijden.

Verjaardagen: graag iets voedzaam dat het kind wat energie geeft, er mag geen chips of snoep op de speelplaats. Een kleine hoeveelheid snoep mag enkel in de refter na de maaltijd. Kinderchampagne en klascadeau’s hebben we liever niet.

Op school is frisdrank niet toegestaan. Een flesje water mag in de klas steeds op de bank.

Onze school houdt fruitdag op woensdag. Gelieve uw kind dan ook zoveel mogelijk een stuk fruit mee te geven op die dag.

De leerlingen van het 5de leerjaar gaan in de loop van het jaar naar het CLB op medisch onderzoek. Daar zullen ze ook een prikje krijgen. Hierover wordt u later nog op de hoogte gebracht via een brief. Meestal valt dit bezoek in november of januari.

Uitstappen/schoolreizen: Dit schooljaar gaan we op bosklassen en gaan we op het einde van het schooljaar naar Planckendael. Verder staan er voorlopig uitstappen naar het verkeerspark in Berlaar en een bezoek aan het diamantmuseum op het programma. Vergeet ook zeker niet om geregeld een kijkje te nemen op de website van de school om foto’s van activiteiten of uitstappen te bekijken. www.goezokessel.com. Indien u niet wenst dat uw kind zijn of haar foto op de website komt, gelieve dit dan aan de leerkracht te melden. We werken ook met een klasblog. Hier kunnen jullie allerlei nieuwtjes vinden over onze klas. Maar ook foto’s en huistaken of extra uitleg kan u hierop vinden. http://5deleerjaargoezokessel.weebly.com/

Page 9: 1. Update gegevens leerlingen: 2. Gegevens leerkracht5deleerjaargoezokessel.weebly.com/uploads/5/8/5/0/... · 1. Update gegevens leerlingen: Gelieve het gele dossier zorgvuldig na

Mama’s of papa’s die overdag vrij zijn en mee voor vervoer willen zorgen bij een eventuele uitstap en hierover gecontacteerd mogen worden, gelieve dit te melden bij de klasleerkracht.

Vanuit het RVT wordt er nogmaals gevraagd om niet met de auto of met de fiets langs het rusthuis te rijden of te parkeren! Deze parking is privé. Fietsers moeten ofwel afstappen ofwel achter het rusthuis door langs de kant van het pleintje de parking oprijden.

Scherpe maximumfactuur: Voor de kosten die we maken om de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen te verlevendigen mogen we een beperkte bijdrage vragen aan de ouders. De overschot wordt door de school bijbetaald. Maximum bijdrage per schooljaar door ouders te betalen:

o Kleuters: 45 euro o Leerlingen lagere school: 85 euro

De school brengt deze bijdrage verspreid over de 3 (kleuterschool) en 5 (lagere school) schoolrekeningen:

Bijdragen voor bosklassen horen hier niet bij!

Ook persoonlijke uitgaven zoals abonnementen op tijdschriften, klasfoto’s zijn facultatief en horen niet tot de maximumfactuur!

Gevolg van deze regeling:

We hoeven niet langer per activiteit toestemming te vragen om deel te nemen!

Dit geldt wordt in 5L gebruikt voor:

o zwemmen

o Sportnamiddagen

o De Munt (muzische vorming)

o American games (sportactiviteit)

o schaatsen

o Bezoek diamant museum

o Planckendael

o sportdag Kanovaren

o Ontbijt laatste schooldag

Het ‘mogelijke’ saldo wordt gebruikt als kosten voor het busvervoer!

SMARTSCHOOL voor ouders: Waarschijnlijk starten we dit schooljaar met smartschool voor ouders! ICT-coördinator is hieraan bezig om alles op punt te stellen! In een eerste fase is het de bedoeling dat we dit als communicatiemiddel gebruiken! Dit zowel om rechtstreekse berichten naar ouders te kunnen sturen als om schoolresultaten te kunnen volgen!

Trotsdoos: Vanaf dit schooljaar gaan alle leerlingen van onze school en ook de leerkrachten werken met een trotsdoos! Dit wordt eerst door elke leerkracht in de eigen klas aan de leerlingen voorgesteld aan de hand van de trotsdoos van die leerkracht. Daarna is het de bedoeling dat de kinderen zelf een trotsdoos maken! Deze knutselactiviteit gaat door op school! Wat in de doos kan en mag terecht komen, bepalen de kinderen zelf en kan regelmatig wijzigen! Het is de bedoeling dat de kinderen er voorwerpen, foto’s van personen, activiteiten, … in steken waar ze trots op zijn!

Rekening van Kleuterschool Lagere school

Sept € 15,- € 25,-

Nov € 15,- € 15,-

Jan € 15,- € 15,-

Mrt € 15,-

Mei € 15,-

Page 10: 1. Update gegevens leerlingen: 2. Gegevens leerkracht5deleerjaargoezokessel.weebly.com/uploads/5/8/5/0/... · 1. Update gegevens leerlingen: Gelieve het gele dossier zorgvuldig na

De doos zal dan ook af en toe mee naar huis gaan (met een begeleidende brief!). In de klas kan het dan zo nu en dan gebruikt worden als basis van een kringgesprek e.d.

Ouderwerking: Op woensdag 20 september komt de ouderwerking voor het eerst dit schooljaar samen. Alle ouders zijn meer dan welkom!

Vragen of problemen? Kom gerust extra informeren tijdens pauzes of vlak na school. (Kan ook via schoolagenda)

SMIKKELTOCHT 14 OKTOBER 2017!

Inschrijvingen vanaf 16 september! Kan alleen via de website! INSCHRIJVINGSSTOP!!!

WE ZOEKEN NOG mensen die willen helpen bij het bussen van de flyers. (zie brief)

De schoolfotograaf komt op maandag 2 oktober 2017

Pedagogische studiedagen: vrijdag 24 oktober 2017 – woensdag 28 februari 2018

Facultatieve vrije dagen: maandag 19 maart 2018 – maandag 30 april 2018

Oudercontacten: 26 oktober 2017 – 20 december 2017 – 27 juni 2018

MUSICAL WEEKEND 16/17/18 MAART 2018!